คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 4.1

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 4.1
การแก้ไข 3
ปรับปรุงล่าสุด: 24 มิถุนายน 2556
ลิขสิทธิ์ © 2012, Google Inc. Al สงวนลิขสิทธิ์
Compatibility@android.com
สารบัญ
1. บทนำ
2. ทรัพยากร
3. ซอฟต์แวร์
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ของ Man อายุ
3 .2. ความเข้ากันได้ของ Soft API
3.2.1. สิทธิ์
3 .2.2. สร้างพารามิเตอร์ rs
3 .2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา
3.2.3.1. แอปพลิเคชันหลัก และความตั้งใจ
3 .2.3.2. เจตนาแทนที่
3 .2.3.3. เนมสเปซเจตนา
3 .2.3.4. ความตั้งใจในการออกอากาศ
3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API
3.3.1 แอปพลิเคชันไบนารี Inte rfaces
3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ
3.4.1. ความเข้ากันได้ของ WebView
3.4.2. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์
3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API
3.6. เนมสเปซ API
3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน
3 .8. ความเข้ากันได้ของส่วนต่อประสาน ผู้ใช้
3.8.1. วิดเจ็ต
3.8.2. การแจ้งเตือน
3 .8.3. ค้นหา
3 .8.4. ขนมปังปิ้ง
3 .8.5. ธีม
3 .8.6. กระดาษ วอลล์สด
3 .8.7. แอพพลิเคชั่น ล่าสุด แสดง
3 .8.8. การตั้งค่า การจัดการอินพุต
3 .8.9. ล็อคหน้าจอการควบคุมระยะไกล
3.9 D การบริหารอุปกรณ์
3.10 การเข้าถึง
3 .11 การแปลงข้อความเป็นคำพูด
4. แอปพลิเคชันความเข้ากันได้ ของบรรจุภัณฑ์
5. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย
5.1. ตัวแปลงสัญญาณสื่อ
5.2. การเข้ารหัสวิดีโอ
5.3. การบันทึกเสียง
5.4. เวลาในการตอบสนองของเสียง
5 .5. โปรโตคอลเครือข่าย
6. De veloper Tool Compatibi lity
7. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์
7 .1. จอแสดงผลและกราฟิก
7.1.1. การ กำหนดค่าหน้าจอ บน
7.1.2. ตัวชี้วัดการแสดงผล cs
7.1.3. การวางแนวหน้าจอ n
7 .1.4. รองรับ กราฟิก 2D และ 3D
7 .1.5. โหมดความเข้ากันได้ ของแอปพลิเคชันรุ่นเก่า
7 .1.6. ประเภทหน้าจอ
7 .1.7. เทคโนโลยีหน้าจอ
7.2. ใส่อุปกรณ์
7 .2.1. แป้นพิมพ์
7 .2.2. การนำทางแบบไม่สัมผัส
7.2.3. ปุ่มนำทาง
7.2.4. อินพุตหน้าจอสัมผัส
7.2.5. อินพุตสัมผัสปลอม
7.2.6. ไมโครโฟน
7.3. เซนเซอร์
7 .3.1. มาตรความเร่ง

7.3.1. มาตรความเร่ง
7 .3.2. เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก
7 .3.3. จีพีเอส
7 .3.4. ไจโรสโคป
7 .3.5. บารอมิเตอร์
7 .3.6. เครื่องวัดอุณหภูมิ
7 .3.7. โฟโตมิเตอร์
7 .3.8. พรอกซิมิตี้เซนเซอร์
7 .4. การเชื่อมต่อข้อมูล
7.4.1. โทรศัพท์
7.4.2. IEEE 802.11 (ไวไฟ)
7.4.2.1. WiFi Direct
7.4.3. บลูทู ธ
7.4.4. การสื่อสารระยะใกล้
7 .4.5. ความสามารถเครือข่ายขั้นต่ำ
7.5. C ameras
7.5.1. กล้องมอง หลัง
7 .5.2. กล้องหน้า
7 .5.3. พฤติกรรม API ของกล้อง
7 .5.4. การวางแนวกล้อง
7.6. หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล
7.6.1. หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูลขั้นต่ำ
7 .6.2. แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
7.7. ยูเอสบี
8. Pe rformance ความเข้ากันได้
9. ความเข้ากันได้ของรุ่นความปลอดภัย
9.1. สิทธิ์
9 .2. UID และดำเนิน การแยก ss
9 .3. สิทธิ์ระบบไฟล์
9.4. สภาพแวดล้อมการดำเนินการสำรอง
10. การทดสอบความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
10.1. ชุดทดสอบความเข้ากันได้
10.2. ตัวตรวจสอบ CTS
10.3. แอปพลิเคชันอ้างอิง
11. U pdatable ซอฟต์แวร์
12. ติดต่อเรา
ภาคผนวก A - การทดสอบ Bluetooth t ขั้นตอน

1. บทนำ
เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อุปกรณ์สามารถ
เข้ากันได้กับ Android 4.1
การใช้คำว่า "ต้อง", "ต้องไม่", "จำเป็น", "shal", "ไม่ควร", "ควร", "ไม่ควร",
"แนะนำ" "อาจ" และ "ไม่บังคับ" เป็นไปตามมาตรฐาน IETF ที่กำหนดไว้ใน RFC2119
[ แหล่งข้อมูล 1].
ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "ผู้ดำเนินการอุปกรณ์" หรือ "ผู้ดำเนินการ" คือบุคคลหรือ
องค์กรที่กำลังพัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 4.1 อุปกรณ์
การนำไปใช้" หรือ "การนำไปปฏิบัติ" คือโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น
เพื่อให้ได้รับการพิจารณาว่าเข้ากันได้กับ Android 4.1 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดที่นำเสนอในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้ รวมถึงเอกสารใดๆ
รวมผ่านการอ้างอิง
ในกรณีที่คำจำกัดความนี้หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 10 ไม่ปรากฏ
ไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์เป็นความรับผิดชอบของ dev ice impleme nter เพื่อให้แน่ใจว่า
ความเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่
ด้วยเหตุนี้ Android Open Source Project [Resources, 3] จึงเป็นทั้งข้อมูลอ้างอิง
และการใช้งาน Android ที่ต้องการ อุปกรณ์ impl menters มีความ เข้มแข็ง
สนับสนุนให้วางฐานการนำไปปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บน
ซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" พร้อมใช้งานจาก Android Open Source Project ในขณะที่บางคน
ส่วนประกอบสามารถสมมุติฐาน y ถูกแทนที่ด้วยการใช้งานทางเลือกนี้
การฝึกปฏิบัติจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง เนื่องจากผ่านการทดสอบซอฟต์แวร์จะกลายเป็น
สำคัญยิ่งยากขึ้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพฤติกรรมที่สมบูรณ์
เข้ากันได้กับการใช้งาน Android มาตรฐานรวมถึงและนอกเหนือ
ชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้าย y โปรดทราบว่าการแทนที่องค์ประกอบบางอย่างและ
การแก้ไขไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้
2. ทรัพยากร
1. IETF RFC2119 ระดับความต้องการ: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
2. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android:
http://source.android.com/compatibility/i ndex.html
3. โครงการโอเพ่นซอร์ส Android: http://source.android.com/
4. คำจำกัดความและเอกสารประกอบของ API:
http://developer.android.com/refe rence/packages.html
5. การอ้างอิงสิทธิ์ Android:
http://developer.android.com/reference/android/Manifest.p ermission.html
6. การอ้างอิง android.os.Build:
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
7. Android 4.1 สตริงเวอร์ชันที่เป็นหนี้:
http://source.android.com/compatibility/4.1/versions.html
8. Renderscript:
http://developer.android.com/guide/topics/graphics/rendersc ript.html
9. การเร่งฮาร์ดแวร์:
http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html
10. android.webkit.WebView คลาส:
http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
11. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
12. ความสามารถออฟไลน์ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
13. แท็กวิดีโอ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
14. API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ HTML5/ W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
15. ฐานข้อมูลเว็บ HTML5/W3C A PI: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
16. HTML5/W3C ดัชนี dDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
17. ข้อมูลจำเพาะของ Dalvik Virtual Machine บน: มีอยู่ในซอร์สโค้ดของ Android, ที่
dalvik/docs
18. AppWidgets:
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
19. การแจ้งเตือน:
http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
20. แหล่งข้อมูลแอปพลิเคชัน: http://code.google.com/android/reference/available-
Resources.html
21. คู่มือสไตล์ไอคอนแถบสถานะ:
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_b ar.html
22. ตัวจัดการการค้นหา:
http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
23. ขนมปังปิ้ง: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
24. ธีม: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

25. คลาส R.style: h ttp://developer.android.com/reference/android/R.style.html
26. เอกสาร Live Wal: http://developer.android.com/resources/articles/live-
wal papers.html
27. การดูแลระบบอุปกรณ์ Android:
http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html
28. android.app.admin.DevicePolicyManager คลาส:
http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html
29. API บริการการเข้าถึงของ Android:
http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/package-
สรุป.html
30. API การช่วยการเข้าถึงของ Android:
http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-
สรุป.html
31. โครงการ Eyes Free: http://code.google.com/p/eyes-free
32. API การแปลงข้อความเป็นคำพูด :
http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-
สรุป.html
33. เอกสารอ้างอิงเครื่องมือ (สำหรับ adb, aapt, ddms):
http://developer.android.com/guide/developer/tools/index.html
34. คำอธิบายไฟล์ Android apk:
http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
35. ไฟล์มานิเฟสต์: http://developer.android.com/guide/topics/manifes t/manifest-
ฉัน ntro.html
36. เครื่องมือทดสอบลิง:
http://developer.android.com/guide/developer/tools/monkey.html
37. Android android.content.pm.PackageManager คลาสและฮาร์ดแวร์ F eatures
รายการ:
http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
38. รองรับหลายหน้าจอ:
http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
39. android.util.DisplayMetrics:
http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
40. android.content.res.การกำหนดค่า:
http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.htm ล
41. android.hardware.SensorEvent:
http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
42. บลูทูธ API:
http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
43. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-
protocol.pdf
44. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.p df
45. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.p df
46. ​​MIFARE MF0ICU1 : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
47. MIFARE MF0ICU2:
http://www.nxp.com/d ocuments/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
48. MIFARE AN130511:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
49. MIFARE AN130411:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
50. API การวางแนวกล้อง:
http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
51. android.hardware.กล้อง:
http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
52. อุปกรณ์เปิด Android:
http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
53. โฮสต์ USB API: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
54. ข้อมูลอ้างอิงด้านความปลอดภัยและการอนุญาตของ Android:
http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
55. แอพสำหรับ Android : http://code.google.com/p/apps-for-android
56. android.app.DownloadManager คลาส:
http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadMana ger.html
57. Android File Transfer r: http://www.android.com/filetransfer
58. รูปแบบสื่อ Android: http://developer.android.com/guide/appendix/media-
f ormats.html
59. HTTP Live Streaming D raft Protocol: http://tools.ietf.org/html/d raft-pantos-http-
li ve-streaming-03
60. การส่งมอบการเชื่อมต่อ NFC: http://www.nfc-
forum.org/specs/spec_list/#conn_handover
61. Bluetooth Secure การจับคู่อย่างง่ายโดยใช้ NFC: http://www.nfc-
forum.org/resources/AppDocs/NFCForum_AD_BTSSP_1_0.pdf
62. API มัลติคาสต์ Wifi:
http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

