הגדרת תאימות אנדרואיד 2.3

זכויות יוצרים © 2010, Google Inc. כל הזכויות שמורות.
compatibility@android.com

תוכן העניינים

1. הקדמה
2. משאבים
3. תוכנה
4. תאימות אריזות יישומים
5. תאימות מולטימדיה
6. תאימות לכלי מפתחים
7. תאימות חומרה
7.1. תצוגה וגרפיקה
7.2. התקני קלט
7.3. חיישנים
7.4. קישוריות נתונים
7.5. מצלמות
7.6. זיכרון ואחסון
7.7. יו אס בי
8. תאימות ביצועים
9. תאימות מודל אבטחה
10. בדיקת תאימות תוכנה
11. תוכנה הניתנת לעדכון
12. צור קשר
נספח א' - נוהל בדיקת בלוטות'

1. הקדמה

מסמך זה מונה את הדרישות שיש לעמוד בהן כדי שטלפונים ניידים יהיו תואמים לאנדרואיד 2.3.

השימוש ב"חייב", "אסור", "נדרש", "יהיה", "לא", "צריך", "לא צריך", "מומלץ", "רשאי" ו"אופציונלי" הוא לפי תקן IETF מוגדר ב-RFC2119 [ משאבים, 1 ].

כפי שמשמש במסמך זה, "מיישם מכשירים" או "מיישם" הוא אדם או ארגון המפתחים פתרון חומרה/תוכנה המריץ אנדרואיד 2.3. "יישום מכשיר" או "יישום" הוא פתרון החומרה/תוכנה שפותח כך.

כדי להיחשב תואם ל-Android 2.3, יישומי מכשירים חייבים לעמוד בדרישות המוצגות בהגדרת תאימות זו, כולל כל מסמך המשולב באמצעות הפניה.

כאשר הגדרה זו או בדיקות התוכנה המתוארות בסעיף 10 הן שקטות, מעורפלות או לא שלמות, באחריות מיישם ההתקן להבטיח תאימות עם יישומים קיימים. מסיבה זו, פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד [ משאבים, 3 ] הוא גם ההתייחסות וגם היישום המועדף של אנדרואיד. ממליצים מאוד על מיישמי מכשירים לבסס את ההטמעות שלהם במידה המרבית האפשרית על קוד המקור "במעלה הזרם" הזמין מפרויקט הקוד הפתוח של Android. בעוד שחלק מהרכיבים ניתנים להחלפה היפותטית ביישומים חלופיים תרגול זה מומלץ מאוד, שכן מעבר מבחני התוכנה יהפוך לקשה יותר באופן משמעותי. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית מלאה ליישום הסטנדרטי של אנדרואיד, כולל ומעבר לחבילת בדיקת התאימות. לבסוף, שים לב שהחלפות ושינויים מסוימים של רכיבים אסורים במפורש במסמך זה.

שים לב שהגדרת תאימות זו מונפקת כדי להתאים לעדכון 2.3.3 לאנדרואיד, שהוא רמת API 10. הגדרה זו מיישנת ומחליפה את הגדרת התאימות עבור אנדרואיד 2.3 גרסאות לפני 2.3.3. (כלומר, גרסאות 2.3.1 ו-2.3.2 מיושנות.) מכשירים עתידיים תואמי אנדרואיד המריצים אנדרואיד 2.3 חייבים להישלח עם גרסה 2.3.3 ואילך.

2. משאבים

 1. רמות הדרישה של IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. סקירה כללית של תוכנית התאימות ל-Android: http://source.android.com/docs/compatibility/index.html
 3. פרויקט קוד פתוח של אנדרואיד: http://source.android.com/
 4. הגדרות API ותיעוד: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. הפניה להרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. הפניה ל-android.os.Build: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. מחרוזות גרסה מותרות של Android 2.3: http://source.android.com/docs/compatibility/2.3/versions.html
 8. כיתת android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. יכולות HTML5 לא מקוונות: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 11. תג וידאו HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 12. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 13. HTML5/W3C webdatabase API: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 14. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 15. מפרט מכונה וירטואלית של Dalvik: זמין בקוד המקור של אנדרואיד, בכתובת dalvik/docs
 16. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 17. התראות: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 18. משאבי יישומים: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 19. מדריך סגנון סמל שורת המצב: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 20. מנהל החיפוש: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 21. טוסטים: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 22. רקעים חיים: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 23. תיעוד כלי עזר (עבור adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 24. תיאור קובץ ה-apk של Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 25. קובצי מניפסט: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 26. כלי לבדיקת קופים: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 27. רשימת תכונות החומרה של אנדרואיד: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 28. תמיכה במספר מסכים: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 29. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 30. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 31. מרחב קואורדינטות חיישן: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 32. ממשק API של Bluetooth: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 33. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/docs/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 34. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 35. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 36. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 37. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 38. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 39. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 40. API לכיוון מצלמה: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 41. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 42. הפניה לאבטחה והרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 43. אפליקציות לאנדרואיד: http://code.google.com/p/apps-for-android

רבים ממשאבים אלה נגזרים ישירות או בעקיפין מ-Android 2.3 SDK, ויהיו זהים מבחינה פונקציונלית למידע בתיעוד של SDK זה. בכל המקרים שבהם הגדרת התאימות הזו או חבילת בדיקת התאימות לא מסכימה עם תיעוד ה-SDK, תיעוד ה-SDK נחשב סמכותי. כל פרט טכני המסופק בהפניות הכלולות לעיל נחשב בהכללה כחלק מהגדרת תאימות זו.

