הגדרת תאימות אנדרואיד 1.6

הגדרת תאימות אנדרואיד: אנדרואיד 1.6
אנדרואיד 1.6 r2
גוגל בע"מ
compatibility@android.com

תוכן העניינים
1. הקדמה ............................................... ................................................................ ................................ 4
2. משאבים ................................................... ................................................................ ..................... 4
3. תוכנה ................................................... ................................................................ ........................ 5
3.1. תאימות API מנוהלת ........................................... ..................................... 5
3.2. תאימות API רכה ................................................... ........................................................ 6
3.2.1. הרשאות................................................... ................................................................ ... 6
3.2.2. בניית פרמטרים ................................................ ........................................................ 6
3.2.3. תאימות כוונות ................................................... ..................................................... 8
3.2.3.1. כוונות ליבה של יישום ................................................... ................................ 8
3.2.3.2. עקיפות כוונות ................................................ ................................................ 8
3.2.3.3. מרחבי שמות ................................................. ................................ 8
3.2.3.4. כוונות שידור ................................................ ................................................ 9
3.3. תאימות API מקורית ................................................... ................................................ 9
3.4. תאימות אינטרנט API ................................................... ................................................ 9
3.5. תאימות התנהגותית של API................................................... ................................ 10
3.6. מרחבי שמות של API................................................ ................................................................ 10
3.7. תאימות מכונות וירטואליות ................................................... ................................ 11
3.8. תאימות ממשק משתמש ........................................................... ................................ 11

3.8.1. ווידג'טים ................................................... ................................................................ ........ 11
3.8.2. התראות ................................................. ................................................................ 12
3.8.3. לחפש ................................................. ................................................................ .......... 12
3.8.4. טוסטים ................................................... ................................................................ ........... 12

4. עיון תאימות תוכנה ................................................ ................................ 12
5. תאימות אריזות יישומים ................................................ ................................ 13
6. תאימות מולטימדיה................................................... ................................................ 13
7. תאימות לכלי מפתחים......................................... ................................................ 14
8. תאימות חומרה ................................................ ................................................ 15
8.1. תצוגה ................................................ ................................................................ ................ 15
8.1.1. תצורות תצוגה סטנדרטיות ................................................... ................................ 15
8.1.2. תצורות תצוגה לא סטנדרטיות ......................................... ............ 16
8.1.3. הצגת מדדים ................................................ ................................................ 16

8.2. מקלדת ................................................. ................................................................ ............ 16
8.3. ניווט ללא מגע ................................................ ............................................ 16
8.4. כיוון מסך ................................................ ................................................ 17
8.5. קלט מסך מגע ................................................... ................................................ 17
8.6. יו אס בי ................................................. ................................................................ ..................... 17
8.7. מקשי ניווט ................................................ ................................................................ .. 17
8.8. וויי - פיי ................................................. ................................................................ ..................... 17
8.9. מצלמה ................................................... ................................................................ ............... 18
8.9.1. מצלמות ללא פוקוס אוטומטי ................................................ ................................ 18
8.10. מד תאוצה ................................................... ................................................................ .. 18
8.11. מצפן ................................................. ................................................................ .......... 19
8.12. ג'י.פי. אס ................................................. ................................................................ ................... 19
8.13. טלפוניה ................................................... ................................................................ ......... 19
8.14. פקדי עוצמת הקול ................................................ ................................................................ 19

9. תאימות ביצועים................................................... ............................................ 19
10. תאימות מודל אבטחה ................................................ ................................................ 20
10.1. הרשאות ................................................ ................................................................ ..... 20
10.2. בידוד משתמש ותהליכים ................................................ ................................ 20
10.3. הרשאות מערכת קבצים ................................................ ........................................ 21
11. חבילת בדיקת תאימות ................................................ ............................................................ 21

12. צור איתנו קשר ........................................................ ................................................................ ................... 21
נספח א': כוונות יישום נדרשות ................................................ ........................ 22
נספח ב': כוונות שידור נדרשות ................................................ ................................... 0
נספח ג': שיקולים עתידיים......................................................... ................................... 0

1. מכשירים שאינם טלפונים ................................................ ............................................ 30
2. תאימות בלוטות' ................................................ ............................................ 30
3. רכיבי חומרה נדרשים................................................... ................................ 30
4. יישומים לדוגמה ................................................ ................................................ 30
5. מסכי מגע ................................................ ................................................................ ......... 30
6. ביצועים................................................... ................................................................ ............ 31

1. הקדמה
מסמך זה מונה את הדרישות שיש לעמוד בהן כדי שטלפונים ניידים יהיו
תואם לאנדרואיד 1.6. הגדרה זו מניחה היכרות עם תוכנית התאימות לאנדרואיד
[משאבים, 1].
השימוש ב"חייב", "אסור", "נדרש", "יהיה", "לא", "צריך", "לא צריך", "מומלץ",
"ייתכן" ו-"אופציונלי" הם לפי תקן IETF המוגדר ב-RFC2119 [ משאבים , 2].
כפי שמשמש במסמך זה, "מיישם מכשירים" או "מיישם" הוא אדם או ארגון שמתפתח
פתרון חומרה/תוכנה עם אנדרואיד 1.6. "יישום מכשיר" או "יישום" הוא
פתרון חומרה/תוכנה שפותח כך.
כדי להיחשב תואם ל-Android 1.6, יישומי מכשירים:
1. חייב לעמוד בדרישות המוצגות בהגדרת תאימות זו, לרבות מסמכים כלשהם
משולב באמצעות הפניה.
2. חייבים לעבור את חבילת בדיקת התאימות של Android (CTS) הזמינה כחלק מה-Android Open
פרויקט מקור [ משאבים , 3]. ה-CTS בודק את רוב הרכיבים המפורטים כאן, אך לא את כולם
מסמך.
כאשר ההגדרה הזו או ה-CTS שקטים, מעורפלים או לא שלמים, זו באחריות המכשיר
מיישם כדי להבטיח תאימות עם יישומים קיימים. מסיבה זו, ה-Android Open
פרויקט מקור [ משאבים , 4] הוא גם ההתייחסות וגם היישום המועדף של אנדרואיד. התקן
מיישמים מאוד מעודדים לבסס את ההטמעות שלהם על קוד המקור "במעלה הזרם".
זמין מפרויקט הקוד הפתוח של Android. בעוד שחלק מהרכיבים ניתנים להחלפה היפותטית
עם יישומים חלופיים תרגול זה מונע מאוד, שכן מעבר מבחני CTS יהפוך להיות
קשה משמעותית. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית מלאה עם
היישום הסטנדרטי של אנדרואיד, כולל ומעבר לחבילת בדיקת התאימות.
2. משאבים
הגדרת תאימות זו מתייחסת למספר משאבים שניתן להשיג כאן.
1. סקירה כללית של תוכנית התאימות ל-Android: https://sites.google.com/a/android.com/compatibility/
איך זה עובד
2. רמות הדרישה של IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
3. חבילת בדיקת תאימות: http://sites.google.com/a/android.com/compatibility/compatibility-test-
סוויטה--cts
4. פרוייקט קוד פתוח של אנדרואיד: http://source.android.com/
5. הגדרות API ותיעוד: http://developer.android.com/reference/packages.html
6. ספקי תוכן: http://code.google.com/android/reference/android/provider/package-
summary.html
7. משאבים זמינים: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
8. קובצי מניפסט אנדרואיד: http://code.google.com/android/devel/bblocks-manifest.html
9. הפניה להרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/reference/android/
Manifest.permission.html
10. קבועי בנייה: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
11. WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
12. הרחבות לדפדפן Gears: http://code.google.com/apis/gears/