63. การช่วยเหลือการดำเนินการ:
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST
64. ข้อกำหนดการชาร์จ USB:
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf
65. Android Beam: h ttp://developer.android.com/guide/topics/nfc/nfc.html
66. เสียง USB ของ Android:
http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO
67. การตั้งค่าการแชร์ Android NFC:
http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS
68. Wifi Direct (Wifi P2P):
http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html
69. ไคลเอ็นต์การควบคุมระยะไกลของสื่อ:
http://developer.android.com/reference/android/media/RemoteControlClient.html
70. API เหตุการณ์เคลื่อนไหว:
http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html
71. แตะการกำหนดค่าอินพุต: http://source.android.com/tech/input/touch-
อุปกรณ์.html
แหล่งข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากได้มาจากโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Android 4.1 SDK
และจะใช้งานได้เหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้น ในใด ๆ
กรณีที่คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับ
เอกสาร SDK เอกสาร SDK ถือเป็นสิทธิ์ ใดๆ
รายละเอียดทางเทคนิคที่ให้ไว้ในข้อมูลอ้างอิงที่รวมไว้ข้างต้นได้รับการพิจารณาโดย
รวมเป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้
3. ซอฟต์แวร์
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่มีการจัดการ (ตาม Dalvik) เป็นพาหนะหลักสำหรับ Android
แอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Android (API) เป็นชุดของ
อินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ใน VM . ที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม. การใช้งานอุปกรณ์ต้องจัดให้มีการใช้งานที่สมบูรณ์
รวมถึงพฤติกรรมที่บันทึกไว้ของ API ที่เป็นเอกสารใด ๆ ที่เปิดเผยโดย Android
4.1 SDK [ทรัพยากร 4]
การใช้งานอุปกรณ์ จะต้องไม่ละเว้น API ที่มีการจัดการใดๆ ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซ API หรือ
ลายเซ็น เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมที่บันทึกไว้ หรือรวมถึงการไม่ดำเนินการ ยกเว้นในกรณีที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้
คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้อนุญาตฮาร์ดแวร์บางประเภทที่Android
รวม API ที่จะละเว้นโดยการใช้งานอุปกรณ์ ในกรณีดังกล่าว API จะต้อง
ดำรงอยู่และประพฤติตนตามสมควร ดูหัวข้อที่ 7 สำหรับข้อมูลเฉพาะ
ข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์นี้
3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API
นอกเหนือจาก API ที่มีการจัดการจากส่วนที่ 3.1 แล้ว Android ยังรวมถึง
API แบบ "อ่อน" แบบรันไทม์เท่านั้น ในรูปแบบของสิ่งต่างๆ เช่น เจตนา การอนุญาต และ
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของแอปพลิเคชัน Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ในการคอมไพล์แอปพลิเคชัน
เวลา.
3.2.1. สิทธิ์
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่การอนุญาตเป็น
จัดทำเป็นเอกสารโดยหน้าอ้างอิงการอนุญาต [แหล่งข้อมูล, 5] โปรดทราบว่ามาตรา 10
แสดงรายการข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความปลอดภัยของ Android
3.2.2. สร้างพารามิเตอร์
Android APIs รวมค่าคงที่จำนวนหนึ่งบน android.os.Build class
[แหล่งข้อมูล 6] ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีความสม่ำเสมอ
ค่าที่มีความหมายในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ตารางด้านล่างมีเพิ่มเติม
ข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ที่อุปกรณ์ต้องใช้งาน
c onform.
พารามิเตอร์
ความคิดเห็น
เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังทำงานอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ช่องนี้ต้องมี
android.os.Build.VERSION.RELEASE
ของค่าสตริงที่กำหนดไว้ใน [แหล่งข้อมูล, 7]
เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบที่โค้ดแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเข้าถึงได้
android.os.Build.VERSION.SDK
สำหรับ Android 4.1 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 16

เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบที่โค้ดแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเข้าถึงได้
android.os.Build.VERSION.SDK_INT
สำหรับ Android 4.1 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 16
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งกำหนดบิลด์เฉพาะของ Android . ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ระบบในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ค่านี้ต้องไม่ใช้ซ้ำสำหรับบิลด์ต่างๆ ที่มีให้
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL
ผู้ใช้ปลายทาง การใช้งานทั่วไปของฟิลด์นี้คือเพื่อระบุว่าหมายเลขบิลด์หรือตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาคือ
ที่ใช้ในการสร้าง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่า MUST
NOT be nul หรือสตริงว่าง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่ใช้โดยอุปกรณ์ใน
รูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้งานที่เป็นไปได้ของฟิลด์นี้คือการระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดที่กำลังเปิดเครื่อง
android.os.Build.BOARD
อุปกรณ์. ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCI 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป
"^[a-zA-Z0-9.,_-]+$".
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุชื่อบริษัท องค์กร บุคคล ฯลฯ
ผู้ผลิตอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือเพื่อระบุ OEM
android.os.Build.BRAND
และ/หรือผู้ให้บริการที่ขายเครื่อง ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น 7-bit ASCI และตรงกับ
นิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
ชื่อของชุดคำสั่ง (ประเภท CPU + แบบแผน ABI) ของโค้ดเนทีฟ ดูส่วนที่ 3.3: Native API
android.os.Build.CPU_ABI
ความเข้ากันได้ร่วม กัน
ชื่อของชุดคำสั่งที่สอง (ประเภท CPU + แบบแผน ABI) ของโค้ดเนทีฟ ดูส่วนที่ 3.3: พื้นเมือง
android.os.Build.CPU_ABI2
ความเข้ากันได้ของ AP I
v alue ที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่ระบุการกำหนดค่าเฉพาะหรือการแก้ไขของร่างกาย
android.os.Build.DEVICE
(บางครั้งเรียกว่า "การออกแบบทางอุตสาหกรรม") ของอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น 7-bit
ASCI และจับคู่นิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
สตริงที่ระบุบิลด์นี้โดยเฉพาะ มันควรจะมีเหตุผลพอสมควรที่มนุษย์สามารถอ่านได้ มันต้องเป็นไปตามนี้
แม่แบบ:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
ตัวอย่างเช่น:
android.os.Build.FINGERPRINT
acme/mydevice/generic:4.1/JRN53/3359:userdebug/test-keys
ลายนิ้วมือต้องไม่มีอักขระเว้นวรรค หากฟิลด์อื่นรวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมี
อักขระช่องว่างจะต้องถูกแทนที่ในลายนิ้วมือสร้างด้วยอักขระอื่นเช่น
ขีดล่าง ("_") อักขระ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCI 7 บิตได้
ชื่อของฮาร์ดแวร์ (จากบรรทัดคำสั่งเคอร์เนลหรือ /proc) มันควรจะเป็นมนุษย์ที่สมเหตุสมผล-
android.os.Build.HARDWARE
อ่านได้ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCI 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-
zA-Z0-9.,_-]+$".
สตริงที่ระบุโฮสต์ที่สร้างบิลด์โดยไม่ซ้ำกัน ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ไม่มี
android.os.Build.HOST
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็น nul หรือสตริงว่าง ("")
ตัวระบุที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่ออ้างถึงรุ่นที่เฉพาะเจาะจง ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ นี้
ฟิลด์สามารถเหมือนกับ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ได้ แต่ควรเป็นค่าที่เพียงพอ
android.os.Build.ID
มีความหมายสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการแยกแยะระหว่างการสร้างซอฟต์แวร์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสได้
เป็น ASCI 7 บิตและจับคู่นิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
ชื่อทางการค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
android.os.Build.MANUFACTURER
รูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็น nul หรือสตริงว่าง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งมีชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางรู้จัก นี้
android.os.Build.MODEL
ควรจะเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้วางตลาดและขายอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มี
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็น nul หรือสตริงว่าง ("")
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของผลิตภัณฑ์
android.os.Build.PRODUCT
(SKU). ต้องสามารถอ่านได้โดยมนุษย์ แต่ไม่จำเป็นต้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางดูได้ คุณค่าของสิ่งนี้
field ต้องเข้ารหัสเป็น ASCI 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
หมายเลขซีเรียลของฮาร์ดแวร์ หากมี ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCI 7 บิตและตรงกัน
android.os.Build.SERIAL
นิพจน์ทั่วไป "^([a-zA-Z0-9]{0,20})$"
รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งเลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อแยกความแตกต่างของบิลด์ สำหรับ
android.os.Build.TAGS
ตัวอย่าง "unsigned,debug" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น 7-bit ASCI และตรงกับค่าปกติ
นิพจน์ "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.TIME
ค่าที่แสดงการประทับเวลาเมื่อบิลด์เกิดขึ้น
ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่ารันไทม์ของบิลด์ ฟิลด์นี้
ควรมีค่าใดค่าหนึ่งที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ทั่วไปของ Android สามค่า: "ผู้ใช้",
android.os.Build.TYPE
"userdebug" หรือ "eng" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น 7-bit ASCI และตรงกับค่าปกติ
นิพจน์ "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
android.os.Build.USER
รูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็น nul หรือสตริงว่าง ("")
3.2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา
การใช้งานอุปกรณ์ต้องให้เกียรติระบบ Intent coupling แบบหลวมของ Android เช่น

