IModuleDenetleyici

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Bir modülün yürütülüp yürütülmeyeceğini kontrol etmek için arayüz.

Özet

iç içe sınıflar

enum IModuleController.RunStrategy

Modülün nasıl yürütülmesi gerektiğini açıklayan numaralandırma.

Genel yöntemler

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

Genel yöntemler

gerekirRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : IInvocationContext modülünün.

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.