13. מפרט Dalvik Virtual Machine, נמצא בספריית dalvik/docs של קוד מקור
לבדוק; זמין גם בכתובת http://android.git.kernel.org/?p=platform/
dalvik.git;a=tree;f=docs;h=3e2ddbcaf7f370246246f9f03620a7caccbfcb12;hb=HEAD

14. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
15. התראות: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
16. מדריך סגנון סמל שורת המצב: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline
/icon_design.html#statusbarstructure
17. מנהל החיפוש: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
18. טוסט: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
19. אפליקציות לאנדרואיד: http://code.google.com/p/apps-for-android
20. תיאור קובץ apk של Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
21. Android Debug Bridge (adb): http://code.google.com/android/reference/adb.html
22. Dalvik Debug Monitor Service (ddms): http://code.google.com/android/reference/ddms.html
23. קוף: http://developer.android.com/guide/developing/tools/monkey.html
24. תיעוד עצמאות לתצוגה:
25. קבועי תצורה: http://developer.android.com/reference/android/content/res/
Configuration.html
26. מדדי תצוגה: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
27. מצלמה: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
28. מרחב קואורדינטות חיישן: http://developer.android.com/reference/android/hardware/
SensorEvent.html
29. הפניה לאבטחה והרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/guide/topics/security/
security.html
רבים ממשאבים אלה נגזרים ישירות או בעקיפין מ-Android 1.6 SDK, ויהיו
זהה מבחינה פונקציונלית למידע בתיעוד של אותה SDK. בכל מקרה שבו זה
הגדרת התאימות אינה מסכימה עם תיעוד ה-SDK, תיעוד ה-SDK נחשב
מוּסמָך. כל הפרטים הטכניים הניתנים בהפניות הכלולות לעיל נחשבים בהכללה
להיות חלק מהגדרת התאימות הזו.
3. תוכנה
פלטפורמת אנדרואיד כוללת גם קבוצה של ממשקי API מנוהלים ("קשים"), וגם גוף של ממשקי API כביכול "רך"
כגון מערכת Intent, ממשקי API של קוד מקורי וממשקי API של יישומי אינטרנט. סעיף זה מפרט את הקשה ו
ממשקי API רכים שהם חלק בלתי נפרד מהתאימות, כמו גם ממשק טכני וממשק משתמש רלוונטי אחר
התנהגויות. יישומי מכשירים חייבים לעמוד בכל הדרישות בסעיף זה.
3.1. תאימות API מנוהלת
סביבת הביצוע המנוהלת (מבוססת דאלוויק) היא הכלי העיקרי עבור יישומי אנדרואיד. ה
ממשק תכנות יישומי אנדרואיד (API) הוא מערך ממשקי פלטפורמת אנדרואיד שנחשפים אליו
יישומים הפועלים בסביבת ה-VM המנוהלת. יישומי מכשיר חייבים לספק מלא
יישומים, כולל כל ההתנהגויות המתועדות, של כל API מתועד שנחשף על ידי אנדרואיד
1.6 SDK, כגון:
1. ממשקי API בשפת Java ליבה של Android [משאבים, 5].
2. ספקי תוכן [משאבים , 6].
3. משאבים [משאבים, 7].
4. תכונות ואלמנטים של AndroidManifest.xml [משאבים, 8].

אין להטמיע מכשיר להחסיר כל ממשקי API מנוהלים, לשנות ממשקי API או חתימות, לסטות
מההתנהגות המתועדת, או לכלול פעולות ללא פעולות, למעט כאשר מותר במפורש על ידי תאימות זו
הַגדָרָה.
3.2. תאימות API רכה
בנוסף לממשקי ה-API המנוהלים מסעיף 3.1, אנדרואיד כולל גם "רך" משמעותי לזמן ריצה בלבד
API, בצורה של דברים כגון כוונות, הרשאות והיבטים דומים של יישומי אנדרואיד
שלא ניתן לאכוף בזמן הידור של הבקשה. סעיף זה מפרט את ממשקי ה-API והמערכת "הרכים".
התנהגויות הנדרשות לתאימות עם אנדרואיד 1.6. יישומי מכשירים חייבים לעמוד בכל
הדרישות המובאות בסעיף זה.
3.2.1. הרשאות
מיישמי מכשירים חייבים לתמוך ולאכוף את כל קבועי ההרשאות כפי שמתועדים על ידי
דף הפניה להרשאה [ משאבים , 9]. שים לב שסעיף 10 מפרט דרישות נוספות הקשורות
דגם האבטחה של אנדרואיד.
3.2.2. בניית פרמטרים
ממשקי ה-API של Android כוללים מספר קבועים במחלקה android.os.Build [Resources, 10] שהם
נועד לתאר את המכשיר הנוכחי. לספק ערכים עקביים ומשמעותיים בכל המכשירים
יישומים, הטבלה שלהלן כוללת הגבלות נוספות על הפורמטים של ערכים אלה שאליהם
יישומי המכשיר חייבים להתאים.
פָּרָמֶטֶר
הערות
הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, ב- Human-
android.os.Build.VERSION.RELEASE
פורמט קריא. עבור אנדרואיד 1.6, שדה זה חייב לכלול את ערך המחרוזת
"1.6".
הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט
android.os.Build.VERSION.SDK
נגיש לקוד אפליקציה של צד שלישי. עבור אנדרואיד 1.6, שדה זה
חייב להיות הערך השלם 4.
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המייעד את המבנה הספציפי
של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט קריא אנושי.
אין לעשות שימוש חוזר בערך זה עבור מבנים שונים שנשלחו עד הסוף
משתמשי android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL. שימוש טיפוסי בשדה זה הוא לציין איזה מספר build או
מזהה שינוי של בקרת מקור שימש ליצירת ה-build. שם
אין דרישות על הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שהוא
אסור להיות null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם ההתקן המזהה את הפנימי הספציפי
חומרה המשמשת את המכשיר, בפורמט הניתן לקריאה אנושית. שימוש אפשרי
android.os.Build.BOARD
של שדה זה הוא לציין את הגרסה הספציפית של הלוח המניע את
התקן. אין דרישות על הפורמט הספציפי של שדה זה,
אלא שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את השם של
android.os.Build.BRAND
חברה, ארגון, אדם וכדומה שייצרו את המכשיר, ב
פורמט קריא אנושי. שימוש אפשרי בשדה זה הוא לציין את ה-OEM

