com.android.tradefed.config.remote

Interfejsy

IRemoteFileResolver Interfejs dla obiektów, które potrafią przekształcić plik zdalny w plik lokalny.

Zajęcia

Plik rozszerzony Rozszerzenie standardowego pliku do przechowywania metadanych związanych z kompilacją.
GcsRemoteFileResolver Implementacja IRemoteFileResolver , która umożliwia pobieranie z segmentu GCS.
Narzędzie do rozpoznawania plików HttpRemoteFile Implementacja IRemoteFileResolver umożliwiającego zdalne pobieranie plików poprzez http
HttpsRemoteFileResolver Implementacja IRemoteFileResolver umożliwiającego zdalne pobieranie plików poprzez https
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs Argumenty zostały przekazane do funkcji rozpoznawania nazw
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Klasa przechowująca informacje o rozwiązanym pliku i niektóre metadane.
LocalFileResolver Implementacja IRemoteFileResolver umożliwiającego łączenie plików lokalnych