Android 1.6 Uyumluluk Tanımı

Android Uyumluluk Tanımı: Android 1.6
Android 1.6 r2
Google Inc.
uyumluluk@android.com

İçindekiler
1. Giriş ............................................... ................................................... ................. 4
2. Kaynaklar ................................................ ................................................... ...................... 4
3. Yazılım ................................................ ................................................... ...................... 5
3.1. Yönetilen API Uyumluluğu ................................................... ................................... 5
3.2. Esnek API Uyumluluğu ................................................... ................................................ 6
3.2.1. İzinler................................................... ................................................... ... 6
3.2.2. Yapı Parametreleri ................................................ ................................................ 6
3.2.3. Amaç Uyumluluğu................................................... ................................................ 8
3.2.3.1. Temel Uygulama Amaçları ................................................ ................................ 8
3.2.3.2. Niyet Geçersiz Kılmalar ................................................ ................................................ 8
3.2.3.3. Amaç Ad Alanları................................................... ................................... 8
3.2.3.4. Yayın Amaçları ................................................ ........................................ 9
3.3. Yerel API Uyumluluğu ................................................... ................................................ 9
3.4. Web API Uyumluluğu ................................................... ................................................ 9
3.5. API Davranış Uyumluluğu................................................... ................................ 10
3.6. API Ad Alanları................................................... ................................................... .10
3.7. Sanal Makine Uyumluluğu ................................................... ................................ 11
3.8. Kullanıcı Arayüzü Uyumluluğu ................................................... ................................ 11

3.8.1. Widget'lar ................................................ ................................................... ........ 11
3.8.2. Bildirimler ................................................. ................................................... 12
3.8.3. Arama ................................................. ................................................... .......... 12
3.8.4. Tostlar .......................................................... ................................................... ........... 12

4. Referans Yazılım Uyumluluğu ................................................... ................................ 12
5. Uygulama Paketleme Uyumluluğu ................................................... ............................ 13
6. Multimedya Uyumluluğu................................................. ................................................ 13
7. Geliştirici Aracı Uyumluluğu............................................ ........................................ 14
8. Donanım Uyumluluğu ................................................... ................................................ 15
8.1. Görüntülemek ................................................. ................................................... ................ 15
8.1.1. Standart Ekran Konfigürasyonları ................................................ ................. 15
8.1.2. Standart Olmayan Ekran Konfigürasyonları ................................................ ............ 16
8.1.3. Ekran Metrikleri ................................................ ................................................ 16

8.2. Tuş takımı ................................................. ................................................... ............ 16
8.3. Dokunmatik Olmayan Navigasyon ................................................ ................................................ 16
8.4. Ekran Yönü................................................... ................................................ 17
8.5. Dokunmatik ekran girişi................................................... ................................................ 17
8.6. USB BAĞLANTI ................................................. ................................................... ...................... 17
8.7. Gezinme tuşları ................................................ ................................................... .. 17
8.8. Kablosuz internet ................................................. ................................................... ...................... 17
8.9. Kamera ................................................. ................................................... .......... 18
8.9.1. Otomatik Odaklanmayan Kameralar ................................................ ................................ 18
8.10. İvmeölçer................................................... ................................................... .. 18
8.11. Pusula ................................................. ................................................... .......... 19
8.12. KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ ................................................. ................................................... ................... 19
8.13. Telefon .......................................................... ................................................... ......... 19
8.14. Ses kontrolleri................................................ ................................................... 19

9. Performans Uyumluluğu................................................ ................................................ 19
10. Güvenlik Modeli Uyumluluğu ................................................... ........................................ 20
10.1. İzinler ................................................... ................................................... ..... 20
10.2. Kullanıcı ve İşlem Yalıtımı ................................................... ................................ 20
10.3. Dosya Sistemi İzinleri................................................... ................................................... 21
11. Uyumluluk Test Paketi ................................................ ................................................ 21

12. Bize Ulaşın ................................................ ................................................... ................. 21
Ek A: Gerekli Uygulama Amaçları ................................................ ...................... 22
Ek B: Gerekli Yayın Amaçları ................................................ ...................... 0
Ek C: Geleceğe Yönelik Hususlar................................................... ................................... 0

1. Telefon Olmayan Cihazlar ................................................ ................................................ 30
2. Bluetooth Uyumluluğu ................................................ ................................................ 30
3. Gerekli Donanım Bileşenleri............................................ ................................ 30
4. Örnek Uygulamalar ................................................ ................................................ 30
5. Dokunmatik Ekranlar ................................................ ................................................... ......... 30
6. Performans................................................... ................................................... ............ 31

1. Giriş
Bu belge, cep telefonlarının kullanılabilmesi için karşılanması gereken gereksinimleri sıralamaktadır.
Android 1.6 ile uyumludur. Bu tanım, Android Uyumluluk Programına aşina olduğunuzu varsayar
[Kaynaklar, 1].
"olmalı", "olmamalı", "gerekli", "olmalı", "olmamalı", "olmamalı", "olmamalı", "önerilir",
"may" ve "isteğe bağlı", RFC2119'da [ Kaynaklar , 2] tanımlanan IETF standardına göredir.
Bu belgede kullanıldığı şekliyle, bir "cihaz uygulayıcısı" veya "uygulayıcı", cihaz geliştiren bir kişi veya kuruluştur.
Android 1.6 çalıştıran bir donanım/yazılım çözümü. Bir "cihaz uygulaması" veya "uygulama",
donanım/yazılım çözümü bu şekilde geliştirildi.
Android 1.6, cihaz uygulamaları ile uyumlu kabul edilmesi için:
1. Tüm belgeler dahil olmak üzere bu Uyumluluk Tanımında sunulan gereksinimleri karşılamalıdır ZORUNLU
referans yoluyla dahil edilmiştir.
2. Android Open'ın bir parçası olarak sunulan Android Uyumluluk Test Paketini (CTS) GEÇMELİDİR
Kaynak Projesi [ Kaynaklar , 3]. CTS, bu belgede özetlenen bileşenlerin tümünü değil ama çoğunu test eder.
belge.
Bu tanımın veya CTS'nin sessiz, belirsiz veya eksik olduğu durumlarda, cihazın sorumluluğundadır.
Mevcut uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için uygulayıcı. Bu nedenle, Android Açık
Kaynak Proje [ Kaynaklar , 4], Android'in hem referans hem de tercih edilen uygulamasıdır. Cihaz
uygulayıcıların, uygulamalarını "yukarı akış" kaynak koduna dayandırmaları şiddetle tavsiye edilir.
Android Açık Kaynak Projesi'nden edinilebilir. Bazı bileşenler varsayımsal olarak değiştirilebilirken
alternatif uygulamalarda, CTS testlerini geçmek artık zorunlu hale geleceğinden, bu uygulama kesinlikle önerilmez.
ölçüde daha zordur. ile tam davranış uyumluluğunun sağlanması uygulayıcının sorumluluğundadır.
Uyumluluk Test Paketi dahil ve ötesinde standart Android uygulaması.
2. Kaynaklar
Bu Uyumluluk Tanımı, burada elde edilebilecek bir dizi kaynağa atıfta bulunur.
1. Android Uyumluluk Programına Genel Bakış: https://sites.google.com/a/android.com/compatibility/
nasıl çalışır
2. IETF RFC2119 Gereksinim Düzeyleri: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
3. Uyumluluk Test Paketi: http://sites.google.com/a/android.com/compatibility/compatibility-test-
süit--cts
4. Android Açık Kaynak Projesi: http://source.android.com/
5. API tanımları ve belgeleri: http://developer.android.com/reference/packages.html
6. İçerik Sağlayıcılar: http://code.google.com/android/reference/android/provider/package-
özet.html
7. Mevcut Kaynaklar: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
8. Android Manifest dosyaları: http://code.google.com/android/devel/bblocks-manifest.html
9. Android İzinleri referansı: http://developer.android.com/reference/android/
Manifest.permission.html
10. Yapı Sabitleri: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
11. Web Görünümü: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
12. Gears Tarayıcı Uzantıları: http://code.google.com/apis/gears/

