com.android.tradefed.util.keystore

Interfejsy

Klient IKeyStore Interfejs umożliwiający dostęp do magazynu kluczy dla haseł lub wrażliwych danych.
Fabryka IKeyStore Fabryka do tworzenia IKeyStoreClient .

Zajęcia

Sklep DryRunKey Magazyn kluczy do uruchomienia próbnego, w którym każda wartość magazynu kluczy jest zawsze poprawnie zastępowana i znajdowana.
Klient JSONFileKeyStore Przykładowa implementacja, w której lokalny plik JSON pełni rolę magazynu kluczy.
JSONFileKeyStoreFactory Implementacja fabryki kluczy JSON, która zapewnia JSONFileKeyStoreClient umożliwiający dostęp do pliku magazynu kluczy JSON.
Wyjątek magazynu kluczy Zgłaszany, gdy wystąpi krytyczny błąd magazynu kluczy.
Klient StubKeyStore Domyślna implementacja kodu pośredniczącego dla klienta KeyStore.
Fabryka StubKeyStore Domyślna implementacja kodu pośredniczącego dla fabryki KeyStore