com.android.tradefed.testtype.binary

Zajęcia

Wykonywalny test bazowy Klasa bazowa dla wykonywalnego stylu testów.
Test pliku wykonywalnego Program uruchamiający test dla plików wykonywalnych działających na hoście.
Test pliku wykonywalnego Tester uruchamiający pliki wykonywalne na celu.
Test jądra docelowego Uruchomienie testu pod kątem pliku wykonywalnego działającego na obiekcie docelowym i analizy wyników testu jądra.
KTapResultParser Odczytuje dane wyjściowe KTAP jako wygenerowane przez moduł testowy KUnit i umieszczone w pliku `results` w obszarze debugfs.
Test modułu KUnitModule Program uruchamiający testy do uruchamiania modułów testowych KUnit na urządzeniu.

Wyliczenia

KTapResultParser.ParseResolution