com.android.tradefed.testtype.junit4

Adnotacje

Po zajęciach z informacjami Podobne gwarancje jak AfterClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation .
Przed klasą z informacjami Podobne gwarancje jak BeforeClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation .

Zajęcia

Test BaseHostJUnit4 Podstawowa klasa testowa do uruchamiania testów w stylu JUnit4 hosta.
Błąd CarryDnae Wewnętrzny RuntimeException do przenoszenia DeviceNotAvailableException poprzez platformę JUnit4.
Wyjątek CarryInterrupted Zgłaszany, gdy zostanie wyzwolony limit czasu fazy testowej i należy przenieść wyjątek InterruptedException z wątku wykonania testu do wątku wykonania wywołania.
UrządzenieParametryzowanyRunner Sparametryzowany moduł uruchamiający w stylu JUnit4 do testów sparametryzowanych sterowanych po stronie hosta.
Opcje urządzeniaTestRun Klasa konstruktora opcji związanych z uruchamianiem testów urządzeń za pomocą BaseHostJUnit4Test.
WyjątekThrowingRunnerWrapper
Przekazywanie wyników JUnit4Result Przesyłanie wyników z JUnit4 Runner.
Uruchom AftersWithInfo
UruchomBeforesWithInfo
UruchomNotifierWrapper Opakowanie RunNotifier , dzięki czemu możemy przenieść DeviceNotAvailableException .