הגדרת תאימות אנדרואיד 1.6

הגדרת תאימות אנדרואיד: אנדרואיד 1.6
אנדרואיד 1.6 r2
גוגל בע"מ
compatibility@android.com

תוכן העניינים
1. הקדמה ............................................... ................................................................ ................................ 4
2. משאבים ................................................... ................................................................ ..................... 4
3. תוכנה ................................................... ................................................................ ........................ 5
3.1. תאימות API מנוהלת ................................................... ..................................... 5
3.2. תאימות API רכה ................................................... ........................................................ 6
3.2.1. הרשאות................................................... ................................................................ ... 6
3.2.2. בניית פרמטרים ................................................ ........................................................ 6
3.2.3. תאימות כוונות ................................................... ..................................................... 8
3.2.3.1. כוונות ליבה של יישום ................................................... ................................ 8
3.2.3.2. עקיפות כוונות ................................................ ................................................ 8
3.2.3.3. מרחבי שמות ................................................. ................................ 8
3.2.3.4. כוונות שידור ................................................ ................................................ 9
3.3. תאימות API מקורית ................................................... ................................................ 9
3.4. תאימות אינטרנט API ................................................... ................................................ 9
3.5. תאימות התנהגותית של API................................................... ................................ 10
3.6. מרחבי שמות של API................................................ ................................................................ 10
3.7. תאימות מכונות וירטואליות ................................................... ................................ 11
3.8. תאימות ממשק משתמש ........................................................... ................................ 11

3.8.1. ווידג'טים ................................................... ................................................................ ........ 11
3.8.2. התראות ................................................. ................................................................ 12
3.8.3. לחפש ................................................. ................................................................ .......... 12
3.8.4. טוסטים ................................................... ................................................................ ........... 12

4. עיון תאימות תוכנה ................................................ ................................ 12
5. תאימות אריזות יישומים ................................................ ................................ 13
6. תאימות מולטימדיה................................................... ................................................ 13
7. תאימות לכלי מפתחים......................................... ................................................ 14
8. תאימות חומרה ................................................ ................................................ 15
8.1. תצוגה ................................................... ................................................................ ................ 15
8.1.1. תצורות תצוגה סטנדרטיות ................................................... ................................ 15
8.1.2. תצורות תצוגה לא סטנדרטיות ......................................... ............ 16
8.1.3. הצגת מדדים ................................................ ................................................ 16

8.2. מקלדת ................................................. ................................................................ ............ 16
8.3. ניווט ללא מגע ................................................ ............................................ 16
8.4. כיוון מסך ................................................ ................................................ 17
8.5. קלט מסך מגע ................................................... ................................................ 17
8.6. יו אס בי ................................................. ................................................................ ..................... 17
8.7. מקשי ניווט ................................................ ................................................................ .. 17
8.8. וויי - פיי ................................................. ................................................................ ..................... 17
8.9. מצלמה ................................................... ................................................................ ............... 18
8.9.1. מצלמות ללא פוקוס אוטומטי ................................................ ................................ 18
8.10. מד תאוצה ................................................... ................................................................ .. 18
8.11. מצפן ................................................. ................................................................ .......... 19
8.12. ג'י.פי. אס ................................................. ................................................................ ................... 19
8.13. טלפוניה ................................................... ................................................................ ......... 19
8.14. פקדי עוצמת הקול ................................................ ................................................................ 19

9. תאימות ביצועים................................................... ............................................ 19
10. תאימות מודל אבטחה ................................................ ................................................ 20
10.1. הרשאות ................................................ ................................................................ ..... 20
10.2. בידוד משתמש ותהליכים ................................................ ................................ 20
10.3. הרשאות מערכת קבצים ................................................ ........................................ 21
11. חבילת בדיקת תאימות ................................................ ............................................................ 21

12. צור איתנו קשר ........................................................ ................................................................ ................... 21
נספח א': כוונות יישום נדרשות ................................................ ........................ 22
נספח ב': כוונות שידור נדרשות ................................................ ................................... 0
נספח ג': שיקולים עתידיים......................................................... ................................... 0

1. מכשירים שאינם טלפונים ................................................ ............................................ 30
2. תאימות בלוטות' ................................................ ............................................ 30
3. רכיבי חומרה נדרשים................................................... ................................ 30
4. יישומים לדוגמה ................................................ ................................................ 30
5. מסכי מגע ................................................ ................................................................ ......... 30
6. ביצועים................................................... ................................................................ ............ 31

