Android 2.3 Uyumluluk Tanımı

Telif hakkı © 2010, Google Inc. Tüm hakları saklıdır.
uyumluluk@android.com

İçindekiler

1. Giriş
2. Kaynaklar
3. Yazılım
4. Uygulama Paketleme Uyumluluğu
5. Multimedya Uyumluluğu
6. Geliştirici Aracı Uyumluluğu
7. Donanım Uyumluluğu
7.1. Ekran ve Grafikler
7.2. Giriş cihazları
7.3. sensörler
7.4. Veri Bağlantısı
7.5. kameralar
7.6. Bellek ve Depolama
7.7. USB bağlantı
8. Performans Uyumluluğu
9. Güvenlik Modeli Uyumluluğu
10. Yazılım Uyumluluk Testi
11. Güncellenebilir Yazılım
12. Bize Ulaşın
Ek A - Bluetooth Test Prosedürü

1. Giriş

Bu belge, cep telefonlarının Android 2.3 ile uyumlu olması için karşılanması gereken gereksinimleri sıralamaktadır.

"Must", "must not", "required", "shall", "shall not", "should", "should not", "tavsiye edilen", "olabilir" ve "isteğe bağlı" kullanımları IETF standardına göredir RFC2119'da [ Kaynaklar, 1 ] tanımlanmıştır.

Bu belgede kullanıldığı şekliyle "cihaz uygulayıcısı" veya "uygulayıcı", Android 2.3 çalıştıran bir donanım/yazılım çözümü geliştiren kişi veya kuruluştur. Bir "cihaz uygulaması" veya "uygulama", bu şekilde geliştirilen donanım/yazılım çözümüdür.

Android 2.3 ile uyumlu kabul edilmek için cihaz uygulamalarının, referans yoluyla dahil edilen tüm belgeler dahil olmak üzere bu Uyumluluk Tanımında sunulan gereksinimleri karşılaması GEREKİR.

Bu tanımın veya Bölüm 10'da açıklanan yazılım testlerinin sessiz, belirsiz veya eksik olduğu durumlarda, mevcut uygulamalarla uyumluluğun sağlanması cihaz uygulayıcısının sorumluluğundadır. Bu nedenle, Android Açık Kaynak Projesi [ Kaynaklar, 3 ] Android'in hem referans hem de tercih edilen uygulamasıdır. Cihaz uygulayıcılarının, uygulamalarını mümkün olan en geniş ölçüde Android Açık Kaynak Projesi'nde bulunan "yukarı akış" kaynak koduna dayandırmaları şiddetle tavsiye edilir. Bazı bileşenler varsayımsal olarak alternatif uygulamalarla değiştirilebilirken, yazılım testlerini geçmek önemli ölçüde zorlaşacağından bu uygulama kesinlikle önerilmez. Uyumluluk Test Paketi dahil ve ötesinde, standart Android uygulamasıyla tam davranışsal uyumluluk sağlamak uygulayıcının sorumluluğundadır. Son olarak, belirli bileşen ikamelerinin ve modifikasyonlarının bu belge tarafından açıkça yasaklandığını unutmayın.

Lütfen bu Uyumluluk Tanımının, API düzeyi 10 olan Android 2.3.3 güncellemesine karşılık gelecek şekilde yayınlandığını unutmayın. Bu Tanım, 2.3.3'ten önceki Android 2.3 sürümleri için Uyumluluk Tanımını geçersiz kılar ve onun yerine geçer. (Yani, 2.3.1 ve 2.3.2 sürümleri eskidir.) Gelecekte Android 2.3 çalıştıran Android uyumlu cihazlar, 2.3.3 veya sonraki bir sürümle GÖNDERİLMELİDİR.

2. Kaynaklar

 1. IETF RFC2119 Gereksinim Düzeyleri: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. Android Uyumluluk Programına Genel Bakış: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. Android Açık Kaynak Projesi: http://source.android.com/
 4. API tanımları ve belgeleri: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. Android İzinleri referansı: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build referansı: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. Android 2.3 izin verilen sürüm dizeleri: http://source.android.com/compatibility/2.3/versions.html
 8. android.webkit.WebView sınıfı: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. HTML5 çevrimdışı yetenekleri: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 11. HTML5 video etiketi: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 12. HTML5/W3C coğrafi konum belirleme API'sı: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 13. HTML5/W3C web veritabanı API'si: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 14. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 15. Dalvik Sanal Makine özelliği: dalvik/docs adresindeki Android kaynak kodunda mevcuttur
 16. Uygulama Widget'ları: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 17. Bildirimler: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 18. Uygulama Kaynakları: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 19. Durum Çubuğu simge stili kılavuzu: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 20. Arama Yöneticisi: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 21. Tostlar: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 22. Canlı Duvar Kağıtları: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 23. Başvuru aracı belgeleri (adb, aapt, ddms için): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 24. Android apk dosyası açıklaması: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 25. Manifest dosyaları: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 26. Maymun test aracı: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 27. Android Donanım Özellikleri Listesi: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 28. Birden Çok Ekranı Destekleme: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 29. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 30. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 31. Sensör koordinat alanı: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 32. Bluetooth API'sı: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 33. NDEF İtme Protokolü: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 34. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 35. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 36. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 37. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 38. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 39. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 40. Kamera yönlendirme API'sı: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 41. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 42. Android Güvenliği ve İzinleri referansı: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 43. Android için uygulamalar: http://code.google.com/p/apps-for-android

Bu kaynakların birçoğu doğrudan veya dolaylı olarak Android 2.3 SDK'dan türetilmiştir ve işlevsel olarak o SDK'nın belgelerindeki bilgilerle aynı olacaktır. Bu Uyumluluk Tanımının veya Uyumluluk Test Paketinin SDK belgeleriyle uyuşmadığı durumlarda, SDK belgeleri yetkili kabul edilir. Yukarıda yer alan referanslarda sağlanan herhangi bir teknik ayrıntı, bu Uyumluluk Tanımının bir parçası olarak kabul edilir.

