הגדרת תאימות אנדרואיד 2.2

זכויות יוצרים © 2010, Google Inc. כל הזכויות שמורות.
compatibility@android.com

תוכן העניינים

1. הקדמה
2. משאבים
3. תוכנה
4. התייחסות לתאימות תוכנה
5. תאימות אריזות יישומים
6. תאימות מולטימדיה
7. תאימות לכלי מפתחים
8. תאימות חומרה
9. תאימות ביצועים
10. תאימות מודל אבטחה
11. חבילת בדיקת תאימות
12. תוכנה הניתנת לעדכון
13. צור קשר
נספח א' - נוהל בדיקת בלוטות'

1. הקדמה

מסמך זה מונה את הדרישות שיש לעמוד בהן כדי שטלפונים ניידים יהיו תואמים לאנדרואיד 2.2.

השימוש ב"חייב", "אסור", "נדרש", "יהיה", "לא", "צריך", "לא צריך", "מומלץ", "רשאי" ו"אופציונלי" הוא לפי תקן IETF מוגדר ב-RFC2119 [ משאבים, 1 ].

כפי שמשמש במסמך זה, "מיישם מכשירים" או "מיישם" הוא אדם או ארגון המפתחים פתרון חומרה/תוכנה המריץ אנדרואיד 2.2. "יישום מכשיר" או "יישום" הוא פתרון החומרה/תוכנה שפותח כך.

כדי להיחשב תואם ל-Android 2.2, יישומי מכשירים:

 • חייב לעמוד בדרישות המוצגות בהגדרת תאימות זו, לרבות כל מסמך המשולב באמצעות הפניה.
 • חייבים לעבור את הגרסה העדכנית ביותר של חבילת בדיקת התאימות ל-Android (CTS) הזמינה בזמן השלמת יישום התוכנה של המכשיר. (ה-CTS זמין כחלק מפרויקט הקוד הפתוח של Android [ משאבים, 2 ].) ה-CTS בודק רבים, אך לא את כולם, מהרכיבים המתוארים במסמך זה.

כאשר ההגדרה הזו או ה-CTS שקטים, מעורפלים או לא שלמים, באחריות מיישם המכשיר להבטיח תאימות עם יישומים קיימים. מסיבה זו, פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד [ משאבים, 3 ] הוא גם ההתייחסות וגם היישום המועדף של אנדרואיד. ממליצים מאוד על מיישמי מכשירים לבסס את ההטמעות שלהם על קוד המקור "במעלה הזרם" הזמין מפרויקט הקוד הפתוח של Android. בעוד שרכיבים מסוימים יכולים להיות מוחלפים באופן היפותטי ביישומים חלופיים, תרגול זה מומלץ מאוד, שכן מעבר מבחני CTS יהפוך לקשה יותר באופן משמעותי. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית מלאה ליישום הסטנדרטי של אנדרואיד, כולל ומעבר לחבילת בדיקת התאימות. לבסוף, שים לב שהחלפות ושינויים מסוימים של רכיבים אסורים במפורש במסמך זה.

2. משאבים

 1. רמות הדרישה של IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. סקירה כללית של תוכנית התאימות ל-Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. פרויקט קוד פתוח של אנדרואיד: http://source.android.com/
 4. הגדרות API ותיעוד: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. הפניה להרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. הפניה ל-android.os.Build: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. מחרוזות גרסה מותרות של Android 2.2: http://source.android.com/compatibility/2.2/versions.html
 8. כיתת android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. מפרט מכונה וירטואלית של Dalvik: זמין בקוד המקור של אנדרואיד, בכתובת dalvik/docs
 11. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 12. התראות: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 13. משאבי יישומים: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 14. מדריך סגנון סמל שורת המצב: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 15. מנהל החיפוש: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 16. טוסטים: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 17. רקעים חיים: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 18. אפליקציות לאנדרואיד: http://code.google.com/p/apps-for-android
 19. תיעוד כלי עזר (עבור adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 20. תיאור קובץ ה-apk של Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 21. קובצי מניפסט: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 22. כלי לבדיקת קופים: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 23. רשימת תכונות החומרה של אנדרואיד: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 24. תמיכה במספר מסכים: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 25. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 26. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 27. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 28. מרחב קואורדינטות חיישן: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 29. הפניה לאבטחה והרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 30. ממשק API של Bluetooth: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

רבים ממשאבים אלה נגזרים במישרין או בעקיפין מ-Android 2.2 SDK, ויהיו זהים מבחינה פונקציונלית למידע בתיעוד של SDK זה. בכל המקרים שבהם הגדרת התאימות הזו או חבילת בדיקת התאימות לא מסכימה עם תיעוד ה-SDK, תיעוד ה-SDK נחשב סמכותי. כל פרט טכני המסופק בהפניות הכלולות לעיל נחשב בהכללה כחלק מהגדרת תאימות זו.

3. תוכנה

פלטפורמת אנדרואיד כוללת סט של ממשקי API מנוהלים, סט של ממשקי API מקוריים וגוף של ממשקי API כביכול "רך" כגון מערכת Intent ו-API של אפליקציות אינטרנט. סעיף זה מפרט את ממשקי ה-API הקשיחים והרכים שהם חלק בלתי נפרד מהתאימות, כמו גם התנהגויות טכניות וממשק משתמש מסוימות רלוונטיות אחרות. יישומי מכשירים חייבים לעמוד בכל הדרישות בסעיף זה.

