Definicja zgodności z Androidem 1.6

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Definicja zgodności z Androidem: Android 1.6
Android 1.6 r2
Google Inc.
kompatybilność@android.com

Spis treści
1. Wstęp ............................................... .................................................. ............. 4
2. Zasoby ............................................. .................................................. ..................... 4
3. Oprogramowanie ................................................ .................................................. ........................ 5
3.1. Kompatybilność zarządzanego interfejsu API ............................................. .................................... 5
3.2. Kompatybilność z miękkim interfejsem API ............................................. ............................................. 6
3.2.1. Uprawnienia ................................................. .................................................. ... 6
3.2.2. Parametry kompilacji ............................................. ............................................. 6
3.2.3. Zgodność intencji ............................................. ........................................... 8
3.2.3.1. Główne założenia aplikacji ............................................. ............................ 8
3.2.3.2. Nadpisania intencji ................................................ ................................... 8
3.2.3.3. Przestrzenie nazw intencji............................................. .................................... 8
3.2.3.4. Intencje transmisji ............................................... ...................................... 9
3.3. Kompatybilność z natywnym interfejsem API ............................................. ................................... 9
3.4. Zgodność z internetowym interfejsem API ............................................. ............................................ 9
3.5. Zgodność behawioralna interfejsu API .................................. ................................ 10
3.6. Przestrzenie nazw API ............................................. .................................................. 10
3.7. Kompatybilność z maszyną wirtualną ............................................. .............................. 11
3.8. Kompatybilność interfejsu użytkownika ............................................. ............................... 11

3.8.1. Widgety ................................................. .................................................. ........ 11
3.8.2. Powiadomienia ................................................. .................................................. 12
3.8.3. Szukaj ................................................. .................................................. .......... 12
3.8.4. Grzanki ................................................. .................................................. ........... 12

4. Kompatybilność oprogramowania referencyjnego ............................................. ................................ 12
5. Zgodność opakowania aplikacji ............................................. ........................... 13
6. Kompatybilność multimediów............................................. .............................................. 13
7. Kompatybilność narzędzi programistycznych ............................................. ....................................... 14
8. Kompatybilność sprzętu ............................................. ................................................ 15
8.1. Wyświetlacz ................................................. .................................................. ............... 15
8.1.1. Standardowe konfiguracje wyświetlania ............................................. ............. 15
8.1.2. Niestandardowe konfiguracje wyświetlania ............................................. ............ 16
8.1.3. Wskaźniki wyświetlania ............................................. ................................................ 16

8.2. Klawiatura ................................................. .................................................. ............ 16
8.3. Nawigacja bezdotykowa ............................................. ............................................ 16
8.4. Orientacja ekranu................................................ ................................................ 17
8.5. Wejście na ekranie dotykowym............................................. ................................................ 17
8.6. USB ................................................. .................................................. ..................... 17
8.7. Klawisze nawigacyjne ................................................ .................................................. ..17
8.8. Wi-Fi ................................................. .................................................. ..................... 17
8.9. Aparat fotograficzny ................................................. .................................................. ............... 18
8.9.1. Aparaty bez autofokusa ............................................. ................................. 18
8.10. Akcelerometr................................................. .................................................. ..18
8.11. Kompas ................................................. .................................................. .......... 19
8.12. GPS ................................................. .................................................. ................... 19
8.13. Telefonia................................................. .................................................. ........... 19
8.14. Regulacja głośności ............................................. .................................................. 19

9. Kompatybilność wydajności ............................................. ........................................... 19
10. Kompatybilność z modelem bezpieczeństwa ............................................. ...................................... 20
10.1. Uprawnienia ................................................. .................................................. ..... 20
10.2. Izolacja użytkownika i procesu ............................................. ................................. 20
10.3. Uprawnienia systemu plików............................................. ..................................... 21
11. Zestaw testów zgodności ............................................. .............................................. 21

12. Skontaktuj się z nami ............................................. .................................................. ............... 21
Załącznik A: Wymagane intencje aplikacji ........................................... ........................ 22
Załącznik B: Wymagane intencje nadawania ............................................ ........................... 0
Dodatek C: Rozważania na przyszłość ............................................. ................................... 0

1. Urządzenia nietelefoniczne ............................................ ............................................... 30
2. Kompatybilność Bluetooth ............................................. ............................................ 30
3. Wymagane komponenty sprzętowe............................................. .............................. 30
4. Przykładowe aplikacje ............................................. ................................................. 30
5. Ekrany dotykowe ............................................. .................................................. ...30
6. Wydajność............................................. .................................................. ............ 31

1. Wstęp
W niniejszym dokumencie wymieniono wymagania, które muszą być spełnione, aby telefony komórkowe były
kompatybilny z Androidem 1.6. Ta definicja zakłada znajomość programu zgodności z Androidem
[Zasoby, 1].
Użycie słów „musi”, „nie wolno”, „wymagane”, „należy”, „nie powinno”, „powinien”, „nie powinno”, „zalecane”,
„może” i „opcjonalne” są zgodne ze standardem IETF zdefiniowanym w RFC2119 [ Resources , 2].
Używany w tym dokumencie „realizator urządzenia” lub „realizator” to osoba lub organizacja rozwijająca się
rozwiązanie sprzętowo-programowe z systemem Android 1.6. „Wdrożenie urządzenia” lub „wdrożenie” to
tak opracowane rozwiązanie sprzętowo-programowe.
Aby uznać za zgodne z Androidem 1.6, implementacje urządzeń:
1. MUSI spełniać wymagania przedstawione w niniejszej Definicji zgodności, w tym wszelkie dokumenty
włączone przez odniesienie.
2. MUSI przejść test zgodności Androida (CTS) dostępny w ramach Android Open
Projekt źródłowy [ Zasoby , 3]. CTS testuje większość, ale nie wszystkie , komponenty opisane w tym artykule
dokument.
Jeżeli ta definicja lub CTS są nieme, niejednoznaczne lub niekompletne, odpowiedzialność ponosi wyrób
realizator w celu zapewnienia zgodności z istniejącymi implementacjami. Z tego powodu Android Open
Projekt źródłowy [ Resources , 4] jest zarówno referencyjną, jak i preferowaną implementacją Androida. Urządzenie
gorąco zachęcamy realizatorów, aby opierali swoje implementacje na „wewnętrznym” kodzie źródłowym
dostępne w projekcie Android Open Source Project. Chociaż niektóre elementy można hipotetycznie wymienić
przy alternatywnych implementacjach ta praktyka jest zdecydowanie odradzana, ponieważ przejście testów CTS stanie się
znacznie trudniejsze. Obowiązkiem realizatora jest zapewnienie pełnej zgodności behawioralnej z
standardowa implementacja systemu Android, w tym i poza pakietem testów zgodności.
2. Zasoby
Ta definicja zgodności odnosi się do szeregu zasobów, które można tutaj uzyskać.
1. Przegląd programu zgodności z Androidem: https://sites.google.com/a/android.com/compatibility/
jak to działa
2. Poziomy wymagań IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
3. Zestaw testów zgodności: http://sites.google.com/a/android.com/compatibility/compatibility-test-
apartament--cts
4. Projekt Open Source Android: http://source.android.com/
5. Definicje i dokumentacja API: http://developer.android.com/reference/packages.html
6. Dostawcy treści: http://code.google.com/android/reference/android/provider/package-
podsumowanie.html
7. Dostępne zasoby: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
8. Pliki manifestu Androida: http://code.google.com/android/devel/bblocks-manifest.html
9. Informacje o uprawnieniach Androida: http://developer.android.com/reference/android/
Manifest.permission.html
10. Stałe kompilacji: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
11. WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
12. Rozszerzenia przeglądarki Gears: http://code.google.com/apis/gears/

