com.android.tradefed.sandbox

Interfejsy

ISandbox Interfejs definiujący piaskownicę, za pomocą której można uruchomić wywołanie.
Fabryka ISandbox Fabryka do tworzenia ISandbox .

Zajęcia

Zrzut konfiguracji piaskownicy Klasa Runner, która tworzy IConfiguration na podstawie wiersza poleceń i zrzuca ją do pliku.
Wyjątek SandboxConfigurationException Wyjątek konfiguracji specjalnej pochodzący z konfiguracji piaskownicy.
Narzędzie SandboxConfigUtil Klasa narzędziowa do zarządzania IConfiguration podczas wykonywania piaskownicy.
SandboxInvocationRunner Uruchom testy powiązane z wywołaniem w piaskownicy.
Opcje piaskownicy Klasa, która może odbierać i udostępniać opcje ISandbox .
TradefedSandbox Kontener piaskownicy, w którym można uruchomić wywołanie Federacji Handlowej.
TradefedSandboxFactory Domyślna implementacja dla SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner powiązany z TradefedSandbox , który umożliwi uruchomienie piaskownicy.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener Odgałęzienie IScheduledInvocationListener , które nic nie robi.

Wyliczenia

SandboxConfigDump.DumpCmd