3.1. תאימות API מנוהלת

סביבת הביצוע המנוהלת (מבוססת דאלוויק) היא הכלי העיקרי עבור יישומי אנדרואיד. ממשק תכנות יישומי אנדרואיד (API) הוא קבוצת ממשקי פלטפורמת אנדרואיד החשופים ליישומים הפועלים בסביבת ה-VM המנוהלת. יישומי מכשירים חייבים לספק יישומים מלאים, כולל כל ההתנהגויות המתועדות, של כל API מתועד שנחשף על ידי Android 2.2 SDK [ משאבים, 4 ].

אין להטמיע במכשיר להשמיט כל ממשקי API מנוהלים, לשנות ממשקי API או חתימות, לסטות מההתנהגות המתועדת או לכלול פעולות ללא פעולות, למעט היכן שמותר במפורש בהגדרת תאימות זו.

3.2. תאימות API רכה

בנוסף לממשקי ה-API המנוהלים מ-Section 3.1, אנדרואיד כולל גם API "רך" משמעותי לזמן ריצה בלבד, בצורה של דברים כגון Intents, Permissions והיבטים דומים של אפליקציות אנדרואיד שלא ניתן לאכוף בזמן הידור של אפליקציות. סעיף זה מפרט את ממשקי ה-API ה"רך" והתנהגויות המערכת הנדרשות לתאימות עם אנדרואיד 2.2. יישומי מכשיר חייבים לעמוד בכל הדרישות המוצגות בסעיף זה.

3.2.1. הרשאות

מיישמי מכשירים חייבים לתמוך ולאכוף את כל קבועי ההרשאה כפי שמתועדים בדף ההפניה להרשאות [ משאבים, 5 ]. שים לב שסעיף 10 מפרט דרישות נוספות הקשורות למודל האבטחה של Android.

3.2.2. בניית פרמטרים

ממשקי ה-API של Android כוללים מספר קבועים במחלקה android.os.Build [ משאבים, 6 ] שנועדו לתאר את המכשיר הנוכחי. כדי לספק ערכים עקביים ומשמעותיים על פני יישומי מכשירים, הטבלה שלהלן כוללת הגבלות נוספות על הפורמטים של ערכים אלה שאליהם יישומי מכשירים חייבים להתאים.

פָּרָמֶטֶר הערות
android.os.Build.VERSION.RELEASE הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט קריא אנושי. שדה זה חייב לכלול אחד מערכי המחרוזת המוגדרים ב-[ משאבים, 7 ].
android.os.Build.VERSION.SDK הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט נגיש לקוד אפליקציה של צד שלישי. עבור Android 2.2, שדה זה חייב לכלול את הערך השלם 8.
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המייעד את המבנה הספציפי של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט קריא אנושי. אין לעשות שימוש חוזר בערך זה עבור מבנים שונים שזמינים למשתמשי קצה. שימוש טיפוסי בשדה זה הוא לציין באיזה מספר build או מזהה שינוי בקרת מקור נעשה שימוש ליצירת ה-build. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.BOARD ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את החומרה הפנימית הספציפית המשמשת את המכשיר, בפורמט קריא אנושי. שימוש אפשרי בשדה זה הוא לציין את הגרסה הספציפית של הלוח המחזק את המכשיר. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.BRAND ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את שם החברה, הארגון, הפרט וכו' שייצר את המכשיר, בפורמט קריא אנושי. שימוש אפשרי בשדה זה הוא לציין את ה-OEM ו/או הספק שמכר את המכשיר. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.DEVICE ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את התצורה או הגרסה הספציפית של הגוף (המכונה לפעמים "עיצוב תעשייתי") של המכשיר. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.FINGERPRINT מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המבנה הזה. זה אמור להיות קריא אנושי באופן סביר. זה חייב לעקוב אחר התבנית הזו:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE)/$(BOARD):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
לדוגמה:
acme/mydevice/generic/generic:2.2/ERC77/3359:userdebug/test-keys
אסור לטביעת האצבע לכלול תווי רווח לבן. אם בשדות אחרים הכלולים בתבנית שלמעלה יש תווי רווח לבן, יש להחליף אותם בטביעת האצבע של המבנה בתו אחר, כגון הקו התחתון ("_").
android.os.Build.HOST מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המארח שעליו נבנה ה-build, בפורמט קריא אנושי. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.ID מזהה שנבחר על ידי מיישם המכשיר להתייחס למהדורה ספציפית, בפורמט קריא אנושי. שדה זה יכול להיות זהה ל-android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, אבל צריך להיות ערך בעל משמעות מספיקה למשתמשי קצה כדי להבחין בין תוכנות לבנות. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.MODEL ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את שם המכשיר כפי שידוע למשתמש הקצה. זה צריך להיות אותו שם שבו המכשיר משווק ונמכר למשתמשי קצה. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.PRODUCT ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את שם הפיתוח או שם הקוד של המכשיר. חייב להיות קריא על ידי אדם, אך אינו מיועד בהכרח לצפייה על ידי משתמשי קצה. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.TAGS רשימה מופרדת בפסיקים של תגים שנבחרו על ידי מיישם ההתקן שמייחדים עוד יותר את המבנה. לדוגמה, "לא חתום, ניפוי באגים". שדה זה לא חייב להיות null או המחרוזת הריקה (""), אבל תג בודד (כגון "שחרור") הוא בסדר.
android.os.Build.TIME ערך המייצג את חותמת הזמן של מועד הבנייה.
android.os.Build.TYPE ערך שנבחר על ידי מיישם ההתקן המציין את תצורת זמן הריצה של ה-build. שדה זה צריך לכלול אחד מהערכים התואמים לשלוש תצורות זמן הריצה האופייניות ל-Android: "user", "userdebug" או "eng".
android.os.Build.USER שם או מזהה משתמש של המשתמש (או המשתמש האוטומטי) שיצר את ה-build. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").

