Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

อภิธานศัพท์แพลตฟอร์ม Android

รายการด้านล่างนี้กำหนดคำศัพท์พื้นฐานบางประการของแพลตฟอร์ม Android แหล่งข้อมูลอื่น ๆ สำหรับคำจำกัดความของคำสำคัญ:

แอป

.apk ไฟล์
ไฟล์แพ็คเกจแอปพลิเคชัน Android แอปพลิเคชัน Android แต่ละแอปพลิเคชันได้รับการรวบรวมและบรรจุในไฟล์เดียวซึ่งมีรหัสทั้งหมดของแอปพลิเคชัน (ไฟล์. dex) ทรัพยากรสินทรัพย์และไฟล์รายการ ไฟล์แพ็กเกจแอปพลิเคชันสามารถมีชื่ออะไรก็ได้ แต่ ต้อง ใช้นามสกุล .apk ตัวอย่างเช่น myExampleAppname.apk เพื่อความสะดวกไฟล์แพ็กเกจแอปพลิเคชันมักเรียกว่า ".apk"

ที่เกี่ยวข้อง: Application .

หนังบู๊
คำอธิบายของสิ่งที่ผู้ส่ง เจตนา ต้องการให้ทำ การดำเนินการคือค่าสตริงที่กำหนดให้กับเจตนา สตริงการดำเนินการสามารถกำหนดได้โดย Android หรือโดยนักพัฒนาบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น android.intent.action.VIEW สำหรับ URL ของเว็บหรือ com.example.rumbler.SHAKE_PHONE สำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเองเพื่อสั่นโทรศัพท์

ที่เกี่ยวข้อง: เจตนา .

กิจกรรม
หน้าจอเดียวในแอปพลิเคชันที่รองรับโค้ด Java ซึ่งได้มาจากคลาส Activity โดยทั่วไปกิจกรรมจะแสดงด้วยหน้าต่างแบบเต็มหน้าจอที่สามารถรับและจัดการกับเหตุการณ์ UI และทำงานที่ซับซ้อนได้เนื่องจากหน้าต่างที่ใช้ในการแสดงผลหน้าต่าง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วกิจกรรมจะเป็นแบบเต็มหน้าจอ แต่ก็สามารถลอยหรือโปร่งใสได้
ใบสมัคร
จากมุมมองขององค์ประกอบแอปพลิเคชัน Android ประกอบด้วยกิจกรรมบริการผู้ฟังและผู้รับความตั้งใจอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม จากมุมมองของซอร์สไฟล์แอปพลิเคชัน Android ประกอบด้วยโค้ดทรัพยากรสินทรัพย์และรายการเดียว ในระหว่างการคอมไพล์ไฟล์เหล่านี้จะถูกแพ็กเกจในไฟล์เดียวที่เรียกว่าแอ็พพลิเคชันแพ็กเกจไฟล์ (.apk)

ที่เกี่ยวข้อง: .apk , กิจกรรม

เครื่องรับสัญญาณออกอากาศ
คลาสแอ็พพลิเคชันที่รับฟัง Intents ที่ออกอากาศแทนที่จะถูกส่งไปยังแอ็พพลิเคชัน / กิจกรรมเป้าหมายเดียว ระบบส่งมอบ Intent การออกอากาศไปยังเครื่องรับการออกอากาศที่สนใจทั้งหมดซึ่งจัดการ Intent ตามลำดับ

ที่เกี่ยวข้อง: เจตนา , ตัวกรองความตั้งใจ

ผู้ให้บริการเนื้อหา
ชั้นข้อมูลที่เป็นนามธรรมที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลของแอปพลิเคชันของคุณไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้อย่างปลอดภัย ผู้ให้บริการเนื้อหาสร้างขึ้นบนคลาส ContentProvider ซึ่งจัดการสตริงเคียวรีเนื้อหาของรูปแบบเฉพาะเพื่อส่งคืนข้อมูลในรูปแบบเฉพาะ ดูหัวข้อ Content Providers สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวข้อง: การใช้งาน URI ใน Android