3. Yazılım

Android platformu, bir dizi yönetilen API, bir dizi yerel API ve Intent sistemi ve web uygulaması API'leri gibi "soft" API'ler gövdesi içerir. Bu bölüm, uyumluluğun ayrılmaz bir parçası olan donanım ve yazılım API'lerinin yanı sıra belirli diğer ilgili teknik ve kullanıcı arabirimi davranışlarını ayrıntılı olarak açıklar. Cihaz uygulamaları bu bölümdeki tüm gereksinimlere uygun OLMALIDIR.

3.1. Yönetilen API Uyumluluğu

Yönetilen (Dalvik tabanlı) yürütme ortamı, Android uygulamaları için birincil araçtır. Android uygulama programlama arabirimi (API), yönetilen VM ortamında çalışan uygulamalara maruz kalan Android platform arabirimleri kümesidir. Cihaz uygulamaları, Android 2.3 SDK tarafından kullanıma sunulan herhangi bir belgelenmiş API'nin tüm belgelenmiş davranışları dahil olmak üzere eksiksiz uygulamalarını SAĞLAMALIDIR [ Kaynaklar, 4 ].

Cihaz uygulamaları, bu Uyumluluk Tanımının özellikle izin verdiği durumlar dışında, herhangi bir yönetilen API'yi İHMAL ETMEMELİ, API arayüzlerini veya imzalarını değiştirmemeli, belgelenmiş davranıştan sapmamalı veya işlem yapılmayanları içermemelidir ZORUNLU.

Bu Uyumluluk Tanımı, Android'in API'ler içerdiği bazı donanım türlerinin cihaz uygulamaları tarafından çıkarılmasına izin verir. Bu gibi durumlarda, API'ler hala mevcut OLMALI ve makul bir şekilde davranmalıdır ZORUNLU. Bu senaryoya özel gereksinimler için Bölüm 7'ye bakın.

3.2. Esnek API Uyumluluğu

Android, Bölüm 3.1'deki yönetilen API'lere ek olarak, Android uygulamalarının uygulama derleme zamanında uygulanamayan Amaçlar, izinler ve benzer yönleri gibi yalnızca çalışma zamanı için önemli bir "yazılımsal" API içerir. Bu bölüm, Android 2.3 ile uyumluluk için gereken "yumuşak" API'leri ve sistem davranışlarını ayrıntılı olarak açıklar. Cihaz uygulamaları bu bölümde sunulan tüm gereksinimleri karşılamalıdır ZORUNLU.

3.2.1. İzinler

Cihaz uygulayıcıları, İzin referans sayfasında [ Kaynaklar, 5 ] belgelendiği gibi tüm izin sabitlerini desteklemeli ve uygulamalıdır ZORUNLU. Bölüm 10'da Android güvenlik modeliyle ilgili ek gereksinimlerin listelendiğini unutmayın.

3.2.2. Yapı Parametreleri

Android API'leri, android.os.Build sınıfında [ Resources, 6 ] mevcut cihazı tanımlaması amaçlanan bir dizi sabit içerir. Cihaz uygulamalarında tutarlı, anlamlı değerler sağlamak için aşağıdaki tablo, cihaz uygulamalarının uyması GEREKEN bu değerlerin biçimlerine ilişkin ek kısıtlamalar içerir.

Parametre Yorumlar
android.os.Build.VERSION.RELEASE Şu anda çalışan Android sisteminin insan tarafından okunabilir biçimdeki sürümü. Bu alan, [ Kaynaklar, 7 ] bölümünde tanımlanan dize değerlerinden birine sahip OLMALIDIR.
android.os.Build.VERSION.SDK Şu anda çalışmakta olan Android sisteminin üçüncü taraf uygulama kodu tarafından erişilebilen bir biçimdeki sürümü. Android 2.3 için, bu alan 9 tamsayı değerine sahip OLMALIDIR.
android.os.Build.VERSION.ARTIMLI Cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen, şu anda yürütülen Android sisteminin belirli yapısını insan tarafından okunabilir biçimde belirleyen bir değer. Bu değer, son kullanıcılara sunulan farklı yapılar için yeniden KULLANILMAMALIDIR. Bu alanın tipik bir kullanımı, yapıyı oluşturmak için hangi yapı numarasının veya kaynak kontrol değişikliği tanımlayıcısının kullanıldığını belirtmektir. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.BOARD Cihaz tarafından kullanılan belirli dahili donanımı insan tarafından okunabilir biçimde tanımlayan, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alanın olası bir kullanımı, cihaza güç sağlayan kartın özel revizyonunu belirtmektir. Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR ve "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
android.os.Build.BRAND Cihazı üreten şirketin, kuruluşun, bireyin vb. adını insanlar tarafından okunabilir biçimde tanımlayan, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alanın olası bir kullanımı, cihazı satan OEM'i ve/veya taşıyıcıyı belirtmektir. Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR ve "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
android.os.Build.DEVICE Cihazın gövdesinin (bazen "endüstriyel tasarım" olarak adlandırılır) spesifik konfigürasyonunu veya revizyonunu tanımlayan, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR ve "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
android.os.Build.PARMAK İZİ Bu yapıyı benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Makul bir şekilde insan tarafından okunabilir OLMALIDIR. Bu şablona UYMALIDIR:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
Örneğin:
acme/mydevice/generic/generic:2.3/ERC77/3359:userdebug/test-keys
Parmak izi boşluk karakterleri İÇERMEZ OLMALIDIR. Yukarıdaki şablonda yer alan diğer alanlarda boşluk karakterleri varsa, yapı parmak izinde alt çizgi ("_") karakteri gibi başka bir karakterle değiştirilmeleri GEREKİR. Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR.
android.os.Build.HOST Derlemenin üzerine inşa edildiği ana bilgisayarı insan tarafından okunabilir biçimde benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.ID Belirli bir sürüme atıfta bulunmak için cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen, insan tarafından okunabilir biçimde bir tanımlayıcı. Bu alan android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ile aynı olabilir, ancak son kullanıcıların yazılım yapılarını birbirinden ayırt etmesi için yeterince anlamlı bir değer OLMALIDIR. Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR ve "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
android.os.Build.MODEL Son kullanıcı tarafından bilinen cihazın adını içeren, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu, cihazın pazarlandığı ve son kullanıcılara satıldığı adla aynı olmalıdır OLMALIDIR. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.ÜRÜN Cihazın geliştirme adını veya kod adını içeren, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. İnsanlar tarafından okunabilir OLMALIDIR, ancak son kullanıcılar tarafından görüntülenmesi amaçlanmamıştır. Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR ve "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
android.os.Build.TAGS Aygıt uygulayıcısı tarafından seçilen ve yapıyı daha da ayırt eden etiketlerin virgülle ayrılmış listesi. Örneğin, "işaretsiz, hata ayıklama". Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR ve "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
android.os.Build.TIME Derlemenin ne zaman gerçekleştiğinin zaman damgasını temsil eden bir değer.
android.os.Build.TYPE Derlemenin çalışma zamanı yapılandırmasını belirten cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alan, üç tipik Android çalışma zamanı yapılandırmasına karşılık gelen değerlerden birine sahip OLMALIDIR: "user", "userdebug" veya "eng". Bu alanın değeri 7-bit ASCII olarak kodlanabilir OLMALIDIR ve "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" normal ifadesiyle eşleşmelidir ZORUNLU.
android.os.Build.USER Yapıyı oluşturan kullanıcının (veya otomatikleştirilmiş kullanıcının) adı veya kullanıcı kimliği. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.

