Định nghĩa tương thích Android 1.6

Định nghĩa tương thích với Android: Android 1.6
Android 1.6 r2
Google Inc.
khả năng tương thích@android.com

Mục lục
1. Giới thiệu ............................................... ................................................................. .................. 4
2. Nguồn lực ................................................................. ................................................................. ..................... 4
3. Phần mềm ................................................................. ................................................................. ................... 5
3.1. Khả năng tương thích API được quản lý.................................................................. ................................... 5
3.2. Khả năng tương thích API mềm.................................................................. ................................... 6
3.2.1. Quyền................................................................................. ................................................................. ... 6
3.2.2. Xây dựng các tham số................................................................. ................................... 6
3.2.3. Tương thích ý định................................................................................. .......................................... số 8
3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi.................................................................. ............................ số 8
3.2.3.2. Ghi đè ý định.................................................................. ......................................... số 8
3.2.3.3. Không gian tên ý định.................................................................. .................................... số 8
3.2.3.4. Ý định phát sóng.................................................................. ................................. 9
3.3. Khả năng tương thích API gốc.................................................................. ................................... 9
3.4. Khả năng tương thích của API Web.................................................................. ................................... 9
3.5. Khả năng tương thích hành vi API.................................................................. ................... 10
3.6. Không gian tên API................................................................................. ................................................................. 0,10
3.7. Khả năng tương thích của máy ảo................................................................................. ................... 11
3.8. Tương thích giao diện người dùng.................................................................. ................................. 11

3.8.1. Widget.................................................................. ................................................................. ........ 11
3.8.2. Thông báo................................................................................. ................................................................. 12
3.8.3. Tìm kiếm ................................................. ................................................................. .......... 12
3.8.4. Chúc mừng................................................................. ................................................................. .......... 12

4. Khả năng tương thích của phần mềm tham khảo.................................................. ................... 12
5. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng.................................................. ...................... 13
6. Khả năng tương thích đa phương tiện................................................................. ................................... 13
7. Khả năng tương thích của công cụ dành cho nhà phát triển.................................................. ................................... 14
8. Khả năng tương thích phần cứng.................................................................. ................................... 15
8.1. Trưng bày ................................................. ................................................................. ............ 15
8.1.1. Cấu hình hiển thị tiêu chuẩn.................................................................. ............ 15
8.1.2. Cấu hình hiển thị không chuẩn.................................................. ............ 16
8.1.3. Hiển thị các chỉ số.................................................................. ................................... 16

8.2. Bàn phím................................................................................. ................................................................. ............ 16
8.3. Điều hướng không cần chạm................................................................. ................................... 16
8.4. Định hướng màn hình................................................................................. ................................... 17
8,5. Đầu vào màn hình cảm ứng.................................................................. ................................... 17
8.6. USB ................................................. ................................................................. ...................... 17
8.7. Phím điều hướng ................................................ ................................................................. .. 17
8,8. Wifi ................................................. ................................................................. ...................... 17
8,9. Máy ảnh ................................................. ................................................................. ............ 18
8.9.1. Máy ảnh không lấy nét tự động.................................................. ................................. 18
8.10. Gia tốc kế................................................................................. ................................................................. .. 18
8.11. La bàn ................................................. ................................................................. .......... 19
8.12. GPS................................................................................. ................................................................. ................... 19
8.13. Điện thoại................................................................................. ................................................................. ............ 19
8.14. Điều khiển âm lượng.................................................................. ................................................................. 19

9. Khả năng tương thích về hiệu suất.................................................. ................................... 19
10. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật.................................................. ................................. 20
10.1. Quyền................................................................................. ................................................................. ..... 20
10.2. Cách ly người dùng và tiến trình................................................................. ................................. 20
10.3. Quyền của hệ thống tập tin.................................................................. ................................. 21
11. Bộ kiểm tra khả năng tương thích.................................................. ................................... 21

12. Liên hệ với chúng tôi................................................................. ................................................................. ................... 21
Phụ lục A: Mục đích ứng dụng bắt buộc ................................................. ............ 22
Phụ lục B: Mục đích phát sóng bắt buộc ................................................. ...................... 0
Phụ lục C: Những cân nhắc trong tương lai.................................................. ................... 0

1. Thiết bị không phải điện thoại................................................................. ................................... 30
2. Khả năng tương thích Bluetooth................................................................. ................................... 30
3. Các thành phần phần cứng cần thiết.................................................. ................... 30
4. Ứng dụng mẫu ................................................................. ................................... 30
5. Màn hình cảm ứng.................................................................. ................................................................. ............ 30
6. Hiệu suất................................................................. ................................................................. ............ 31

1. Giới thiệu
Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải được đáp ứng để điện thoại di động có thể
tương thích với Android 1.6. Định nghĩa này giả định bạn đã quen thuộc với Chương trình tương thích với Android
[Tài nguyên, 1].
Việc sử dụng "phải", "không được", "bắt buộc", "sẽ", "không được", "nên", "không nên", "được khuyến nghị",
"có thể" và "tùy chọn" theo tiêu chuẩn IETF được xác định trong RFC2119 [ Tài nguyên , 2].
Như được sử dụng trong tài liệu này, "người triển khai thiết bị" hay "người triển khai" là một cá nhân hoặc tổ chức đang phát triển
giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 1.6. "Triển khai thiết bị" hoặc "triển khai" là
giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển.
Để được coi là tương thích với Android 1.6, việc triển khai thiết bị:
1. PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa tương thích này, bao gồm mọi tài liệu
được kết hợp thông qua tài liệu tham khảo.
2. PHẢI vượt qua Bộ kiểm tra tương thích Android (CTS) có sẵn như một phần của Android Open
Dự án nguồn [ Tài nguyên , 3]. CTS kiểm tra hầu hết, nhưng không phải tất cả , các thành phần được nêu trong tài liệu này
tài liệu.
Trong trường hợp định nghĩa này hoặc CTS không có nghĩa, mơ hồ hoặc không đầy đủ thì đó là trách nhiệm của thiết bị
người triển khai để đảm bảo khả năng tương thích với các triển khai hiện có. Vì lý do này, Android Open
Dự án nguồn [ Tài nguyên , 4] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưu tiên của Android. Thiết bị
những người triển khai được khuyến khích mạnh mẽ dựa vào việc triển khai của họ dựa trên mã nguồn "ngược dòng"
có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android. Trong khi một số thành phần theo giả thuyết có thể được thay thế
với các cách triển khai thay thế, cách thực hành này không được khuyến khích vì việc vượt qua các bài kiểm tra CTS sẽ trở thành
khó khăn hơn đáng kể. Trách nhiệm của người thực hiện là đảm bảo sự tương thích hoàn toàn về mặt hành vi với
việc triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra tương thích.
2. Tài nguyên
Định nghĩa tương thích này tham chiếu đến một số tài nguyên có thể lấy được ở đây.
1. Tổng quan về chương trình tương thích với Android: https://sites.google.com/a/android.com/compatibility/
làm thế nào nó hoạt động
2. Mức yêu cầu của IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
3. Bộ kiểm tra khả năng tương thích: http://sites.google.com/a/android.com/compatibility/compatibility-test-
bộ--cts
4. Dự án mã nguồn mở Android: http://source.android.com/
5. Định nghĩa và tài liệu API: http://developer.android.com/reference/packages.html
6. Nhà cung cấp nội dung: http://code.google.com/android/reference/android/provider/package-
tóm tắt.html
7. Tài nguyên có sẵn: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
8. Tệp kê khai Android: http://code.google.com/android/devel/bblocks-manifest.html
9. Tham khảo Quyền của Android: http://developer.android.com/reference/android/
Bản kê khai.permission.html
10. Xây dựng các hằng số: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
11. WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
12. Tiện ích mở rộng trình duyệt Gears: http://code.google.com/apis/gears/

13. Đặc tả máy ảo Dalvik, được tìm thấy trong thư mục dalvik/docs của mã nguồn
Thủ tục thanh toán; cũng có sẵn tại http://android.git.kernel.org/?p=platform/
dalvik.git;a=tree;f=docs;h=3e2ddbcaf7f370246246f9f03620a7caccbfcb12;hb=HEAD

