com.android.tradefed.command.console

Zajęcia

Konfiguracja kompletna Implementacja Completer dla naszych konfiguracji TF.
Strumień wyjściowy ConsoleReader Obiekt OutputStream, którego można użyć, aby System.out.print() działał poprawnie z unfinishedLine LineReader użytkownika.