13. Specyfikacja maszyny wirtualnej Dalvik, którą można znaleźć w katalogu dalvik/docs kodu źródłowego
Sprawdź; dostępne również pod adresem http://android.git.kernel.org/?p=platform/
dalvik.git;a=drzewo;f=dokumenty;h=3e2ddbcaf7f370246246f9f03620a7caccbfcb12;hb=GŁOWA

14. Widgety aplikacji: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
15. Powiadomienia: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
16. Przewodnik po stylu ikon paska stanu: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline
/icon_design.html#statusbarstructure
17. Menedżer wyszukiwania: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
18. Tosty: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
19. Aplikacje na Androida: http://code.google.com/p/apps-for-android
20. Opis pliku APK na Androida: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
21. Most debugowania Androida (adb): http://code.google.com/android/reference/adb.html
22. Usługa monitora debugowania Dalvik (ddms): http://code.google.com/android/reference/ddms.html
23. Małpa: http://developer.android.com/guide/developing/tools/monkey.html
24. Dokumentacja niezależności od wyświetlacza:
25. Stałe konfiguracji: http://developer.android.com/reference/android/content/res/
Konfiguracja.html
26. Wskaźniki wyświetlania: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
27. Aparat: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
28. Przestrzeń współrzędnych czujnika: http://developer.android.com/reference/android/hardware/
SensorEvent.html
29. Informacje o zabezpieczeniach i uprawnieniach Androida: http://developer.android.com/guide/topics/security/
security.html
Wiele z tych zasobów pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z pakietu SDK Androida 1.6 i będzie:
funkcjonalnie identyczne z informacjami w dokumentacji tego SDK. W każdym przypadku, gdy to
Definicja zgodności nie zgadza się z dokumentacją SDK, dokumentacja SDK jest brana pod uwagę
autorytatywny. Wszelkie szczegóły techniczne podane w odnośnikach zawartych powyżej są uważane za włączenie
być częścią niniejszej definicji zgodności.
3. Oprogramowanie
Platforma Android zawiera zarówno zestaw zarządzanych („twardych”) interfejsów API, jak i korpus tak zwanych „miękkich” interfejsów API
takie jak system Intent, interfejsy API kodu natywnego i interfejsy API aplikacji internetowych. W tej sekcji szczegółowo opisano trudne i
miękkie interfejsy API, które są integralną częścią kompatybilności, a także niektóre inne istotne interfejsy techniczne i użytkownika
zachowania. Implementacje urządzeń MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania zawarte w tej sekcji.
3.1. Zgodność zarządzanego interfejsu API
Zarządzane środowisko wykonawcze (oparte na Dalvik) jest podstawowym narzędziem dla aplikacji na Androida. The
Interfejs programowania aplikacji Android (API) to zestaw interfejsów platformy Android narażonych na działanie
aplikacje działające w zarządzanym środowisku VM. Implementacje urządzeń MUSZĄ zapewnić kompletność
implementacje, w tym wszystkie udokumentowane zachowania, dowolnego udokumentowanego interfejsu API ujawnionego przez system Android
1.6 SDK, takie jak:
1. Podstawowe interfejsy API języka Java w systemie Android [Zasoby, 5].
2. Dostawcy treści [Zasoby , 6].
3. Zasoby [Zasoby, 7].
4. Atrybuty i elementy AndroidManifest.xml [Zasoby, 8].

Implementacje urządzeń NIE MOGĄ pomijać żadnych zarządzanych interfejsów API, zmieniać interfejsów API ani sygnatur, wprowadzać odchyleń
z udokumentowanego zachowania lub nie zawierają żadnych operacji, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez tę zgodność
Definicja.
3.2. Kompatybilność z miękkim interfejsem API
Oprócz zarządzanych interfejsów API z sekcji 3.1, Android zawiera również znaczący „soft” działający tylko w czasie wykonywania
API, w postaci takich rzeczy jak intencje, uprawnienia i podobne aspekty aplikacji na Androida
których nie można wymusić w czasie kompilacji aplikacji. Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat „miękkich” interfejsów API i systemu
zachowania wymagane do zgodności z Androidem 1.6. Implementacje urządzeń MUSZĄ spełniać wszystkie
wymagania przedstawione w tej sekcji.
3.2.1. Uprawnienia
Realizatorzy urządzeń MUSZĄ obsługiwać i egzekwować wszystkie stałe uprawnień zgodnie z dokumentacją
Strona referencyjna uprawnień [ Zasoby , 9]. Należy pamiętać, że w sekcji 10 wymieniono dodatkowe wymagania związane z:
model bezpieczeństwa Androida.
3.2.2. Parametry kompilacji
Interfejsy API systemu Android zawierają szereg stałych w klasie android.os.Build [Resources, 10] , które są
przeznaczone do opisania obecnego urządzenia. Aby zapewnić spójne, znaczące wartości na całym urządzeniu
wdrożeń, poniższa tabela zawiera dodatkowe ograniczenia dotyczące formatów tych wartości, do których
implementacje urządzeń MUSZĄ być zgodne.
Parametr
Uwagi
Wersja aktualnie działającego systemu Android, w ludzkim
android.os.Build.VERSION.RELEASE
czytelny format. W przypadku Androida 1.6 to pole MUSI mieć wartość ciągu
„1.6”.
Wersja aktualnie działającego systemu Android, w formacie
Android.os.Build.VERSION.SDK
dostępne dla kodu aplikacji innej firmy. W przypadku Androida 1.6 to pole
MUSI mieć wartość całkowitą 4.
Wartość wybrana przez realizatora urządzenia określająca konkretną kompilację
aktualnie działającego systemu Android w formacie czytelnym dla człowieka.
Ta wartość NIE MOŻE być ponownie używana w różnych kompilacjach dostarczanych do końca
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL użytkowników. Typowym zastosowaniem tego pola jest wskazanie, który numer kompilacji lub
Do wygenerowania kompilacji użyto identyfikatora zmiany kontroli źródła. Tam
nie ma wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że
NIE MOŻE mieć wartości null ani być pustym ciągiem ("").
Wartość wybrana przez realizatora urządzenia identyfikująca konkretną wewnętrzną
sprzęt używany przez urządzenie, w formacie czytelnym dla człowieka. Możliwe zastosowanie
android.os.Build.BOARD
tego pola jest wskazanie konkretnej wersji płyty zasilającej
urządzenie. Nie ma wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola,
z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
Wartość wybrana przez realizatora urządzenia identyfikująca nazwę
android.os.Build.BRAND
firma, organizacja, osoba itp., która wyprodukowała urządzenie, w
format czytelny dla człowieka. Możliwym wykorzystaniem tego pola jest wskazanie producenta OEM