ו/או ספק שמכר את המכשיר. אין דרישות על
פורמט ספציפי של שדה זה, אלא שאסור שהוא יהיה null או ריק
מחרוזת ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את הספציפי
תצורה או עדכון של הגוף (נקרא לפעמים "תעשייתי
android.os.Build.DEVICE
עיצוב") של המכשיר. אין דרישות על הפורמט הספציפי
של שדה זה, אלא שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המבנה הזה. זה צריך להיות סביר
קריא אדם. זה חייב לעקוב אחר התבנית הזו:
$(PRODUCT_BRAND)/$(PRODUCT_NAME)/$(PRODUCT_DEVICE)/
$(TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME):$(PLATFORM_VERSION)/
$(BUILD_ID)/$(BUILD_NUMBER):$(TARGET_BUILD_VARIANT)/
android.os.Build.FINGERPRINT
$(BUILD_VERSION_TAGS)
לדוגמה: acme/mydevicel/generic/generic:Donut/ERC77/
3359:userdebug/test-keys
טביעת האצבע לא חייבת לכלול רווחים. אם שדות אחרים כלולים ב-
לתבנית למעלה יש רווחים, הם צריכים להיות מוחלפים ב-ASCII
תו קו תחתון ("_") בטביעת האצבע.
מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המארח שעליו נבנה המבנה, באדם
android.os.Build.HOST
פורמט קריא. אין דרישות על הפורמט הספציפי של זה
שדה, אלא שהוא לא חייב להיות null או המחרוזת הריקה ("").
מזהה שנבחר על ידי מיישם המכשיר כדי להתייחס לפרט מסוים
שחרור, בפורמט קריא אנושי. שדה זה יכול על ידי זהה ל
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, אבל צריך להיות ערך
android.os.Build.ID
נועד להיות משמעותי במידה מסוימת עבור משתמשי קצה. אין
דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו
להיות null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את השם של
מכשיר כפי שידוע למשתמש הקצה. זה צריך להיות אותו שם
android.os.Build.MODEL
במסגרתו המכשיר משווק ונמכר למשתמשי קצה. אין
דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו
להיות null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את הפיתוח
שם או שם קוד של המכשיר. חייב להיות קריא לאדם, אבל לא
android.os.Build.PRODUCT
מיועד בהכרח לצפייה על ידי משתמשי קצה. אין דרישות
על הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור שהוא יהיה null או ה-
מחרוזת ריקה ("").
רשימה מופרדת בפסיקים של תגים שנבחרו על ידי מיישם המכשיר
להבדיל עוד יותר את המבנה. לדוגמה, "לא חתום, ניפוי באגים". השדה הזה
android.os.Build.TAGS
לא חייב להיות null או המחרוזת הריקה (""), אלא תג בודד (כגון
"שחרור") זה בסדר.
android.os.Build.TIME
ערך המייצג את חותמת הזמן של מועד הבנייה.
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המציין את זמן הריצה
תצורה של ה-build. שדה זה צריך לכלול אחד מהערכים
android.os.Build.TYPE
התואמות לשלוש תצורות זמן הריצה האופייניות לאנדרואיד: "משתמש",
"userdebug", או "eng".
שם או מזהה משתמש של המשתמש (או המשתמש האוטומטי) שיצר את
android.os.Build.USER
לִבנוֹת. אין דרישות על הפורמט הספציפי של שדה זה,
אלא שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").

3.2.3. תאימות כוונות
אנדרואיד משתמשת ב-Intents כדי להשיג אינטגרציה רופפת בין יישומים. סעיף זה מתאר
דרישות הקשורות לדפוסי Intent שחייבים להיות מכובד על ידי יישומי מכשירים. על ידי
"כבוד", הכוונה היא שמיישם המכשיר חייב לספק פעילות אנדרואיד, שירות או אחר
רכיב המציין מסנן Intent תואם ומתחבר ומיישם התנהגות נכונה עבור כל אחד מהם
דפוס הכוונות שצוין.
3.2.3.1. כוונות יישום ליבה
פרויקט אנדרואיד במעלה הזרם מגדיר מספר יישומי ליבה, כגון חייגן טלפון, לוח שנה,
ספר אנשי קשר, נגן מוזיקה וכן הלאה. מיישמי התקנים עשויים להחליף יישומים אלה ב
גרסאות חלופיות.
עם זאת, כל גרסאות חלופיות כאלה חייבות לכבד את אותן דפוסי Intent שסופקו על ידי ה-upstream
פּרוֹיֶקט. (לדוגמה, אם מכשיר מכיל נגן מוזיקה חלופי, הוא עדיין חייב לכבד את תבנית Intent
הונפק על ידי יישומי צד שלישי כדי לבחור שיר.) יישום מכשיר חייב לתמוך בכל דפוסי Intent
המפורטים בנספח א'.
3.2.3.2. עקיפות כוונות
מכיוון ש-Android היא פלטפורמה הניתנת להרחבה, מיישמי מכשירים חייבים לאפשר כל דפוס Intent המתואר ב
נספח א' לעקוף על ידי יישומי צד שלישי. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם
מאפשר זאת כברירת מחדל; למיימי מכשירים אסור לצרף הרשאות מיוחדות ליישומי מערכת'
שימוש בדפוסי כוונות אלה, או למנוע מיישומי צד שלישי להתחייב ולקבל שליטה עליהם
דפוסים אלה. איסור זה כולל באופן ספציפי את השבתת ממשק המשתמש "בוחר" המאפשר
למשתמש לבחור בין יישומים מרובים שכולם מטפלים באותה דפוס Intent.
3.2.3.3. מרחבי שמות של כוונות
מיישמי מכשירים אינם חייבים לכלול רכיבי אנדרואיד המכבדים כל כוונה חדשה או
שדר דפוסי Intent באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת במרחב השמות של android.*.
מיישמי מכשירים אינם חייבים לכלול רכיבי אנדרואיד המכבדים כל כוונה חדשה או
שדר דפוסי Intent באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת בחלל חבילה
שייך לארגון אחר. מיישמי מכשירים אינם רשאים לשנות או להרחיב אף אחת מהכוונות
דפוסים המפורטים בנספח א' או ב'.
איסור זה מקביל לזה שצוין עבור שיעורי שפת Java בסעיף 3.6.