13. Bir kaynak kodun dalvik/docs dizininde bulunan Dalvik Sanal Makine belirtimi
Çıkış yapmak; http://android.git.kernel.org/?p=platform/ adresinde de mevcuttur.
dalvik.git;a=ağaç;f=docs;h=3e2ddbcaf7f370246246f9f03620a7caccbfcb12;hb=HEAD

14. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
15. Bildirimler: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
16. Durum Çubuğu simgesi stili kılavuzu: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline
/icon_design.html#statusbarstructure
17. Arama Yöneticisi: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
18. Tost: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
19. Android İçin Uygulamalar: http://code.google.com/p/apps-for-android
20. Android apk dosyası açıklaması: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
21. Android Hata Ayıklama Köprüsü (adb): http://code.google.com/android/reference/adb.html
22. Dalvik Hata Ayıklama İzleme Hizmeti (ddms): http://code.google.com/android/reference/ddms.html
23. Maymun: http://developer.android.com/guide/developing/tools/monkey.html
24. Ekrandan Bağımsızlık Belgeleri:
25. Yapılandırma Sabitleri: http://developer.android.com/reference/android/content/res/
Yapılandırma.html
26. Ekran Metrikleri: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
27. Kamera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
28. Sensör koordinat alanı: http://developer.android.com/reference/android/hardware/
SensorEvent.html
29. Android Güvenliği ve İzinleri referansı: http://developer.android.com/guide/topics/security/
güvenlik.html
Bu kaynakların birçoğu doğrudan veya dolaylı olarak Android 1.6 SDK'dan türetilmiştir ve
söz konusu SDK'nın belgelerindeki bilgilerle işlevsel olarak aynı. Bunun olduğu her durumda
Uyumluluk Tanımı, SDK belgeleriyle aynı fikirde değildir, SDK belgeleri dikkate alınır
yetkili. Yukarıda yer alan referanslarda sağlanan herhangi bir teknik detay, dahil edilmek üzere dikkate alınır.
bu Uyumluluk Tanımının bir parçası olmak.
3. Yazılım
Android platformu, hem bir dizi yönetilen ("zor") API'ler hem de "yumuşak" API'ler gövdesi içerir.
Intent sistemi, yerel kod API'leri ve web uygulaması API'leri gibi. Bu bölüm zor ve
uyumluluğun ayrılmaz parçası olan yazılım API'lerinin yanı sıra belirli diğer ilgili teknik ve kullanıcı arabirimi
davranışlar. Cihaz uygulamaları bu bölümdeki tüm gereksinimlere uygun OLMALIDIR.
3.1. Yönetilen API Uyumluluğu
Yönetilen (Dalvik tabanlı) yürütme ortamı, Android uygulamaları için birincil araçtır. bu
Android uygulama programlama arayüzü (API), maruz kalan Android platformu arayüzleri kümesidir.
yönetilen VM ortamında çalışan uygulamalar. Cihaz uygulamaları eksiksiz sağlamalıdır ZORUNLU
Android tarafından kullanıma sunulan herhangi bir belgelenmiş API'nin tüm belgelenmiş davranışları dahil olmak üzere uygulamaları
1.6 SDK, örneğin:
1. Çekirdek Android Java dili API'leri [Kaynaklar, 5].
2. İçerik Sağlayıcılar [Kaynaklar , 6].
3. Kaynaklar [Kaynaklar, 7].
4. AndroidManifest.xml nitelikleri ve öğeleri [Kaynaklar, 8].

Cihaz uygulamaları, herhangi bir yönetilen API'yi atlamamalı, API arayüzlerini veya imzalarını değiştirmemeli, sapmamalı
belgelenmiş davranıştan veya bu Uyumluluk tarafından özel olarak izin verilen durumlar dışında işlem yapılmayanları içerir
Tanım.
3.2. Esnek API Uyumluluğu
Android, Bölüm 3.1'deki yönetilen API'lere ek olarak, yalnızca çalışma zamanı için önemli bir "yazılım" içerir.
API, Android uygulamalarının Amaçları, izinleri ve benzer yönleri gibi şeyler biçiminde
uygulama derleme zamanında uygulanamaz. Bu bölümde "yazılım" API'leri ve sistemi ayrıntılı olarak açıklanmıştır
Android 1.6 ile uyumluluk için gerekli davranışlar. Cihaz uygulamaları tüm gereksinimleri karşılamalıdır ZORUNLU
Bu bölümde sunulan gereksinimler.
3.2.1. İzinler
Cihaz uygulayıcıları tarafından belgelendiği gibi tüm izin sabitlerini desteklemeli ve uygulamalıdır ZORUNLU
İzin başvuru sayfası [ Kaynaklar , 9]. Bölüm 10'un aşağıdakilerle ilgili ek gereksinimleri listelediğini unutmayın:
Android güvenlik modeli.
3.2.2. Yapı Parametreleri
Android API'leri, android.os.Build sınıfında [Kaynaklar, 10] bir dizi sabit içerir.
mevcut cihazı tanımlamayı amaçlamaktadır. Cihaz genelinde tutarlı, anlamlı değerler sağlamak için
uygulamaları için aşağıdaki tablo, bu değerlerin biçimlerine ilişkin ek kısıtlamalar içerir.
cihaz uygulamaları uyumlu OLMALIDIR.
Parametre
Yorumlar
Şu anda çalışan Android sisteminin sürümü, insan-
android.os.Build.VERSION.RELEASE
okunabilir biçim Android 1.6 için, bu alan dize değerine sahip OLMALIDIR
"1.6".
Şu anda çalışmakta olan Android sisteminin bir biçimdeki sürümü
android.os.Build.VERSION.SDK
üçüncü taraf uygulama kodu tarafından erişilebilir. Android 1.6 için bu alan
4 tamsayı değerine sahip OLMALIDIR.
Belirli yapıyı belirleyen cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer
Şu anda çalışan Android sisteminin insan tarafından okunabilir biçimde.
Bu değer, sona ermek üzere gönderilen farklı yapılar için yeniden KULLANILMAMALIDIR
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL kullanıcılar. Bu alanın tipik bir kullanımı, hangi yapı numarasının veya
yapıyı oluşturmak için kaynak kontrolü değişiklik tanımlayıcısı kullanıldı. Orası
olması dışında, bu alanın belirli biçimiyle ilgili herhangi bir gereklilik yoktur.
Null veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
Cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen ve belirli dahili özellikleri tanımlayan bir değer
cihaz tarafından kullanılan donanım, insan tarafından okunabilir biçimde. olası bir kullanım
android.os.Build.BOARD
Bu alan, güç kartına güç veren kartın özel revizyonunu belirtmek içindir.
cihaz. Bu alanın özel biçimiyle ilgili herhangi bir gereklilik yoktur,
ancak boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
adını tanımlayan cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer.
android.os.Build.BRAND
cihazı üreten firma, kuruluş, şahıs vb.
insan tarafından okunabilir biçim. Bu alanın olası bir kullanımı OEM'i belirtmektir.

