โครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลพร้อมคำอธิบายสั้นๆ มีดังนี้
โอค __คุณลักษณะ__
โอค _bluetooth_sdp_hdr
โอค _bluetooth_sdp_hdr_overlay
โอค _bluetooth_sdp_mas_record
โอค _bluetooth_sdp_mns_บันทึก
โอค _bluetooth_sdp_ops_บันทึก
โอค _bluetooth_sdp_pce_record
โอค _bluetooth_sdp_pse_record
โอค _bluetooth_sdp_sap_record
โอค _timeb
โอค กิจกรรม_กิจกรรม
โอค กิจกรรม_การรับรู้_โทรกลับ_procs
โอค กิจกรรม_การรับรู้_อุปกรณ์
โอค กิจกรรม_การรับรู้_โมดูล
โอค ข้อมูลเพิ่มเติม_info_event_t
โอค AGpsCallbacks
โอค อินเทอร์เฟซ AGPS
โอค AGpsInterface_v1
โอค AGPSRefLocation
โอค AGpsRefLocationCellID
โอค AGpsRefLocationMac
โอค AGpsRilCallbacks
โอค อินเทอร์เฟซ AGpsRil
โอค AGpsStatus
โอค AGpsStatus_v1
โอค AGpsStatus_v2
โอค alloc_device_t
โอค apps_disable_request_t
โอค apps_enable_request_t
โอค เสียง_บัฟเฟอร์_s
โอค audio_effect_library_s
โอค เสียง_hw_device
โอค เสียง_โมดูล
โอค เสียง_นโยบาย
โอค เสียง_นโยบาย_อุปกรณ์
โอค เสียง_นโยบาย_โมดูล
โอค audio_policy_service_ops
โอค เสียง_สตรีม
โอค เสียง_สตรีม_in
โอค เสียง_stream_out
โอค AutoThreadMutex
โอค บลูทูธ_อุปกรณ์_t
โอค bluetooth_sdp_record
โอค boot_control_module
โอค bt_โทรกลับ_t
โอค BT_HDR
โอค bt_interface_t
โอค bt_local_le_features_t
โอค bt_os_callouts_t
โอค bt_out_of_band_data_t
โอค bt_property_t
โอค bt_remote_version_t
โอค bt_service_record_t
โอค bt_uuid_t
โอค btav_callbacks_t
โอค btav_interface_t
โอค btgatt_callbacks_t
โอค btgatt_client_callbacks_t
โอค btgatt_client_interface_t
โอค btgatt_db_element_t
โอค btgatt_filt_param_setup_t
โอค btgatt_gatt_id_t
โอค btgatt_interface_t
โอค btgatt_notify_params_t
โอค btgatt_read_params_t
โอค btgatt_response_t
โอค btgatt_server_callbacks_t
โอค btgatt_server_interface_t
โอค btgatt_srvc_id_t
โอค btgatt_test_params_t
โอค btgatt_track_adv_info_t
โอค btgatt_unformatted_value_t
โอค btgatt_value_t
โอค btgatt_write_params_t
โอค bthf_callbacks_t
โอค bthf_client_callbacks_t
โอค bthf_client_interface_t
โอค bthf_interface_t
โอค bthh_callbacks_t
โอค bthh_hid_info_t
โอค bthh_interface_t
โอค bthl_callbacks_t
โอค bthl_interface_t
โอค bthl_mdep_cfg_t
โอค bthl_reg_param_t
โอค btmce_callbacks_t
โอค btmce_interface_t
โอค btmce_mas_instance_t
โอค btpan_callbacks_t
โอค btpan_interface_t
โอค btrc_callbacks_t
โอค btrc_ctrl_callbacks_t
โอค btrc_ctrl_interface_t
โอค btrc_element_attr_val_t
โอค btrc_getfolderitem_t
โอค btrc_interface_t
โอค btrc_player_app_attr_t
โอค btrc_player_app_ext_attr_t
โอค btrc_player_app_ext_attr_val_t
โอค btrc_player_setting_text_t
โอค btrc_player_settings_t
โอค btrc_register_notification_t
