Định nghĩa tương thích Android 5.0

Bản sửa đổi 1
Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 1 năm 2015

Bản quyền © 2015, Google Inc. Mọi quyền được bảo lưu.
khả năng tương thích@android.com

Mục lục

1. Giới thiệu

2. Loại thiết bị

2.1 Cấu hình thiết bị

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

3.2. Khả năng tương thích API mềm

3.2.1. Quyền

3.2.2. Xây dựng thông số

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

3.2.3.2. Ghi đè ý định

3.2.3.3. Không gian tên ý định

3.2.3.4. Ý định phát sóng

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

3.3. Khả năng tương thích API gốc

3.3.1 Giao diện nhị phân ứng dụng

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

3.6. Không gian tên API

3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy

3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng

3.8.1. Trình khởi chạy (Màn hình chính)

3.8.2. Widget

3.8.3. Thông báo

3.8.4. Tìm kiếm

3.8.5. nâng cốc chúc mừng

3.8.6. Chủ đề

3.8.7. Hình Nền Động

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

3.8.9. Quản lý đầu vào

3.8.10. Kiểm soát phương tiện màn hình khóa

3.8.11. Giấc mơ

3.8.12. Vị trí

3.8.13. Unicode và Phông chữ

3.9. Quản trị thiết bị

3.10. Khả năng tiếp cận

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

3.12. Khung đầu vào TV

4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

5.1. Codec phương tiện

5.1.1. Bộ giải mã âm thanh

5.1.2. Codec hình ảnh

5.1.3. Codec video

5.2. Mã hóa video

5.3. Giải Mã Video

5.4. Ghi âm

5.4.1. Thu âm thanh thô

5.4.2. Chụp để nhận dạng giọng nói

5.4.3. Chụp để định tuyến lại phát lại

5.5. Phát lại âm thanh

5.5.1. Phát lại âm thanh thô

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

5.5.3. Âm lượng đầu ra âm thanh

5.6. Độ trễ âm thanh

5.7. Giao thức mạng

5.8. Phương tiện an toàn

6. Khả năng tương thích của các công cụ và tùy chọn dành cho nhà phát triển

6.1. Những công cụ phát triển

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

7. Khả năng tương thích phần cứng

7.1. Hiển thị và đồ họa

7.1.1. Cấu hình màn hình

7.1.1.1. Kích thước màn hình

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

7.1.1.3. Mật độ màn hình

7.1.2. Hiển thị số liệu

7.1.3. Định hướng màn hình

7.1.4. Tăng tốc đồ họa 2D và 3D

7.1.5. Chế độ tương thích ứng dụng cũ

7.1.6. Công nghệ màn hình

7.1.7. Màn hình ngoài

7.2. Thiết bị đầu vào

7.2.1. Bàn phím

7.2.2. Điều hướng không chạm

7.2.3. Phím điều hướng

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

7.2.5. Đầu vào cảm ứng giả

7.2.6. Hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi

7.2.6.1. Ánh xạ nút

7.2.7. Điều khiển từ xa

7.3. Cảm biến

7.3.1. Gia tốc kế

7.3.2. Từ kế

7.3.3. GPS

7.3.4. Con quay hồi chuyển

7.3.5. Áp kế

7.3.6. Nhiệt kế

7.3.7. quang kế

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

7.4. Kết nối dữ liệu

7.4.1. Điện thoại

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

7.4.2.2. Thiết lập liên kết trực tiếp qua đường hầm Wi-Fi

7.4.3. Bluetooth

7.4.4. Truyền thông trường gần

7.4.5. Khả năng mạng tối thiểu

7.4.6. Cài đặt đồng bộ hóa

7.5. Máy ảnh

7.5.1. Camera phía sau

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

7.5.3. Camera ngoài

7.5.4. Hành vi API máy ảnh

7.5.5. Định hướng máy ảnh

7.6. Bộ nhớ và lưu trữ

7.6.1. Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng

7.7. USB

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

7.8.2. Đầu ra âm thanh

7.8.2.1. Cổng âm thanh analog

8. Khả năng tương thích hiệu suất

8.1. Tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng

8.2. Hiệu suất bộ nhớ

9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật

9.1. Quyền

9.2. UID và cách ly quy trình

9.3. Quyền hệ thống tập tin

9.4. Môi trường thực thi thay thế

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

9.6. Cảnh báo SMS cao cấp

9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân

9,8. Sự riêng tư

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

9.10. Khởi động đã được xác minh

10. Kiểm tra khả năng tương thích của phần mềm

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

10.2. Trình xác minh CTS

11. Phần mềm có thể cập nhật

12. Nhật ký thay đổi tài liệu

13. Liên hệ với chúng tôi

14. Tài nguyên

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để thiết bị tương thích với Android 5.0.

Việc sử dụng "PHẢI", "PHẢI KHÔNG", "BẮT BUỘC", "SHALL", "SHALL KHÔNG", "NÊN", "KHÔNG NÊN", "ĐỀ XUẤT", "CÓ THỂ" và "TÙY CHỌN" là theo tiêu chuẩn IETF được định nghĩa trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

Như được sử dụng trong tài liệu này, "người triển khai thiết bị" hay "người triển khai" là cá nhân hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 5.0. "Triển khai thiết bị" hoặc "triển khai" là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển như vậy.

Để được coi là tương thích với Android 5.0, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Trong trường hợp định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong phần 10 không có nghĩa, mơ hồ hoặc không đầy đủ thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo tính tương thích với các triển khai hiện có.

Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 2 ] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưu tiên của Android. Những người triển khai thiết bị được khuyến khích thực hiện dựa trên mã nguồn "ngược dòng" có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android ở mức độ lớn nhất có thể. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng các triển khai thay thế, nhưng thực tế này không được khuyến khích vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn về mặt hành vi với việc triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng việc thay thế và sửa đổi thành phần nhất định bị cấm rõ ràng bởi tài liệu này.

Nhiều tài nguyên được liệt kê trong phần 14 được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android và sẽ giống hệt về mặt chức năng với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Đối với bất kỳ trường hợp nào mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK được coi là có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài liệu tham khảo có trong phần 14 đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này khi đưa vào.

2. Loại thiết bị

Mặc dù Dự án mã nguồn mở Android đã được sử dụng để triển khai nhiều loại thiết bị và kiểu dáng khác nhau nhưng nhiều khía cạnh về kiến ​​trúc và yêu cầu tương thích đã được tối ưu hóa cho các thiết bị cầm tay. Bắt đầu từ Android 5.0, Dự án mã nguồn mở Android nhằm mục đích nắm bắt nhiều loại thiết bị hơn như được mô tả trong phần này.

Thiết bị cầm tay Android đề cập đến việc triển khai thiết bị Android thường được sử dụng bằng cách cầm thiết bị trên tay, chẳng hạn như máy nghe nhạc mp3, điện thoại và máy tính bảng. Triển khai thiết bị cầm tay Android:

 • PHẢI có màn hình cảm ứng được nhúng trong thiết bị
 • PHẢI có nguồn điện cung cấp khả năng di động, chẳng hạn như pin

Thiết bị Android Television đề cập đến việc triển khai thiết bị Android là giao diện giải trí để sử dụng phương tiện kỹ thuật số, phim, trò chơi, ứng dụng và/hoặc truyền hình trực tiếp cho người dùng ngồi cách đó khoảng 10 feet (“ngả lưng” hoặc “giao diện người dùng 10 feet”) ”). Thiết bị Android Tivi:

 • PHẢI có màn hình nhúng HOẶC bao gồm cổng đầu ra video, chẳng hạn như VGA, HDMI hoặc cổng không dây để hiển thị
 • PHẢI khai báo các tính năng android.software.leanback và android.hardware.type.television [ Tài nguyên, 3 ]

Thiết bị Android Watch đề cập đến việc triển khai thiết bị Android nhằm mục đích đeo trên người, có thể trên cổ tay và:

 • PHẢI có màn hình có chiều dài đường chéo vật lý trong khoảng từ 1,1 đến 2,5 inch
 • PHẢI khai báo tính năng android.hardware.type.watch
 • PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Tài nguyên, 4 ]

Tất cả việc triển khai thiết bị Android không phù hợp với bất kỳ loại thiết bị nào ở trên vẫn PHẢI đáp ứng tất cả các yêu cầu trong tài liệu này để tương thích với Android 5.0, trừ khi yêu cầu được mô tả rõ ràng là chỉ áp dụng cho một loại thiết bị Android cụ thể.

2.1 Cấu hình thiết bị

Đây là bản tóm tắt những khác biệt chính trong cấu hình phần cứng theo loại thiết bị. (Các ô trống biểu thị “CÓ THỂ”). Không phải tất cả các cấu hình đều được đề cập trong bảng này; xem các phần phần cứng có liên quan để biết thêm chi tiết.

Loại

Tính năng

Phần

cầm tay

Tivi

Đồng hồ

Khác

Đầu vào

D-pad

7.2.2. Điều hướng không chạm

PHẢI

Màn hình cảm ứng

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

PHẢI

PHẢI

NÊN

Cái mic cờ rô

7.8.1. Cái mic cờ rô

PHẢI

NÊN

PHẢI

NÊN

Cảm biến

Gia tốc kế

7.3.1 Gia tốc kế

NÊN

NÊN

NÊN

GPS

7.3.3. GPS

NÊN

Kết nối

Wifi

7.4.2. IEEE 802.11

NÊN

PHẢI

NÊN

Wi-Fi Direct

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

NÊN

NÊN

NÊN

Bluetooth

7.4.3. Bluetooth

NÊN

PHẢI

PHẢI

NÊN

Bluetooth năng lượng thấp

7.4.3. Bluetooth

NÊN

PHẢI

NÊN

NÊN

Chế độ máy chủ/ngoại vi USB

7.7. USB

NÊN

NÊN

đầu ra

Cổng ra loa và/hoặc âm thanh

7.8.2. Đầu ra âm thanh

PHẢI

PHẢI

PHẢI

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi mã byte Dalvik được quản lý là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android hiển thị cho các ứng dụng chạy trong môi trường thời gian chạy được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các hoạt động triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả hành vi được ghi lại, của bất kỳ API được ghi lại nào được SDK Android [ Resources, 5 ] hiển thị hoặc bất kỳ API nào được trang trí bằng điểm đánh dấu "@SystemApi" trong mã nguồn Android ngược dòng.

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm các lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

Định nghĩa tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm API bị bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động theo cách hợp lý. Xem phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho kịch bản này.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ phần 3.1 , Android còn bao gồm một API "mềm" chỉ dành cho thời gian chạy quan trọng, dưới dạng các mục như ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể được thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng.

3.2.1. Quyền

Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi trong trang Tham chiếu quyền [ Tài nguyên, 6] . Lưu ý rằng phần 9 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Xây dựng thông số

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [ Tài nguyên, 7 ] nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ.

Tham số

Chi tiết

PHIÊN BẢN.RELEASE

Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong [ Resources, 8] .

PHIÊN BẢN.SDK

Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 5.0, trường này PHẢI có giá trị nguyên 21.

PHIÊN BẢN.SDK_INT

Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 5.0, trường này PHẢI có giá trị nguyên 21.

PHIÊN BẢN.TĂNG

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG được sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để cho biết số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

BẢNG

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn, xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Việc sử dụng trường này có thể là để chỉ ra phiên bản cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

THƯƠNG HIỆU

Giá trị phản ánh tên thương hiệu gắn liền với thiết bị mà người dùng cuối biết đến. PHẢI ở định dạng mà con người có thể đọc được và NÊN đại diện cho nhà sản xuất thiết bị hoặc nhãn hiệu công ty mà thiết bị được bán trên thị trường. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

SUPPORTED_ABIS

Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

HỖ TRỢ_32_BIT_ABIS

Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

HỖ TRỢ_64_BIT_ABIS

Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

CPU_ABI

Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

CPU_ABI2

Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

THIẾT BỊ

Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã xác định cấu hình của các tính năng phần cứng và kiểu dáng công nghiệp của thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

VÒNG TAY

Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Nó PHẢI làm theo mẫu này:

$(BRAND)/$(SẢN PHẨM)/$(THIẾT BỊ):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)

Ví dụ:

acme/myproduct/mydevice:5.0/LRWXX/3359:userdebug/test-keys

Dấu vân tay KHÔNG PHẢI bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có ký tự khoảng trắng thì chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.

PHẦN CỨNG

Tên của phần cứng (từ dòng lệnh kernel hoặc /proc). Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

CHỦ NHÀ

Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ chứa bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

NHẬN DẠNG

Mã định danh được người triển khai thiết bị chọn để tham chiếu đến một bản phát hành cụ thể, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng PHẢI là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9._-]+$".

NHÀ CHẾ TẠO

Tên thương mại của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

NGƯỜI MẪU

Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Đây PHẢI là tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

SẢN PHẨM

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của sản phẩm cụ thể (SKU) PHẢI là duy nhất trong cùng một thương hiệu. PHẢI có thể đọc được nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

nối tiếp

Số sê-ri phần cứng PHẢI có sẵn. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^([a-zA-Z0-9]{6,20})$".

THẺ

Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình ký nền tảng Android điển hình: khóa phát hành, khóa dev, khóa kiểm tra.

THỜI GIAN

Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.

KIỂU

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: người dùng, userdebug hoặc eng.

NGƯỜI DÙNG

Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

Việc triển khai thiết bị PHẢI tôn trọng hệ thống ý định khớp nối lỏng lẻo của Android, như được mô tả trong các phần bên dưới. Khi nói "được vinh danh", điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động hoặc Dịch vụ Android chỉ định bộ lọc ý định phù hợp liên kết và triển khai hành vi đúng cho từng mẫu ý định đã chỉ định.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Ý định của Android cho phép các thành phần ứng dụng yêu cầu chức năng từ các thành phần Android khác. Dự án ngược dòng Android bao gồm danh sách các ứng dụng được coi là ứng dụng Android cốt lõi, triển khai một số mẫu ý định để thực hiện các hành động phổ biến. Các ứng dụng Android cốt lõi là:

 • Đồng hồ để bàn
 • Trình duyệt
 • Lịch
 • Liên lạc
 • Phòng trưng bày
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

Việc triển khai thiết bị NÊN bao gồm các ứng dụng Android cốt lõi nếu phù hợp nhưng PHẢI bao gồm một thành phần triển khai cùng các mẫu mục đích được xác định bởi tất cả các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ “công khai” của các ứng dụng Android cốt lõi này. Lưu ý rằng các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ được coi là "công khai" khi thuộc tính android:exported không có hoặc có giá trị đúng.

3.2.3.2. Ghi đè ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu ý định được tham chiếu trong phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI gắn các đặc quyền đối với việc ứng dụng hệ thống sử dụng các mẫu mục đích này hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và nắm quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng "Trình chọn" cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng xử lý cùng một mẫu mục đích.

Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp hoạt động mặc định cho các mẫu URI cụ thể (ví dụ: http://play.google.com) nếu hoạt động mặc định cung cấp bộ lọc cụ thể hơn cho URI dữ liệu. Ví dụ: bộ lọc ý định chỉ định URI dữ liệu "http://www.android.com" cụ thể hơn bộ lọc trình duyệt cho "http://". Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng để người dùng sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng mọi ý định mới hoặc mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.* hoặc com.android.*. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tuân theo bất kỳ ý định mới nào hoặc các mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng HÀNH ĐỘNG, DANH MỤC hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong phần 3.2.3.1 . Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các mẫu ý định sử dụng không gian tên được liên kết rõ ràng và rõ ràng với tổ chức của chính chúng. Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong phần 3.6 .

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát đi những ý định nhất định nhằm thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát sóng ý định phát sóng công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Android bao gồm các cài đặt cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để chọn ứng dụng mặc định của họ, ví dụ như Màn hình chính hoặc SMS. Khi hợp lý, việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp menu cài đặt tương tự và tương thích với mẫu bộ lọc ý định cũng như các phương thức API được mô tả trong tài liệu SDK như bên dưới.

Triển khai thiết bị:

 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.HOME_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Màn hình chính, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.software.home_screen [ Tài nguyên, 10]
 • PHẢI cung cấp menu cài đặt sẽ gọi mục đích android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT để hiển thị hộp thoại thay đổi ứng dụng SMS mặc định, nếu việc triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.telephony [ Tài nguyên, 9 ]
 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Nhấn và Thanh toán, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.nfc.hce [ Tài nguyên, 10]

3.3. Khả năng tương thích API gốc

3.3.1 Giao diện nhị phân ứng dụng

Mã byte Dalvik được quản lý có thể gọi mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABI) trong NDK của Android. Việc triển khai thiết bị PHẢI tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định và PHẢI triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI thì:

 • PHẢI bao gồm hỗ trợ mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi vào mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn
 • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới
 • PHẢI hỗ trợ ABI 32 bit tương đương nếu có bất kỳ ABI 64 bit nào được hỗ trợ
 • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua các tham số android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS và android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, mỗi tham số được phân tách bằng dấu phẩy ABI được sắp xếp từ mức được ưa thích nhất đến mức ít được ưa thích nhất
 • PHẢI báo cáo, thông qua các tham số trên, chỉ những ABI được ghi lại trong phiên bản mới nhất của NDK Android, “Hướng dẫn dành cho lập trình viên NDK | ABI Management” trong thư mục docs/
 • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và các tệp tiêu đề có sẵn trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng

Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Giao diện JNI
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libz (nén Zlib)
 • libdl (trình liên kết động)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • libmediandk.so (hỗ trợ API phương tiện gốc)
 • Hỗ trợ OpenGL, như được mô tả bên dưới

Lưu ý rằng các bản phát hành NDK của Android trong tương lai có thể hỗ trợ các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có thì thiết bị đó KHÔNG PHẢI báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

Lưu ý rằng việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm libGLESv3.so và nó PHẢI liên kết tượng trưng (liên kết tượng trưng) tới libGLESv2.so. lần lượt, PHẢI xuất tất cả các ký hiệu hàm OpenGL ES 3.1 và Android Extension Pack [ Resources, 11 ] như được xác định trong bản phát hành NDK android-21. Mặc dù phải có tất cả các ký hiệu nhưng chỉ các chức năng tương ứng cho các phiên bản và tiện ích mở rộng OpenGL ES thực sự được thiết bị hỗ trợ mới phải được triển khai đầy đủ.

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị được khuyến khích sử dụng cách triển khai các thư viện được liệt kê ở trên từ Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng.

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Việc triển khai đầy đủ API android.webkit.Webview CÓ THỂ được cung cấp trên các thiết bị Android Watch nhưng PHẢI được cung cấp trên tất cả các loại triển khai thiết bị khác.

Tính năng nền tảng android.software.webview PHẢI được báo cáo trên bất kỳ thiết bị nào cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.WebView và KHÔNG PHẢI được báo cáo trên các thiết bị không triển khai đầy đủ API. Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng mã từ Dự án Chrome để triển khai android.webkit.WebView [ Tài nguyên, 12 ]. Vì việc phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống kết xuất web là không khả thi nên người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của Chrome trong quá trình triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng Chrome từ Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 5.0. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng cụ thể và các bản sửa lỗi bảo mật cho WebView [ Tài nguyên, 13 ].
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:

Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Phiên bản/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

 • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE.
 • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL.
 • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID.
 • Giá trị của chuỗi $(CHROMIUM_VER) PHẢI là phiên bản của Chrome trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng.
 • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bỏ qua Di động trong chuỗi tác nhân người dùng.

Thành phần WebView NÊN bao gồm hỗ trợ cho nhiều tính năng HTML5 nhất có thể và nếu nó hỗ trợ tính năng đó PHẢI tuân theo đặc tả HTML5 [ Tài nguyên, 14 ].

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Thiết bị Đồng hồ và Truyền hình Android CÓ THỂ bỏ qua ứng dụng trình duyệt nhưng PHẢI hỗ trợ các mẫu mục đích công khai như được mô tả trong phần 3.2.3.1 . Tất cả các loại triển khai thiết bị khác PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng nói chung.

Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng ứng dụng Trình duyệt thay thế, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong phần 3.4.1 .

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN bao gồm hỗ trợ cho càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 14 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API được liên kết với HTML5 này:

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 18 ] và NÊN hỗ trợ API IndexedDB HTML5/W3C [ Tài nguyên, 19 ]. Lưu ý rằng khi các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi sang ưu tiên IndexedDB thay vì lưu trữ web, IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của Dự án nguồn mở Android ngược dòng [ Tài nguyên, 2 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của mục đích tiêu chuẩn.
 • Các thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa vòng đời hoặc vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Nhà cung cấp nội dung, v.v.).
 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn.

Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích về mặt hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án mã nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước về không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Các sửa đổi bị cấm bao gồm :

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm bất kỳ thành phần nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như các lớp hoặc giao diện hoặc các trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

"Phần tử được hiển thị công khai" là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng điểm đánh dấu "@hide" như được sử dụng trong mã nguồn Android ngược tuyến. Nói cách khác, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI hiển thị các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã nêu ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI được quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm các API tùy chỉnh, nhưng mọi API như vậy KHÔNG PHẢI nằm trong vùng tên do tổ chức khác sở hữu hoặc đề cập đến. Ví dụ: người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự: chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG PHẢI thêm API vào vùng tên của các công ty khác. Ngoài ra, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm các API tùy chỉnh bên ngoài vùng tên Android tiêu chuẩn thì các API đó PHẢI được đóng gói trong thư viện dùng chung của Android để chỉ những ứng dụng sử dụng chúng một cách rõ ràng (thông qua cơ chế) bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng bộ nhớ tăng lên của các API đó.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API bằng ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và khiến chúng có tính ràng buộc thông qua việc đưa vào Định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ định dạng Dalvik Executable (DEX) đầy đủ cũng như đặc tả và ngữ nghĩa của mã byte Dalvik [ Tài nguyên, 20 ]. Người triển khai thiết bị NÊN sử dụng ART, triển khai ngược dòng tham chiếu của Định dạng thực thi Dalvik và hệ thống quản lý gói của triển khai tham chiếu.

Việc triển khai thiết bị PHẢI định cấu hình thời gian chạy Dalvik để phân bổ bộ nhớ phù hợp với nền tảng Android ngược dòng và như được chỉ định trong bảng sau. (Xem phần 7.1.1 để biết định nghĩa về kích thước màn hình và mật độ màn hình.)

Lưu ý rằng các giá trị bộ nhớ được chỉ định bên dưới được coi là giá trị tối thiểu và việc triển khai thiết bị CÓ THỂ phân bổ nhiều bộ nhớ hơn cho mỗi ứng dụng.

Bố cục màn hình

Mật độ màn hình

Bộ nhớ ứng dụng tối thiểu

nhỏ/bình thường

120 dpi (ldpi)

16MB

160 dpi (mdpi)

213 dpi (tvdpi)

32MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

64 MB

400 dpi (400dpi)

96MB

480 dpi (xxhdpi)

128MB

560 dpi (560dpi)

192 MB

640 dpi (xxxhdpi)

256 MB

lớn

120 dpi (ldpi)

16MB

160 dpi (mdpi)

32MB

213 dpi (tvdpi)

64 MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

128MB

400 dpi (400dpi)

192 MB

480 dpi (xxhdpi)

256 MB

560 dpi (560dpi)

384MB

640 dpi (xxxhdpi)

512MB

xlớn

160 dpi (mdpi)

64 MB

213 dpi (tvdpi)

96MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

192 MB

400 dpi (400dpi)

288 MB

480 dpi (xxhdpi)

384MB

560 dpi (560dpi)

576MB

640 dpi (xxxhdpi)

768MB

3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng

3.8.1. Trình khởi chạy (Màn hình chính)

Android bao gồm ứng dụng launcher (màn hình chính) và hỗ trợ các ứng dụng của bên thứ ba để thay thế trình khởi chạy thiết bị (màn hình chính). Việc triển khai thiết bị cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thay thế màn hình chính của thiết bị PHẢI khai báo tính năng nền tảng android.software.home_screen.