3.2.3. Amaç Uyumluluğu

Android, uygulamalar arasında gevşek bağlı entegrasyon elde etmek için Amaçları kullanır. Bu bölüm, cihaz uygulamaları tarafından uyulması GEREKEN Amaç modelleriyle ilgili gereksinimleri açıklamaktadır. "Onurlandırıldı" ile, cihaz uygulayıcısının, eşleşen bir Intent filtresini belirten ve belirtilen her Intent modeline bağlanan ve bu model için doğru davranışı uygulayan bir Android Etkinliği veya Hizmeti SAĞLAMASI ZORUNLU olduğu anlamına gelir.

3.2.3.1. Temel Uygulama Amaçları

Android yukarı akış projesi, telefon çevirici, takvim, rehber, müzik çalar vb. gibi bir dizi temel uygulamayı tanımlar. Cihaz uygulayıcıları bu uygulamaları alternatif sürümlerle DEĞİŞTİREBİLİRLER.

Bununla birlikte, bu tür alternatif sürümler, yukarı akış projesi tarafından sağlanan aynı Niyet modellerine UYMALIDIR. Örneğin, bir cihaz alternatif bir müzik çalar içeriyorsa, yine de bir şarkı seçmek için üçüncü taraf uygulamalar tarafından yayınlanan Niyet kalıbına uymalıdır.

Aşağıdaki uygulamalar, temel Android sistem uygulamaları olarak kabul edilir:

 • Masa saati
 • Tarayıcı
 • Takvim
 • Hesap makinesi
 • Kişiler
 • E-posta
 • Galeri
 • Küresel Arama
 • Başlatıcı
 • Müzik
 • Ayarlar

Çekirdek Android sistem uygulamaları, "genel" olarak kabul edilen çeşitli Etkinlik veya Hizmet bileşenlerini içerir. Yani, "android:exported" özelliği olmayabilir veya "true" değerine sahip olabilir.

"false" değerine sahip bir android:exported özniteliği aracılığıyla herkese açık olarak işaretlenmemiş çekirdek Android sistem uygulamalarından birinde tanımlanan her Etkinlik veya Hizmet için, cihaz uygulamaları aynı Amaç filtresini uygulayan aynı türden bir bileşen İÇERMELİDİR ZORUNLU çekirdek Android sistem uygulaması olarak kalıplar.

Başka bir deyişle, bir cihaz uygulaması, temel Android sistem uygulamalarının yerini ALABİLİR; ancak, varsa, cihaz uygulaması değiştirilen her bir temel Android sistem uygulaması tarafından tanımlanan tüm Niyet modellerini desteklemelidir ZORUNLU.

3.2.3.2. Amaç Geçersiz Kılmalar

Android genişletilebilir bir platform olduğundan, cihaz uygulayıcıları Bölüm 3.2.3.1'de atıfta bulunulan her Intent modelinin üçüncü taraf uygulamalar tarafından geçersiz kılınmasına izin vermelidir ZORUNLU. Upstream Android açık kaynak projesi buna varsayılan olarak izin verir; aygıt uygulayıcıları, sistem uygulamalarının bu Intent kalıplarını kullanımına özel ayrıcalıklar EKLEMEMELİDİR veya üçüncü şahıs uygulamalarının bu kalıplara bağlanmasını ve bu kalıpların kontrolünü üstlenmesini engellememelidir. Bu yasak özellikle, kullanıcının tümü aynı Niyet modelini işleyen birden çok uygulama arasında seçim yapmasına izin veren "Seçici" kullanıcı arabiriminin devre dışı bırakılmasını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

3.2.3.3. Amaç Ad Alanları

Cihaz uygulayıcıları, android.* ad alanında bir ACTION, CATEGORY veya başka bir anahtar dize kullanan herhangi bir yeni Intent veya Broadcast Intent modelini onurlandıran herhangi bir Android bileşeni İÇERMEMELİDİR *ZORUNLU. Cihaz uygulayıcıları, başka bir kuruluşa ait bir paket alanında bir ACTION, CATEGORY veya başka bir anahtar dize kullanan herhangi bir yeni Intent veya Broadcast Intent modelini onurlandıran herhangi bir Android bileşeni İÇERMEMELİDİR *ZORUNLU. Cihaz uygulayıcıları, Bölüm 3.2.3.1'de listelenen temel uygulamalar tarafından kullanılan Amaç kalıplarının hiçbirini DEĞİŞTİRMEZ veya GENİŞLETMEMELİDİR.

