קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

com.android.tradefed.sandbox

ממשקים

ISandbox ממשק המגדיר ארגז חול שניתן להשתמש בו להפעלת הזמנה.
ISandboxFactory מפעל ליצירת ISandbox .

שיעורים

SandboxConfigDump מחלקה ראנר שיוצרת IConfiguration המבוססת על שורת פקודה ומשליכה אותה לקובץ.
SandboxConfigurationException חריג תצורה מיוחד המגיע מהגדרת ארגז החול.
SandboxConfigUtil מחלקת שירות לניהול IConfiguration בעת ביצוע ארגז חול.
SandboxInvocationRunner הפעל את הבדיקות הקשורות להזמנה בארגז החול.
SandboxOptions כיתה שיכולה לקבל ולספק אפשרויות ל- ISandbox .
TradefedSandbox מיכל ארגז חול שיכול להריץ הזמנה של פדרציה מסחרית.
TradefedSandboxFactory יישום ברירת מחדל עבור SandboxFactory
TradefedSandboxRunner רץ המשויך ל- TradefedSandbox שיאפשר ביצוע של ארגז החול.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener סטאב IScheduledInvocationListener שלא עושה כלום.

תקצירים

SandboxConfigDump.DumpCmd