3.8.2. Widget

Tiện ích là tùy chọn cho tất cả việc triển khai thiết bị Android nhưng NÊN được hỗ trợ trên các thiết bị cầm tay Android.

Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị "AppWidget" cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 21 ] một tính năng được KHUYẾN NGHỊ mạnh mẽ để được hỗ trợ khi triển khai Thiết bị cầm tay. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ nhúng tiện ích trên màn hình chính PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau và tuyên bố hỗ trợ tính năng nền tảng android.software.app_widgets.

 • Trình khởi chạy thiết bị PHẢI bao gồm hỗ trợ tích hợp cho AppWidget và cung cấp khả năng chi trả cho giao diện người dùng để thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget trực tiếp trong Trình khởi chạy.
 • Việc triển khai thiết bị PHẢI có khả năng hiển thị các tiện ích có kích thước 4 x 4 ở kích thước lưới tiêu chuẩn. Xem Nguyên tắc thiết kế tiện ích ứng dụng trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 21 ] để biết chi tiết.
 • Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho màn hình khóa CÓ THỂ hỗ trợ các tiện ích ứng dụng trên màn hình khóa.

3.8.3. Thông báo

Android bao gồm các API cho phép nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý [ Tài nguyên, 22 ], sử dụng các tính năng phần cứng và phần mềm của thiết bị.

Một số API cho phép ứng dụng thực hiện thông báo hoặc thu hút sự chú ý bằng phần cứng—cụ thể là âm thanh, độ rung và ánh sáng. Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các thông báo sử dụng các tính năng phần cứng, như được mô tả trong tài liệu SDK và trong phạm vi có thể với phần cứng triển khai thiết bị. Ví dụ: nếu việc triển khai thiết bị bao gồm bộ rung thì thiết bị PHẢI triển khai chính xác các API rung. Nếu việc triển khai thiết bị thiếu phần cứng thì các API tương ứng PHẢI được triển khai dưới dạng không hoạt động. Hành vi này được trình bày chi tiết hơn trong phần 7 .

Ngoài ra, việc triển khai PHẢI hiển thị chính xác tất cả tài nguyên (biểu tượng, tệp âm thanh, v.v.) được cung cấp trong API [ Tài nguyên, 23 ] hoặc trong hướng dẫn kiểu biểu tượng Thanh trạng thái/Thanh hệ thống [ Tài nguyên, 24 ]. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho thông báo so với trải nghiệm được cung cấp bởi việc triển khai Nguồn mở Android tham chiếu; tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế đó PHẢI hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

Android bao gồm hỗ trợ cho nhiều thông báo khác nhau, chẳng hạn như:

 • Thông báo phong phú —Chế độ xem tương tác để biết thông báo liên tục.
 • Thông báo cảnh báo —Người dùng Chế độ xem tương tác có thể thực hiện hoặc loại bỏ mà không cần rời khỏi ứng dụng hiện tại.
 • Thông báo trên màn hình khóa —Thông báo được hiển thị trên màn hình khóa với khả năng kiểm soát chi tiết về khả năng hiển thị.

Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị và thực thi đúng cách các thông báo này, bao gồm tiêu đề/tên, biểu tượng, văn bản như được ghi trong API Android [Tài nguyên, 25] .

Android bao gồm API dịch vụ trình nghe thông báo cho phép các ứng dụng (sau khi được người dùng bật rõ ràng) nhận bản sao của tất cả thông báo khi chúng được đăng hoặc cập nhật. Việc triển khai thiết bị PHẢI gửi toàn bộ thông báo một cách chính xác và kịp thời tới tất cả các dịch vụ nghe được cài đặt và hỗ trợ bởi người dùng, bao gồm bất kỳ và tất cả siêu dữ liệu được đính kèm với đối tượng Thông báo.

Android bao gồm các API [ Tài nguyên, 26 ] cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào ứng dụng của họ và đưa dữ liệu ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng duy nhất trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị đề xuất khi người dùng nhập và hiển thị kết quả. API Android cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ và cho phép nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm chung trên toàn cầu.

Việc triển khai thiết bị Android NÊN bao gồm tìm kiếm toàn cầu, một giao diện người dùng tìm kiếm duy nhất, được chia sẻ, trên toàn hệ thống có khả năng đưa ra các đề xuất theo thời gian thực để phản hồi thông tin đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị NÊN triển khai các API cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị triển khai giao diện tìm kiếm toàn cầu PHẢI triển khai các API cho phép ứng dụng của bên thứ ba thêm đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó chạy ở chế độ tìm kiếm chung. Nếu không có ứng dụng của bên thứ ba nào được cài đặt để sử dụng chức năng này thì hành vi mặc định PHẢI là hiển thị các đề xuất và kết quả của công cụ tìm kiếm trên web.

3.8.5. nâng cốc chúc mừng

Các ứng dụng có thể sử dụng API "Toast" để hiển thị các chuỗi ngắn không theo phương thức cho người dùng cuối, các chuỗi này sẽ biến mất sau một khoảng thời gian ngắn [ Tài nguyên, 27 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị Thông báo chúc mừng từ ứng dụng tới người dùng cuối theo cách có khả năng hiển thị cao.

3.8.6. Chủ đề

Android cung cấp "chủ đề" làm cơ chế để ứng dụng áp dụng kiểu trên toàn bộ Hoạt động hoặc ứng dụng.

Android bao gồm họ chủ đề "Holo" dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện của chủ đề Holo như được xác định bởi SDK Android [ Tài nguyên, 28 ]. Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi bất kỳ thuộc tính chủ đề Holo nào được hiển thị cho các ứng dụng [ Tài nguyên, 29 ].

Android 5.0 bao gồm nhóm chủ đề “Vật liệu” dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn làm cho giao diện của chủ đề thiết kế phù hợp với nhiều loại thiết bị Android khác nhau. Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ họ chủ đề “Vật liệu” và KHÔNG PHẢI thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của chủ đề Vật liệu hoặc nội dung của chúng được hiển thị cho các ứng dụng [ Tài nguyên, 30 ].

Android cũng bao gồm nhóm chủ đề "Mặc định của thiết bị" dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn giao diện phù hợp với giao diện của chủ đề thiết bị do người triển khai thiết bị xác định. Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi các thuộc tính chủ đề Mặc định của thiết bị được hiển thị cho các ứng dụng [ Tài nguyên, 29 ].

Android hỗ trợ một chủ đề biến thể mới với các thanh hệ thống trong suốt, cho phép các nhà phát triển ứng dụng lấp đầy khu vực phía sau thanh trạng thái và điều hướng bằng nội dung ứng dụng của họ. Để mang lại trải nghiệm nhất quán cho nhà phát triển trong cấu hình này, điều quan trọng là kiểu biểu tượng thanh trạng thái phải được duy trì trên các quá trình triển khai thiết bị khác nhau. Do đó, việc triển khai thiết bị Android PHẢI sử dụng màu trắng cho các biểu tượng trạng thái hệ thống (chẳng hạn như cường độ tín hiệu và mức pin) và các thông báo do hệ thống đưa ra, trừ khi biểu tượng biểu thị trạng thái có vấn đề [ Tài nguyên, 29 ].

3.8.7. Hình Nền Động

Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép ứng dụng hiển thị một hoặc nhiều "Hình nền động" cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 31 ]. Hình nền động là hoạt ảnh, mẫu hoặc hình ảnh tương tự với khả năng nhập liệu hạn chế hiển thị dưới dạng hình nền, phía sau các ứng dụng khác.

Phần cứng được coi là có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy nếu nó có thể chạy tất cả các hình nền động, không có giới hạn về chức năng, ở tốc độ khung hình hợp lý và không có tác động xấu đến các ứng dụng khác. Nếu các giới hạn trong phần cứng khiến hình nền và/hoặc ứng dụng bị treo, trục trặc, tiêu tốn quá nhiều năng lượng CPU hoặc pin hoặc chạy ở tốc độ khung hình thấp không thể chấp nhận được thì phần cứng được coi là không có khả năng chạy hình nền động. Ví dụ: một số hình nền động có thể sử dụng ngữ cảnh OpenGL 2.0 hoặc 3.x để hiển thị nội dung của chúng. Hình nền động sẽ không chạy đáng tin cậy trên phần cứng không hỗ trợ nhiều ngữ cảnh OpenGL vì việc sử dụng hình nền động trong ngữ cảnh OpenGL có thể xung đột với các ứng dụng khác cũng sử dụng ngữ cảnh OpenGL.

Việc triển khai thiết bị có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên NÊN triển khai hình nền động và khi triển khai PHẢI báo cáo cờ tính năng nền tảng android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

Vì phím điều hướng chức năng Gần đây là TÙY CHỌN nên các yêu cầu để triển khai màn hình tổng quan là TÙY CHỌN đối với thiết bị Android Television và thiết bị Android Watch.

Mã nguồn Android ngược dòng bao gồm màn hình tổng quan [ Tài nguyên, 32 ], giao diện người dùng cấp hệ thống để chuyển đổi tác vụ và hiển thị các hoạt động và tác vụ được truy cập gần đây bằng cách sử dụng hình ảnh thu nhỏ về trạng thái đồ họa của ứng dụng tại thời điểm người dùng rời khỏi ứng dụng lần cuối. Việc triển khai thiết bị bao gồm phím điều hướng chức năng gần đây như được nêu chi tiết trong phần 7.2.3 , CÓ THỂ thay đổi giao diện nhưng PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau:

 • PHẢI hiển thị các thông tin gần đây được liên kết dưới dạng một nhóm di chuyển cùng nhau
 • PHẢI hỗ trợ ít nhất tối đa 20 hoạt động được hiển thị
 • Ít nhất NÊN hiển thị tiêu đề của 4 hoạt động cùng một lúc
 • NÊN hiển thị màu đánh dấu, biểu tượng, tiêu đề màn hình trong phần gần đây
 • PHẢI triển khai hành vi ghim màn hình [ Tài nguyên, 33 ] và cung cấp cho người dùng menu cài đặt để chuyển đổi tính năng
 • NÊN hiển thị khả năng chi trả cuối kỳ ("x") nhưng CÓ THỂ trì hoãn việc này cho đến khi người dùng tương tác với màn hình

Việc triển khai thiết bị được KHUYẾN KHÍCH MẠNH MẼ để sử dụng giao diện người dùng Android ngược dòng (hoặc giao diện dựa trên hình thu nhỏ tương tự) cho màn hình tổng quan.

3.8.9. Quản lý đầu vào

Android bao gồm hỗ trợ Quản lý đầu vào và hỗ trợ trình chỉnh sửa phương thức nhập của bên thứ ba [ Tài nguyên, 34 ]. Việc triển khai thiết bị cho phép người dùng sử dụng phương thức nhập của bên thứ ba trên thiết bị PHẢI khai báo tính năng nền tảng android.software.input_methods và hỗ trợ API IME như được xác định trong tài liệu SDK Android.

Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng android.software.input_methods PHẢI cung cấp cơ chế mà người dùng có thể truy cập để thêm và định cấu hình phương thức nhập của bên thứ ba. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị giao diện cài đặt để đáp ứng mục đích android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS.

3.8.10. Kiểm soát phương tiện màn hình khóa

API máy khách điều khiển từ xa không được dùng nữa trên Android 5.0 mà thay vào đó là Mẫu thông báo phương tiện cho phép các ứng dụng phương tiện tích hợp với các điều khiển phát lại được hiển thị trên màn hình khóa [ Tài nguyên, 35 ]. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ màn hình khóa trong thiết bị PHẢI hỗ trợ Mẫu thông báo phương tiện cùng với các thông báo khác.

3.8.11. Giấc mơ

Android bao gồm hỗ trợ cho trình bảo vệ màn hình tương tác được gọi là Dreams [ Tài nguyên, 36 ]. Dreams cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng khi một thiết bị được kết nối với nguồn điện không hoạt động hoặc được gắn vào đế bàn. Các thiết bị Android Watch CÓ THỂ triển khai Giấc mơ, nhưng các loại triển khai thiết bị khác NÊN bao gồm hỗ trợ cho Giấc mơ và cung cấp tùy chọn cài đặt để người dùng định cấu hình Giấc mơ để đáp ứng mục đích android.settings.DREAM_SETTINGS.

3.8.12. Vị trí

Khi thiết bị có cảm biến phần cứng (ví dụ: GPS) có khả năng cung cấp tọa độ vị trí, các chế độ vị trí PHẢI được hiển thị trong menu Vị trí trong Cài đặt [ Tài nguyên, 37 ].

3.8.13. Unicode và Phông chữ

Android bao gồm hỗ trợ cho các ký tự biểu tượng cảm xúc màu. Khi triển khai thiết bị Android bao gồm IME, thiết bị PHẢI cung cấp phương thức nhập cho người dùng đối với các ký tự Biểu tượng cảm xúc được xác định trong Unicode 6.1 [ Tài nguyên, 38 ]. Tất cả các thiết bị PHẢI có khả năng hiển thị các ký tự biểu tượng cảm xúc này bằng hình tượng màu.

Android 5.0 hỗ trợ phông chữ Roboto 2 với các độ đậm nhạt khác nhau—sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light— tất cả PHẢI được bao gồm cho các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị và phạm vi phủ sóng Unicode 7.0 đầy đủ của tiếng Latinh, tiếng Hy Lạp và tiếng Cyrillic, bao gồm các phạm vi A, B, C và D mở rộng bằng tiếng Latinh và tất cả các ký tự trong khối ký hiệu tiền tệ của Unicode 7.0 .

3.9. Quản trị thiết bị

Android bao gồm các tính năng cho phép các ứng dụng nhận biết bảo mật thực hiện các chức năng quản trị thiết bị ở cấp hệ thống, chẳng hạn như thực thi chính sách mật khẩu hoặc thực hiện xóa từ xa, thông qua API quản trị thiết bị Android [ Tài nguyên, 39 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp việc triển khai lớp DevicePolicyManager [ Tài nguyên, 40 ]. Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ màn hình khóa PHẢI hỗ trợ đầy đủ các chính sách quản trị thiết bị được xác định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 39 ] và báo cáo tính năng nền tảng android.software.device_admin.

Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ có một ứng dụng được cài đặt sẵn thực hiện các chức năng quản trị thiết bị nhưng ứng dụng này KHÔNG ĐƯỢC đặt ngay lập tức làm ứng dụng Chủ sở hữu thiết bị mặc định [ Tài nguyên, 41 ].

3.10. Khả năng tiếp cận

Android cung cấp lớp trợ năng giúp người dùng khuyết tật điều hướng thiết bị của họ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Android còn cung cấp các API nền tảng cho phép triển khai dịch vụ trợ năng để nhận lệnh gọi lại cho các sự kiện của người dùng và hệ thống, đồng thời tạo ra các cơ chế phản hồi thay thế, chẳng hạn như chuyển văn bản sang giọng nói, phản hồi xúc giác và điều hướng trackball/d-pad [ Tài nguyên, 42 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp cách triển khai khung trợ năng Android nhất quán với cách triển khai Android mặc định. Việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau:

 • PHẢI hỗ trợ việc triển khai dịch vụ trợ năng của bên thứ ba thông qua API android.accessibilityservice [ Tài nguyên, 43 ]
 • PHẢI tạo AccessibilityEvents và phân phối các sự kiện này tới tất cả hoạt động triển khai AccessibilityService đã đăng ký theo cách nhất quán với hoạt động triển khai Android mặc định
 • Trừ khi thiết bị Android Watch không có đầu ra âm thanh, việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp cơ chế mà người dùng có thể truy cập để bật và tắt các dịch vụ trợ năng, đồng thời PHẢI hiển thị giao diện này để phản hồi mục đích android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS.

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị NÊN cung cấp cách triển khai dịch vụ trợ năng trên thiết bị và NÊN cung cấp cơ chế để người dùng kích hoạt dịch vụ trợ năng trong quá trình thiết lập thiết bị. Việc triển khai dịch vụ trợ năng nguồn mở có sẵn từ dự án Eyes Free [ Tài nguyên, 44 ].

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

Android bao gồm các API cho phép các ứng dụng sử dụng dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp triển khai các dịch vụ TTS [ Tài nguyên, 45 ]. Việc triển khai thiết bị báo cáo tính năng android.hardware.audio.output PHẢI đáp ứng các yêu cầu này liên quan đến khung Android TTS.

Triển khai thiết bị:

 • PHẢI hỗ trợ API khung TTS của Android và NÊN bao gồm công cụ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị. Lưu ý rằng phần mềm nguồn mở Android ngược dòng bao gồm triển khai công cụ TTS đầy đủ tính năng.
 • PHẢI hỗ trợ cài đặt công cụ TTS của bên thứ ba
 • PHẢI cung cấp giao diện người dùng có thể truy cập, cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống

3.12. Khung đầu vào TV

Khung đầu vào Android Television (TIF) đơn giản hóa việc phân phối nội dung trực tiếp tới các thiết bị Android Television. TIF cung cấp API tiêu chuẩn để tạo các mô-đun đầu vào điều khiển các thiết bị Android Television. Việc triển khai thiết bị Android Television PHẢI hỗ trợ Khung đầu vào truyền hình [ Tài nguyên, 46 ].

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ TIF ​​PHẢI khai báo tính năng nền tảng android.software.live_tv.

4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng

Việc triển khai thiết bị PHẢI cài đặt và chạy các tệp ".apk" của Android được tạo bởi công cụ "aapt" có trong SDK Android chính thức [ Tài nguyên, 47 ].

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI mở rộng các định dạng .apk [ Resources, 48 ​​], Android Manifest [ Resources, 49 ], Dalvik bytecode [ Resources, 20 ] hoặc các định dạng mã byte RenderScript theo cách có thể ngăn các tệp đó cài đặt và chạy chính xác trên các thiết bị tương thích khác

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

5.1. Codec phương tiện

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các định dạng phương tiện cốt lõi được chỉ định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 50 ] trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu này. Cụ thể, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các định dạng phương tiện, bộ mã hóa, bộ giải mã, loại tệp và định dạng vùng chứa được xác định trong bảng bên dưới. Tất cả các codec này được cung cấp dưới dạng triển khai phần mềm trong triển khai Android ưu tiên từ Dự án mã nguồn mở Android.

Xin lưu ý rằng cả Google và Open Handset Alliance đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng các codec này không có bằng sáng chế của bên thứ ba. Những người có ý định sử dụng mã nguồn này trong các sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm nên lưu ý rằng việc triển khai mã này, kể cả trong phần mềm nguồn mở hoặc phần mềm chia sẻ, có thể yêu cầu giấy phép bằng sáng chế từ những người nắm giữ bằng sáng chế có liên quan.

5.1.1. Bộ giải mã âm thanh

Định dạng/Mã hóa

Mã hoá

Bộ giải mã

Chi tiết

(Các) Loại tệp / Định dạng vùng chứa được hỗ trợ

Cấu hình AAC MPEG-4

(AAC LC)

BẮT BUỘC1

YÊU CẦU

Hỗ trợ nội dung mono/stereo/5.0/5.12 với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 8 đến 48 kHz.

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.mp4, .m4a)

• ADTS raw AAC (.aac, giải mã trong Android 3.1+, mã hóa trong Android 4.0+, không hỗ trợ ADIF)

• MPEG-TS (.ts, không thể tìm kiếm, Android 3.0+)

Cấu hình AAC MPEG-4 HE (AAC+)

BẮT BUỘC1

(Android 4.1+)

YÊU CẦU

Hỗ trợ nội dung mono/stereo/5.0/5.12 với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.

MPEG-4 HE AACv2

Cấu hình (AAC+ nâng cao)

YÊU CẦU

Hỗ trợ nội dung mono/stereo/5.0/5.12 với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.

AAC ELD (AAC có độ trễ thấp nâng cao)

BẮT BUỘC1

(Android 4.1+)

YÊU CẦU

(Android 4.1+)

Hỗ trợ nội dung đơn âm/âm thanh nổi với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.

AMR-NB

BẮT BUỘC3

BẮT BUỘC3

Lấy mẫu 4,75 đến 12,2 kbps @ 8kHz

3GPP (.3gp)

AMR-WB

BẮT BUỘC3

BẮT BUỘC3

9 tốc độ lấy mẫu từ 6,60 kbit/s đến 23,85 kbit/s @ 16kHz

FLAC

YÊU CẦU

(Android 3.1+)

Mono/Stereo (không có đa kênh). Tốc độ mẫu lên tới 48 kHz (nhưng nên sử dụng tối đa 44,1 kHz trên các thiết bị có đầu ra 44,1 kHz, vì bộ lấy mẫu xuống 48 đến 44,1 kHz không bao gồm bộ lọc thông thấp). Khuyến nghị 16-bit; không có hoà sắc nào được áp dụng cho 24-bit.

Chỉ FLAC (.flac)

MP3

YÊU CẦU

Mono/Stereo 8-320Kbps không đổi (CBR) hoặc tốc độ bit thay đổi (VBR)

MP3 (.mp3)

MIDI

YÊU CẦU

MIDI Loại 0 và 1. DLS Phiên bản 1 và 2. XMF và XMF di động. Hỗ trợ các định dạng nhạc chuông RTTTL/RTX, OTA và iMelody

• Nhập 0 và 1 (.mid, .xmf, .mxmf)

• RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)

• OTA (.ota)

• iMelody (.imy)

Vorbis

YÊU CẦU

• Ogg (.ogg)

• Matroska (.mkv, Android 4.0+)

PCM/SÓNG

BẮT BUỘC4

(Android 4.1+)

YÊU CẦU

PCM tuyến tính 16 bit (tốc độ lên đến giới hạn của phần cứng). Các thiết bị PHẢI hỗ trợ tốc độ lấy mẫu để ghi PCM thô ở tần số 8000, 11025, 16000 và 44100 Hz.

SÓNG (.wav)

tác phẩm

YÊU CẦU

(Android 5.0+)

Matroska (.mkv)

1 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị xác định android.hardware.microphone nhưng không bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Watch.

2 Chỉ yêu cầu downmix nội dung 5.0/5.1; ghi hoặc hiển thị nhiều hơn 2 kênh là tùy chọn.

3 Cần thiết để triển khai thiết bị cầm tay Android.

4 Cần thiết để triển khai thiết bị xác định android.hardware.microphone, bao gồm cả việc triển khai thiết bị Android Watch.

5.1.2. Codec hình ảnh

Định dạng/Mã hóa

Mã hoá

Bộ giải mã

Chi tiết

(Các) Loại tệp / Định dạng vùng chứa được hỗ trợ

JPEG

YÊU CẦU

YÊU CẦU

Cơ bản + lũy tiến

JPEG (.jpg)

GIF

YÊU CẦU

GIF (.gif)

PNG

YÊU CẦU

YÊU CẦU

PNG (.png)

BMP

YÊU CẦU

BMP (.bmp)

WebP

YÊU CẦU

YÊU CẦU

WebP (.webp)

5.1.3. Codec video

Codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Định dạng/Mã hóa

Mã hoá

Bộ giải mã

Chi tiết

(Các) Loại tệp / Định dạng vùng chứa được hỗ trợ

H.263

BẮT BUỘC1

BẮT BUỘC2

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.mp4)

H.264 AVC

BẮT BUỘC2

BẮT BUỘC2

Xem phần 5.25.3 để biết chi tiết

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.mp4)

• MPEG-TS (.ts, chỉ âm thanh AAC, không thể tìm kiếm, Android 3.0+)

H.265HEVC

BẮT BUỘC2

Xem phần 5.3 để biết chi tiết

MPEG-4 (.mp4)

MPEG-4 SP

BẮT BUỘC2

3GPP (.3gp)

VP83

BẮT BUỘC2

(Android 4.3+)

BẮT BUỘC2

(Android 2.3.3+)

Xem phần 5.25.3 để biết chi tiết

• WebM (.webm) [ Tài nguyên, 110 ]

• Matroska (.mkv, Android 4.0+)4

VP9

BẮT BUỘC2

(Android 4.4+)

Xem phần 5.3 để biết chi tiết

• WebM (.webm) [ Tài nguyên, 110 ]

• Matroska (.mkv, Android 4.0+)4

1 Cần thiết để triển khai thiết bị bao gồm phần cứng máy ảnh và xác định android.hardware.Camera hoặc android.hardware.Camera.front.