3.2.3.4. כוונות שידור
יישומי צד שלישי מסתמכים על הפלטפורמה כדי לשדר כוונות מסוימות כדי להודיע ​​להם על שינויים ב
סביבת חומרה או תוכנה. מכשירים תואמי אנדרואיד חייבים לשדר את השידור הציבורי
כוונות בתגובה לאירועי מערכת מתאימים. רשימה של כוונות שידור נדרשות מסופקת ב
נספח ב; עם זאת, שים לב שה-SDK עשוי להגדיר כוונות שידור נוספות, אשר חייבות להיות גם כן
כבוד.
3.3. תאימות API מקורית
קוד מנוהל הפועל ב-Dalvik יכול להתקשר לקוד מקורי המסופק בקובץ .apk של האפליקציה כ-ELF
קובץ .so הידור עבור ארכיטקטורת החומרה המתאימה של המכשיר. יישומי מכשיר חייבים לכלול
תמיכה בקוד הפועל בסביבה המנוהלת כדי להתקשר לקוד מקורי, באמצעות Java הסטנדרטית
סמנטיקה של ממשק מקורי (JNI). ממשקי ה-API הבאים חייבים להיות זמינים לקוד מקורי:
libc (ספריית C)
libm (ספריית מתמטיקה)
ממשק JNI
libz (דחיסה של Zlib)
liblog (רישום אנדרואיד)
תמיכה מינימלית ב-C++
OpenGL ES 1.1
ספריות אלו חייבות להיות תואמות מקור (כלומר תואמות כותרת) ותואמות בינאריות (עבור נתון
ארכיטקטורת מעבד) עם הגרסאות שסופקו ב-Bionic על ידי פרויקט הקוד הפתוח של Android. מאז
ההטמעות של Bionic אינן תואמות באופן מלא עם יישומים אחרים כגון GNU C
הספרייה, מיישמי מכשירים צריכים להשתמש ביישום אנדרואיד. אם מיישמים מכשירים משתמשים ב-a
יישום שונה של ספריות אלה, עליהם להבטיח תאימות כותרת ובינארית.
תאימות קוד מקורי היא מאתגרת. מסיבה זו, אנו רוצים לחזור על כך שמיישמים מכשירים
מומלץ מאוד להשתמש ביישומים במעלה הזרם של הספריות המפורטות לעיל, כדי לעזור
להבטיח תאימות.
3.4. תאימות אינטרנט API
מפתחים ויישומים רבים מסתמכים על ההתנהגות של מחלקת android.webkit.WebView [ משאבים ,
11] עבור ממשקי המשתמש שלהם, כך שהטמעת WebView חייבת להיות תואמת בכל אנדרואיד
יישומים. יישום הקוד הפתוח של אנדרואיד משתמש בגרסת מנוע העיבוד של WebKit כדי
ליישם את ה-WebView.
מכיוון שלא ניתן לפתח חבילת בדיקה מקיפה עבור דפדפן אינטרנט, מיישמים מכשירים
חייבים להשתמש ב-build הספציפי במעלה הזרם של WebKit ביישום WebView. במיוחד:
• WebView חייב להשתמש ב-528.5+ WebKit build מעץ הקוד הפתוח של Android במעלה הזרם עבור
אנדרואיד 1.6. מבנה זה כולל סט ספציפי של פונקציונליות ותיקוני אבטחה עבור ה-WebView.
• מחרוזת סוכן המשתמש שדווחה על ידי WebView חייבת להיות בפורמט הזה:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; <language>-<country>; <device
שם>; Build/<build ID>) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, כמו Gecko)
גרסה/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1

◦ המחרוזת "<שם מכשיר>" חייבת להיות זהה לערך עבור
android.os.Build.MODEL
◦ המחרוזת "<build ID>" חייבת להיות זהה לערך עבור android.os.Build.ID.
◦ המחרוזות "<language>" ו-"<country>" צריכות לפעול בהתאם למוסכמות הרגילות עבור
קוד המדינה והשפה, וצריך להתייחס למקום הנוכחי של המכשיר ב-
זמן הבקשה.
יישום עשוי לשלוח מחרוזת סוכן משתמש מותאמת אישית ביישום הדפדפן העצמאי. מה
יותר מכך, הדפדפן העצמאי עשוי להיות מבוסס על טכנולוגיית דפדפן חלופית (כגון Firefox,
אופרה וכו') עם זאת, גם אם נשלחת יישום דפדפן חלופי, רכיב ה-WebView
המסופק ליישומי צד שלישי חייב להיות מבוסס על WebKit, כמפורט לעיל.
אפליקציית הדפדפן העצמאית צריכה לכלול תמיכה עבור Gears [ Resources, 12] ו- MAY
כולל תמיכה בחלק או כולו של HTML5.
3.5. תאימות התנהגותית של API
ההתנהגויות של כל אחד מסוגי ה-API (מנוהלים, רכים, מקוריים ואינטרנט) חייבות להיות עקביות עם
יישום מועדף של אנדרואיד זמין מפרויקט הקוד הפתוח של Android.
כמה תחומים ספציפיים של תאימות הם:
• אסור להתקנים לשנות את ההתנהגות או המשמעות של כוונה סטנדרטית
• אסור להתקנים לשנות את מחזור החיים או סמנטיקה של מחזור החיים של סוג מסוים של מערכת
רכיב (כגון שירות, פעילות, ספק תוכן וכו')
• אסור למכשירים לשנות את הסמנטיקה של הרשאה מסוימת
הרשימה שלעיל אינה מקיפה, והאחריות היא על מיישמי המכשירים להבטיח התנהגות
תְאִימוּת. מסיבה זו, מיישמי מכשירים צריכים להשתמש בקוד המקור הזמין דרך
פרויקט קוד פתוח של אנדרואיד במידת האפשר, במקום להטמיע מחדש חלקים משמעותיים מהמערכת.
Suite Test Compatibility (CTS) בודק חלקים משמעותיים מהפלטפורמה להתאמה התנהגותית,
אבל לא כולם. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית לאנדרואיד
פרויקט קוד פתוח.
3.6. מרחבי שמות של API
אנדרואיד עוקב אחר מוסכמות מרחב השמות של החבילה והכיתה שהוגדרו על ידי תכנות Java
שפה. כדי להבטיח תאימות עם יישומי צד שלישי, מיישמי מכשירים לא חייבים לעשות
כל שינוי אסור (ראה להלן) במרחבי השמות של החבילות האלה:
• java.*
• javax.*
• שמש.*
• אנדרואיד.*
• com.android.*
שינויים אסורים כוללים:
• אין להטמיע מכשירים לשנות את ממשקי ה-API החשופים לציבור בפלטפורמת Android
על ידי שינוי כל שיטה או חתימות מחלקות, או על ידי הסרת מחלקות או שדות מחלקות.

