IModuleController

public interface IModuleController

com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController


Bir modülün çalıştırılıp çalıştırılmayacağını kontrol etmek için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

Genel yöntemler

ShouldRunModule

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

Bir modülün çalışıp çalışmayacağını belirleme yöntemi.

Parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext .

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa doğru, aksi takdirde yanlış.

Atar
DeviceNotAvailableException