2 Cần thiết để triển khai thiết bị ngoại trừ thiết bị Android Watch.

3 Để có chất lượng chấp nhận được của các dịch vụ hội nghị truyền hình và truyền phát video trên web, việc triển khai thiết bị NÊN sử dụng codec VP8 phần cứng đáp ứng các yêu cầu trong [ Tài nguyên, 51 ].

4 Việc triển khai thiết bị NÊN hỗ trợ ghi các tệp Matroska WebM.

5.2. Mã hóa video

Codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Việc triển khai thiết bị Android có hỗ trợ codec H.264, PHẢI hỗ trợ Cấu hình cơ sở cấp 3 và các cấu hình mã hóa video SD (Độ phân giải tiêu chuẩn) sau đây và NÊN hỗ trợ Cấu hình chính cấp 4 và các cấu hình mã hóa video HD (Độ phân giải cao) sau đây. Các thiết bị Android TV ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên mã hóa video HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây.

SD (Chất lượng thấp)

SD (Chất lượng cao)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 240 px

720 x 480 pixel

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

20 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Tốc độ bit của video

384 Kb/giây

2 Mb/giây

4 Mb/giây

10 Mb/giây

1 Khi được phần cứng hỗ trợ, nhưng ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH cho các thiết bị Android Television.

Việc triển khai thiết bị Android có hỗ trợ codec VP8 PHẢI hỗ trợ cấu hình mã hóa video SD và NÊN hỗ trợ các cấu hình mã hóa video HD (Độ phân giải cao) sau đây.

SD (Chất lượng thấp)

SD (Chất lượng cao)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Tốc độ bit của video

800 Kb/giây

2 Mb/giây

4 Mb/giây

10 Mb/giây

1 Khi được phần cứng hỗ trợ.

5.3. Giải Mã Video

Codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ chuyển đổi độ phân giải video động trong cùng một luồng cho các codec VP8, VP9, ​​H.264 và H.265.

Việc triển khai thiết bị Android với bộ giải mã H.264, PHẢI hỗ trợ Cấu hình cơ sở cấp 3 và các cấu hình giải mã video SD sau đây, đồng thời PHẢI hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android Tivi PHẢI hỗ trợ Cấu hình cao cấp 4.2 và cấu hình giải mã HD 1080p.

SD (Chất lượng thấp)

SD (Chất lượng cao)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 240 px

720 x 480 pixel

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây / 60 khung hình/giây2

30 khung hình/giây / 60 khung hình/giây2

Tốc độ bit của video

800 Kb/giây

2 Mb/giây

8 Mb/giây

20 Mb/giây

1 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Television nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được phần cứng hỗ trợ.

2 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Television.

Việc triển khai thiết bị Android khi hỗ trợ codec VP8 như được mô tả trong phần 5.1.3 , PHẢI hỗ trợ các cấu hình giải mã SD sau và NÊN hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android Tivi PHẢI hỗ trợ cấu hình giải mã HD 1080p.

SD (Chất lượng thấp)

SD (Chất lượng cao)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây / 60 khung hình/giây2

30/60 khung hình/giây2

Tốc độ bit của video

800 Kb/giây

2 Mb/giây

8 Mb/giây

20 Mb/giây

1 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Television nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được phần cứng hỗ trợ.

2 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Television.

Việc triển khai thiết bị Android, khi hỗ trợ codec VP9 như được mô tả trong phần 5.1.3 , PHẢI hỗ trợ các cấu hình giải mã video SD sau và NÊN hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android TV ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hỗ trợ cấu hình giải mã HD 1080p và NÊN hỗ trợ cấu hình giải mã UHD. Khi cấu hình giải mã video UHD được hỗ trợ, nó PHẢI hỗ trợ độ sâu màu 8 bit.

SD (Chất lượng thấp)

SD (Chất lượng cao)

HD 720p 1

HD 1080p 2

UHD 2

Độ phân giải video

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

3840 x 2160 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Tốc độ bit của video

600 Kb/giây

1,6 Mb/giây

4 Mb/giây

10 Mb/giây

20 Mb/giây

1 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Television nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được phần cứng hỗ trợ.

2 ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ cho việc triển khai thiết bị Android Television khi được phần cứng hỗ trợ.

Việc triển khai thiết bị Android, khi hỗ trợ codec H.265 như được mô tả trong phần 5.1.3 , PHẢI hỗ trợ Tầng chính Cấu hình chính Cấp 3 và các cấu hình giải mã video SD sau đây và NÊN hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android TV PHẢI hỗ trợ Cấu hình chính Cấp 4.1 Chính và cấu hình giải mã HD 1080p, đồng thời PHẢI hỗ trợ cấu hình Cấp chính Main10 Cấp 5 và cấu hình giải mã UHD.

SD (Chất lượng thấp)

SD (Chất lượng cao)

HD 720p 1

HD 1080p 1

UHD 2

Độ phân giải video

352 x 288 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

3840 x 2160 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Tốc độ bit của video

600 Kb/giây

1,6 Mb/giây

4 Mb/giây

10 Mb/giây

20 Mb/giây

1 cần thiết cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android, nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

2 Yêu cầu cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

5.4. Ghi âm

Mặc dù một số yêu cầu được nêu trong phần này được nêu là vì Android 4.3, định nghĩa tương thích cho phiên bản trong tương lai được lên kế hoạch thay đổi những điều này thành phải. Các thiết bị Android hiện tại và mới được khuyến khích rất mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu này hoặc chúng sẽ không thể đạt được khả năng tương thích Android khi nâng cấp lên phiên bản tương lai.

5.4.1. Thu âm thanh thô

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.hardware.Microphone phải cho phép chụp nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16 bit
 • Tỷ lệ lấy mẫu : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Kênh : Mono

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.hardware.Microphone sẽ cho phép chụp nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16 bit
 • Tỷ lệ lấy mẫu : 22050, 48000
 • Kênh : âm thanh nổi

5.4.2. Chụp để nhận dạng giọng nói

Ngoài các thông số kỹ thuật ghi âm trên, khi một ứng dụng đã bắt đầu ghi một luồng âm thanh bằng Android.Media.MediareCorder.Audiosource.Voice_Recognition Audio Nguồn:

 • Thiết bị sẽ thể hiện biên độ phẳng so với đặc tính tần số: cụ thể là ± 3 dB, từ 100 Hz đến 4000 Hz.
 • Độ nhạy đầu vào âm thanh phải được đặt sao cho nguồn công suất âm thanh 90 dB (SPL) ở mức 1000 Hz mang lại RMS là 2500 cho các mẫu 16 bit.
 • Mức biên độ PCM nên theo dõi tuyến tính các thay đổi SPL đầu vào trên ít nhất một phạm vi 30 dB từ -18 dB đến +12 dB RE 90 dB SPL tại micrô.
 • Tổng độ méo điều hòa phải nhỏ hơn 1% đối với 1kHz ở mức đầu vào SPL 90 dB tại micrô.
 • Xử lý giảm tiếng ồn, nếu có, phải bị vô hiệu hóa.
 • Kiểm soát tăng tự động, nếu có, phải bị vô hiệu hóa

Nếu nền tảng hỗ trợ các công nghệ triệt tiêu tiếng ồn được điều chỉnh để nhận dạng giọng nói, hiệu ứng phải được kiểm soát từ api android.media.audiofx.noiseSuppressor. Hơn nữa, trường UUID cho bộ mô tả hiệu ứng của bộ ngăn chặn tiếng ồn phải xác định duy nhất từng triển khai của công nghệ triệt tiêu tiếng ồn.

5.4.3. Chụp để định tuyến lại phát lại

Lớp Android.Media.MediareCorder.Audiosource bao gồm nguồn âm thanh remote_submix. Các thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output phải thực hiện đúng nguồn âm thanh remote_submix để khi một ứng dụng sử dụng API Android.Media.AudioreCord để ghi từ nguồn âm thanh này, nó có thể thu được hỗn hợp tất cả các luồng âm thanh ngoại trừ các luồng âm thanh sau đây :

 • Stream_ring
 • Stream_alarm
 • Stream_notification

5.5. Phát lại âm thanh

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output phải tuân thủ các yêu cầu trong phần này.

5.5.1. Phát lại âm thanh thô

Thiết bị phải cho phép phát lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16 bit
 • Tỷ lệ lấy mẫu : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Kênh : Mono, âm thanh nổi

Thiết bị sẽ cho phép phát lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Tỷ lệ lấy mẫu : 24000, 48000

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

Android cung cấp API cho các hiệu ứng âm thanh cho việc triển khai thiết bị [ Tài nguyên, 52 ]. Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng Android.Hardware.Audio.Output:

 • Phải hỗ trợ hiệu ứng_type_equalizer và effect_type_loudness_enhancer thực hiện có thể kiểm soát được thông qua bộ cân bằng phân nhóm âm thanh, tiếng ồn
 • Phải hỗ trợ triển khai API Visualizer, có thể kiểm soát được thông qua lớp Visualizer
 • Nên hỗ trợ hiệu ứng_type_bass_boost, effect_type_env_reverb, effect_type_preset_reverb và effect_type_virtualizer có thể kiểm soát được thông qua các lớp phụ âm thanh, môi trường

5.5.3. Âm lượng đầu ra âm thanh

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải bao gồm hỗ trợ cho khối lượng chính của hệ thống và suy giảm âm lượng đầu ra âm thanh kỹ thuật số trên các đầu ra được hỗ trợ, ngoại trừ đầu ra âm thanh được nén (trong đó không thực hiện giải mã âm thanh trên thiết bị).

5.6. Độ trễ âm thanh

Độ trễ âm thanh là độ trễ thời gian khi tín hiệu âm thanh đi qua một hệ thống. Nhiều lớp ứng dụng dựa vào độ trễ ngắn, để đạt được hiệu ứng âm thanh thời gian thực.

Đối với mục đích của phần này, hãy sử dụng các định nghĩa sau:

 • Độ trễ đầu ra Khoảng thời gian giữa khi một ứng dụng ghi một khung dữ liệu được mã hóa PCM và khi có thể nghe thấy âm thanh tương ứng của người nghe bên ngoài hoặc được quan sát bởi một bộ chuyển đổi.
 • Độ trễ đầu ra lạnh của độ trễ đầu ra cho khung đầu tiên, khi hệ thống đầu ra âm thanh không hoạt động và được cung cấp trước khi yêu cầu.
 • Độ trễ đầu ra liên tục Độ trễ đầu ra cho các khung tiếp theo, sau khi thiết bị phát âm thanh.
 • Độ trễ đầu vào Khoảng thời gian giữa khi một âm thanh bên ngoài được trình bày cho thiết bị và khi một ứng dụng đọc khung tương ứng của dữ liệu được mã hóa PCM.
 • Độ trễ đầu vào lạnh của tổng số thời gian đầu vào bị mất và độ trễ đầu vào cho khung đầu tiên, khi hệ thống đầu vào âm thanh đã không hoạt động và được cung cấp trước khi yêu cầu.
 • Độ trễ đầu vào liên tục Độ trễ đầu vào cho các khung tiếp theo, trong khi thiết bị đang thu âm thanh.
 • Đầu ra lạnh jitter phương sai giữa các phép đo riêng biệt của các giá trị độ trễ đầu ra lạnh.
 • Jitter đầu vào lạnh Phương sai giữa các phép đo riêng biệt của các giá trị độ trễ đầu vào lạnh.
 • Độ trễ trip tròn liên tục Tổng của độ trễ đầu vào liên tục cộng với độ trễ đầu ra liên tục cộng với 5 mili giây.
 • Opensl ES PCM Buffer Queue API API tập hợp các API OPENSL ES liên quan đến PCM trong Android NDK; Xem ndk_root/docs/opensles/index.html.

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output sẽ đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu đầu ra âm thanh này:

 • Độ trễ sản lượng lạnh từ 100 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ đầu ra liên tục từ 45 mili giây hoặc ít hơn
 • giảm thiểu công suất đầu ra lạnh

Nếu việc triển khai thiết bị đáp ứng các yêu cầu của phần này sau khi hiệu chuẩn ban đầu khi sử dụng API hàng đợi bộ đệm pcm opensl es, để có độ trễ đầu ra liên tục và độ trễ đầu ra lạnh trên ít nhất một thiết bị đầu ra âm thanh được hỗ trợ, nó có thể báo cáo hỗ trợ cho âm thanh độ trễ thấp , bằng cách báo cáo tính năng Android.hardware.audio.low_latency thông qua lớp android.content.pm.packagemanager [ Tài nguyên, 53 ]. Ngược lại, nếu việc triển khai thiết bị không đáp ứng các yêu cầu này, nó không được báo cáo hỗ trợ cho âm thanh có độ trễ thấp.

Việc triển khai thiết bị bao gồm android.hardware.microphone sẽ đáp ứng các yêu cầu âm thanh đầu vào này:

 • Độ trễ đầu vào lạnh từ 100 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ đầu vào liên tục từ 30 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ khứ hồi liên tục từ 50 mili giây hoặc ít hơn
 • giảm thiểu công cụ đầu vào lạnh

5.7. Giao thức mạng

Các thiết bị phải hỗ trợ các giao thức mạng truyền thông để phát lại âm thanh và video như được chỉ định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 50 ]. Cụ thể, các thiết bị phải hỗ trợ các giao thức mạng truyền thông sau:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • HTTP (S) Truyền phát tiến bộ
 • HTTP (S) Giao thức dự thảo phát trực tiếp, phiên bản 3 [ Tài nguyên, 54 ]

5.8. Phương tiện an toàn

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ đầu ra video an toàn và có khả năng hỗ trợ các bề mặt an toàn phải khai báo hỗ trợ cho Display.Flag_Secure. Việc triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho Display.Flag_Secure, nếu chúng hỗ trợ giao thức hiển thị không dây, phải bảo mật liên kết với cơ chế mạnh về mặt mật mã như HDCP 2.x hoặc cao hơn cho màn hình không dây Miracast. Tương tự, nếu họ hỗ trợ màn hình bên ngoài có dây, việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ HDCP 1.2 trở lên. Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ HDCP 2.2 cho các thiết bị hỗ trợ độ phân giải 4K và HDCP 1.4 trở lên cho độ phân giải thấp hơn. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng bao gồm hỗ trợ cho các màn hình không dây (Miracast) và Wired (HDMI) đáp ứng yêu cầu này.

6. Khả năng tương thích của các công cụ và tùy chọn dành cho nhà phát triển

6.1. Những công cụ phát triển

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các công cụ nhà phát triển Android được cung cấp trong SDK Android. Các thiết bị tương thích Android phải tương thích với:

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tất cả các chức năng ADB như được ghi lại trong SDK Android bao gồm Dumpsys [ Tài nguyên, 56 ]. Trình nền ADB phía thiết bị phải không hoạt động theo mặc định và phải có cơ chế có thể truy cập người dùng để bật cầu Debug Android. Nếu việc triển khai thiết bị bỏ qua chế độ ngoại vi USB, nó phải triển khai Cầu gỡ lỗi Android thông qua mạng ở khu vực địa phương (như Ethernet hoặc 802.11).

Android bao gồm hỗ trợ cho ADB an toàn. ADB an toàn cho phép ADB trên các máy chủ được xác thực đã biết. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ ADB an toàn.

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tất cả các tính năng DDMS như được ghi lại trong SDK Android. Vì DDMS sử dụng ADB, hỗ trợ cho DDMS nên không hoạt động theo mặc định, nhưng phải được hỗ trợ bất cứ khi nào người dùng đã kích hoạt Cầu Debug Android, như trên.

Việc triển khai thiết bị phải bao gồm khung khỉ và cung cấp cho các ứng dụng để sử dụng.

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ công cụ Systrace như được ghi lại trong SDK Android. Systrace phải không hoạt động theo mặc định và phải có cơ chế có thể truy cập người dùng để bật Systrace.

Hầu hết các hệ thống dựa trên Linux và các hệ thống Apple Macintosh đều nhận ra các thiết bị Android bằng các công cụ SDK Android tiêu chuẩn, mà không cần hỗ trợ bổ sung; Tuy nhiên, Microsoft Windows Systems thường yêu cầu trình điều khiển cho các thiết bị Android mới. . Thiết bị sử dụng giao thức ADB. Các trình điều khiển này phải được cung cấp cho Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 9 trong cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit.

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

Android bao gồm hỗ trợ cho các nhà phát triển để định cấu hình các cài đặt liên quan đến phát triển ứng dụng. Việc triển khai thiết bị phải tôn vinh Android.Sinstall.Application_Development_Sinstall ý định hiển thị các cài đặt liên quan đến phát triển ứng dụng [ Tài nguyên, 60 ]. Việc triển khai Android ngược dòng ẩn theo menu Tùy chọn Nhà phát triển theo mặc định và cho phép người dùng khởi chạy các tùy chọn nhà phát triển sau khi nhấn bảy (7) lần trên Cài đặt > Giới thiệu về Thiết bị > Mục menu Số bản dựng . Việc triển khai thiết bị phải cung cấp trải nghiệm nhất quán cho các tùy chọn nhà phát triển. Cụ thể, việc triển khai thiết bị phải ẩn theo mặc định của nhà phát triển và phải cung cấp một cơ chế để cho phép các tùy chọn nhà phát triển phù hợp với việc triển khai Android ngược dòng.

7. Khả năng tương thích phần cứng

Nếu một thiết bị bao gồm một thành phần phần cứng cụ thể có API tương ứng cho các nhà phát triển bên thứ ba, việc triển khai thiết bị phải triển khai API đó như được mô tả trong tài liệu SDK Android. Nếu API trong SDK tương tác với thành phần phần cứng được nêu là tùy chọn và việc triển khai thiết bị không sở hữu thành phần đó:

 • Hoàn thành các định nghĩa lớp (như được SDK ghi lại) cho API của thành phần vẫn phải được trình bày.
 • Các hành vi của API phải được thực hiện là không có một cách hợp lý.
 • Các phương thức API phải trả về các giá trị null khi được cho phép bởi tài liệu SDK.
 • Các phương thức API phải trả về việc triển khai không có các lớp trong đó các giá trị null không được phép bởi tài liệu SDK.
 • Các phương thức API không được đưa ra các ngoại lệ không được ghi lại bởi tài liệu SDK.

Một ví dụ điển hình về một kịch bản trong đó các yêu cầu này áp dụng là API điện thoại: Ngay cả trên các thiết bị không phải là điện thoại, các API này phải được triển khai là không hợp lý.

Việc triển khai thiết bị phải báo cáo một cách nhất quán thông tin cấu hình phần cứng chính xác thông qua các phương thức GetSystemAvailableFeatures () và HassystemFeat (chuỗi) trên lớp Android.Content.PM.Packagemanager cho cùng một dấu vân tay xây dựng. [ Tài nguyên, 53]

7.1. Hiển thị và đồ họa

Android bao gồm các cơ sở tự động điều chỉnh tài sản ứng dụng và bố cục UI một cách thích hợp cho thiết bị, để đảm bảo rằng các ứng dụng của bên thứ ba chạy tốt trên nhiều cấu hình phần cứng [ Tài nguyên, 61 ]. Các thiết bị phải thực hiện đúng các API và hành vi này, như chi tiết trong phần này.

Các đơn vị được tham chiếu bởi các yêu cầu trong phần này được xác định như sau:

 • Kích thước đường chéo vật lý Khoảng cách tính bằng inch giữa hai góc đối diện của phần được chiếu sáng của màn hình.
 • Các chấm trên mỗi inch (DPI) Số lượng pixel được bao gồm bởi nhịp ngang hoặc dọc tuyến tính là 1 ". Trong đó các giá trị DPI được liệt kê, cả DPI ngang và dọc phải nằm trong phạm vi.
 • Tỷ lệ khung hình Tỷ lệ Tỷ lệ của kích thước dài hơn của màn hình so với kích thước ngắn hơn. Ví dụ, màn hình hiển thị 480x854 pixel sẽ là 854 /480 = 1.779 hoặc gần như "16: 9".
 • Đơn vị pixel độc lập mật độ (DP) Đơn vị pixel ảo được chuẩn hóa thành màn hình 160 dpi, được tính là: pixel = dps * (mật độ / 160).

7.1.1. Cấu hình màn hình

7.1.1.1. Kích thước màn hình

Các thiết bị đồng hồ Android (chi tiết trong Phần 2 ) có thể có kích thước màn hình nhỏ hơn như được mô tả trong phần này.

Khung UI Android hỗ trợ nhiều kích thước màn hình khác nhau và cho phép các ứng dụng truy vấn kích thước màn hình thiết bị (hay còn gọi là "Bố cục màn hình") thông qua Android.Content.Res.Configuration.ScreenLayout với màn hình slowlayout_size_mask. Việc triển khai thiết bị phải báo cáo kích thước màn hình chính xác như được định nghĩa trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 61 ] và được xác định bởi nền tảng Android ngược dòng. Cụ thể, việc triển khai thiết bị phải báo cáo kích thước màn hình chính xác theo kích thước màn hình Pixel (DP) độc lập với mật độ logic sau đây.

 • Các thiết bị phải có kích thước màn hình ít nhất 426 dp x 320 dp ('nhỏ'), trừ khi đó là thiết bị đồng hồ Android.
 • Các thiết bị báo cáo kích thước màn hình 'bình thường' phải có kích thước màn hình ít nhất 480 dp x 320 dp.
 • Các thiết bị báo cáo kích thước màn hình 'lớn' phải có kích thước màn hình ít nhất 640 dp x 480 dp.
 • Các thiết bị báo cáo kích thước màn hình 'Xlarge' phải có kích thước màn hình ít nhất 960 dp x 720 dp.

Ngoài ra,

 • Thiết bị đồng hồ Android phải có màn hình với kích thước đường chéo vật lý trong phạm vi từ 1,1 đến 2,5 inch
 • Các loại triển khai thiết bị Android khác, với màn hình tích hợp vật lý, phải có màn hình ít nhất 2,5 inch kích thước chéo vật lý.

Các thiết bị không được thay đổi kích thước màn hình được báo cáo của họ bất cứ lúc nào.

Các ứng dụng tùy chọn cho biết kích thước màn hình mà chúng hỗ trợ thông qua thuộc tính trong tệp AndroidManifest.xml. Việc triển khai thiết bị phải tôn trọng chính xác các hỗ trợ đã nêu của các ứng dụng cho các màn hình nhỏ, bình thường, lớn và XLARGE, như được mô tả trong tài liệu SDK Android.

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

Các thiết bị đồng hồ Android có thể có tỷ lệ khung hình là 1,0 (1: 1).

Tỷ lệ khung hình màn hình phải là giá trị từ 1.3333 (4: 3) đến 1,86 (khoảng 16: 9), nhưng các thiết bị đồng hồ Android có thể có tỷ lệ khung hình là 1.0 (1: 1) vì việc triển khai thiết bị như vậy sẽ sử dụng UI_Mode_Type_Watch AS Android.Content.Res.Configuration.uimode.