3.2.3. תאימות כוונות

אנדרואיד משתמשת ב-Intents כדי להשיג אינטגרציה רופפת בין יישומים. סעיף זה מתאר דרישות הקשורות לדפוסי הכוונה שחייבים להיות מכובד על ידי יישומי מכשירים. ב"כבוד", הכוונה היא שמיישם המכשיר חייב לספק פעילות או שירות אנדרואיד המציינים מסנן Intent תואם ומתחבר ומיישם התנהגות נכונה עבור כל דפוס Intent שצוין.

3.2.3.1. כוונות יישום ליבה

פרויקט אנדרואיד במעלה הזרם מגדיר מספר יישומי ליבה, כגון חייגן טלפון, לוח שנה, ספר אנשי קשר, נגן מוזיקה וכן הלאה. מיישמי התקנים עשויים להחליף יישומים אלה בגרסאות חלופיות.

עם זאת, כל גרסה חלופית כזו חייבת לכבד את אותם דפוסי Intent שסופקו על ידי הפרויקט במעלה הזרם. לדוגמה, אם מכשיר מכיל נגן מוזיקה חלופי, הוא עדיין חייב לכבד את תבנית Intent שהונפקה על ידי יישומי צד שלישי כדי לבחור שיר.

היישומים הבאים נחשבים ליישומי ליבה של מערכת אנדרואיד:

 • שעון שולחן
 • דפדפן
 • לוּחַ שָׁנָה
 • מַחשְׁבוֹן
 • מַצלֵמָה
 • אנשי קשר
 • אימייל
 • גלריה
 • GlobalSearch
 • מַשׁגֵר
 • LivePicker (כלומר, אפליקציית בורר הטפטים החיים; ניתן להשמיט אם המכשיר אינו תומך בטפטים חיים, לפי סעיף 3.8.5.)
 • העברת הודעות (AKA "Mms")
 • מוּסִיקָה
 • טלפון
 • הגדרות
 • מקליט קול

יישומי הליבה של מערכת אנדרואיד כוללים רכיבי פעילות או שירות שונים הנחשבים "ציבוריים". כלומר, התכונה "android:exported" עשויה להיות נעדרת, או עשויה להיות בעלת הערך "true".

עבור כל פעילות או שירות המוגדרים באחת מיישומי הליבה של מערכת אנדרואיד, שאינם מסומנים כלא-ציבוריים באמצעות מאפיין android:exported עם הערך "false", הטמעות במכשיר חייבות לכלול רכיב מאותו סוג המטמיע את אותו מסנן Intent דפוסים כאפליקציית הליבה של מערכת אנדרואיד.

במילים אחרות, יישום מכשיר עשוי להחליף אפליקציות ליבה של מערכת אנדרואיד; עם זאת, אם כן, יישום המכשיר חייב לתמוך בכל דפוסי Intent שהוגדרו על ידי כל אפליקציית ליבה של מערכת אנדרואיד שמוחלפת.

3.2.3.2. עקיפות כוונות

מכיוון ש-Android היא פלטפורמה הניתנת להרחבה, מיישמים של מכשירים חייבים לאפשר לעקוף כל תבנית Intent המוזכרת בסעיף 3.2.3.1 על ידי יישומי צד שלישי. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם מאפשר זאת כברירת מחדל; אין ליישומי מכשירים לצרף הרשאות מיוחדות לשימוש של יישומי מערכת בדפוסי Intent אלה, או למנוע מיישומי צד שלישי להיקשר לתבניות אלה ולקבל שליטה עליהן. איסור זה כולל באופן ספציפי אך אינו מוגבל לנטרול ממשק המשתמש "בוחר" המאפשר למשתמש לבחור בין מספר יישומים שכולם מטפלים באותה דפוס Intent.

3.2.3.3. מרחבי שמות של כוונות

מיישמי מכשיר אינם חייבים לכלול כל רכיב אנדרואיד שמכבד כל דפוסי Intent או Broadcast Intent חדשים באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת במרחב השמות של Android.*. מיישמי מכשירים אינם חייבים לכלול רכיבי אנדרואיד המכבדים כל דפוסי Intent או Broadcast Intent באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת בחלל חבילה השייך לארגון אחר. מיישמי מכשירים אינם רשאים לשנות או להרחיב אף אחת מדפוסי הכוונות המשמשים את יישומי הליבה המפורטים בסעיף 3.2.3.1.

איסור זה מקביל לזה שצוין עבור שיעורי שפת Java בסעיף 3.6.

3.2.3.4. כוונות שידור

יישומי צד שלישי מסתמכים על הפלטפורמה כדי לשדר כוונות מסוימות כדי להודיע ​​להם על שינויים בסביבת החומרה או התוכנה. מכשירים תואמי אנדרואיד חייבים לשדר את כוונות השידור הציבוריות בתגובה לאירועי מערכת מתאימים. כוונות השידור מתוארות בתיעוד ה-SDK.

3.3. תאימות API מקורית

קוד מנוהל הפועל ב-Dalvik יכול להתקשר לקוד מקורי המסופק בקובץ .apk של האפליקציה כקובץ ELF .so הידור עבור ארכיטקטורת החומרה המתאימה של המכשיר. יישומי מכשיר חייבים לכלול תמיכה בקוד הפועל בסביבה המנוהלת כדי להתקשר לקוד מקורי, תוך שימוש בסמנטיקה הסטנדרטית של Java Native Interface (JNI). ממשקי ה-API הבאים חייבים להיות זמינים לקוד מקורי:

 • libc (ספריית C)
 • libm (ספריית מתמטיקה)
 • ממשק JNI
 • libz (דחיסה של Zlib)
 • liblog (רישום אנדרואיד)
 • תמיכה מינימלית עבור C++
 • תמיכה ב-OpenGL, כמתואר להלן

יישומי מכשיר חייבים לתמוך ב-OpenGL ES 1.0. מכשירים חסרי האצת חומרה חייבים ליישם את OpenGL ES 1.0 באמצעות מעבד תוכנה. יישומי מכשירים צריכים ליישם את OpenGL ES 1.1 באותה מידה שחומרת ההתקן תומכת. יישומי מכשירים צריכים לספק מימוש עבור OpenGL ES 2.0, אם החומרה מסוגלת לביצועים סבירים בממשקי API אלה.