กล่องโต้ตอบ
หน้าต่างลอยที่ทำหน้าที่เป็นรูปแบบน้ำหนักเบา กล่องโต้ตอบสามารถมีปุ่มควบคุมเท่านั้นและมีไว้เพื่อดำเนินการอย่างง่าย (เช่นตัวเลือกปุ่ม) และอาจส่งคืนค่า กล่องโต้ตอบไม่ได้มีไว้เพื่อคงอยู่ในกองประวัติมีเค้าโครงที่ซับซ้อนหรือดำเนินการที่ซับซ้อน Android มีกล่องโต้ตอบเริ่มต้นที่เรียบง่ายสำหรับคุณพร้อมปุ่มเสริมแม้ว่าคุณจะสามารถกำหนดรูปแบบกล่องโต้ตอบของคุณเองได้ คลาสพื้นฐานสำหรับไดอะล็อกคือ Dialog

ที่เกี่ยวข้อง: กิจกรรม

เจตนา
วัตถุข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานหรือสื่อสารกับแอปพลิเคชัน / กิจกรรมอื่น ๆ แบบอะซิงโครนัส Intent object คืออินสแตนซ์ของ Intent ประกอบด้วยช่องเงื่อนไขหลายช่องที่คุณสามารถจัดหาเพื่อกำหนดว่าแอปพลิเคชัน / กิจกรรมใดได้รับเจตจำนงและสิ่งที่ผู้รับทำเมื่อจัดการกับเจตจำนง เกณฑ์ที่ใช้ได้ ได้แก่ การดำเนินการที่ต้องการหมวดหมู่สตริงข้อมูลประเภท MIME ของข้อมูลคลาสการจัดการและอื่น ๆ แอปพลิเคชันจะส่ง Intent ไปยังระบบ Android แทนที่จะส่งไปยังแอปพลิเคชัน / กิจกรรมอื่นโดยตรง แอปพลิเคชันสามารถส่ง Intent ไปยังแอปพลิเคชันเป้าหมายเดียวหรือสามารถส่งเป็นการออกอากาศซึ่งสามารถจัดการได้หลายแอปพลิเคชันตามลำดับ ระบบ Android มีหน้าที่ในการแก้ไขตัวรับสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละ Intent โดยยึดตามเกณฑ์ที่ระบุใน Intent และ Intent Filters ที่กำหนดโดยแอปพลิเคชันอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู เจตนาและตัวกรองเจตนา

ที่เกี่ยวข้อง: Intent Filter , Broadcast Receiver

ตัวกรองเจตนา
อ็อบเจ็กต์ตัวกรองที่แอ็พพลิเคชันประกาศในไฟล์ manifest เพื่อบอกระบบว่า Intents แต่ละองค์ประกอบเต็มใจยอมรับประเภทใดและด้วยเกณฑ์ใด ผ่านตัวกรองความตั้งใจแอปพลิเคชันสามารถแสดงความสนใจในประเภทข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงการกระทำตามเจตนารูปแบบ URI และอื่น ๆ เมื่อแก้ไข Intent ระบบจะประเมินตัวกรอง Intent ที่มีอยู่ทั้งหมดในแอปพลิเคชันทั้งหมดและส่ง Intent ไปยังแอปพลิเคชัน / กิจกรรมที่ตรงกับ Intent และเกณฑ์มากที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู เจตนาและตัวกรองเจตนา

