Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

ITestLogger

public interface ITestLogger

com.android.tradefed.log.ITestLogger


Çeşitli türlerdeki veri akışlarının günlüğünü gerçekleştirebilen bir varlık.

Özet

Genel yöntemler

default void testLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Test çağrısından ilişkili günlük veya hata ayıklama verilerini sağlar.

Genel yöntemler

test günlüğü

public void testLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Test çağrısından ilişkili günlük veya hata ayıklama verilerini sağlar.

ERROR(/ITestInvocationListener#invocationFailed(Throwable)) veya ERROR(/ITestInvocationListener#invocationEnded(long))

TradeFederation çerçevesi, ana bilgisayar günlüğünü ve uygunsa cihaz logcat'ini sağlayarak bu yöntemi otomatik olarak çağırır.

parametreler
dataName String : Verilerin bir String açıklayıcı adı. örneğin "device_logcat". Not dataName, çağrı başına benzersiz olmayabilir. yani uygulayıcılar aynı dataName ile birden fazla çağrıyı işleyebilmelidir.

dataType LogDataType : verilerin LogDataType

dataStream InputStreamSource : verilerin InputStreamSource . Uygulayıcılar, verileri okumaya başlamak için createInputStream'i çağırmalı ve tamamlandığında InputStream'in kapatıldığından emin olmalıdır. Arayanlar, testLog yöntemi tamamlanana kadar veri kaynağının mevcut ve erişilebilir kalmasını sağlamalıdır.