برای بهبود این سایت در بررسی قابلیت استفاده ما شرکت کنید.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English
زبان توصیف رابط HAL (HIDL) رابط بین HAL و کاربران آن را مشخص می کند. این انواع و روشهای تماس را تعریف می کند ، جمع آوری شده در رابط ها و بسته ها. HIDL سیستمی برای برقراری ارتباط بین پایگاه های کد است که ممکن است به طور مستقل کامپایل شود و برای ارتباط بین فرآیند در نظر گرفته شده است.
A HAL یک رابط استاندارد برای فروشندگان سخت افزار برای پیاده سازی تعریف می کند ، که Android را قادر می سازد در مورد پیاده سازی درایورهای سطح پایین اطلاعاتی داشته باشد. استفاده از HAL به شما امکان می دهد عملکردها را بدون تأثیر و اصلاح سیستم سطح بالاتر پیاده سازی کنید.
یک چارچوب آزمایشی مداوم که برای اجرای تست در دستگاه های Android طراحی شده است. این یک برنامه جاوا است که روی رایانه میزبان اجرا می شود و با استفاده از ddmlib از طریق ADB با یک یا چند دستگاه Android ارتباط برقرار می کند.