com.android.tradefed.dependent

Zajęcia

Narzędzie do rozpoznawania zależności testowych Pomocnik w rozwiązywaniu zależności, jeśli to konieczne.