7.1.1.3. Mật độ màn hình

Khung UI Android xác định một tập hợp mật độ logic tiêu chuẩn để giúp các nhà phát triển ứng dụng nhắm mục tiêu tài nguyên ứng dụng. Việc triển khai thiết bị chỉ phải báo cáo một trong các mật độ khung Android logic sau đây thông qua API Android.util.DisplayMetrics và phải thực thi các ứng dụng theo mật độ tiêu chuẩn này và không được thay đổi giá trị tại bất kỳ lúc nào cho màn hình mặc định.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 400 dpi (400dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Việc triển khai thiết bị nên xác định mật độ khung Android tiêu chuẩn gần nhất với mật độ vật lý của màn hình, trừ khi mật độ logic đó đẩy kích thước màn hình được báo cáo dưới mức tối thiểu được hỗ trợ. Nếu mật độ khung Android tiêu chuẩn gần nhất với mật độ vật lý sẽ dẫn đến kích thước màn hình nhỏ hơn kích thước màn hình tương thích được hỗ trợ nhỏ nhất (chiều rộng 320 dP), việc triển khai thiết bị sẽ báo cáo mật độ khung Android tiêu chuẩn thấp nhất tiếp theo.

7.1.2. Hiển thị số liệu

Việc triển khai thiết bị phải báo cáo các giá trị chính xác cho tất cả các số liệu hiển thị được xác định trong android.util.displaymetrics [ Tài nguyên, 62 ] và phải báo cáo các giá trị giống nhau bất kể màn hình nhúng hay bên ngoài được sử dụng làm màn hình mặc định.

7.1.3. Định hướng màn hình

Các thiết bị phải báo cáo hướng nào mà họ hỗ trợ (Android.hardware.Screen.portrait và/hoặc Android.hardware.Screen.landscape) và phải báo cáo ít nhất một định hướng được hỗ trợ. Ví dụ: một thiết bị có màn hình cảnh quan định hướng cố định, chẳng hạn như tivi hoặc máy tính xách tay, chỉ nên báo cáo Android.hardware.Screen.landscape.

Các thiết bị báo cáo cả hai hướng màn hình phải hỗ trợ định hướng động theo các ứng dụng theo hướng chân dung hoặc hình cảnh quan. Đó là, thiết bị phải tôn trọng yêu cầu của ứng dụng đối với một hướng màn hình cụ thể. Việc triển khai thiết bị có thể chọn định hướng chân dung hoặc cảnh quan làm mặc định.

Các thiết bị phải báo cáo giá trị chính xác cho định hướng hiện tại của thiết bị, bất cứ khi nào được truy vấn thông qua android.content.res.configuration.orientation, android.view.display.getorientation () hoặc API khác.

Các thiết bị không được thay đổi kích thước hoặc mật độ màn hình được báo cáo khi thay đổi định hướng.

7.1.4. Tăng tốc đồ họa 2D và 3D

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ cả OpenGL ES 1.0 và 2.0, như được thể hiện và chi tiết trong các tài liệu SDK Android. Việc triển khai thiết bị sẽ hỗ trợ OpenGL ES 3.0 hoặc 3.1 trên các thiết bị có khả năng hỗ trợ nó. Việc triển khai thiết bị cũng phải hỗ trợ Android Rendercript, như được nêu chi tiết trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 63 ].

Việc triển khai thiết bị cũng phải xác định chính xác mình là hỗ trợ OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 hoặc OpenGL 3.1. Đó là:

 • Các API được quản lý (như thông qua phương thức Gles10.getString () phải báo cáo hỗ trợ cho OpenGL ES 1.0 và OpenGL ES 2.0.
 • API OpenGL C/C ++ gốc (API có sẵn cho các ứng dụng thông qua LIBGLES_V1CM.SO, LIBGLES_V2.SO hoặc LIBEGL.SO) phải báo cáo hỗ trợ cho OpenGL ES 1.0 và OpenGL ES 2.0.
 • Việc triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho OpenGL ES 3.0 hoặc 3.1 phải hỗ trợ API được quản lý tương ứng và bao gồm hỗ trợ cho API C/C ++ gốc. Trên các triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho OpenGL ES 3.0 hoặc 3.1, libglesv2.so phải xuất các ký hiệu chức năng tương ứng ngoài các ký hiệu chức năng OpenGL ES 2.0.

Ngoài OpenGL ES 3.1, Android còn cung cấp gói mở rộng với các giao diện Java [ Tài nguyên, 64 ] và hỗ trợ gốc cho chức năng đồ họa nâng cao như Tessellation và định dạng nén kết cấu ASTC. Việc triển khai thiết bị Android có thể hỗ trợ gói tiện ích mở rộng này và chỉ nếu được triển khai đầy đủ, hãy xác định hỗ trợ thông qua cờ Android.hardware.opengles.aep.

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị có thể thực hiện bất kỳ tiện ích mở rộng OpenGL mong muốn nào. Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị phải báo cáo thông qua các API được quản lý OpenGL ES và tất cả các chuỗi mở rộng mà chúng hỗ trợ và ngược lại không được báo cáo các chuỗi mở rộng mà họ không hỗ trợ.

Lưu ý rằng Android bao gồm hỗ trợ cho các ứng dụng để chỉ định tùy chọn rằng chúng yêu cầu các định dạng nén kết cấu OpenGL cụ thể. Các định dạng này thường là dành riêng cho nhà cung cấp. Việc triển khai thiết bị không được Android yêu cầu để thực hiện bất kỳ định dạng nén kết cấu cụ thể nào. Tuy nhiên, họ nên báo cáo chính xác bất kỳ định dạng nén kết cấu nào mà họ hỗ trợ, thông qua phương thức getString () trong API OpenGL.

Android bao gồm một cơ chế để các ứng dụng tuyên bố rằng họ muốn kích hoạt tăng tốc phần cứng cho đồ họa 2D tại ứng dụng, hoạt động, cửa sổ hoặc xem cấp thông qua việc sử dụng thẻ kê khai Android: HardWareaccelerated hoặc trực tiếp API gọi [ Tài nguyên, 65 ].

Việc triển khai thiết bị phải cho phép tăng tốc phần cứng theo mặc định và phải vô hiệu hóa tăng tốc phần cứng nếu nhà phát triển yêu cầu bằng cách cài đặt Android: hardWareaccelerated = "false" hoặc vô hiệu hóa tăng tốc phần cứng trực tiếp thông qua API xem Android.

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị phải thể hiện hành vi phù hợp với tài liệu SDK Android về gia tốc phần cứng [ Tài nguyên, 65 ].

Android bao gồm một đối tượng TextureView cho phép các nhà phát triển tích hợp trực tiếp kết cấu OpenGL ES tăng tốc phần cứng như là các mục tiêu hiển thị trong hệ thống phân cấp UI. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ API TextureView và phải thể hiện hành vi nhất quán với việc triển khai Android ngược dòng.

Android bao gồm hỗ trợ cho eGL_Android_Recordable, một thuộc tính EGLConfig cho biết liệu EGLConfig có hỗ trợ kết xuất cho AnativeWindow ghi lại hình ảnh vào video hay không. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tiện ích mở rộng EGL_ANDROID_RECORDBLE [ Tài nguyên, 66 ].

7.1.5. Chế độ tương thích ứng dụng cũ

Android chỉ định một "chế độ tương thích" trong đó khung hoạt động theo chế độ kích thước màn hình 'bình thường' (chiều rộng 320dp) vì lợi ích của các ứng dụng kế thừa không được phát triển cho các phiên bản cũ của Android có tính độc lập kích thước màn hình trước. Việc triển khai thiết bị phải bao gồm hỗ trợ cho chế độ tương thích ứng dụng kế thừa như được triển khai bởi mã nguồn mở Android ngược dòng. Nghĩa là, việc triển khai thiết bị không được thay đổi các kích hoạt hoặc ngưỡng mà chế độ tương thích được kích hoạt và không được thay đổi hành vi của chế độ tương thích.

7.1.6. Công nghệ màn hình

Nền tảng Android bao gồm API cho phép các ứng dụng hiển thị đồ họa phong phú cho màn hình. Các thiết bị phải hỗ trợ tất cả các API này theo định nghĩa của SDK Android trừ khi được phép cụ thể trong tài liệu này.

 • Các thiết bị phải hỗ trợ hiển thị có khả năng hiển thị đồ họa màu 16 bit và sẽ hỗ trợ hiển thị có khả năng đồ họa màu 24 bit.
 • Các thiết bị phải hỗ trợ hiển thị có khả năng kết xuất hình ảnh động.
 • Công nghệ hiển thị được sử dụng phải có tỷ lệ khung hình pixel (PAR) trong khoảng 0,9 đến 1,15. Đó là, tỷ lệ khung hình pixel phải ở gần vuông (1.0) với dung sai 10 ~ 15%.

7.1.7. Màn hình bên ngoài

Android bao gồm hỗ trợ cho màn hình thứ cấp để cho phép các khả năng chia sẻ phương tiện và API nhà phát triển để truy cập vào màn hình bên ngoài. Nếu một thiết bị hỗ trợ màn hình bên ngoài thông qua kết nối có dây, không dây hoặc kết nối hiển thị bổ sung được nhúng thì việc triển khai thiết bị phải triển khai API Trình quản lý hiển thị như được mô tả trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 67 ].

7.2. Thiết bị đầu vào

7.2.1. Bàn phím

Các thiết bị đồng hồ Android có thể nhưng các loại triển khai thiết bị khác phải triển khai bàn phím mềm.

Triển khai thiết bị:

 • Phải bao gồm hỗ trợ cho Khung quản đầu vào (cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tạo ra các trình chỉnh sửa phương thức đầu vào.
 • Phải cung cấp ít nhất một triển khai bàn phím mềm (bất kể có bàn phím cứng hay không) ngoại trừ các thiết bị đồng hồ Android trong đó kích thước màn hình làm cho nó ít hợp lý hơn khi có bàn phím mềm
 • Có thể bao gồm các triển khai bàn phím mềm bổ sung
 • Có thể bao gồm bàn phím phần cứng
 • Không được bao gồm một bàn phím phần cứng không khớp với một trong các định dạng được chỉ định trong Android.Content.Res.Configuration.Keyboard [ Tài nguyên, 68 ] (QWERTY hoặc 12 KEY)

7.2.2. Điều hướng không chạm

Các thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ D-PAD.

Triển khai thiết bị:

 • Có thể bỏ qua một tùy chọn điều hướng không chạm (Trackball, D-Pad hoặc Wheel) nếu việc triển khai thiết bị không phải là thiết bị truyền hình Android
 • Phải báo cáo giá trị chính xác cho android.content.res.configuration.navulation [ Tài nguyên, 68 ]
 • Phải cung cấp một cơ chế giao diện người dùng thay thế hợp lý để lựa chọn và chỉnh sửa văn bản, tương thích với các công cụ quản lý đầu vào. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng bao gồm một cơ chế lựa chọn phù hợp để sử dụng với các thiết bị thiếu đầu vào điều hướng không chạm.

7.2.3. Phím điều hướng

Yêu cầu về tính khả dụng và khả năng hiển thị của các chức năng nhà, Recents và Back khác nhau giữa các loại thiết bị như được mô tả trong phần này.

Các chức năng về nhà, recents và ngược (được ánh xạ tới các sự kiện chính keycode_home, keycode_app_switch, keycode_back, tương ứng) rất cần thiết cho mô hình điều hướng Android và do đó;

 • Việc triển khai thiết bị cầm tay Android phải cung cấp các chức năng nhà, Recents và Back.
 • Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải cung cấp các chức năng nhà và trở lại.
 • Việc triển khai thiết bị theo dõi Android phải có sẵn chức năng nhà cho người dùng và chức năng trở lại ngoại trừ khi nó ở trong UI_Mode_Type_Watch.
 • Tất cả các loại triển khai thiết bị khác phải cung cấp các chức năng nhà và trở lại.

Các chức năng này có thể được triển khai thông qua các nút vật lý chuyên dụng (như nút cảm ứng cơ học hoặc điện dung) hoặc có thể được triển khai bằng cách sử dụng các khóa phần mềm chuyên dụng trên một phần riêng biệt của màn hình, cử chỉ, bảng cảm ứng, v.v. Android hỗ trợ cả hai lần triển khai. Tất cả các chức năng này phải có thể truy cập được với một hành động duy nhất (ví dụ: Tap, nhấp đúp hoặc cử chỉ) khi hiển thị.

Chức năng Recents, nếu được cung cấp, phải có một nút hoặc biểu tượng có thể nhìn thấy trừ khi được ẩn cùng với các hàm điều hướng khác trong chế độ toàn màn hình. Điều này không áp dụng cho các thiết bị nâng cấp từ các phiên bản Android trước đó có các nút vật lý để điều hướng và không có khóa Recents.

Các chức năng về nhà và lưng, nếu được cung cấp, mỗi người phải có một nút hoặc biểu tượng hiển thị trừ khi được ẩn cùng với các chức năng điều hướng khác ở chế độ màn hình toàn bộ hoặc khi UIMode UI_Mode_Type_mask được đặt thành UI_Mode_Type_Watch.

Chức năng menu không được dùng để ủng hộ thanh hành động kể từ Android 4.0. Do đó, việc triển khai thiết bị mới vận chuyển với Android 5.0 không được triển khai nút vật lý chuyên dụng cho chức năng menu. Việc triển khai thiết bị cũ không nên triển khai nút vật lý chuyên dụng cho chức năng menu, nhưng nếu nút menu vật lý được triển khai và thiết bị đang chạy các ứng dụng với TargetSDKVersion> 10, việc triển khai thiết bị:

 • Phải hiển thị nút tràn hành động trên thanh hành động khi có thể nhìn thấy và bật lên menu Overflow Action không trống. Đối với việc triển khai thiết bị được ra mắt trước Android 4.4 nhưng nâng cấp lên Android 5.0, điều này được khuyến nghị.
 • Không được sửa đổi vị trí của cửa sổ bật lên tràn hành động được hiển thị bằng cách chọn nút tràn trong thanh hành động
 • Có thể hiển thị bật lên Overflow Overflow ở vị trí sửa đổi trên màn hình khi nó được hiển thị bằng cách chọn nút menu vật lý

Để tương thích ngược, việc triển khai thiết bị phải cung cấp chức năng menu cho các ứng dụng khi TargetSdkVersion <= 10, bằng nút vật lý, khóa phần mềm hoặc cử chỉ. Chức năng menu này nên được trình bày trừ khi được ẩn cùng với các chức năng điều hướng khác.

Android hỗ trợ hỗ trợ hành động [ Tài nguyên, 69 ]. Việc triển khai thiết bị Android ngoại trừ các thiết bị đồng hồ Android phải cung cấp hành động hỗ trợ cho người dùng mọi lúc khi chạy các ứng dụng. Hành động hỗ trợ nên được thực hiện dưới dạng áp suất dài trên nút home hoặc một cử chỉ vuốt lên trên khóa nhà phần mềm. Chức năng này có thể được thực hiện thông qua một nút vật lý, khóa phần mềm hoặc cử chỉ khác, nhưng phải có thể truy cập được với một hành động duy nhất (ví dụ: Tap, nhấp đúp hoặc cử chỉ) khi hiển thị các khóa điều hướng khác.

Việc triển khai thiết bị có thể sử dụng một phần riêng biệt của màn hình để hiển thị các phím điều hướng, nhưng nếu vậy, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Các khóa điều hướng thực hiện thiết bị phải sử dụng một phần riêng biệt của màn hình, không có sẵn cho các ứng dụng và không được che khuất hoặc can thiệp vào phần màn hình có sẵn cho các ứng dụng.
 • Việc triển khai thiết bị phải cung cấp một phần của màn hình cho các ứng dụng đáp ứng các yêu cầu được xác định trong Phần 7.1.1 .
 • Việc triển khai thiết bị phải hiển thị các phím điều hướng khi các ứng dụng không chỉ định chế độ UI hệ thống hoặc chỉ định System_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Việc triển khai thiết bị phải trình bày các khóa điều hướng trong chế độ "Cấu hình thấp" (ví dụ: mờ) khi các ứng dụng chỉ định System_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Việc triển khai thiết bị phải ẩn các khóa điều hướng khi các ứng dụng chỉ định System_UI_FLAG_HIDE_NAVIGH.

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

Các thiết bị cầm tay Android và thiết bị đồng hồ phải hỗ trợ đầu vào màn hình cảm ứng.

Việc triển khai thiết bị nên có một hệ thống đầu vào con trỏ nào đó (giống như chuột hoặc cảm ứng). Tuy nhiên, nếu việc triển khai thiết bị không hỗ trợ hệ thống đầu vào con trỏ, thì nó không được báo cáo Android.hardware.TouchScreen hoặc Android.hardware.Faketouch Tính năng Hằng số. Việc triển khai thiết bị bao gồm hệ thống đầu vào con trỏ:

 • Nên hỗ trợ các con trỏ được theo dõi độc lập hoàn toàn, nếu hệ thống đầu vào của thiết bị hỗ trợ nhiều con trỏ
 • Phải báo cáo giá trị của Android.Content.Res.Configuration.TouchScreen [ Tài nguyên, 68 ] tương ứng với loại màn hình cảm ứng cụ thể trên thiết bị

Android bao gồm hỗ trợ cho một loạt các màn hình cảm ứng, miếng đệm cảm ứng và các thiết bị đầu vào cảm ứng giả. Việc triển khai thiết bị dựa trên màn hình cảm ứng được liên kết với màn hình [ tài nguyên, 70 ] sao cho người dùng có ấn tượng về việc thao tác trực tiếp các mục trên màn hình. Vì người dùng đang trực tiếp chạm vào màn hình, hệ thống không yêu cầu bất kỳ khả năng chi trả bổ sung nào để chỉ ra các đối tượng bị thao túng. Ngược lại, giao diện cảm ứng giả cung cấp một hệ thống đầu vào của người dùng xấp xỉ một tập hợp con của các khả năng màn hình cảm ứng. Ví dụ: một con chuột hoặc điều khiển từ xa điều khiển con trỏ trên màn hình xấp xỉ cảm ứng, nhưng yêu cầu người dùng phải điểm đầu tiên hoặc tập trung sau đó nhấp vào. Vô số các thiết bị đầu vào như chuột, trackpad, chuột không khí dựa trên con quay, con quay quay, cần điều khiển và trackpad nhiều chạm có thể hỗ trợ các tương tác cảm ứng giả. Android 5.0 bao gồm tính năng hằng số android.hardware.faketouch, tương ứng với thiết bị đầu vào không có độ chính xác cao (dựa trên con trỏ) như chuột hoặc trackpad có thể mô phỏng đầy đủ đầu vào dựa trên cảm ứng (bao gồm hỗ trợ cử chỉ cơ bản), và chỉ ra rằng thiết bị hỗ trợ một tập hợp con được mô phỏng của chức năng màn hình cảm ứng. Việc triển khai thiết bị tuyên bố tính năng Fake Touch phải đáp ứng các yêu cầu cảm ứng giả trong Phần 7.2.5 .

Việc triển khai thiết bị phải báo cáo tính năng chính xác tương ứng với loại đầu vào được sử dụng. Việc triển khai thiết bị bao gồm màn hình cảm ứng (một lần chạm hoặc tốt hơn) phải báo cáo tính năng nền tảng không đổi Android.hardware.TouchScreen. Việc triển khai thiết bị báo cáo tính năng nền tảng Hằng số Android.hardware.TouchScreen cũng phải báo cáo tính năng nền tảng Hằng số Android.Hardware.Faketouch. Việc triển khai thiết bị không bao gồm màn hình cảm ứng (và chỉ dựa vào thiết bị con trỏ) không được báo cáo bất kỳ tính năng màn hình cảm ứng nào và chỉ phải báo cáo Android.hardware.Faketouch nếu chúng đáp ứng các yêu cầu cảm ứng giả trong Phần 7.2.5 .

7.2.5. Đầu vào cảm ứng giả

Việc triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho android.hardware.faketouch:

 • Phải báo cáo vị trí màn hình X và Y tuyệt đối của vị trí con trỏ và hiển thị một con trỏ trực quan trên màn hình [ Tài nguyên, 71 ]
 • Phải báo cáo sự kiện cảm ứng với mã hành động chỉ định thay đổi trạng thái xảy ra trên con trỏ đi xuống hoặc lên trên màn hình [ Tài nguyên, 71 ]
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống và lên trên một đối tượng trên màn hình, cho phép người dùng mô phỏng TAP trên một đối tượng trên màn hình
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống, con trỏ lên, con trỏ xuống sau đó con trỏ lên cùng một vị trí trên một đối tượng trên màn hình trong ngưỡng thời gian, cho phép người dùng mô phỏng công cụ khai thác gấp đôi trên một đối tượng trên màn hình [ Tài nguyên, 71 ]
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống một điểm tùy ý trên màn hình, con trỏ di chuyển đến bất kỳ điểm tùy ý nào khác trên màn hình, theo sau là một con trỏ lên, cho phép người dùng mô phỏng lực kéo cảm ứng
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống sau đó cho phép người dùng nhanh chóng di chuyển đối tượng đến một vị trí khác trên màn hình và sau đó trỏ lên màn hình, cho phép người dùng lật một đối tượng trên màn hình

Các thiết bị khai báo hỗ trợ cho android.hardware.faketouch.multitouch.distince phải đáp ứng các yêu cầu đối với faketouch ở trên, và cũng phải hỗ trợ theo dõi riêng biệt hai hoặc nhiều đầu vào con trỏ độc lập.

7.2.6. Hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ ánh xạ nút cho các bộ điều khiển trò chơi như được liệt kê dưới đây. Việc triển khai Android ngược dòng bao gồm việc triển khai cho các bộ điều khiển trò chơi đáp ứng yêu cầu này.

7.2.6.1. Ánh xạ nút

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ các ánh xạ chính sau:

Cái nút

Ẩn sử dụng 2

Nút Android

A 1

0x09 0x0001

Keycode_button_a (96)

B 1

0x09 0x0002

Keycode_button_b (97)

X 1

0x09 0x0004

Keycode_button_x (99)

Y 1

0x09 0x0005

Keycode_button_y (100)

D-pad lên 1

D-pad xuống 1

0x01 0x00393

AXIS_HAT_Y 4

D-pad trái 1

D-pad phải 1

0x01 0x00393

AXIS_HAT_X4

Nút vai trái 1

0x09 0x0007

Keycode_button_l1 (102)

Nút vai phải 1

0x09 0x0008

Keycode_button_r1 (103)

Nhấp vào gậy trái 1

0x09 0x000E

Keycode_button_thumbl (106)

Nhấp vào Stick Bấm 1

0x09 0x000f

Keycode_button_thumbr (107)

Nhà 1

0x0C 0x0223

Keycode_home (3)

Trở lại 1

0x0C 0x0224

Keycode_back (4)

1 [ Tài nguyên, 72 ]

2 Các cách sử dụng HID ở trên phải được khai báo trong PAD CA (0x01 0x0005).

3 Việc sử dụng này phải có mức tối thiểu logic là 0, tối đa logic là 7, tối thiểu vật lý là 0, tối đa vật lý là 315, đơn vị tính bằng độ và kích thước báo cáo là 4. Giá trị logic được xác định là xoay theo chiều kim đồng hồ cách xa trục thẳng đứng; Ví dụ, giá trị logic là 0 biểu thị không xoay và nút tăng được nhấn, trong khi giá trị logic là 1 biểu thị một vòng quay 45 độ và cả các phím lên và bên trái được nhấn.