อธิบายไว้ในส่วนด้านล่าง โดย "เกียรติ" หมายความว่าผู้ดำเนินการอุปกรณ์
ต้องจัดเตรียมกิจกรรมหรือบริการของ Android ที่ระบุตัวกรองเจตนาที่ตรงกันและ
ผูกมัดและใช้พฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับแต่ละรูปแบบเจตนาที่ระบุ
3.2.3.1. จุดประสงค์หลักของแอปพลิเคชัน
โครงการอัปสตรีม Android กำหนดแอปพลิเคชันหลักจำนวนหนึ่ง เช่น ผู้ติดต่อ
ปฏิทิน, แกลอรี่รูปภาพ, เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแทนที่
แอปพลิเคชันเหล่านี้กับเวอร์ชันอื่น
อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางเลือกใดๆ ดังกล่าวจะต้องเคารพรูปแบบเจตนาเดียวกันที่ให้ไว้
โดยโครงการต้นน้ำ ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงสำรอง
ยังคงต้องเคารพรูปแบบเจตนาที่ออกโดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเพื่อเลือกเพลง
แอปพลิเคชันต่อไปนี้ถือเป็นแอปพลิเคชันระบบ Android หลัก:
นาฬิกาตั้งโต๊ะ
เบราว์เซอร์
ปฏิทิน
ติดต่อ
กาล เอรี
GlobalSearch
ตัวเปิด
ดนตรี
การตั้งค่า
แอปพลิเคชันระบบ Android หลักประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ หรือส่วนประกอบบริการ
ที่ถือว่าเป็น "สาธารณะ" นั่นคือแอตทริบิวต์ "android:exported" อาจไม่มีอยู่หรือ
อาจมีค่า "จริง"
สำหรับทุกกิจกรรมหรือบริการที่กำหนดไว้ในแอประบบ Android หลักตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ใช่
ทำเครื่องหมายว่าไม่เป็นสาธารณะผ่านแอตทริบิวต์ android:exported ด้วยค่า "false", device
การใช้งานต้องมีส่วนประกอบประเภทเดียวกันดำเนินการ
รูปแบบตัวกรองเจตนาเดียวกันกับแอประบบ Android หลัก
กล่าวอีกนัยหนึ่งการใช้งานอุปกรณ์อาจแทนที่แอประบบ Android หลัก
อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบ al Intent ที่กำหนดไว้
โดยแต่ละแอประบบ Android หลักจะถูกแทนที่
3.2.3.2. เจตนาแทนที่
เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามความตั้งใจแต่ละประการ
รูปแบบที่อ้างถึงในข้อ 3.2.3.2 จะถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ดิ
การนำโอเพ่นซอร์ส Android มาใช้เป็นค่าเริ่มต้น อุปกรณ์
ผู้ดำเนินการต้องไม่แนบสิทธิพิเศษกับการใช้ .ของแอปพลิเคชันระบบ
รูปแบบเจตนาเหล่านี้ หรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามผูกมัดและสมมติ
การควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ปิดการใช้งานอินเทอร์เฟซผู้ใช้ "Chooser" ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระหว่างหลาย ๆ
แอปพลิเคชันที่จัดการรูปแบบเจตนาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การใช้งานอุปกรณ์อาจจัดเตรียมกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับ URI . เฉพาะ
รูปแบบ (เช่น http://play.google.com) หากกิจกรรมเริ่มต้นมีตัวกรองที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
สำหรับ URI ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ตัวกรองเจตนาที่ระบุ URI ข้อมูล
"http://www.android.com" มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าตัวกรองเบราว์เซอร์สำหรับ "http://" อุปกรณ์
การใช้งานต้องจัดเตรียมส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับผู้ใช้เพื่อแก้ไขกิจกรรมเริ่มต้น
สำหรับความตั้งใจ
3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา
การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่ให้เกียรติ
รูปแบบ Intent หรือ Broadcast Intent ใหม่โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือคีย์อื่น ๆ
สตริงใน android.* หรือ com.android.* เนมสเปซ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่
รวมส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่ให้เกียรติรูปแบบ Intent หรือ Broadcast Intent ใหม่
ใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ในพื้นที่แพ็คเกจที่เป็นของ
องค์กรอื่น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไขหรือขยายเจตนาใด ๆ
รูปแบบที่ใช้โดยแอปหลักที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2.3.1 การใช้งานอุปกรณ์ MAY
รวมรูปแบบเจตนาโดยใช้เนมสเปซที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและชัดเจน
องค์กรของตัวเอง
ข้อห้ามนี้คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ใน Section
3.6.
3.2.3.4. ความตั้งใจในการออกอากาศ
แอปพลิเคชันบุคคลที่สามอาศัยแพลตฟอร์มในการถ่ายทอดเจตนาบางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบ

ของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่รองรับ Android
ต้องเผยแพร่เจตนาในการแพร่ภาพสาธารณะตามระบบที่เหมาะสม
เหตุการณ์ Broadcast Intents ได้อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของ SDK
3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API
3.3.1 Application Binary Interfaces
โค้ดที่ได้รับการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถเรียกใช้เป็นโค้ดเนทีฟที่มีให้ในแอปพลิเคชัน
ไฟล์ .apk เป็นไฟล์ ELF .so ที่คอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เนื่องจากโค้ดเนทีฟขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์พื้นฐาน Android
กำหนดจำนวนของ Application Binary Interfaces (ABIs) ใน Android NDK ในไฟล์
docs/CPU-ARCH-ABIS.html. หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันได้กับหนึ่งรายการขึ้นไป
ABI ที่กำหนดไว้ ควรใช้ความเข้ากันได้กับ Android NDK ดังต่อไปนี้
หากการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการรองรับ Android ABI จะ:
ต้องมีการสนับสนุนโค้ดที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกเข้า
โค้ดเนทีฟ โดยใช้ความหมาย Java Native Interface (JNI) มาตรฐาน
ต้องเข้ากันได้กับแหล่งที่มา (เช่น เข้ากันได้กับส่วนหัว) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับ
ABI) พร้อมห้องสมุดที่จำเป็นแต่ละรายการในรายการด้านล่าง
ต้องรายงานรองรับ Application Binary Interface (ABI) ดั้งเดิมอย่างถูกต้อง
โดยอุปกรณ์ ผ่าน android.os.Build.CPU_ABI API
ต้องรายงานเฉพาะ ABI ที่บันทึกไว้ในเวอร์ชันล่าสุดของ Android
NDK ในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
ควรสร้างโดยใช้ซอร์สโค้ดและไฟล์ส่วนหัวที่มีอยู่ใน
โครงการโอเพ่นซอร์ส Android ต้นน้ำ
เนื่องจาก API ของโค้ดเนทีฟจะต้องใช้ได้กับแอปที่มีโค้ดเนทีฟ:
libc (ไลบรารี C)
libm (ห้องสมุดคณิตศาสตร์)
รองรับ C++ . น้อยที่สุด
อินเทอร์เฟซ JNI
liblog (การบันทึก Android)
libz (การบีบอัด Zlib)
libdl (ตัวเชื่อมโยงแบบไดนามิก)
libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
libEGL.so (การจัดการพื้นผิว OpenGL ดั้งเดิม)
libjnigraphics.so
libOpenSLES.so (รองรับเสียง OpenSL ES 1.0.1)
libOpenMAXAL.so (รองรับ OpenMAX AL 1.0.1)
libandroid.so (รองรับกิจกรรม Android ดั้งเดิม)
รองรับ OpenGL ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
โปรดทราบว่า Android NDK ที่ออกในอนาคตอาจแนะนำการสนับสนุนเพิ่มเติม
ABI หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้กับ ABI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
ต้องไม่รายงานการสนับสนุนสำหรับ ABI ใด ๆ ที่ al
ความเข้ากันได้ของโค้ดเนทีฟนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้จึงควรย้ำว่า
ขอแนะนำให้ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ใช้ต้นน้ำ
การใช้งานไลบรารีที่ระบุไว้ด้านบนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเข้ากันได้
3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ
3.4.1. ความเข้ากันได้ของ WebView
การใช้งาน Android Open Source ใช้เครื่องมือการเรนเดอร์ WebKit เพื่อ
ใช้ android.webkit.WebView เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนา
ชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับระบบการเรนเดอร์เว็บ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องใช้
บิวด์อัปสตรีมเฉพาะของ WebKit ในการใช้งาน WebView เฉพาะ y:
การใช้งานอุปกรณ์ android.webkit.WebView การใช้งานจะต้องเป็น
อิงตาม 534.30 WebKit ที่สร้างจากต้นน้ำ Android Open Source tree
สำหรับแอนดรอยด์ 4.1 บิลด์นี้มีชุดการทำงานและความปลอดภัยเฉพาะ
การแก้ไขสำหรับ WebView ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจรวมถึงการปรับแต่งเพื่อ
การใช้งาน WebKit อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งใดๆ ดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของ WebView รวมถึงพฤติกรรมการแสดงผล
สตริงตัวแทนผู้ใช้ที่รายงานโดย WebView ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL)
Build/$(BUILD)) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.1
มือถือซาฟารี/534.30
ค่าของสตริง $(VERSION) ต้องเหมือนกับค่าของ

