com.android.tradefed.testtype.suite.retry

Giao diện

ITestSuiteResultLoader Giao diện mô tả trình trợ giúp tải các kết quả trước đó theo cách có thể chạy lại.

Các lớp học

Kết quảPlayer Á hậu đặc biệt phát lại các kết quả được đưa ra cho nó.
Thử lại Lập lịch lại Một trình chạy đặc biệt cho phép lên lịch lại các lần chạy thử trước đó không thành công hoặc không được thực hiện.
Trình trợ giúp thử lạiKết quả Lớp trình trợ giúp để xác định mô-đun hoặc thử nghiệm nào sẽ chạy hay không.

Enum

Thử lạiRescheduler.RetryType Các loại thử nghiệm có thể được thử lại.