14. AppWidget: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
15. Thông báo: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
16. Hướng dẫn về kiểu biểu tượng Thanh trạng thái: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline
/icon_design.html#statusbarstructure
17. Trình quản lý tìm kiếm: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
18. Bánh mì nướng: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
19. Ứng dụng dành cho Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
20. Mô tả tệp apk Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
21. Cầu gỡ lỗi Android (adb): http://code.google.com/android/reference/adb.html
22. Dịch vụ giám sát gỡ lỗi Dalvik (ddms): http://code.google.com/android/reference/ddms.html
23. Khỉ: http://developer.android.com/guide/developing/tools/monkey.html
24. Tài liệu về tính độc lập của màn hình:
25. Hằng số cấu hình: http://developer.android.com/reference/android/content/res/
Cấu hình.html
26. Số liệu hiển thị: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
27. Máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
28. Không gian tọa độ cảm biến: http://developer.android.com/reference/android/hardware/
Cảm biếnEvent.html
29. Tham khảo về Quyền và Bảo mật của Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/
bảo mật.html
Nhiều tài nguyên trong số này được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android 1.6 và sẽ được
về mặt chức năng giống với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Trong bất kỳ trường hợp nào điều này
Định nghĩa tương thích không đồng ý với tài liệu SDK, tài liệu SDK được xem xét
có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài liệu tham khảo ở trên đều được xem xét bằng cách đưa vào
là một phần của Định nghĩa tương thích này.
3. Phần mềm
Nền tảng Android bao gồm cả một bộ API ("cứng") được quản lý và một loạt các API được gọi là "mềm"
chẳng hạn như hệ thống Ý định, API mã gốc và API ứng dụng web. Phần này trình bày chi tiết những khó khăn và
các API mềm không thể thiếu để tương thích, cũng như một số giao diện người dùng và kỹ thuật có liên quan khác
hành vi cư xử. Việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ tất cả các yêu cầu trong phần này.
3.1. Khả năng tương thích API được quản lý
Môi trường thực thi được quản lý (dựa trên Dalvik) là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Các
Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android được tiếp xúc với
các ứng dụng chạy trong môi trường VM được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp đầy đủ
việc triển khai, bao gồm tất cả các hành vi được ghi lại, của bất kỳ API được ghi lại nào được Android hiển thị
1.6 SDK, chẳng hạn như:
1. API ngôn ngữ Java cốt lõi của Android [Tài nguyên, 5].
2. Nhà cung cấp nội dung [Tài nguyên , 6].
3. Tài nguyên [Tài nguyên, 7].
4. Các thuộc tính và phần tử AndroidManifest.xml [Tài nguyên, 8].

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, làm sai lệch
khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm các hoạt động không hoạt động, trừ khi được cho phép cụ thể bởi Tính tương thích này
Sự định nghĩa.
3.2. Khả năng tương thích API mềm
Ngoài các API được quản lý từ Phần 3.1, Android còn bao gồm một "mềm" đáng kể chỉ dành cho thời gian chạy.
API, dưới dạng những thứ như Ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android
không thể được thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng. Phần này trình bày chi tiết về các API và hệ thống "mềm"
các hành vi cần thiết để tương thích với Android 1.6. Việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng tất cả các
yêu cầu trình bày ở phần này.
3.2.1. Quyền
Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi lại bởi
Trang tham khảo quyền [ Tài nguyên , 9]. Lưu ý rằng Phần 10 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến
mô hình bảo mật Android
3.2.2. Xây dựng thông số
API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [Tài nguyên, 10]
nhằm mục đích mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trên toàn bộ thiết bị
triển khai, bảng dưới đây bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này
việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ.
Tham số
Bình luận
Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở dạng con người-
android.os.Build.VERSION.RELEASE
định dạng có thể đọc được. Đối với Android 1.6, trường này PHẢI có giá trị chuỗi
"1.6".
Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng
android.os.Build.VERSION.SDK
có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 1.6, trường này
PHẢI có giá trị nguyên 4.
Giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị chỉ định bản dựng cụ thể
của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng mà con người có thể đọc được.
Giá trị này KHÔNG được sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được chuyển đến cuối
người dùng android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL. Cách sử dụng điển hình của trường này là để cho biết số bản dựng hoặc
mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn đã được sử dụng để tạo bản dựng. Ở đó
không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó
KHÔNG PHẢI là chuỗi rỗng hoặc chuỗi rỗng ("").
Một giá trị được người triển khai thiết bị chọn để xác định nội bộ cụ thể
phần cứng được thiết bị sử dụng, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Một cách sử dụng có thể
android.os.Build.BOARD
của trường này là để chỉ ra bản sửa đổi cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho
thiết bị. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này,
ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi trống ("").
Một giá trị được người triển khai thiết bị chọn để xác định tên của
android.os.Build.BRAND
công ty, tổ chức, cá nhân, v.v. đã sản xuất thiết bị, ở
định dạng con người có thể đọc được. Việc sử dụng có thể của trường này là để chỉ ra OEM

và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ đã bán thiết bị. Không có yêu cầu nào về
định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc trống
sợi dây ("").
Một giá trị được người triển khai thiết bị chọn để xác định cụ thể
cấu hình hoặc sửa đổi phần thân (đôi khi được gọi là "công nghiệp
android.os.Build.DEVICE
thiết kế") của thiết bị. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể
của trường này, ngoại trừ trường này KHÔNG PHẢI là giá trị rỗng hoặc chuỗi trống ("").
Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. NÊN hợp lý
con người có thể đọc được. Nó PHẢI làm theo mẫu này:
$(SẢN PHẨM_BRAND)/$(SẢN PHẨM_NAME)/$(SẢN PHẨM_DEVICE)/
$(TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME):$(PLATFORM_VERSION)/
$(BUILD_ID)/$(BUILD_NUMBER):$(TARGET_BUILD_VARIANT)/
android.os.Build.FingerPRINT
$(BUILD_VERSION_TAGS)
Ví dụ: acme/mydevicel/generic/generic:Donut/ERC77/
3359: userdebug/khóa kiểm tra
Dấu vân tay KHÔNG PHẢI bao gồm khoảng trắng. Nếu các trường khác được bao gồm trong
mẫu ở trên có khoảng trắng, chúng NÊN được thay thế bằng ASCII
ký tự gạch dưới ("_") trong dấu vân tay.
Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ mà bản dựng được xây dựng trên đó, bằng con người
android.os.Build.HOST
định dạng có thể đọc được. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của điều này
trường, ngoại trừ trường này KHÔNG PHẢI là rỗng hoặc là chuỗi trống ("").
Mã định danh được người triển khai thiết bị chọn để tham chiếu đến một
phát hành, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể giống như
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng PHẢI là một giá trị
android.os.Build.ID
nhằm mục đích nào đó có ý nghĩa đối với người dùng cuối. Không có
yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI
là null hoặc chuỗi trống ("").
Một giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên của
thiết bị mà người dùng cuối biết đến. Cái này NÊN trùng tên
android.os.Build.MODEL
theo đó thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có
yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI
là null hoặc chuỗi trống ("").
Một giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa quá trình phát triển
tên hoặc mã tên của thiết bị. PHẢI là thứ con người có thể đọc được, nhưng không phải
android.os.Build.SẢN PHẨM
nhất thiết phải dành cho người dùng cuối xem. Không có yêu cầu
trên định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc
chuỗi trống ("").
Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy được người triển khai thiết bị chọn
phân biệt rõ hơn bản dựng. Ví dụ: "không dấu, gỡ lỗi". Lĩnh vực này
android.os.Build.TAGS
KHÔNG PHẢI là giá trị rỗng hoặc chuỗi trống ("") mà là một thẻ đơn (chẳng hạn như
"phát hành") là được.
android.os.Build.TIME
Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định thời gian chạy
cấu hình của bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị
android.os.Build.TYPE
tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: "người dùng",
"userdebug" hoặc "eng".
Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo ra
android.os.Build.USER
xây dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này,
ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi trống ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định
Android sử dụng Ý định để đạt được sự tích hợp lỏng lẻo giữa các ứng dụng. Phần này mô tả
các yêu cầu liên quan đến các mẫu Ý định PHẢI được đáp ứng khi triển khai thiết bị. Qua
"được vinh danh", điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động, Dịch vụ Android hoặc dịch vụ khác
thành phần chỉ định bộ lọc Ý định phù hợp và liên kết cũng như thực hiện hành vi đúng cho từng bộ lọc
mẫu Ý định được chỉ định.
3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi
Dự án ngược dòng Android xác định một số ứng dụng cốt lõi, chẳng hạn như trình quay số điện thoại, lịch,
sổ liên lạc, máy nghe nhạc, v.v. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng này bằng
các phiên bản thay thế.
Tuy nhiên, mọi phiên bản thay thế như vậy PHẢI tôn trọng các mẫu Ý định tương tự được cung cấp bởi thượng nguồn
dự án. (Ví dụ: nếu một thiết bị có trình phát nhạc thay thế thì thiết bị đó vẫn phải tuân theo mẫu Intent
do ứng dụng của bên thứ ba phát hành để chọn bài hát.) Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ tất cả các mẫu Ý định
liệt kê trong Phụ lục A.
3.2.3.2. Ghi đè ý định
Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên người triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu Ý định được mô tả trong
Phụ lục A sẽ bị ghi đè bởi các ứng dụng của bên thứ ba. Dự án nguồn mở Android thượng nguồn
cho phép điều này theo mặc định; người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI đính kèm các đặc quyền cho các ứng dụng hệ thống'
việc sử dụng các mẫu Ý định này hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba ràng buộc và nắm quyền kiểm soát
những mẫu này. Lệnh cấm này đặc biệt bao gồm việc vô hiệu hóa giao diện người dùng "Trình chọn" cho phép
người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng xử lý cùng một mẫu Ý định.
3.2.3.3. Không gian tên ý định
Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh bất kỳ Ý định hoặc ý định mới nào
Phát các mẫu Ý định bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.*.
Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng bất kỳ Ý định hoặc ý định mới nào
Các mẫu Ý định phát sóng bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói
thuộc về một tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ Ý định nào
các mẫu được liệt kê trong Phụ lục A hoặc B.
Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong Phần 3.6.

