Test CTS Verifier Pro Audio

Android 10 i nowsze wersje zawierają test CTS Verifier pod kątem zgodności z Pro Audio. Ten test ma następujące wymagania:

 • Wymagane urządzenia peryferyjne: Jeśli testowane urządzenie obsługuje HDMI, wymagane jest urządzenie peryferyjne HDMI w celu sprawdzenia rozpoznania i połączenia.

Uruchom test Pro Audio

Uzyskaj dostęp do testu CTS Verifier Pro Audio, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcjach ogólnych .

Aby uruchomić test CTS Verifier Pro Audio, wykonaj następujące kroki:

 1. Sprawdź, czy ekran testowy wyświetla wymagane funkcje zgłoszone przez testowane urządzenie.

  Interfejs testowy Pro Audio

  Rysunek 1. Test Pro Audio, zgłoszone funkcje

 2. (Opcjonalnie) Jeśli testowane urządzenie obsługuje urządzenia HDMI, zaznacz pole wyboru Ma obsługę HDMI , a następnie podłącz urządzenie peryferyjne HDMI do testowanego urządzenia.

 3. Zgłoś wyniki testu:

  • Jeśli na ekranie testu pojawi się komunikat Zaliczony , zgłoś test jako zaliczony.
  • Jeśli na ekranie testu pojawi się komunikat Niepowodzenie , zgłoś test jako nieudany.