Most debugowania Androida (ADB)

Android Debug Bridge (ADB) umożliwia podłączenie stacji roboczej rozwoju bezpośrednio na urządzeniu z systemem Android, dzięki czemu można zainstalować pakiety i oceniać zmiany. Aby dowiedzieć się szczegółów ADB, przeglądu jej README .

Potwierdzam, że masz ADB

adb narzędzie jest częścią Android Open Source Project (AOSP). ADB jest dostępny po tym, jak zbudowany lub pobranych ADB.

Aby potwierdzić, że masz plik binarny ADB, uruchom następujące polecenie w terminalu:

adb version

Jeśli masz zainstalowany ADB, zobaczysz jego wersję w danych wyjściowych.

Budynek ADB

Jeżeli nie masz jeszcze ADB, budować Android . W podsumowaniu:

  1. Sprawdź kod źródłowy Androida.
  2. Skonfiguruj swoje środowisko i skompiluj Androida:

    source build/envsetup.sh
    lunch <target>
    m
    

Pobieranie ADB

Można również pobrać ADB w ramach Android Studio lub w jednostkowym Tools Platform SDK .

Włączyć debugowanie USB

Teraz włączyć debugowanie USB w urządzeniu z systemem Android, aby umożliwić połączenie. Zostaniesz również poproszony o podłączenie urządzenia do komputera.