4 [ Tài nguyên, 71 ]

Kiểm soát tương tự 1

Ẩn sử dụng

Nút Android

Bấm nút trái

0x02 0x00C5

AXIS_LTRIGGER

Đúng ngòi nổ

0x02 0x00C4

AXIS_RTRIGGER

Cần điều khiển trái

0x01 0x0030

0x01 0x0031

AXIS_X

AXIS_Y

Cần điều khiển đúng

0x01 0x0032

0x01 0x0035

AXIS_Z

AXIS_RZ

1 [ Tài nguyên, 71 ]

7.2.7. Điều khiển từ xa

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android sẽ cung cấp một điều khiển từ xa để cho phép người dùng truy cập giao diện TV. Điều khiển từ xa có thể là một điều khiển từ xa vật lý hoặc có thể là một điều khiển từ xa dựa trên phần mềm có thể truy cập từ điện thoại hoặc máy tính bảng di động. Điều khiển từ xa phải đáp ứng các yêu cầu được xác định dưới đây.

 • Tìm kiếm triển khai chi trả cho các ứng dụng phải kích hoạt keycode_search khi người dùng gọi tìm kiếm bằng giọng nói trên điều khiển từ xa dựa trên vật lý hoặc phần mềm.
 • Navigation —All Android Television remotes MUST include Back, Home, and Select buttons and support for D-pad events [ Resources, 72 ].

7.3. Cảm biến

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Việc triển khai các thiết bị thường có thể bỏ qua các cảm biến này, như được quy định trong các tiểu mục sau. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors [ Resources, 73 ]. Ví dụ: triển khai thiết bị:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53]
 • Phải trả về một danh sách chính xác các cảm biến được hỗ trợ thông qua SensorManager.getSensorList () và các phương thức tương tự
 • Phải hoạt động hợp lý cho tất cả các API cảm biến khác (ví dụ: bằng cách trả về đúng hoặc sai khi thích hợp khi các ứng dụng cố gắng đăng ký người nghe, không gọi người nghe cảm biến khi không có cảm biến tương ứng;, v.v.)
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 74 ]
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to meet these requirement so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds [ Resources, 75 ].

Danh sách trên không toàn diện; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on Sensors [ Resources, 73 ] is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in [ Resources, 76 ]. If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors [ Resources, 76 ].

Some Android sensor supports a "continuous" trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 77 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive sự kiện.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Gia tốc kế

Việc triển khai thiết bị nên bao gồm gia tốc kế 3 trục. Android Handheld devices and Android Watch devices are strongly encouraged to include this sensor. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm gia tốc kế 3 trục, nó: nó:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 78 ]
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 100 Hz and SHOULD report events up to at least 200 Hz
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ]
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis
 • MUST have a resolution of at least 8-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • SHOULD be temperature compensated
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included

7.3.2. Từ kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ]
 • MUST be capable of measuring between -900 μT and +900 μT on each axis before saturating
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 μT and SHOULD have a value below 200 μT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 μT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 μT
 • SHOULD be temperature compensated
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 μT
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Việc triển khai thiết bị nên bao gồm máy thu GPS. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm máy thu GPS, nó sẽ bao gồm một số dạng kỹ thuật "GPS được hỗ trợ" để giảm thiểu thời gian khóa GPS.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm một con quay hồi chuyển, nó: nó:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 100 Hz and SHOULD report events up to at least 200 Hz
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more
 • MUST be temperature compensated
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Áp kế

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor
 • Phải có khả năng cung cấp các sự kiện ở 5 Hz trở lên
 • Phải có độ chính xác đầy đủ để cho phép ước tính độ cao
 • MUST be temperature compensated

7.3.6. Nhiệt kế

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. quang kế

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

Việc triển khai thiết bị có thể bao gồm một cảm biến gần. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. Đó là, cảm biến lân cận phải được định hướng để phát hiện các đối tượng gần với màn hình, vì mục đích chính của loại cảm biến này là phát hiện một chiếc điện thoại được người dùng sử dụng. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm một cảm biến gần với bất kỳ hướng nào khác, nó không thể truy cập được thông qua API này.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more

7.4. Kết nối dữ liệu

7.4.1. Điện thoại

"Telephony" as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. Tuy nhiên, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm điện thoại GSM hoặc CDMA, nó phải thực hiện hỗ trợ đầy đủ cho API cho công nghệ đó. Việc triển khai thiết bị không bao gồm phần cứng điện thoại phải triển khai các API đầy đủ dưới dạng không có.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 79 ]
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 80 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct
 • MUST support regular Wi-Fi operation
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 81 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point

7.4.3. Bluetooth

Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE and Android Watch device implementations MUST support Bluetooth.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 82 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 82 ]
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 83 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method

7.4.4. Truyền thông trường gần

Việc triển khai thiết bị nên bao gồm một bộ thu phát và phần cứng liên quan cho Truyền thông gần trường (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53 ]
 • Phải có khả năng đọc và viết tin nhắn NDEF thông qua các tiêu chuẩn NFC sau:
  • Phải có khả năng đóng vai trò là người đọc/người đọc diễn đàn NFC (theo định nghĩa của Đặc tả kỹ thuật của Diễn đàn NFC NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) thông qua các tiêu chuẩn NFC sau:
   • NFCA (ISO14443-3A)
   • NFCB (ISO14443-3B)
   • NFCF (JIS 6319-4)
   • ISODEP (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Loại 1, 2, 3, 4 (được xác định bởi Diễn đàn NFC)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as SHOULD, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NFCV (ISO 15693)
  • Phải có khả năng truyền và nhận dữ liệu thông qua các tiêu chuẩn và giao thức ngang hàng sau đây:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (được xác định bởi Diễn đàn NFC)
   • SDP 1.0 (được xác định bởi Diễn đàn NFC)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 84 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 85 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 86 ]
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 87 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 88 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name "urn:nfc:sn:handover" for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked

(Lưu ý rằng các liên kết có sẵn công khai không có sẵn cho các thông số kỹ thuật diễn đàn của JIS, ISO và NFC được trích dẫn ở trên.)

Android 5.0 includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 10 ]

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • Phải triển khai các API Android tương ứng như được ghi lại bởi SDK Android
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() meth od [Resources, 53] . Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • Không được thực hiện API Android tương ứng cũng như báo cáo tính năng com.nxp.mifare trừ khi nó cũng thực hiện hỗ trợ chung NFC như được mô tả trong phần này

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53] , and MUST implement the Android NFC API as a không ra đâu.

Khi các lớp Android.nfc.NdefMessage và Android.nfc.NdeFrecord đại diện cho định dạng biểu diễn dữ liệu độc lập với giao thức, việc triển khai thiết bị phải thực hiện các API này ngay cả khi chúng không bao gồm hỗ trợ cho NFC hoặc khai báo tính năng Android.hardware.NFC.

7.4.5. Khả năng mạng tối thiểu

Việc triển khai thiết bị phải bao gồm hỗ trợ cho một hoặc nhiều hình thức mạng dữ liệu. Cụ thể, việc triển khai thiết bị phải bao gồm hỗ trợ cho ít nhất một tiêu chuẩn dữ liệu có khả năng 200kbit/giây trở lên. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Các thiết bị có thể thực hiện nhiều hơn một hình thức kết nối dữ liệu.

7.4.6. Cài đặt đồng bộ hóa

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns "true" [ Resources, 89 ].

7.5. Máy ảnh

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Camera phía sau

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels)
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 90 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

7.5.3. Camera ngoài

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher)
 • MAY support multiple cameras

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Hành vi API máy ảnh

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 91 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 92 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 93] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 94] .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 94] ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Định hướng máy ảnh

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Bộ nhớ và lưu trữ

7.6.1. Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size

32-bit device

64-bit device

Android Watch devices (due to smaller screens)

416MB

Không áp dụng

xhdpi or lower on small/normal screens

hdpi or lower on large screens

mdpi or lower on extra large screens

512MB

832MB

400dpi or higher on small/normal screens

xhdpi or higher on large screens

tvdpi or higher on extra large screens

896MB

1280MB

560dpi or higher on small/normal screens

400dpi or higher on large screens

xhdpi or higher on extra large screens

1344MB

1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 95 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased
 • MUST mount the SD card by default

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed & privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except for the package-specific directories on the secondary external storage, but SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 96 ]
 • SHOULD report a USB device class of 0x00
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'

If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 97 ]
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ]
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port
 • is very strongly RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ]
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 100 ]
 • SHOULD support the Charging Downstream Port output current range of 1.5 A ~ 5 A as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ].

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

Android Handheld and Watch devices MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

7.8.2. Đầu ra âm thanh

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Cổng âm thanh analog

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 101 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210–290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360–680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110–180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack
 • MUST be capable of driving at least 150mV +/- 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V

8. Khả năng tương thích hiệu suất

Some minimum performance criterias are critical to the user experience and impacts the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. Tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Task switching When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. Hiệu suất truy cập I/O tệp

Device implementations MUST ensure file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write Device implementations MUST ensure a sequential write performance of 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write Device implementations MUST ensure a random write performance of 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read Device implementations MUST ensure a sequential read performance of 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read Device implementations MUST ensure a random read performance of 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Quyền

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 102 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID và cách ly quy trình

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.3. Quyền hệ thống tập tin

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.4. Môi trường thực thi thay thế

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the cơ chế.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.)
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 103] . Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 104 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ]
 • Device implementations MAY support creating users and managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs, and if supported, MUST declare the platform feature flag android.software.managed_users.
 • Device implementations that declare the feature flag android.software.managed_users MUST use the upstream AOSP icon badge to represent the managed applications and other badge UI elements like Recents & Notifications.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 105 ] for primary external storage.

9.6. Cảnh báo SMS cao cấp

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 106 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit
 • SHOULD NOT be user or developer configurable

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or, if using a kernel other than Linux, an equivalent mandatory access control system. Devices must also meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Triển khai thiết bị:

 • MUST set SELinux to global enforcing mode,
 • MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the external/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the external/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9,8. Sự riêng tư

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation has a lock screen, the device MUST support full-disk encryption of the application private data, (/data partition) as well as the SD card partition if it is a permanent, non-removable part of the device [ Resources , 107 ]. For devices supporting full-disk encryption, the full-disk encryption SHOULD be enabled all the time after the user has completed the out-of-box experience. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Khởi động đã được xác minh

Device implementations SHOULD support verified boot for device integrity, and if the feature is supported it MUST declare the platform feature flag android.software.verified_boot. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-verity.

10. Kiểm tra khả năng tương thích của phần mềm

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 108 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 5.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. Trình xác minh CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Phần mềm có thể cập nhật

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, the device MUST support Over-the-air download with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 5.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.0, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Nhật ký thay đổi tài liệu

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

(Các) phần

Summary of change

1. Giới thiệu

Updated requirements to refer to SDK documentation as source of truth.

2. Loại thiết bị

Included definitions for device types for handheld, television, and watch devices.

2.1 Device Configuration

Added non-exhaustive list to illustrate hardware configuration deviation across devices.

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

MUST also provide complete implementations of APIs with "@SystemApi" marker in the upstream Android source code.

3.2.2. Xây dựng thông số

Included SUPPORTED_ABIS, SUPPORTED_32_BIT_ABIS, and SUPPORTED_64_BIT_ABIS parameters in list, updated PRODUCT to require unique Product SKUs, and updated TAGS.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Clarified language that the compatibility requirement is for mainly the intents pattern

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Included new requirements for home screen, NFC, and default SMS applications.

3.3.1 Application Binary Interfaces

Added requirements to support equivalent 32-bit ABI if any 64-bit ABI is supported. Updated parameters to reflect this change.

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Webview compatibility required for all devices except Android Watch devices. Removed Locale string requirement.

3.4.2. Tính tương thích của trình duyệt web

Android Television and Watch Devices MAY omit a browser application, but all other types of device implementations MUST include one.

3.7. Runtime compatibility

Updated Minimum application memory requirements

3.8.2. Widget

Widget support is optional for all device types, but recommended for Handheld Devices.

3.8.3. Thông báo

Expanded definitions for types of supported notifications.

3.8.4. Tìm kiếm

Android Television devices MUST include global search. All other device types SHOULD.

3.8.6. Chủ đề

Devices MUST support material theme.

3.8.7. Hình Nền Động

Devices that include live wallpaper MUST report the platform feature flag android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

Advised requirement to support new Recents User Interface.

Ít nhất nên hiển thị tiêu đề của 4 hoạt động tại một thời điểm.

3.8.10. Lock Screen Media Remote Control

Remote Control Client API deprecated in favor of the Media Notification Template

3.8.11. Giấc mơ

Optional for Android Watch devices. Required for all other device types.

3.8.13 Unicode and font

MUST support Roboto 2 in addition to existing requirements.

3.12. Khung đầu vào TV

Android Television device implementations MUST support Television Input Framework.

5.1. Codec phương tiện

Added 3 sections for Audio, Image, and Video codecs.

5.4 Audio Recording

Broken into subsections

5.4.1. Raw audio capture

Defined characteristics for raw audio capture on devices that declare android.hardware.microphone

5.5. Phát lại âm thanh

Added section 5.5. Audio Playback with 2 subsections: 5.5.1 Audio Effects and 5.5.2. Âm lượng đầu ra âm thanh

5.6 Audio Latency

Added definitions and requirements for cold output jitter, cold input jitter, and continuous round-trip latency.

5.8 Secure Media

Included secure media requirements from 7.1.8. External Displays and added requirements for Android Television.

6.1. Những công cụ phát triển

Updated resources.

6.2.1. Thực nghiệm

Removed section

7. Khả năng tương thích phần cứng

Updated to reflect that device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration for the same build fingerprint.

7.1.1.1. Kích thước màn hình

Updated to reflect Android Watch devices screen size and that the value can't change

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

Updated to reflect Android Watch devices screen aspect ratio (1:1).

7.1.3. Định hướng màn hình

Updated to reflect that devices with a fixed orientation landscape screen SHOULD only report that orientation.

7.1.4. Tăng tốc đồ họa 2D và 3D

Added that Android devices MAY support the Android extension pack.

(old) 7.1.6. Screen Types

Section Removed

7.1.6. Công nghệ màn hình

Updated pixel aspect ratio (PAR) to be between 0.9 and 1.15. (~15% tolerance)

7.1.7. External Displays

Moved part of section to section 5.8. Secure Media.

7.2.2. Điều hướng không chạm

Android Television devices MUST support D-pad.

7.2.3. Phím điều hướng

Included language for support across different device types.

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

Android Watch devices MUST support touchscreen input.

7.2.6. Hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi

Added section with Android Television requirements.

7.2.7. Điều khiển từ xa

Added section with Android Television requirements.

7.3. Cảm biến

Redefined synthetic sensors as composite sensors and streaming sensors as continuous sensors. Sensors should report event time in nanoseconds.

7.3.1. Gia tốc kế

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.2. Từ kế

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.5. Áp kế

Changed from MAY to SHOULD implement barometer. MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.

7.3.6. Nhiệt kế

Devices MAY include ambient thermometer. MAY but SHOULD NOT include CPU thermometer.

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television devices MUST include Wi-Fi support. Devices that DO support wifi must report android.hardware.wifi.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.

7.4.2.2. Thiết lập liên kết trực tiếp qua đường hầm Wi-Fi

Android Television devices MUST include support for Wi-Fi TDLS.

7.5. Máy ảnh

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.3. External Cameras

Added requirements that device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera.

7.5.5. Camera System Features

Added list of camera features and when they should be defined.

7.6.1. Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu

Updated requirements for 32- and 64-bit devices. SVELTE memory requirement removed. Devices MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng

Updated requirements for user-accessible removable storage

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng Updated requirements that pre-installed system apps may write to secondary external storage.

7.7. USB

Removed requirements for non-charging ports being on the same edge as the micro-USB port. Updated requirements for Host and Peripheral mode.

7.7. USB

Fixing typos in the USB section.

7.8.1. Âm thanh

Moved microphone section here. Added requirements for Audio Output and Audio Analog ports.

8. Khả năng tương thích hiệu suất

Added requirements for user interface consistency.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

Multi-user support feature is optional for all device types. Detailed requirements by device type in section.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

SD card encryption required for the primary external storage.

9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân

MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit. No permissive mode domains allowed.

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

Devices with a lock screen SHOULD support full-disk encryption. For new devices, full-disk encryption must be enabled out of box.

9.10 Verified boot

Added section to recommend that Device implementations support verified boot for device integrity.

10.3. Ứng dụng tham khảo

Removed section from CDD.

11. Phần mềm có thể cập nhật

If a device supports 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, then it MUST support Over-the-air download with offline update via reboot.

14. Resources

Resources moved from section 2 to section 14

13. Liên hệ với chúng tôi

You can join the android-compatibility forum [Resources, 109 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

6. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

7. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

8. Android 5.0 allowed version strings: http://source.android.com//docs/compatibility/5.0/versions

9. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

10. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

11. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

12. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

13. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

14. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/

15. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

16. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

17. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

18. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

19. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

20. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

21. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

22. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

23. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

24. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

25. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

26. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

27. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

28. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

29. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

30. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

31. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

32. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

33. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

34. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

35. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

36. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

37. Settings.Secure LOCATION_MODE:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

38. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

39. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

40. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

41. Android Device Owner App:

http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

42. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

43. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

44. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

45. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

46. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

47. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html

48. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

49. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

50. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

51. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

52. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

53. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List:

http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

54. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

55. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

56. Dumpsys: https://developer.android.com/studio/command-line/dumpsys.html

57. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

58. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

59. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

60. Android Application Development-Related Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

61. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

62. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

63. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

64. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

65. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

66. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE:

http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

67. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

68. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

69. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

70. Touch Input Configuration: http://source.android.com/docs/core/interaction/input/touch-devices

71. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

72. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

73. Android Open Source sensors: http://source.android.com/docs/core/interaction/sensors

74. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

75. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

76. Android Open Source composite sensors: http://source.android.com/devices/sensors/composite_sensors.html

77. Continuous trigger mode: http://source.android.com/devices/sensors/base_triggers.html#continuous

78. Accelerometer sensor: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

79. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

80. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

81. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

82. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

83. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

84. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/docs/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

85. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

86. Android NFC Sharing Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

87. NFC Connection Handover: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

88. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

89. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

90. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

91. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

92. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

93. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

94. Camera version support: http://source.android.com/docs/core/camera/versioning

95. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

96. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

97. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html

98. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

99. USB Battery Charging Specification, Revision 1.2: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/BCv1.2_070312.zip

100. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html

101. Wired audio headset: http://source.android.com/docs/core/interaction/accessories/headset/plug-headset-spec

102. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

103. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

104. External Storage reference: http://source.android.com/docs/core/storage

105. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

106. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

107. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/devices/tech/encryption/index.html

108. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com/docs/compatibility

109. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

110. WebM project: http://www.webmproject.org/

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. Trong mọi trường hợp mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK đó được coi là có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài liệu tham khảo nêu trên đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này.

,

Revision 1
Last updated: January 12, 2015

Copyright © 2015, Google Inc. All rights reserved.
khả năng tương thích@android.com

Mục lục

1. Giới thiệu

2. Loại thiết bị

2.1 Cấu hình thiết bị

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

3.2. Khả năng tương thích API mềm

3.2.1. Quyền

3.2.2. Xây dựng thông số

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

3.2.3.2. Ghi đè ý định

3.2.3.3. Không gian tên ý định

3.2.3.4. Ý định phát sóng

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

3.3. Khả năng tương thích API gốc

3.3.1 Application Binary Interfaces

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

3.6. Không gian tên API

3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy

3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng

3.8.1. Trình khởi chạy (Màn hình chính)

3.8.2. Widget

3.8.3. Thông báo

3.8.4. Tìm kiếm

3.8.5. nâng cốc chúc mừng

3.8.6. Chủ đề

3.8.7. Hình Nền Động

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

3.8.9. Quản lý đầu vào

3.8.10. Kiểm soát phương tiện màn hình khóa

3.8.11. Giấc mơ

3.8.12. Vị trí

3.8.13. Unicode và Phông chữ

3.9. Quản trị thiết bị

3.10. Khả năng tiếp cận

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

3.12. Khung đầu vào TV

4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

5.1. Codec phương tiện

5.1.1. Bộ giải mã âm thanh

5.1.2. Codec hình ảnh

5.1.3. Codec video

5.2. Mã hóa video

5.3. Giải Mã Video

5.4. Ghi âm

5.4.1. Thu âm thanh thô

5.4.2. Chụp để nhận dạng giọng nói

5.4.3. Chụp để định tuyến lại phát lại

5.5. Phát lại âm thanh

5.5.1. Phát lại âm thanh thô

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

5.5.3. Âm lượng đầu ra âm thanh

5.6. Độ trễ âm thanh

5.7. Giao thức mạng

5.8. Phương tiện an toàn

6. Khả năng tương thích của các công cụ và tùy chọn dành cho nhà phát triển

6.1. Những công cụ phát triển

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

7. Khả năng tương thích phần cứng

7.1. Hiển thị và đồ họa

7.1.1. Cấu hình màn hình

7.1.1.1. Kích thước màn hình

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

7.1.1.3. Mật độ màn hình

7.1.2. Hiển thị số liệu

7.1.3. Định hướng màn hình

7.1.4. Tăng tốc đồ họa 2D và 3D

7.1.5. Chế độ tương thích ứng dụng cũ

7.1.6. Công nghệ màn hình

7.1.7. External Displays

7.2. Thiết bị đầu vào

7.2.1. Bàn phím

7.2.2. Điều hướng không chạm

7.2.3. Phím điều hướng

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

7.2.5. Đầu vào cảm ứng giả

7.2.6. Hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi

7.2.6.1. Ánh xạ nút

7.2.7. Điều khiển từ xa

7.3. Cảm biến

7.3.1. Gia tốc kế

7.3.2. Từ kế

7.3.3. GPS

7.3.4. Con quay hồi chuyển

7.3.5. Áp kế

7.3.6. Nhiệt kế

7.3.7. quang kế

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

7.4. Kết nối dữ liệu

7.4.1. Điện thoại

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

7.4.2.2. Thiết lập liên kết trực tiếp qua đường hầm Wi-Fi

7.4.3. Bluetooth

7.4.4. Truyền thông trường gần

7.4.5. Khả năng mạng tối thiểu

7.4.6. Cài đặt đồng bộ hóa

7.5. Máy ảnh

7.5.1. Camera phía sau

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

7.5.3. Camera ngoài

7.5.4. Hành vi API máy ảnh

7.5.5. Định hướng máy ảnh

7.6. Bộ nhớ và lưu trữ

7.6.1. Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng

7.7. USB

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

7.8.2. Đầu ra âm thanh

7.8.2.1. Cổng âm thanh analog

8. Khả năng tương thích hiệu suất

8.1. Tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng

8.2. Memory Performance

9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật

9.1. Quyền

9.2. UID và cách ly quy trình

9.3. Quyền hệ thống tập tin

9.4. Môi trường thực thi thay thế

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

9.6. Cảnh báo SMS cao cấp

9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân

9,8. Sự riêng tư

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

9.10. Khởi động đã được xác minh

10. Kiểm tra khả năng tương thích của phần mềm

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

10.2. Trình xác minh CTS

11. Phần mềm có thể cập nhật

12. Nhật ký thay đổi tài liệu

13. Liên hệ với chúng tôi

14. Resources

1. Giới thiệu

This document enumerates the requirements that must be met in order for devices to be compatible with Android 5.0.

The use of "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY" and "OPTIONAL" is per the IETF standard được định nghĩa trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

As used in this document, a "device implementer" or "implementer" is a person or organization developing a hardware/software solution running Android 5.0. "Triển khai thiết bị" hoặc "triển khai" là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển như vậy.

To be considered compatible with Android 5.0, device implementations MUST meet the requirements presented in this Compatibility Definition, including any documents incorporated via reference.

Trong trường hợp định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong phần 10 không có nghĩa, mơ hồ hoặc không đầy đủ thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo tính tương thích với các triển khai hiện có.