3. תוכנה

פלטפורמת אנדרואיד כוללת סט של ממשקי API מנוהלים, סט של ממשקי API מקוריים וגוף של ממשקי API כביכול "רך" כגון מערכת Intent ו-API של אפליקציות אינטרנט. סעיף זה מפרט את ממשקי ה-API הקשיחים והרכים שהם חלק בלתי נפרד מהתאימות, כמו גם התנהגויות טכניות וממשק משתמש מסוימות רלוונטיות אחרות. יישומי מכשירים חייבים לעמוד בכל הדרישות בסעיף זה.

3.1. תאימות API מנוהלת

סביבת הביצוע המנוהלת (מבוססת דאלוויק) היא הכלי העיקרי עבור יישומי אנדרואיד. ממשק תכנות יישומי אנדרואיד (API) הוא קבוצת ממשקי פלטפורמת אנדרואיד החשופים ליישומים הפועלים בסביבת ה-VM המנוהלת. יישומי מכשיר חייבים לספק יישומים מלאים, כולל כל ההתנהגויות המתועדות, של כל API מתועד שנחשף על ידי Android 2.3 SDK [ משאבים, 4 ].

אין להטמיע במכשיר להשמיט כל ממשקי API מנוהלים, לשנות ממשקי API או חתימות, לסטות מההתנהגות המתועדת או לכלול פעולות ללא פעולות, למעט היכן שמותר במפורש בהגדרת תאימות זו.

הגדרת תאימות זו מאפשרת להשמיט סוגים מסוימים של חומרה שעבורן Android כולל ממשקי API להישמט על ידי יישומי מכשירים. במקרים כאלה, ממשקי ה-API עדיין חייבים להיות נוכחים ולהתנהג בצורה סבירה. ראה סעיף 7 לדרישות ספציפיות לתרחיש זה.

3.2. תאימות API רכה

בנוסף לממשקי ה-API המנוהלים מ-Section 3.1, אנדרואיד כולל גם API "רך" משמעותי לזמן ריצה בלבד, בצורה של דברים כגון Intents, Permissions והיבטים דומים של אפליקציות אנדרואיד שלא ניתן לאכוף בזמן הידור של אפליקציות. סעיף זה מפרט את ממשקי ה-API "הרכים" והתנהגויות המערכת הנדרשות להתאמה לאנדרואיד 2.3. יישומי מכשיר חייבים לעמוד בכל הדרישות המוצגות בסעיף זה.

3.2.1. הרשאות

מיישמי מכשירים חייבים לתמוך ולאכוף את כל קבועי ההרשאה כפי שמתועדים בדף ההפניה להרשאות [ משאבים, 5 ]. שים לב שסעיף 10 מפרט דרישות נוספות הקשורות למודל האבטחה של Android.

3.2.2. בניית פרמטרים

ממשקי ה-API של Android כוללים מספר קבועים במחלקה android.os.Build [ משאבים, 6 ] שנועדו לתאר את המכשיר הנוכחי. כדי לספק ערכים עקביים ומשמעותיים על פני יישומי מכשירים, הטבלה שלהלן כוללת הגבלות נוספות על הפורמטים של ערכים אלה שאליהם יישומי מכשירים חייבים להתאים.

פָּרָמֶטֶר הערות
android.os.Build.VERSION.RELEASE הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט קריא אנושי. שדה זה חייב לכלול אחד מערכי המחרוזת המוגדרים ב-[ משאבים, 7 ].
android.os.Build.VERSION.SDK הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט נגיש לקוד אפליקציה של צד שלישי. עבור Android 2.3, שדה זה חייב לכלול את הערך השלם 9.
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המייעד את המבנה הספציפי של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט קריא אנושי. אין לעשות שימוש חוזר בערך זה עבור מבנים שונים שזמינים למשתמשי קצה. שימוש טיפוסי בשדה זה הוא לציין באיזה מספר build או מזהה שינוי בקרת מקור נעשה שימוש ליצירת ה-build. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.BOARD ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את החומרה הפנימית הספציפית המשמשת את המכשיר, בפורמט קריא אנושי. שימוש אפשרי בשדה זה הוא לציין את הגרסה הספציפית של הלוח המחזק את המכשיר. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגולרי "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.BRAND ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את שם החברה, הארגון, הפרט וכו' שייצר את המכשיר, בפורמט קריא אנושי. שימוש אפשרי בשדה זה הוא לציין את ה-OEM ו/או הספק שמכר את המכשיר. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגולרי "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.DEVICE ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את התצורה או הגרסה הספציפית של הגוף (המכונה לפעמים "עיצוב תעשייתי") של המכשיר. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגולרי "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.FINGERPRINT מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המבנה הזה. זה אמור להיות קריא אנושי באופן סביר. זה חייב לעקוב אחר התבנית הזו:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
לדוגמה:
acme/mydevice/generic/generic:2.3/ERC77/3359:userdebug/test-keys
אסור לטביעת האצבע לכלול תווי רווח לבן. אם בשדות אחרים הכלולים בתבנית שלמעלה יש תווי רווח לבן, יש להחליף אותם בטביעת האצבע של המבנה בתו אחר, כגון הקו התחתון ("_"). הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII.
android.os.Build.HOST מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המארח שעליו נבנה ה-build, בפורמט קריא אנושי. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.ID מזהה שנבחר על ידי מיישם המכשיר להתייחס למהדורה ספציפית, בפורמט קריא אנושי. שדה זה יכול להיות זהה ל-android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, אבל צריך להיות ערך בעל משמעות מספיקה למשתמשי קצה כדי להבחין בין תוכנות לבנות. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגולרי "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.MODEL ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את שם המכשיר כפי שידוע למשתמש הקצה. זה צריך להיות אותו שם שבו המכשיר משווק ונמכר למשתמשי קצה. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
android.os.Build.PRODUCT ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את שם הפיתוח או שם הקוד של המכשיר. חייב להיות קריא על ידי אדם, אך אינו מיועד בהכרח לצפייה על ידי משתמשי קצה. הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגולרי "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.TAGS רשימה מופרדת בפסיקים של תגים שנבחרו על ידי מיישם ההתקן שמייחדים עוד יותר את המבנה. לדוגמה, "לא חתום, ניפוי באגים". הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגולרי "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.TIME ערך המייצג את חותמת הזמן של מועד הבנייה.
android.os.Build.TYPE ערך שנבחר על ידי מיישם ההתקן המציין את תצורת זמן הריצה של ה-build. שדה זה צריך לכלול אחד מהערכים התואמים לשלוש תצורות זמן הריצה האופייניות ל-Android: "user", "userdebug" או "eng". הערך של שדה זה חייב להיות ניתן לקידוד כ-7 סיביות ASCII ולהתאים לביטוי הרגולרי "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.USER שם או מזהה משתמש של המשתמש (או המשתמש האוטומטי) שיצר את ה-build. אין דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, מלבד שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").

