com.android.tradefed.build.cache

Zajęcia

Częściowa pamięć podręczna pobierania Zip Narzędzie do buforowania częściowego pobierania plików na podstawie ich zawartości.