For this reason, the Android Open Source Project [ Resources, 2 ] is both the reference and preferred implementation of Android. Những người triển khai thiết bị được khuyến khích thực hiện dựa trên mã nguồn "ngược dòng" có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android ở mức độ lớn nhất có thể. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng các triển khai thay thế, nhưng thực tế này không được khuyến khích vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn về mặt hành vi với việc triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng việc thay thế và sửa đổi thành phần nhất định bị cấm rõ ràng bởi tài liệu này.

Many of the resources listed in section 14 are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. For any case where this Compatibility Definition or the Compatibility Test Suite disagrees with the SDK documentation, the SDK documentation is considered authoritative. Any technical details provided in the references included in section 14 are considered by inclusion to be part of this Compatibility Definition.

2. Loại thiết bị

Mặc dù Dự án mã nguồn mở Android đã được sử dụng để triển khai nhiều loại thiết bị và kiểu dáng khác nhau nhưng nhiều khía cạnh về kiến ​​trúc và yêu cầu tương thích đã được tối ưu hóa cho các thiết bị cầm tay. Bắt đầu từ Android 5.0, Dự án mã nguồn mở Android nhằm mục đích nắm bắt nhiều loại thiết bị hơn như được mô tả trong phần này.

Thiết bị cầm tay Android đề cập đến việc triển khai thiết bị Android thường được sử dụng bằng cách cầm thiết bị trên tay, chẳng hạn như máy nghe nhạc mp3, điện thoại và máy tính bảng. Triển khai thiết bị cầm tay Android:

 • MUST have a touchscreen embedded in the device
 • MUST have a power source that provides mobility, such as a battery

Thiết bị Android Television đề cập đến việc triển khai thiết bị Android là giao diện giải trí để sử dụng phương tiện kỹ thuật số, phim, trò chơi, ứng dụng và/hoặc truyền hình trực tiếp cho người dùng ngồi cách đó khoảng 10 feet (“ngả lưng” hoặc “giao diện người dùng 10 feet”) ”). Thiết bị Android Tivi:

 • MUST have an embedded screen OR include a video output port, such as VGA, HDMI, or a wireless port for display
 • MUST declare the features android.software.leanback and android.hardware.type.television [ Resources, 3 ]

Thiết bị Android Watch đề cập đến việc triển khai thiết bị Android nhằm mục đích đeo trên người, có thể trên cổ tay và:

 • MUST have a screen with the physical diagonal length in the range from 1.1 to 2.5 inches
 • MUST declare the feature android.hardware.type.watch
 • MUST support uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Resources, 4 ]

All Android device implementations that do not fit into any of the above device types still MUST meet all requirements in this document to be Android 5.0 compatible, unless the requirement is explicitly described to be only applicable to a specific Android device type.

2.1 Cấu hình thiết bị

Đây là bản tóm tắt những khác biệt chính trong cấu hình phần cứng theo loại thiết bị. (Các ô trống biểu thị “CÓ THỂ”). Không phải tất cả các cấu hình đều được đề cập trong bảng này; xem các phần phần cứng có liên quan để biết thêm chi tiết.

Loại

Tính năng

Phần

cầm tay

Tivi

Đồng hồ

Khác

Đầu vào

D-pad

7.2.2. Điều hướng không chạm

PHẢI

Màn hình cảm ứng

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

PHẢI

PHẢI

NÊN

Cái mic cờ rô

7.8.1. Cái mic cờ rô

PHẢI

NÊN

PHẢI

NÊN

Cảm biến

Gia tốc kế

7.3.1 Gia tốc kế

NÊN

NÊN

NÊN

GPS

7.3.3. GPS

NÊN

Kết nối

Wifi

7.4.2. IEEE 802.11

NÊN

PHẢI

NÊN

Wi-Fi Direct

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

NÊN

NÊN

NÊN

Bluetooth

7.4.3. Bluetooth

NÊN

PHẢI

PHẢI

NÊN

Bluetooth năng lượng thấp

7.4.3. Bluetooth

NÊN

PHẢI

NÊN

NÊN

USB peripheral/ host mode

7.7. USB

NÊN

NÊN

đầu ra

Cổng ra loa và/hoặc âm thanh

7.8.2. Đầu ra âm thanh

PHẢI

PHẢI

PHẢI

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi mã byte Dalvik được quản lý là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android hiển thị cho các ứng dụng chạy trong môi trường thời gian chạy được quản lý. Device implementations MUST provide complete implementations, including all documented behaviors, of any documented API exposed by the Android SDK [ Resources, 5 ] or any API decorated with the "@SystemApi" marker in the upstream Android source code.

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm các lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

Định nghĩa tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm API bị bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động theo cách hợp lý. Xem phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho kịch bản này.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

In addition to the managed APIs from section 3.1 , Android also includes a significant runtime-only "soft" API, in the form of such things as intents, permissions, and similar aspects of Android applications that cannot be enforced at application compile time.

3.2.1. Quyền

Device implementers MUST support and enforce all permission constants as documented by the Permission reference page [ Resources, 6] . Lưu ý rằng phần 9 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Xây dựng thông số

The Android APIs include a number of constants on the android.os.Build class [ Resources, 7 ] that are intended to describe the current device. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ.

Tham số

Chi tiết

PHIÊN BẢN.RELEASE

Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng mà con người có thể đọc được. This field MUST have one of the string values defined in [ Resources, 8] .

PHIÊN BẢN.SDK

Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. For Android 5.0, this field MUST have the integer value 21.

PHIÊN BẢN.SDK_INT

Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. For Android 5.0, this field MUST have the integer value 21.

PHIÊN BẢN.TĂNG

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG được sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để cho biết số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

BẢNG

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn, xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Việc sử dụng trường này có thể là để chỉ ra phiên bản cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

THƯƠNG HIỆU

Giá trị phản ánh tên thương hiệu gắn liền với thiết bị mà người dùng cuối biết đến. PHẢI ở định dạng mà con người có thể đọc được và NÊN đại diện cho nhà sản xuất thiết bị hoặc nhãn hiệu công ty mà thiết bị được bán trên thị trường. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

SUPPORTED_ABIS

Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

HỖ TRỢ_32_BIT_ABIS

Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

HỖ TRỢ_64_BIT_ABIS

Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

CPU_ABI

Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

CPU_ABI2

Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .

THIẾT BỊ

Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã xác định cấu hình của các tính năng phần cứng và kiểu dáng công nghiệp của thiết bị. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

VÒNG TAY

Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Nó PHẢI làm theo mẫu này:

$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)

Ví dụ:

acme/myproduct/mydevice:5.0/LRWXX/3359:userdebug/test-keys

Dấu vân tay KHÔNG PHẢI bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có ký tự khoảng trắng thì chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.

PHẦN CỨNG

Tên của phần cứng (từ dòng lệnh kernel hoặc /proc). Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

CHỦ NHÀ

Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ chứa bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

NHẬN DẠNG

Mã định danh được người triển khai thiết bị chọn để tham chiếu đến một bản phát hành cụ thể, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng PHẢI là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9._-]+$".

NHÀ CHẾ TẠO

Tên thương mại của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

NGƯỜI MẪU

Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Đây PHẢI là tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

SẢN PHẨM

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của sản phẩm cụ thể (SKU) PHẢI là duy nhất trong cùng một thương hiệu. PHẢI có thể đọc được nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^[a-zA-Z0-9_-]+$".

nối tiếp

A hardware serial number, which MUST be available. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression "^([a-zA-Z0-9]{6,20})$".

THẺ

Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình ký nền tảng Android điển hình: khóa phát hành, khóa dev, khóa kiểm tra.

THỜI GIAN

Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.

KIỂU

Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: người dùng, userdebug hoặc eng.

NGƯỜI DÙNG

Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

Device implementations MUST honor Android's loose-coupling intent system, as described in the sections below. By "honored", it is meant that the device implementer MUST provide an Android Activity or Service that specifies a matching intent filter that binds to and implements correct behavior for each specified intent pattern.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Ý định của Android cho phép các thành phần ứng dụng yêu cầu chức năng từ các thành phần Android khác. Dự án ngược dòng Android bao gồm danh sách các ứng dụng được coi là ứng dụng Android cốt lõi, triển khai một số mẫu ý định để thực hiện các hành động phổ biến. Các ứng dụng Android cốt lõi là:

 • Đồng hồ để bàn
 • Trình duyệt
 • Lịch
 • Liên lạc
 • Phòng trưng bày
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

Device implementations SHOULD include the core Android applications as appropriate but MUST include a component implementing the same intent patterns defined by all the “public” Activity or Service components of these core Android applications. Note that Activity or Service components are considered "public" when the attribute android:exported is absent or has the value true.

3.2.3.2. Ghi đè ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu ý định được tham chiếu trong phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI gắn các đặc quyền đối với việc ứng dụng hệ thống sử dụng các mẫu mục đích này hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và nắm quyền kiểm soát các mẫu này. This prohibition specifically includes but is not limited to disabling the "Chooser" user interface that allows the user to select between multiple applications that all handle the same intent pattern.

However, device implementations MAY provide default activities for specific URI patterns (eg. http://play.google.com) if the default activity provides a more specific filter for the data URI. For example, an intent filter specifying the data URI "http://www.android.com" is more specific than the browser filter for "http://". Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng để người dùng sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Device implementations MUST NOT include any Android component that honors any new intent or broadcast intent patterns using an ACTION, CATEGORY, or other key string in the android.* or com.android.* namespace. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tuân theo bất kỳ ý định mới nào hoặc các mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng HÀNH ĐỘNG, DANH MỤC hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong phần 3.2.3.1 . Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các mẫu ý định sử dụng không gian tên được liên kết rõ ràng và rõ ràng với tổ chức của chính chúng. Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong phần 3.6 .

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát đi những ý định nhất định nhằm thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát sóng ý định phát sóng công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Android bao gồm các cài đặt cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để chọn ứng dụng mặc định của họ, ví dụ như Màn hình chính hoặc SMS. Khi hợp lý, việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp menu cài đặt tương tự và tương thích với mẫu bộ lọc ý định cũng như các phương thức API được mô tả trong tài liệu SDK như bên dưới.

Triển khai thiết bị:

 • MUST honor the android.settings.HOME_SETTINGS intent to show a default app settings menu for Home Screen, if the device implementation reports android.software.home_screen [ Resources, 10]
 • MUST provide a settings menu that will call the android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT intent to show a dialog to change the default SMS application, if the device implementation reports android.hardware.telephony [ Resources, 9 ]
 • MUST honor the android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS intent to show a default app settings menu for Tap and Pay, if the device implementation reports android.hardware.nfc.hce [ Resources, 10]

3.3. Khả năng tương thích API gốc

3.3.1 Application Binary Interfaces

Mã byte Dalvik được quản lý có thể gọi mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABI) trong NDK của Android. Việc triển khai thiết bị PHẢI tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định và PHẢI triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI thì:

 • MUST include support for code running in the managed environment to call into native code, using the standard Java Native Interface (JNI) semantics
 • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới
 • MUST support the equivalent 32-bit ABI if any 64-bit ABI is supported
 • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua các tham số android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS và android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, mỗi tham số được phân tách bằng dấu phẩy ABIs ordered from the most to the least preferred one
 • MUST report, via the above parameters, only those ABIs documented in the latest version of the Android NDK, “NDK Programmer's Guide | ABI Management” in docs/ directory
 • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và các tệp tiêu đề có sẵn trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng

Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Giao diện JNI
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libz (nén Zlib)
 • libdl (trình liên kết động)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • libmediandk.so (hỗ trợ API phương tiện gốc)
 • Hỗ trợ OpenGL, như được mô tả bên dưới

Lưu ý rằng các bản phát hành NDK của Android trong tương lai có thể hỗ trợ các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có thì thiết bị đó KHÔNG PHẢI báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

Note that device implementations MUST include libGLESv3.so and it MUST symlink (symbolic link) to libGLESv2.so. in turn, MUST export all the OpenGL ES 3.1 and Android Extension Pack [ Resources, 11 ] function symbols as defined in the NDK release android-21. Mặc dù phải có tất cả các ký hiệu nhưng chỉ các chức năng tương ứng cho các phiên bản và tiện ích mở rộng OpenGL ES thực sự được thiết bị hỗ trợ mới phải được triển khai đầy đủ.

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to use the implementations of the libraries listed above from the upstream Android Open Source Project.

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

The complete implementation of the android.webkit.Webview API MAY be provided on Android Watch devices but MUST be provided on all other types of device implementations.

Tính năng nền tảng android.software.webview PHẢI được báo cáo trên bất kỳ thiết bị nào cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.WebView và KHÔNG PHẢI được báo cáo trên các thiết bị không triển khai đầy đủ API. The Android Open Source implementation uses code from the Chromium Project to implement the android.webkit.WebView [ Resources, 12 ]. Vì việc phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống kết xuất web là không khả thi nên người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của Chrome trong quá trình triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Device android.webkit.WebView implementations MUST be based on the Chromium build from the upstream Android Open Source Project for Android 5.0. This build includes a specific set of functionality and security fixes for the WebView [ Resources, 13 ].
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:

Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

 • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE.
 • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL.
 • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID.
 • Giá trị của chuỗi $(CHROMIUM_VER) PHẢI là phiên bản của Chrome trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng.
 • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bỏ qua Di động trong chuỗi tác nhân người dùng.

The WebView component SHOULD include support for as many HTML5 features as possible and if it supports the feature SHOULD conform to the HTML5 specification [ Resources, 14 ].

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Android Television and Watch Devices MAY omit a browser application, but MUST support the public intent patterns as described in section 3.2.3.1 . Tất cả các loại triển khai thiết bị khác PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng nói chung.

Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng ứng dụng Trình duyệt thay thế, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong phần 3.4.1 .

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

The standalone Browser application (whether based on the upstream WebKit Browser application or a third-party replacement) SHOULD include support for as much of HTML5 [ Resources, 14 ] as possible. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API được liên kết với HTML5 này:

Additionally, device implementations MUST support the HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 18 ], and SHOULD support the HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 19 ]. Lưu ý rằng khi các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi sang ưu tiên IndexedDB thay vì lưu trữ web, IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

The behaviors of each of the API types (managed, soft, native, and web) must be consistent with the preferred implementation of the upstream Android Open Source Project [ Resources, 2 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của mục đích tiêu chuẩn.
 • Các thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa vòng đời hoặc vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Nhà cung cấp nội dung, v.v.).
 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn.

Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích về mặt hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án mã nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước về không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Các sửa đổi bị cấm bao gồm :

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm bất kỳ thành phần nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như các lớp hoặc giao diện hoặc các trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

A "publicly exposed element” is any construct which is not decorated with the "@hide" marker as used in the upstream Android source code. In other words, device implementers MUST NOT expose new APIs or alter existing APIs in the namespaces noted above. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI được quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm các API tùy chỉnh, nhưng mọi API như vậy KHÔNG PHẢI nằm trong vùng tên do tổ chức khác sở hữu hoặc đề cập đến. Ví dụ: người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự: chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG PHẢI thêm API vào vùng tên của các công ty khác. Additionally, if a device implementation includes custom APIs outside the standard Android namespace, those APIs MUST be packaged in an Android shared library so that only apps that explicitly use them (via the mechanism) are affected by the increased memory usage of such APIs.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API bằng ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và khiến chúng có tính ràng buộc thông qua việc đưa vào Định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy

Device implementations MUST support the full Dalvik Executable (DEX) format and Dalvik bytecode specification and semantics [ Resources, 20 ]. Người triển khai thiết bị NÊN sử dụng ART, triển khai ngược dòng tham chiếu của Định dạng thực thi Dalvik và hệ thống quản lý gói của triển khai tham chiếu.

Việc triển khai thiết bị PHẢI định cấu hình thời gian chạy Dalvik để phân bổ bộ nhớ phù hợp với nền tảng Android ngược dòng và như được chỉ định trong bảng sau. (See section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)

Note that memory values specified below are considered minimum values and device implementations MAY allocate more memory per application.

Bố cục màn hình

Mật độ màn hình

Bộ nhớ ứng dụng tối thiểu

small / normal

120 dpi (ldpi)

16MB

160 dpi (mdpi)

213 dpi (tvdpi)

32MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

64 MB

400 dpi (400dpi)

96MB

480 dpi (xxhdpi)

128MB

560 dpi (560dpi)

192 MB

640 dpi (xxxhdpi)

256 MB

lớn

120 dpi (ldpi)

16MB

160 dpi (mdpi)

32MB

213 dpi (tvdpi)

64 MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

128MB

400 dpi (400dpi)

192 MB

480 dpi (xxhdpi)

256 MB

560 dpi (560dpi)

384MB

640 dpi (xxxhdpi)

512MB

xlớn

160 dpi (mdpi)

64 MB

213 dpi (tvdpi)

96MB

240 dpi (hdpi)

320 dpi (xhdpi)

192 MB

400 dpi (400dpi)

288 MB

480 dpi (xxhdpi)

384MB

560 dpi (560dpi)

576MB

640 dpi (xxxhdpi)

768MB

3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng

3.8.1. Trình khởi chạy (Màn hình chính)

Android bao gồm ứng dụng launcher (màn hình chính) và hỗ trợ các ứng dụng của bên thứ ba để thay thế trình khởi chạy thiết bị (màn hình chính). Việc triển khai thiết bị cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thay thế màn hình chính của thiết bị PHẢI khai báo tính năng nền tảng android.software.home_screen.

3.8.2. Widget

Tiện ích là tùy chọn cho tất cả việc triển khai thiết bị Android nhưng NÊN được hỗ trợ trên các thiết bị cầm tay Android.

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an "AppWidget" to the end user [ Resources, 21 ] a feature that is strongly RECOMMENDED to be supported on Handheld Device implementations. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ nhúng tiện ích trên màn hình chính PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau và tuyên bố hỗ trợ tính năng nền tảng android.software.app_widgets.

 • Device launchers MUST include built-in support for AppWidgets, and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets directly within the Launcher.
 • Việc triển khai thiết bị PHẢI có khả năng hiển thị các tiện ích có kích thước 4 x 4 ở kích thước lưới tiêu chuẩn. See the App Widget Design Guidelines in the Android SDK documentation [ Resources, 21 ] for details.
 • Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho màn hình khóa CÓ THỂ hỗ trợ các tiện ích ứng dụng trên màn hình khóa.

3.8.3. Thông báo

Android includes APIs that allow developers to notify users of notable events [ Resources, 22 ], using hardware and software features of the device.

Một số API cho phép ứng dụng thực hiện thông báo hoặc thu hút sự chú ý bằng phần cứng—cụ thể là âm thanh, độ rung và ánh sáng. Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các thông báo sử dụng các tính năng phần cứng, như được mô tả trong tài liệu SDK và trong phạm vi có thể với phần cứng triển khai thiết bị. Ví dụ: nếu việc triển khai thiết bị bao gồm bộ rung thì thiết bị PHẢI triển khai chính xác các API rung. Nếu việc triển khai thiết bị thiếu phần cứng thì các API tương ứng PHẢI được triển khai dưới dạng không hoạt động. Hành vi này được trình bày chi tiết hơn trong phần 7 .

Additionally, the implementation MUST correctly render all resources (icons, sound files, etc.) provided for in the APIs [ Resources, 23 ], or in the Status/System Bar icon style guide [ Resources, 24 ]. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho thông báo so với trải nghiệm được cung cấp bởi việc triển khai Nguồn mở Android tham chiếu; tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế đó PHẢI hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

Android bao gồm hỗ trợ cho nhiều thông báo khác nhau, chẳng hạn như:

 • Rich notifications —Interactive Views for ongoing notifications.
 • Heads-up notifications —Interactive Views users can act on or dismiss without leaving the current app.
 • Lockscreen notifications —Notifications shown over a lock screen with granular control on visibility.

Device implementations MUST properly display and execute these notifications, including the title/name, icon, text as documented in the Android APIs [Resources, 25] .

Android bao gồm API dịch vụ người nghe thông báo cho phép các ứng dụng (một lần được người dùng bật rõ ràng) để nhận một bản sao của tất cả các thông báo khi chúng được đăng hoặc cập nhật. Việc triển khai thiết bị phải chính xác và kịp thời gửi thông báo toàn bộ cho tất cả các dịch vụ người nghe được cài đặt và hỗ trợ người dùng như vậy, bao gồm bất kỳ và tất cả các siêu dữ liệu được gắn vào đối tượng thông báo.

Android includes APIs [ Resources, 26 ] that allow developers to incorporate search into their applications, and expose their application's data into the global system search. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng duy nhất trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị đề xuất khi người dùng nhập và hiển thị kết quả. API Android cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ và cho phép nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm chung trên toàn cầu.

Việc triển khai thiết bị Android nên bao gồm tìm kiếm toàn cầu, một giao diện người dùng tìm kiếm toàn hệ thống, được chia sẻ, có khả năng đề xuất thời gian thực để đáp ứng với đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị nên triển khai API cho phép các nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị triển khai giao diện tìm kiếm toàn cầu phải triển khai API cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thêm các đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó được chạy ở chế độ tìm kiếm toàn cầu. Nếu không có ứng dụng của bên thứ ba nào được cài đặt để sử dụng chức năng này thì hành vi mặc định PHẢI là hiển thị các đề xuất và kết quả của công cụ tìm kiếm trên web.

3.8.5. nâng cốc chúc mừng

Applications can use the "Toast" API to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time [ Resources, 27 ]. Việc triển khai thiết bị phải hiển thị bánh mì nướng từ các ứng dụng cho người dùng cuối theo một cách nào đó có khả năng xem xét cao.

3.8.6. Chủ đề

Android provides "themes" as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application.

Android includes a "Holo" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK [ Resources, 28 ]. Device implementations MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications [ Resources, 29 ].

Android 5.0 includes a “Material” theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the design theme's look and feel across the wide variety of different Android device types. Device implementations MUST support the “Material” theme family and MUST NOT alter any of the Material theme attributes or their assets exposed to applications [ Resources, 30 ].

Android also includes a "Device Default" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer. Device implementations MAY modify the Device Default theme attributes exposed to applications [ Resources, 29 ].

Android supports a new variant theme with translucent system bars, which allows application developers to fill the area behind the status and navigation bar with their app content. Để cho phép trải nghiệm nhà phát triển nhất quán trong cấu hình này, điều quan trọng là kiểu biểu tượng thanh trạng thái được duy trì trên các triển khai thiết bị khác nhau. Therefore, Android device implementations MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level) and notifications issued by the system, unless the icon is indicating a problematic status [ Resources, 29 ].

3.8.7. Hình Nền Động

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 31 ]. Hình nền trực tiếp là hình ảnh động, mẫu hoặc hình ảnh tương tự với khả năng đầu vào hạn chế hiển thị như một hình nền, đằng sau các ứng dụng khác.

Phần cứng được coi là có khả năng chạy hình nền trực tiếp một cách đáng tin cậy nếu nó có thể chạy tất cả các hình nền trực tiếp, không có giới hạn về chức năng, ở tốc độ khung hình hợp lý mà không có tác dụng phụ nào đối với các ứng dụng khác. Nếu những hạn chế trong phần cứng làm cho hình nền và/hoặc ứng dụng bị sập, trục trặc, tiêu thụ CPU hoặc năng lượng pin quá mức hoặc chạy ở tốc độ khung hình thấp không thể chấp nhận được, phần cứng được coi là không có khả năng chạy hình nền trực tiếp. Ví dụ, một số hình nền trực tiếp có thể sử dụng bối cảnh OpenGL 2.0 hoặc 3.x để hiển thị nội dung của chúng. Hình nền trực tiếp sẽ không chạy một cách đáng tin cậy về phần cứng không hỗ trợ nhiều bối cảnh OpenGL vì việc sử dụng hình nền trực tiếp của bối cảnh OpenGL có thể mâu thuẫn với các ứng dụng khác cũng sử dụng bối cảnh OpenGL.