3.2.3. תאימות כוונות

אנדרואיד משתמשת ב-Intents כדי להשיג אינטגרציה רופפת בין יישומים. סעיף זה מתאר דרישות הקשורות לדפוסי הכוונה שחייבים להיות מכובד על ידי יישומי מכשירים. ב"כבוד", הכוונה היא שמיישם המכשיר חייב לספק פעילות או שירות אנדרואיד המציינים מסנן Intent תואם ומתחבר ומיישם התנהגות נכונה עבור כל דפוס Intent שצוין.

3.2.3.1. כוונות יישום ליבה

פרויקט אנדרואיד במעלה הזרם מגדיר מספר יישומי ליבה, כגון חייגן טלפון, לוח שנה, ספר אנשי קשר, נגן מוזיקה וכן הלאה. מיישמי התקנים עשויים להחליף יישומים אלה בגרסאות חלופיות.

עם זאת, כל גרסה חלופית כזו חייבת לכבד את אותם דפוסי Intent שסופקו על ידי הפרויקט במעלה הזרם. לדוגמה, אם מכשיר מכיל נגן מוזיקה חלופי, הוא עדיין חייב לכבד את תבנית Intent שהונפקה על ידי יישומי צד שלישי כדי לבחור שיר.

היישומים הבאים נחשבים ליישומי ליבה של מערכת אנדרואיד:

 • שעון שולחן
 • דפדפן
 • לוּחַ שָׁנָה
 • מַחשְׁבוֹן
 • אנשי קשר
 • אימייל
 • גלריה
 • GlobalSearch
 • מַשׁגֵר
 • מוּסִיקָה
 • הגדרות

יישומי הליבה של מערכת אנדרואיד כוללים רכיבי פעילות או שירות שונים הנחשבים "ציבוריים". כלומר, התכונה "android:exported" עשויה להיות נעדרת, או עשויה להיות בעלת הערך "true".

עבור כל פעילות או שירות המוגדרים באחת מיישומי הליבה של מערכת אנדרואיד, שאינם מסומנים כלא-ציבוריים באמצעות מאפיין android:exported עם הערך "false", הטמעות במכשיר חייבות לכלול רכיב מאותו סוג המטמיע את אותו מסנן Intent דפוסים כאפליקציית הליבה של מערכת אנדרואיד.

במילים אחרות, יישום מכשיר עשוי להחליף אפליקציות ליבה של מערכת אנדרואיד; עם זאת, אם כן, יישום המכשיר חייב לתמוך בכל דפוסי Intent שהוגדרו על ידי כל אפליקציית ליבה של מערכת אנדרואיד שמוחלפת.

3.2.3.2. עקיפות כוונות

מכיוון ש-Android היא פלטפורמה הניתנת להרחבה, מיישמים של מכשירים חייבים לאפשר לעקוף כל תבנית Intent המוזכרת בסעיף 3.2.3.1 על ידי יישומי צד שלישי. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם מאפשר זאת כברירת מחדל; אין ליישומי מכשירים לצרף הרשאות מיוחדות לשימוש של יישומי מערכת בדפוסי Intent אלה, או למנוע מיישומי צד שלישי להיקשר לתבניות אלה ולקבל שליטה עליהן. איסור זה כולל באופן ספציפי אך אינו מוגבל לנטרול ממשק המשתמש "בוחר" המאפשר למשתמש לבחור בין מספר יישומים שכולם מטפלים באותה דפוס Intent.

3.2.3.3. מרחבי שמות של כוונות

מיישמי מכשיר אינם חייבים לכלול כל רכיב אנדרואיד שמכבד כל דפוסי Intent או Broadcast Intent חדשים באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת במרחב השמות של Android.*. מיישמי מכשירים אינם חייבים לכלול רכיבי אנדרואיד המכבדים כל דפוסי Intent או Broadcast Intent באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת בחלל חבילה השייך לארגון אחר. מיישמי מכשירים אינם רשאים לשנות או להרחיב אף אחת מדפוסי הכוונות המשמשים את יישומי הליבה המפורטים בסעיף 3.2.3.1.