Bu yasak, Bölüm 3.6'da Java dili sınıfları için belirtilene benzer.

3.2.3.4. Yayın Amaçları

Üçüncü taraf uygulamaları, donanım veya yazılım ortamındaki değişiklikleri bildirmek için belirli Amaçları yayınlamak üzere platforma güvenir. Android uyumlu cihazlar, uygun sistem olaylarına yanıt olarak genel yayın Amaçlarını yayınlamalıdır ZORUNLU. Yayın Amaçları, SDK belgelerinde açıklanmıştır.

3.3. Yerel API Uyumluluğu

Dalvik'te çalışan yönetilen kod, uygulama .apk dosyasında sağlanan yerel kodu, uygun cihaz donanım mimarisi için derlenmiş bir ELF .so dosyası olarak çağırabilir. Yerel kod, temel işlemci teknolojisine büyük ölçüde bağımlı olduğundan Android, Android docs/CPU-ARCH-ABIS.txt dosyasında bir dizi Uygulama İkili Arabirimi (ABI) tanımlar. Bir cihaz uygulaması, tanımlanmış bir veya daha fazla ABI ile uyumluysa, aşağıdaki gibi Android NDK ile uyumluluğu UYGULAMALIDIR.

Bir cihaz uygulaması, bir Android ABI desteği içeriyorsa:

 • Standart Java Yerel Arabirimi (JNI) semantiğini kullanarak yerel kodu çağırmak için yönetilen ortamda çalışan kod desteği İÇERMEK ZORUNLUDUR.
 • Aşağıdaki listede yer alan her gerekli kitaplık ile kaynak uyumlu (yani başlık uyumlu) ve ikili uyumlu (ABI için) OLMALIDIR
 • Cihaz tarafından desteklenen yerel Uygulama İkili Arayüzünü (ABI) android.os.Build.CPU_ABI API aracılığıyla doğru bir şekilde bildirmek ZORUNDADIR
 • Yalnızca Android NDK'nin en son sürümünde, docs/CPU-ARCH-ABIS.txt dosyasında belgelenen ABI'leri bildirmek ZORUNDADIR
 • Yukarı akış Android açık kaynak projesinde bulunan kaynak kodu ve başlık dosyaları kullanılarak oluşturulmalıdır GEREKLİ

Aşağıdaki yerel kod API'leri, yerel kod içeren uygulamalar tarafından kullanılabilir OLMALIDIR:

 • libc (C kütüphanesi)
 • libm (matematik kitaplığı)
 • C++ için minimum destek
 • JNI arayüzü
 • liblog (Android günlüğü)
 • libz (Zlib sıkıştırma)
 • libdl (dinamik bağlayıcı)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libEGL.so (yerel OpenGL yüzey yönetimi)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (Açık Ses Kitaplığı ses desteği)
 • libandroid.so (yerel Android etkinlik desteği)
 • Aşağıda açıklandığı gibi OpenGL desteği

Android NDK'nin gelecekteki sürümlerinin ek ABI'ler için destek sunabileceğini unutmayın. Bir cihaz uygulaması önceden tanımlanmış mevcut bir ABI ile uyumlu değilse, hiçbir şekilde herhangi bir ABI için destek bildirmemelidir ZORUNLU.

Yerel kod uyumluluğu zordur. Bu nedenle, cihaz uygulayıcılarının, uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olmak için yukarıda listelenen kitaplıkların yukarı akış uygulamalarını kullanmaları ÇOK şiddetle tavsiye edilir.

3.4. Web Uyumluluğu

Birçok geliştirici ve uygulama, kullanıcı arabirimleri için android.webkit.WebView sınıfının [ Kaynaklar, 8 ] davranışına güvenir, bu nedenle WebView uygulamasının Android uygulamaları genelinde uyumlu olması gerekir. Benzer şekilde, eksiksiz, modern bir web tarayıcısı, Android kullanıcı deneyiminin merkezinde yer alır. Cihaz uygulamaları, yukarı akış Android yazılımıyla tutarlı bir android.webkit.WebView sürümünü İÇERMELİDİR ve aşağıda açıklandığı gibi modern bir HTML5 özellikli tarayıcı İÇERMELİDİR ZORUNLU.

3.4.1. Web Görünümü Uyumluluğu

Android Açık Kaynak uygulaması, android.webkit.WebView uygulamak için WebKit oluşturma motorunu kullanır. Bir web işleme sistemi için kapsamlı bir test paketi geliştirmek mümkün olmadığından, cihaz uygulayıcıları WebView uygulamasında WebKit'in belirli yukarı akış yapısını KULLANMALIDIR. özellikle:

 • Cihaz uygulamalarının android.webkit.WebView uygulamaları, Android 2.3 için yukarı akış Android Açık Kaynak ağacından alınan 533.1 WebKit yapısını temel almalıdır ZORUNLU. Bu yapı, WebView için belirli bir dizi işlevsellik ve güvenlik düzeltmesi içerir. Cihaz uygulayıcıları, WebKit uygulamasına yönelik özelleştirmeler İÇERMEZLER; ancak bu tür özelleştirmeler, işleme davranışı da dahil olmak üzere Web Görünümü davranışını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR.
 • WebView tarafından bildirilen kullanıcı aracısı dizesi şu biçimde OLMALIDIR:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
  • $(VERSION) dizesinin değeri, android.os.Build.VERSION.RELEASE değeriyle aynı OLMALIDIR *ZORUNLU
  • $(LOCALE) dizgisinin değeri, ülke kodu ve dil için ISO kurallarına uygun OLMALIDIR ve aygıtın geçerli yapılandırılmış yerel ayarına atıfta bulunmalıdır *ÖNERİ*
  • $(MODEL) dizesinin değeri, android.os.Build.MODEL değeriyle aynı OLMALIDIR
  • $(BUILD) dizesinin değeri, android.os.Build.ID değeriyle aynı OLMALIDIR

WebView bileşeni, mümkün olduğu kadar çok HTML5 [ Kaynaklar, 9 ] için destek İÇERMEKTEDİR. En azından, cihaz uygulamaları WebView'da HTML5 ile ilişkili bu API'lerin her birini desteklemelidir ZORUNLU:

Ek olarak, cihaz uygulamaları HTML5/W3C web depolama API'sini [ Kaynaklar, 13 ] DESTEKLEMELİDİR ve HTML5/W3C IndexedDB API'yi [ Kaynaklar, 14 ] DESTEKLEMELİDİR ZORUNLU. Web geliştirme standartları kuruluşları, web depolama yerine IndexedDB'yi tercih etmeye geçiş yaparken, IndexedDB'nin Android'in gelecekteki bir sürümünde gerekli bir bileşen haline gelmesinin beklendiğini unutmayın.