ספריות אלו חייבות להיות תואמות מקור (כלומר תואמות כותרת) ותואמות בינאריות (עבור ארכיטקטורת מעבד נתונה) עם הגרסאות שסופקו ב-Bionic על ידי פרויקט הקוד הפתוח של Android. מכיוון שהמימושים של Bionic אינם תואמים באופן מלא ליישומים אחרים כגון ספריית GNU C, מיישמי מכשירים צריכים להשתמש ביישום אנדרואיד. אם מיישמי מכשירים משתמשים ביישום אחר של ספריות אלה, עליהם להבטיח תאימות כותרת, בינארית ותאימות התנהגותית.

יישומי מכשיר חייבים לדווח במדויק על ממשק היישומים הבינארי המקורי (ABI) הנתמך על ידי המכשיר, דרך ה-API של android.os.Build.CPU_ABI . ה-ABI חייב להיות אחד מהערכים המתועדים בגרסה העדכנית ביותר של Android NDK, בקובץ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt . שים לב שגרסאות נוספות של Android NDK עשויות להציג תמיכה עבור ABIs נוספים.

תאימות קוד מקורי היא מאתגרת. מסיבה זו, יש לחזור על כך שמיישמים מכשירים מעודדים מאוד להשתמש ביישומים במעלה הזרם של הספריות המפורטות לעיל כדי להבטיח תאימות.

3.4. תאימות אינטרנט

מפתחים ויישומים רבים מסתמכים על ההתנהגות של מחלקת android.webkit.WebView [ משאבים, 8 ] עבור ממשקי המשתמש שלהם, כך שהיישום של WebView חייב להיות תואם בכל יישומי Android. באופן דומה, חווית אינטרנט מלאה היא מרכזית בחוויית המשתמש באנדרואיד. יישומי מכשיר חייבים לכלול גרסה של android.webkit.WebView התואמת את תוכנת אנדרואיד במעלה הזרם, וחייבים לכלול דפדפן מודרני עם יכולת HTML5, כמתואר להלן.

3.4.1. תאימות WebView

יישום הקוד הפתוח של Android משתמש במנוע העיבוד של WebKit כדי ליישם את android.webkit.WebView . מכיוון שלא ניתן לפתח חבילת בדיקה מקיפה עבור מערכת עיבוד אינטרנט, מיישמים של מכשירים חייבים להשתמש ב-build הספציפי במעלה הזרם של WebKit בהטמעת WebView. במיוחד:

 • יישומי android.webkit.WebView של יישומי מכשירים חייבים להיות מבוססים על בניית 533.1 WebKit מעץ הקוד הפתוח של Android במעלה הזרם עבור Android 2.2. מבנה זה כולל סט ספציפי של פונקציונליות ותיקוני אבטחה עבור ה-WebView. מיישמי מכשירים עשויים לכלול התאמות אישיות למימוש WebKit; עם זאת, כל התאמות אישיות כאלה לא חייבות לשנות את התנהגות ה-WebView, כולל התנהגות עיבוד.
 • מחרוזת סוכן המשתמש שדווחה על ידי WebView חייבת להיות בפורמט הזה:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
  • הערך של המחרוזת $(VERSION) חייב להיות זהה לערך עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE
  • הערך של המחרוזת $(LOCALE) צריך לעקוב אחר מוסכמות ISO עבור קוד מדינה ושפה, וצריך להתייחס למקום המוגדר הנוכחי של המכשיר
  • הערך של המחרוזת $(MODEL) חייב להיות זהה לערך עבור android.os.Build.MODEL
  • הערך של המחרוזת $(BUILD) חייב להיות זהה לערך עבור android.os.Build.ID

תצורת WebView חייבת לכלול תמיכה במסד הנתונים HTML5, מטמון יישומים וממשקי API של מיקום גיאוגרפי [ משאבים, 9 ]. ה-WebView חייב לכלול תמיכה בתג HTML5 <video> . ממשקי API של HTML5, כמו כל ממשקי API של JavaScript, חייבים להיות מושבתים כברירת מחדל ב-WebView, אלא אם המפתח מאפשר אותם במפורש באמצעות ממשקי API הרגילים של אנדרואיד.

3.4.2. תאימות דפדפן

יישומי מכשיר חייבים לכלול יישום דפדפן עצמאי לגלישה כללית באינטרנט של משתמשים. הדפדפן העצמאי עשוי להיות מבוסס על טכנולוגיית דפדפן שאינה WebKit. עם זאת, גם אם נשלחת יישום דפדפן חלופי, רכיב android.webkit.WebView המסופק ליישומי צד שלישי חייב להיות מבוסס על WebKit, כמתואר בסעיף 3.4.1.

יישום עשוי לשלוח מחרוזת סוכן משתמש מותאמת אישית ביישום הדפדפן העצמאי.

אפליקציית הדפדפן העצמאית (בין אם מבוססת על אפליקציית דפדפן WebKit במעלה הזרם או תחליף של צד שלישי) צריכה לכלול תמיכה בכמה שיותר HTML5 [ משאבים, 9 ]. לכל הפחות, יישומי מכשירים חייבים לתמוך במיקום גיאוגרפי HTML5, מטמון יישומים וממשקי API של מסד נתונים ובתג <video> ביישום הדפדפן העצמאי.