i/lub przewoźnika, który sprzedał urządzenie. Nie ma żadnych wymagań dotyczących
określony format tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE ono być puste lub puste
strunowy ("").
Wartość wybrana przez realizatora urządzenia identyfikująca konkretny
konfiguracja lub rewizja nadwozia (czasami nazywana „przemysłową
android.os.Build.DEVICE
projekt”) urządzenia. Nie ma wymagań dotyczących określonego formatu
tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje tę kompilację. POWINNO być rozsądne
czytelne dla człowieka. MUSI być zgodny z tym szablonem:
$(PRODUCT_BRAND)/$(PRODUCT_NAME)/$(PRODUCT_DEVICE)/
$(TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME):$(PLATFORM_VERSION)/
$(BUILD_ID)/$(BUILD_NUMBER):$(TARGET_BUILD_VARIANT)/
android.os.Build.FINGERPRINT
$(BUILD_VERSION_TAGS)
Na przykład: acme/mojeurządzenie/ogólne/ogólne:Donut/ERC77/
3359: userdebug/test-keys
Odcisk palca NIE MOŻE zawierać spacji. Jeśli inne pola zawarte w
szablon powyżej ma spacje, POWINNY być zastąpione przez ASCII
znak podkreślenia („_”) w odcisku palca.
Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje hosta, na którym kompilacja została zbudowana, u ludzi
android.os.Build.HOST
czytelny format. Nie ma żadnych wymagań dotyczących konkretnego formatu tego
pole, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").
Identyfikator wybrany przez realizatora urządzenia w celu odniesienia się do konkretnego
uwolnienie, w formacie czytelnym dla człowieka. To pole może być takie samo jak
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, ale POWINIEN być wartością
android.os.ID.kompilacji
ma być w pewnym stopniu znaczący dla użytkowników końcowych. Nie ma
wymagania dotyczące określonego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE WOLNO
być null lub pustym ciągiem ("").
Wartość wybrana przez realizatora urządzenia zawierająca nazwę
urządzenie znane użytkownikowi końcowemu. Powinno to być ta sama nazwa
android.os.Build.MODEL
pod którym urządzenie jest wprowadzane do obrotu i sprzedawane użytkownikom końcowym. Nie ma
wymagania dotyczące określonego formatu tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE WOLNO
być null lub pustym ciągiem ("").
Wartość wybrana przez realizatora urządzenia zawierająca opracowanie
nazwa lub nazwa kodowa urządzenia. MUSI być czytelny dla człowieka, ale nie jest
android.os.Build.PRODUKT
koniecznie przeznaczone do wglądu dla użytkowników końcowych. Nie ma wymagań
w określonym formacie tego pola, z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE mieć wartości null lub
pusta struna ("").
Lista rozdzielonych przecinkami tagów wybranych przez realizatora urządzenia, który
dalej odróżnić kompilację. Na przykład „niepodpisany,debuguj”. To pole
android.os.Build.TAGS
NIE MOŻE być null lub pustym ciągiem (""), ale pojedynczym znacznikiem (takim jak
"uwolnienie") jest w porządku.
android.os.Build.TIME
Wartość reprezentująca sygnaturę czasową wystąpienia kompilacji.
Wartość wybrana przez realizatora urządzenia określająca środowisko wykonawcze
konfiguracja kompilacji. To pole POWINNO mieć jedną z wartości
android.os.Build.TYPE
odpowiada trzem typowym konfiguracjom środowiska uruchomieniowego Androida: „użytkownik”,
„userdebug” lub „eng”.
Nazwa lub identyfikator użytkownika (lub użytkownika automatycznego), który wygenerował
android.os.Build.USER
budować. Nie ma wymagań dotyczących konkretnego formatu tego pola,
z wyjątkiem tego, że NIE MOŻE mieć wartości null lub być pustym ciągiem ("").

3.2.3. Zgodność intencji
Android używa intencji, aby osiągnąć luźno powiązaną integrację między aplikacjami. W tej sekcji opisano
wymagania dotyczące wzorców intencji, które MUSZĄ być przestrzegane przez implementacje urządzeń. Za pomocą
„uhonorowany”, oznacza to, że wdrażający urządzenie MUSI zapewnić Aktywność, Usługę Androida lub inne
komponent, który określa pasujący filtr intencji i łączy się z i implementuje poprawne zachowanie dla każdego
określony wzorzec intencji.
3.2.3.1. Podstawowe założenia aplikacji
Projekt Android upstream definiuje szereg podstawowych aplikacji, takich jak dialer telefoniczny, kalendarz,
książka kontaktów, odtwarzacz muzyki i tak dalej. Realizatorzy urządzeń MOGĄ zastąpić te aplikacje
alternatywne wersje.
Jednak każda taka alternatywna wersja MUSI uwzględniać te same wzorce intencji dostarczone przez dostawców
projekt. (Na przykład, jeśli urządzenie zawiera alternatywny odtwarzacz muzyki, nadal musi uwzględniać wzorzec zamiaru)
wydane przez aplikacje innych firm, aby wybrać utwór.) Implementacje urządzeń MUSZĄ obsługiwać wszystkie wzorce intencji
wymienione w Załączniku A.
3.2.3.2. Nadpisania intencji
Ponieważ Android jest platformą rozszerzalną, realizatorzy urządzeń MUSZĄ zezwolić na każdy wzorzec intencji opisany w
Dodatek A, który ma zostać zastąpiony przez aplikacje innych firm. Nadrzędny projekt open source na Androida
domyślnie zezwala na to; realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ nadawać specjalnych uprawnień aplikacjom systemowym”
korzystanie z tych wzorców intencji lub uniemożliwienie aplikacjom innych firm powiązania i przejęcia kontroli nad
te wzory. Zakaz ten obejmuje w szczególności wyłączenie interfejsu użytkownika „Chooser”, który umożliwia:
użytkownik może wybierać między wieloma aplikacjami, które obsługują ten sam wzorzec intencji.
3.2.3.3. Zamierzone przestrzenie nazw
Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dołączać żadnego komponentu Androida, który honoruje nowe intencje lub
Rozgłaszaj wzorce zamiaru za pomocą ACTION, CATEGORY lub innego ciągu klucza w przestrzeni nazw android.*.
Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dołączać żadnych składników systemu Android, które honorują nowe intencje lub
Rozgłaszanie wzorców intencji za pomocą ACTION, CATEGORY lub innego ciągu znaków w przestrzeni pakietu
należące do innej organizacji. Osoby wdrażające urządzenia NIE MOGĄ zmieniać ani rozszerzać żadnej z Intencji
wzory wymienione w Załącznikach A lub B.
Zakaz ten jest analogiczny do zakazu określonego dla klas języka Java w rozdziale 3.6.

