com.android.compatibility.common.tradefed.testtype

Zajęcia

Test JarHost Program uruchamiający testy JUnit po stronie hosta.
JarHostTest.HostTestListener Nasłuchiwanie otoki, które przekazuje wszystkie zdarzenia z wyjątkiem testRunStarted() i testRunEnded() do osadzonego nasłuchiwania.