ve/veya cihazı satan operatör. üzerinde herhangi bir gereklilik yoktur.
null veya boş OLMAMALIDIR dışında, bu alanın belirli biçimi
sicim ("").
Spesifik olanı tanımlayan cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer
vücudun konfigürasyonu veya revizyonu (bazen "endüstriyel
android.os.Build.DEVICE
tasarımı"). Spesifik formatta herhangi bir gereklilik yoktur.
boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
Bu yapıyı benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Makul OLMALIDIR
insan tarafından okunabilir. Bu şablona UYMALIDIR:
$(PRODUCT_BRAND)/$(PRODUCT_NAME)/$(PRODUCT_DEVICE)/
$(TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME):$(PLATFORM_VERSION)/
$(BUILD_ID)/$(BUILD_NUMBER):$(TARGET_BUILD_VARIANT)/
android.os.Build.PARMAK İZİ
$(BUILD_VERSION_TAGS)
Örneğin: acme/mydevicel/generic/generic:Donut/ERC77/
3359: kullanıcı hata ayıklaması/test anahtarları
Parmak izi boşluk İÇERMEZ OLMALIDIR. Diğer alanlar dahil ise
yukarıdaki şablonda boşluklar var, bunların ASCII ile değiştirilmesi GEREKİR
parmak izinde alt çizgi ("_") karakteri.
Yapının üzerine inşa edildiği ana bilgisayarı insan dilinde benzersiz şekilde tanımlayan bir dize
android.os.Build.HOST
okunabilir biçim Bunun özel formatı için herhangi bir gereklilik yoktur.
boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
Belirli bir öğeye atıfta bulunmak için aygıt uygulayıcısı tarafından seçilen bir tanımlayıcı
yayın, insan tarafından okunabilir biçimde. Bu alan şu şekilde olabilir:
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, ancak bir değer OLMALIDIR
android.os.Build.ID
son kullanıcılar için bir şekilde anlamlı olması amaçlanmıştır. yok
OLMAMASI GEREKENLER dışında, bu alanın belirli biçimiyle ilgili gereksinimler
null veya boş dize ("") olun.
adını içeren aygıt uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer.
son kullanıcı tarafından bilinen cihaz. Bu aynı isim OLMALIDIR
android.os.Build.MODEL
cihazın altında pazarlandığı ve son kullanıcılara satıldığı. yok
OLMAMASI GEREKENLER dışında, bu alanın belirli biçimiyle ilgili gereksinimler
null veya boş dize ("") olun.
Geliştirmeyi içeren cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer
cihazın adı veya kod adı. İnsanlar tarafından okunabilir OLMALIDIR, ancak değil
android.os.Build.ÜRÜN
mutlaka son kullanıcılar tarafından görüntülenmesi amaçlanmıştır. gereklilik yok
boş OLMAMALIDIR veya
boş dize ("").
Cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen virgülle ayrılmış bir etiket listesi
yapıyı daha da ayırt edin. Örneğin, "işaretsiz, hata ayıklama". Bu alan
android.os.Build.TAGS
Null veya boş dize ("") OLMAMALIDIR, ancak tek bir etiket (örneğin
"serbest bırakma") iyidir.
android.os.Build.TIME
Derlemenin ne zaman gerçekleştiğinin zaman damgasını temsil eden bir değer.
Çalışma zamanını belirten cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer
yapı yapılandırması. Bu alan değerlerden birine sahip OLMALIDIR
android.os.Build.TYPE
üç tipik Android çalışma zamanı yapılandırmasına karşılık gelir: "user",
"userdebug" veya "eng".
Oluşturan kullanıcının (veya otomatik kullanıcının) adı veya kullanıcı kimliği
android.os.Build.USER
yapı. Bu alanın özel biçimiyle ilgili herhangi bir gereklilik yoktur,
ancak boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.

3.2.3. Amaç Uyumluluğu
Android, uygulamalar arasında gevşek bağlı entegrasyon elde etmek için Amaçları kullanır. Bu bölüm açıklamaktadır
cihaz uygulamaları tarafından uyulması GEREKEN Amaç modelleriyle ilgili gereksinimler. Tarafından
"Onurlandırıldı", cihaz uygulayıcısının bir Android Etkinliği, Hizmeti veya diğerlerini sağlaması ZORUNLU olduğu anlamına gelir.
eşleşen bir Amaç filtresi belirten ve her biri için doğru davranışı bağlayan ve uygulayan bileşen
belirtilen Amaç modeli.
3.2.3.1. Temel Uygulama Amaçları
Android yukarı akış projesi, telefon çevirici, takvim gibi bir dizi temel uygulamayı tanımlar.
rehber kitap, müzik çalar vb. Cihaz uygulayıcıları bu uygulamaları şu uygulamalarla DEĞİŞTİREBİLİRLER:
alternatif versiyonlar.
Bununla birlikte, bu tür alternatif sürümler, yukarı akış tarafından sağlanan aynı Niyet kalıplarını onurlandırmalıdır ZORUNLU
proje. (Örneğin, bir cihaz alternatif bir müzik çalar içeriyorsa, yine de Intent modeline uymalıdır.
üçüncü taraf uygulamalar tarafından bir şarkı seçmek için verilir.) Cihaz uygulamaları tüm Amaç modellerini desteklemelidir ZORUNLU
Ek A'da listelenmiştir.
3.2.3.2. Amaç Geçersiz Kılmalar
Android genişletilebilir bir platform olduğundan, cihaz uygulayıcıları, içinde açıklanan her bir Intent modeline izin vermelidir ZORUNLU
Ek A, üçüncü şahıs uygulamaları tarafından geçersiz kılınacaktır. Upstream Android açık kaynak projesi
buna varsayılan olarak izin verir; cihaz uygulayıcıları, sistem uygulamalarına özel ayrıcalıklar EKLEMEMELİDİR.
bu Intent modellerinin kullanımı veya üçüncü taraf uygulamalarının bunlara bağlanmasını ve bunların kontrolünü üstlenmesini engelleyin.
bu desenler Bu yasak özellikle "Seçici" kullanıcı arayüzünün devre dışı bırakılmasını içerir.
kullanıcı, tümü aynı Niyet modelini işleyen birden çok uygulama arasından seçim yapabilir.
3.2.3.3. Amaç Ad Alanları
Cihaz uygulayıcıları, herhangi bir yeni Niyete veya
Android.* ad alanında bir ACTION, CATEGORY veya başka bir anahtar dize kullanan Yayın Niyeti kalıpları.
Cihaz uygulayıcıları, herhangi bir yeni Amacı veya
Bir paket alanında bir ACTION, CATEGORY veya başka bir anahtar dize kullanan Yayın Niyeti kalıpları
başka bir kuruluşa ait. Cihaz uygulayıcıları, Niyeti değiştirmemeli veya genişletmemelidir
Ek A veya B'de listelenen desenler.
Bu yasak, Bölüm 3.6'da Java dili sınıfları için belirtilene benzer.