3.2.3.4. Intencje transmisji
Aplikacje innych firm polegają na platformie, aby rozgłaszać określone intencje w celu powiadamiania ich o zmianach w
środowisko sprzętowe lub programowe. Urządzenia kompatybilne z systemem Android MUSZĄ transmitować transmisję publiczną
Intencje w odpowiedzi na odpowiednie zdarzenia systemowe. Lista wymaganych intencji transmisji znajduje się w
Załącznik B; należy jednak pamiętać, że SDK może definiować dodatkowe intencje rozgłoszeniowe, które również MUSZĄ być
zaszczycony.
3.3. Kompatybilność z natywnym interfejsem API
Kod zarządzany działający w Dalvik może odwoływać się do kodu natywnego dostarczonego w pliku .apk aplikacji jako ELF
Plik .so skompilowany dla odpowiedniej architektury sprzętowej urządzenia. Implementacje urządzeń MUSZĄ zawierać
obsługa kodu działającego w środowisku zarządzanym do wywoływania kodu natywnego przy użyciu standardowej Javy
Semantyka interfejsu natywnego (JNI). Następujące interfejsy API muszą być dostępne dla kodu natywnego:
libc (biblioteka C)
libm (biblioteka matematyczna)
Interfejs JNI
libz (kompresja Zlib)
liblog (rejestrowanie Androida)
Minimalne wsparcie dla C++
OpenGL ES 1.1
Te biblioteki MUSZĄ być kompatybilne ze źródłami (tj. kompatybilne z nagłówkami) i kompatybilne z plikami binarnymi (dla danego
architektura procesora) z wersjami dostarczonymi w Bionic przez projekt Android Open Source. Odkąd
implementacje Bionic nie są w pełni kompatybilne z innymi implementacjami, takimi jak GNU C
biblioteka, realizatorzy urządzeń POWINNI używać implementacji Androida. Jeśli realizatorzy urządzeń używają
różne implementacje tych bibliotek, muszą zapewniać kompatybilność nagłówków i binarnych.
Zgodność kodu natywnego jest wyzwaniem. Z tego powodu chcemy powtórzyć, że realizatorzy urządzeń są
BARDZO gorąco zachęcamy do korzystania z wcześniejszych implementacji bibliotek wymienionych powyżej, aby pomóc
zapewnić kompatybilność.
3.4. Zgodność z internetowym interfejsem API
Wielu programistów i aplikacji polega na zachowaniu klasy android.webkit.WebView [ Resources ,
11] dla ich interfejsów użytkownika, więc implementacja WebView musi być zgodna w całym systemie Android
wdrożenia. Implementacja Android Open Source używa wersji silnika renderującego WebKit do:
zaimplementować WebView.
Ponieważ nie jest możliwe opracowanie kompleksowego zestawu testów dla przeglądarki internetowej, realizatorzy urządzeń
W implementacji WebView MUSISZ użyć konkretnej kompilacji WebKit. Konkretnie:
• WebView MUSI używać kompilacji 528.5+ WebKit z nadrzędnego drzewa Android Open Source dla
Androida 1.6. Ta kompilacja zawiera określony zestaw funkcji i poprawek bezpieczeństwa dla WebView.
• Ciąg agenta użytkownika zgłaszany przez WebView MUSI mieć następujący format:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; <język>-<kraj>; <urządzenie
nazwa>; Kompilacja/<identyfikator kompilacji>) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, jak Gecko)
Wersja/3.1.2 Mobilne Safari/525.20.1

◦ Ciąg „<nazwa urządzenia>” MUSI być taki sam jak wartość dla
android.os.Build.MODEL
◦ Ciąg „<ID kompilacji>” MUSI być taki sam jak wartość dla android.os.Build.ID.
◦ Ciągi „<język>” i „<kraj>” POWINNY być zgodne ze zwykłymi konwencjami
kod kraju i język, i POWINNY odnosić się do aktualnej lokalizacji urządzenia w
czas żądania.
Implementacje MOGĄ dostarczyć niestandardowy ciąg agenta użytkownika w samodzielnej aplikacji przeglądarki. Co jest?
więcej, samodzielna przeglądarka MOŻE być oparta na alternatywnej technologii przeglądarki (takiej jak Firefox,
Opera itp.) Jednak nawet jeśli dostarczona jest alternatywna aplikacja przeglądarki, komponent WebView
dostarczane do aplikacji innych firm MUSZĄ być oparte na WebKit, jak powyżej.
Samodzielna aplikacja przeglądarki POWINNA obsługiwać Gears [ Resources, 12] i MAJ
zawierać wsparcie dla części lub całości HTML5.
3.5. Zgodność behawioralna API
Zachowanie każdego z typów API (zarządzanego, miękkiego, natywnego i internetowego) musi być zgodne z
preferowana implementacja systemu Android dostępna w ramach projektu Android Open Source Project.
Niektóre konkretne obszary kompatybilności to:
• Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać zachowania lub znaczenia standardowej Intencji
• Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać cyklu życia ani semantyki cyklu życia określonego typu systemu
komponent (taki jak usługa, aktywność, ContentProvider itp.)
• Urządzenia NIE MOGĄ zmieniać semantyki określonego uprawnienia
Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a obowiązek zapewnienia zachowania behawioralnego spoczywa na wykonawcach urządzeń
zgodność. Z tego powodu realizatorzy urządzeń POWINNI używać kodu źródłowego dostępnego za pośrednictwem
Android Open Source Project tam, gdzie to możliwe, zamiast ponownego wdrażania istotnych części systemu.
Compatibility Test Suite (CTS) testuje znaczne części platformy pod kątem zgodności behawioralnej,
ale nie wszystko. Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności behawioralnej z Androidem spoczywa na realizatorze
Projekt Open Source.
3.6. Przestrzenie nazw API
Android jest zgodny z konwencjami przestrzeni nazw pakietów i klas zdefiniowanymi przez programowanie Java
język. Aby zapewnić kompatybilność z aplikacjami innych firm, realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dokonywać
wszelkie zabronione modyfikacje (patrz poniżej) w tych przestrzeniach nazw pakietów:
• java.*
• javax.*
• słońce.*
• Androida.*
• com.android.*
Zabronione modyfikacje obejmują:
• Implementacje urządzeń NIE MOGĄ modyfikować publicznie dostępnych interfejsów API na platformie Android
zmieniając dowolne sygnatury metod lub klas, lub usuwając klasy lub pola klas.