3.5. תאימות התנהגותית של API

ההתנהגויות של כל אחד מסוגי ה-API (מנוהלים, רכים, מקוריים ואינטרנט) חייבות להיות עקביות עם היישום המועדף של פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם [ משאבים, 3 ]. כמה תחומים ספציפיים של תאימות הם:

 • אסור למכשירים לשנות את ההתנהגות או המשמעות של כוונה סטנדרטית
 • אסור למכשירים לשנות את מחזור החיים או סמנטיקה של מחזור החיים של סוג מסוים של רכיבי מערכת (כגון שירות, פעילות, ספק תוכן וכו')
 • אסור למכשירים לשנות את הסמנטיקה של הרשאה מסוימת

הרשימה לעיל אינה מקיפה, והאחריות מוטלת על מיישמי מכשירים כדי להבטיח תאימות התנהגותית. מסיבה זו, מיישמי מכשירים צריכים להשתמש בקוד המקור הזמין דרך פרויקט הקוד הפתוח של Android במידת האפשר, במקום להטמיע מחדש חלקים משמעותיים מהמערכת.

Suite Test Compatibility (CTS) בודק חלקים משמעותיים מהפלטפורמה להתאמה התנהגותית, אך לא את כולם. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית לפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד.

3.6. מרחבי שמות של API

אנדרואיד פועלת בהתאם למוסכמות מרחב השמות של החבילה והכיתה שהוגדרה על ידי שפת התכנות Java. כדי להבטיח תאימות עם יישומי צד שלישי, מיישמי מכשירים אינם חייבים לבצע שינויים אסורים (ראה להלן) במרחבי השמות של החבילות האלה:

 • java.*
 • javax.*
 • שמש.*
 • דְמוּי אָדָם.*
 • com.android.*

שינויים אסורים כוללים:

 • אין להטמיע מכשיר לשנות את ממשקי ה-API החשופים לציבור בפלטפורמת אנדרואיד על ידי שינוי כל שיטה או חתימות מחלקות, או על ידי הסרת מחלקות או שדות מחלקות.
 • מיישמי מכשירים עשויים לשנות את היישום הבסיסי של ממשקי ה-API, אך אסור ששינויים כאלה ישפיעו על ההתנהגות המוצהרת ועל חתימת שפת ה-Java של ממשקי API שנחשפו לציבור.
 • למיישמים של מכשירים אסור להוסיף אלמנטים שנחשפו לציבור (כגון מחלקות או ממשקים, או שדות או שיטות למחלקות או ממשקים קיימים) לממשקי ה-API שלמעלה.

"אלמנט חשוף לציבור" הוא כל מבנה שאינו מעוטר בסמן "@hide" בקוד המקור של Android במעלה הזרם. במילים אחרות, מיישמי מכשירים אינם חייבים לחשוף ממשקי API חדשים או לשנות ממשקי API קיימים במרחבי השמות שצוינו לעיל. מיישמי מכשירים עשויים לבצע שינויים פנימיים בלבד, אך אסור לפרסם שינויים אלה או להיחשף בדרך אחרת למפתחים.

מיישמי מכשירים עשויים להוסיף ממשקי API מותאמים אישית, אך אסור שכל ממשקי API כאלה יהיו במרחב שמות בבעלות ארגון אחר או מתייחס אליו. לדוגמה, מיישמי מכשירים אינם חייבים להוסיף ממשקי API למרחב השמות com.google.* או דומה; רק Google רשאית לעשות זאת. באופן דומה, אסור לגוגל להוסיף ממשקי API למרחבי השמות של חברות אחרות.

אם מיישם מכשיר מציע לשפר את אחד ממרחבי השמות של החבילות לעיל (כגון על ידי הוספת פונקציונליות חדשה ושימושית לממשק API קיים, או הוספת ממשק API חדש), המיישם צריך לבקר בsource.android.com ולהתחיל בתהליך לתרומה של שינויים ו קוד, לפי המידע באתר זה.

שימו לב שההגבלות לעיל תואמות למוסכמות הסטנדרטיות למתן שמות לממשקי API בשפת התכנות Java; סעיף זה פשוט נועד לחזק את המוסכמות הללו ולהפוך אותן למחייבות באמצעות הכללה בהגדרת תאימות זו.

3.7. תאימות למכונות וירטואליות

יישומי מכשיר חייבים לתמוך במפרט קוד הבתים המלא של Dalvik Executable (DEX) ובסמנטיקה של Dalvik Virtual Machine [ Resources, 10 ].

יישומי מכשיר עם מסכים מסווגים בצפיפות בינונית או נמוכה חייבים להגדיר את Dalvik להקצות לפחות 16MB של זיכרון לכל יישום. יישומי מכשיר עם מסכים המסווגים כצפיפות גבוהה חייבים להגדיר את Dalvik להקצות לפחות 24MB של זיכרון לכל יישום. שים לב שיישומי מכשירים עשויים להקצות יותר זיכרון מהנתונים האלה.

3.8. תאימות ממשק משתמש

פלטפורמת אנדרואיד כוללת כמה ממשקי API למפתחים המאפשרים למפתחים להתחבר לממשק המשתמש של המערכת. יישומי מכשירים חייבים לשלב ממשקי משתמש UI סטנדרטיים אלה בממשקי משתמש מותאמים אישית שהם מפתחים, כפי שמוסבר להלן.

3.8.1. ווידג'טים

אנדרואיד מגדירה סוג רכיב ו-API ומחזור חיים תואמים המאפשרים ליישומים לחשוף "AppWidget" למשתמש הקצה [ Resources, 11 ]. מהדורת ההפניה של Android Open Source כוללת יישום Launcher הכולל רכיבי ממשק משתמש המאפשרים למשתמש להוסיף, להציג ולהסיר AppWidgets ממסך הבית.