3.2.3.4. Yayın Amaçları
Üçüncü taraf uygulamaları, platformdaki değişiklikleri bildirmek için belirli Niyetleri yayınlamak üzere platforma güvenir.
donanım veya yazılım ortamı. Android uyumlu cihazlar genel yayını YAYINLAMALIDIR
Uygun sistem olaylarına yanıt olarak niyetler. Gerekli Yayın Amaçlarının bir listesi şurada verilmiştir:
Ek B; ancak, SDK'nın, aynı zamanda olması GEREKEN ek yayın amaçları tanımlayabileceğini unutmayın.
onur
3.3. Yerel API Uyumluluğu
Dalvik'te çalışan yönetilen kod, uygulama .apk dosyasında sağlanan yerel kodu bir ELF olarak çağırabilir
.so dosyası, uygun aygıt donanım mimarisi için derlenmiştir. Cihaz uygulamaları şunları içermelidir ZORUNLU
standart Java kullanarak yerel kodu çağırmak için yönetilen ortamda çalışan kod desteği
Yerel Arayüz (JNI) semantiği. Aşağıdaki API'ler yerel kod için kullanılabilir olmalıdır:
libc (C kitaplığı)
libm (matematik kitaplığı)
JNI arayüzü
libz (Zlib sıkıştırması)
liblog (Android günlüğü)
Minimum C++ desteği
OpenGL ES 1.1
Bu kitaplıklar kaynak uyumlu (yani başlık uyumlu) ve ikili uyumlu (belirli bir veri için) OLMALIDIR.
işlemci mimarisi) Android Açık Kaynak projesi tarafından Bionic'te sağlanan sürümlerle. Dan beri
Bionic uygulamaları, GNU C gibi diğer uygulamalarla tamamen uyumlu değildir.
kitaplığı, cihaz uygulayıcıları Android uygulamasını KULLANMALIDIR. Cihaz uygulayıcıları bir
Bu kitaplıkların farklı uygulamaları, başlık ve ikili uyumluluğu sağlamalıdır.
Yerel kod uyumluluğu zordur. Bu nedenle, cihaz uygulayıcılarının olduğunu tekrarlamak istiyoruz.
yardımcı olmak için yukarıda listelenen kitaplıkların yukarı akış uygulamalarını kullanmanız ÇOK şiddetle tavsiye edilir.
uyumluluğu sağlayın.
3.4. Web API Uyumluluğu
Birçok geliştirici ve uygulama, android.webkit.WebView sınıfının [ Kaynaklar ,
11] kullanıcı arayüzleri için, bu nedenle WebView uygulaması Android genelinde uyumlu olmalıdır
uygulamalar. Android Açık Kaynak uygulaması, WebKit işleme motoru sürümünü kullanır.
WebView'ı uygulayın.
Bir web tarayıcısı için kapsamlı bir test paketi geliştirmek mümkün olmadığından, cihaz uygulayıcıları
WebView uygulamasında WebKit'in belirli yukarı akış yapısını KULLANMALIDIR. özellikle:
• WebView, aşağıdakiler için yukarı akış Android Açık Kaynak ağacından 528.5+ WebKit derlemesini KULLANMALIDIR:
Android 1.6. Bu yapı, WebView için belirli bir dizi işlevsellik ve güvenlik düzeltmesi içerir.
• WebView tarafından bildirilen kullanıcı aracısı dizisi şu formatta OLMALIDIR:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; <dil>-<ülke>; <cihaz
isim>; Derleme/<yapı kimliği>) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, Gecko gibi)
Sürüm/3.1.2 Mobil Safari/525.20.1

◦ "<device name>" dizesi, değeriyle aynı OLMALIDIR:
android.os.Build.MODEL
◦ "<yapı kimliği>" dizesi, android.os.Build.ID değeriyle aynı OLMALIDIR.
◦ "<language>" ve "<country>" dizeleri, aşağıdakiler için olağan kurallara UYMALIDIR:
ülke kodu ve dili ve cihazın geçerli yerel ayarına atıfta bulunulması GEREKİR.
talebin zamanı.
Uygulamalar, bağımsız Tarayıcı uygulamasında özel bir kullanıcı aracısı dizesi GÖNDEREBİLİR. ne
ayrıca, bağımsız Tarayıcı alternatif bir tarayıcı teknolojisine (Firefox,
Opera vb.) Ancak, alternatif bir Tarayıcı uygulaması gönderilse bile WebView bileşeni
üçüncü kişi uygulamalara sağlanan, yukarıdaki gibi WebKit tabanlı OLMALIDIR.
Bağımsız Tarayıcı uygulaması, Gears [ Kaynaklar, 12] ve MAY için destek İÇERMEKTEDİR
HTML5'in bir kısmı veya tamamı için destek içerir.
3.5. API Davranış Uyumluluğu
API türlerinin (yönetilen, esnek, yerel ve web) her birinin davranışları,
Android Açık Kaynak Projesi'nden edinilebilen Android'in tercih edilen uygulaması.
Bazı özel uyumluluk alanları şunlardır:
• Cihazlar, standart bir Niyetin davranışını veya anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR
• Cihazlar, belirli bir sistem türünün yaşam döngüsünü veya yaşam döngüsü anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR
bileşen (Hizmet, Etkinlik, İçerik Sağlayıcı vb. gibi)
• Cihazlar belirli bir iznin anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR
Yukarıdaki liste kapsamlı değildir ve davranışsal güvence sağlama sorumluluğu cihaz uygulayıcılarına aittir.
uyumluluk. Bu nedenle, cihaz uygulayıcıları aracılığıyla sağlanan kaynak kodunu KULLANMALIDIRLAR.
Sistemin önemli bölümlerini yeniden uygulamak yerine, mümkün olduğunda Android Açık Kaynak Projesi.
Uyumluluk Test Paketi (CTS), platformun önemli bölümlerini davranışsal uyumluluk açısından test eder,
fakat hepsi değil. Android ile davranışsal uyumluluğun sağlanması uygulayıcının sorumluluğundadır.
Açık Kaynak Projesi.
3.6. API Ad Alanları
Android, Java programlama tarafından tanımlanan paket ve sınıf ad alanı kurallarına uyar.
dil. Üçüncü taraf uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için, cihaz uygulayıcıları YAPMAMALIDIR
bu paket ad alanlarında herhangi bir yasaklanmış değişiklik (aşağıya bakın):
• java.*
• javax.*
• güneş.*
• android.*
• com.android.*
Yasaklanan değişiklikler şunları içerir:
• Cihaz uygulamaları, Android platformunda herkese açık API'leri DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR
herhangi bir yöntemi veya sınıf imzasını değiştirerek veya sınıfları veya sınıf alanlarını kaldırarak.