3.2.3.4. Ý định phát sóng
Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát các Ý định nhất định nhằm thông báo cho họ về những thay đổi trong
môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát sóng công khai
Ý định đáp lại các sự kiện hệ thống thích hợp. Một danh sách các Ý định phát sóng bắt buộc được cung cấp trong
Phụ lục B; tuy nhiên, hãy lưu ý rằng SDK có thể xác định các mục đích phát sóng bổ sung, PHẢI cũng
vinh dự.
3.3. Khả năng tương thích API gốc
Mã được quản lý chạy trong Dalvik có thể gọi mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng ELF
Tệp .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm
hỗ trợ mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi mã gốc, sử dụng Java tiêu chuẩn
Ngữ nghĩa Giao diện gốc (JNI). Các API sau phải có sẵn cho mã gốc:
libc (thư viện C)
libm (thư viện toán học)
Giao diện JNI
libz (nén Zlib)
liblog (ghi nhật ký Android)
Hỗ trợ tối thiểu cho C++
OpenGL ES 1.1
Các thư viện này PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích với nhị phân (đối với một
kiến trúc bộ xử lý) với các phiên bản được cung cấp trong Bionic bởi dự án Nguồn mở Android. Từ
việc triển khai Bionic không hoàn toàn tương thích với các triển khai khác như GNU C
thư viện, người triển khai thiết bị NÊN sử dụng triển khai Android. Nếu người triển khai thiết bị sử dụng một
cách triển khai khác nhau của các thư viện này, chúng phải đảm bảo khả năng tương thích tiêu đề và nhị phân.
Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, chúng tôi muốn nhắc lại rằng những người triển khai thiết bị
RẤT khuyến khích sử dụng các triển khai ngược dòng của các thư viện được liệt kê ở trên để giúp
đảm bảo tính tương thích.
3.4. Khả năng tương thích API Web
Nhiều nhà phát triển và ứng dụng dựa vào hành vi của lớp android.webkit.WebView [ Tài nguyên ,
11] cho giao diện người dùng của họ, vì vậy việc triển khai WebView phải tương thích trên Android
triển khai. Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng phiên bản công cụ kết xuất WebKit để
triển khai WebView.
Do việc phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho trình duyệt web là không khả thi nên người triển khai thiết bị
PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của WebKit trong quá trình triển khai WebView. Đặc biệt:
• WebView PHẢI sử dụng bản dựng WebKit 528.5+ từ cây Nguồn mở Android ngược dòng cho
Android 1.6. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng và bản sửa lỗi bảo mật cụ thể cho WebView.
• Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; <ngôn ngữ>-<quốc gia>; <thiết bị
tên>; Bản dựng/<ID bản dựng>) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, như Gecko)
Phiên bản/3.1.2 Safari di động/525.20.1

◦ Chuỗi "<tên thiết bị>" PHẢI giống với giá trị của
android.os.Build.MODEL
◦ Chuỗi "<build ID>" PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID.
◦ Các chuỗi "<ngôn ngữ>" và "<country>" PHẢI tuân theo các quy ước thông thường dành cho
mã quốc gia và ngôn ngữ, đồng thời NÊN tham khảo ngôn ngữ hiện tại của thiết bị tại
thời điểm yêu cầu.
Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập. cái gì
hơn nữa, Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt thay thế (chẳng hạn như Firefox,
Opera, v.v.) Tuy nhiên, ngay cả khi ứng dụng Trình duyệt thay thế được cung cấp, thành phần WebView
được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như trên.
Ứng dụng Trình duyệt độc lập NÊN bao gồm hỗ trợ cho Gears [ Tài nguyên, 12] và CÓ THỂ
bao gồm hỗ trợ cho một số hoặc tất cả HTML5.
3.5. Khả năng tương thích hành vi API
Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với
ưu tiên triển khai Android có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android.
Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:
• Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi hoặc ý nghĩa của Ý định tiêu chuẩn
• Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi vòng đời hoặc ngữ nghĩa vòng đời của một loại hệ thống cụ thể
thành phần (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, ContentProvider, v.v.)
• Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa của một quyền cụ thể
Danh sách trên không đầy đủ và trách nhiệm thuộc về người triển khai thiết bị để đảm bảo hành vi
khả năng tương thích. Vì lý do này, người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua
Dự án mã nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.
Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi,
nhưng không phải tất cả. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích hành vi với Android
Dự án nguồn mở.
3.6. Không gian tên API
Android tuân theo các quy ước về không gian tên gói và lớp được xác định bởi lập trình Java
ngôn ngữ. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thực hiện
mọi sửa đổi bị cấm (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:
• java.*
• javax.*
• mặt trời.*
• android.*
• com.android.*
Các sửa đổi bị cấm bao gồm:
• Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android
bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.

• Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng như vậy
sửa đổi KHÔNG PHẢI ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ
API được hiển thị công khai.
• Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm bất kỳ phần tử nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như các lớp hoặc
giao diện hoặc trường hoặc phương thức cho các lớp hoặc giao diện hiện có) cho các API ở trên.
"Phần tử được hiển thị công khai" là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng điểm đánh dấu "@hide" trong
mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI tiết lộ các API mới hoặc
thay đổi các API hiện có trong không gian tên được ghi chú ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ chỉ thực hiện nội bộ
sửa đổi, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI được quảng cáo hoặc tiết lộ cho nhà phát triển theo cách khác.
Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm các API tùy chỉnh, nhưng mọi API như vậy KHÔNG PHẢI nằm trong vùng tên được sở hữu
bởi hoặc đề cập đến một tổ chức khác. Ví dụ: người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm API vào
com.google.* hoặc không gian tên tương tự; chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG PHẢI thêm API vào
không gian tên của các công ty khác.
Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm
chức năng mới hữu ích cho API hiện có hoặc thêm API mới), người triển khai NÊN truy cập
source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo
thông tin trên trang web đó.
Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API trong Java
ngôn ngữ lập trình; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố những quy ước đó và làm cho chúng có tính ràng buộc
thông qua việc đưa vào định nghĩa tương thích này.
3.7. Khả năng tương thích máy ảo
Một thiết bị Android tương thích phải hỗ trợ đặc tả mã byte Dalvik Executable (DEX) đầy đủ và
Ngữ nghĩa của máy ảo Dalvik [Tài nguyên, 13].
3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng
Nền tảng Android bao gồm một số API dành cho nhà phát triển cho phép nhà phát triển kết nối với người dùng hệ thống
giao diện. Việc triển khai thiết bị PHẢI kết hợp các API giao diện người dùng tiêu chuẩn này vào giao diện người dùng tùy chỉnh
chúng phát triển, như được giải thích dưới đây.
3.8.1. Widget
Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép ứng dụng hiển thị
một "AppWidget" cho người dùng cuối [Resources , 14] . Bản phát hành tham chiếu Nguồn mở Android bao gồm một
Ứng dụng trình khởi chạy bao gồm các thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng thêm, xem và xóa
AppWidget từ màn hình chính.
Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế một giải pháp thay thế cho Trình khởi chạy tham chiếu (tức là màn hình chính).
Trình khởi chạy thay thế NÊN bao gồm hỗ trợ tích hợp cho AppWidget và hiển thị giao diện người dùng
các phần tử để thêm, xem và xóa AppWidget trực tiếp trong Trình khởi chạy. Các bệ phóng thay thế CÓ THỂ
bỏ qua các thành phần giao diện người dùng này; tuy nhiên, nếu chúng bị bỏ qua, người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp một
ứng dụng riêng biệt có thể truy cập từ Trình khởi chạy cho phép người dùng thêm, xem và xóa
AppWidget.