ที่เกี่ยวข้อง: เจตนา ผู้รับออกอากาศ

ทรัพยากร
ส่วนประกอบของแอปพลิเคชันที่ไม่เป็นโปรแกรมซึ่งอยู่ภายนอกรหัสแอปพลิเคชันที่คอมไพล์แล้ว แต่สามารถโหลดจากโค้ดแอปพลิเคชันโดยใช้รูปแบบการอ้างอิงที่รู้จักกันดี Android รองรับทรัพยากรประเภทต่างๆ แต่ทรัพยากรของแอปพลิเคชันทั่วไปจะประกอบด้วยสตริง UI ส่วนประกอบเค้าโครง UI กราฟิกหรือไฟล์สื่ออื่น ๆ เป็นต้น แอปพลิเคชันใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและโปรไฟล์และสถานะของอุปกรณ์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันจะรวมชุดทรัพยากรแยกต่างหากสำหรับแต่ละประเภทในเครื่องหรืออุปกรณ์ที่รองรับและอาจรวมถึงทรัพยากรรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการวางแนวหน้าจอปัจจุบัน (แนวนอนหรือแนวตั้ง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรโปรดดู ทรัพยากรและทรัพย์สิน ทรัพยากรของแอปพลิเคชันจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ย่อย res/* ของโครงการเสมอ
บริการ
อ็อบเจ็กต์ของคลาส Service ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง (โดยไม่มี UI ใด ๆ ) เพื่อดำเนินการต่อเนื่องต่างๆเช่นการเล่นเพลงหรือการตรวจสอบกิจกรรมเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง: กิจกรรม

URI ใน Android
Android ใช้สตริง URI (ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน) เป็นพื้นฐานในการขอข้อมูลในผู้ให้บริการเนื้อหา (เช่นเพื่อดึงรายชื่อผู้ติดต่อ) และสำหรับการร้องขอการดำเนินการใน Intent (เช่นการเปิดเว็บเพจในเบราว์เซอร์) โครงร่างและรูปแบบ URI มีความเชี่ยวชาญตามประเภทการใช้งานและแอปพลิเคชันสามารถจัดการโครงร่างและสตริง URI ที่เฉพาะเจาะจงได้ตามที่ต้องการ โครงร่าง URI บางส่วนสงวนไว้โดยส่วนประกอบของระบบ ตัวอย่างเช่นคำขอข้อมูลจากผู้ให้บริการเนื้อหาต้องใช้ content:// ตามเจตนาเบราว์เซอร์จะจัดการ URI ที่ใช้ http:// แบบแผน

สร้าง

adb
Android Debug Bridge แอปพลิเคชันการดีบักบรรทัดคำสั่งที่มาพร้อมกับ SDK มีเครื่องมือในการเรียกดูอุปกรณ์คัดลอกเครื่องมือบนอุปกรณ์และส่งต่อพอร์ตสำหรับการดีบัก หากคุณกำลังพัฒนาใน Android Studio adb จะรวมอยู่ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณ ดู Android Debug Bridge สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ไฟล์ Manifest
ไฟล์ XML ที่แต่ละแอ็พพลิเคชันต้องกำหนดเพื่ออธิบายชื่อแพ็กเกจเวอร์ชันส่วนประกอบ (กิจกรรมตัวกรองเจตนาบริการ) ไลบรารีที่นำเข้าและอธิบายกิจกรรมต่างๆและอื่น ๆ ดู ไฟล์ AndroidManifest.xml สำหรับข้อมูลแอปและ repo Manifest Format สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม

กราฟิก

ผ้าใบ
พื้นผิวรูปวาดที่จัดการการประกอบของบิตจริงกับบิตแมปหรือวัตถุ พื้นผิว มีวิธีการสำหรับการวาดบิตแมปเส้นวงกลมสี่เหลี่ยมข้อความและอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์มาตรฐานและเชื่อมโยงกับ Bitmap หรือ Surface Canvas เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการวาดวัตถุ 2 มิติบนหน้าจอ คลาสพื้นฐานคือ Canvas

ที่เกี่ยวข้อง: Drawable , OpenGL ES , Surface

วาดได้
ทรัพยากรภาพที่คอมไพล์แล้วซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นหลังชื่อเรื่องหรือส่วนอื่น ๆ ของหน้าจอ โดยทั่วไปแล้ว drawable จะถูกโหลดลงในองค์ประกอบ UI อื่นเช่นเป็นภาพพื้นหลัง drawable ไม่สามารถรับเหตุการณ์ แต่กำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น "สถานะ" และการจัดกำหนดการเพื่อเปิดใช้งานคลาสย่อยเช่นออบเจ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหรือไลบรารีรูปภาพ อ็อบเจ็กต์ที่วาดได้จำนวนมากถูกโหลดจากไฟล์รีซอร์สที่วาดได้ - ไฟล์ xml หรือบิตแมปที่อธิบายรูปภาพ ทรัพยากรที่วาดได้จะรวบรวมไว้ในคลาสย่อยของ android.graphics.drawable สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ drawables และทรัพยากรอื่น ๆ โปรดดูที่ ทรัพยากร