• Realizatorzy urządzeń MOGĄ modyfikować podstawową implementację interfejsów API, ale takie
modyfikacje NIE MOGĄ mieć wpływu na podane zachowanie i sygnaturę w języku Java żadnego
publicznie dostępne interfejsy API.
• Realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dodawać żadnych publicznie dostępnych elementów (takich jak klasy lub
interfejsów lub pól lub metod do istniejących klas lub interfejsów) do powyższych interfejsów API.
„Publicznie eksponowany element” to dowolna konstrukcja, która nie jest ozdobiona znacznikiem „@hide” w
nadrzędny kod źródłowy Androida. Innymi słowy, realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ ujawniać nowych interfejsów API lub
zmienić istniejące interfejsy API w wymienionych powyżej przestrzeniach nazw. Realizatorzy urządzeń MOGĄ tworzyć tylko do użytku wewnętrznego
modyfikacje, ale te modyfikacje NIE MOGĄ być reklamowane ani w inny sposób udostępniane programistom.
Realizatorzy urządzeń MOGĄ dodawać niestandardowe API, ale takie API NIE MOGĄ znajdować się w należącej do nich przestrzeni nazw
przez lub odwołując się do innej organizacji. Na przykład realizatorzy urządzeń NIE MOGĄ dodawać interfejsów API do
com.google.* lub podobna przestrzeń nazw; tylko Google może to zrobić. Podobnie, Google NIE MOŻE dodawać interfejsów API do
przestrzenie nazw innych firm.
Jeśli implementator urządzenia zaproponuje ulepszenie jednej z powyższych przestrzeni nazw pakietów (na przykład przez dodanie
przydatną nową funkcjonalność do istniejącego API lub dodanie nowego API), wdrażający POWINIEN odwiedzić
source.android.com i rozpocząć proces wprowadzania zmian i kodu, zgodnie z
informacje na tej stronie.
Pamiętaj, że powyższe ograniczenia odpowiadają standardowym konwencjom nazewnictwa interfejsów API w języku Java
język programowania; ta sekcja ma po prostu na celu wzmocnienie tych konwencji i uczynienie ich wiążącymi
poprzez włączenie do tej definicji kompatybilności.
3.7. Kompatybilność z maszyną wirtualną
Zgodne urządzenie z systemem Android musi obsługiwać pełną specyfikację kodu bajtowego Dalvik Executable (DEX) oraz
Semantyka maszyny wirtualnej Dalvik [Zasoby, 13].
3.8. Kompatybilność interfejsu użytkownika
Platforma Android zawiera kilka interfejsów API dla programistów, które pozwalają programistom na podłączenie się do użytkownika systemu
interfejs. Implementacje urządzeń MUSZĄ zawierać te standardowe interfejsy API w niestandardowych interfejsach użytkownika
rozwijają się, jak wyjaśniono poniżej.
3.8.1. Widżety
Android definiuje typ komponentu i odpowiadający mu interfejs API oraz cykl życia, który umożliwia aplikacjom ujawnianie
"AppWidget" dla użytkownika końcowego [Resources , 14] . Wersja referencyjna Android Open Source zawiera:
Aplikacja uruchamiająca, która zawiera elementy interfejsu użytkownika umożliwiające użytkownikowi dodawanie, przeglądanie i usuwanie
AppWidgets z ekranu głównego.
Realizatorzy urządzeń MOGĄ zastąpić alternatywę dla referencyjnego Launchera (tj. ekranu głównego).
Alternatywne programy uruchamiające POWINNY zawierać wbudowaną obsługę AppWidgets i udostępniać interfejs użytkownika
elementy do dodawania, przeglądania i usuwania AppWidgets bezpośrednio w programie uruchamiającym. Alternatywne wyrzutnie MAJ
pomiń te elementy interfejsu użytkownika; jednak, jeśli zostaną pominięte, realizator urządzenia MUSI zapewnić
osobna aplikacja dostępna z Launchera, która umożliwia użytkownikom dodawanie, przeglądanie i usuwanie
Widgety aplikacji.

3.8.2. Powiadomienia
Android zawiera interfejsy API, które umożliwiają programistom powiadamianie użytkowników o ważnych zdarzeniach [Resources, 15]. Urządzenie
realizatorzy MUSZĄ zapewnić wsparcie dla każdej tak zdefiniowanej klasy powiadomień; konkretnie: dźwięki,
wibracje, światło i pasek stanu.
Dodatkowo implementacja MUSI poprawnie renderować i wszystkie zasoby (ikony, pliki dźwiękowe itp.)
przewidzianych w interfejsach API [Zasoby, 7] lub w przewodniku po stylu ikon paska stanu [Zasoby , 16]. Urządzenie
realizatorzy MOGĄ zapewnić alternatywne wrażenia użytkownika dla powiadomień niż to zapewniane przez
odniesienie do implementacji Android Open Source; jednak takie alternatywne systemy powiadamiania MUSZĄ:
obsługuje istniejące zasoby powiadomień, jak powyżej.
3.8.3. Szukaj
Android zawiera interfejsy API [Resources, 17], które umożliwiają programistom włączenie wyszukiwania do swoich aplikacji,
i udostępniać dane aplikacji w globalnym wyszukiwaniu systemu. Ogólnie rzecz biorąc, ta funkcjonalność
składa się z jednego, ogólnosystemowego interfejsu użytkownika, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie zapytań, wyświetla sugestie
as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide
search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user
interface.
Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of
real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that
allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications.
Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions
to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that
make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and
suggestions.
Device implementations MAY ship alternate search user interfaces, but SHOULD include a hard or soft
dedicated search button, that can be used at any time within any app to invoke the search framework,
with the behavior provided for in the API documentation.
3.8.4. Toasts
Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 18]) to display short non-modal strings to the
end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from
applications to end users in some high-visibility manner.
4. Reference Software Compatibility
Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source
applications:
• Calculator (included in SDK)
• Lunar Lander (included in SDK)
• ApiDemos (included in SDK)
• The "Apps for Android" applications [ Resources, 19]
Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be

considered compatible.
5. Application Packaging Compatibility
Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool
included in the official Android SDK [ Resources , 20].
Devices implementations MUST NOT extend either the .apk, Android Manifest, or Dalvik bytecode
formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other
compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik,
and the reference implementation's package management system.
6. Multimedia Compatibility
A compatible Android device must support the following multimedia codecs. All of these codecs are
provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open
Source Project [ Resources , 4].
Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these
codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or
software products are advised that implementations of this code, including in open source software or
shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.
Audio
Name

Encoder Decoder Details
Files Supported
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AAC LC/LTP
X
up to 160 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
HE-AACv1
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
(AAC+)
up to 96 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
HE-AACv2
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
(enhanced
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
up to 96 kbps and sampling rates
AAC+)
files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
AMR-NB
4.75 to 12.2 kbps sampled @
3GPP (.3gp) files
X
X
8kHz
AMR-WB
9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85
-3GPP (.3gp) files
X
kbit/s sampled @ 16kHz
MP3
Mono/Stereo 8-320Kbps constant MP3 (.mp3) files
X
(CBR) or variable bit-rate (VBR)
Type 0 and 1 (.mid, .xmf,
MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1
MIDI
X
.mxmf). Also RTTTL/RTX
and 2. XMF and Mobile XMF.
(.rtttl, .rtx), OTA (.ota),

