com.android.tradefed.util.hostmetric

Interfejsy

IHostHealthAgent Interfejs do emitowania metryk hosta lub urządzenia.
IHostMonitor Interfejs do wysyłania danych hosta

Zajęcia

StreszczenieHostMonitor Typowa klasa monitorowania stanu hosta.
E-mail HostHealthAgent Implementacja IHostHealthAgent do wysyłania wiadomości e-mail z raportów monitora hosta
Monitor hosta sterty Implementacja AbstractHostMonitor monitorująca pamięć sterty na hoście i okresowo rejestrująca ją w dzienniku historii.
HostMetryka Ta klasa reprezentuje próbkę metryk hosta, która ma być raportowana.
IHostMonitor.HostDataPoint Klasa ogólna dla danych, które mają być raportowane.

Wyliczenia

IHostMonitor.HostMetricType