3.8.2. Thông báo
Android bao gồm các API cho phép nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý [Tài nguyên, 15]. Thiết bị
người triển khai PHẢI cung cấp hỗ trợ cho từng loại thông báo được xác định như vậy; cụ thể: âm thanh,
thanh rung, ánh sáng và trạng thái.
Ngoài ra, việc triển khai PHẢI hiển thị chính xác và tất cả tài nguyên (biểu tượng, tệp âm thanh, v.v.) phải được hiển thị chính xác.
được cung cấp trong API [Tài nguyên, 7] hoặc trong hướng dẫn về kiểu biểu tượng trên Thanh trạng thái [Tài nguyên , 16]. Thiết bị
người triển khai CÓ THỂ cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho thông báo so với trải nghiệm được cung cấp bởi
tham khảo triển khai Nguồn mở Android; tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế đó PHẢI
hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.
3.8.3. Tìm kiếm
Android bao gồm các API [Tài nguyên, 17] cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào ứng dụng của họ,
và đưa dữ liệu ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung chức năng này
bao gồm một giao diện người dùng toàn hệ thống duy nhất cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị các đề xuất
khi người dùng nhập và hiển thị kết quả. API Android cho phép các nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp
tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ và cho phép các nhà phát triển cung cấp kết quả cho người dùng tìm kiếm chung trên toàn cầu
giao diện.
Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một giao diện người dùng tìm kiếm duy nhất, dùng chung, trên toàn hệ thống có khả năng
đề xuất theo thời gian thực để đáp ứng đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API
cho phép các nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ.
Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API cho phép ứng dụng của bên thứ ba thêm đề xuất
vào hộp tìm kiếm khi nó chạy ở chế độ tìm kiếm chung. Nếu không có ứng dụng của bên thứ ba nào được cài đặt
sử dụng chức năng này, hành vi mặc định PHẢI là hiển thị kết quả của công cụ tìm kiếm trên web và
gợi ý.
Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ gửi giao diện người dùng tìm kiếm thay thế, nhưng NÊN bao gồm phần cứng hoặc phần mềm
nút tìm kiếm chuyên dụng, có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào trong bất kỳ ứng dụng nào để gọi khung tìm kiếm,
với hành vi được cung cấp trong tài liệu API.
3.8.4. nâng cốc chúc mừng
Các ứng dụng có thể sử dụng API "Toast" (được xác định trong [ Tài nguyên, 18]) để hiển thị các chuỗi ngắn không theo phương thức cho
người dùng cuối sẽ biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị Lời chúc mừng từ
ứng dụng tới người dùng cuối theo một cách nào đó có khả năng hiển thị cao.
4. Khả năng tương thích phần mềm tham khảo
Người triển khai thiết bị PHẢI kiểm tra khả năng tương thích triển khai bằng cách sử dụng mã nguồn mở sau
các ứng dụng:
• Máy tính (có trong SDK)
• Tàu đổ bộ mặt trăng (có trong SDK)
• ApiDemos (có trong SDK)
• Các ứng dụng "Ứng dụng cho Android" [ Tài nguyên, 19]
Mỗi ứng dụng ở trên PHẢI khởi chạy và hoạt động chính xác trong quá trình triển khai để việc triển khai được thực hiện

được coi là tương thích.
5. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng
Việc triển khai thiết bị PHẢI cài đặt và chạy các tệp ".apk" của Android do công cụ "aapt" tạo ra
được bao gồm trong SDK Android chính thức [ Tài nguyên , 20].
Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI mở rộng .apk, Android Manifest hoặc mã byte Dalvik
định dạng theo cách có thể ngăn các tệp đó cài đặt và chạy chính xác trên các thiết bị khác
các thiết bị tương thích. Người triển khai thiết bị NÊN sử dụng triển khai tham chiếu ngược dòng của Dalvik,
và hệ thống quản lý gói triển khai tham chiếu.
6. Khả năng tương thích đa phương tiện
Thiết bị Android tương thích phải hỗ trợ các codec đa phương tiện sau. Tất cả các codec này đều
được cung cấp dưới dạng triển khai phần mềm trong triển khai Android ưu tiên từ Android Open
Dự án nguồn [ Tài nguyên , 4].
Xin lưu ý rằng cả Google và Liên minh điện thoại mở đều không đưa ra bất kỳ đại diện nào
Codec không bị cản trở bởi các bằng sáng chế của bên thứ ba. Những người có ý định sử dụng mã nguồn này trong phần cứng hoặc
Các sản phẩm phần mềm được thông báo rằng việc triển khai mã này, bao gồm cả phần mềm nguồn mở hoặc
Phần mềm chia sẻ, có thể yêu cầu giấy phép bằng sáng chế từ các chủ sở hữu bằng sáng chế có liên quan.
Âm thanh
Tên

Chi tiết bộ giải mã bộ mã hóa
Các tập tin được hỗ trợ
Nội dung mono/âm thanh nổi trong bất kỳ
3GPP (.3gp) và
Sự kết hợp của tỷ lệ bit tiêu chuẩn
MPEG-4 (.MP4, .M4A)
AAC LC/LTP
X
Lên đến 160 kbps và các tệp tốc độ lấy mẫu. Không hỗ trợ cho RAW
từ 8 đến 48khz
AAC (.AAC)
Nội dung mono/âm thanh nổi trong bất kỳ
3GPP (.3gp) và
He-AACV1
Sự kết hợp của tỷ lệ bit tiêu chuẩn
MPEG-4 (.MP4, .M4A)
X
(AAC+)
Lên đến 96 kbps và các tệp tỷ lệ lấy mẫu. Không hỗ trợ cho RAW
từ 8 đến 48khz
AAC (.AAC)
Nội dung mono/âm thanh nổi trong bất kỳ
He-AACV2
3GPP (.3gp) và
Sự kết hợp của tỷ lệ bit tiêu chuẩn
(Nâng cao
MPEG-4 (.MP4, .M4A)
X
lên đến 96 kbps và tỷ lệ lấy mẫu
AAC+)
các tập tin. Không hỗ trợ cho RAW
từ 8 đến 48khz
AAC (.AAC)
AMR-NB
4,75 đến 12,2 kbps được lấy mẫu @
Các tệp 3GPP (.3gp)
X
X
8kHz
AMR-WB
9 giá từ 6,60 kbit/s đến 23,85
Tệp -3gpp (.3gp)
X
Kbit/s được lấy mẫu @ 16kHz
MP3
Các tệp mp3 (.mp3) mono/stereo 8-320kbps
X
(CBR) hoặc tỷ lệ bit thay đổi (VBR)
Loại 0 và 1 (.mid, .xmf,
MIDI TYPE 0 và 1. DLS phiên bản 1
MIDI
X
.mxmf). Ngoài ra rtttl/rtx
và 2. XMF và XMF di động.
(.rtttl, .rtx), ota (.ota),

Hỗ trợ cho các định dạng nhạc chuông
và Imelody (.imy)
Rtttl/rtx, ota và iMelody
OGG Vorbis
.Ogg
X
PCM tuyến tính 8- và 16 bit (tăng giá
PCM
X
SÓNG
để giới hạn phần cứng)
Hình ảnh
Các tập tin
Tên
Chi tiết bộ giải mã bộ mã hóa
Được hỗ trợ
JPEG
X
X
cơ sở+tiến bộ
GIF
X
PNG
X
X
BMP
X
Băng hình
Các tập tin
Tên
Chi tiết bộ giải mã bộ mã hóa
Được hỗ trợ
3GPP (.3GP)
H.263
X
X
các tập tin
3GPP (.3GP)
H.264
X
và MPEG-4
(.mp4) Tệp
MPEG4
X
Tệp 3GPP (.3gp)
SP
7. Khả năng tương thích công cụ nhà phát triển
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các công cụ nhà phát triển Android được cung cấp trong SDK Android.
Cụ thể, các thiết bị tương thích Android phải tương thích với:
Cầu gỡ lỗi Android hoặc ADB [Tài nguyên , 21]
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tất cả các chức năng ADB như được ghi lại trong Android
SDK. Daemon ADB phía thiết bị không hoạt động theo mặc định, nhưng phải có người dùng-
Cơ chế có thể truy cập để bật cầu gỡ lỗi Android.
Dịch vụ theo dõi gỡ lỗi Dalvik hoặc DDMS [Tài nguyên , 22]
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tất cả các tính năng DDMS như được ghi lại trong SDK Android.
Vì DDMS sử dụng ADB, hỗ trợ cho DDMS nên không hoạt động theo mặc định, nhưng phải được hỗ trợ
Bất cứ khi nào người dùng đã kích hoạt Cầu gỡ lỗi Android, như trên.