ที่เกี่ยวข้อง: ทรัพยากร ผ้าใบ

ทรัพยากรเค้าโครง
ไฟล์ XML ที่อธิบายโครงร่างของหน้าจอกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้อง: แหล่งข้อมูล

ภาพ Nine-patch / 9-patch / Ninepatch
ทรัพยากรบิตแมปที่ปรับขนาดได้ซึ่งสามารถใช้สำหรับพื้นหลังหรือรูปภาพอื่น ๆ บนอุปกรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Nine-Patch Stretchable Image

ที่เกี่ยวข้อง: แหล่งข้อมูล

OpenGL ES
Android มีไลบรารี OpenGL ES สำหรับการแสดงผล 3 มิติที่เร่งด้วยฮาร์ดแวร์ สำหรับการแสดงผล 2 มิติ Canvas เป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่า "OpenGL ES พร้อมใช้งานใน Android Native Development Kit (NDK) เพื่อความสะดวกในการใช้งานแพ็คเกจ android.opengl และ javax.microedition.khronos.opengles จะแสดงฟังก์ชัน OpenGL ES

ที่เกี่ยวข้อง: ผ้าใบ พื้นผิว

พื้นผิว
ออบเจ็กต์ประเภท Surface แสดงบล็อกหน่วยความจำที่รวมเข้ากับหน้าจอ พื้นผิวถือวัตถุ Canvas สำหรับการวาดภาพและมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆในการวาดเลเยอร์และปรับขนาดพื้นผิว คุณไม่ควรใช้คลาสนี้โดยตรง ใช้ SurfaceView แทน

ที่เกี่ยวข้อง: ผ้าใบ

SurfaceView
ออบเจ็กต์ View ที่ห่อ Surface สำหรับการวาดภาพและแสดงวิธีการเพื่อระบุขนาดและรูปแบบแบบไดนามิก SurfaceView ให้วิธีการวาดโดยไม่ขึ้นกับเธรด UI สำหรับการดำเนินการที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก (เช่นเกมหรือการแสดงตัวอย่างกล้อง) แต่จะใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม SurfaceView รองรับทั้งกราฟิก Canvas และ OpenGL ES คลาสพื้นฐานคือ SurfaceView

ที่เกี่ยวข้อง: พื้นผิว

ธีม
ชุดคุณสมบัติ (ขนาดตัวอักษรสีพื้นหลังและอื่น ๆ ) รวมเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้นต่างๆ Android มีธีมมาตรฐานบางส่วนซึ่งแสดงอยู่ใน R.style (เริ่มต้นด้วย "Theme_")
ดู
วัตถุที่ดึงไปยังพื้นที่สี่เหลี่ยมบนหน้าจอและจัดการกับการคลิกการกดแป้นพิมพ์และเหตุการณ์การโต้ตอบอื่น ๆ มุมมองเป็นคลาสพื้นฐานสำหรับองค์ประกอบโครงร่างส่วนใหญ่ของหน้าจอกิจกรรมหรือกล่องโต้ตอบ (กล่องข้อความหน้าต่างและอื่น ๆ ) มันรับสายจากอ็อบเจ็กต์พาเรนต์ (ดู ViewGroup ) เพื่อวาดตัวเองและแจ้งอ็อบเจ็กต์พาเรนต์ว่าต้องการให้มีขนาดใหญ่เพียงใด (ซึ่งผู้ปกครองอาจเคารพหรือไม่ก็ได้) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด View

