למידע נוסף על ממשקי API ומסגרות זמינות של מערכת ההפעלה אנדרואיד.
שכבת הפשטת חומרה (HAL) היא ממשק סטנדרטי שספקי חומרה יכולים ליישם כדי לתמוך במנהלי התקן אגנוסטיים ברמה נמוכה יותר התומכים בפונקציונליות מותאמת אישית מבלי להשפיע או לשנות את המערכת ברמה גבוהה יותר.
שפת תיאור ממשק HAL (HIDL) היא מערכת לתקשורת בין תהליכים בין בסיסי קוד שנערכו באופן עצמאי. HIDL מציין את הממשק בין HAL למשתמשים שלו באמצעות סוגים ושיחות שיטה.
מסגרת פדרציית הסחר היא מסגרת בדיקה רציפה המיועדת להפעלת בדיקות במכשירי אנדרואיד. טרייד פדרציות היא יישום ג'אווה הפועל במחשב מארח ומתקשר עם מכשיר אנדרואיד אחד או יותר.