com.android.tradefed.testtype.retry

ממשקים

IAutoRetriableTest ממשק עבור IRemoteTest שאינו מיישם ITestFilterReceiver אך עדיין מעוניין לתמוך בניסיון אוטומטי מחדש.