• מיישמי מכשירים עשויים לשנות את היישום הבסיסי של ממשקי ה-API, אבל כאלה
אסור שהשינויים ישפיעו על ההתנהגות המוצהרת ועל חתימת שפת Java של כל אחד מהם
ממשקי API שנחשפו לציבור.
• למיישמי מכשירים אסור להוסיף אלמנטים שנחשפו לציבור (כגון מחלקות או
ממשקים, או שדות או שיטות למחלקות או ממשקים קיימים) לממשקי ה-API שלמעלה.
"אלמנט חשוף לציבור" הוא כל מבנה שאינו מעוטר בסמן "@hide" ב-
קוד מקור אנדרואיד במעלה הזרם. במילים אחרות, מיישמי מכשירים אינם חייבים לחשוף ממשקי API חדשים או
לשנות ממשקי API קיימים במרחבי השמות שצוינו לעיל. מיישמי מכשירים עשויים ליצור פנימי בלבד
שינויים, אך אין לפרסם או לחשוף את השינויים הללו למפתחים.
מיישמי מכשירים עשויים להוסיף ממשקי API מותאמים אישית, אך אסור שכל ממשקי API כאלה יהיו במרחב שמות בבעלות
על ידי או בהתייחסות לארגון אחר. לדוגמה, מיישמי מכשירים אינם חייבים להוסיף ממשקי API ל-
com.google.* או מרחב שמות דומה; רק Google רשאית לעשות זאת. באופן דומה, אסור לגוגל להוסיף ממשקי API
מרחבי השמות של חברות אחרות.
אם מיישם התקן מציע לשפר את אחד ממרחבי השמות של החבילה שלמעלה (כגון על ידי הוספה
פונקציונליות חדשה שימושית ל-API קיים, או הוספת API חדש), המיישם צריך לבקר
source.android.com ולהתחיל בתהליך לתרומת שינויים וקוד, על פי ה
מידע באתר זה.
שימו לב שההגבלות לעיל תואמות למוסכמות הסטנדרטיות למתן שמות לממשקי API ב-Java
שפת תכנות; סעיף זה פשוט נועד לחזק את המוסכמות הללו ולהפוך אותן למחייבות
באמצעות הכללה בהגדרת תאימות זו.
3.7. תאימות למכונות וירטואליות
מכשיר אנדרואיד תואם חייב לתמוך במפרט קוד הבתים המלא של Dalvik (DEX) ו
סמנטיקה של מכונה וירטואלית של Dalvik [משאבים, 13].
3.8. תאימות ממשק משתמש
פלטפורמת אנדרואיד כוללת כמה ממשקי API למפתחים המאפשרים למפתחים להתחבר למשתמש המערכת
מִמְשָׁק. יישומי מכשירים חייבים לשלב ממשקי ממשק משתמש סטנדרטיים אלה בממשקי משתמש מותאמים אישית
הם מתפתחים, כפי שמוסבר להלן.
3.8.1. ווידג'טים
אנדרואיד מגדירה סוג רכיב ו-API ומחזור חיים תואמים המאפשרים ליישומים לחשוף
"AppWidget" למשתמש הקצה [Resources , 14] . מהדורת ההפניה לקוד פתוח של אנדרואיד כוללת א
אפליקציית Launcher הכוללת רכיבי ממשק משתמש המאפשרים למשתמש להוסיף, להציג ולהסיר
AppWidgets ממסך הבית.
מיישמי התקנים עשויים להחליף חלופה ל-Reference Launcher (כלומר מסך הבית).
משגרים אלטרנטיביים צריכים לכלול תמיכה מובנית ב-AppWidgets ולחשוף ממשק משתמש
רכיבים להוספה, הצגה והסרה של AppWidgets ישירות בתוך ה-Launcher. משגרים אלטרנטיביים במאי
להשמיט את רכיבי ממשק המשתמש הללו; עם זאת, אם הם מושמטים, מיישם ההתקן חייב לספק א
יישום נפרד הנגיש מה-Launcher המאפשר למשתמשים להוסיף, להציג ולהסיר
AppWidgets.

3.8.2. התראות
אנדרואיד כולל ממשקי API המאפשרים למפתחים להודיע ​​למשתמשים על אירועים בולטים [משאבים, 15]. התקן
מיישמים חייבים לספק תמיכה עבור כל סוג הודעה שהוגדר כך; ספציפית: צלילים,
רטט, אור ושורת מצב.
בנוסף, היישום חייב לבצע רינדור נכון וכל המשאבים (סמלים, קבצי קול וכו')
מסופק בממשקי ה-API [Resources, 7], או במדריך הסגנון של סמל שורת המצב [Resources , 16]. התקן
מיישמים עשויים לספק חווית משתמש חלופית עבור התראות מזו שמספקת
התייחסות ליישום קוד פתוח של אנדרואיד; עם זאת, מערכות הודעות חלופיות כאלה חייבות
לתמוך במשאבי הודעות קיימים, כאמור לעיל.
3.8.3. לחפש
אנדרואיד כולל ממשקי API [משאבים, 17] המאפשרים למפתחים לשלב חיפוש באפליקציות שלהם,
ולחשוף את נתוני האפליקציה שלהם לחיפוש המערכת הגלובלי. באופן כללי, פונקציונליות זו
מורכב מממשק משתמש יחיד כלל מערכת המאפשר למשתמשים להזין שאילתות, מציג הצעות
as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide
search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user
interface.
Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of
real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that
allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications.
Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions
to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that
make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and
suggestions.
Device implementations MAY ship alternate search user interfaces, but SHOULD include a hard or soft
dedicated search button, that can be used at any time within any app to invoke the search framework,
with the behavior provided for in the API documentation.
3.8.4. Toasts
Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 18]) to display short non-modal strings to the
end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from
applications to end users in some high-visibility manner.
4. Reference Software Compatibility
Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source
applications:
• Calculator (included in SDK)
• Lunar Lander (included in SDK)
• ApiDemos (included in SDK)
• The "Apps for Android" applications [ Resources, 19]
Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be

considered compatible.
5. Application Packaging Compatibility
Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool
included in the official Android SDK [ Resources , 20].
Devices implementations MUST NOT extend either the .apk, Android Manifest, or Dalvik bytecode
formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other
compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik,
and the reference implementation's package management system.
6. Multimedia Compatibility
A compatible Android device must support the following multimedia codecs. All of these codecs are
provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open
Source Project [ Resources , 4].
Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these
codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or
software products are advised that implementations of this code, including in open source software or
shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.
Audio
Name

Encoder Decoder Details
Files Supported
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AAC LC/LTP
X
up to 160 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
HE-AACv1
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
(AAC+)
up to 96 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
HE-AACv2
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
(enhanced
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
up to 96 kbps and sampling rates
AAC+)
files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
AMR-NB
4.75 to 12.2 kbps sampled @
3GPP (.3gp) files
X
X
8kHz
AMR-WB
9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85
-3GPP (.3gp) files
X
kbit/s sampled @ 16kHz
MP3
Mono/Stereo 8-320Kbps constant MP3 (.mp3) files
X
(CBR) or variable bit-rate (VBR)
Type 0 and 1 (.mid, .xmf,
MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1
MIDI
X
.mxmf). Also RTTTL/RTX
and 2. XMF and Mobile XMF.
(.rtttl, .rtx), OTA (.ota),

Support for ringtone formats
and iMelody (.imy)
RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
Ogg Vorbis
.ogg
X
8- and 16-bit linear PCM (rates up
PCM
X
WAVE
to limit of hardware)
Image
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
JPEG
X
X
base+progressive
GIF
X
PNG
X
X
BMP
X
Video
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
3GPP (.3gp)
H.263
X
X
files
3GPP (.3gp)
H.264
X
and MPEG-4
(.mp4) files
MPEG4
X
3GPP (.3gp) file
SP
7. Developer Tool Compatibility
Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:
Android Debug Bridge or adb [Resources , 21]
Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android
SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-
accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
Dalvik Debug Monitor Service or ddms [Resources , 22]
Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK.
As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported
whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.