ค่าของสตริง $(VERSION) ต้องเหมือนกับค่าของ
android.os.Build.VERSION.RELEASE
ค่าของสตริง $(LOCALE) ควรเป็นไปตามข้อตกลง ISO สำหรับ
รหัสประเทศและภาษา และควรอ้างถึงการกำหนดค่าปัจจุบัน
ตำแหน่งของอุปกรณ์
ค่าของสตริง $(MODEL) ต้องเหมือนกับค่าสำหรับ
android.os.Build.MODEL
ค่าของสตริง $(BUILD) ต้องเหมือนกับค่าสำหรับ
android.os.Build.ID
การใช้งานอุปกรณ์อาจละเว้น Mobile ในสตริงตัวแทนผู้ใช้
คอมโพเนนต์ WebView ควรมีการรองรับ HTML5 . ให้มากที่สุด
[แหล่งข้อมูล 11] ให้ได้มากที่สุด ขั้นต่ำ y การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับแต่ละ
API เหล่านี้เชื่อมโยงกับ HTML5 ใน WebView:
แอปพลิเคชันแคช/การทำงานแบบออฟไลน์ [ทรัพยากร, 12]
แท็ก <video> [ทรัพยากร, 13]
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ [Reso urces, 14]
เพิ่มเติม การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API
[ทรัพยากร 15] และควรสนับสนุน HTML5/W3C IndexedDB API [ทรัพยากร
16]. โปรดทราบว่าในขณะ ที่หน่วยงานมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปเป็นที่โปรดปราน
ฉัน ndexedDB บน ​​webstorage คาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น
ส่วนประกอบใน Android เวอร์ชันอนาคต
HTML5 APIs เช่น al JavaScript APIs ต้องปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นใน WebView
เว้นแต่นักพัฒนาจะเปิดใช้งานอย่างชัดเจนผ่าน Android API ปกติ
3.4.2. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์
การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนสำหรับทั่วไป
การท่องเว็บของผู้ใช้ เบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์
นอกเหนือจาก WebKit อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการใช้แอปพลิเคชั่นเบราว์เซอร์สำรอง
ส่วนประกอบ android.webkit.WebView ที่จัดเตรียมให้กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามจะต้องเป็น
ตาม WebKit ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4.1
การใช้งานอาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน
แอปพลิเคชัน.
แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน (ไม่ว่าจะใช้ WebKit Browser อัปสตรีมหรือไม่
แอปพลิเคชันหรือการเปลี่ยนบุคคลที่สาม) ควรรวมการสนับสนุนสำหรับ
HTML5 [ทรัพยากร 11] ให้ได้มากที่สุด ขั้นต่ำ y การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ
แต่ละ API เหล่านี้เชื่อมโยงกับ HTML5:
แอปพลิเคชันแคช/การทำงานแบบออฟไลน์ [ทรัพยากร, 12]
แท็ก <video> [ทรัพยากร, 13]
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ [แหล่งข้อมูล 14]
เพิ่มเติม การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API
[แหล่งข้อมูล 15] และ ควร สนับสนุน HTML5/W3C IndexedDB API [ทรัพยากร
16]. โปรดทราบว่าในขณะที่หน่วยงานมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปเป็นที่โปรดปราน
IndexedDB บนพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ คาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น
ส่วนประกอบใน Android เวอร์ชันอนาคต

3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API
พฤติกรรมของ API แต่ละประเภท (ที่มีการจัดการ ซอฟต์ เนทีฟ และเว็บ) ต้องเป็น
สอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องการของโอเพ่นซอร์ส Android ต้นน้ำ
โครงการ [ทรัพยากร, 3]. ความเข้ากันได้เฉพาะบางด้าน ได้แก่ :
อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือความหมายของเจตนามาตรฐาน
ข้อ บกพร่องต้อง ไม่เปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตหรือความหมายของวงจรชีวิตของประเภทใดประเภทหนึ่ง
ขององค์ประกอบของระบบ (เช่น บริการ กิจกรรม ผู้ให้บริการเนื้อหา เป็นต้น)
อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนความหมายของการอนุญาตมาตรฐาน
รายการข้างต้นไม่ครอบคลุม การทดสอบความเข้ากันได้ของชุดทดสอบ (CTS)
ส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มสำหรับความเข้ากันได้เชิงพฤติกรรม แต่ไม่ใช่อัล มันคือ
ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมกับ Android
โครงการโอเพ่นซอร์ส ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จึงควรใช้แหล่งที่มา
โค้ดที่มีอยู่ในโครงการโอเพ่นซอร์สของ Android หากเป็นไปได้ แทนที่จะทำซ้ำ
ใช้ส่วนสำคัญของระบบ
3.6. เนมสเปซ API
Android เป็นไปตามข้อตกลงของแพ็คเกจและคลาสเนมสเปซที่กำหนดโดยJava

ภาษาโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม device
ผู้ดำเนินการต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่ต้องห้าม (ดูด้านล่าง) กับสิ่งเหล่านี้
เนมสเปซแพ็คเกจ:
จาวา.*
javax.*
ดวงอาทิตย์.*
แอนดรอยด์*
com.android.*
การปรับเปลี่ยนที่ต้องห้ามรวมถึง:
การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไข API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบน
แพลตฟอร์ม Android โดยการเปลี่ยนวิธีการหรือลายเซ็นคลาสหรือโดยการลบ
คลาสหรือฟิลด์คลาส
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแก้ไขการใช้งานพื้นฐานของ API แต่
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ระบุและภาษาจาวา
ลายเซ็นของ API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่มองค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น
คลาสหรืออินเตอร์เฟส หรือฟิลด์หรือเมธอดไปยังคลาสหรืออินเตอร์เฟสที่มีอยู่) ไปยัง
API ด้านบน
"องค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ" คือโครงสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ตกแต่งด้วย "@hide"
เครื่องหมายที่ใช้ในซอร์สโค้ดอัปสตรีมของ Android กล่าวอีกนัยหนึ่งอุปกรณ์
ผู้ดำเนินการต้องไม่เปิดเผย API ใหม่หรือแก้ไข API ที่มีอยู่ในเนมสเปซ
ระบุไว้ข้างต้น Device implementers MAY make internal-only modifications, but those
modifications MUST NOT be advertised or otherwise exposed to developers.
Device implementers MAY add custom APIs, but any such APIs MUST NOT be in a
namespace owned by or referring to another organization. For instance, device
implementers MUST NOT add APIs to the com.google.* or similar namespace; only
Google may do so. Similarly, Google MUST NOT add APIs to other companies'
namespaces. Additional y, if a device implementation includes custom APIs outside
the standard Android namespace, those APIs MUST be packaged in an Android
shared library so that only apps that explicitly use them (via the <uses-library>
mechanism) are affected by the increased memory usage of such APIs.
If a device implementer proposes to improve one of the package namespaces above
(such as by adding useful new functionality to an existing API, or adding a new API), the
implementer SHOULD visit source.android.com and begin the process for contributing
changes and code, according to the information on that site.
Note that the restrictions above correspond to standard conventions for naming APIs in
the Java programming language; this section simply aims to reinforce those
conventions and make them binding through inclusion in this compatibility definition.
3.7. Virtual Machine Compatibility
Device implementations MUST support the ful Dalvik Executable (DEX) bytecode
specification and Dalvik Virtual Machine semantics [Resources, 17].
Device implementations MUST configure Dalvik to al ocate memory in accordance
with the upstream Android platform, and as specified b y the fol owing ta ble. (See
Section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)
Note that memory values specified below are considered minimum values, and device
i mplementation s MAY al ocate more memory per application.
Screen Size
Screen Density
Application Memory
smal / normal / large
ldpi / mdpi
16MB
smal / normal / large
tvdpi / hdpi
32MB
smal / normal / large
xhdpi
64MB
xlarge
mdpi
32MB
xlarge
tvdpi / hdpi
64MB
xlarge
xhdpi
128MB
3.8. User Interface Compatibility
3.8.1. Widgets
Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that al ows

applications to expose an "AppWidget" to the end user [Re sources, 18]. The Android
Open Source reference release includes a Launcher application that includes user
interface affordances al owing the user to add, view, and remove AppWidgets from the
home screen.
Device implementations MAY substitute an alternative to the reference Launcher (ie
home screen). Alternative Launchers SHOULD include built-in support for AppWidgets,
and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove
AppWidgets directly within the Launcher. Alternative Launchers MAY omit these user
interface elements; however, if they are omitted, the device implementation MUST
provide a separate application accessible from the Launcher that al ows users to add,
configure, view, and remove AppWidgets.
Device implementations MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the
standard grid size. (See the App Widget Design Guidelines in the Android SDK
documentation [Resources, 18] for details.
3.8.2. Notifications
Android includes APIs that al ow developers to notify users of notable events
[Resources, 19], using hardware and software features of the device.
Some APIs al ow applications to perform notifications or attract attention using
hardware, specifical y sound, vibration, and light. Device implementations MUST
support notifications that use hardware features, as described in the SDK
documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware.
For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly
implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the
corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. Note that this behavior is
further detailed in Section 7.
Additional y, the im plementatio n MUST correctly render al resources (icons, sound
files, etc.) provided for in the APIs [Resources, 20], or in the Status/System Bar icon
style guide [Resources, 21]. Device implementers MAY provide an alternative user
experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source
implementati on; however, suc h alternative notification systems MUST support existing
notification resources, as above.
Android 4.1 includes support for rich notifications, such as interactive Views for
ongoing notifications. Device implementations MUST properly display and execute rich
notifications, as documented in the Android APIs.
3.8.3. Search
Android includes APIs [Resources, 22] that al ow developers to incorporate search into
their applications, and expose their application's data into the global system search.
General y speaking, this f unctionality cons ists of a single, system-wide user interface
that al ows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays
results. The Android APIs al ow developers to reuse this interface to provide search
within their own apps, and al ow developers to supply results to the common global
search user interface.
Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user
interface capable of real-time suggestions in response to user input. Device
implementations MUST implement the APIs that al ow developers to reuse this user
interface to provide search within their own applications. Device implementations
MUST implement the APIs that al ow third-party applications to add suggestions to the
search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are
instal ed that make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display
web search engine results and suggestions.
3.8.4. Toasts
Applications can use the "Toast" API (defined in [Resources, 23]) to display short non-
modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device
implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-
visibility manner.
3.8.5. Themes
Android provides "themes" as a mechanism for applications to apply styles across an
entire Activity or application. Android 3.0 introduced a new "Holo" or "holographic"
theme as a set of defined styles for application developers to use if they want to match
the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK [Resources, 24]. Device
implementations MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to

applications [ Resources, 25].
Android 4.0 introduced a new "Device Default" theme as a set of defined styles for
application developers to use if they want to match the look and feel of the device
theme as defined by the device implementer. Device implementations MAY modify the
DeviceDefault theme attributes exposed to applications [Re sources, 25].
3.8.6. Live Wallpapers
Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that al ows
applications to expose one or more "Live Wal papers" to the end user [Resources, 26].
Live Wal papers are animations, patterns, or similar images with limited input
capabilities that display as a wal paper, behind other applications.
Hardware is considered capable of reliably running live wal papers if it can run al live
wal papers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no
adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wal papers
and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or
run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running
live wal paper. As an example, some live wal papers may use an Open GL 1.0 or 2.0
context to render their content. Live wal paper wil not run reliably on hardware that
does not support multiple OpenGL contexts because the live wal paper use of an
OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.
Device implementations capable of running live wal papers reliably as described
above SHOULD implement live wal papers. Device implementations determined to not
run live wal papers reliably as described above MUST NOT implement live wal papers.
3.8.7. Recent Application Display
The upstream Android 4.1 source code includes a user interface for displaying recent
applications using a thumbnail image of the application's graphical state at the
moment the user last left the application. Device implementations MAY alter or
eliminate this user interface; however, a future version of Android is planned to make
more extensive use of this functionality. Device implementations are strongly
encouraged to use the upstream Android 4.1 user interface (or a similar thumbnail-
based interface) for recent applications, or else they may not be compatible with a
future version of Android.
3.8.8. Input Management Settings
Android 4.1 includes support for Input Management Engines. The Android 4.1 APIs
al ow custom app IMEs to specify user-tunable settings. Device implementations
MUST include a way for the user to access IME settings at al times when an IME that
provides such user settings is displayed.
3.8.9. Lock Screen Remote Control
Android 4.0 introduced support for Remote Control API that lets media applications
integrate with playback controls that are displayed in a remote view like the device
lock screen [Resources, 69]. Device implementations SHOULD include support for
embedding remote controls in the device lock screen.
3.9 Device Administration
Android 4.1 includes features that al ow security-aware applications to perform device
administration functions at the system level, such as enforcing password policies or
performing remote wipe, through the Android Device Administration API [Resources,
27]. Device implementations MUST provide an implementation of the
DevicePolicyManager class [Resources, 28], and SHOULD support the ful range of
device administration policies defined in the Android SDK documentation [Resources,
27].

Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for
Android 4.1, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these
to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 4.1 but will be
required
by a future version. Existing and new devices that run Android 4.1 are very
strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.1
, or they wil not
be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.
3.10 Accessibility
Android 4.1 provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate
their devices more easily. In addition, Android 4.1 provides platform APIs that enable

accessibility service implementations to receive cal backs for user and system events
and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic
feedback, and trackbal /d-pad navigation [R esources, 29]. D evice implementations
MUST provide an implementation of the Android accessibility framework consistent
with the default Android implementation. Specifical y, device implementations MUST
meet the fol owing requirements.
Device implementations MUST support third party accessibility service
i mplementations through the android.accessibilityservice APIs [Resources,
30].
Device implementations MUST generate AccessibilityEvents and deliver
these events to al registered AccessibilityService implementations in a
manner consistent with the default Android implementation.
Device implementations MUST provide a user-accessible mechanism to enable
and disable accessibility services, and MUST display this interface in response
to the android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS intent.
Additional y, device implementations SHOULD provide an implementation of an
accessibility service on the device, and SHOULD provide a mechanism for users to
enable the accessibility service during device setup. An open source implementation
of an accessibility service is available from the Eyes Free project [Resources, 31].
3.11 Text-to-Speech
Android 4.1 includes APIs that al ow applications to make use of text-to-speech (TTS)
services, and al ows service providers to provide implementations of TTS services
[Resources, 32]. Device implementations MUST meet these requirements related to
t he Android TTS framework:
Device implementations MUST support the Android TTS framework APIs and
SHOULD include a TTS engine supporting the languages available on the
device. Note that the upstream Android open source software includes a ful -
featured TTS engine implementation.
Device implementations MUST support instal ation of third-party TTS engines.
Device implementations MUST provide a user-accessible interface that al ows
users to select a TTS engine for use at the system level.
4. Application Packaging Compatibility
Device implementations MUST instal and run Android ".apk" files as generated by the
"aapt" tool included in the official Android SDK [Resources, 33].
Devices implementations MUST NOT extend eithe r the .apk [Reso urces, 34], Android
Manifest [Resources, 35], Dalvik bytecode [Resources, 17], or renderscript bytecode
formats in such a way that would prevent those files from instal in g and running co rrectly
on other c ompatible device s. Device impleme nters SHOULD u se the reference
upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package
management system.
5. Multimedia Compatibility
Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as
speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.
5.1. Media Codecs
Device implementations MUST support the core media formats specified in the
Android SDK documentation [Resources, 58] except where explicitly permitted in this
document. Specifical y, device implementations MUST support the media formats,
encoders, decoders, file types and container formats defined in the tables below. Al of
these codecs are provided as s oftware impleme ntations in the preferred Android
implementation from the Android Open Source Project.
Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any
representation that these codecs are unencumbered by third-party patents.
Those intending to use this source code in hardware or software products are
advised that implementations of this code, including in open source software
or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

Note that these tables do not list specific bitrate requirements for most video codecs
because current device hardware does not necessarily support bitrates that map
exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device
implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to

the limits defined by the specifications.

File Type(s) /
Format /
Type
Encoder
Decoder
Details
Container
Codec
Formats
Support for
REQUIRED
mono/stereo/5.0/5.1*
MPEG-4
Required for device implementations
content with
AAC Profile
that include microphone hardware
REQUIRED
standard sampling
(AAC LC)
and define
3GPP
rates from 8 to 48
android.hardware.microphone.
(.3gp)
kHz.
MPEG-4
Support for
(.mp4,
MPEG-4
mono/stereo/5.0/5.1*
.m4a)
HE AAC
content with
ADTS raw

REQUIRED
Profile
standard sampling
AAC (.aac,
(AAC+)
rates from 16 to 48
decode in
kHz.
Android
3.1+,
Support for
MPEG-4
REQUIRED for device
encode in
mono/stereo/5.0/5.1*
HE AAC v2
implementations that include
Android
content with
Profile
microphone hardware and

4.0+, ADIF
standard sampling
(enhanced
define
not
rates from 16 to 48
AAC+)
android.hardware.microphone
supported)
kHz.
MPEG-TS
MPEG-4
(.ts, not
Audio
REQUIRED for device
Support for
seekable,
Object Type
implementations that include
mono/stereo content
Android
ER AAC
microphone hardware and
REQUIRED
with standard
3.0+)
ELD
define
sampling rates from
(Enhanced
android.hardware.microphone
16 to 48 kHz.
Low Delay
AAC)
REQUIRED
Required for device implementations
4.75 to 12.2 kbps
AMR-NB
that include microphone hardware
REQUIRED
3GPP (.3gp)
sampled @ 8kHz
and define
android.hardware.microphone.
REQUIRED
Required for device implementations
9 rates from 6.60
AMR-WB
that include microphone hardware
REQUIRED
kbit/s to 23.85 kbit/s
3GPP (.3gp)
and define
sampled @ 16kHz
android.hardware.microphone.
Mono/Stereo (no
multichannel).
Audio
Sample rates up to
48 kHz (but up to
44.1 kHz is
recommended on
devices with 44.1
REQUIRED
FLAC

kHz output, as the 48
FLAC (.flac) only
(Android 3.1+)
to 44.1 kHz
downsampler does
not include a low-
pass filter). 16-bit
recommended; no
dither applied for 24-
bit.
Mono/Stereo 8-
320Kbps constant
MP3

REQUIRED
MP3 (.mp3)
(CBR) or variable
bit-rate (VBR)
Type 0 and
MIDI Type 0 and 1.
1 (.mid,
DLS Version 1 and
.xmf, .mxmf)
2. XMF and Mobile
RTTTL/RTX
MIDI

REQUIRED
XMF. Support for
(.rtttl, .rtx)
ringtone formats
OTA (.ota)
RTTTL/RTX, OTA,
iMelody
and iMelody
(.imy)

Ogg (.ogg)
Vorbis

REQUIRED

Matroska
(.mkv)
8-bit and 16-bit
linear PCM** (rates
up to limit of
hardware).Devices
MUST support
PCM/WAVE
REQUIRED
REQUIRED
WAVE (.wav)
sampling rates for
raw PCM recording
at 8000,16000 and
44100 Hz
frequencies
JPEG
REQUIRED
REQUIRED
Base+progressive
JPEG (.jpg)
GIF

REQUIRED

GIF (.gif)
Image
PNG
REQUIRED
REQUIRED

PNG (.png)
BMP

REQUIRED

BMP (.bmp)
WEBP
REQUIRED
REQUIRED

WebP (.webp)
REQUIRED
Required for device implementations
3GPP
that include camera hardware and
(.3gp)
H.263
REQUIRED

define android.hardware.camera
MPEG-4
or
(.mp4)
android.hardware.camera.front.
3GPP
(.3gp)
REQUIRED
MPEG-4
(.mp4)
Required for device implementations
MPEG-TS
that include camera hardware and
Baseline Profile
Video
H.264 AVC
REQUIRED
(.ts, AAC
define android.hardware.camera
(BP)
audio only,
or
not
android.hardware.camera.front.
seekable,
Android
3.0+)
MPEG-4

REQUIRED

3GPP (.3gp)
SP
WebM (.webm)
REQUIRED
and Matroska
VP8

(Android

(.mkv, Android
2.3.3+)
4.0+)
*Note: Only downmix of 5.0/5.1 content is required; recording or rendering more than 2
channels is optional. **Note: 16-bit linear PCM capture is mandatory. 8-bit linear PCM
capture is not mandatory.
5.2 Video Encoding
Android device implementations that include a rear-facing camera and declare
android.hardware.camera SHOULD support the fol owing video encoding profiles.
HD (When supported by
 
SD (Low quality) SD (High quality)
hardware)
H.264 Baseline
H.264 Baseline
Video codec
H.264 Baseline Profile
Profile
Profile
Video
176 x 144 px
480 x 360 px
1280 x 720 px
resolution
Video frame 12 fps
30 fps
30 fps
rate
500 Kbps or
Video bitrate 56 Kbps
2 Mbps or higher
higher
Audio codec AAC-LC
AAC-LC
AAC-LC