Support for ringtone formats
and iMelody (.imy)
RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
Ogg Vorbis
.ogg
X
8- and 16-bit linear PCM (rates up
PCM
X
WAVE
to limit of hardware)
Image
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
JPEG
X
X
base+progressive
GIF
X
PNG
X
X
BMP
X
Video
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
3GPP (.3gp)
H.263
X
X
files
3GPP (.3gp)
H.264
X
and MPEG-4
(.mp4) files
MPEG4
X
3GPP (.3gp) file
SP
7. Developer Tool Compatibility
Device implemenations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:
Android Debug Bridge or adb [Resources , 21]
Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android
SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-
accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
Dalvik Debug Monitor Service or ddms [Resources , 22]
Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK.
As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported
whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.

Monkey [Resources, 23]
Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for
applications to use.
8. Hardware Compatibility
Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations.
At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android
device. This section lists the hardware features that all Android 1.6 compatible devices must support. In
Android 1.6, the majority of hardware features (such as WiFi, compass, and accelerometer) are required.
If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party
developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK
documentation.
8.1. Display
Android 1.6 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under
some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on hardware
configurations for which they were not necessarily explicitly designed [Resources, 24] . Devices MUST
properly implement these behaviors, as detailed in this section.
8.1.1. Standard Display Configurations
This table lists the standard screen configurations considered compatible with Android:
Diagonal
Screen Size
Screen Density
Screen Type
Width (Pixels)
Height (Pixels)
Length Range
Group
Group
(inches)
QVGA
240
320
2.6 - 3.0
Small
Low
WQVGA
240
400
3.2 - 3.5
Normal
Low
FWQVGA
240
432
3.5 - 3.8
Normal
Low
HVGA
320
480
3.0 - 3.5
Normal
Medium
WVGA
480
800
3.3 - 4.0
Normal
High
FWVGA
480
854
3.5 - 4.0
Normal
High
WVGA
480
800
4.8 - 5.5
Large
Medium
FWVGA
480
854
5.0 - 5.8
Large
Medium
Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured
to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources,
25] class.
Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range.
When running such applications, the following constraints apply:

• Device implementations MUST interpret any resources that are present as defaulting to
"medium" (known as "mdpi" in the SDK documentation.)
• When operating on a "low" density screen, device implementations MUST scale down medium/
mdpi assets by a factor of 0.75.
• When operating on a "high" density screen, device implementations MUST scale up medium/
mdpi assets by a factor of 1.5.
• Device implementations MUST NOT scale assets within a density range, and MUST scale
assets by exactly these factors between density ranges.
8.1.2. Non-Standard Display Configurations
Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.2.1 require
additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android
Compatibility Team as provided for in Section 12 to obtain classifications for screen-size bucket, density,
and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them
as specified.
Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios)
are fundamentally incompatible with Android 1.6; therefore device implementers are encouraged to
contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.
8.1.3. Display Metrics
Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in
android.util.DisplayMetrics [Resources , 26].
8.2. Keyboard
Device implementations:
• MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party
developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at
developer.android.com
• MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard
keyboard is present)
• MAY include additional soft keyboard implementations
• MAY include a hardware keyboard
• MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified
in android.content.res.Configuration [ Resources, 25] (that is, QWERTY, or 12-key)
8.3. Non-touch Navigation
Device implementations:
• MAY omit non-touch navigation options (that is, may omit a trackball, 5-way directional pad, or
wheel)
• MUST report via android.content.res.Configuration [Resources , 25] the correct value for the
device's hardware

8.4. Screen Orientation
Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape
screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen
orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.
Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the
android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.
8.5. Touchscreen input
Device implementations:
• MUST have a touchscreen
• MAY have either capacative or resistive touchscreen
• MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 25] reflecting
corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
8.6. USB
Device implementations:
• MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
• MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
• MUST implement a USB mass storage client for the removable/media storage is present in the
device
• SHOULD use the micro USB form factor on the device side
• SHOULD implement support for the USB Mass Storage specification (so that either removable
or fixed storage on the device can be accessed from a host PC)
• MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of
connecting the custom pinout to standard USB-A port
8.7. Navigation keys
The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device
implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application
state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented
using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or
interfere with the available application display area.
Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also
provide send and end keys for phone calls.
8.8. WiFi
Device implementations MUST support 802.11b and 802.11g, and MAY support 802.11a.

8.9. Camera
Device implementations MUST include a camera. The included camera:
• MUST have a resolution of at least 2 megapixels
• SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera
driver (transparent to application software)
• MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
• MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an
android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview
surface.
Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs
[Resources, 27] :
1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int),
then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data
provided to application callbacks.
2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the
system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the
data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format.
(This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.
8.9.1. Non-Autofocus Cameras
If a device lacks an autofocus camera, the device implementer MUST meet the additional requirements in
this section. Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 1.6
SDK documentation in some reasonable way, regardless of actual camera hardware's capabilities.
For Android 1.6, if the camera lacks auto-focus, the device implementation MUST adhere to the following:
1. The system MUST include a read-only system property named "ro.workaround.noautofocus"
with the value of "1". This value is intended to be used by applications such as Android Market to
selectively identify device capabilities, and will be replaced in a future version of Android with a
robust API.
2. If an application calls android.hardware.Camera.autoFocus(), the system MUST call the
onAutoFocus() callback method on any registered
android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances, even though no focusing actually
happened. This is to avoid having existing applications break by waiting forever for an autofocus
callback that will never come.
3. The call to the AutoFocusCallback.onAutoFocus() method MUST be triggered by the driver or
framework in a new event on the main framework Looper thread. That is, Camera.autoFocus()
MUST NOT directly call AutoFocusCallback.onAutoFocus() since this violates the Android
framework threading model and will break apps.
8.10. Accelerometer
Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at at
least 50 Hz. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor
coordinate system as detailed in the Android API s [Resources , 28].