איסור זה מקביל לזה שצוין עבור שיעורי שפת Java בסעיף 3.6.

3.2.3.4. כוונות שידור

יישומי צד שלישי מסתמכים על הפלטפורמה כדי לשדר כוונות מסוימות כדי להודיע ​​להם על שינויים בסביבת החומרה או התוכנה. מכשירים תואמי אנדרואיד חייבים לשדר את כוונות השידור הציבוריות בתגובה לאירועי מערכת מתאימים. כוונות השידור מתוארות בתיעוד ה-SDK.

3.3. תאימות API מקורית

קוד מנוהל הפועל ב-Dalvik יכול להתקשר לקוד מקורי המסופק בקובץ .apk של האפליקציה כקובץ ELF .so הידור עבור ארכיטקטורת החומרה המתאימה של המכשיר. מכיוון שקוד מקורי תלוי מאוד בטכנולוגיית המעבד הבסיסית, אנדרואיד מגדירה מספר ממשקי יישומים בינאריים (ABIs) ב-Android NDK, בקובץ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt . אם יישום מכשיר תואם ל-ABI מוגדר אחד או יותר, עליו ליישם תאימות ל-Android NDK, כמפורט להלן.

אם הטמעת מכשיר כוללת תמיכה ב-Android ABI, זה:

 • חייב לכלול תמיכה בקוד הפועל בסביבה המנוהלת כדי להתקשר לקוד מקורי, תוך שימוש בסמנטיקה הסטנדרטית של Java Native Interface (JNI).
 • חייב להיות תואם מקור (כלומר תואם כותרת) ותואם בינארי (עבור ABI) עם כל ספרייה נדרשת ברשימה למטה
 • יש לדווח במדויק על ממשק היישומים הבינארי המקורי (ABI) הנתמך על ידי המכשיר, דרך ה-API של android.os.Build.CPU_ABI
 • יש לדווח רק על אותם ABIs המתועדים בגרסה העדכנית ביותר של Android NDK, בקובץ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
 • צריך להיבנות באמצעות קוד המקור וקובצי הכותרת הזמינים בפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם

ממשקי ה-API של הקוד המקוריים הבאים חייבים להיות זמינים לאפליקציות הכוללות קוד מקורי:

 • libc (ספריית C)
 • libm (ספריית מתמטיקה)
 • תמיכה מינימלית עבור C++
 • ממשק JNI
 • liblog (רישום אנדרואיד)
 • libz (דחיסה של Zlib)
 • libdl (מקשר דינמי)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libEGL.so (ניהול משטח מקורי של OpenGL)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (תמיכה באודיו של ספריית סאונד פתוחה)
 • libandroid.so (תמיכה בפעילות אנדרואיד מקורית)
 • תמיכה ב-OpenGL, כמתואר להלן

שים לב כי מהדורות עתידיות של Android NDK עשויות להציג תמיכה עבור ABIs נוספים. אם יישום התקן אינו תואם ל-ABI מוגדר מראש, אסור לו לדווח על תמיכה בשום ABI כלל.

תאימות קוד מקורי היא מאתגרת. מסיבה זו, יש לחזור על כך שמיישמים מכשירים מעודדים מאוד להשתמש ביישומים במעלה הזרם של הספריות המפורטות לעיל כדי להבטיח תאימות.

3.4. תאימות אינטרנט

מפתחים ויישומים רבים מסתמכים על ההתנהגות של מחלקת android.webkit.WebView [ משאבים, 8 ] עבור ממשקי המשתמש שלהם, כך שהיישום של WebView חייב להיות תואם בכל יישומי Android. באופן דומה, דפדפן אינטרנט שלם ומודרני הוא מרכזי בחוויית המשתמש באנדרואיד. יישומי מכשיר חייבים לכלול גרסה של android.webkit.WebView התואמת את תוכנת אנדרואיד במעלה הזרם, וחייבים לכלול דפדפן מודרני עם יכולת HTML5, כמתואר להלן.

3.4.1. תאימות WebView

יישום הקוד הפתוח של Android משתמש במנוע העיבוד של WebKit כדי ליישם את android.webkit.WebView . מכיוון שלא ניתן לפתח חבילת בדיקה מקיפה עבור מערכת עיבוד אינטרנט, מיישמים של מכשירים חייבים להשתמש ב-build הספציפי במעלה הזרם של WebKit בהטמעת WebView. באופן ספציפי:

 • יישומי android.webkit.WebView של יישומי מכשירים חייבים להיות מבוססים על בניית 533.1 WebKit מעץ הקוד הפתוח של Android במעלה הזרם עבור אנדרואיד 2.3. מבנה זה כולל סט ספציפי של פונקציונליות ותיקוני אבטחה עבור ה-WebView. מיישמי מכשירים עשויים לכלול התאמות אישיות למימוש WebKit; עם זאת, כל התאמות אישיות כאלה לא חייבות לשנות את התנהגות ה-WebView, כולל התנהגות עיבוד.
 • מחרוזת סוכן המשתמש שדווחה על ידי WebView חייבת להיות בפורמט הזה:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
  • הערך של המחרוזת $(VERSION) חייב להיות זהה לערך עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE
  • הערך של המחרוזת $(LOCALE) צריך לעקוב אחר מוסכמות ISO עבור קוד מדינה ושפה, וצריך להתייחס למקום המוגדר הנוכחי של המכשיר
  • הערך של המחרוזת $(MODEL) חייב להיות זהה לערך עבור android.os.Build.MODEL
  • הערך של המחרוזת $(BUILD) חייב להיות זהה לערך עבור android.os.Build.ID