• Cihaz uygulayıcıları, API'lerin temel uygulamasını DEĞİŞTİREBİLİR, ancak bu tür
değişiklikler herhangi bir kullanıcının belirtilen davranışını ve Java dili imzasını ETKİLEMEMELİDİR *ZORUNLU*.
herkese açık API'ler.
• Aygıt uygulayıcıları, herkese açık herhangi bir öğe (sınıflar veya
arabirimler veya mevcut sınıflara veya arabirimlere yönelik alanlar veya yöntemler) yukarıdaki API'lere.
"Herkese açık öğe", "@hide" işaretiyle süslenmemiş herhangi bir yapıdır.
yukarı akış Android kaynak kodu. Başka bir deyişle, cihaz uygulayıcıları yeni API'leri veya
yukarıda belirtilen ad alanlarındaki mevcut API'leri değiştirin. Aygıt uygulayıcıları yalnızca dahili YAPABİLİR
ancak bu değişikliklerin geliştiricilere reklamı yapılmamalı veya başka bir şekilde ifşa edilmemelidir.
Cihaz uygulayıcıları özel API'ler EKLEYEBİLİR, ancak bu tür API'ler sahip olunan bir ad alanında OLMAMALIDIR
tarafından veya başka bir kuruluşa atıfta bulunularak. Örneğin, cihaz uygulayıcıları API'leri EKLEMEMELİDİR.
com.google.* veya benzer ad alanı; bunu yalnızca Google yapabilir. Benzer şekilde Google, API'leri şuraya EKLEMEMELİDİR:
diğer şirketlerin ad alanları.
Bir aygıt uygulayıcısı, yukarıdaki paket ad alanlarından birini geliştirmeyi teklif ederse (örneğin,
mevcut bir API'ye yararlı yeni işlevsellik veya yeni bir API ekleme), uygulayıcı ziyaret ETMELİDİR
source.android.com adresine gidin ve değişikliklere ve koda katkıda bulunma sürecini başlatın.
o sitedeki bilgiler.
Yukarıdaki kısıtlamaların, Java'da API'leri adlandırmak için standart kurallara karşılık geldiğini unutmayın.
Programlama dili; bu bölüm sadece bu sözleşmeleri güçlendirmeyi ve bağlayıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır.
bu uyumluluk tanımına dahil edilerek.
3.7. Sanal Makine Uyumluluğu
Uyumlu bir Android cihazı, tam Dalvik Executable (DEX) bayt kodu özelliğini desteklemeli ve
Dalvik Sanal Makine semantiği [Kaynaklar, 13].
3.8. Kullanıcı Arayüzü Uyumluluğu
Android platformu, geliştiricilerin sistem kullanıcısına bağlanmasına izin veren bazı geliştirici API'leri içerir.
arayüz. Cihaz uygulamaları, bu standart UI API'lerini özel kullanıcı arabirimlerine dahil ETMEK ZORUNLUDUR
aşağıda açıklandığı gibi gelişirler.
3.8.1. Widget'lar
Android, uygulamaların açığa çıkmasına izin veren bir bileşen türü ve karşılık gelen API ve yaşam döngüsünü tanımlar.
son kullanıcıya bir "AppWidget" [Kaynaklar , 14] . Android Açık Kaynak referans sürümü şunları içerir:
Kullanıcının eklemesine, görüntülemesine ve kaldırmasına izin veren kullanıcı arayüzü öğeleri içeren başlatıcı uygulaması
Ana ekrandan AppWidgets.
Cihaz uygulayıcıları, referans Başlatıcıya (yani ana ekrana) bir alternatif YAPABİLİR.
Alternatif Başlatıcılar, AppWidget'lar için yerleşik destek içermeli ve kullanıcı arabirimini kullanıma sunmalıdır *ÖNERİ*
AppWidget'ları doğrudan Başlatıcı içinde eklemek, görüntülemek ve kaldırmak için öğeler. Alternatif Başlatıcılar MAYIS
bu kullanıcı arabirimi öğelerini atlayın; ancak, atlanırlarsa, cihaz uygulayıcısı bir
Başlatıcı'dan erişilebilen ve kullanıcıların ekleme, görüntüleme ve kaldırmaya olanak tanıyan ayrı bir uygulama
Uygulama Widget'ları.

3.8.2. Bildirimler
Android, geliştiricilerin önemli olayları kullanıcılara bildirmesine izin veren API'ler içerir [Kaynaklar, 15]. Cihaz
uygulayıcılar, bu şekilde tanımlanan her bir bildirim sınıfı için destek sağlamalıdır ZORUNLU; özellikle: sesler,
titreşim, ışık ve durum çubuğu.
Ek olarak, uygulama doğru bir şekilde işlenmelidir ZORUNLU ve tüm kaynaklar (simgeler, ses dosyaları, vb.)
API'lerde [Kaynaklar, 7] veya Durum Çubuğu simge stil kılavuzunda [Kaynaklar , 16] sağlanmıştır. Cihaz
uygulayıcılar, bildirimler için tarafından sağlanandan daha alternatif bir kullanıcı deneyimi SAĞLAYABİLİR.
referans Android Açık Kaynak uygulaması; ancak, bu tür alternatif bildirim sistemleri ZORUNLU
yukarıdaki gibi mevcut bildirim kaynaklarını destekleyin.
3.8.3. Arama
Android, geliştiricilerin aramayı uygulamalarına dahil etmesine izin veren API'ler [Kaynaklar, 17] içerir.
ve uygulamalarının verilerini küresel sistem aramasında ortaya çıkarın. Genel olarak, bu işlevsellik
kullanıcıların sorgu girmesine izin veren, önerileri görüntüleyen, sistem çapında tek bir kullanıcı arabiriminden oluşur
as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide
search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user
interface.
Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of
real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that
allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications.
Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions
to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that
make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and
suggestions.
Device implementations MAY ship alternate search user interfaces, but SHOULD include a hard or soft
dedicated search button, that can be used at any time within any app to invoke the search framework,
with the behavior provided for in the API documentation.
3.8.4. Toasts
Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 18]) to display short non-modal strings to the
end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from
applications to end users in some high-visibility manner.
4. Reference Software Compatibility
Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source
applications:
• Calculator (included in SDK)
• Lunar Lander (included in SDK)
• ApiDemos (included in SDK)
• The "Apps for Android" applications [ Resources, 19]
Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be

considered compatible.
5. Application Packaging Compatibility
Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool
included in the official Android SDK [ Resources , 20].
Devices implementations MUST NOT extend either the .apk, Android Manifest, or Dalvik bytecode
formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other
compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik,
and the reference implementation's package management system.
6. Multimedia Compatibility
A compatible Android device must support the following multimedia codecs. All of these codecs are
provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open
Source Project [ Resources , 4].
Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these
codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or
software products are advised that implementations of this code, including in open source software or
shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.
Audio
Name