HTML5 API'leri, tüm JavaScript API'leri gibi, geliştirici bunları olağan Android API'leri aracılığıyla açıkça etkinleştirmedikçe, bir Web Görünümünde varsayılan olarak devre dışı bırakılmalıdır ZORUNLU.

3.4.2. Tarayıcı Uyumluluğu

Cihaz uygulamaları, genel kullanıcı web taraması için bağımsız bir Tarayıcı uygulaması İÇERMEK ZORUNDADIR. Bağımsız Tarayıcı, WebKit dışında bir tarayıcı teknolojisine dayalı OLABİLİR. Ancak alternatif bir Tarayıcı uygulaması kullanılsa bile, üçüncü taraf uygulamalara sağlanan android.webkit.WebView bileşeni Bölüm 3.4.1'de açıklandığı gibi WebKit'e dayalı OLMALIDIR.

Uygulamalar, bağımsız Tarayıcı uygulamasında özel bir kullanıcı aracısı dizesi GÖNDEREBİLİR.

Bağımsız Tarayıcı uygulaması (ister yukarı akış WebKit Tarayıcı uygulamasına ister üçüncü taraf yerine geçen bir uygulamaya dayalı olsun) mümkün olduğu kadar çok HTML5 [ Kaynaklar, 9 ] desteği İÇERMELİDİR. En azından, cihaz uygulamaları HTML5 ile ilişkili şu API'lerin her birini desteklemelidir ZORUNLU:

Ek olarak, cihaz uygulamaları HTML5/W3C web depolama API'sini [ Kaynaklar, 13 ] DESTEKLEMELİDİR ve HTML5/W3C IndexedDB API'yi [ Kaynaklar, 14 ] DESTEKLEMELİDİR ZORUNLU. Web geliştirme standartları kuruluşları, web depolama yerine IndexedDB'yi tercih etmeye geçiş yaparken, IndexedDB'nin Android'in gelecekteki bir sürümünde gerekli bir bileşen haline gelmesinin beklendiğini unutmayın.

3.5. API Davranış Uyumluluğu

API türlerinin (yönetilen, yumuşak, yerel ve web) her birinin davranışları, yukarı akış Android açık kaynak projesinin [ Kaynaklar, 3 ] tercih edilen uygulamasıyla tutarlı olmalıdır. Bazı özel uyumluluk alanları şunlardır:

 • Cihazlar, standart bir Niyetin davranışını veya anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR
 • Cihazlar, belirli bir tür sistem bileşeninin (Hizmet, Etkinlik, İçerik Sağlayıcı vb.) yaşam döngüsünü veya yaşam döngüsü anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR.
 • Cihazlar, standart bir iznin anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR

Yukarıdaki liste kapsamlı değildir. Uyumluluk Test Paketi (CTS), platformun önemli bölümlerini davranışsal uyumluluk açısından test eder, ancak hepsini değil. Android Açık Kaynak Projesi ile davranışsal uyumluluğun sağlanması uygulayıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle, cihaz uygulayıcıları, sistemin önemli bölümlerini yeniden uygulamak yerine, mümkün olduğunda Android Açık Kaynak Projesi aracılığıyla sağlanan kaynak kodunu KULLANMALIDIR.

3.6. API Ad Alanları

Android, Java programlama dili tarafından tanımlanan paket ve sınıf ad alanı kurallarına uyar. Üçüncü taraf uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için, cihaz uygulayıcıları bu paket ad alanlarında herhangi bir yasaklanmış değişiklik (aşağıya bakın) YAPMAMALIDIR:

 • java.*
 • javax.*
 • güneş.*
 • android.*
 • com.android.*

Yasaklanan değişiklikler şunları içerir:

 • Cihaz uygulamaları, herhangi bir yöntemi veya sınıf imzasını değiştirerek veya sınıfları veya sınıf alanlarını kaldırarak Android platformunda herkese açık API'leri DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR.
 • Cihaz uygulayıcıları, API'lerin temel uygulamasını DEĞİŞTİREBİLİR, ancak bu tür değişiklikler, genel kullanıma açık API'lerin belirtilen davranışını ve Java dili imzasını ETKİLEMEMELİDİR *ZORUNLU.
 • Cihaz uygulayıcıları, yukarıdaki API'lere genel kullanıma açık herhangi bir öğe (sınıflar veya arabirimler veya mevcut sınıflara veya arabirimlere ait alanlar veya yöntemler gibi) EKLEMEMELİDİR *ZORUNLU.

"Herkese açık öğe", yukarı akış Android kaynak kodunda kullanıldığı şekliyle "@hide" işaretçisi ile dekore edilmemiş herhangi bir yapıdır. Başka bir deyişle, cihaz uygulayıcıları, yukarıda belirtilen ad alanlarında yeni API'leri kullanıma sunmamalı veya mevcut API'leri DEĞİŞTİRMEMELİDİR. Cihaz uygulayıcıları yalnızca dahili değişiklikler yapabilirler, ancak bu değişikliklerin geliştiricilere reklamı yapılmamalı veya başka bir şekilde ifşa edilmemelidir.