Khỉ [Tài nguyên, 23]
Việc triển khai thiết bị phải bao gồm khung khỉ và cung cấp cho nó
ứng dụng để sử dụng.
8. Khả năng tương thích phần cứng
Android nhằm hỗ trợ người triển khai thiết bị tạo ra các yếu tố và cấu hình hình thức sáng tạo.
Đồng thời các nhà phát triển Android mong đợi một số phần cứng, cảm biến và API nhất định trên tất cả Android
thiết bị. Phần này liệt kê các tính năng phần cứng mà tất cả các thiết bị tương thích Android 1.6 phải hỗ trợ. TRONG
Android 1.6, phần lớn các tính năng phần cứng (như WiFi, la bàn và gia tốc kế) là bắt buộc.
Nếu một thiết bị bao gồm một thành phần phần cứng cụ thể có API tương ứng cho bên thứ ba
Các nhà phát triển, việc triển khai thiết bị phải thực hiện API đó như được định nghĩa trong SDK Android
tài liệu.
8.1. Trưng bày
Android 1.6 bao gồm các cơ sở thực hiện một số hoạt động mở rộng và chuyển đổi tự động
Một số trường hợp, để đảm bảo rằng các ứng dụng của bên thứ ba chạy hợp lý tốt về phần cứng
Các cấu hình mà chúng không nhất thiết phải thiết kế rõ ràng [Tài nguyên, 24] . Thiết bị phải
Thực hiện đúng các hành vi này, như chi tiết trong phần này.
8.1.1. Cấu hình hiển thị tiêu chuẩn
Bảng này liệt kê các cấu hình màn hình tiêu chuẩn được coi là tương thích với Android:
Đường chéo
Kích thước màn hình
Mật độ màn hình
Loại màn hình
Chiều rộng (pixel)
Chiều cao (pixel)
Phạm vi chiều dài
Nhóm
Nhóm
(inch)
QVGA
240
320
2.6 - 3.0
Bé nhỏ
Thấp
WQVGA
240
400
3.2 - 3.5
Bình thường
Thấp
Fwqvga
240
432
3,5 - 3,8
Bình thường
Thấp
HVGA
320
480
3.0 - 3.5
Bình thường
Trung bình
WVGA
480
800
3.3 - 4.0
Bình thường
Cao
Fwvga
480
854
3,5 - 4.0
Bình thường
Cao
WVGA
480
800
4,8 - 5,5
Lớn
Trung bình
Fwvga
480
854
5.0 - 5,8
Lớn
Trung bình
Việc triển khai thiết bị tương ứng với một trong các cấu hình tiêu chuẩn ở trên phải được cấu hình
Để báo cáo kích thước màn hình được chỉ định cho các ứng dụng thông qua Android.Content.Res.Configuration [ Tài nguyên,
25] Lớp.
Một số gói .APK có các biểu hiện không xác định chúng là hỗ trợ một phạm vi mật độ cụ thể.
Khi chạy các ứng dụng như vậy, các ràng buộc sau áp dụng:

• Việc triển khai thiết bị phải giải thích bất kỳ tài nguyên nào có mặt như là mặc định
"Medium" (được gọi là "MDPI" trong tài liệu SDK.)
• Khi hoạt động trên màn hình mật độ "thấp", việc triển khai thiết bị phải thu nhỏ mức trung bình/
Tài sản MDPI theo hệ số 0,75.
• Khi hoạt động trên màn hình mật độ "cao", việc triển khai thiết bị phải mở rộng quy mô/
Tài sản MDPI theo hệ số 1,5.
• Việc triển khai thiết bị không được mở rộng quy mô tài sản trong phạm vi mật độ và phải mở rộng quy mô
Tài sản của chính xác các yếu tố này giữa phạm vi mật độ.
8.1.2. Cấu hình hiển thị không chuẩn
Hiển thị cấu hình không khớp với một trong các cấu hình tiêu chuẩn được liệt kê trong Phần 8.2.1 yêu cầu
Xem xét bổ sung và làm việc để tương thích. Người thực hiện thiết bị phải liên hệ với Android
Nhóm tương thích theo quy định trong Phần 12 để có được phân loại cho xô kích thước màn hình, mật độ,
và yếu tố tỷ lệ. Khi được cung cấp thông tin này, việc triển khai thiết bị phải thực hiện chúng
theo quy định.
Lưu ý rằng một số cấu hình hiển thị (như màn hình rất lớn hoặc rất nhỏ và một số tỷ lệ khung hình)
về cơ bản là không tương thích với Android 1.6; do đó, người thực hiện thiết bị được khuyến khích
Liên hệ với nhóm tương thích Android càng sớm càng tốt trong quá trình phát triển.
8.1.3. Hiển thị số liệu
Việc triển khai thiết bị phải báo cáo các giá trị chính xác cho tất cả các số liệu hiển thị được xác định trong
android.util.displaymetrics [Tài nguyên , 26].
8.2. Bàn phím
Thực hiện thiết bị:
• Phải bao gồm hỗ trợ cho khung quản lý đầu vào (cho phép bên thứ ba
Các nhà phát triển để tạo công cụ quản lý đầu vào - tức là bàn phím mềm) như chi tiết tại
nhà phát triển.android.com
• Phải cung cấp ít nhất một triển khai bàn phím mềm (bất kể có khó không
bàn phím có mặt)
• Có thể bao gồm việc triển khai bàn phím mềm bổ sung
• Có thể bao gồm bàn phím phần cứng
• Không được bao gồm bàn phím phần cứng không khớp với một trong các định dạng được chỉ định
trong android.content.res.configuration [ tài nguyên, 25] (nghĩa là, qwerty hoặc 12-key)
8.3. Điều hướng không chạm
Thực hiện thiết bị:
• Có thể bỏ qua các tùy chọn điều hướng không chạm (nghĩa là có thể bỏ qua một đường đua, miếng đệm định hướng 5 chiều hoặc
bánh xe)
• Phải báo cáo qua Android.Content.Res.Configuration [Tài nguyên , 25] Giá trị chính xác cho
Phần cứng của thiết bị

8.4. Định hướng màn hình
Các thiết bị tương thích phải hỗ trợ định hướng động theo các ứng dụng cho chân dung hoặc cảnh quan
Định hướng màn hình. Nghĩa là, thiết bị phải tôn trọng yêu cầu của ứng dụng đối với một màn hình cụ thể
định hướng. Việc triển khai thiết bị có thể chọn định hướng chân dung hoặc cảnh quan làm mặc định.
Các thiết bị phải báo cáo giá trị chính xác cho định hướng hiện tại của thiết bị, bất cứ khi nào được truy vấn thông qua
android.content.res.configuration.orientation, android.view.display.getorientation () hoặc API khác.
8,5. Đầu vào màn hình cảm ứng
Thực hiện thiết bị:
• Phải có màn hình cảm ứng
• Có thể có màn hình cảm ứng điện dung hoặc điện trở
• Phải báo cáo giá trị của Android.Content.Res.Configuration [ Tài nguyên, 25] phản ánh
tương ứng với loại màn hình cảm ứng cụ thể trên thiết bị
8.6. USB
Thực hiện thiết bị:
• Phải triển khai ứng dụng khách USB, có thể kết nối với máy chủ USB với cổng USB-A tiêu chuẩn
• Phải triển khai Cầu gỡ lỗi Android qua USB (như được mô tả trong Phần 7)
• Phải triển khai máy khách lưu trữ khối USB cho lưu trữ có thể tháo rời/phương tiện truyền thông có mặt trong
thiết bị
• Nên sử dụng hệ số biểu mẫu Micro USB ở phía thiết bị
• nên thực hiện hỗ trợ cho đặc tả lưu trữ khối lượng lớn (do đó có thể tháo rời
hoặc lưu trữ cố định trên thiết bị có thể được truy cập từ PC máy chủ)
• có thể bao gồm một cổng không chuẩn ở phía thiết bị, nhưng nếu vậy phải vận chuyển với một cáp có khả năng
Kết nối pinout tùy chỉnh với cổng USB-A tiêu chuẩn
8.7. Phím điều hướng
Các chức năng nhà, thực đơn và lưng là rất cần thiết cho mô hình điều hướng Android. Thiết bị
Việc triển khai phải cung cấp các chức năng này cho người dùng mọi lúc, bất kể ứng dụng
tình trạng. Các chức năng này nên được thực hiện thông qua các nút chuyên dụng. Chúng có thể được thực hiện
Sử dụng phần mềm, cử chỉ, bảng cảm ứng, v.v., nhưng nếu vậy chúng phải luôn luôn có thể truy cập và không mơ hồ hoặc
can thiệp vào khu vực hiển thị ứng dụng có sẵn.
Người thực hiện thiết bị cũng nên cung cấp một khóa tìm kiếm chuyên dụng. Người thực hiện thiết bị cũng có thể
Cung cấp phím gửi và kết thúc cho các cuộc gọi điện thoại.
8,8. Wifi
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ 802.11b và 802.11g và có thể hỗ trợ 802.11a.