Encoder Decoder Details
Files Supported
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AAC LC/LTP
X
up to 160 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
3GPP (.3gp) and
HE-AACv1
combination of standard bit rates
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
(AAC+)
up to 96 kbps and sampling rates files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
Mono/Stereo content in any
HE-AACv2
3GPP (.3gp) and
combination of standard bit rates
(enhanced
MPEG-4 (.mp4, .m4a)
X
up to 96 kbps and sampling rates
AAC+)
files. No support for raw
between 8 to 48kHz
AAC (.aac)
AMR-NB
4.75 to 12.2 kbps sampled @
3GPP (.3gp) files
X
X
8kHz
AMR-WB
9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85
-3GPP (.3gp) files
X
kbit/s sampled @ 16kHz
MP3
Mono/Stereo 8-320Kbps constant MP3 (.mp3) files
X
(CBR) or variable bit-rate (VBR)
Type 0 and 1 (.mid, .xmf,
MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1
MIDI
X
.mxmf). Also RTTTL/RTX
and 2. XMF and Mobile XMF.
(.rtttl, .rtx), OTA (.ota),

Support for ringtone formats
and iMelody (.imy)
RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
Ogg Vorbis
.ogg
X
8- and 16-bit linear PCM (rates up
PCM
X
WAVE
to limit of hardware)
Image
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
JPEG
X
X
base+progressive
GIF
X
PNG
X
X
BMP
X
Video
Files
Name
Encoder Decoder Details
Supported
3GPP (.3gp)
H.263
X
X
files
3GPP (.3gp)
H.264
X
and MPEG-4
(.mp4) files
MPEG4
X
3GPP (.3gp) file
SP
7. Developer Tool Compatibility
Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:
Android Debug Bridge or adb [Resources , 21]
Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android
SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-
accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
Dalvik Debug Monitor Service or ddms [Resources , 22]
Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK.
As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported
whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.

Monkey [Resources, 23]
Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for
applications to use.
8. Hardware Compatibility
Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations.
At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android
device. This section lists the hardware features that all Android 1.6 compatible devices must support. In
Android 1.6, the majority of hardware features (such as WiFi, compass, and accelerometer) are required.
If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party
developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK
documentation.
8.1. Display
Android 1.6 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under
some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on hardware
configurations for which they were not necessarily explicitly designed [Resources, 24] . Devices MUST
properly implement these behaviors, as detailed in this section.
8.1.1. Standard Display Configurations
This table lists the standard screen configurations considered compatible with Android:
Diagonal
Screen Size
Screen Density
Screen Type
Width (Pixels)
Height (Pixels)
Length Range
Group
Group
(inches)
QVGA
240
320
2.6 - 3.0
Small
Low
WQVGA
240
400
3.2 - 3.5
Normal
Low
FWQVGA
240
432
3.5 - 3.8
Normal
Low
HVGA
320
480
3.0 - 3.5
Normal
Medium
WVGA
480
800
3.3 - 4.0
Normal
High
FWVGA
480
854
3.5 - 4.0
Normal
High
WVGA
480
800
4.8 - 5.5
Large
Medium
FWVGA
480
854
5.0 - 5.8
Large
Medium
Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured
to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources,
25] class.
Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range.
When running such applications, the following constraints apply:

• Device implementations MUST interpret any resources that are present as defaulting to
"medium" (known as "mdpi" in the SDK documentation.)
• When operating on a "low" density screen, device implementations MUST scale down medium/
mdpi assets by a factor of 0.75.
• When operating on a "high" density screen, device implementations MUST scale up medium/
mdpi assets by a factor of 1.5.
• Device implementations MUST NOT scale assets within a density range, and MUST scale
assets by exactly these factors between density ranges.
8.1.2. Non-Standard Display Configurations
Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.2.1 require
additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android
Compatibility Team as provided for in Section 12 to obtain classifications for screen-size bucket, density,
and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them
as specified.
Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios)
are fundamentally incompatible with Android 1.6; therefore device implementers are encouraged to
contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.
8.1.3. Display Metrics
Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in
android.util.DisplayMetrics [Resources , 26].
8.2. Keyboard
Device implementations:
• MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party
developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at
developer.android.com
• MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard
keyboard is present)
• MAY include additional soft keyboard implementations
• MAY include a hardware keyboard
• MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified
in android.content.res.Configuration [ Resources, 25] (that is, QWERTY, or 12-key)
8.3. Non-touch Navigation
Device implementations:
• MAY omit non-touch navigation options (that is, may omit a trackball, 5-way directional pad, or
wheel)
• MUST report via android.content.res.Configuration [Resources , 25] the correct value for the
device's hardware

8.4. Screen Orientation
Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape
screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen
orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.
Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the
android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.
8.5. Touchscreen input
Device implementations:
• MUST have a touchscreen
• MAY have either capacative or resistive touchscreen
• MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 25] reflecting
corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
8.6. USB
Device implementations:
• MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
• MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
• MUST implement a USB mass storage client for the removable/media storage is present in the
device
• SHOULD use the micro USB form factor on the device side
• SHOULD implement support for the USB Mass Storage specification (so that either removable
or fixed storage on the device can be accessed from a host PC)
• MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of
connecting the custom pinout to standard USB-A port
8.7. Navigation keys
The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device
implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application
state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented
using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or
interfere with the available application display area.
Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also
provide send and end keys for phone calls.
8.8. WiFi
Device implementations MUST support 802.11b and 802.11g, and MAY support 802.11a.

8.9. Camera
Device implementations MUST include a camera. The included camera:
• MUST have a resolution of at least 2 megapixels
• SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera
driver (transparent to application software)
• MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
• MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an
android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview
surface.
Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs
[Resources, 27] :
1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int),
then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data
provided to application callbacks.
2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the
system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the
data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format.
(This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.
8.9.1. Non-Autofocus Cameras
If a device lacks an autofocus camera, the device implementer MUST meet the additional requirements in
this section. Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 1.6
SDK documentation in some reasonable way, regardless of actual camera hardware's capabilities.
For Android 1.6, if the camera lacks auto-focus, the device implementation MUST adhere to the following:
1. The system MUST include a read-only system property named "ro.workaround.noautofocus"
with the value of "1". This value is intended to be used by applications such as Android Market to
selectively identify device capabilities, and will be replaced in a future version of Android with a
robust API.
2. If an application calls android.hardware.Camera.autoFocus(), the system MUST call the
onAutoFocus() callback method on any registered
android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances, even though no focusing actually
happened. This is to avoid having existing applications break by waiting forever for an autofocus
callback that will never come.
3. The call to the AutoFocusCallback.onAutoFocus() method MUST be triggered by the driver or
framework in a new event on the main framework Looper thread. That is, Camera.autoFocus()
MUST NOT directly call AutoFocusCallback.onAutoFocus() since this violates the Android
framework threading model and will break apps.
8.10. Accelerometer
Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at at
least 50 Hz. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor
coordinate system as detailed in the Android API s [Resources , 28].