Cihaz uygulayıcıları özel API'ler EKLEYEBİLİR, ancak bu tür API'ler başka bir kuruluşa ait veya başka bir kuruluşa atıfta bulunan bir ad alanında OLMAMALIDIR. Örneğin, cihaz uygulayıcıları API'leri com.google.* veya benzer ad alanına EKLEMEMELİDİR; bunu yalnızca Google yapabilir. Benzer şekilde Google, API'leri diğer şirketlerin ad alanlarına EKLEMEMELİDİR. Ek olarak, bir cihaz uygulaması, standart Android ad alanının dışında özel API'ler içeriyorsa, bu API'ler, artan bellek kullanımından yalnızca bunları açıkça kullanan uygulamaların ( <uses-library> mekanizması aracılığıyla) etkilenmesi için bir Android paylaşımlı kitaplıkta paketlenmesi GEREKİR bu tür API'lerin

Bir cihaz uygulayıcısı yukarıdaki paket ad alanlarından birini iyileştirmeyi teklif ederse (mevcut bir API'ye kullanışlı yeni işlevler ekleyerek veya yeni bir API ekleyerek), uygulayıcının source.android.com adresini ziyaret etmesi ve değişikliklere katkıda bulunma sürecini başlatması GEREKİR ve kod, o sitedeki bilgilere göre.

Yukarıdaki kısıtlamaların, Java programlama dilinde API'leri adlandırmak için standart kurallara karşılık geldiğini unutmayın; bu bölüm basitçe bu sözleşmeleri güçlendirmeyi ve bu uyumluluk tanımına dahil ederek onları bağlayıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

3.7. Sanal Makine Uyumluluğu

Cihaz uygulamaları tam Dalvik Yürütülebilir (DEX) bayt kodu belirtimini ve Dalvik Sanal Makine semantiğini [ Kaynaklar, 15 ] DESTEKLEMEK ZORUNDADIR.

Orta veya düşük yoğunluklu olarak sınıflandırılan ekranlara sahip cihaz uygulamaları, Dalvik'i her uygulamaya en az 16MB bellek ayıracak şekilde yapılandırmalıdır ZORUNLU. Yüksek yoğunluklu veya ekstra yüksek yoğunluklu olarak sınıflandırılan ekranlara sahip cihaz uygulamaları, Dalvik'i her uygulamaya en az 24 MB bellek ayıracak şekilde yapılandırmalıdır ZORUNLU. Cihaz uygulamalarının bu rakamlardan daha fazla bellek ayırabileceğini unutmayın.

3.8. Kullanıcı Arayüzü Uyumluluğu

Android platformu, geliştiricilerin sistem kullanıcı arayüzüne bağlanmasına izin veren bazı geliştirici API'leri içerir. Cihaz uygulamaları, aşağıda açıklandığı gibi, bu standart UI API'lerini geliştirdikleri özel kullanıcı arabirimlerine dahil etmelidir ZORUNLU.

3.8.1. Widget'lar

Android, uygulamaların son kullanıcıya bir "AppWidget" sunmasına izin veren bir bileşen türü ve karşılık gelen API ve yaşam döngüsünü tanımlar [ Kaynaklar, 16 ]. Android Açık Kaynak referans sürümü, kullanıcının ana ekrandan AppWidgets eklemesine, görüntülemesine ve kaldırmasına olanak tanıyan kullanıcı arabirimi öğelerini içeren bir Başlatıcı uygulaması içerir.

Cihaz uygulayıcıları, referans Başlatıcıya (yani ana ekrana) bir alternatif YAPABİLİR. Alternatif Başlatıcılar, AppWidgets için yerleşik destek içermeli ve AppWidget'ları doğrudan Başlatıcı içinde eklemek, yapılandırmak, görüntülemek ve kaldırmak için kullanıcı arabirimi öğelerini kullanıma sunmalıdır *ÖNERİ*. Alternatif Başlatıcılar, bu kullanıcı arayüzü öğelerini İÇERMEZLER; ancak bunlar atlanırsa, cihaz uygulayıcısı, kullanıcıların AppWidgets eklemesine, yapılandırmasına, görüntülemesine ve kaldırmasına olanak tanıyan, Başlatıcıdan erişilebilen ayrı bir uygulama SAĞLAMALIDIR ZORUNLU.

3.8.2. Bildirimler

Android, geliştiricilerin önemli olayları kullanıcılara bildirmesine izin veren API'ler içerir [ Kaynaklar, 17 ]. Cihaz uygulayıcıları, bu şekilde tanımlanan her bir bildirim sınıfı için destek sağlamalıdır ZORUNLU; özellikle: sesler, titreşim, ışık ve durum çubuğu.

Ek olarak, uygulama API'lerde [ Kaynaklar, 18 ] veya Durum Çubuğu simge stil kılavuzunda [ Kaynaklar, 19 ] sağlanan tüm kaynakları (simgeler, ses dosyaları, vb.) doğru şekilde İŞLEMELİDİR *ZORUNLU. Cihaz uygulayıcıları, bildirimler için referans Android Açık Kaynak uygulaması tarafından sağlanandan alternatif bir kullanıcı deneyimi SAĞLAYABİLİR; ancak, bu tür alternatif bildirim sistemleri yukarıdaki gibi mevcut bildirim kaynaklarını desteklemelidir ZORUNLU.

Android, geliştiricilerin aramayı uygulamalarına dahil etmelerine ve uygulamalarının verilerini küresel sistem aramasına maruz bırakmalarına izin veren API'ler [ Kaynaklar, 20 ] içerir. Genel olarak konuşursak, bu işlevsellik, kullanıcıların sorgu girmesine izin veren, kullanıcılar yazarken önerileri görüntüleyen ve sonuçları görüntüleyen, sistem çapında tek bir kullanıcı arabiriminden oluşur. Android API'leri, geliştiricilerin kendi uygulamaları içinde arama sağlamak için bu arayüzü yeniden kullanmalarına ve geliştiricilerin sonuçları ortak küresel arama kullanıcı arayüzüne sağlamalarına izin verir.