8.11. Compass
Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events at at least
10 Hz. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate
system as defined in the Android API [Resources , 28].
8.12. GPS
Device implementations MUST include a GPS, and SHOULD include some form of "assisted GPS"
technique to minimize GPS lock-on time.
8.13. Telephony
Device implementations:
• MUST include either GSM or CDMA telephony
• MUST implement the appropriate APIs as detailed in the Android SDK documentation at
developer.android.com
Note that this requirement implies that non-phone devices are not compatible with Android 1.6; Android
1.6 devices MUST include telephony hardware. Please see Appendix C for information on non-phone
devices.
8.14. Volume controls
Android-compatible devices MUST include a mechanism to allow the user to increase and decrease the
audio volume. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times,
regardless of application state. These functions MAY be implemented using physical hardware keys,
software, gestures, touch panel, etc., but they MUST be always accessible and not obscure or interfere
with the available application display area (see Display above).
When these buttons are used, the corresponding key events MUST be generated and sent to the
foreground application. If the event is not intercepted and sunk by the application then device
implementation MUST handle the event as a system volume control.
9. Performance Compatibility
One of the goals of the Android Compatibility Program is to ensure a consistent application experience for
consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on
the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience.
Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 1.6 compatible device,
as in the table below:
Metric
Performance Threshold
Comments

This is tested by CTS.
The following applications
The launch time is measured as the total time to
should launch within the
complete loading the default activity for the
Application
specified time.
application, including the time it takes to start the
Launch Time
Browser: less than 1300ms
Linux process, load the Android package into the
MMS/SMS: less than 700ms
Dalvik VM, and call onCreate.
AlarmClock: less than 650ms
Multiple applications will be
This is tested by CTS.
launched. Re-launching the
Simultaneous first application should
Applications
complete taking less than the
original launch time.
10. Security Model Compatibility
Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security
model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 29] in the
Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed
applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities.
Specifically, compatible devices MUST support the following security mechanisms:
10.1. Permissions
Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android
developer documentation [ Resources , 9]. Specifically, implementations MUST enforce each permission
defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored.
Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the
android.* namespace.
10.2. User and Process Isolation
Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application
runs as a unique Unix-style UID and in a separate process.
Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided
that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions
reference [ Resources , 29].

10.3. Filesystem Permissions
Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as
defined in the Security and Permissions reference [Resources , 29].
11. Compatibility Test Suite
Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 3] available
from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally,
device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as
much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any
reimplementations of parts of the reference source code.
The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs.
The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the
CTS may be released for Android 1.6. However, such releases will only fix behavioral bugs in the CTS
tests and will not impose any new tests, behaviors or APIs for a given platform release.
12. Contact Us
You can contact the Android Compatibility Team at compatibility@android.com for clarifications related to
this Compatibiltiy Definition and to provide feedback on this Definition.

Appendix A: Required Application Intents
NOTE: this list is provisional, and will be updated in the future.
Application Actions
Schemes MIME Types
(none)
text/plain

http
text/html
Browser
android.intent.action.VIEW
https
application/xhtml+xml
application/
vnd.wap.xhtml+xml

(none)
android.intent.action.WEB_SEARCH
http
(none)
https
android.media.action.IMAGE_CAPTURE
android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA

Camera
android.media.action.VIDEO_CAMERA
android.media.action.VIDEO_CAPTURE

vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
image
android.intent.action.GET_CONTENT
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.PICK
video
android.intent.action.ATTACH_DATA
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
rtsp
video/mp4
video/3gp

android.intent.action.VIEW
http
video/3gpp
video/3gpp2

android.intent.action.DIAL
Phone /
android.intent.action.VIEW
tel
Contacts
android.intent.action.CALL
android.intent.action.DIAL
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
person

vnd.android.cursor.dir/
person
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
phone
vnd.android.cursor.dir/
postal-address

vnd.android.cursor.item/
person
vnd.android.cursor.item/

android.intent.action.GET_CONTENT
phone
vnd.android.cursor.item/
postal-address

text/plain
Email
android.intent.action.SEND
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
mailto
android.intent.action.SENDTO
sms
android.intent.action.VIEW
smsto
SMS / MMS android.intent.action.SENDTO
mms
mmsto

audio/*
application/ogg

Music
android.intent.action.VIEW
file
application/x-ogg
application/itunes

audio/mp3
audio/x-mp3

android.intent.action.VIEW
http
audio/mpeg
audio/mp4
audio/mp4a-latm

vnd.android.cursor.dir/
artistalbum
vnd.android.cursor.dir/
album
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
nowplaying
vnd.android.cursor.dir/
track
nd.android.cursor.dir/
playlist
vnd.android.cursor.dir/
video

media/*
audio/*

android.intent.action.GET_CONTENT
application/ogg
application/x-ogg
video/*


content
Package
android.intent.action.VIEW
file
Installer
package
file
android.intent.action.PACKAGE_INSTALL
http
https

android.intent.action.ALL_APPS
android.settings.SETTINGS
android.settings.WIRELESS_SETTINGS
android.settings.AIRPLANE_MODE_SETTINGS
android.settings.WIFI_SETTINGS
android.settings.APN_SETTINGS
android.settings.BLUETOOTH_SETTINGS
android.settings.DATE_SETTINGS
android.settings.LOCALE_SETTINGS

Settings
android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS
com.android.settings.SOUND_SETTINGS
com.android.settings.DISPLAY_SETTINGS
android.settings.SECURITY_SETTING
android.settings.LOCATION_SOURCE_SETTINGS
android.settings.INTERNAL_STORAGE_SETTINGS
android.settings.MEMORY_CARD_SETTINGS
android.intent.action.SET_WALLPAPER

Search
android.intent.action.SEARCH
query
android.intent.action.SEARCH_LONG_PRESS
Voice
android.intent.action.VOICE_COMMAND
Contacts Management
Intent Action
Description
Starts an Activity that lets the user pick
ATTACH_IMAGE
a contact to attach an image to.
Used
EXTRA_CREATE_DESCRIPTION
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT to
specify an exact description to be


shown when prompting user about
creating a new contact.

Used
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT
to
EXTRA_FORCE_CREATE
force creating a new contact if no
matching contact found.

This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CLICKED
search suggestion is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CREATE_CONTACT_CLICKED search suggestion for creating a
contact is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_DIAL_NUMBER_CLICKED
search suggestion for dialing a number
is clicked on.

Takes as input a data URI with a mailto:
SHOW_OR_CREATE_CONTACT
or tel: scheme.

Appendix B: Required Broadcast Intents NOTE: this list is provisional, and will be
updated in the future.

Intent Action
Description
Broadcast Action: This is broadcast once, after the
ACTION_BOOT_COMPLETED
system has finished booting.
Broadcast Action: This is broadcast once, when a
ACTION_CALL_BUTTON
call is received.
Broadcast Action: The "Camera Button" was
ACTION_CAMERA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: The current
ACTION_CONFIGURATION_CHANGED
device Configuration (orientation, locale, etc) has
changed.
ACTION_DATE_CHANGED
Broadcast Action: The date has changed.
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_LOW
on the device
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_OK
on the device no longer exists
Broadcast Action: Wired Headset plugged in or
ACTION_HEADSET_PLUG
unplugged.
Broadcast Action: An input method has been
ACTION_INPUT_METHOD_CHANGED
changed.
Broadcast Action: External media was removed
ACTION_MEDIA_BAD_REMOVAL
from SD card slot, but mount point was not
unmounted.
Broadcast Action: The "Media Button" was
ACTION_MEDIA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: External media is present, and
being disk-checked The path to the mount point for
ACTION_MEDIA_CHECKING
the checking media is contained in the
Intent.mData field.
Broadcast Action: User has expressed the desire to
ACTION_MEDIA_EJECT
remove the external storage media.
Broadcast Action: External media is present and
ACTION_MEDIA_MOUNTED
mounted at its mount point.
Broadcast Action: External media is present, but is
using an incompatible fs (or is blank) The path to
ACTION_MEDIA_NOFS
the mount point for the checking media is
contained in the Intent.mData field.
Broadcast Action: External media has been
ACTION_MEDIA_REMOVED
removed.
Broadcast Action: The media scanner has finished
ACTION_MEDIA_SCANNER_FINISHED
scanning a directory.
Broadcast Action: Request the media scanner to
ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE
scan a file and add it to the media database.