Audio
1 (mono)
2 (stereo)
2 (stereo)
channels
Audio bitrate 24 Kbps
128 Kbps
192 Kbps
5.3. Audio Recording
When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording
an audio stream, device implementations that include microphone hardware and
declare android.hardware.microphone MUST sample and record audio with each of
these behaviors:
The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency
characteristics; specifical y, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level
(SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a
30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1Khz at 90 dB SPL input
level.
In addition to the above recording specifications, when an application has started
recording an audio stream using the
android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:
Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
Automatic gain control, if present, MUST be disabled.
Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for
Android 4.1, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these
to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 4.1 but will be
required
by a future version. Existing and new devices that run Android 4.1 are very
strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.1
, or they wil not
be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.
5.4. Audio Latency
Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests
an audio playback or record operation, and when the device implementation actual y
begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve
real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations
that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone
SHOULD meet al audio latency requirements outlined in this section. See Section 7
for details on the conditions under which microphone hardware may be omitted by
device implementations.
For the purposes of this section:
"cold output latency" is defined to be the interval between when an application
requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system
has been idle and powered down prior to the request
"warm output latency" is defined to be the interval between when an application
requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system
has been recently used but is currently idle (that is, silent)
"continuous output latency" is defined to be the interval between when an
application issues a sample to be played and when the speaker physical y plays
the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
"cold input latency" is defined to be the interval between when an application
requests audio recording and when the first sample is delivered to the
application via its cal back, when the audio system and microphone has been
idle and powered down prior to the request
"continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and
when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording
application via its cal back, while the device is in recording mode
Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these
properties:
cold output latency of 100 mil iseconds or less
warm output latency of 10 mil iseconds or less
continuous output latency of 45 mil iseconds or less
cold input latency of 100 mil iseconds or less
continuous input latency of 50 mil iseconds or less
Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 4.1,

the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST".
That is, these requirements are optional in Android 4.1 but will be required by a future
version. Existing and new devices that run Android 4.1 are very strongly
encouraged to meet these requirements in Android 4.1
, or they wil not be able to
attain Android compatibility when upgraded to the future version.
If a device implementation meets the requirements of this section, it MAY report
support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-
latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [Re sources, 37]
Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST
NOT report support for low-latency audio.
5.5. Network Protocols
Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as
specified in the Android SDK documentation [Resources, 58]. Specifical y, devices
MUST support the fol owing media network proto cols:
RTSP (RTP, SDP)
HTTP(S) progressive streaming
HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [Resources, 59]
6. Developer Tool Compatibility
Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the
Android SDK. Specifical y, Android-compatible devices MUST be compatible with:
Android Debug Bridge (known as adb) [Resources, 33]
Device implementations MUST support al adb functions as doc umented in the
Android SDK. The device-side adb daemon MUST be inactive by default, and
there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug
Bridge.
Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [Resources, 33]
Device implementations MUST support al ddms features as documented in the
Android SDK. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by
default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android
Debug Bridge, as above.
Monkey [Resources, 36]
Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it
available f or applications to use.
Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices
using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft
Windows systems typical y require a driver for new Android devices. (For instance,
new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for
Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as
provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows
drivers al owing developers to connect to the device using the adb protocol. These
drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, in both
32-bit and 64-bit versions.
7. Hardware Compatibility
If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for
third-party developers, the device implementation MUST implement that API as
described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a
hardware component that is stated to be optional and the device implementation does
not possess that component:
complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's
APIs MUST stil be present
the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable
fashion
API methods MUST return nul values where permitted by the SDK
documentation
API methods MUST return no-op implementations of classes where nul values
are not permitted by the SDK documentation
API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK
documentation
A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API:
even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration
information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String)
methods on the android.content.pm.PackageManager class. [Re sources, 37]
7.1. Display and Graphics
Android 4.1 includes facilities that automatical y adjust application assets and UI
layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run wel on a
variety of hardware configurations [Resources, 38]. Devices MUST properly implement
these APIs and behaviors, as detailed in this section.
The units referenced by the requirements in this section are defined as fol ows:
"Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners
of the il uminated portion of the display.
"dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear
horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and
vertical dpi must fal within the range.
"Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter
dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 =
1.779, or roughly "16:9".
A "density-independent pixel" or ("dp") is the virtual pixel unit normalized to a 160
dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density / 160).
7.1.1. Screen Configuration
Screen Size
The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and al ows
applications to query the device screen size (aka "screen layout") via
android.content.res.Configuration.screenLayout with the
SCREENLAYOUT_SIZE_MASK. Device implementations MUST report the correct screen
size as defined in the Android SDK documentation [Resources, 38] and determined by
the upstream Android platform. Specifical y, device implementations must report the
correct screen size according to the fol owing logical d ensity-independe nt pixel (dp)
screen dimensions.
Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('smal ')
Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480
dp x 320 dp
Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640
dp x 480 dp
Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960
dp x 720 dp
In addition, devices MUST have screen sizes of at least 2.5 inches in physical diagonal
size.
Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.
Applications optional y indicate which screen sizes they support via the <supports-
screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST
correctly honor applications' stated support for smal , normal, large, and xlarge
screens, as described in the Android SDK documentation.
Screen Aspect Ratio
The aspect ratio MUST be between 1.3333 (4:3) and 1.85 (16:9).
Screen Density
The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help
application developers target application resources. Device implementations MUST
report one of the fol owing logical Android framework densities through the
android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard
density.
120 dpi, known as 'ldpi'
160 dpi, known as 'mdpi'
213 dpi, known as 'tvdpi'
240 dpi, known as 'hdpi'
320 dpi, known as 'xhdpi'
480 dpi, known as 'xxhdpi'
Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that
is numerical y closest to the physical density of the screen, unless that logical density

is numerical y closest to the physical density of the screen, unless that logical density
pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android
framework density that is numerical y closest to the physical density results in a screen
size that is smal er than the smal est supported compatible screen size (320 dp width),
device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework
density.
7.1.2. Display Metrics
Device implementations MUST report correct values for al display metrics defined in
android.util.DisplayMetrics [Resources, 39].
7.1.3. Screen Orientation
Devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or
landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's
request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either
portrait or landscape orientation as the default.
Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever
queried via the android.content.res.Configuration.orientation,
android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.
Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing
orientation.
Devices MUST report which screen orientations they support (
android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape)
and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a
fixed-orientation landscape screen, such as a television or laptop, MUST only report
android.hardware.screen.landscape.
7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration
Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied
and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations MUST also
support Android Renderscript, as detailed in the Android SDK documentation
[Resources, 8].
Device impleme ntations MUST also correctly identify themselves as supporting
OpenGL ES 1.0 and 2.0. That is:
The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report
support for OpenGL ES 1.0 and 2.0
The native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via
libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for
OpenGL ES 1.0 and 2.0.
Device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions.
However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and
native APIs al extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report
extension strings that they do not support.
Note that Android 4.1 includes support for applications to optional y specify that they
require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typical y
vendor-specific. Device implementations are not required by Android 4.1 to implement
any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any
texture compression formats that they do support, via the getString() method in the
OpenGL API.
Android 4.1 includes a mechanism for applications to declare that they wanted to
enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window or
View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct
API cal s [Resources, 9].
In Android 4.1, device implementations MUST enable hardware acceleration by
default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by
setting android:hardwareAccelerated="false" or disabling hardware acceleration
directly through the Android View APIs.
In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android
SDK documentation on hardware acceleration [Resources, 9].
Android 4.1 includes a TextureView object that lets developers directly integrate
hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy.
Device implementations MUST support the Textur eView API, and MUST exhibit

consistent behavior with the upstream Android implementation.
7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode
Android 4.1 specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in an
'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy
applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size
independence. Device implementations MUST include support for legacy application
compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That
is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which
compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility
mode itself.
7.1.6. Screen Types
Device implementation screens are classified as one of two types:
Fixed-pixel display implementations: the screen is a single panel that supports
only a single pixel width and height. Typical y the screen is physical y integrated
with the device. Examples include mobile phones, tablets, and so on.
Variable-pixel display implementations: the device implementation either has no
embedded screen and includes a video output port such as VGA, HDMI or a
wireless port for display, or has an embedded screen that can change pixel
dimensions. Examples include televisions, set-top boxes, and so on.
Fixed-Pixel Device Implementations
Fixed-pixel device implementations MAY use screens of any pixel dimensions,
provided that they meet the requirements defined this Compatibility Definition.
Fixed-pixel implementations MAY include a video output port for use with an external
display. However, if that display is ever used for running apps, the device MUST meet
the fol owing requirements:
The device MUST report the same screen configuration and display metrics, as
detailed in Sections 7.1.1 and 7.1.2, as the fixed-pixel display.
The device MUST report the same logical density as the fixed-pixel display.
The device MUST report screen dimensions that are the same as, or very close
to, the fixed-pixel display.
For example, a tablet that is 7" diagonal size with a 1024x600 pixel resolution is
considered a fixed-pixel large mdpi display implementation. If it contains a video
output port that displays at 720p or 1080p, the device implementation MUST scale the
output so that applications are only executed in a large mdpi window, regardless of
whether the fixed-pixel display or video output port is in use.
Variable-Pixel Device Implementations
Variable-pixel device implementations MUST support one or both of 1280x720, or
1920x1080 (that is, 720p or 1080p). Device implementations with variable-pixel
displays MUST NOT support any other screen configuration or mode. Device
implementations with variable-pixel screens MAY change screen configuration or
mode at runtime or boot-time. For example, a user of a set-top box may replace a
720p display with a 1080p display, and the device implementation may adjust
accordingly.
Additional y, variable-pixel device implementations MUST report the fol owing
configuration buckets for these pixel dimensions:
1280x720 (also known as 720p): 'large' screen size, 'tvdpi' (213 dpi) density
1920x1080 (also known as 1080p): 'large' screen size, 'xhdpi' (320 dpi) density
For clarity, device implementations with variable pixel dimensions are restricted to
720p or 1080p in Android 4.1, and MUST be configured to report screen size and
density buckets as noted above.
7.1.7. Screen Technology
The Android platform includes APIs that al ow applications to render rich graphics to
the display. Devices MUST support al of these APIs as defined by the Android SDK
unless specifical y al owed in this document. Specifical y:
Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and
SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
Devices MUST support displays capable of rendering animations.
The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9

and 1.1. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10%
tolerance.
7.2. Input Devices
7.2.1. Keyboard
Device implementations:
MUST include support for the Input Management Framework (which al ows third
party developers to create Input Management Engines - ie soft keyboard) as
detailed at http://developer.android.com
MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether
a hard keyboard is present)
MAY include additional soft keyboard implementations
MAY include a hardware keyboard
MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats
specified in android.content.res.Configuration.keyboard [Resources, 40]
(that is, QWERTY, or 12-key)
7.2.2. Non-touch Navigation
Device implementations:
MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackbal , d-pad, or
wheel)
MUST report the correct value for
android.content.res.Configuration.navigation [Resources, 40]
MUST provide a reasonable alternative user interface m echanism for the
selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The
upstream Android open source software includes a selection mechanism
suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.
7.2.3. Navigation keys
The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation
paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user
at al times when running applications. These functions MAY be implemented via
dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY
be implemented using dedicated software keys, gestures, touch panel, etc. Android
4.1 supports both implementations.
Android 4.1 introduces support for assist action [Resources, 63]. Device
implementations MUST make the assist action available to the user at al times when
running applications. This function MAY be impleme nted via hardwa re or software
keys.
Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the
navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:
Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the
screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise
interfere with the portion of the screen available to applications.
Device implementations MUST make available a portion of the display to
applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1.
Device implementations MUST display the navigation keys when applications do
not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
Device implementations MUST present the navigation keys in an unob trusive
"low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify
SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
Device implementations MUST hide the navigation keys when applications
specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.
Device implementation MUST present a Menu key to applications when
targetSdkVersion <= 10 and SHOULD NOT present a Menu key when the
targetSdkVersion > 10.
Device implementations MUST make available a portion of the display to
applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1.
7.2.4. Touchscreen input
Device implementations SHOULD have a pointer input syste m of some kind (either
mouse-like, or touch). However, if a device implementation does not support a pointer
input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or
android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do