מיישמי התקנים עשויים להחליף חלופה ל-Reference Launcher (כלומר מסך הבית). משגרים אלטרנטיביים צריכים לכלול תמיכה מובנית ב-AppWidgets, ולחשוף רכיבי ממשק משתמש כדי להוסיף, להגדיר, להציג ולהסיר AppWidgets ישירות בתוך ה-Launcher. משגרים אלטרנטיביים עשויים להשמיט את רכיבי ממשק המשתמש הללו; עם זאת, אם הם מושמטים, מיישם המכשיר חייב לספק אפליקציה נפרדת הנגישה מה-Launcher המאפשרת למשתמשים להוסיף, להגדיר, להציג ולהסיר AppWidgets.

3.8.2. התראות

אנדרואיד כולל ממשקי API המאפשרים למפתחים להודיע ​​למשתמשים על אירועים בולטים [ משאבים, 12 ]. מיישמי התקנים חייבים לספק תמיכה עבור כל סוג הודעה שהוגדר כך; במיוחד: צלילים, רטט, אור ושורת מצב.

בנוסף, ההטמעה חייבת להציג כהלכה את כל המשאבים (סמלים, קבצי קול וכו') הניתנים בממשקי ה-API [ משאבים, 13 ], או במדריך הסגנון של סמל שורת המצב [ משאבים, 14 ]. מיישמי מכשירים עשויים לספק חווית משתמש חלופית להודעות מזו שמסופקת על ידי יישום הקוד הפתוח של Android; עם זאת, מערכות הודעות חלופיות כאלה חייבות לתמוך במשאבי הודעות קיימים, כאמור לעיל.

אנדרואיד כולל ממשקי API [ משאבים, 15 ] המאפשרים למפתחים לשלב חיפוש באפליקציות שלהם, ולחשוף את נתוני האפליקציה שלהם בחיפוש המערכת הגלובלי. באופן כללי, פונקציונליות זו מורכבת מממשק משתמש יחיד, כלל-מערכתי, המאפשר למשתמשים להזין שאילתות, מציג הצעות תוך כדי הקלדת המשתמשים ומציג תוצאות. ממשקי ה-API של אנדרואיד מאפשרים למפתחים לעשות שימוש חוזר בממשק זה כדי לספק חיפוש בתוך האפליקציות שלהם, ומאפשרים למפתחים לספק תוצאות לממשק המשתמש של החיפוש הגלובלי הנפוץ.

יישומי מכשיר חייבים לכלול ממשק משתמש חיפוש יחיד, משותף, מערכת רחב המסוגל להציע הצעות בזמן אמת בתגובה לקלט המשתמש. יישומי מכשירים חייבים ליישם את ממשקי ה-API המאפשרים למפתחים לעשות שימוש חוזר בממשק משתמש זה כדי לספק חיפוש בתוך האפליקציות שלהם. יישומי מכשירים חייבים ליישם את ממשקי ה-API המאפשרים ליישומי צד שלישי להוסיף הצעות לתיבת החיפוש כאשר היא מופעלת במצב חיפוש גלובלי. אם לא מותקנים יישומי צד שלישי שעושים שימוש בפונקציונליות זו, התנהגות ברירת המחדל צריכה להיות הצגת תוצאות והצעות של מנוע החיפוש באינטרנט.

יישומי מכשירים עשויים לשלוח ממשקי משתמש חלופיים לחיפוש, אך הם צריכים לכלול כפתור חיפוש ייעודי קשיח או רך, שניתן להשתמש בו בכל עת בכל אפליקציה כדי להפעיל את מסגרת החיפוש, עם ההתנהגות המפורטת בתיעוד ה-API.

3.8.4. טוסטים

יישומים יכולים להשתמש בממשק ה-API של "Toast" (מוגדר ב[ משאבים, 16 ]) כדי להציג מחרוזות קצרות שאינן מודאליות למשתמש הקצה, שנעלמות לאחר פרק זמן קצר. יישומי מכשיר חייבים להציג טוסט מיישומים למשתמשי קצה בצורה כלשהי עם נראות גבוהה.

3.8.5. רקעים חיים

אנדרואיד מגדירה סוג רכיב ו-API ומחזור חיים תואמים המאפשרים ליישומים לחשוף אחד או יותר "טפטים חיים" למשתמש הקצה [ משאבים, 17 ]. טפטים חיים הם אנימציות, דפוסים או תמונות דומות עם יכולות קלט מוגבלות המוצגות כטפט, מאחורי יישומים אחרים.

החומרה נחשבת למסוגלת להריץ בצורה מהימנה טפטים חיים אם היא יכולה להריץ את כל הטפטים החיים, ללא הגבלות על פונקציונליות, בקצב מסגרת סביר ללא השפעה שלילית על יישומים אחרים. אם מגבלות בחומרה גורמות לקריסה של טפטים ו/או יישומים, תקלות, צריכת כוח מעבד או סוללה מוגזמת, או הפעלה בקצבי פריימים נמוכים באופן בלתי מקובל, החומרה נחשבת לא מסוגלת להפעיל טפטים חיים. כדוגמה, טפטים חיים מסוימים עשויים להשתמש בהקשר Open GL 1.0 או 2.0 כדי להציג את התוכן שלהם. טפטים חיים לא יפעלו בצורה מהימנה על חומרה שאינה תומכת במספר הקשרים של OpenGL מכיוון שהשימוש בטפט חי בהקשר של OpenGL עלול להתנגש עם יישומים אחרים המשתמשים גם הם בהקשר של OpenGL.

