מעבד com.android.tradefed.post

ממשקים

מעבד IPost מעבדי דואר הוא אובייקט של התאחדות הסחר שנועד לאפשר עיבוד של מדדים ויומנים לאחר הבדיקות ולפני דיווחי התוצאות.

שיעורים

AggregatePostProcessor אגרגטור מטרי שנותן את המינימום, המקסימום, הממוצע, השונות, סטיית התקן, סך הכל, הספירה ואופציונליים לאחוזים למדדים מספריים שנאספו במהלך ריצות מבחני איטרציה מרובים, ומתייחסים אליהם ככפילים.
מעבד ממוצע יישום מעבד פוסט המחשב את ממוצע רשימת המדדים.
מעבד BasePost הבסיס IPostProcessor שכל יישום צריך להאריך.
מעבד MetricFilePostProcessor משמש להעלאת קובץ יומן המדדים שנאסף במהלך רמת הבדיקה וההפעלה.