רכיב ה-WebView צריך לכלול תמיכה בכמה שיותר HTML5 [ משאבים, 9 ]. לכל הפחות, יישומי מכשירים חייבים לתמוך בכל אחד מממשקי ה-API האלה המשויכים ל-HTML5 ב-WebView:

בנוסף, יישומי מכשירים חייבים לתמוך ב-HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 13 ], וצריך לתמוך ב-HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 14 ]. שימו לב שכאשר גופי הסטנדרטים לפיתוח אתרים עוברים להעדיף את IndexedDB על פני אחסון אתרים, IndexedDB צפוי להפוך לרכיב נדרש בגרסה עתידית של אנדרואיד.

ממשקי API של HTML5, כמו כל ממשקי API של JavaScript, חייבים להיות מושבתים כברירת מחדל ב-WebView, אלא אם המפתח מאפשר אותם במפורש באמצעות ממשקי API הרגילים של אנדרואיד.

3.4.2. תאימות דפדפן

יישומי מכשיר חייבים לכלול יישום דפדפן עצמאי לגלישה כללית באינטרנט של משתמשים. הדפדפן העצמאי עשוי להיות מבוסס על טכנולוגיית דפדפן שאינה WebKit. עם זאת, גם אם נעשה שימוש ביישום דפדפן חלופי, רכיב android.webkit.WebView המסופק ליישומי צד שלישי חייב להיות מבוסס על WebKit, כמתואר בסעיף 3.4.1.

יישום עשוי לשלוח מחרוזת סוכן משתמש מותאמת אישית ביישום הדפדפן העצמאי.

אפליקציית הדפדפן העצמאית (בין אם מבוססת על אפליקציית דפדפן WebKit במעלה הזרם או תחליף של צד שלישי) צריכה לכלול תמיכה בכמה שיותר HTML5 [ משאבים, 9 ]. לכל הפחות, יישומי מכשירים חייבים לתמוך בכל אחד מממשקי ה-API האלה המשויכים ל-HTML5:

בנוסף, יישומי מכשירים חייבים לתמוך ב-HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 13 ], וצריך לתמוך ב-HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 14 ]. שימו לב שכאשר גופי הסטנדרטים לפיתוח אתרים עוברים להעדיף את IndexedDB על פני אחסון אתרים, IndexedDB צפוי להפוך לרכיב נדרש בגרסה עתידית של אנדרואיד.

3.5. תאימות התנהגותית של API

ההתנהגויות של כל אחד מסוגי ה-API (מנוהלים, רכים, מקוריים ואינטרנט) חייבות להיות עקביות עם היישום המועדף של פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם [ משאבים, 3 ]. כמה תחומים ספציפיים של תאימות הם:

 • אסור להתקנים לשנות את ההתנהגות או הסמנטיקה של כוונה סטנדרטית
 • אסור למכשירים לשנות את מחזור החיים או סמנטיקה של מחזור החיים של סוג מסוים של רכיבי מערכת (כגון שירות, פעילות, ספק תוכן וכו')
 • אסור למכשירים לשנות את הסמנטיקה של הרשאה סטנדרטית

הרשימה לעיל אינה מקיפה. Suite Test Compatibility (CTS) בודק חלקים משמעותיים מהפלטפורמה להתאמה התנהגותית, אך לא את כולם. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית לפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד. מסיבה זו, מיישמי מכשירים צריכים להשתמש בקוד המקור הזמין דרך פרויקט הקוד הפתוח של Android במידת האפשר, במקום להטמיע מחדש חלקים משמעותיים מהמערכת.

3.6. מרחבי שמות של API

אנדרואיד פועלת בהתאם למוסכמות מרחב השמות של החבילה והכיתה שהוגדרה על ידי שפת התכנות Java. כדי להבטיח תאימות עם יישומי צד שלישי, מיישמי מכשירים אינם חייבים לבצע שינויים אסורים (ראה להלן) במרחבי השמות של החבילות האלה:

 • java.*
 • javax.*
 • שמש.*
 • דְמוּי אָדָם.*
 • com.android.*

שינויים אסורים כוללים:

 • אין להטמיע מכשיר לשנות את ממשקי ה-API החשופים לציבור בפלטפורמת אנדרואיד על ידי שינוי כל שיטה או חתימות מחלקות, או על ידי הסרת מחלקות או שדות מחלקות.
 • מיישמי מכשירים עשויים לשנות את היישום הבסיסי של ממשקי ה-API, אך אסור ששינויים כאלה ישפיעו על ההתנהגות המוצהרת ועל חתימת שפת ה-Java של ממשקי API שנחשפו לציבור.
 • למיישמים של מכשירים אסור להוסיף אלמנטים שנחשפו לציבור (כגון מחלקות או ממשקים, או שדות או שיטות למחלקות או ממשקים קיימים) לממשקי ה-API שלמעלה.

"אלמנט חשוף לציבור" הוא כל מבנה שאינו מעוטר בסמן "@hide" כפי שנעשה בו שימוש בקוד המקור של Android במעלה הזרם. במילים אחרות, מיישמי מכשירים אינם חייבים לחשוף ממשקי API חדשים או לשנות ממשקי API קיימים במרחבי השמות שצוינו לעיל. מיישמי מכשירים עשויים לבצע שינויים פנימיים בלבד, אך אסור לפרסם שינויים אלה או להיחשף בדרך אחרת למפתחים.

