com.android.tradefed.device.internal

Zajęcia

Reporter wydania urządzenia Reporter wydania urządzenia, który obsługuje komunikację z procesem nadrzędnym urządzeń, które mają zostać zwolnione.
Funkcja resetowania urządzenia Implementacja resetowania urządzenia po stronie serwera.
Obsługa resetowania urządzenia Narzędzie do obsługi ogólnego resetowania urządzenia.
Funkcja migawki urządzenia Implementacja migawki urządzenia po stronie serwera.
Obsługa migawki urządzenia Obsługa narzędzi Migawka mątwy.
Funkcja EarlyDeviceRelease Implementacja serwera funkcji na potrzeby wczesnych wersji urządzeń.