Android Automotive یک پلتفرم فول پشته، متن باز و بسیار قابل تنظیم است که مستقیماً روی سخت افزار داخل خودرو اجرا می شود.
درباره اکوسیستم گسترده دستورالعمل‌های ما برای توسعه برنامه‌های Automotive اطلاعات کسب کنید.
درباره ابزارهایی که برای پشتیبانی از توسعه برنامه‌های مبتنی بر AAOS شما ارائه می‌کنیم، بخوانید.
زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر و مجموعه قوی ابزارهای آزمایشی را که ارائه می‌دهیم ببینید تا بتوانید کارایی خود را به حداکثر برسانید و از انطباق اطمینان حاصل کنید.