com.android.tradefed.config.proxy

Zajęcia

Zautomatyzowani reporterzy Klasa definiująca mapowanie z automatycznych reporterów Tradefed.
Konfiguracja proxy Obiekt umożliwiający wskazanie zdalnej konfiguracji do wykonania.
Delegator Tradefed Obiekty pomagające w delegowaniu wywołań do innego pliku binarnego Tradefed.