8,9. Máy ảnh
Việc triển khai thiết bị phải bao gồm một máy ảnh. Máy ảnh đi kèm:
• Phải có độ phân giải ít nhất 2 megapixel
• Nên có phần cứng tự động lấy nét hoặc tập trung vào phần mềm được triển khai trong máy ảnh
trình điều khiển (trong suốt cho phần mềm ứng dụng)
• Có thể có phần cứng tập trung cố định hoặc EDOF (độ sâu mở rộng của trường)
• Có thể bao gồm đèn flash. Nếu máy ảnh bao gồm đèn flash, đèn flash không được thắp sáng trong khi
Android.hardware.camera.previewCallback đã được đăng ký trên bản xem trước máy ảnh
bề mặt.
Việc triển khai thiết bị phải thực hiện các hành vi sau đây cho API liên quan đến máy ảnh
[Tài nguyên, 27] :
1. Nếu một ứng dụng chưa bao giờ gọi Android.hardware.camera.parameter.setpreviewformat (int),
Sau đó, thiết bị phải sử dụng Android.hardware.PixelFormat.YCBCR_420_SP để xem trước dữ liệu
được cung cấp cho các cuộc gọi lại ứng dụng.
2. Nếu một ứng dụng đăng ký Android.hardware.camera.previewCallback và
Hệ thống gọi phương thức onPreViewFrame () khi định dạng xem trước là ycbcr_420_sp,
Dữ liệu trong byte [] được truyền vào onpreviewFrame () phải ở định dạng mã hóa NV21.
(Đây là định dạng được sử dụng nguyên bản bởi họ phần cứng 7K.) Đó là, NV21 phải là mặc định.
8.9.1. Máy ảnh không tập trung
Nếu một thiết bị thiếu camera lấy nét tự động, người triển khai thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung trong
phần này. Việc triển khai thiết bị phải triển khai API camera đầy đủ được bao gồm trong Android 1.6
Tài liệu SDK theo một cách hợp lý nào đó, bất kể khả năng của phần cứng máy ảnh thực tế.
Đối với Android 1.6, nếu camera thiếu tự động lấy nét, việc triển khai thiết bị phải tuân thủ những điều sau:
1. Hệ thống phải bao gồm một thuộc tính hệ thống chỉ đọc có tên "Ro.Workaround.Noautof Focus"
với giá trị của "1". Giá trị này được dự định sẽ được sử dụng bởi các ứng dụng như Android Market để
xác định một cách chọn lọc các khả năng của thiết bị và sẽ được thay thế trong phiên bản Android trong tương lai với một
API mạnh mẽ.
2. Nếu một ứng dụng gọi Android.hardware.camera.autof Focus (), hệ thống phải gọi
Phương thức gọi lại onautofOf () ()
Android.hardware.camera.Autof FocusCallback, mặc dù thực sự không tập trung
đã xảy ra. Điều này là để tránh bị phá vỡ các ứng dụng hiện tại bằng cách chờ đợi một lần lấy nét tự động
Gọi lại sẽ không bao giờ đến.
3. Cuộc gọi đến phương thức Autof FocusCallback.onautof Focus () phải được kích hoạt bởi trình điều khiển hoặc
Khung trong một sự kiện mới trên chủ đề chính khung chính. Nghĩa là, Camera.Autof Focus ()
Không được gọi trực tiếp
Mô hình sợi chỉ khung và sẽ phá vỡ các ứng dụng.
8.10. Gia tốc kế
Việc triển khai thiết bị phải bao gồm gia tốc kế 3 trục và phải có khả năng cung cấp các sự kiện AT
ít nhất 50 Hz. Hệ tọa độ được sử dụng bởi gia tốc kế phải tuân thủ cảm biến Android
Hệ thống hệ thống như chi tiết trong API S [Tài nguyên , 28] của Android.

8.11. La bàn
Việc triển khai thiết bị phải bao gồm một la bàn 3 trục và ít nhất phải có khả năng cung cấp các sự kiện
10 Hz. Hệ tọa độ được sử dụng bởi la bàn phải tuân thủ tọa độ cảm biến Android
Hệ thống như được định nghĩa trong API Android [Tài nguyên , 28].
8.12. GPS
Việc triển khai thiết bị phải bao gồm GPS và nên bao gồm một số hình thức "GPS được hỗ trợ"
Kỹ thuật để giảm thiểu thời gian khóa GPS.
8.13. Điện thoại
Thực hiện thiết bị:
• Phải bao gồm điện thoại GSM hoặc CDMA
• Phải triển khai các API thích hợp như chi tiết trong tài liệu SDK Android tại
nhà phát triển.android.com
Lưu ý rằng yêu cầu này ngụ ý rằng các thiết bị không phải điện thoại không tương thích với Android 1.6; Android
1.6 Thiết bị phải bao gồm phần cứng điện thoại. Vui lòng xem Phụ lục C để biết thông tin về không phải điện thoại
thiết bị.
8.14. Điều khiển âm lượng
Các thiết bị tương thích Android phải bao gồm một cơ chế để cho phép người dùng tăng và giảm
âm lượng âm thanh. Việc triển khai thiết bị phải cung cấp các chức năng này cho người dùng mọi lúc,
bất kể trạng thái ứng dụng. Các chức năng này có thể được triển khai bằng các khóa phần cứng vật lý,
phần mềm, cử chỉ, bảng cảm ứng, v.v., nhưng chúng phải luôn luôn có thể truy cập và không mơ hồ hoặc can thiệp
với khu vực hiển thị ứng dụng có sẵn (xem hiển thị ở trên).
Khi các nút này được sử dụng, các sự kiện chính tương ứng phải được tạo và gửi đến
Ứng dụng tiền cảnh. Nếu sự kiện không bị chặn và đánh chìm bởi ứng dụng thì thiết bị
Việc thực hiện phải xử lý sự kiện như một điều khiển khối lượng hệ thống.
9. Khả năng tương thích hiệu suất
Một trong những mục tiêu của chương trình tương thích Android là đảm bảo trải nghiệm ứng dụng nhất quán cho
người tiêu dùng. Các triển khai tương thích phải đảm bảo không chỉ các ứng dụng chỉ cần chạy chính xác
Thiết bị, nhưng họ làm như vậy với hiệu suất hợp lý và trải nghiệm người dùng tốt.
Việc triển khai thiết bị phải đáp ứng các số liệu hiệu suất chính của thiết bị tương thích Android 1.6,
Như trong bảng dưới đây:
Hệ mét
Ngưỡng hiệu suất
Bình luận

Điều này được kiểm tra bởi CTS.
Các ứng dụng sau
Thời gian ra mắt được đo bằng tổng thời gian
nên ra mắt trong
Hoàn thành tải hoạt động mặc định cho
Ứng dụng
thời gian quy định.
ứng dụng, bao gồm cả thời gian cần thiết để bắt đầu
Thời gian khởi động
Trình duyệt: Dưới 1300ms
Quy trình linux, tải gói Android vào
MMS/SMS: Dưới 700ms
Dalvik VM, và gọi Oncreate.
Báo thức: Dưới 650ms
Nhiều ứng dụng sẽ
Điều này được kiểm tra bởi CTS.
đã ra mắt. Tăng lại
Ứng dụng đầu tiên đồng thời nên
Các ứng dụng
hoàn thành lấy ít hơn
Thời gian ra mắt ban đầu.
10. Khả năng tương thích mô hình bảo mật
Việc triển khai thiết bị phải triển khai mô hình bảo mật phù hợp với bảo mật nền tảng Android
mô hình như được định nghĩa trong tài liệu tham khảo bảo mật và quyền trong API [tài nguyên, 29] trong
Tài liệu phát triển Android. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ cài đặt tự ký
Các ứng dụng mà không yêu cầu bất kỳ quyền/chứng chỉ bổ sung nào từ bất kỳ bên/cơ quan thứ ba nào.
Cụ thể, các thiết bị tương thích phải hỗ trợ các cơ chế bảo mật sau:
10.1. Quyền
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ mô hình quyền Android như được định nghĩa trong Android
Tài liệu nhà phát triển [ Tài nguyên , 9]. Cụ thể, việc triển khai phải thực thi từng quyền
được định nghĩa như được mô tả trong tài liệu SDK; Không có quyền có thể được bỏ qua, thay đổi hoặc bỏ qua.
Việc triển khai có thể thêm các quyền bổ sung, với điều kiện chuỗi ID quyền mới không có trong
Android.* Không gian tên.
10.2. Sự cô lập của người dùng và quy trình
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ mô hình hộp cát ứng dụng Android, trong đó mỗi ứng dụng
Chạy như một UID kiểu UNIX duy nhất và trong một quy trình riêng biệt.
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ chạy nhiều ứng dụng như cùng một ID người dùng Linux, được cung cấp
rằng các ứng dụng được ký và xây dựng đúng, như được định nghĩa trong bảo mật và quyền
Tài liệu tham khảo [ Tài nguyên , 29].