יישומי מכשיר המסוגלים להפעיל טפטים חיים בצורה מהימנה כמתואר לעיל צריכות ליישם טפטים חיים. מימושי מכשיר שנקבעו לא להפעיל טפטים חיים בצורה מהימנה כמתואר לעיל, אסור ליישם טפטים חיים.

4. התייחסות לתאימות תוכנה

מיישמי מכשירים חייבים לבדוק תאימות ליישום באמצעות יישומי הקוד הפתוח הבאים:

 • מחשבון (כלול ב-SDK)
 • Lunar Lander (כלול ב-SDK)
 • יישומי "אפליקציות לאנדרואיד" [ משאבים, 18 ].
 • Replica Island (זמין ב-Android Market; נדרש רק עבור יישומי מכשירים התומכים ב-OpenGL ES 2.0)

כל אפליקציה למעלה חייבת להפעיל ולהתנהג בצורה נכונה ביישום, כדי שהיישום ייחשב תואם.

בנוסף, יישומי מכשירים חייבים לבדוק כל פריט תפריט (כולל כל תפריטי המשנה) של כל אחד מהיישומים הבאים לבדיקת עשן:

 • ApiDemos (כלול ב-SDK)
 • בדיקות עשן ידניות (כלולות ב-CTS)

כל מקרה בדיקה ביישומים לעיל חייב לפעול כהלכה ביישום המכשיר.

5. תאימות אריזות יישומים

יישומי מכשירים חייבים להתקין ולהפעיל קבצי ".apk" של אנדרואיד כפי שנוצרו על ידי הכלי "aapt" הכלול ב-SDK הרשמי של Android [ משאבים, 19 ].

אין להרחיב את הפורמטים של .apk [ Resources, 20 ], Android Manifest [ Resources, 21 ] או Dalvik bytecode [ Resources, 10 ] להטמעות של מכשירים בצורה כזו שתמנע מקבצים אלה להתקין ולהפעיל כהלכה במכשירים תואמים אחרים . מיישמי התקנים צריכים להשתמש בהטמעת ההפניה במעלה הזרם של Dalvik, ובמערכת ניהול החבילות של הטמעת הייחוס.

6. תאימות מולטימדיה

יישומי מכשירים חייבים ליישם באופן מלא את כל ממשקי ה-API של מולטימדיה. יישומי מכשיר חייבים לכלול תמיכה בכל המולטימדיה הקודקים המתוארים להלן, וצריך לעמוד בהנחיות עיבוד הקול המתוארות להלן.

6.1. קודקים של מדיה

יישומי מכשיר חייבים לתמוך ב-Codec המולטימדיה הבאים. כל הקודקים הללו מסופקים כהטמעות תוכנה ביישום האנדרואיד המועדף מפרויקט הקוד הפתוח של Android.

לידיעתך, לא גוגל ולא ה-Open Handset Alliance לא מציגים שום מצג ש-codec אלה אינם מרותקים לפטנטים של צד שלישי. מי שמתכוון להשתמש בקוד מקור זה במוצרי חומרה או תוכנה, מומלץ שהטמעות של קוד זה, כולל בתוכנות קוד פתוח או תוכנות שיתוף, עשויות לדרוש רישיונות פטנט מבעלי הפטנטים הרלוונטיים.

שֶׁמַע
שֵׁם קוֹדַאִי מפענח פרטים פורמט קובץ/מכל
AAC LC/LTP איקס תוכן מונו/סטריאו בכל שילוב של קצבי סיביות סטנדרטיים של עד 160 kbps וקצבי דגימה בין 8 ל-48kHz 3GPP (.3gp) ו-MPEG-4 (.mp4, .m4a). אין תמיכה עבור AAC גולמי (.aac)
HE-AACv1 (AAC+) איקס
HE-AACv2 (AAC+ משופר) איקס
AMR-NB איקס איקס 4.75 עד 12.2 kbps נדגמו ב-8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB איקס 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 X Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI X MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis X Ogg (.ogg)
PCM X 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG X X base+progressive
GIF X
PNG X X
BMP X
Video
H.263 X X 3GPP (.3gp) files
H.264 X 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile X 3GPP (.3gp) file

Note that the table above does not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

6.2. הקלטת שמע

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations SHOULD sample and record audio with each of these behaviors:

 • Noise reduction processing, if present, SHOULD be disabled.
 • Automatic gain control, if present, SHOULD be disabled.
 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 5000 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% from 100 Hz to 4000 Hz at 90 dB SPL input level.

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.2 Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

6.3. השהיית אודיו

Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests an audio playback or record operation, and when the device implementation actually begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations SHOULD meet all audio latency requirements outlined in this section.

For the purposes of this section:

 • "cold output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been idle and powered down prior to the request
 • "warm output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been recently used but is currently idle (that is, silent)
 • "continuous output latency" is defined to be the interval between when an application issues a sample to be played and when the speaker physically plays the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
 • "cold input latency" is defined to be the interval between when an application requests audio recording and when the first sample is delivered to the application via its callback, when the audio system and microphone has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording application via its callback, while the device is in recording mode

Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these properties:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • warm output latency of 10 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.2 Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

7. Developer Tool Compatibility

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 22 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

8. Hardware Compatibility

Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations. At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android device. This section lists the hardware features that all Android 2.2 compatible devices must support.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • class definitions for the component's APIs MUST be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 23 ]

8.1. Display

Android 2.2 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on a variety of hardware configurations [ Resources, 24 ]. Devices MUST properly implement these behaviors, as detailed in this section.