Cihaz uygulamaları, kullanıcı girişine yanıt olarak gerçek zamanlı öneriler sağlayabilen tek, paylaşılan, sistem çapında arama kullanıcı arabirimi İÇERMEK ZORUNDADIR. Cihaz uygulamaları, geliştiricilerin kendi uygulamalarında arama sağlamak için bu kullanıcı arayüzünü yeniden kullanmalarına izin veren API'leri UYGULAMALIDIR. Cihaz uygulamaları, üçüncü taraf uygulamalarının, genel arama modunda çalıştırıldığında arama kutusuna öneriler eklemesine izin veren API'leri UYGULAMALIDIR. Bu işlevi kullanan hiçbir üçüncü taraf uygulaması yüklenmemişse, varsayılan davranış web arama motoru sonuçlarını ve önerilerini görüntülemek OLMALIDIR.

Cihaz uygulamaları, alternatif arama kullanıcı arabirimleri sunabilir, ancak API belgelerinde sağlanan davranışla arama çerçevesini çağırmak için herhangi bir zamanda herhangi bir uygulama içinde kullanılabilecek donanımsal veya yazılımsal olarak ayrılmış bir arama düğmesi İÇERMELİDİRLER.

3.8.4. tost

Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 21 ]) to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-visibility manner.

3.8.5. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 22 ]. Live Wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an Open GL 1.0 or 2.0 context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers. Device implementations determined to not run live wallpapers reliably as described above MUST NOT implement live wallpapers.

4. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 23 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 24 ], Android Manifest [ Resources, 25 ], or Dalvik bytecode [ Resources, 15 ] formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

5. Multimedia Compatibility

Device implementations MUST fully implement all multimedia APIs. Device implementations MUST include support for all multimedia codecs described below, and SHOULD meet the sound processing guidelines described below. Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.

5.1. Media Codecs

Device implementations MUST support the multimedia codecs as detailed in the following sections. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open-Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

The tables below do not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

5.1.1. Media Decoders

Device implementations MUST include an implementation of a decoder for each codec and format described in the table below. Note that decoders for each of these media types are provided by the upstream Android Open-Source Project.

Audio
Name Details File/Container Format
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a). No support for raw AAC (.aac)
HE-AACv1 (AAC+)
HE-AACv2 (enhanced AAC+)
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis Ogg (.ogg)
PCM 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG base+progressive
GIF
PNG
BMP
Video
H.263 3GPP (.3gp) files
H.264 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile 3GPP (.3gp) file

5.1.2. Media Encoders

Device implementations SHOULD include encoders for as many of the media formats listed in Section 5.1.1. as possible. However, some encoders do not make sense for devices that lack certain optional hardware; for instance, an encoder for the H.263 video does not make sense, if the device lacks any cameras. Device implementations MUST therefore implement media encoders according to the conditions described in the table below.

See Section 7 for details on the conditions under which hardware may be omitted by device implementations.

Audio
Name Details File/Container Format Conditions
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp) Device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone MUST include encoders for these audio formats.
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a).
Image JPEG base+progressive All device implementations MUST include encoders for these image formats, as Android 2.3 includes APIs that applications can use to programmatically generate files of these types.
PNG
Video H.263 3GPP (.3gp) files Device implementations that include camera hardware and define either android.hardware.camera or android.hardware.camera.front MUST include encoders for these video formats.

In addition to the encoders listed above, device implementations SHOULD include an H.264 encoder. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, H.264 encoding is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.2. Audio Recording

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations SHOULD sample and record audio with each of these behaviors:

 • Noise reduction processing, if present, SHOULD be disabled.
 • Automatic gain control, if present, SHOULD be disabled.
 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 5000 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% from 100 Hz to 4000 Hz at 90 dB SPL input level.

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.3. Audio Latency

Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests an audio playback or record operation, and when the device implementation actually begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet all audio latency requirements outlined in this section. See Section 7 for details on the conditions under which microphone hardware may be omitted by device implementations.

For the purposes of this section:

 • "cold output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been idle and powered down prior to the request
 • "warm output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been recently used but is currently idle (that is, silent)
 • "continuous output latency" is defined to be the interval between when an application issues a sample to be played and when the speaker physically plays the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
 • "cold input latency" is defined to be the interval between when an application requests audio recording and when the first sample is delivered to the application via its callback, when the audio system and microphone has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording application via its callback, while the device is in recording mode

Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these properties:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • warm output latency of 10 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

If a device implementation meets the requirements of this section, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

6. Developer Tool Compatibility

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 26 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, in both 32-bit and 64-bit versions.

7. Hardware Compatibility

Android is intended to enable device implementers to create innovative form factors and configurations. At the same time Android developers write innovative applications that rely on the various hardware and features available through the Android APIs. The requirements in this section strike a balance between innovations available to device implementers, and the needs of developers to ensure their apps are only available to devices where they will run properly.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]

7.1. Display and Graphics

Android 2.3 includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 28 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.1.1. Screen Configurations

Device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the following requirements:

 • screens MUST be at least 2.5 inches in physical diagonal size
 • density MUST be at least 100 dpi
 • the aspect ratio MUST be between 1.333 (4:3) and 1.779 (16:9)
 • the display technology used consists of square pixels

Device implementations with a screen meeting the requirements above are considered compatible, and no additional action is necessary. The Android framework implementation automatically computes display characteristics such as screen size bucket and density bucket. In the majority of cases, the framework decisions are the correct ones. If the default framework computations are used, no additional action is necessary. Device implementers wishing to change the defaults, or use a screen that does not meet the requirements above MUST contact the Android Compatibility Team for guidance, as provided for in Section 12.

The units used by the requirements above are defined as follows:

 • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".

Device implementations MUST use only displays with a single static configuration. That is, device implementations MUST NOT enable multiple screen configurations. For instance, since a typical television supports multiple resolutions such as 1080p, 720p, and so on, this configuration is not compatible with Android 2.3. (However, support for such configurations is under investigation and planned for a future version of Android.)

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 29 ].

7.1.3. Declared Screen Support

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, medium, and large screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default. Devices that cannot be physically rotated MAY meet this requirement by "letterboxing" applications that request portrait mode, using only a portion of the available display.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

7.1.5. 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support OpenGL ES 1.0, as required by the Android 2.3 APIs. For devices that lack 3D acceleration hardware, a software implementation of OpenGL ES 1.0 is provided by the upstream Android Open-Source Project. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 2.0.