מיישמי מכשירים עשויים להוסיף ממשקי API מותאמים אישית, אך אסור שכל ממשקי API כאלה יהיו במרחב שמות בבעלות ארגון אחר או מתייחס אליו. לדוגמה, מיישמי מכשירים אינם חייבים להוסיף ממשקי API למרחב השמות com.google.* או דומה; רק Google רשאית לעשות זאת. באופן דומה, אסור לגוגל להוסיף ממשקי API למרחבי השמות של חברות אחרות. בנוסף, אם הטמעת מכשיר כוללת ממשקי API מותאמים אישית מחוץ למרחב השמות הסטנדרטי של אנדרואיד, ממשקי API אלה חייבים להיות ארוזים בספרייה משותפת של אנדרואיד כך שרק אפליקציות שמשתמשות בהן במפורש (באמצעות מנגנון <uses-library> ) יושפעו מהשימוש המוגבר בזיכרון של ממשקי API כאלה.

אם מיישם מכשיר מציע לשפר את אחד ממרחבי השמות של החבילות לעיל (כגון על ידי הוספת פונקציונליות חדשה ושימושית לממשק API קיים, או הוספת ממשק API חדש), המיישם צריך לבקר בsource.android.com ולהתחיל בתהליך לתרומה של שינויים ו קוד, לפי המידע באתר זה.

שימו לב שההגבלות לעיל תואמות למוסכמות הסטנדרטיות למתן שמות לממשקי API בשפת התכנות Java; סעיף זה פשוט נועד לחזק את המוסכמות הללו ולהפוך אותן למחייבות באמצעות הכללה בהגדרת תאימות זו.

3.7. תאימות למכונות וירטואליות

יישומי מכשיר חייבים לתמוך במפרט ה-Bytecode המלא של Dalvik Executable (DEX) ובסמנטיקה של Dalvik Virtual Machine [ Resources, 15 ].

יישומי מכשיר עם מסכים מסווגים בצפיפות בינונית או נמוכה חייבים להגדיר את Dalvik להקצות לפחות 16MB של זיכרון לכל יישום. יישומי מכשיר עם מסכים מסווגים בצפיפות גבוהה או בצפיפות גבוהה במיוחד חייבים להגדיר את Dalvik להקצות לפחות 24MB של זיכרון לכל יישום. שים לב שיישומי מכשירים עשויים להקצות יותר זיכרון מהנתונים האלה.

3.8. תאימות ממשק משתמש

פלטפורמת אנדרואיד כוללת כמה ממשקי API למפתחים המאפשרים למפתחים להתחבר לממשק המשתמש של המערכת. יישומי מכשירים חייבים לשלב ממשקי משתמש UI סטנדרטיים אלה בממשקי משתמש מותאמים אישית שהם מפתחים, כפי שמוסבר להלן.

3.8.1. ווידג'טים

אנדרואיד מגדירה סוג רכיב ו-API ומחזור חיים תואמים המאפשרים ליישומים לחשוף "AppWidget" למשתמש הקצה [ Resources, 16 ]. מהדורת ההפניה של Android Open Source כוללת יישום Launcher הכולל רכיבי ממשק משתמש המאפשרים למשתמש להוסיף, להציג ולהסיר AppWidgets ממסך הבית.

מיישמי התקנים עשויים להחליף חלופה ל-Reference Launcher (כלומר מסך הבית). משגרים אלטרנטיביים צריכים לכלול תמיכה מובנית ב-AppWidgets, ולחשוף רכיבי ממשק משתמש כדי להוסיף, להגדיר, להציג ולהסיר AppWidgets ישירות בתוך ה-Launcher. משגרים אלטרנטיביים עשויים להשמיט את רכיבי ממשק המשתמש הללו; עם זאת, אם הם מושמטים, מיישם המכשיר חייב לספק אפליקציה נפרדת הנגישה מה-Launcher המאפשרת למשתמשים להוסיף, להגדיר, להציג ולהסיר AppWidgets.

3.8.2. התראות

אנדרואיד כולל ממשקי API המאפשרים למפתחים להודיע ​​למשתמשים על אירועים בולטים [ משאבים, 17 ]. מיישמי התקנים חייבים לספק תמיכה עבור כל סוג הודעה שהוגדר כך; במיוחד: צלילים, רטט, אור ושורת מצב.

בנוסף, ההטמעה חייבת להציג כהלכה את כל המשאבים (סמלים, קבצי קול וכו') הניתנים בממשקי ה-API [ משאבים, 18 ], או במדריך הסגנון של סמל שורת המצב [ משאבים, 19 ]. מיישמי מכשירים עשויים לספק חווית משתמש חלופית להודעות מזו שמסופקת על ידי יישום הקוד הפתוח של Android; עם זאת, מערכות הודעות חלופיות כאלה חייבות לתמוך במשאבי הודעות קיימים, כאמור לעיל.

אנדרואיד כולל ממשקי API [ משאבים, 20 ] המאפשרים למפתחים לשלב חיפוש באפליקציות שלהם, ולחשוף את נתוני האפליקציה שלהם בחיפוש המערכת הגלובלי. Generally speaking, this functionality consists of a single, system-wide user interface that allows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user interface.

Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications. Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and suggestions.

Device implementations MAY ship alternate search user interfaces, but SHOULD include a hard or soft dedicated search button, that can be used at any time within any app to invoke the search framework, with the behavior provided for in the API documentation.

3.8.4. Toasts

Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 21 ]) to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-visibility manner.