For Android 2.2, these are the most common display configurations:

Screen Type Width (Pixels) Height (Pixels) Diagonal Length Range (inches) Screen Size Group Screen Density Group
QVGA 240 320 2.6 - 3.0 Small Low
WQVGA 240 400 3.2 - 3.5 Normal Low
FWQVGA 240 432 3.5 - 3.8 Normal Low
HVGA 320 480 3.0 - 3.5 Normal Medium
WVGA 480 800 3.3 - 4.0 Normal High
FWVGA 480 854 3.5 - 4.0 Normal High
WVGA 480 800 4.8 - 5.5 Large Medium
FWVGA 480 854 5.0 - 5.8 Large Medium

Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources, 24 ] class.

Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range. When running such applications, the following constraints apply:

 • Device implementations MUST interpret resources in a .apk that lack a density qualifier as defaulting to "medium" (known as "mdpi" in the SDK documentation.)
 • When operating on a "low" density screen, device implementations MUST scale down medium/mdpi assets by a factor of 0.75.
 • When operating on a "high" density screen, device implementations MUST scale up medium/mdpi assets by a factor of 1.5.
 • Device implementations MUST NOT scale assets within a density range, and MUST scale assets by exactly these factors between density ranges.

8.1.2. Non-Standard Display Configurations

Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.1.1 require additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android Compatibility Team as described in Section 13 to obtain classifications for screen-size bucket, density, and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them as specified.

Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios) are fundamentally incompatible with Android 2.2; therefore device implementers are encouraged to contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.

8.1.3. Display Metrics

Device implementations MUST report correct valuesfor all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 26 ].

8.1.4. Declared Screen Support

Applications may indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, medium, and large screens, as described in the Android SDK documentation.

8.2. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 25 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

8.3. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation options (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 25 ]

8.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

8.5. קלט מסך מגע

Device implementations:

 • MUST have a touchscreen
 • MAY have either capacative or resistive touchscreen
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 25 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the touchscreen supports multiple pointers

8.6. USB

Device implementations:

 • MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
 • MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
 • MUST implement the USB mass storage specification, to allow a host connected to the device to access the contents of the /sdcard volume
 • SHOULD use the micro USB form factor on the device side
 • MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of connecting the custom pinout to standard USB-A port
 • SHOULD implement support for the USB Mass Storage specification (so that either removable or fixed storage on the device can be accessed from a host PC)

8.7. מקשי ניווט

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

8.8. Wireless Data Networking

Device implementations MUST include support for wireless high-speed data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one wireless data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, etc.

If a device implementation includes a particular modality for which the Android SDK includes an API (that is, WiFi, GSM, or CDMA), the implementation MUST support the API.

Devices MAY implement more than one form of wireless data connectivity. Devices MAY implement wired data connectivity (such as Ethernet), but MUST nonetheless include at least one form of wireless connectivity, as above.

8.9. Camera

Device implementations MUST include a rear-facing camera. The included rear-facing camera:

 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. (This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.2 SDK documentation [ Resources, 27 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.)

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

Device implementations MAY include a front-facing camera. However, if a device implementation includes a front-facing camera, the camera API as implemented on the device MUST NOT use the front-facing camera by default. That is, the camera API in Android 2.2 is for rear-facing cameras only, and device implementations MUST NOT reuse or overload the API to act on a front-facing camera, if one is present. Note that any custom APIs added by device implementers to support front-facing cameras MUST abide by sections 3.5 and 3.6; for instance, if a custom android.hardware.Camera or Camera.Parameters subclass is provided to support front-facing cameras, it MUST NOT be located in an existing namespace, as described by sections 3.5 and 3.6. Note that the inclusion of a front-facing camera does not meet the requirement that devices include a rear-facing camera.

8.10. מד תאוצה

Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 28 ]).

8.11. Compass

Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events 10 Hz or greater. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate system as defined in the Android API (see [ Resources, 28 ]).

8.12. GPS

Device implementations MUST include a GPS receiver, and SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

8.13. טלפוניה

Android 2.2 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.2 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement the full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

See also Section 8.8, Wireless Data Networking.

8.14. Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 92MB of memory available to the kernel and userspace. The 92MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition MUST be at least 150MB.

Beyond the requirements above, device implementations SHOULD have at least 128MB of memory available to kernel and userspace, in addition to any memory dedicated to hardware components that is not under the kernel's control. Device implementations SHOULD have at least 1GB of non-volatile storage available for user data. Note that these higher requirements are planned to become hard minimums in a future version of Android. Device implementations are strongly encouraged to meet these requirements now, or else they may not be eligible for compatibility for a future version of Android.

8.15. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 2GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

Regardless of the form of shared storage used, the shared storage MUST implement USB mass storage, as described in Section 8.6. As shipped out of the box, the shared storage MUST be mounted with the FAT filesystem.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 2GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 2GB in size or larger, formatted as FAT, and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

8.16. בלוטות

Device implementations MUST include a Bluetooth transceiver. Device implementations MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 30 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

9. Performance Compatibility

One of the goals of the Android Compatibility Program is to enable consistent application experience to consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.2 compatible device defined in the table below:

Metric Performance Threshold הערות
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
 • Browser: less than 1300ms
 • MMS/SMS: less than 700ms
 • AlarmClock: less than 650ms
The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

10. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 29 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

10.1. Permissions

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 29 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

10.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 29 ].

10.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 29 ].

10.4. סביבות ביצוע חלופיות

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 10.

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

11. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.2. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

12. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of thid-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

13. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

Appendix A - Bluetooth Test Procedure

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described below.

The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open-source project tree. The procedure requires two devices:

 • a candidate device implementation running the software build to be tested
 • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested -- that is, a "known good" device implementation

The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

Setup and Installation

 1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
 2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
 3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

Test Bluetooth Control by Apps

 1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
 2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

Test Pairing and Communication

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
 4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
 6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
 4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

Test Re-Launches

 1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.