Monkey [Resources, 23]
Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for
applications to use.
8. Hardware Compatibility
Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations.
At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android
device. This section lists the hardware features that all Android 1.6 compatible devices must support. In
Android 1.6, the majority of hardware features (such as WiFi, compass, and accelerometer) are required.
If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party
developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK
documentation.
8.1. Display
Android 1.6 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under
some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on hardware
configurations for which they were not necessarily explicitly designed [Resources, 24] . Devices MUST
properly implement these behaviors, as detailed in this section.
8.1.1. Standard Display Configurations
This table lists the standard screen configurations considered compatible with Android:
Diagonal
Screen Size
Screen Density
Screen Type
Width (Pixels)
Height (Pixels)
Length Range
Group
Group
(inches)
QVGA
240
320
2.6 - 3.0
Small
Low
WQVGA
240
400
3.2 - 3.5
Normal
Low
FWQVGA
240
432
3.5 - 3.8
Normal
Low
HVGA
320
480
3.0 - 3.5
Normal
Medium
WVGA
480
800
3.3 - 4.0
Normal
High
FWVGA
480
854
3.5 - 4.0
Normal
High
WVGA
480
800
4.8 - 5.5
Large
Medium
FWVGA
480
854
5.0 - 5.8
Large
Medium
Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured
to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources,
25] class.
Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range.
When running such applications, the following constraints apply:

• Device implementations MUST interpret any resources that are present as defaulting to
"medium" (known as "mdpi" in the SDK documentation.)
• When operating on a "low" density screen, device implementations MUST scale down medium/
mdpi assets by a factor of 0.75.
• When operating on a "high" density screen, device implementations MUST scale up medium/
mdpi assets by a factor of 1.5.
• Device implementations MUST NOT scale assets within a density range, and MUST scale
assets by exactly these factors between density ranges.
8.1.2. Non-Standard Display Configurations
Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.2.1 require
additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android
Compatibility Team as provided for in Section 12 to obtain classifications for screen-size bucket, density,
and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them
as specified.
Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios)
are fundamentally incompatible with Android 1.6; therefore device implementers are encouraged to
contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.
8.1.3. Display Metrics
Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in
android.util.DisplayMetrics [Resources , 26].
8.2. Keyboard
Device implementations:
• MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party
developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at
developer.android.com
• MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard
keyboard is present)
• MAY include additional soft keyboard implementations
• MAY include a hardware keyboard
• MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified
in android.content.res.Configuration [ Resources, 25] (that is, QWERTY, or 12-key)
8.3. Non-touch Navigation
Device implementations:
• MAY omit non-touch navigation options (that is, may omit a trackball, 5-way directional pad, or
wheel)
• MUST report via android.content.res.Configuration [Resources , 25] the correct value for the
device's hardware

8.4. Screen Orientation
Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape
screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen
orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.
Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the
android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.
8.5. Touchscreen input
Device implementations:
• MUST have a touchscreen
• MAY have either capacative or resistive touchscreen
• MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 25] reflecting
corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
8.6. USB
Device implementations:
• MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
• MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
• MUST implement a USB mass storage client for the removable/media storage is present in the
device
• SHOULD use the micro USB form factor on the device side
• SHOULD implement support for the USB Mass Storage specification (so that either removable
or fixed storage on the device can be accessed from a host PC)
• MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of
connecting the custom pinout to standard USB-A port
8.7. Navigation keys
The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device
implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application
state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented
using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or
interfere with the available application display area.
Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also
provide send and end keys for phone calls.
8.8. WiFi
Device implementations MUST support 802.11b and 802.11g, and MAY support 802.11a.

8.9. Camera
Device implementations MUST include a camera. The included camera:
• MUST have a resolution of at least 2 megapixels
• SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera
driver (transparent to application software)
• MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
• MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an
android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview
surface.
Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs
[Resources, 27] :
1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int),
then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data
provided to application callbacks.
2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the
system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the
data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format.
(This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.
8.9.1. Non-Autofocus Cameras
If a device lacks an autofocus camera, the device implementer MUST meet the additional requirements in
this section. Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 1.6
SDK documentation in some reasonable way, regardless of actual camera hardware's capabilities.
For Android 1.6, if the camera lacks auto-focus, the device implementation MUST adhere to the following:
1. The system MUST include a read-only system property named "ro.workaround.noautofocus"
with the value of "1". This value is intended to be used by applications such as Android Market to
selectively identify device capabilities, and will be replaced in a future version of Android with a
robust API.
2. If an application calls android.hardware.Camera.autoFocus(), the system MUST call the
onAutoFocus() callback method on any registered
android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances, even though no focusing actually
happened. This is to avoid having existing applications break by waiting forever for an autofocus
callback that will never come.
3. The call to the AutoFocusCallback.onAutoFocus() method MUST be triggered by the driver or
framework in a new event on the main framework Looper thread. That is, Camera.autoFocus()
MUST NOT directly call AutoFocusCallback.onAutoFocus() since this violates the Android
framework threading model and will break apps.
8.10. Accelerometer
Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at at
least 50 Hz. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor
coordinate system as detailed in the Android API s [Resources , 28].