3.8.5. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 22 ]. Live Wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an Open GL 1.0 or 2.0 context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers. Device implementations determined to not run live wallpapers reliably as described above MUST NOT implement live wallpapers.

4. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 23 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 24 ], Android Manifest [ Resources, 25 ], or Dalvik bytecode [ Resources, 15 ] formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

5. Multimedia Compatibility

Device implementations MUST fully implement all multimedia APIs. Device implementations MUST include support for all multimedia codecs described below, and SHOULD meet the sound processing guidelines described below. Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.

5.1. Media Codecs

Device implementations MUST support the multimedia codecs as detailed in the following sections. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open-Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

The tables below do not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

5.1.1. Media Decoders

Device implementations MUST include an implementation of a decoder for each codec and format described in the table below. Note that decoders for each of these media types are provided by the upstream Android Open-Source Project.

Audio
Name Details File/Container Format
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a). No support for raw AAC (.aac)
HE-AACv1 (AAC+)
HE-AACv2 (enhanced AAC+)
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis Ogg (.ogg)
PCM 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG base+progressive
GIF
PNG
BMP
Video
H.263 3GPP (.3gp) files
H.264 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile 3GPP (.3gp) file

5.1.2. Media Encoders

Device implementations SHOULD include encoders for as many of the media formats listed in Section 5.1.1. as possible. However, some encoders do not make sense for devices that lack certain optional hardware; for instance, an encoder for the H.263 video does not make sense, if the device lacks any cameras. Device implementations MUST therefore implement media encoders according to the conditions described in the table below.

See Section 7 for details on the conditions under which hardware may be omitted by device implementations.

Audio
Name Details File/Container Format Conditions
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp) Device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone MUST include encoders for these audio formats.
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a).
Image JPEG base+progressive All device implementations MUST include encoders for these image formats, as Android 2.3 includes APIs that applications can use to programmatically generate files of these types.
PNG
Video H.263 3GPP (.3gp) files Device implementations that include camera hardware and define either android.hardware.camera or android.hardware.camera.front MUST include encoders for these video formats.

In addition to the encoders listed above, device implementations SHOULD include an H.264 encoder. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, H.264 encoding is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.2. Audio Recording

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations SHOULD sample and record audio with each of these behaviors:

 • Noise reduction processing, if present, SHOULD be disabled.
 • Automatic gain control, if present, SHOULD be disabled.
 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 5000 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% from 100 Hz to 4000 Hz at 90 dB SPL input level.

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.3. Audio Latency

Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests an audio playback or record operation, and when the device implementation actually begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet all audio latency requirements outlined in this section. See Section 7 for details on the conditions under which microphone hardware may be omitted by device implementations.

For the purposes of this section:

 • "cold output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been idle and powered down prior to the request
 • "warm output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been recently used but is currently idle (that is, silent)
 • "continuous output latency" is defined to be the interval between when an application issues a sample to be played and when the speaker physically plays the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
 • "cold input latency" is defined to be the interval between when an application requests audio recording and when the first sample is delivered to the application via its callback, when the audio system and microphone has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording application via its callback, while the device is in recording mode

Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these properties:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • warm output latency of 10 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

If a device implementation meets the requirements of this section, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

6. Developer Tool Compatibility

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 26 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, in both 32-bit and 64-bit versions.

7. Hardware Compatibility

Android is intended to enable device implementers to create innovative form factors and configurations. At the same time Android developers write innovative applications that rely on the various hardware and features available through the Android APIs. The requirements in this section strike a balance between innovations available to device implementers, and the needs of developers to ensure their apps are only available to devices where they will run properly.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]

7.1. Display and Graphics

Android 2.3 includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 28 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.1.1. Screen Configurations

Device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the following requirements:

 • screens MUST be at least 2.5 inches in physical diagonal size
 • density MUST be at least 100 dpi
 • the aspect ratio MUST be between 1.333 (4:3) and 1.779 (16:9)
 • the display technology used consists of square pixels

Device implementations with a screen meeting the requirements above are considered compatible, and no additional action is necessary. The Android framework implementation automatically computes display characteristics such as screen size bucket and density bucket. In the majority of cases, the framework decisions are the correct ones. If the default framework computations are used, no additional action is necessary. Device implementers wishing to change the defaults, or use a screen that does not meet the requirements above MUST contact the Android Compatibility Team for guidance, as provided for in Section 12.

The units used by the requirements above are defined as follows:

 • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".

Device implementations MUST use only displays with a single static configuration. That is, device implementations MUST NOT enable multiple screen configurations. For instance, since a typical television supports multiple resolutions such as 1080p, 720p, and so on, this configuration is not compatible with Android 2.3. (However, support for such configurations is under investigation and planned for a future version of Android.)

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 29 ].

7.1.3. Declared Screen Support

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, medium, and large screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default. Devices that cannot be physically rotated MAY meet this requirement by "letterboxing" applications that request portrait mode, using only a portion of the available display.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

7.1.5. 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support OpenGL ES 1.0, as required by the Android 2.3 APIs. For devices that lack 3D acceleration hardware, a software implementation of OpenGL ES 1.0 is provided by the upstream Android Open-Source Project. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 2.0.

Implementations MAY omit Open GL ES 2.0 support; however if support is omitted, device implementations MUST NOT report as supporting OpenGL ES 2.0. Specifically, if a device implementations lacks OpenGL ES 2.0 support:

 • the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0
 • the native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0.

Conversely, if a device implementation does support OpenGL ES 2.0, it MUST accurately report that support via the routes just listed.