10.3. Quyền hệ thống tập tin
Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ mô hình quyền truy cập tệp Android như được định nghĩa trong AS
được xác định trong tài liệu tham khảo bảo mật và quyền [Tài nguyên , 29].
11. Bộ kiểm tra khả năng tương thích
Việc triển khai thiết bị phải vượt qua bộ kiểm tra khả năng tương thích Android (CTS) [ Tài nguyên, 3] có sẵn
Từ dự án nguồn mở Android, sử dụng phần mềm vận chuyển cuối cùng trên thiết bị. Ngoài ra,
Người thực hiện thiết bị nên sử dụng triển khai tham chiếu trong cây nguồn mở Android AS
nhiều nhất có thể, và phải đảm bảo khả năng tương thích trong các trường hợp mơ hồ trong CTS và cho bất kỳ
Việc tái tạo các phần của mã nguồn tham chiếu.
CTS được thiết kế để chạy trên một thiết bị thực tế. Giống như bất kỳ phần mềm nào, CTS có thể chứa các lỗi.
CTS sẽ được phiên bản độc lập với định nghĩa tương thích này và nhiều bản sửa đổi của
CTS có thể được phát hành cho Android 1.6. Tuy nhiên, các bản phát hành như vậy sẽ chỉ khắc phục các lỗi hành vi trong CTS
Các thử nghiệm và sẽ không áp đặt bất kỳ bài kiểm tra, hành vi hoặc API mới nào để phát hành nền tảng nhất định.
12. Liên hệ với chúng tôi
Bạn có thể liên hệ với nhóm tương thích Android tại tương thích@android.com để làm rõ liên quan đến
Định nghĩa tương tác này và để cung cấp phản hồi về định nghĩa này.

Phụ lục A: Ý định ứng dụng cần thiết
Lưu ý: Danh sách này là tạm thời và sẽ được cập nhật trong tương lai.
Hành động ứng dụng
Các kiểu MIME
(không có)
văn bản/đơn giản

http
Văn bản/HTML
Trình duyệt
Android.Intent.Action.View
https
Ứng dụng/XHTML+XML
ứng dụng/
vnd.wap.xhtml+xml

(không có)
Android.Intent.Action.Web_Search
http
(không có)
https
Android.Media.Action.Image_Capture
android.media.action.still_image_camera

Máy ảnh
android.media.action.video_camera
Android.Media.Action.video_capture

vnd.android.cursor.dir/
Android.Intent.Action.View
hình ảnh
Android.Intent.Action.Get_Content
vnd.android.cursor.dir/
Android.Intent.Action.Pick
băng hình
Android.Intent.Action.attach_data
hình ảnh/*
băng hình/*

Android.Intent.Action.View
RTSP
Video/MP4
Video/3GP

Android.Intent.Action.View
http
Video/3GPP
Video/3GPP2

Android.Intent.Action.Dial
Điện thoại /
Android.Intent.Action.View
điện thoại
Liên lạc
Android.Intent.Action.Call
Android.Intent.Action.Dial
vnd.android.cursor.dir/
Android.Intent.Action.View
người

vnd.android.cursor.dir/
người
vnd.android.cursor.dir/

Android.Intent.Action.Pick
điện thoại
vnd.android.cursor.dir/
địa chỉ bưu điện

vnd.android.cursor.item/
người
vnd.android.cursor.item/

Android.Intent.Action.Get_Content
điện thoại
vnd.android.cursor.item/
địa chỉ bưu điện

văn bản/đơn giản
E-mail
Android.Intent.Action.Send
hình ảnh/*
băng hình/*

Android.Intent.Action.View
gửi thư
Android.Intent.Action.Sendto
tin nhắn
Android.Intent.Action.View
SMSTO
SMS / MMS Android.Intent.Action.Sendto
mms
MMSTO

âm thanh/*
Ứng dụng/OGG

Âm nhạc
Android.Intent.Action.View
tài liệu
Ứng dụng/X-EGG
Ứng dụng/iTunes

Âm thanh/mp3
Audio/X-MP3

Android.Intent.Action.View
http
Âm thanh/MPEG
Âm thanh/MP4
âm thanh/mp4a-latm

vnd.android.cursor.dir/
Nghệ sĩ
vnd.android.cursor.dir/
album
vnd.android.cursor.dir/

Android.Intent.Action.Pick
hiện đang chơi
vnd.android.cursor.dir/
theo dõi
nd.android.cursor.dir/
danh sách phát
vnd.android.cursor.dir/
băng hình

phương tiện truyền thông/*
âm thanh/*

Android.Intent.Action.Get_Content
Ứng dụng/OGG
Ứng dụng/X-EGG
băng hình/*


nội dung
Bưu kiện
Android.Intent.Action.View
tài liệu
Trình cài đặt
bưu kiện
tài liệu
android.intent.action.package_install
http
https

Android.Intent.Action.all_apps
Android.Sinstall.Sinstall
Android.Sinstall.Wireless_Sinstall
Android.Sinstall.Airplane_Mode_Sinstall
Android.Sinstall.Wifi_Sinstall
Android.Sinstall.APN_Sinstall
Android.Sinstall.Bluetooth_Sinstall
Android.Sinstall.Date_Sinstall
Android.Sinstall.Locale_Sinstall

Cài đặt
Android.Sinstall.Input_Method_Sinstall
com.android.Sinstall.Sound_Sinstall
com.android.Sinstall.Display_Sinstall
Android.Sinstall.Security_Sinsting
Android.Sinstall.Location_Source_Sinstall
Android.Sinstall.Inalal_storage_sinstall
Android.Sinstall.Memory_Card_Sinstall
Android.Intent.Action.Set_Wallaper

Tìm kiếm
Android.Intent.Action.Search
truy vấn
android.intent.action.search_long_press
Tiếng nói
Android.Intent.Action.voice_command
Quản lý liên lạc
Ý định hành động
Sự miêu tả
Bắt đầu một hoạt động cho phép người dùng chọn
Bomptep_image
một liên hệ để đính kèm một hình ảnh vào.
Đã sử dụng
Extra_create_descrip
với show_or_create_contact đến
chỉ định một mô tả chính xác để được


hiển thị khi nhắc người dùng về
Tạo một liên hệ mới.

Đã sử dụng
với show_or_create_contact
đến
Extra_force_create
lực tạo ra một liên hệ mới nếu không
Liên hệ phù hợp tìm thấy.

Đây là ý định được bắn khi một
Search_suggestion_clicky
Đề xuất tìm kiếm được nhấp vào.
Đây là ý định được bắn khi một
Search_suggestion_create_contact_clicky đề xuất tìm kiếm để tạo một
Liên hệ được nhấp vào.
Đây là ý định được bắn khi một
Search_suggestion_dial_number_clicky
Tìm kiếm đề xuất quay số một số
được nhấp vào.

Lấy đầu vào URI dữ liệu với mailto:
Show_or_create_contact
hoặc Tel: Sơ đồ.

Phụ lục B: Ý định phát sóng cần thiết Lưu ý: Danh sách này là tạm thời và sẽ là
Cập nhật trong tương lai.

Ý định hành động
Sự miêu tả
Hành động phát sóng: Điều này được phát sóng một lần, sau khi
Action_boot_completed
Hệ thống đã hoàn thành khởi động.
Hành động phát sóng: Điều này được phát sóng một lần, khi một
Hành động_call_button
cuộc gọi được nhận.
Hành động phát sóng: "Nút camera" là
Hành động_camera_button
ép.
Hành động phát sóng: hiện tại
Action_configuration_changed
cấu hình thiết bị (định hướng, địa phương, v.v.) có
đã thay đổi.
Action_date_changed
Hành động phát sóng: Ngày đã thay đổi.
Hành động phát sóng: Cho biết điều kiện bộ nhớ thấp
Action_device_storage_low
trên thiết bị
Hành động phát sóng: Cho biết điều kiện bộ nhớ thấp
Action_device_storage_ok
Trên thiết bị không còn tồn tại
Hành động phát sóng: tai nghe có dây được cắm hoặc
Action_headset_plug
rút phích cắm.
Hành động phát sóng: Một phương thức đầu vào đã được
Action_input_method_changed
đã thay đổi.
Hành động phát sóng: Phương tiện bên ngoài đã bị xóa
Hành động_media_bad_removal
từ khe cắm thẻ SD, nhưng điểm gắn không
không có.
Hành động phát sóng: "Nút phương tiện" là
Hành động_media_button
ép.
Hành động phát sóng: Phương tiện bên ngoài có mặt và
được kiểm tra đĩa con đường đến điểm gắn kết cho
Action_media_checking
phương tiện kiểm tra được chứa trong
Ý định.Mdata Field.
Hành động phát sóng: Người dùng đã bày tỏ mong muốn
Action_media_EVENT
Loại bỏ các phương tiện lưu trữ bên ngoài.
Hành động phát sóng: Phương tiện bên ngoài có mặt và
Action_media_mounted
gắn ở điểm núi của nó.
Hành động phát sóng: phương tiện bên ngoài có mặt, nhưng là
Sử dụng một FS không tương thích (hoặc trống) đường dẫn đến
Hành động_media_nofs
điểm gắn kết cho phương tiện kiểm tra là
chứa trong trường Ý định.mdata.
Hành động phát sóng: Phương tiện bên ngoài đã được
Action_media_remove
LOẠI BỎ.
Hành động phát sóng: Máy quét phương tiện đã hoàn thành
Hành động_media_scanner_finished
Quét một thư mục.
Hành động phát sóng: Yêu cầu máy quét phương tiện
Hành động_media_scanner_scan_file
Quét một tệp và thêm nó vào cơ sở dữ liệu phương tiện.