Việc triển khai thiết bị có khả năng chạy các hình nền trực tiếp một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên nên triển khai các hình nền trực tiếp và khi được triển khai phải báo cáo tính năng nền tảng Flag Android.Software.Live_Wallaper.

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

As the Recent function navigation key is OPTIONAL, the requirements to implement the overview screen is OPTIONAL for Android Television devices and Android Watch devices.

The upstream Android source code includes the overview screen [ Resources, 32 ], a system-level user interface for task switching and displaying recently accessed activities and tasks using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application. Device implementations including the recents function navigation key as detailed in section 7.2.3 , MAY alter the interface but MUST meet the following requirements:

 • MUST display affiliated recents as a group that moves together
 • MUST support at least up to 20 displayed activities
 • SHOULD at least display the title of 4 activities at a time
 • SHOULD display highlight color, icon, screen title in recents
 • MUST implement the screen pinning behavior [ Resources, 33 ] and provide the user with a settings menu to toggle the feature
 • SHOULD display a closing affordance ("x") but MAY delay this until user interacts with screens

Device implementations are STRONGLY ENCOURAGED to use the upstream Android user interface (or a similar thumbnail-based interface) for the overview screen.

3.8.9. Quản lý đầu vào

Android includes support for Input Management and support for third-party input method editors [ Resources, 34 ]. Việc triển khai thiết bị cho phép người dùng sử dụng các phương thức đầu vào của bên thứ ba trên thiết bị phải khai báo tính năng nền tảng android.software.input_methods và hỗ trợ API IME như được định nghĩa trong tài liệu SDK Android.

Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng Android.Software.Input_Methods phải cung cấp cơ chế có thể truy cập người dùng để thêm và định cấu hình các phương thức đầu vào của bên thứ ba. Việc triển khai thiết bị phải hiển thị giao diện cài đặt để đáp ứng với Android.Sinstall.Input_Method_Sinstall.

3.8.10. Kiểm soát phương tiện màn hình khóa

The Remote Control Client API is deprecated from Android 5.0 in favor of the Media Notification Template that allows media applications to integrate with playback controls that are displayed on the lock screen [ Resources, 35 ]. Device implementations that support a lock screen in the device MUST support the Media Notification Template along with other notifications.

3.8.11. Giấc mơ

Android includes support for interactive screensavers called Dreams [ Resources, 36 ]. Dreams allows users to interact with applications when a device connected to a power source is idle or docked in a desk dock. Android Watch devices MAY implement Dreams, but other types of device implementations SHOULD include support for Dreams and provide a settings option for users to configure Dreams in response to the android.settings.DREAM_SETTINGS intent.

3.8.12. Vị trí

When a device has a hardware sensor (eg GPS) that is capable of providing the location coordinates, location modes MUST be displayed in the Location menu within Settings [ Resources, 37 ].

3.8.13. Unicode và Phông chữ

Android includes support for color emoji characters. When Android device implementations include an IME, devices MUST provide an input method to the user for the Emoji characters defined in Unicode 6.1 [ Resources, 38 ]. All devices MUST be capable of rendering these emoji characters in color glyph.

Android 5.0 includes support for Roboto 2 font with different weights—sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light— which MUST all be included for the languages available on the device and full Unicode 7.0 coverage of Latin, Greek, and Cyrillic, including the Latin Extended A, B, C, and D ranges, and all glyphs in the currency symbols block of Unicode 7.0 .

3.9. Quản trị thiết bị

Android includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API [ Resources, 39 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the DevicePolicyManager class [ Resources, 40 ]. Device implementations that include support for lock screen MUST support the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation [ Resources, 39 ] and report the platform feature android.software.device_admin.

Device implementations MAY have a preinstalled application performing device administration functions but this application MUST NOT be set out-of-the box as the default Device Owner app [ Resources, 41 ].

3.10. Khả năng tiếp cận

Android cung cấp một lớp khả năng truy cập giúp người dùng khuyết tật điều hướng thiết bị của họ dễ dàng hơn. In addition, Android provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation [ Resources, 42 ]. Device implementations MUST provide an implementation of the Android accessibility framework consistent with the default Android implementation. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • MUST support third-party accessibility service implementations through the android.accessibilityservice APIs [ Resources, 43 ]
 • MUST generate AccessibilityEvents and deliver these events to all registered AccessibilityService implementations in a manner consistent with the default Android implementation
 • Unless an Android Watch device with no audio output, device implementations MUST provide a user-accessible mechanism to enable and disable accessibility services, and MUST display this interface in response to the android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS intent.

Additionally, device implementations SHOULD provide an implementation of an accessibility service on the device, and SHOULD provide a mechanism for users to enable the accessibility service during device setup. An open source implementation of an accessibility service is available from the Eyes Free project [ Resources, 44 ].

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

Android includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services and allows service providers to provide implementations of TTS services [ Resources, 45 ]. Device implementations reporting the feature android.hardware.audio.output MUST meet these requirements related to the Android TTS framework.

Triển khai thiết bị:

 • Phải hỗ trợ API khung Android TTS và nên bao gồm động cơ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị. Lưu ý rằng phần mềm nguồn mở Android ngược dòng bao gồm triển khai động cơ TTS đầy đủ tính năng.
 • MUST support installation of third-party TTS engines
 • MUST provide a user-accessible interface that allows users to select a TTS engine for use at the system level

3.12. Khung đầu vào TV

Khung đầu vào truyền hình Android (TIF) đơn giản hóa việc cung cấp nội dung trực tiếp cho các thiết bị truyền hình Android. TIF cung cấp API tiêu chuẩn để tạo các mô -đun đầu vào điều khiển các thiết bị truyền hình Android. Android Television device implementations MUST support Television Input Framework [ Resources, 46 ].

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ TIF ​​phải khai báo tính năng nền tảng Android.Software.Live_TV.

4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 47 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 48 ], Android Manifest [ Resources, 49 ], Dalvik bytecode [ Resources, 20 ], or RenderScript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

5.1. Codec phương tiện

Device implementations MUST support the core media formats specified in the Android SDK documentation [ Resources, 50 ] except where explicitly permitted in this document. Specifically, device implementations MUST support the media formats, encoders, decoders, file types, and container formats defined in the tables below. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Xin lưu ý rằng cả Google và Liên minh điện thoại mở đều không đưa ra bất kỳ đại diện nào rằng các codec này không có bằng sáng chế của bên thứ ba. Những người có ý định sử dụng mã nguồn này trong các sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm được khuyến cáo rằng việc triển khai mã này, bao gồm trong phần mềm nguồn mở hoặc phần mềm chia sẻ, có thể yêu cầu giấy phép bằng sáng chế từ các chủ sở hữu bằng sáng chế có liên quan.

5.1.1. Bộ giải mã âm thanh

Format / Codec

Mã hoá

Bộ giải mã

Chi tiết

Supported File Type(s) / Container Formats

Hồ sơ MPEG-4 AAC

(AAC LC)

REQUIRED1

YÊU CẦU

Support for mono/stereo/5.0/5.12 content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.mp4, .m4a)

• ADTS raw AAC (.aac, decode in Android 3.1+, encode in Android 4.0+, ADIF not supported)

• MPEG-TS (.ts, not seekable, Android 3.0+)

Hồ sơ MPEG-4 HE AAC (AAC+)

REQUIRED1

(Android 4.1+)

YÊU CẦU

Support for mono/stereo/5.0/5.12 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.

MPEG-4 Anh AACV2

Hồ sơ (nâng cao AAC+)

YÊU CẦU

Support for mono/stereo/5.0/5.12 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.

AAC ELD (AAC độ trễ thấp tăng cường)

REQUIRED1

(Android 4.1+)

YÊU CẦU

(Android 4.1+)

Hỗ trợ cho nội dung đơn/âm thanh nổi với tỷ lệ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.

AMR-NB

REQUIRED3

REQUIRED3

4,75 đến 12,2 kbps được lấy mẫu @ 8kHz

3GPP (.3GP)

AMR-WB

REQUIRED3

REQUIRED3

9 giá từ 6,60 kbit/s đến 23,85 kbit/s được lấy mẫu @ 16kHz

FLAC

YÊU CẦU

(Android 3.1+)

Mono/stereo (không có đa kênh). Sample rates up to 48 kHz (but up to 44.1 kHz is recommended on devices with 44.1 kHz output, as the 48 to 44.1 kHz downsampler does not include a low-pass filter). 16-bit recommended; Không áp dụng cho 24 bit.

Chỉ FLAC (.flac)

MP3

YÊU CẦU

Hằng số mono/stereo 8-320kbps (CBR) hoặc bitrate biến đổi (VBR)

Mp3 (.mp3)

MIDI

YÊU CẦU

MIDI Loại 0 và 1. DLS Phiên bản 1 và 2. XMF và XMF di động. Hỗ trợ cho các định dạng nhạc chuông RTTTL/RTX, OTA và Imelody

• Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)

• RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)

• OTA (.ota)

• iMelody (.imy)

Vorbis

YÊU CẦU

• Ogg (.ogg)

• Matroska (.mkv, Android 4.0+)

PCM/sóng

REQUIRED4

(Android 4.1+)

YÊU CẦU

PCM tuyến tính 16 bit (tỷ lệ lên đến giới hạn phần cứng). Các thiết bị phải hỗ trợ tốc độ lấy mẫu để ghi PCM thô ở tần số 8000, 11025, 16000 và 44100 Hz.

Sóng (.wav)

tác phẩm

YÊU CẦU

(Android 5.0+)

Matroska (.mkv)

1 Cần thiết cho việc triển khai thiết bị xác định Android.hardware.Microphone nhưng tùy chọn cho việc triển khai thiết bị đồng hồ Android.

2 Only downmix of 5.0/5.1 content is required; recording or rendering more than 2 channels is optional.

3 Required for Android Handheld device implementations.

4 Required for device implementations that define android.hardware.microphone, including Android Watch device implementations.

5.1.2. Codec hình ảnh

Format / Codec

Mã hoá

Bộ giải mã

Chi tiết

Supported File Type(s) / Container Formats

JPEG

YÊU CẦU

YÊU CẦU

Base+progressive

JPEG (.jpg)

GIF

YÊU CẦU

GIF (.gif)

PNG

YÊU CẦU

YÊU CẦU

PNG (.png)

BMP

YÊU CẦU

BMP (.bmp)

WebP

YÊU CẦU

YÊU CẦU

WebP (.webp)

5.1.3. Codec video

Video codecs are optional for Android Watch device implementations.

Format / Codec

Mã hoá

Bộ giải mã

Chi tiết

Supported File Type(s) / Container Formats

H.263

REQUIRED1

REQUIRED2

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.mp4)

H.264 AVC

REQUIRED2

REQUIRED2

See section 5.2 and 5.3 for details

• 3GPP (.3gp)

• MPEG-4 (.mp4)

• MPEG-TS (.ts, AAC audio only, not seekable, Android 3.0+)

H.265 HEVC

REQUIRED2

See section 5.3 for details

MPEG-4 (.mp4)

MPEG-4 SP

REQUIRED2

3GPP (.3GP)

VP83

REQUIRED2

(Android 4.3+)

REQUIRED2

(Android 2.3.3+)

See section 5.2 and 5.3 for details

• WebM (.webm) [ Resources, 110 ]

• Matroska (.mkv, Android 4.0+)4

VP9

REQUIRED2

(Android 4.4+)

See section 5. 3 for details

• WebM (.webm) [ Resources, 110 ]

• Matroska (.mkv, Android 4.0+)4

1 Required for device implementations that include camera hardware and define android.hardware.camera or android.hardware.camera.front.

2 Required for device implementations except Android Watch devices.

3 For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements in [ Resources, 51 ].

4 Device implementations SHOULD support writing Matroska WebM files.

5.2. Mã hóa video

Video codecs are optional for Android Watch device implementations.

Android device implementations with H.264 codec support, MUST support Baseline Profile Level 3 and the following SD (Standard Definition) video encoding profiles and SHOULD support Main Profile Level 4 and the following HD (High Definition) video encoding profiles. Android Television devices are STRONGLY RECOMMENDED to encode HD 1080p video at 30 fps.

SD (Low quality)

SD (High quality)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 240 px

720 x 480 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

20 fps

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Video bitrate

384 Kbps

2 Mb/giây

4 Mb/giây

10 Mbps

1 When supported by hardware, but STRONGLY RECOMMENDED for Android Television devices.

Android device implementations with VP8 codec support MUST support the SD video encoding profiles and SHOULD support the following HD (High Definition) video encoding profiles.

SD (Low quality)

SD (High quality)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Video bitrate

800 Kbps

2 Mb/giây

4 Mb/giây

10 Mbps

1 When supported by hardware.

5.3. Giải Mã Video

Video codecs are optional for Android Watch device implementations.

Device implementations MUST support dynamic video resolution switching within the same stream for VP8, VP9 ,H.264, and H.265 codecs.

Android device implementations with H.264 decoders, MUST support Baseline Profile Level 3 and the following SD video decoding profiles and SHOULD support the HD decoding profiles. Android Television devices MUST support High Profile Level 4.2 and the HD 1080p decoding profile.

SD (Low quality)

SD (High quality)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 240 px

720 x 480 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 fps / 60 fps2

30 fps / 60 fps2

Video bitrate

800 Kbps

2 Mb/giây

8 Mb/giây

20 Mb/giây

1 Required for Android Television device implementations, but for other device types only when supported by hardware.

2 Required for Android Television device implementations.

Android device implementations when supporting VP8 codec as described in section 5.1.3 , MUST support the following SD decoding profiles and SHOULD support the HD decoding profiles. Android Television devices MUST support the HD 1080p decoding profile.

SD (Low quality)

SD (High quality)

HD 720p1

HD 1080p1

Độ phân giải video

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 fps / 60 fps2

30 / 60 fps2

Video bitrate

800 Kbps

2 Mb/giây

8 Mb/giây

20 Mb/giây

1 Required for Android Television device implementations, but for other type of devices only when supported by hardware.

2 Required for Android Television device implementations.

Android device implementations, when supporting VP9 codec as described in section 5.1.3 , MUST support the following SD video decoding profiles and SHOULD support the HD decoding profiles. Android Television devices are STRONGLY RECOMMENDED to support the HD 1080p decoding profile and SHOULD support the UHD decoding profile. When the UHD video decoding profile is supported, it MUST support 8 bit color depth.

SD (Low quality)

SD (High quality)

HD 720p 1

HD 1080p 2

UHD 2

Độ phân giải video

320 x 180 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

3840 x 2160 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Video bitrate

600 Kbps

1.6 Mbps

4 Mb/giây

10 Mbps

20 Mb/giây

1 Required for Android Television device implementations, but for other type of devices only when supported by hardware.

2 STRONGLY RECOMMENDED for Android Television device implementations when supported by hardware.

Android device implementations, when supporting H.265 codec as described in section 5.1.3 , MUST support the Main Profile Level 3 Main tier and the following SD video decoding profiles and SHOULD support the HD decoding profiles. Android Television devices MUST support the Main Profile Level 4.1 Main tier and the HD 1080p decoding profile and SHOULD support Main10 Level 5 Main Tier profile and the UHD decoding profile.

SD (Low quality)

SD (High quality)

HD 720p 1

HD 1080p 1

UHD 2

Độ phân giải video

352 x 288 px

640 x 360 px

1280 x 720 pixel

1920 x 1080 px

3840 x 2160 px

Tỉ lệ khung hình video

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

30 khung hình/giây

Video bitrate

600 Kbps

1.6 Mbps

4 Mb/giây

10 Mbps

20 Mb/giây

1 Required for Android Television device implementation, but for other type of devices only when supported by hardware.

2 Required for Android Television device implementations when supported by hardware.

5.4. Ghi âm

While some of the requirements outlined in this section are stated as SHOULD since Android 4.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to meet these requirements, or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.4.1. Thu âm thanh thô

Device implementations that declare android.hardware.microphone MUST allow capture of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Channels : Mono

Device implementations that declare android.hardware.microphone SHOULD allow capture of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 22050, 48000
 • Channels : Stereo

5.4.2. Chụp để nhận dạng giọng nói

In addition to the above recording specifications, when an application has started recording an audio stream using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:

 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics: specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz.
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • Mức biên độ PCM nên theo dõi tuyến tính các thay đổi SPL đầu vào trên ít nhất một phạm vi 30 dB từ -18 dB đến +12 dB RE 90 dB SPL tại micrô.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1Khz at 90 dB SPL input level at the microphone.
 • Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
 • Automatic gain control, if present, MUST be disabled

If the platform supports noise suppression technologies tuned for speech recognition, the effect MUST be controllable from the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API. Moreover, the UUID field for the noise suppressor's effect descriptor MUST uniquely identify each implementation of the noise suppression technology.

5.4.3. Chụp để định tuyến lại phát lại

The android.media.MediaRecorder.AudioSource class includes the REMOTE_SUBMIX audio source. Devices that declare android.hardware.audio.output MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it can capture a mix of all audio streams except for the following :

 • STREAM_RING
 • STREAM_ALARM
 • STREAM_NOTIFICATION

5.5. Phát lại âm thanh

Device implementations that declare android.hardware.audio.output MUST conform to the requirements in this section.

5.5.1. Phát lại âm thanh thô

The device MUST allow playback of raw audio content with the following characteristics:

 • Format : Linear PCM, 16-bit
 • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Channels : Mono, Stereo

The device SHOULD allow playback of raw audio content with the following characteristics:

 • Sampling rates : 24000, 48000

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

Android provides an API for audio effects for device implementations [ Resources, 52 ]. Device implementations that declare the feature android.hardware.audio.output:

 • MUST support the EFFECT_TYPE_EQUALIZER and EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER implementations controllable through the AudioEffect subclasses Equalizer, LoudnessEnhancer
 • MUST support the visualizer API implementation, controllable through the Visualizer class
 • SHOULD support the EFFECT_TYPE_BASS_BOOST, EFFECT_TYPE_ENV_REVERB, EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB, and EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER implementations controllable through the AudioEffect sub-classes BassBoost, EnvironmentalReverb, PresetReverb, and Virtualizer

5.5.3. Âm lượng đầu ra âm thanh

Android Television device implementations MUST include support for system Master Volume and digital audio output volume attenuation on supported outputs, except for compressed audio passthrough output (where no audio decoding is done on the device).

5.6. Độ trễ âm thanh

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section, use the following definitions:

 • output latency —The interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound can be heard by an external listener or observed by a transducer.
 • cold output latency —The output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous output latency —The output latency for subsequent frames, after the device is playing audio.
 • input latency —The interval between when an external sound is presented to the device and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data.
 • cold input latency —The sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous input latency —The input latency for subsequent frames, while the device is capturing audio.
 • cold output jitter —The variance among separate measurements of cold output latency values.
 • cold input jitter —The variance among separate measurements of cold input latency values.
 • continuous round-trip latency —The sum of continuous input latency plus continuous output latency plus 5 milliseconds.
 • OpenSL ES PCM buffer queue API —The set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK; see NDK_root/docs/opensles/index.html.

Device implementations that declare android.hardware.audio.output SHOULD meet or exceed these audio output requirements:

 • Độ trễ sản lượng lạnh từ 100 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ đầu ra liên tục từ 45 mili giây hoặc ít hơn
 • minimize the cold output jitter

If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature android.hardware.audio.low_latency via the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53 ]. Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

Device implementations that include android.hardware.microphone SHOULD meet these input audio requirements:

 • Độ trễ đầu vào lạnh từ 100 mili giây hoặc ít hơn
 • continuous input latency of 30 milliseconds or less
 • continuous round-trip latency of 50 milliseconds or less
 • minimize the cold input jitter

5.7. Giao thức mạng

Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation [ Resources, 50 ]. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • HTTP(S) progressive streaming
 • HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [ Resources, 54 ]

5.8. Phương tiện an toàn

Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE. Device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE, if they support a wireless display protocol, MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays. Similarly if they support a wired external display, the device implementations MUST support HDCP 1.2 or higher. Android Television device implementations MUST support HDCP 2.2 for devices supporting 4K resolution and HDCP 1.4 or above for lower resolutions. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

6. Khả năng tương thích của các công cụ và tùy chọn dành cho nhà phát triển

6.1. Những công cụ phát triển

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các công cụ nhà phát triển Android được cung cấp trong SDK Android. Android compatible devices MUST be compatible with:

Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK including dumpsys [ Resources, 56 ]. The device-side adb daemon MUST be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge. If a device implementation omits USB peripheral mode, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11).

Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Device implementations MUST support secure adb.

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tất cả các tính năng DDMS như được ghi lại trong SDK Android. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.

Việc triển khai thiết bị phải bao gồm khung khỉ và cung cấp cho các ứng dụng để sử dụng.

Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

Hầu hết các hệ thống dựa trên Linux và các hệ thống Apple Macintosh đều nhận ra các thiết bị Android bằng các công cụ SDK Android tiêu chuẩn, mà không cần hỗ trợ bổ sung; Tuy nhiên, Microsoft Windows Systems thường yêu cầu trình điều khiển cho các thiết bị Android mới. . Thiết bị sử dụng giao thức ADB. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 9 in both 32-bit and 64-bit versions.

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

Android includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings [ Resources, 60 ]. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

7. Khả năng tương thích phần cứng

Nếu một thiết bị bao gồm một thành phần phần cứng cụ thể có API tương ứng cho các nhà phát triển bên thứ ba, việc triển khai thiết bị phải triển khai API đó như được mô tả trong tài liệu SDK Android. Nếu API trong SDK tương tác với thành phần phần cứng được nêu là tùy chọn và việc triển khai thiết bị không sở hữu thành phần đó:

 • Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be presented.
 • The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.

Một ví dụ điển hình về một kịch bản trong đó các yêu cầu này áp dụng là API điện thoại: Ngay cả trên các thiết bị không phải là điện thoại, các API này phải được triển khai là không hợp lý.

Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint. [ Resources, 53]

7.1. Hiển thị và đồ họa

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 61 ]. Các thiết bị phải thực hiện đúng các API và hành vi này, như chi tiết trong phần này.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size —The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) —The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio —The ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. Ví dụ, màn hình hiển thị 480x854 pixel sẽ là 854 /480 = 1.779 hoặc gần như "16: 9".
 • density-independent pixel (dp) —The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density / 160).

7.1.1. Cấu hình màn hình

7.1.1.1. Kích thước màn hình

Android Watch devices (detailed in section 2 ) MAY have smaller screen sizes as described in this section.

The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka "screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK. Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 61 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations MUST report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

 • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small'), unless it is an Android Watch device.
 • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp.
 • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp.
 • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp.

Ngoài ra,

 • Android Watch devices MUST have a screen with the physical diagonal size in the range from 1.1 to 2.5 inches
 • Other types of Android device implementations, with a physically integrated screen, MUST have a screen at least 2.5 inches in physical diagonal size.

Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1).

The screen aspect ratio MUST be a value from 1.3333 (4:3) to 1.86 (roughly 16:9), but Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1) because such a device implementation will use a UI_MODE_TYPE_WATCH as the android.content.res.Configuration.uiMode.

7.1.1.3. Mật độ màn hình

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report only one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density and MUST NOT change the value at at any time for the default display.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 400 dpi (400dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

7.1.2. Hiển thị số liệu

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 62 ] and MUST report the same values regardless of whether the embedded or external screen is used as the default display.

7.1.3. Định hướng màn hình

Devices MUST report which screen orientations they support (android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape.

Devices that report both screen orientations MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. Đó là, thiết bị phải tôn trọng yêu cầu của ứng dụng đối với một hướng màn hình cụ thể. Việc triển khai thiết bị có thể chọn định hướng chân dung hoặc cảnh quan làm mặc định.