8.11. Compass
Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events at at least
10 Hz. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate
system as defined in the Android API [Resources , 28].
8.12. GPS
Device implementations MUST include a GPS, and SHOULD include some form of "assisted GPS"
technique to minimize GPS lock-on time.
8.13. Telephony
Device implementations:
• MUST include either GSM or CDMA telephony
• MUST implement the appropriate APIs as detailed in the Android SDK documentation at
developer.android.com
Note that this requirement implies that non-phone devices are not compatible with Android 1.6; Android
1.6 devices MUST include telephony hardware. Please see Appendix C for information on non-phone
devices.
8.14. Volume controls
Android-compatible devices MUST include a mechanism to allow the user to increase and decrease the
audio volume. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times,
regardless of application state. These functions MAY be implemented using physical hardware keys,
software, gestures, touch panel, etc., but they MUST be always accessible and not obscure or interfere
with the available application display area (see Display above).
When these buttons are used, the corresponding key events MUST be generated and sent to the
foreground application. If the event is not intercepted and sunk by the application then device
implementation MUST handle the event as a system volume control.
9. Performance Compatibility
One of the goals of the Android Compatibility Program is to ensure a consistent application experience for
consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on
the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience.
Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 1.6 compatible device,
as in the table below:
Metric
Performance Threshold
Comments

This is tested by CTS.
The following applications
The launch time is measured as the total time to
should launch within the
complete loading the default activity for the
Application
specified time.
application, including the time it takes to start the
Launch Time
Browser: less than 1300ms
Linux process, load the Android package into the
MMS/SMS: less than 700ms
Dalvik VM, and call onCreate.
AlarmClock: less than 650ms
Multiple applications will be
This is tested by CTS.
launched. Re-launching the
Simultaneous first application should
Applications
complete taking less than the
original launch time.
10. Security Model Compatibility
Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security
model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 29] in the
Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed
applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities.
Specifically, compatible devices MUST support the following security mechanisms:
10.1. Permissions
Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android
developer documentation [ Resources , 9]. Specifically, implementations MUST enforce each permission
defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored.
Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the
android.* namespace.
10.2. User and Process Isolation
Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application
runs as a unique Unix-style UID and in a separate process.
Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided
that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions
reference [ Resources , 29].

10.3. Filesystem Permissions
Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as
defined in the Security and Permissions reference [Resources , 29].
11. Compatibility Test Suite
Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 3] available
from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally,
device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as
much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any
reimplementations of parts of the reference source code.
The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs.
The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the
CTS may be released for Android 1.6. However, such releases will only fix behavioral bugs in the CTS
tests and will not impose any new tests, behaviors or APIs for a given platform release.
12. Contact Us
You can contact the Android Compatibility Team at compatibility@android.com for clarifications related to
this Compatibiltiy Definition and to provide feedback on this Definition.

Appendix A: Required Application Intents
NOTE: this list is provisional, and will be updated in the future.
Application Actions
Schemes MIME Types
(none)
text/plain

http
text/html
Browser
android.intent.action.VIEW
https
application/xhtml+xml
application/
vnd.wap.xhtml+xml

(none)
android.intent.action.WEB_SEARCH
http
(none)
https
android.media.action.IMAGE_CAPTURE
android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA

Camera
android.media.action.VIDEO_CAMERA
android.media.action.VIDEO_CAPTURE

vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
image
android.intent.action.GET_CONTENT
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.PICK
video
android.intent.action.ATTACH_DATA
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
rtsp
video/mp4
video/3gp

android.intent.action.VIEW
http
video/3gpp
video/3gpp2

android.intent.action.DIAL
Phone /
android.intent.action.VIEW
tel
Contacts
android.intent.action.CALL
android.intent.action.DIAL
vnd.android.cursor.dir/
android.intent.action.VIEW
person

vnd.android.cursor.dir/
person
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
phone
vnd.android.cursor.dir/
postal-address

vnd.android.cursor.item/
person
vnd.android.cursor.item/

android.intent.action.GET_CONTENT
phone
vnd.android.cursor.item/
postal-address

text/plain
Email
android.intent.action.SEND
image/*
video/*

android.intent.action.VIEW
mailto
android.intent.action.SENDTO
sms
android.intent.action.VIEW
smsto
SMS / MMS android.intent.action.SENDTO
mms
mmsto

audio/*
application/ogg

Music
android.intent.action.VIEW
file
application/x-ogg
application/itunes

audio/mp3
audio/x-mp3

android.intent.action.VIEW
http
audio/mpeg
audio/mp4
audio/mp4a-latm

vnd.android.cursor.dir/
artistalbum
vnd.android.cursor.dir/
album
vnd.android.cursor.dir/

android.intent.action.PICK
nowplaying
vnd.android.cursor.dir/
track
nd.android.cursor.dir/
playlist
vnd.android.cursor.dir/
video

media/*
audio/*

android.intent.action.GET_CONTENT
application/ogg
application/x-ogg
video/*


content
Package
android.intent.action.VIEW
file
Installer
package
file
android.intent.action.PACKAGE_INSTALL
http
https

android.intent.action.ALL_APPS
android.settings.SETTINGS
android.settings.WIRELESS_SETTINGS
android.settings.AIRPLANE_MODE_SETTINGS
android.settings.WIFI_SETTINGS
android.settings.APN_SETTINGS
android.settings.BLUETOOTH_SETTINGS
android.settings.DATE_SETTINGS
android.settings.LOCALE_SETTINGS

Settings
android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS
com.android.settings.SOUND_SETTINGS
com.android.settings.DISPLAY_SETTINGS
android.settings.SECURITY_SETTING
android.settings.LOCATION_SOURCE_SETTINGS
android.settings.INTERNAL_STORAGE_SETTINGS
android.settings.MEMORY_CARD_SETTINGS
android.intent.action.SET_WALLPAPER

Search
android.intent.action.SEARCH
query
android.intent.action.SEARCH_LONG_PRESS
Voice
android.intent.action.VOICE_COMMAND
Contacts Management
Intent Action
Description
Starts an Activity that lets the user pick
ATTACH_IMAGE
a contact to attach an image to.
Used
EXTRA_CREATE_DESCRIPTION
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT to
specify an exact description to be


shown when prompting user about
creating a new contact.

Used
with SHOW_OR_CREATE_CONTACT
to
EXTRA_FORCE_CREATE
force creating a new contact if no
matching contact found.

This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CLICKED
search suggestion is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_CREATE_CONTACT_CLICKED search suggestion for creating a
contact is clicked on.
This is the intent that is fired when a
SEARCH_SUGGESTION_DIAL_NUMBER_CLICKED
search suggestion for dialing a number
is clicked on.

Takes as input a data URI with a mailto:
SHOW_OR_CREATE_CONTACT
or tel: scheme.

Appendix B: Required Broadcast Intents NOTE: this list is provisional, and will be
updated in the future.