โอค btsdp_callbacks_t
โอค btsdp_interface_t
โอค btsock_interface_t
โอค buffer_config_s
โอค buffer_producer_stream
โอค buffer_provider_s
โอค กล้อง2_อุปกรณ์
โอค กล้อง2_อุปกรณ์_ops
โอค กล้อง2_frame_queue_dst_ops
โอค camera2_jpeg_blob
โอค กล้อง2_request_queue_src_ops
โอค กล้อง2_stream_in_ops
โอค กล้อง2_stream_ops
โอค กล้อง3_callback_ops
โอค camera3_capture_request
โอค camera3_capture_result
โอค กล้อง3_อุปกรณ์
โอค กล้อง3_อุปกรณ์_ops
โอค กล้อง3_error_msg
โอค camera3_jpeg_blob
โอค กล้อง3_notify_msg
โอค camera3_shutter_msg
โอค กล้อง3_สตรีม
โอค camera3_stream_buffer
โอค กล้อง3_stream_buffer_set
โอค กล้อง3_stream_configuration
โอค กล้อง_อุปกรณ์
โอค กล้อง_อุปกรณ์_ops
โอค กล้อง_ข้อมูล
โอค กล้อง_หน่วยความจำ
โอค กล้อง_โมดูล
โอค camera_module_callbacks
โอค cec_message
โอค channel_config_s
โอค เชื่อมต่อ_sensor_t
โอค Consumerir_device
โอค Consumerir_freq_range
โอค Consumerir_module
โอค บริบท_hub_module_t
โอค บริบท_hub_t
โอค คูลลิ่ง_อุปกรณ์_t
โอค cpu_usage_t
โอค ใบรับรอง DerEncoded
โอค dynamic_sensor_meta_event
โอค effect_config_s
โอค effect_descriptor_s
โอค effect_interface_s
โอค effect_offload_param_s
โอค effect_param_s
โอค effect_uuid_s
โอค ลายนิ้วมือ_ได้มา
โอค ลายนิ้วมือ_รับรองความถูกต้อง
โอค ลายนิ้วมือ_อุปกรณ์
โอค ลายนิ้วมือ_ลงทะเบียน
โอค ลายนิ้วมือ_แจกแจง
โอค ลายนิ้วมือ_finger_id
โอค ลายนิ้วมือ_โมดูล
โอค ลายนิ้วมือ_msg
โอค ลายนิ้วมือ_ถูกลบออก
โอค โฟลว์_สเปค
โอค flp_device_t
โอค FlpBatchOptions
โอค FlpCallbacks
โอค อินเทอร์เฟซ FlpDeviceContext
โอค FlpDiagnosticCallbacks
โอค อินเทอร์เฟซ FlpDiagnostic
โอค FlpGeofenceCallbacks
โอค อินเทอร์เฟซ Flp Geofencing
โอค FlpLocation
โอค อินเทอร์เฟซ FlpLocation
โอค framebuffer_device_t
โอค ผู้รักษาประตู_อุปกรณ์
โอค ผู้รักษาประตู_โมดูล
โอค ขอบเขตภูมิศาสตร์
โอค GeofenceCircle
โอค ข้อมูลเขตภูมิศาสตร์
โอค ตัวเลือกขอบเขตภูมิศาสตร์
โอค GnssClock
โอค อินเทอร์เฟซการกำหนดค่า Gnss
โอค GnssData
โอค การวัด Gnss
โอค ข้อความการนำทาง Gnss
โอค GnssSvInfo
โอค GnssSvStatus
โอค GnssSystemInfo
โอค gps_device_t
โอค จีพีเอสโทรกลับ
โอค GpsCallbacks_v1
โอค จีพีเอสนาฬิกา
โอค ข้อมูล GPS
โอค อินเทอร์เฟซ Gps Debug
โอค GpsGeofence โทรกลับ
โอค อินเทอร์เฟซ Gps Geofencing
โอค อินเทอร์เฟซ GPS
โอค ตำแหน่ง GPS
โอค การวัด GPS
โอค GPSMeasurement โทรกลับ
โอค อินเทอร์เฟซการวัด GPS
โอค ข้อความนำทาง GPS
โอค GpsNavigationข้อความโทรกลับ
โอค อินเตอร์เฟซข้อความนำทาง GPS
โอค GpsNiCallbacks
โอค อินเทอร์เฟซ GPSNi
โอค การแจ้งเตือน GpsNi
โอค สถานะ GPS
โอค GpsSvInfo
โอค GpsSvStatus
โอค GpsXtraCallbacks
โอค อินเตอร์เฟซ GPSXtra
โอค gralloc_module_t
โอค hdmi_cec_device