Hành động phát sóng: Máy quét phương tiện đã bắt đầu
Action_media_scanner_started
Quét một thư mục.
Hành động phát sóng: Media bên ngoài không được xem
Action_media_shared
Bởi vì nó đang được chia sẻ thông qua lưu trữ khối lượng USB.
Hành động phát sóng: phương tiện bên ngoài có mặt nhưng
Action_media_unmountable
không thể được gắn kết.
Hành động phát sóng: Phương tiện bên ngoài có mặt, nhưng
Action_media_unmounted
Không được gắn ở điểm gắn kết của nó.
Hành động phát sóng: Một cuộc gọi đi sắp tới
Action_new_outway_call
đặt.
Hành động phát sóng: Gói ứng dụng mới có
Action_package_added
đã được cài đặt trên thiết bị.
Hành động phát sóng: Gói ứng dụng hiện có
Action_package_changed
đã được thay đổi (ví dụ như một thành phần đã được
đã bật hoặc vô hiệu hóa.
Hành động phát sóng: Người dùng đã xóa dữ liệu của
một gói. Điều này nên được đi trước
bởi action_package_restarted, sau đó
Action_package_data_cleared
Tất cả các dữ liệu liên tục của nó bị xóa và điều này
phát sóng đã gửi. Lưu ý rằng gói đã xóa
không nhận được chương trình phát sóng này. Dữ liệu chứa
tên của gói.
Hành động phát sóng: Gói ứng dụng hiện có
đã được gỡ bỏ khỏi thiết bị. Dữ liệu
Action_package_remove
chứa tên của gói. Gói
Điều đó đang được cài đặt không nhận được ý định này.
Hành động phát sóng: Một phiên bản mới của một ứng dụng
Action_Package_Replace
gói đã được cài đặt, thay thế một
Phiên bản đã được cài đặt trước đó.
Hành động phát sóng: Người dùng đã khởi động lại
Gói, và tất cả các quy trình của nó đã bị giết.
Tất cả trạng thái thời gian chạy được liên kết với nó (các quy trình,
Action_package_restarted
báo động, thông báo, vv) nên được gỡ bỏ. Ghi chú
rằng gói khởi động lại không nhận được điều này
phát tin. Dữ liệu chứa tên của
bưu kiện.
Hành động phát sóng: Một số nhà cung cấp nội dung có
các bộ phận của không gian tên của họ nơi họ xuất bản mới
Action_provider_changed
các sự kiện hoặc mục mà người dùng có thể đặc biệt
quan tâm.
Action_screen_off
Hành động phát sóng: Đã gửi sau khi màn hình tắt.
Action_screen_on
Hành động phát sóng: Đã gửi sau khi màn hình bật.
Hành động phát sóng: ID người dùng đã bị xóa
Action_uid_Remove
từ hệ thống.
Hành động phát sóng: Thiết bị đã nhập USB
Action_ums_connected
Chế độ lưu trữ.

Hành động phát sóng: Thiết bị đã thoát khỏi USB
Action_ums_disconnected
Chế độ lưu trữ.
Hành động phát sóng: Đã gửi khi người dùng có mặt
Action_user_present
Sau khi thiết bị thức dậy (ví dụ: khi Keyguard là
đi mất).
Hành động phát sóng: Hình nền hệ thống hiện tại
Action_wallpaper_changed
đã thay đổi.
Action_time_changed
Hành động phát sóng: Thời gian đã được thiết lập.
Action_time_tick
Hành động phát sóng: Thời gian hiện tại đã thay đổi.
Action_timezone_changed
Hành động phát sóng: Thời gian đã thay đổi.
Hành động phát sóng: Trạng thái sạc hoặc phí
Action_battery_changed
Mức độ của pin đã thay đổi.
Hành động phát sóng: Cho biết tình trạng pin thấp
Action_battery_low
trên thiết bị. Phát sóng này tương ứng với
Hộp thoại "Cảnh báo pin thấp".
Hành động phát sóng: Cho biết pin hiện đang ổn
Sau khi thấp. Cái này sẽ được gửi
Action_battery_okay
Sau khi hành động_battery_low một khi pin
đã trở lại với một trạng thái ổn.
Trạng thái mạng
Ý định hành động
Sự miêu tả
Hành động ý định phát sóng chỉ ra rằng
Network_state_changed_action
Kết nối trạng thái Wi-Fi đã thay đổi.
Hành động ý định phát sóng chỉ ra rằng
Rssi_changed_action
RSSI (cường độ tín hiệu) đã thay đổi.
Hành động ý định phát sóng chỉ ra rằng một
Thay thế_state_changed_action
kết nối với người thay thế đã được
thành lập hoặc bị mất.
Hành động truyền hình cho thấy Wi-Fi
Wifi_state_changed_action
đã được bật, vô hiệu hóa, cho phép,
vô hiệu hóa, hoặc không xác định.
ID mạng của các mạng được cấu hình
Network_ids_changed_action
có thể đã thay đổi.
Hành động ý định phát sóng chỉ ra rằng
Action_background_data_sinsting_changed Cài đặt để sử dụng dữ liệu nền có
thay đổi giá trị.
Ý định phát sóng chỉ ra rằng một sự thay đổi trong
Kết nối_action
Kết nối mạng đã xảy ra.
Hành động phát sóng: Người dùng đã chuyển
Action_airplane_mode_changed
điện thoại vào hoặc ra khỏi chế độ máy bay.


Phụ lục C: Cân nhắc trong tương lai Phụ lục này làm rõ một số phần của Android này
1.6 Định nghĩa khả năng tương thích và trong một số trường hợp thảo luận về các thay đổi dự đoán hoặc theo kế hoạch dành cho một
Phiên bản tương lai của nền tảng Android. Phụ lục này chỉ dành cho mục đích thông tin và lập kế hoạch, và
không phải là một phần của định nghĩa tương thích cho Android 1.6.
1. Các thiết bị phi tứ
Android 1.6 được dành riêng cho điện thoại; Chức năng điện thoại không phải là tùy chọn. Phiên bản tương lai
của nền tảng Android dự kiến ​​sẽ làm cho điện thoại tùy chọn (và do đó cho phép Android không điện thoại
các thiết bị), nhưng chỉ có điện thoại tương thích với Android 1.6.
2. Khả năng tương thích Bluetooth
Bản phát hành Android 1.6 của Android không hỗ trợ API Bluetooth, vì vậy từ góc độ tương thích
Bluetooth không áp đặt bất kỳ cân nhắc nào cho phiên bản này của nền tảng này. Tuy nhiên, một phiên bản tương lai
của Android sẽ giới thiệu API Bluetooth. Tại thời điểm đó, việc hỗ trợ Bluetooth sẽ trở thành bắt buộc đối với
khả năng tương thích.
Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên rằng các thiết bị Android 1.6 bao gồm Bluetooth, để chúng sẽ
Tương thích với các phiên bản Android trong tương lai yêu cầu Bluetooth.
3. Các thành phần phần cứng cần thiết
Tất cả các thành phần phần cứng trong Phần 8 (bao gồm WiFi, từ kế/la bàn, gia tốc kế, v.v.) là
bắt buộc và có thể không được bỏ qua. Các phiên bản tương lai của Android dự kiến ​​sẽ tạo ra một số (nhưng không phải tất cả)
Các thành phần này tùy chọn, song song với các công cụ tương ứng cho các nhà phát triển bên thứ ba để xử lý chúng
những thay đổi.
4. Ứng dụng mẫu
Tài liệu định nghĩa tương thích cho phiên bản tương lai của Android sẽ bao gồm một
Danh sách các ứng dụng đại diện hơn các ứng dụng được liệt kê trong Phần 4, ở trên. Dành cho Android 1.6,
Các ứng dụng được liệt kê trong Phần 4 phải được kiểm tra.
5. Chạm vào màn hình
Các phiên bản trong tương lai của định nghĩa tương thích có thể hoặc không cho phép các thiết bị bỏ qua màn hình cảm ứng.
Tuy nhiên, hiện tại phần lớn việc thực hiện khung Android giả định sự tồn tại của một
màn hình cảm ứng; Bỏ qua màn hình cảm ứng sẽ phá vỡ đáng kể tất cả các ứng dụng Android của bên thứ ba hiện tại,
Vì vậy, trong Android 1.6, một màn hình cảm ứng là cần thiết cho khả năng tương thích.

6. Hiệu suất
Các phiên bản tương lai của CTS cũng sẽ đo lường việc sử dụng CPU và hiệu suất của những điều sau đây
Các thành phần của việc thực hiện:
• Đồ họa 2D
• Đồ họa 3D
• Xem lại video
• Phát lại âm thanh
• Phát lại Bluetooth A2DP

Đề cương tài liệu