Intent Action
Description
Broadcast Action: This is broadcast once, after the
ACTION_BOOT_COMPLETED
system has finished booting.
Broadcast Action: This is broadcast once, when a
ACTION_CALL_BUTTON
call is received.
Broadcast Action: The "Camera Button" was
ACTION_CAMERA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: The current
ACTION_CONFIGURATION_CHANGED
device Configuration (orientation, locale, etc) has
changed.
ACTION_DATE_CHANGED
Broadcast Action: The date has changed.
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_LOW
on the device
Broadcast Action: Indicates low memory condition
ACTION_DEVICE_STORAGE_OK
on the device no longer exists
Broadcast Action: Wired Headset plugged in or
ACTION_HEADSET_PLUG
unplugged.
Broadcast Action: An input method has been
ACTION_INPUT_METHOD_CHANGED
changed.
Broadcast Action: External media was removed
ACTION_MEDIA_BAD_REMOVAL
from SD card slot, but mount point was not
unmounted.
Broadcast Action: The "Media Button" was
ACTION_MEDIA_BUTTON
pressed.
Broadcast Action: External media is present, and
being disk-checked The path to the mount point for
ACTION_MEDIA_CHECKING
the checking media is contained in the
Intent.mData field.
Broadcast Action: User has expressed the desire to
ACTION_MEDIA_EJECT
remove the external storage media.
Broadcast Action: External media is present and
ACTION_MEDIA_MOUNTED
mounted at its mount point.
Broadcast Action: External media is present, but is
using an incompatible fs (or is blank) The path to
ACTION_MEDIA_NOFS
the mount point for the checking media is
contained in the Intent.mData field.
Broadcast Action: External media has been
ACTION_MEDIA_REMOVED
removed.
Broadcast Action: The media scanner has finished
ACTION_MEDIA_SCANNER_FINISHED
scanning a directory.
Broadcast Action: Request the media scanner to
ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE
scan a file and add it to the media database.

Broadcast Action: The media scanner has started
ACTION_MEDIA_SCANNER_STARTED
scanning a directory.
Broadcast Action: External media is unmounted
ACTION_MEDIA_SHARED
because it is being shared via USB mass storage.
Broadcast Action: External media is present but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTABLE
cannot be mounted.
Broadcast Action: External media is present, but
ACTION_MEDIA_UNMOUNTED
not mounted at its mount point.
Broadcast Action: An outgoing call is about to be
ACTION_NEW_OUTGOING_CALL
placed.
Broadcast Action: A new application package has
ACTION_PACKAGE_ADDED
been installed on the device.
Broadcast Action: An existing application package
ACTION_PACKAGE_CHANGED
has been changed (eg a component has been
enabled or disabled.
Broadcast Action: The user has cleared the data of
a package. This should be preceded
by ACTION_PACKAGE_RESTARTED, after which
ACTION_PACKAGE_DATA_CLEARED
all of its persistent data is erased and this
broadcast sent. Note that the cleared package
does not receive this broadcast. The data contains
the name of the package.
Broadcast Action: An existing application package
has been removed from the device. The data
ACTION_PACKAGE_REMOVED
contains the name of the package. The package
that is being installed does not receive this Intent.
Broadcast Action: A new version of an application
ACTION_PACKAGE_REPLACED
package has been installed, replacing an existing
version that was previously installed.
Broadcast Action: The user has restarted a
package, and all of its processes have been killed.
All runtime state associated with it (processes,
ACTION_PACKAGE_RESTARTED
alarms, notifications, etc) should be removed. Note
that the restarted package does not receive this
broadcast. The data contains the name of the
package.
Broadcast Action: Some content providers have
parts of their namespace where they publish new
ACTION_PROVIDER_CHANGED
events or items that the user may be especially
interested in.
ACTION_SCREEN_OFF
Broadcast Action: Sent after the screen turns off.
ACTION_SCREEN_ON
Broadcast Action: Sent after the screen turns on.
Broadcast Action: A user ID has been removed
ACTION_UID_REMOVED
from the system.
Broadcast Action: The device has entered USB
ACTION_UMS_CONNECTED
Mass Storage mode.

Broadcast Action: The device has exited USB
ACTION_UMS_DISCONNECTED
Mass Storage mode.
Broadcast Action: Sent when the user is present
ACTION_USER_PRESENT
after device wakes up (eg when the keyguard is
gone).
Broadcast Action: The current system wallpaper
ACTION_WALLPAPER_CHANGED
has changed.
ACTION_TIME_CHANGED
Broadcast Action: The time was set.
ACTION_TIME_TICK
Broadcast Action: The current time has changed.
ACTION_TIMEZONE_CHANGED
Broadcast Action: The timezone has changed.
Broadcast Action: The charging state, or charge
ACTION_BATTERY_CHANGED
level of the battery has changed.
Broadcast Action: Indicates low battery condition
ACTION_BATTERY_LOW
on the device. This broadcast corresponds to the
"Low battery warning" system dialog.
Broadcast Action: Indicates the battery is now okay
after being low. This will be sent
ACTION_BATTERY_OKAY
after ACTION_BATTERY_LOW once the battery
has gone back up to an okay state.
Network State
Intent Action
Description
Broadcast intent action indicating that the
NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION
state of Wi-Fi connectivity has changed.
Broadcast intent action indicating that the
RSSI_CHANGED_ACTION
RSSI (signal strength) has changed.
Broadcast intent action indicating that a
SUPPLICANT_STATE_CHANGED_ACTION
connection to the supplicant has been
established or lost.
Broadcast intent action indicating that Wi-Fi
WIFI_STATE_CHANGED_ACTION
has been enabled, disabled, enabling,
disabling, or unknown.
The network IDs of the configured networks
NETWORK_IDS_CHANGED_ACTION
could have changed.
Broadcast intent action indicating that the
ACTION_BACKGROUND_DATA_SETTING_CHANGED setting for background data usage has
changed values.
Broadcast intent indicating that a change in
CONNECTIVITY_ACTION
network connectivity has occurred.
Broadcast Action: The user has switched the
ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED
phone into or out of Airplane Mode.


Appendix C: Future Considerations This appendix clarifies certain portions of this Android
1.6 Compatibility Definition, and in some cases discusses anticipated or planned changes intended for a
future version of the Android platform. This appendix is for informational and planning purposes only, and
is not part of the Compatibility Definition for Android 1.6.
1. Non-telephone Devices
Android 1.6 is intended exclusively for telephones; telephony functionality is not optional. Future versions
of the Android platform are expected to make telephony optional (and thus allow for non-phone Android
devices), but only phones are compatible with Android 1.6.
2. Bluetooth Compatibility
The Android 1.6 release of Android does not support Bluetooth APIs, so from a compatibility perspective
Bluetooth does not impose any considerations for this version of the platform. However, a future version
of Android will introduce Bluetooth APIs. At that point, supporting Bluetooth will become mandatory for
compatibility.
Consequently, we strongly recommend that Android 1.6 devices include Bluetooth, so that they will be
compatible with future versions of Android that require Bluetooth.
3. Required Hardware Components
All hardware components in Section 8 (including WiFi, magnetometer/compass, accelerometer, etc.) are
required and may not be omitted. Future versions of Android are expected to make some (but not all) of
these components optional, in tandem with corresponding tools for third-party developers to handle these
changes.
4. Sample Applications
The Compatibility Definition Document for a future version of Android will include a more extensive and
representative list of applications than the ones listed in Section 4, above. For Android 1.6, the
applications listed in Section 4 must be tested.
5. Touch Screens
Future versions of the Compatibility Definition may or may not allow for devices to omit touchscreens.
However, currently much of the Android framework implementation assumes the existence of a
touchscreen; omitting a touchscreen would break substantially all current third-party Android applications,
so in Android 1.6 a touchscreen is required for compatibility.

6. Performance
Future versions of CTS will also measure the CPU utilization and performance of the following
components of an implementation:
• 2D graphics
• 3D graphics
• Video playback
• Audio playback
• Bluetooth A2DP playback

Document Outline