8.11. Compass
Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events at at least
10 Hz. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate
system as defined in the Android API [Resources , 28].
8.12. GPS
Device implementations MUST include a GPS, and SHOULD include some form of "assisted GPS"
technique to minimize GPS lock-on time.
8.13. Telephony
Device implementations:
• MUST include either GSM or CDMA telephony
• MUST implement the appropriate APIs as detailed in the Android SDK documentation at
developer.android.com
Note that this requirement implies that non-phone devices are not compatible with Android 1.6; Android
1.6 devices MUST include telephony hardware. Please see Appendix C for information on non-phone
devices.
8.14. Volume controls
Android-compatible devices MUST include a mechanism to allow the user to increase and decrease the
audio volume. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times,
regardless of application state. These functions MAY be implemented using physical hardware keys,
software, gestures, touch panel, etc., but they MUST be always accessible and not obscure or interfere
with the available application display area (see Display above).
When these buttons are used, the corresponding key events MUST be generated and sent to the
foreground application. If the event is not intercepted and sunk by the application then device
implementation MUST handle the event as a system volume control.
9. Performance Compatibility
One of the goals of the Android Compatibility Program is to ensure a consistent application experience for
consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on
the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience.
Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 1.6 compatible device,
as in the table below:
Metric
Performance Threshold
Comments

This is tested by CTS.
The following applications
The launch time is measured as the total time to
should launch within the
complete loading the default activity for the
Application
specified time.
application, including the time it takes to start the
Launch Time
Browser: less than 1300ms
Linux process, load the Android package into the
MMS/SMS: less than 700ms
Dalvik VM, and call onCreate.
AlarmClock: less than 650ms
Multiple applications will be
This is tested by CTS.
launched. Re-launching the
Simultaneous first application should
Applications
complete taking less than the
original launch time.
10. Security Model Compatibility
Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security
model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 29] in the
Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed
applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities.
Specifically, compatible devices MUST support the following security mechanisms:
10.1. Permissions
Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android
developer documentation [ Resources , 9]. Specifically, implementations MUST enforce each permission
defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored.
Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the
android.* namespace.
10.2. User and Process Isolation
Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application
runs as a unique Unix-style UID and in a separate process.
Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided
that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions
reference [ Resources , 29].

10.3. Filesystem Permissions
Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as
defined in the Security and Permissions reference [Resources , 29].
11. Compatibility Test Suite
Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 3] available
from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally,
device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as
much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any
reimplementations of parts of the reference source code.
The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs.
The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the
CTS may be released for Android 1.6. However, such releases will only fix behavioral bugs in the CTS
tests and will not impose any new tests, behaviors or APIs for a given platform release.
12. Contact Us
You can contact the Android Compatibility Team at compatibility@android.com for clarifications related to
this Compatibiltiy Definition and to provide feedback on this Definition.

Appendix A: Required Application Intents
NOTE: this list is provisional, and will be updated in the future.
Application Actions
Schemes MIME Types
(none)
text/plain

http
text/html
Browser
android.intent.action.VIEW
https
application/xhtml+xml
application/
vnd.wap.xhtml+xml

(none)
android.intent.action.WEB_SEARCH
http
(none)
https
android.media.action.IMAGE_CAPTURE
android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA

Camera
android.media.action.VIDEO_CAMERA
android.media.action.VIDEO_CAPTURE

vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
image
android.intent.action.GET_CONTENT
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.PICK
video
android.intent.action.ATTACH_DATA
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
rtsp
video/mp4
video/3gp

android.intent.action.VIEW
http
video/3gpp
video/3gpp2

android.intent.action.DIAL
Phone /
android.intent.action.VIEW
tel
Contacts
android.intent.action.CALL
android.intent.action.DIAL
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
person

vnd.android.cursor.dir/
person
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
phone
vnd.android.cursor.dir/
postal-address

vnd.android.cursor.item/
person
vnd.android.cursor.item/

android.intent.action.GET_CONTENT
phone
vnd.android.cursor.item/
postal-address

text/plain
Email
android.intent.action.SEND
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
mailto
android.intent.action.SENDTO
sms
android.intent.action.VIEW
smsto
SMS / MMS android.intent.action.SENDTO
mms
mmsto

audio/*
application/ogg

Music
android.intent.action.VIEW
file
application/x-ogg
application/itunes

audio/mp3
audio/x-mp3

android.intent.action.VIEW
http
audio/mpeg
audio/mp4
audio/mp4a-latm

vnd.android.cursor.dir/
artistalbum
vnd.android.cursor.dir/
album
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
nowplaying
vnd.android.cursor.dir/
track
nd.android.cursor.dir/
playlist
vnd.android.cursor.dir/
video

media/*
audio/*

android.intent.action.GET_CONTENT
application/ogg
application/x-ogg
video/*


content
Package
android.intent.action.VIEW
file
Installer
package
file
android.intent.action.PACKAGE_INSTALL
http
https

android.intent.action.ALL_APPS
android.settings.SETTINGS
android.settings.WIRELESS_SETTINGS
android.settings.AIRPLANE_MODE_SETTINGS
android.settings.WIFI_SETTINGS
android.settings.APN_SETTINGS
android.settings.BLUETOOTH_SETTINGS
android.settings.DATE_SETTINGS
android.settings.LOCALE_SETTINGS

Settings
android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS
com.android.settings.SOUND_SETTINGS
com.android.settings.DISPLAY_SETTINGS
android.settings.SECURITY_SETTING
android.settings.LOCATION_SOURCE_SETTINGS
android.settings.INTERNAL_STORAGE_SETTINGS
android.settings.MEMORY_CARD_SETTINGS
android.intent.action.SET_WALLPAPER

Search
android.intent.action.SEARCH
query
android.intent.action.SEARCH_LONG_PRESS
Voice
android.intent.action.VOICE_COMMAND
Contacts Management
Intent Action
Description
Starts an Activity that lets the user pick
ATTACH_IMAGE
a contact to attach an image to.
Used
EXTRA_CREATE_DESCRIPTION
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT to
specify an exact description to be


shown when prompting user about
creating a new contact.

Used
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT
to
EXTRA_FORCE_CREATE
force creating a new contact if no
matching contact found.

This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CLICKED
search suggestion is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CREATE_CONTACT_CLICKED search suggestion for creating a
contact is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_DIAL_NUMBER_CLICKED
search suggestion for dialing a number
is clicked on.

Takes as input a data URI with a mailto:
SHOW_OR_CREATE_CONTACT
or tel: scheme.

Appendix B: Required Broadcast Intents NOTE: this list is provisional, and will be
updated in the future.

Intent Action
Description
Broadcast Action: This is broadcast once, after the
ACTION_BOOT_COMPLETED
system has finished booting.
Broadcast Action: This is broadcast once, when a
ACTION_CALL_BUTTON
call is received.
Broadcast Action: The "Camera Button" was
ACTION_CAMERA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: The current
ACTION_CONFIGURATION_CHANGED
device Configuration (orientation, locale, etc) has
changed.
ACTION_DATE_CHANGED
Broadcast Action: The date has changed.
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_LOW
on the device
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_OK
on the device no longer exists
Broadcast Action: Wired Headset plugged in or
ACTION_HEADSET_PLUG
unplugged.
Broadcast Action: An input method has been
ACTION_INPUT_METHOD_CHANGED
changed.
Broadcast Action: External media was removed
ACTION_MEDIA_BAD_REMOVAL
from SD card slot, but mount point was not
unmounted.
Broadcast Action: The "Media Button" was
ACTION_MEDIA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: External media is present, and
being disk-checked The path to the mount point for
ACTION_MEDIA_CHECKING
the checking media is contained in the
Intent.mData field.
Broadcast Action: User has expressed the desire to
ACTION_MEDIA_EJECT
remove the external storage media.
Broadcast Action: External media is present and
ACTION_MEDIA_MOUNTED
mounted at its mount point.
Broadcast Action: External media is present, but is
using an incompatible fs (or is blank) The path to
ACTION_MEDIA_NOFS
the mount point for the checking media is
contained in the Intent.mData field.
Broadcast Action: External media has been
ACTION_MEDIA_REMOVED
removed.
Broadcast Action: The media scanner has finished
ACTION_MEDIA_SCANNER_FINISHED
scanning a directory.
Broadcast Action: Request the media scanner to
ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE
scan a file and add it to the media database.