Broadcast Action: The media scanner has started
ACTION_MEDIA_SCANNER_STARTED
scanning a directory.
Broadcast Action: External media is unmounted
ACTION_MEDIA_SHARED
because it is being shared via USB mass storage.
Broadcast Action: External media is present but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTABLE
cannot be mounted.
Broadcast Action: External media is present, but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTED
not mounted at its mount point.
Broadcast Action: An outgoing call is about to be
ACTION_NEW_OUTGOING_CALL
placed.
Broadcast Action: A new application package has
ACTION_PACKAGE_ADDED
been installed on the device.
Broadcast Action: An existing application package
ACTION_PACKAGE_CHANGED
has been changed (eg a component has been
enabled or disabled.
Broadcast Action: The user has cleared the data of
a package. This should be preceded
by ACTION_PACKAGE_RESTARTED, after which
ACTION_PACKAGE_DATA_CLEARED
all of its persistent data is erased and this
broadcast sent. Note that the cleared package
does not receive this broadcast. The data contains
the name of the package.
Broadcast Action: An existing application package
has been removed from the device. The data
ACTION_PACKAGE_REMOVED
contains the name of the package. The package
that is being installed does not receive this Intent.
Broadcast Action: A new version of an application
ACTION_PACKAGE_REPLACED
package has been installed, replacing an existing
version that was previously installed.
Broadcast Action: The user has restarted a
package, and all of its processes have been killed.
All runtime state associated with it (processes,
ACTION_PACKAGE_RESTARTED
alarms, notifications, etc) should be removed. Note
that the restarted package does not receive this
broadcast. The data contains the name of the
package.
Broadcast Action: Some content providers have
parts of their namespace where they publish new
ACTION_PROVIDER_CHANGED
events or items that the user may be especially
interested in.
ACTION_SCREEN_OFF
Broadcast Action: Sent after the screen turns off.
ACTION_SCREEN_ON
Broadcast Action: Sent after the screen turns on.
Broadcast Action: A user ID has been removed
ACTION_UID_REMOVED
from the system.
Broadcast Action: The device has entered USB
ACTION_UMS_CONNECTED
Mass Storage mode.

Broadcast Action: The device has exited USB
ACTION_UMS_DISCONNECTED
Mass Storage mode.
Broadcast Action: Sent when the user is present
ACTION_USER_PRESENT
after device wakes up (eg when the keyguard is
gone).
Broadcast Action: The current system wallpaper
ACTION_WALLPAPER_CHANGED
has changed.
ACTION_TIME_CHANGED
Broadcast Action: The time was set.
ACTION_TIME_TICK
Broadcast Action: The current time has changed.
ACTION_TIMEZONE_CHANGED
Broadcast Action: The timezone has changed.
Broadcast Action: The charging state, or charge
ACTION_BATTERY_CHANGED
level of the battery has changed.
Broadcast Action: Indicates low battery condition
ACTION_BATTERY_LOW
on the device. This broadcast corresponds to the
"Low battery warning" system dialog.
Broadcast Action: Indicates the battery is now okay
after being low. This will be sent
ACTION_BATTERY_OKAY
after ACTION_BATTERY_LOW once the battery
has gone back up to an okay state.
Network State
Intent Action
Description
Broadcast intent action indicating that the
NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION
state of Wi-Fi connectivity has changed.
Broadcast intent action indicating that the
RSSI_CHANGED_ACTION
RSSI (signal strength) has changed.
Broadcast intent action indicating that a
SUPPLICANT_STATE_CHANGED_ACTION
connection to the supplicant has been
established or lost.
Broadcast intent action indicating that Wi-Fi
WIFI_STATE_CHANGED_ACTION
has been enabled, disabled, enabling,
disabling, or unknown.
The network IDs of the configured networks
NETWORK_IDS_CHANGED_ACTION
could have changed.
Broadcast intent action indicating that the
ACTION_BACKGROUND_DATA_SETTING_CHANGED setting for background data usage has
changed values.
Broadcast intent indicating that a change in
CONNECTIVITY_ACTION
network connectivity has occurred.
Broadcast Action: The user has switched the
ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED
phone into or out of Airplane Mode.


Appendix C: Future Considerations This appendix clarifies certain portions of this Android
1.6 Compatibility Definition, and in some cases discusses anticipated or planned changes intended for a
future version of the Android platform. This appendix is for informational and planning purposes only, and
is not part of the Compatibility Definition for Android 1.6.
1. Non-telephone Devices
Android 1.6 is intended exclusively for telephones; telephony functionality is not optional. Future versions
of the Android platform are expected to make telephony optional (and thus allow for non-phone Android
devices), but only phones are compatible with Android 1.6.
2. Bluetooth Compatibility
The Android 1.6 release of Android does not support Bluetooth APIs, so from a compatibility perspective
Bluetooth does not impose any considerations for this version of the platform. However, a future version
of Android will introduce Bluetooth APIs. At that point, supporting Bluetooth will become mandatory for
compatibility.
Consequently, we strongly recommend that Android 1.6 devices include Bluetooth, so that they will be
compatible with future versions of Android that require Bluetooth.
3. Required Hardware Components
All hardware components in Section 8 (including WiFi, magnetometer/compass, accelerometer, etc.) are
required and may not be omitted. Future versions of Android are expected to make some (but not all) of
these components optional, in tandem with corresponding tools for third-party developers to handle these
changes.
4. Sample Applications
The Compatibility Definition Document for a future version of Android will include a more extensive and
representative list of applications than the ones listed in Section 4, above. For Android 1.6, the
applications listed in Section 4 must be tested.
5. Touch Screens
Future versions of the Compatibility Definition may or may not allow for devices to omit touchscreens.
However, currently much of the Android framework implementation assumes the existence of a
touchscreen; omitting a touchscreen would break substantially all current third-party Android applications,
so in Android 1.6 a touchscreen is required for compatibility.

6. Performance
Future versions of CTS will also measure the CPU utilization and performance of the following
components of an implementation:
• 2D graphics
• 3D graphics
• Video playback
• Audio playback
• Bluetooth A2DP playback

Document Outline