Implementations MAY omit Open GL ES 2.0 support; however if support is omitted, device implementations MUST NOT report as supporting OpenGL ES 2.0. Specifically, if a device implementations lacks OpenGL ES 2.0 support:

 • the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0
 • the native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0.

Conversely, if a device implementation does support OpenGL ES 2.0, it MUST accurately report that support via the routes just listed.

Note that Android 2.3 includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android 2.3 to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

7.2. Input Devices

Android 2.3 supports a number of modalities for user input. Device implementations MUST support user input devices as provided for in this section.

7.2.1. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 30 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

7.2.2. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 30 ]
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android Open-Source code includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

7.2.4. Touchscreen input

Device implementations:

 • MUST have a touchscreen
 • MAY have either capacitive or resistive touchscreen
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 30 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the touchscreen supports multiple pointers

7.3. Sensors

Android 2.3 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

The Android 2.3 APIs introduce a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 2.3 SDK documentation to be a streaming sensor.

7.3.1. Accelerometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ])
 • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ]).
 • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
 • MUST be able to deliver events at 100 Hz or greater
 • MUST have 8-bits of accuracy or more

7.3.5. Barometer

Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude

7.3.7. Thermometer

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 2.3 APIs.)

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

Network connectivity and access to the Internet are vital features of Android. Meanwhile, device-to-device interaction adds significant value to Android devices and applications. Device implementations MUST meet the data connectivity requirements in this section.

7.4.1. Telephony

"Telephony" as used by the Android 2.3 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 2.3 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android 2.3 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.3 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

Android 2.3 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

7.4.3. Bluetooth

Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 32 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ]
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • NfcV (ISO 15693)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 33 ]
  • MUST scan for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active.

  (Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

  Additionally, device implementations SHOULD support the following widely-deployed MIFARE technologies.

  Note that Android 2.3.3 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE, it:

  • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
  • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
  • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

  If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 27 ], and MUST implement the Android 2.3 NFC API as a no-op.

  As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

  7.4.5. Minimum Network Capability

  Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

  Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

  Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

  7.5. Cameras

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

  7.5.1. Rear-Facing Camera

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
  • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
  • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
  • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

  7.5.2. Front-Facing Camera

  Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
  • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 2.3 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
  • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
  • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
   • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
   • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 40 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
   • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
  • MUST mirror the image data returned to any "postview" camera callback handlers, in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview callbacks, this requirement obviously does not apply.)
  • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

  7.5.3. Camera API Behavior

  Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

  1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
  2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
  3. Device implementations SHOULD support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, YV12 support is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.3 SDK documentation [ Resources, 41 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

  Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

  7.5.4. Camera Orientation

  Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, a cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

  7.6. Memory and Storage

  The fundamental function of Android 2.3 is to run applications. Device implementations MUST the requirements of this section, to ensure adequate storage and memory for applications to run properly.

  7.6.1. Minimum Memory and Storage

  Device implementations MUST have at least 128MB of memory available to the kernel and userspace. The 128MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

  Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition MUST be at least 150MB.

  Beyond the requirements above, device implementations SHOULD have at least 1GB of non-volatile storage available for user data. Note that this higher requirement is planned to become a hard minimum in a future version of Android. Device implementations are strongly encouraged to meet these requirements now, or else they may not be eligible for compatibility for a future version of Android.

  The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files. The Download Manager implementation MUST be capable of downloading individual files 55MB in size, or larger. The Download Manager implementation SHOULD be capable of downloading files 100MB in size, or larger.

  7.6.2. Application Shared Storage

  Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

  Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

  Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

  Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

  Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage or Media Transfer Protocol.

  It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

  Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

  7.7. USB

  Device implementations:

  • MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
  • MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
  • MUST implement the USB mass storage specification, to allow a host connected to the device to access the contents of the /sdcard volume
  • SHOULD use the micro USB form factor on the device side
  • MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of connecting the custom pinout to standard USB-A port

  8. Performance Compatibility

  Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.3 compatible device defined in the table below:

  Metric Performance Threshold Yorumlar
  Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
  • Browser: less than 1300ms
  • MMS/SMS: less than 700ms
  • AlarmClock: less than 650ms
  The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
  Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

  9. Security Model Compatibility

  Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 42 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

  9.1. Permissions

  Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 42 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

  9.2. UID and Process Isolation

  Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.3. Filesystem Permissions

  Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.4. Alternate Execution Environments

  Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

  Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

  Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

  Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

  Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. özellikle:

  • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
  • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
  • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
  • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

  Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

  The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

  When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

  10. Software Compatibility Testing

  The Android Open-Source Project includes various testing tools to verify that device implementations are compatible. Device implementations MUST pass all tests described in this section.

  However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 2.3 available from the Android Open-Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

  10.1. Compatibility Test Suite

  Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

  The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.3. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

  MUST pass the most recent version of the Android Compatibility Test Suite (CTS) available at the time of the device implementation's software is completed. (The CTS is available as part of the Android Open Source Project [ Resources, 2 ].) The CTS tests many, but not all, of the components outlined in this document.

  10.2. CTS Verifier

  Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

  The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

  Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

  10.3. Reference Applications

  Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source applications:

  • The "Apps for Android" applications [ Resources, 43 ].
  • Replica Island (available in Android Market; only required for device implementations that support with OpenGL ES 2.0)

  Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

  11. Updatable Software

  Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

  Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
  • "Tethered" updates over USB from a host PC
  • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

  The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

  If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

  12. Contact Us

  You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

  Appendix A - Bluetooth Test Procedure

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

  The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open-source project tree. The procedure requires two devices:

  • a candidate device implementation running the software build to be tested
  • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested -- that is, a "known good" device implementation

  The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

  Setup and Installation

  1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
  2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
  3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

  Test Bluetooth Control by Apps

  1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
  2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

  Test Pairing and Communication

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
  4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
  6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

  Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
  4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

  Test Re-Launches

  1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

  Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.