Broadcast Action: The media scanner has started
ACTION_MEDIA_SCANNER_STARTED
scanning a directory.
Broadcast Action: External media is unmounted
ACTION_MEDIA_SHARED
because it is being shared via USB mass storage.
Broadcast Action: External media is present but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTABLE
cannot be mounted.
Broadcast Action: External media is present, but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTED
not mounted at its mount point.
Broadcast Action: An outgoing call is about to be
ACTION_NEW_OUTGOING_CALL
placed.
Broadcast Action: A new application package has
ACTION_PACKAGE_ADDED
been installed on the device.
Broadcast Action: An existing application package
ACTION_PACKAGE_CHANGED
has been changed (eg a component has been
enabled or disabled.
Broadcast Action: The user has cleared the data of
a package. This should be preceded
by ACTION_PACKAGE_RESTARTED, after which
ACTION_PACKAGE_DATA_CLEARED
all of its persistent data is erased and this
broadcast sent. Note that the cleared package
does not receive this broadcast. The data contains
the name of the package.
Broadcast Action: An existing application package
has been removed from the device. The data
ACTION_PACKAGE_REMOVED
contains the name of the package. The package
that is being installed does not receive this Intent.
Broadcast Action: A new version of an application
ACTION_PACKAGE_REPLACED
package has been installed, replacing an existing
version that was previously installed.
Broadcast Action: The user has restarted a
package, and all of its processes have been killed.
All runtime state associated with it (processes,
ACTION_PACKAGE_RESTARTED
alarms, notifications, etc) should be removed. Note
that the restarted package does not receive this
broadcast. The data contains the name of the
package.
Broadcast Action: Some content providers have
parts of their namespace where they publish new
ACTION_PROVIDER_CHANGED
events or items that the user may be especially
interested in.
ACTION_SCREEN_OFF
Broadcast Action: Sent after the screen turns off.
ACTION_SCREEN_ON
Broadcast Action: Sent after the screen turns on.
Broadcast Action: A user ID has been removed
ACTION_UID_REMOVED
from the system.
Broadcast Action: The device has entered USB
ACTION_UMS_CONNECTED
Mass Storage mode.

Broadcast Action: The device has exited USB
ACTION_UMS_DISCONNECTED
Mass Storage mode.
Broadcast Action: Sent when the user is present
ACTION_USER_PRESENT
after device wakes up (eg when the keyguard is
gone).
Broadcast Action: The current system wallpaper
ACTION_WALLPAPER_CHANGED
has changed.
ACTION_TIME_CHANGED
Broadcast Action: The time was set.
ACTION_TIME_TICK
Broadcast Action: The current time has changed.
ACTION_TIMEZONE_CHANGED
Broadcast Action: The timezone has changed.
Broadcast Action: The charging state, or charge
ACTION_BATTERY_CHANGED
level of the battery has changed.
Broadcast Action: Indicates low battery condition
ACTION_BATTERY_LOW
on the device. This broadcast corresponds to the
"Low battery warning" system dialog.
Broadcast Action: Indicates the battery is now okay
after being low. This will be sent
ACTION_BATTERY_OKAY
after ACTION_BATTERY_LOW once the battery
has gone back up to an okay state.
Network State
Intent Action
Description
Broadcast intent action indicating that the
NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION
state of Wi-Fi connectivity has changed.
Broadcast intent action indicating that the
RSSI_CHANGED_ACTION
RSSI (signal strength) has changed.
Broadcast intent action indicating that a
SUPPLICANT_STATE_CHANGED_ACTION
connection to the supplicant has been
established or lost.
Broadcast intent action indicating that Wi-Fi
WIFI_STATE_CHANGED_ACTION
has been enabled, disabled, enabling,
disabling, or unknown.
The network IDs of the configured networks
NETWORK_IDS_CHANGED_ACTION
could have changed.
Broadcast intent action indicating that the
ACTION_BACKGROUND_DATA_SETTING_CHANGED setting for background data usage has
changed values.
Broadcast intent indicating that a change in
CONNECTIVITY_ACTION
network connectivity has occurred.
Broadcast Action: The user has switched the
ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED
phone into or out of Airplane Mode.


Appendix C: Future Considerations This appendix clarifies certain portions of this Android
1.6 Compatibility Definition, and in some cases discusses anticipated or planned changes intended for a
future version of the Android platform. This appendix is for informational and planning purposes only, and
is not part of the Compatibility Definition for Android 1.6.
1. Non-telephone Devices
Android 1.6 is intended exclusively for telephones; telephony functionality is not optional. Future versions
of the Android platform are expected to make telephony optional (and thus allow for non-phone Android
devices), but only phones are compatible with Android 1.6.
2. Bluetooth Compatibility
The Android 1.6 release of Android does not support Bluetooth APIs, so from a compatibility perspective
Bluetooth does not impose any considerations for this version of the platform. However, a future version
of Android will introduce Bluetooth APIs. At that point, supporting Bluetooth will become mandatory for
compatibility.
Consequently, we strongly recommend that Android 1.6 devices include Bluetooth, so that they will be
compatible with future versions of Android that require Bluetooth.
3. Required Hardware Components
All hardware components in Section 8 (including WiFi, magnetometer/compass, accelerometer, etc.) are
required and may not be omitted. Future versions of Android are expected to make some (but not all) of
these components optional, in tandem with corresponding tools for third-party developers to handle these
changes.
4. Sample Applications
The Compatibility Definition Document for a future version of Android will include a more extensive and
representative list of applications than the ones listed in Section 4, above. For Android 1.6, the
applications listed in Section 4 must be tested.
5. Touch Screens
Future versions of the Compatibility Definition may or may not allow for devices to omit touchscreens.
However, currently much of the Android framework implementation assumes the existence of a
touchscreen; omitting a touchscreen would break substantially all current third-party Android applications,
so in Android 1.6 a touchscreen is required for compatibility.

6. Performance
Future versions of CTS will also measure the CPU utilization and performance of the following
components of an implementation:
• 2D graphics
• 3D graphics
• Video playback
• Audio playback
• Bluetooth A2DP playback

Document Outline