Note that Android 2.3 includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android 2.3 to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

7.2. Input Devices

Android 2.3 supports a number of modalities for user input. Device implementations MUST support user input devices as provided for in this section.

7.2.1. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 30 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

7.2.2. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 30 ]
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android Open-Source code includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

7.2.4. Touchscreen input

Device implementations:

 • MUST have a touchscreen
 • MAY have either capacitive or resistive touchscreen
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 30 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the touchscreen supports multiple pointers

7.3. Sensors

Android 2.3 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

The Android 2.3 APIs introduce a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 2.3 SDK documentation to be a streaming sensor.

7.3.1. Accelerometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ])
 • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ]).
 • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
 • MUST be able to deliver events at 100 Hz or greater
 • MUST have 8-bits of accuracy or more

7.3.5. Barometer

Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude

7.3.7. Thermometer

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 2.3 APIs.)

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

Network connectivity and access to the Internet are vital features of Android. Meanwhile, device-to-device interaction adds significant value to Android devices and applications. Device implementations MUST meet the data connectivity requirements in this section.

7.4.1. Telephony

"Telephony" as used by the Android 2.3 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 2.3 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android 2.3 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.3 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

Android 2.3 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

7.4.3. Bluetooth

Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 32 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ]
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • NfcV (ISO 15693)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 33 ]
  • MUST scan for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active.

  (Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

  Additionally, device implementations SHOULD support the following widely-deployed MIFARE technologies.

  Note that Android 2.3.3 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE, it:

  • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
  • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
  • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

  If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 27 ], and MUST implement the Android 2.3 NFC API as a no-op.

  As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

  7.4.5. Minimum Network Capability

  Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

  Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

  Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

  7.5. Cameras

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

  7.5.1. Rear-Facing Camera

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
  • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
  • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
  • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

  7.5.2. Front-Facing Camera

  Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
  • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 2.3 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
  • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
  • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
   • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
   • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 40 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
   • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
  • MUST mirror the image data returned to any "postview" camera callback handlers, in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview callbacks, this requirement obviously does not apply.)
  • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

  7.5.3. Camera API Behavior

  Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

  1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
  2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
  3. Device implementations SHOULD support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, YV12 support is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.3 SDK documentation [ Resources, 41 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

  Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

  7.5.4. Camera Orientation

  Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, a cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

  7.6. Memory and Storage

  The fundamental function of Android 2.3 is to run applications. Device implementations MUST the requirements of this section, to ensure adequate storage and memory for applications to run properly.

  7.6.1. Minimum Memory and Storage

  Device implementations MUST have at least 128MB of memory available to the kernel and userspace. The 128MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

  Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition MUST be at least 150MB.

  Beyond the requirements above, device implementations SHOULD have at least 1GB of non-volatile storage available for user data. Note that this higher requirement is planned to become a hard minimum in a future version of Android. Device implementations are strongly encouraged to meet these requirements now, or else they may not be eligible for compatibility for a future version of Android.

  The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files. The Download Manager implementation MUST be capable of downloading individual files 55MB in size, or larger. The Download Manager implementation SHOULD be capable of downloading files 100MB in size, or larger.

  7.6.2. Application Shared Storage

  Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

  Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

  Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

  Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

  Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage or Media Transfer Protocol.

  It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

  Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

  7.7. USB

  Device implementations:

  • MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
  • MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
  • MUST implement the USB mass storage specification, to allow a host connected to the device to access the contents of the /sdcard volume
  • SHOULD use the micro USB form factor on the device side
  • MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of connecting the custom pinout to standard USB-A port

  8. Performance Compatibility

  Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.3 compatible device defined in the table below:

  Metric Performance Threshold Comments
  Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
  • Browser: less than 1300ms
  • MMS/SMS: less than 700ms
  • AlarmClock: less than 650ms
  The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
  Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

  9. Security Model Compatibility

  Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 42 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

  9.1. הרשאות

  Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 42 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

  9.2. UID and Process Isolation

  Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.3. Filesystem Permissions

  Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.4. Alternate Execution Environments

  Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

  Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

  Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

  Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

  Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

  • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
  • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
  • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
  • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

  Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

  The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

  When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

  10. Software Compatibility Testing

  The Android Open-Source Project includes various testing tools to verify that device implementations are compatible. Device implementations MUST pass all tests described in this section.

  However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 2.3 available from the Android Open-Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

  10.1. Compatibility Test Suite

  Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

  The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.3. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

  MUST pass the most recent version of the Android Compatibility Test Suite (CTS) available at the time of the device implementation's software is completed. (The CTS is available as part of the Android Open Source Project [ Resources, 2 ].) The CTS tests many, but not all, of the components outlined in this document.

  10.2. CTS Verifier

  Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

  The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

  Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

  10.3. Reference Applications

  Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source applications:

  • The "Apps for Android" applications [ Resources, 43 ].
  • Replica Island (available in Android Market; only required for device implementations that support with OpenGL ES 2.0)

  Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

  11. Updatable Software

  Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

  Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
  • "Tethered" updates over USB from a host PC
  • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

  The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

  If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

  12. Contact Us

  You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

  Appendix A - Bluetooth Test Procedure

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

  The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open-source project tree. The procedure requires two devices:

  • a candidate device implementation running the software build to be tested
  • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested -- that is, a "known good" device implementation

  The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

  Setup and Installation

  1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
  2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
  3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

  Test Bluetooth Control by Apps

  1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
  2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

  Test Pairing and Communication

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
  4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
  6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

  Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
  4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

  Test Re-Launches

  1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

  Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.