Các thiết bị phải báo cáo giá trị chính xác cho định hướng hiện tại của thiết bị, bất cứ khi nào được truy vấn thông qua android.content.res.configuration.orientation, android.view.display.getorientation () hoặc API khác.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

7.1.4. Tăng tốc đồ họa 2D và 3D

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0 or 3.1 on devices capable of supporting it. Device implementations MUST also support Android RenderScript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 63 ].

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 or OpenGL 3.1. Đó là:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString()method MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • The native C/C++ OpenGL APIs (APIs available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1 MUST support the corresponding managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1, libGLESv2.so MUST export the corresponding function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

In addition to OpenGL ES 3.1, Android provides an extension pack with Java interfaces [ Resources, 64 ] and native support for advanced graphics functionality such as tessellation and the ASTC texture compression format. Android device implementations MAY support this extension pack, and—only if fully implemented—MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

Also, device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. Các định dạng này thường là dành riêng cho nhà cung cấp. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. Tuy nhiên, họ nên báo cáo chính xác bất kỳ định dạng nén kết cấu nào mà họ hỗ trợ, thông qua phương thức getString () trong API OpenGL.

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 65 ].

Device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false" or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 65 ].

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE, an EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension [ Resources, 66 ].

7.1.5. Chế độ tương thích ứng dụng cũ

Android specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence. Device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Công nghệ màn hình

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. External Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 67 ].

7.2. Thiết bị đầu vào

7.2.1. Bàn phím

Android Watch devices MAY but other type of device implementations MUST implement a soft keyboard.

Triển khai thiết bị:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third-party developers to create Input Method Editors—ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present) except for Android Watch devices where the screen size makes it less reasonable to have a soft keyboard
 • Có thể bao gồm các triển khai bàn phím mềm bổ sung
 • Có thể bao gồm bàn phím phần cứng
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 68 ] (QWERTY or 12-key)

7.2.2. Điều hướng không chạm

Android Television devices MUST support D-pad.

Triển khai thiết bị:

 • MAY omit a non-touch navigation option (trackball, d-pad, or wheel) if the device implementation is not an Android Television device
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 68 ]
 • Phải cung cấp một cơ chế giao diện người dùng thay thế hợp lý để lựa chọn và chỉnh sửa văn bản, tương thích với các công cụ quản lý đầu vào. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Phím điều hướng

The availability and visibility requirement of the Home, Recents, and Back functions differ between device types as described in this section.

The Home, Recents, and Back functions (mapped to the key events KEYCODE_HOME, KEYCODE_APP_SWITCH, KEYCODE_BACK, respectively) are essential to the Android navigation paradigm and therefore;

 • Android Handheld device implementations MUST provide the Home, Recents, and Back functions.
 • Android Television device implementations MUST provide the Home and Back functions.
 • Android Watch device implementations MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH.
 • All other types of device implementations MUST provide the Home and Back functions.

These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

Recents function, if provided, MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. This does not apply to devices upgrading from earlier Android versions that have physical buttons for navigation and no recents key.

The Home and Back functions, if provided, MUST each have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode or when the uiMode UI_MODE_TYPE_MASK is set to UI_MODE_TYPE_WATCH.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Therefore the new device implementations shipping with Android 5.0 MUST NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. Older device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function, but if the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • MUST display the action overflow button on the action bar when it is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty. For a device implementation launched before Android 4.4 but upgrading to Android 5.0, this is RECOMMENDED.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button

For backwards compatibility, device implementations MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion <= 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android supports Assist action [ Resources, 69 ]. Android device implementations except for Android Watch devices MUST make the Assist action available to the user at all times when running applications. The Assist action SHOULD be implemented as a long-press on the Home button or a swipe-up gesture on the software Home key. This function MAY be implemented via another physical button, software key, or gesture, but MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click, or gesture) when other navigation keys are visible.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

Android Handhelds and Watch Devices MUST support touchscreen input.

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 68 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

Android includes support for a variety of touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen based device implementations are associated with a display [ Resources, 70 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android 5.0 includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

7.2.5. Đầu vào cảm ứng giả

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch:

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen [ Resources, 71 ]
 • MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 71 ]
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen
 • MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 71 ]
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi

Android Television device implementations MUST support button mappings for game controllers as listed below. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.

7.2.6.1. Ánh xạ nút

Android Television device implementations MUST support the following key mappings:

Cái nút

HID Usage 2

Nút Android

A 1

0x09 0x0001

KEYCODE_BUTTON_A (96)

B 1

0x09 0x0002

KEYCODE_BUTTON_B (97)

X 1

0x09 0x0004

KEYCODE_BUTTON_X (99)

Y 1

0x09 0x0005

KEYCODE_BUTTON_Y (100)

D-pad up 1

D-pad down 1

0x01 0x00393

AXIS_HAT_Y 4

D-pad left 1

D-pad right 1

0x01 0x00393

AXIS_HAT_X4

Left shoulder button 1

0x09 0x0007

KEYCODE_BUTTON_L1 (102)

Right shoulder button 1

0x09 0x0008

KEYCODE_BUTTON_R1 (103)

Left stick click 1

0x09 0x000E

KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)

Right stick click 1

0x09 0x000F

KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)

Nhà 1

0x0c 0x0223

KEYCODE_HOME (3)

Back 1

0x0c 0x0224

KEYCODE_BACK (4)

1 [ Resources, 72 ]

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 [ Resources, 71 ]

Analog Controls 1

HID Usage

Nút Android

Bấm nút trái

0x02 0x00C5

AXIS_LTRIGGER

Đúng ngòi nổ

0x02 0x00C4

AXIS_RTRIGGER

Left Joystick

0x01 0x0030

0x01 0x0031

AXIS_X

AXIS_Y

Right Joystick

0x01 0x0032

0x01 0x0035

AXIS_Z

AXIS_RZ

1 [ Resources, 71 ]

7.2.7. Điều khiển từ xa

Android Television device implementations SHOULD provide a remote control to allow users to access the TV interface. The remote control MAY be a physical remote or can be a software-based remote that is accessible from a mobile phone or tablet. The remote control MUST meet the requirements defined below.

 • Search affordance —Device implementations MUST fire KEYCODE_SEARCH when the user invokes voice search either on the physical or software-based remote.
 • Navigation —All Android Television remotes MUST include Back, Home, and Select buttons and support for D-pad events [ Resources, 72 ].

7.3. Cảm biến

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Việc triển khai các thiết bị thường có thể bỏ qua các cảm biến này, như được quy định trong các tiểu mục sau. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors [ Resources, 73 ]. Ví dụ: triển khai thiết bị:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53]
 • Phải trả về một danh sách chính xác các cảm biến được hỗ trợ thông qua SensorManager.getSensorList () và các phương thức tương tự
 • Phải hoạt động hợp lý cho tất cả các API cảm biến khác (ví dụ: bằng cách trả về đúng hoặc sai khi thích hợp khi các ứng dụng cố gắng đăng ký người nghe, không gọi người nghe cảm biến khi không có cảm biến tương ứng;, v.v.)
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 74 ]
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to meet these requirement so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds [ Resources, 75 ].

Danh sách trên không toàn diện; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on Sensors [ Resources, 73 ] is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in [ Resources, 76 ]. If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors [ Resources, 76 ].

Some Android sensor supports a "continuous" trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 77 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive sự kiện.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Gia tốc kế

Việc triển khai thiết bị nên bao gồm gia tốc kế 3 trục. Android Handheld devices and Android Watch devices are strongly encouraged to include this sensor. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm gia tốc kế 3 trục, nó: nó:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 78 ]
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 100 Hz and SHOULD report events up to at least 200 Hz
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ]
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis
 • MUST have a resolution of at least 8-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • SHOULD be temperature compensated
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included

7.3.2. Từ kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ]
 • MUST be capable of measuring between -900 μT and +900 μT on each axis before saturating
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 μT and SHOULD have a value below 200 μT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 μT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 μT
 • SHOULD be temperature compensated
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 μT
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Việc triển khai thiết bị nên bao gồm máy thu GPS. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm máy thu GPS, nó sẽ bao gồm một số dạng kỹ thuật "GPS được hỗ trợ" để giảm thiểu thời gian khóa GPS.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm một con quay hồi chuyển, nó: nó:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 100 Hz and SHOULD report events up to at least 200 Hz
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more
 • MUST be temperature compensated
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Áp kế

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor
 • Phải có khả năng cung cấp các sự kiện ở 5 Hz trở lên
 • Phải có độ chính xác đầy đủ để cho phép ước tính độ cao
 • MUST be temperature compensated

7.3.6. Nhiệt kế

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. quang kế

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

Việc triển khai thiết bị có thể bao gồm một cảm biến gần. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. Đó là, cảm biến lân cận phải được định hướng để phát hiện các đối tượng gần với màn hình, vì mục đích chính của loại cảm biến này là phát hiện một chiếc điện thoại được người dùng sử dụng. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm một cảm biến gần với bất kỳ hướng nào khác, nó không thể truy cập được thông qua API này.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more

7.4. Kết nối dữ liệu

7.4.1. Điện thoại

"Telephony" as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. Tuy nhiên, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm điện thoại GSM hoặc CDMA, nó phải thực hiện hỗ trợ đầy đủ cho API cho công nghệ đó. Việc triển khai thiết bị không bao gồm phần cứng điện thoại phải triển khai các API đầy đủ dưới dạng không có.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 79 ]
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 80 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct
 • MUST support regular Wi-Fi operation
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 81 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point

7.4.3. Bluetooth

Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE and Android Watch device implementations MUST support Bluetooth.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 82 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 82 ]
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 83 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method

7.4.4. Truyền thông trường gần

Việc triển khai thiết bị nên bao gồm một bộ thu phát và phần cứng liên quan cho Truyền thông gần trường (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53 ]
 • Phải có khả năng đọc và viết tin nhắn NDEF thông qua các tiêu chuẩn NFC sau:
  • Phải có khả năng đóng vai trò là người đọc/người đọc diễn đàn NFC (theo định nghĩa của Đặc tả kỹ thuật của Diễn đàn NFC NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) thông qua các tiêu chuẩn NFC sau:
   • NFCA (ISO14443-3A)
   • NFCB (ISO14443-3B)
   • NFCF (JIS 6319-4)
   • ISODEP (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Loại 1, 2, 3, 4 (được xác định bởi Diễn đàn NFC)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as SHOULD, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NFCV (ISO 15693)
  • Phải có khả năng truyền và nhận dữ liệu thông qua các tiêu chuẩn và giao thức ngang hàng sau đây:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (được xác định bởi Diễn đàn NFC)
   • SDP 1.0 (được xác định bởi Diễn đàn NFC)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 84 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 85 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 86 ]
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 87 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 88 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name "urn:nfc:sn:handover" for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked

(Lưu ý rằng các liên kết có sẵn công khai không có sẵn cho các thông số kỹ thuật diễn đàn của JIS, ISO và NFC được trích dẫn ở trên.)

Android 5.0 includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 10 ]

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • Phải triển khai các API Android tương ứng như được ghi lại bởi SDK Android
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() meth od [Resources, 53] . Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • Không được thực hiện API Android tương ứng cũng như báo cáo tính năng com.nxp.mifare trừ khi nó cũng thực hiện hỗ trợ chung NFC như được mô tả trong phần này

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53] , and MUST implement the Android NFC API as a không ra đâu.

Khi các lớp Android.nfc.NdefMessage và Android.nfc.NdeFrecord đại diện cho định dạng biểu diễn dữ liệu độc lập với giao thức, việc triển khai thiết bị phải thực hiện các API này ngay cả khi chúng không bao gồm hỗ trợ cho NFC hoặc khai báo tính năng Android.hardware.NFC.

7.4.5. Khả năng mạng tối thiểu

Việc triển khai thiết bị phải bao gồm hỗ trợ cho một hoặc nhiều hình thức mạng dữ liệu. Cụ thể, việc triển khai thiết bị phải bao gồm hỗ trợ cho ít nhất một tiêu chuẩn dữ liệu có khả năng 200kbit/giây trở lên. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Các thiết bị có thể thực hiện nhiều hơn một hình thức kết nối dữ liệu.

7.4.6. Cài đặt đồng bộ hóa

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns "true" [ Resources, 89 ].

7.5. Máy ảnh

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Camera phía sau

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels)
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 90 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

7.5.3. Camera ngoài

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher)
 • MAY support multiple cameras

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Hành vi API máy ảnh

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 91 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 92 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 93] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 94] .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 94] ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Định hướng máy ảnh

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Bộ nhớ và lưu trữ

7.6.1. Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size

32-bit device

64-bit device

Android Watch devices (due to smaller screens)

416MB

Không áp dụng

xhdpi or lower on small/normal screens

hdpi or lower on large screens

mdpi or lower on extra large screens

512MB

832MB

400dpi or higher on small/normal screens

xhdpi or higher on large screens

tvdpi or higher on extra large screens

896MB

1280MB

560dpi or higher on small/normal screens

400dpi or higher on large screens

xhdpi or higher on extra large screens

1344MB

1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 95 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased
 • MUST mount the SD card by default

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed & privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except for the package-specific directories on the secondary external storage, but SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 96 ]
 • SHOULD report a USB device class of 0x00
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'

If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 97 ]
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ]
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port
 • is very strongly RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ]
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 100 ]
 • SHOULD support the Charging Downstream Port output current range of 1.5 A ~ 5 A as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ].

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

Android Handheld and Watch devices MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

7.8.2. Đầu ra âm thanh

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Cổng âm thanh analog

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 101 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210–290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360–680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110–180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack
 • MUST be capable of driving at least 150mV +/- 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V

8. Khả năng tương thích hiệu suất

Some minimum performance criterias are critical to the user experience and impacts the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. Tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Task switching When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. Hiệu suất truy cập I/O tệp

Device implementations MUST ensure file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write Device implementations MUST ensure a sequential write performance of 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write Device implementations MUST ensure a random write performance of 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read Device implementations MUST ensure a sequential read performance of 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read Device implementations MUST ensure a random read performance of 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Quyền

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 102 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID và cách ly quy trình

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.3. Quyền hệ thống tập tin

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.4. Môi trường thực thi thay thế

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the cơ chế.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.)
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 103] . Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 104 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ]
 • Device implementations MAY support creating users and managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs, and if supported, MUST declare the platform feature flag android.software.managed_users.
 • Device implementations that declare the feature flag android.software.managed_users MUST use the upstream AOSP icon badge to represent the managed applications and other badge UI elements like Recents & Notifications.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 105 ] for primary external storage.

9.6. Cảnh báo SMS cao cấp

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 106 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit
 • SHOULD NOT be user or developer configurable

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or, if using a kernel other than Linux, an equivalent mandatory access control system. Devices must also meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Triển khai thiết bị:

 • MUST set SELinux to global enforcing mode,
 • MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the external/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the external/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9,8. Sự riêng tư

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation has a lock screen, the device MUST support full-disk encryption of the application private data, (/data partition) as well as the SD card partition if it is a permanent, non-removable part of the device [ Resources , 107 ]. For devices supporting full-disk encryption, the full-disk encryption SHOULD be enabled all the time after the user has completed the out-of-box experience. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Khởi động đã được xác minh

Device implementations SHOULD support verified boot for device integrity, and if the feature is supported it MUST declare the platform feature flag android.software.verified_boot. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-verity.

10. Kiểm tra khả năng tương thích của phần mềm

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 108 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 5.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. Trình xác minh CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Phần mềm có thể cập nhật

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, the device MUST support Over-the-air download with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 5.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.0, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Nhật ký thay đổi tài liệu

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

(Các) phần

Summary of change

1. Giới thiệu

Updated requirements to refer to SDK documentation as source of truth.

2. Loại thiết bị

Included definitions for device types for handheld, television, and watch devices.

2.1 Device Configuration

Added non-exhaustive list to illustrate hardware configuration deviation across devices.

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

MUST also provide complete implementations of APIs with "@SystemApi" marker in the upstream Android source code.

3.2.2. Xây dựng thông số

Included SUPPORTED_ABIS, SUPPORTED_32_BIT_ABIS, and SUPPORTED_64_BIT_ABIS parameters in list, updated PRODUCT to require unique Product SKUs, and updated TAGS.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Clarified language that the compatibility requirement is for mainly the intents pattern

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Included new requirements for home screen, NFC, and default SMS applications.

3.3.1 Application Binary Interfaces

Added requirements to support equivalent 32-bit ABI if any 64-bit ABI is supported. Updated parameters to reflect this change.

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Webview compatibility required for all devices except Android Watch devices. Removed Locale string requirement.

3.4.2. Tính tương thích của trình duyệt web

Android Television and Watch Devices MAY omit a browser application, but all other types of device implementations MUST include one.

3.7. Runtime compatibility

Updated Minimum application memory requirements

3.8.2. Widget

Widget support is optional for all device types, but recommended for Handheld Devices.

3.8.3. Thông báo

Expanded definitions for types of supported notifications.

3.8.4. Tìm kiếm

Android Television devices MUST include global search. All other device types SHOULD.

3.8.6. Chủ đề

Devices MUST support material theme.

3.8.7. Hình Nền Động

Devices that include live wallpaper MUST report the platform feature flag android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

Advised requirement to support new Recents User Interface.

Ít nhất nên hiển thị tiêu đề của 4 hoạt động tại một thời điểm.

3.8.10. Lock Screen Media Remote Control

Remote Control Client API deprecated in favor of the Media Notification Template

3.8.11. Giấc mơ

Optional for Android Watch devices. Required for all other device types.

3.8.13 Unicode and font

MUST support Roboto 2 in addition to existing requirements.

3.12. Khung đầu vào TV

Android Television device implementations MUST support Television Input Framework.

5.1. Codec phương tiện

Added 3 sections for Audio, Image, and Video codecs.

5.4 Audio Recording

Broken into subsections

5.4.1. Raw audio capture

Defined characteristics for raw audio capture on devices that declare android.hardware.microphone

5.5. Phát lại âm thanh

Added section 5.5. Audio Playback with 2 subsections: 5.5.1 Audio Effects and 5.5.2. Âm lượng đầu ra âm thanh

5.6 Audio Latency

Added definitions and requirements for cold output jitter, cold input jitter, and continuous round-trip latency.

5.8 Secure Media

Included secure media requirements from 7.1.8. External Displays and added requirements for Android Television.

6.1. Những công cụ phát triển

Updated resources.

6.2.1. Thực nghiệm

Removed section

7. Khả năng tương thích phần cứng

Updated to reflect that device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration for the same build fingerprint.

7.1.1.1. Kích thước màn hình

Updated to reflect Android Watch devices screen size and that the value can't change

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

Updated to reflect Android Watch devices screen aspect ratio (1:1).

7.1.3. Định hướng màn hình

Updated to reflect that devices with a fixed orientation landscape screen SHOULD only report that orientation.

7.1.4. Tăng tốc đồ họa 2D và 3D

Added that Android devices MAY support the Android extension pack.

(old) 7.1.6. Screen Types

Section Removed

7.1.6. Công nghệ màn hình

Updated pixel aspect ratio (PAR) to be between 0.9 and 1.15. (~15% tolerance)

7.1.7. External Displays

Moved part of section to section 5.8. Secure Media.

7.2.2. Điều hướng không chạm

Android Television devices MUST support D-pad.

7.2.3. Phím điều hướng

Included language for support across different device types.

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

Android Watch devices MUST support touchscreen input.

7.2.6. Hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi

Added section with Android Television requirements.

7.2.7. Điều khiển từ xa

Added section with Android Television requirements.

7.3. Cảm biến

Redefined synthetic sensors as composite sensors and streaming sensors as continuous sensors. Sensors should report event time in nanoseconds.

7.3.1. Gia tốc kế

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.2. Từ kế

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Clarified required sensor types and revised requirement thresholds.

7.3.5. Áp kế

Changed from MAY to SHOULD implement barometer. MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.

7.3.6. Nhiệt kế

Devices MAY include ambient thermometer. MAY but SHOULD NOT include CPU thermometer.

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television devices MUST include Wi-Fi support. Devices that DO support wifi must report android.hardware.wifi.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.

7.4.2.2. Thiết lập liên kết trực tiếp qua đường hầm Wi-Fi

Android Television devices MUST include support for Wi-Fi TDLS.

7.5. Máy ảnh

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.3. External Cameras

Added requirements that device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera.

7.5.5. Camera System Features

Added list of camera features and when they should be defined.

7.6.1. Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu

Updated requirements for 32- and 64-bit devices. SVELTE memory requirement removed. Devices MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng

Updated requirements for user-accessible removable storage

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng Updated requirements that pre-installed system apps may write to secondary external storage.

7.7. USB

Removed requirements for non-charging ports being on the same edge as the micro-USB port. Updated requirements for Host and Peripheral mode.

7.7. USB

Fixing typos in the USB section.

7.8.1. Âm thanh

Moved microphone section here. Added requirements for Audio Output and Audio Analog ports.

8. Khả năng tương thích hiệu suất

Added requirements for user interface consistency.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

Multi-user support feature is optional for all device types. Detailed requirements by device type in section.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

SD card encryption required for the primary external storage.

9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân

MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit. No permissive mode domains allowed.

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

Devices with a lock screen SHOULD support full-disk encryption. For new devices, full-disk encryption must be enabled out of box.

9.10 Verified boot

Added section to recommend that Device implementations support verified boot for device integrity.

10.3. Ứng dụng tham khảo

Removed section from CDD.

11. Phần mềm có thể cập nhật

If a device supports 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, then it MUST support Over-the-air download with offline update via reboot.

14. Resources

Resources moved from section 2 to section 14

13. Liên hệ với chúng tôi

You can join the android-compatibility forum [Resources, 109 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

6. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

7. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

8. Android 5.0 allowed version strings: http://source.android.com//docs/compatibility/5.0/versions

9. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

10. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

11. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

12. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

13. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

14. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/

15. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

16. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

17. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

18. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

19. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

20. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

21. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

22. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

23. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

24. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

25. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

26. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

27. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

28. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

29. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

30. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

31. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

32. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

33. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

34. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

35. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

36. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

37. Settings.Secure LOCATION_MODE:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

38. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

39. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

40. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

41. Android Device Owner App:

http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

42. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

43. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

44. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

45. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

46. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

47. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html

48. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

49. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

50. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

51. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

52. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

53. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List:

http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

54. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

55. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

56. Dumpsys: https://developer.android.com/studio/command-line/dumpsys.html

57. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

58. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

59. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

60. Android Application Development-Related Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

61. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

62. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

63. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

64. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

65. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

66. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE:

http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

67. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

68. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

69. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

70. Touch Input Configuration: http://source.android.com/docs/core/interaction/input/touch-devices

71. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

72. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

73. Android Open Source sensors: http://source.android.com/docs/core/interaction/sensors

74. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

75. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

76. Android Open Source composite sensors: http://source.android.com/devices/sensors/composite_sensors.html

77. Continuous trigger mode: http://source.android.com/devices/sensors/base_triggers.html#continuous

78. Accelerometer sensor: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

79. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

80. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

81. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

82. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

83. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

84. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/docs/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

85. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

86. Android NFC Sharing Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

87. NFC Connection Handover: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

88. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

89. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

90. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

91. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

92. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

93. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

94. Camera version support: http://source.android.com/docs/core/camera/versioning

95. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

96. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

97. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html

98. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

99. USB Battery Charging Specification, Revision 1.2: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/BCv1.2_070312.zip

100. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html

101. Wired audio headset: http://source.android.com/docs/core/interaction/accessories/headset/plug-headset-spec

102. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

103. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

104. External Storage reference: http://source.android.com/docs/core/storage

105. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

106. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

107. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/devices/tech/encryption/index.html

108. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com/docs/compatibility

109. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

110. WebM project: http://www.webmproject.org/

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. Trong mọi trường hợp mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK đó được coi là có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài liệu tham khảo nêu trên đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này.