ที่เกี่ยวข้อง: View Hierarchy , ViewGroup , Widget

ดูลำดับชั้น
การจัดเรียงของออบเจ็กต์ View และ ViewGroup ที่กำหนดอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับแต่ละองค์ประกอบของแอป ลำดับชั้นประกอบด้วยกลุ่มมุมมองที่มีมุมมองลูกหรือกลุ่มมุมมองหนึ่งหรือมากกว่า คุณสามารถรับการแสดงภาพของลำดับชั้นมุมมองสำหรับการดีบักและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ Hierarchy Viewer ที่มาพร้อมกับ Android SDK

ที่เกี่ยวข้อง: View , ViewGroup

ViewGroup
คอนเทนเนอร์อ็อบเจ็กต์ที่จัดกลุ่มชุดของมุมมองเด็ก กลุ่มข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้มีหน้าที่ในการตัดสินใจว่ามุมมองย่อยอยู่ที่ใดและมีขนาดใหญ่เพียงใดรวมทั้งเรียกให้แต่ละคนวาดเองตามความเหมาะสม กลุ่มมุมมองบางกลุ่มจะมองไม่เห็นและมีไว้สำหรับเค้าโครงเท่านั้นในขณะที่กลุ่มอื่นมี UI ภายใน (เช่นกล่องรายการแบบเลื่อน) ดูกลุ่มทั้งหมดอยู่ในแพ็กเกจ widget แต่ขยาย ViewGroup

ที่เกี่ยวข้อง: ดู ดูลำดับชั้น

วิดเจ็ต
หนึ่งในชุดของคลาสย่อย View ที่ใช้งานเต็มรูปแบบซึ่งแสดงผลองค์ประกอบของฟอร์มและส่วนประกอบ UI อื่น ๆ เช่นกล่องข้อความหรือเมนูป๊อปอัป เนื่องจากมีการใช้งานวิดเจ็ตอย่างสมบูรณ์จึงจัดการการวัดและวาดภาพตัวเองและตอบสนองต่อเหตุการณ์บนหน้าจอ วิดเจ็ตทั้งหมดอยู่ในแพ็คเกจ android.widget
หน้าต่าง
ในแอปพลิเคชัน Android วัตถุที่ได้มาจาก Window คลาสนามธรรมที่ระบุองค์ประกอบของหน้าต่างทั่วไปเช่นรูปลักษณ์ (ข้อความในแถบชื่อเรื่องตำแหน่งและเนื้อหาของเมนูเป็นต้น) Dialog and Activity ใช้การนำคลาสนี้ไปใช้เพื่อสร้างหน้าต่าง คุณไม่จำเป็นต้องใช้คลาสนี้หรือใช้ windows ในแอปพลิเคชันของคุณ

แพลตฟอร์ม

รันไทม์ Android (ART) และ Dalvik
รันไทม์ของ Android (ART) คือรันไทม์ที่มีการจัดการที่ใช้โดยแอปพลิเคชันและบริการระบบบางอย่างบน Android รันไทม์ของ Android (ART) เป็นรันไทม์เริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป ART และ Dalvik รุ่นก่อนถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับโครงการ Android ART เป็นรันไทม์เรียกใช้รูปแบบ Dalvik Executable และข้อกำหนด Dex bytecode ART และ Dalvik เป็นรันไทม์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Dex bytecode ดังนั้นแอปที่พัฒนาสำหรับ Dalvik จึงควรใช้งานได้เมื่อทำงานกับ ART
.dex ไฟล์
รวบรวมไฟล์รหัสแอปพลิเคชัน Android

โปรแกรมแอนดรอยด์ถูกคอมไพล์เป็นไฟล์. dex (Dalvik Executable) ซึ่งจะถูกบีบอัดเป็นไฟล์. apk เดียวบนอุปกรณ์ ไฟล์. dex สามารถสร้างได้โดยการแปลแอปพลิเคชันที่คอมไพล์โดยอัตโนมัติซึ่งเขียนด้วยภาษาโปรแกรม Java