โอค hdmi_cec_module
โอค hdmi_event
โอค hdmi_port_info
โอค heart_rate_event_t
โอค hotplug_event
โอค hub_app_info
โอค hub_app_name_t
โอค hub_message_t
โอค hw_device_t
โอค hw_module_methods_t
โอค hw_module_t
โอค hwc2_device
โอค hwc_color
โอค hwc_composer_device_1
โอค hwc_display_contents_1
โอค hwc_frect
โอค hwc_layer_1
โอค hwc_module
โอค hwc_procs
โอค hwc_rect
โอค hwc_ภูมิภาค
โอค input_host_callbacks
โอค อินพุต_โมดูล
โอค คีย์มาสเตอร์0_อุปกรณ์
โอค คีย์มาสเตอร์1_อุปกรณ์
โอค keymaster2_device
โอค keymaster_blob_t
โอค keymaster_cert_chain_t
โอค keymaster_dsa_keygen_params_t
โอค keymaster_dsa_sign_params_t
โอค keymaster_ec_keygen_params_t
โอค keymaster_ec_sign_params_t
โอค keymaster_key_blob_t
โอค keymaster_key_Characteristics_t
โอค keymaster_key_param_set_t
โอค keymaster_key_param_t
โอค keymaster_rsa_keygen_params_t
โอค keymaster_rsa_sign_params_t
โอค ที่เก็บคีย์_โมดูล
โอค light_device_t
โอค light_state_t
โอค load_app_request_t
โอค local_time_debug_event
โอค local_time_hw_device
โอค local_time_module
โอค mem_range_t
โอค memtrack_module
โอค memtrack_record
โอค meta_data_event
โอค nano_app_binary_t
โอค เอ็นเอฟซี_โมดูล_t
โอค nfc_nci_device
โอค nfc_nci_module_t
โอค nfc_pn544_device_t
โอค nfc_tag_device
โอค nfc_tag_module_t
โอค Nfcการปรับตัว
โอค nvram_device
โอค nvram_module
โอค Physical_sensor_description_t
โอค พลังงาน_โมดูล
โอค power_state_platform_sleep_state_t
โอค power_state_voter_t
โอค Preview_stream_ops
โอค query_apps_request_t
โอค radio_hw_device
โอค radio_module
โอค radio_tuner
โอค เซ็นเซอร์_t
โอค เซ็นเซอร์_เหตุการณ์_t
โอค เซ็นเซอร์_โมดูล_t
โอค เซ็นเซอร์_โพล_อุปกรณ์_1
โอค เซ็นเซอร์_โพลล์_อุปกรณ์_t
โอค เซ็นเซอร์_vec_t
โอค ลายนิ้วมือใบรับรอง Sha1
โอค sound_trigger_hw_device
โอค เสียง_ทริกเกอร์_โมดูล
โอค สถานะ_การตอบสนอง_t
โอค SuplCertificate อินเทอร์เฟซ
โอค tBLE_BD_ADDR
โอค tBT_CONN_STATS
โอค tBT_UUID
โอค อุณหภูมิ_t
โอค tHCI_EXT_FLOW_SPEC
โอค ความร้อน_โมดูล
โอค เธรดCondVar
โอค เธรดMutex
โอค tNFA_PROPRIETARY_CFG
โอค tSNOOZE_MODE_CONFIG
โอค tUART_CONFIG
โอค tv_input_callback_ops
โอค tv_input_capture_result
โอค tv_input_device
โอค tv_input_device_info
โอค tv_input_event
โอค tv_input_module
โอค tv_stream
โอค tv_stream_config
โอค tx_status_event
โอค uncalibrated_event_t
โอค unload_app_request_t
โอค ยานพาหนะ_กล้อง_cap_t
โอค ยานพาหนะ_กล้อง_อุปกรณ์_t
โอค ยานพาหนะ_กล้อง_โมดูล_t
โอค ยานพาหนะ_กล้อง_state_t
โอค ยานพาหนะ_hvac
โอค vehicle_hw_device
โอค ยานพาหนะ_โมดูล
โอค vehicle_prop_config
โอค vehicle_prop_value
โอค ยานพาหนะ_str
โอค ยานพาหนะ_มูลค่า
โอค เครื่องสั่น_อุปกรณ์
\ค vr_module