הגדרת תאימות אנדרואיד (תצוגה מקדימה)

Android Compatibility Definition Document (CDD) for Android 15 (AOSP experimental) is under development. For the most current version of the CDD, see Android Compatibility Definition Document .