include a pointer input system:
SHOULD support ful y independently tracked pointers, if the device input system
supports multiple pointers
MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen
[ Resources, 40] c orresponding to the type of the specific touchscreen on the
device
Android 4.0 includes support for a variety of touch screens, touch pads, and fake touch
input devices. Touch screen based device implementations are associated with a
display [Resources, 71] such that the user has the impression of directly manipulating
items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not
require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In
contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a
subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives
an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus
then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse,
gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions.
Android 4.0 includes the feature constant android.hardware.faketouch, which
corresponds to a high-fidelity non-touch (that is, pointer-based) input device such as a
mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic
gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of
touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature
MUST meet the fake touch requirements in Section 7.2.5.
Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of
input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better)
MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device
implementations that report the platform feature constant
android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant
android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a
touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen
feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake
touch requirements in Section 7.2.5.
7.2.5. Fake touch inp ut
Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch
MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and
display a visual pointer on the screen[Resources, 70]
MUST report touch event with the action code [Resources, 70] that specifies the
state change that occurs on the pointer g oing down or up on the screen
[Resources, 70]
MUST support pointer down and up on an object on the screen, which al ows
u sers to emulate tap on an object on the screen
MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same
place on an object on the screen within a time threshold, which al ows users to
emulate double tap on an object on the screen [Resources, 70]
MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to
any other arbitrary point on the screen, fol owed by a pointer up , which al ows
users to emulate a touch drag
MUST support pointer down then al ow users to quickly move the object to a
different position on the screen and then pointer up on the screen, which al ows
users to fling an object on the screen
Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct
MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct
tracking of two or more independent pointer inputs.
7.2.6. Microphone
Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation
omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature
constant, and must implement the audio recording API as no-ops, per Section 7.
Conversely, device implementations that do possess a microphone:
MUST report the android.hardware.microphone feature constant
SHOULD meet the audio quality requirements in Section 5.4
SHOULD meet the audio latency requirements in Section 5.5
7.3. Sensors

Android 4.1 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices
implementations general y MAY omit these sensors, as provided for in the fol owing
subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API
for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as
described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:
MUST accurately report the presence or absence of sensors per the
android.content.pm.PackageManager class. [Re sources, 37]
MUST return an accurate list of supported sensors via the
SensorManager.getSensorList() and similar methods
MUST behave reasonably for al other sensor APIs (for example, by returning true
or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not cal ing
sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)
MUST report al sensor measurements using the relevant International System of
Units (ie metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK
documentation [Resources, 41]
The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is
to be considered authoritative.
Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by
one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear
acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor
types, when they include the prerequisite physical sensors.
The Android 4.1 APIs introduce a notion of a "streaming" sensor, which is one that
returns data continuously, rather than only when the data changes. Device
implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API
indicated by the Android 4.1 SDK documentation to be a streaming sensor.
7.3.1. Accelerometer
Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device
implementation does include a 3-axis accelerometer, it:
SHOULD be able to deliver events at 120 Hz or greater. Note that while the
accelerometer frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.1, the
Compatibility Definition for a future version is planned to change these to
"MUST". That is, these standards are optional in Android 4.1 but will be
required
in future versions. Existing and new devices that run Android 4.1 are
very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.1 so
they wil be able to upgrade to the future platform releases
MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the
Android APIs (see [Resources, 41])
MUST be capable of measuring from freefal up to twice gravity (2g) or more on
any three-dimension al vector
MUST have 8-bits of accuracy or more
MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2
7.3.2. Magnetometer
Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a
device does include a 3-axis magnetometer, it:
MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the
Android APIs (see [Resources, 41]).
MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the
geomagnetic field
MUST have 8-bits of accuracy or mor e
MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT
7.3.3. GPS
Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation
does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS"
technique to minimize GPS lock-on time.
7.3.4. Gyroscope
Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.)
Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is
also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

MUST be temperature compensated
MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi
radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
SHOULD be able to deliver events at 200 Hz or greater. Note that while the
gyroscope frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.1, the
Compatibility Definition for a future version is planned to change these to
"MUST". That is, these standards are optional in Android 4.1 but will be
required
in future versions. Existing and new devices that run Android 4.1 are
very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.1 so
they wil be able to upgrade to the future platform releases
MUST have 12-bits of accuracy or more
MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz,
or rad^2 / s). The variance is al owed to vary with the sampling rate, but must be
constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro
at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
MUST have timestamps as close to when the hardware event happened as
possible. The constant latency must be removed.
7.3.5. Barometer
Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If
a device implementation includes a barometer, it:
MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
MUST have adequate precision to enable estimating altitude
MUST be temperature compensated
7.3.7. Thermometer
Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie
temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST
measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other
temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 4.1 APIs.)
7.3.7. Photometer
Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)
7.3.8. Proximity Sensor
Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation
does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the
same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect
objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a
phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with
any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device
implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.
7.4. Data Connectivity
7.4.1. Telephony
"Telephony" as used by the Android 4.1 APIs and this document refers specifical y to
hardware related to placing voice cal s and sending SMS messages via a GSM or
CDMA network. While these voice cal s may or may not be packet-switched, they are
for the purposes of Android 4.1 considered independent of any data connectivity that
may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony"
functionality and APIs refer specifical y to voice cal s and SMS; for instance, device
implementations that cannot place cal s or send/receive SMS messages MUST NOT
report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of
whether they use a cel ular network for data connectivity.
Android 4.1 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is,
Android 4.1 is compatible with devices that are not phones. However, if a device
implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement ful support
for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony
hardware MUST implement the ful APIs as no-ops.
7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)
Android 4.1 device implementations SHOULD include support for one or more forms
of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it
MUST implement the corresponding Android API.

Device implementations MUST implement the multicast API as described in the SDK
documentation [ Resources, 62]. D evice implementations that do include Wifi support
MUST support multicast DNS (mDNS). Device implementations MUST not filter mDNS
packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an
active state.
7.4.2.1. WiFi Direct
Device implementations SHOULD include support for Wifi direct (Wifi peer-to-peer). If
a device implementation does include support for Wifi direct, it MUST implement the
corresponding Android API as described in the SDK documentation [Resources, 68]. If
a device implementation includes support for Wifi direct, then it:
MUST support regular Wifi operation
SHOULD support concurrent wifi and wifi Direct operation
7.4.3. Bluetooth
Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device
implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-
based Bluetooth API as described in the SDK documentation [Resources, 42]. Device
implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP,
AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.
The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android
RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol
between devices, it cannot be ful y tested by unit tests running on a single device.
Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth
test procedure described in Appendix A.
7.4.4. Near-Field Communications
Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for
Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC
hardware, then it:
MUST report the android.hardware.nfc feature from the
android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method.
[Resources, 37]
MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the fol owing NFC
s tandards:
MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by
the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0)
via the fol owing NFC standards:
NfcA (ISO14443-3A)
NfcB (ISO14443-3B)
NfcF (JIS 6319-4)
IsoDep (ISO 14443-4)
NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the fol owing
NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as
"SHOULD" for Android 4.1, the Compatibility Definition for a future version is
planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in
Android 4.1 but will be required in future versions. Existing and new devices
that run Android 4.1 are very strongly encouraged to meet these
requirements in Android 4.1
so they wil be able to upgrade to the future
platform releases.
NfcV (ISO 15693)
MUST be capable of transmitting and receiving data via the fol owing peer-to-
peer standards and protocols:
ISO 18092
LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
NDEF Push Protocol [Resources, 43]
SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
MUST include support for Android Beam [Resources, 65]:
MUST implement the S NEP default serv er. Valid NDEF messages
received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications
using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling
Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF
message.
Device implementations MUST honor the
android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing

settings [R esources, 67].
MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server
MUST be processed the same way as the SNEP default server.
MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF
to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default
SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP
server.
MUST al ow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message
using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and
android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCal back, and
android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to
Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
SHOULD enable Android Beam by default
MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device
supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations must
support connection handover to Bluetooth when using
android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the
"Connection Handover version 1.2" [Resources, 60] and "Bluetooth Secure
Simple Pairing Using NFC version 1.0" [Resources, 61 ] specs from the
NFC Forum. Such an implementation SHO ULD use SNEP G ET requests
for exchanging the handover request / select records over NFC, and it
MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data
transfer.
MUST pol for al supported technologies while in NFC discovery mode.
SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen
active and the lock-screen unlocked.
(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum
specifications cited above.)
Additional y, device implementations MAY include reader/writer support for the
fol owing MIFARE technologies.
MIFARE Classic (NXP MF1S503x [Resources, 44], MF1S703x [Resources, 44])
MIFARE Ultralight (NXP MF0ICU1 [Resources, 46], MF0ICU2 [Resources, 46])
NDEF on MIFARE Classic (NXP AN1 30511 [Resourc es, 48], AN13 0411
[Resources, 49])
Note th at Android 4.1 in cludes APIs for these MIFARE types. If a device
implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:
MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the
Android SDK
MUST report the feature com.nxp.mifare from the
android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method.
[Resources, 37] Note that this is not a standard Android feature, and as such
does not appear as a constant on the PackageManager class.
MUST NOT imple ment the corresponding Android APIs nor report the
com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as
described in this section
If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the
android.hardware.nfc feature from the
android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [Resources, 37],
and MUST implement the Android 4.1 NFC API as a no-op.
As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord r epresent a
protocol-independent data representation format, device implementations MUST
implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the
android.hardware.nfc feature.
7.4.5. Minimum Network Capability
Device implementations MUST include support for one or more forms of data
networking. Specifical y, device implementations MUST include support for at least one
data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that
satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.
Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is
the primary data connection SHOULD also include support for at least one common
wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).
Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.5. Cameras
Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a
front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the
device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like
a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of
the device as the display; that is, a camera typical y used to image the user, such as for
video conferencing and similar applications.
7.5.1. Rear-Facing Camera
Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device
implementation includes a rear-facing camera, it:
MUST have a resolution of at least 2 megapixels
SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented
in the camera driver (transparent to application software)
MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be
lit while an android.hardware.Camera.PreviewCal back instance has been
registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly
enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes
of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the
device's built-in system camera application, but only to third-party applications
using Camera.PreviewCallback.
7.5.2. Front-Facing Camera
Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation
includes a front-facing camera, it:
MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is,
the camera API in Android 4.1 has specific support for front-facing cameras, and
device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing
camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the
device.
MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing
cameras as described in Section 7.5.1.
MUST horizontal y reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a
CameraPreview, as fol ows:
If the device implementation is capable of being rotated by user (such as
automatical y via an accelerometer or manual y via user input), the camera
preview MUST be mirrored horizontal y relative to the device's current
orientation.
If the current application has explicitly requested that the Camera display
be rotated via a cal to the
android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [Resources, 50]
method, the camera preview MUST be mirrored horizontal y relative to the
orientation specified by the application.
Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default
horizontal axis.
MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the
camera preview image stream. (If the device implementation does not support
postview, this requirement obviously does not apply.)
MUST NOT mirror the final captured stil image or video streams returned to
application cal backs or committed to media storage
7.5.3. Camera API Behavior
Device implementations MUST implement the fol owing behaviors for the camera-
related APIs, for both front- and rear-facing cameras:
1. If an application has never cal ed
android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the
device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview
data provided to application cal backs.
2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback
instance and the system cal s the onPreviewFrame() method when the preview
format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame()
must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
3. Device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the

android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both
front- and rear-facing cameras. (The hardware video decoder and camera may
use any native pixel format, but the device implementation MUST support
conversion to YV12.)
Device implementations MUST implement the ful Camera API included in the Android
4.1 SDK documentation [R esources, 51]), r egardless of whether the device includes
hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus
MUST stil cal any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback
instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that
this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing
cameras do not support autofocus, the API cal backs must stil be "faked" as
described.
Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as
a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying
hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the
API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT
honor or recognize string constants passed to the
android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as
constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device
implementations MUST support al standard Camera parameters if the hardware
al ows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.
Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent
whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been
added to the media store.
Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent
whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been
added to the media store.
7.5.4. Camera Orientation
Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long
dimension of the camera aligns with the screen's long dimention. That is, when the
device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the
landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that
is, it applies to landscape-primary devices as wel as portrait-primary devices.
7.6. Memory and Storage
7.6.1. Minimum Memory and Storage
Device implementations MUST have at least 340MB of memory available to the kernel
and userspace. The 340MB MUST be in addition to any memory dedicated to
hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's
control.
Device implementations MUST have at least 350MB of non-volatile storage available
for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 350MB.
The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download
data files [Resources, 56]. The device implementation of the Download Manager
MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the
default "cache" location.
7.6.2. Application Shared Storage
Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared
storage provided MUST be at least 1GB in size.
Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default,
"out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then
the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.
Device implementations MUST enforce as documented the
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage.
Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that
permission.
Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage,
such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY al ocate
internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST
provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host
computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP).
Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media
Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol:
The device implementation SHOULD be compatible with the reference Android
MTP host, Android File Transfer [R esources, 57].
The device implementation SHOULD report a USB device class of 0x00.
The device implementation SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.
If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with
access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file
system.
It is il ustrative to consider two common examples. If a device implementation includes
an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card
1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST
be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed
storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and
mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it
is mounted elsewhere.)
Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an
SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such
as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both
locations.
7.7. USB
Device implementations SHOULD include a USB client port, and SHOULD include a
USB host port.
If a device implementation includes a USB client port:
the port MUST be connectable to a USB host with a standard USB-A port
the port SHOULD use the micro USB form factor on the device side. Existing
and new devices that run Android 4.1 are very strongly encouraged to meet
these requirements in Android 4.1
so they wil be able to upgrade to the future
platform releases
the port SHOULD be centered in the middle of an edge. Device implementations
SHOULD either locate the port on the bottom of the device (according to natural
orientation) or enable software screen rotation for al apps (including home
screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the
port at bottom. Existing and new devices that run Android 4.1 are very strongly
encouraged to meet these requirements in Android 4.1
so they wil be able
to upgrade to future platform releases.
if the device has other ports (such as a non-USB charging port) it SHOULD be
on the same edge as the micro-USB port
it MUST al ow a host connected to the device to access the contents of the
shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer
Protocol
it MUST implement the Android Open Accessory API and specification as
documented in the Android SDK documentation, and MUST declare support for
the hardware feature android.hardware.usb.accessory [Resources, 52]
it MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK
documentation [Resources, 66]
it SHOULD implement support for USB battery charging spec ification
[Resources, 64] Existing and new devices that run Android 4.1 are very
strongly encour aged to meet th
ese requirements in Android 4.1 so they
wil be able to upgrade to the future platform releases
If a device implementation includes a USB host port:
it MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or
cables adapting the port to standard USB-A
it MUST implement the Android USB host API as documented in the Android
SDK, and MUST declare support for the hardware feature
android.hardware.usb.host [Resources, 53]
Device implementations MUST implement the Android Debug Bridge. If a device
implementation omits a USB client port, it MUST implement the Android Debug Bridge
via local-area network (such as Ethern et or 802.11)

8. Performance Compatibility
Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 4.1
compatible device defined in the table below:
Metric
Performance Threshold
Comments
The fol owing applications
should launch within the
specified time.
The launch time is measured as the
total time to complete loading the
Browser: less than
default activity for the application,
Application
1300ms
including the time it takes to start the
Launch Time
Contacts: less than
Linux process, load the Android
700ms
package into the Dalvik VM, and cal
Settings: less than
onCreate.
700ms
When multiple applications
have been launched, re-
launching an already-
Simultaneous
running application after it

Applications
has been launched must
take less than the original
launch time.
9. Security Model Compatibility
Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android
platform security model as defined in Security and Permissions reference document in
the APIs [Resources, 54] in the Android developer documentation. Device
implementations MUST support instal ation of self-signed applications without
requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities.
Specifical y, compatible devices MUST support the security mechanisms described in
the fol ow sub-sections.
9.1. Permissions
Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in
the Android developer documentation [Resources, 54]. Specifical y, implementations
MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no
permissions may be omitted, altered, or i gnored. Impleme ntations MAY add additional
permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.*
namespace.
9.2. UID and Process Isolation
Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in
which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process.
Device implementations MUST support running multiple applications as the same
Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as
defined in the Security and Permissions reference [Resources, 54].
9.3. Filesystem Permissions
Device implementations MUST support the Android file access permissions model as
defined in as defined in the Security and Permissions reference [Resources, 54].
9.4. Alternate Execution Environments
Device implementations MAY include runtime environments that execute applications
using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native
code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the
Android security model or the security of instal ed Android applications, as described
in this section.
Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the
standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.
Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by
permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-
permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected
by Android permissions restricted to system applications.
Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifical y:
Alternate runtimes SHOULD instal apps via the PackageManager into separate
Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by al
applications using the alternate runtime
Alternate runtimes and instal ed applications using an alternate runtime MUST
NOT reuse the sandbox of any other app instal ed on the device, except through
the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the
sandboxes corresponding to other Android applications
Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other
applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.
The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device
implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other
applications included with the device implementation.
When instal ing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the
Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make
use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such
as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application
wil be able to access that resource. If the runtime environment does not record
application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list al
permissions held by the runtime itself when instal ing any application using that runtime.
10. Software Compatibility Testing
Device implementations MUST pass al tests described in this section.
However, note that no software test package is ful y comprehensive. For this reason,
device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of
changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 4.1
available from the Android Open Source Project. This wil minimize the risk of
introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device
updates.
10.1. Compatibility Test Suite
Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS)
[Resources, 2] available from the Android Open Source Project, using the final
shipping software on the device. Additional y, device implementers SHOULD use the
r eference imple mentation in the Android Open Source tree as much as possible, and
MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any
reimplementations of parts of the reference source code.
The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may
itself contain bugs. The CTS wil be versioned independently of this Compatibility
Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 4.1. Device
implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device
software is completed.
10.2. CTS Verifier
Device implementations MUST correctly execute al applicable cases in the CTS
Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended
to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an
automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.
The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that
is optional. Device implementations MUST pass al tests for hardware which they
possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly
execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted
as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.
Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above.
However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to
explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifical y,
device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS
Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier

test.
10.3. Reference Applications
Device implementers MUST test implementation compatibility using the fol owing open
source applications:
The "Apps for Android" applications [Re sources, 55]
Replica Island (available in Android Market)
Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the
implementation to be considered compatible.
11. Updatable Software
Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the
system software. The mechanism need not perform "live" upgrades - that is, a device
restart MAY be required.
Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software
preinstal ed on the device. For instance, any of the fol owing approaches wil satisfy
this requirement:
Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
"Tethered" updates over USB from a host PC
"Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage
The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is,
the update mechanism MUST preserve application private data and application
shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism
that satisfies this requirement.
If an error is found in a device implementation after it has been released but within its
reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android
Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device
implementer MUST correct the error via a software update available that can be
applied per the mechanism just described.
12. Contact Us
You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications
and to bring up any issues that you think the document does not cover.

Appendix A - Bluetooth Test Procedure
The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android
RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol
between devices, it cannot be ful y tested by unit tests running on a single device.
Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth
test procedure described below.
The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android
open source project tree. The procedure requires two devices:
a candidate device implementation running the software build to be tested
a separate device implementation already known to be compatible, and of a
model from the device implementation being tested - that is, a "known good"
device implementation
The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known
good" devices, respectively.
Setup and Installation
1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree
2. Instal BluetoothChat.apk on the known-good device
3. Instal BluetoothChat.apk on the candidate device
Test Bluetooth Control by Apps
1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled
2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user
with a dialog to turn on Bluetooth
Test Pairing and Communication
1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices
2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the
Menu)
3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat
(using the Menu) and pair with the known-good device
4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device
receives them correctly
5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home
6. Unpair each device from the other, using the device Settings app
Test Pairing and Communication in the Reverse
Direction
1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the
Menu).
3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat
(using the Menu) and pair with the candidate device.
4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device
receives them correctly.
5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to
get to the Launcher.
Test Re-Launches
1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device
receives them correctly.
Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and
some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is
to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are
explicitly terminated (via the user pressing Back, which cal s finish()), and implicitly sent
to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed
as described.