1. הקדמה
מסמך זה מונה את הדרישות שיש לעמוד בהן כדי שטלפונים ניידים יהיו
תואם לאנדרואיד 1.6. הגדרה זו מניחה היכרות עם תוכנית התאימות לאנדרואיד
[משאבים, 1].
השימוש ב"חייב", "אסור", "נדרש", "יהיה", "לא", "צריך", "לא צריך", "מומלץ",
"ייתכן" ו-"אופציונלי" הם לפי תקן IETF המוגדר ב-RFC2119 [ משאבים , 2].
כפי שמשמש במסמך זה, "מיישם מכשירים" או "מיישם" הוא אדם או ארגון שמתפתח
פתרון חומרה/תוכנה עם אנדרואיד 1.6. "יישום מכשיר" או "יישום" הוא
פתרון חומרה/תוכנה שפותח כך.
כדי להיחשב תואם ל-Android 1.6, יישומי מכשירים:
1. חייב לעמוד בדרישות המוצגות בהגדרת תאימות זו, לרבות מסמכים כלשהם
משולב באמצעות הפניה.
2. חייבים לעבור את חבילת בדיקת התאימות של Android (CTS) הזמינה כחלק מה-Android Open
פרויקט מקור [ משאבים , 3]. ה-CTS בודק את רוב הרכיבים המפורטים כאן, אך לא את כולם
מסמך.
כאשר ההגדרה הזו או ה-CTS שקטים, מעורפלים או לא שלמים, זו באחריות המכשיר
מיישם כדי להבטיח תאימות עם יישומים קיימים. מסיבה זו, ה-Android Open
פרויקט מקור [ משאבים , 4] הוא גם ההתייחסות וגם היישום המועדף של אנדרואיד. התקן
מיישמים מאוד מעודדים לבסס את ההטמעות שלהם על קוד המקור "במעלה הזרם".
זמין מפרויקט הקוד הפתוח של Android. בעוד שחלק מהרכיבים ניתנים להחלפה היפותטית
עם יישומים חלופיים תרגול זה מונע מאוד, שכן מעבר מבחני CTS יהפוך להיות
קשה משמעותית. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית מלאה עם
היישום הסטנדרטי של אנדרואיד, כולל ומעבר לחבילת בדיקת התאימות.
2. משאבים
הגדרת תאימות זו מתייחסת למספר משאבים שניתן להשיג כאן.
1. סקירה כללית של תוכנית התאימות ל-Android: https://sites.google.com/a/android.com/compatibility/
איך זה עובד
2. רמות הדרישה של IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
3. חבילת בדיקת תאימות: http://sites.google.com/a/android.com/compatibility/compatibility-test-
סוויטה--cts
4. פרוייקט קוד פתוח של אנדרואיד: http://source.android.com/
5. הגדרות API ותיעוד: http://developer.android.com/reference/packages.html
6. ספקי תוכן: http://code.google.com/android/reference/android/provider/package-
summary.html
7. משאבים זמינים: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
8. קובצי מניפסט אנדרואיד: http://code.google.com/android/devel/bblocks-manifest.html
9. הפניה להרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/reference/android/
Manifest.permission.html
10. קבועי בנייה: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
11. WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
12. הרחבות לדפדפן Gears: http://code.google.com/apis/gears/

13. מפרט Dalvik Virtual Machine, נמצא בספריית dalvik/docs של קוד מקור
לבדוק; זמין גם בכתובת http://android.git.kernel.org/?p=platform/
dalvik.git;a=tree;f=docs;h=3e2ddbcaf7f370246246f9f03620a7caccbfcb12;hb=HEAD

14. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
15. התראות: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
16. מדריך סגנון סמל שורת המצב: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline
/icon_design.html#statusbarstructure
17. מנהל החיפוש: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
18. טוסט: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
19. אפליקציות לאנדרואיד: http://code.google.com/p/apps-for-android
20. תיאור קובץ apk של Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
21. Android Debug Bridge (adb): http://code.google.com/android/reference/adb.html
22. Dalvik Debug Monitor Service (ddms): http://code.google.com/android/reference/ddms.html
23. קוף: http://developer.android.com/guide/developing/tools/monkey.html
24. תיעוד עצמאות לתצוגה:
25. קבועי תצורה: http://developer.android.com/reference/android/content/res/
Configuration.html
26. מדדי תצוגה: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
27. מצלמה: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
28. מרחב קואורדינטות חיישן: http://developer.android.com/reference/android/hardware/
SensorEvent.html
29. הפניה לאבטחה והרשאות אנדרואיד: http://developer.android.com/guide/topics/security/
security.html
רבים ממשאבים אלה נגזרים ישירות או בעקיפין מ-Android 1.6 SDK, ויהיו
זהה מבחינה פונקציונלית למידע בתיעוד של אותה SDK. בכל מקרה שבו זה
הגדרת התאימות אינה מסכימה עם תיעוד ה-SDK, תיעוד ה-SDK נחשב
מוּסמָך. כל הפרטים הטכניים הניתנים בהפניות הכלולות לעיל נחשבים בהכללה
להיות חלק מהגדרת התאימות הזו.
3. תוכנה
פלטפורמת אנדרואיד כוללת גם קבוצה של ממשקי API מנוהלים ("קשים"), וגם גוף של ממשקי API כביכול "רך"
כגון מערכת Intent, ממשקי API של קוד מקורי וממשקי API של יישומי אינטרנט. סעיף זה מפרט את הקשה ו
ממשקי API רכים שהם חלק בלתי נפרד מהתאימות, כמו גם ממשק טכני וממשק משתמש רלוונטי אחר
התנהגויות. יישומי מכשירים חייבים לעמוד בכל הדרישות בסעיף זה.
3.1. תאימות API מנוהלת
סביבת הביצוע המנוהלת (מבוססת דאלוויק) היא הכלי העיקרי עבור יישומי אנדרואיד. ה
ממשק תכנות יישומי אנדרואיד (API) הוא מערך ממשקי פלטפורמת אנדרואיד שנחשפים אליו
יישומים הפועלים בסביבת ה-VM המנוהלת. יישומי מכשיר חייבים לספק מלא
יישומים, כולל כל ההתנהגויות המתועדות, של כל API מתועד שנחשף על ידי אנדרואיד
1.6 SDK, כגון:
1. ממשקי API בשפת Java ליבה של Android [משאבים, 5].
2. ספקי תוכן [משאבים , 6].
3. משאבים [משאבים, 7].
4. תכונות ואלמנטים של AndroidManifest.xml [משאבים, 8].

אין להטמיע מכשיר להחסיר כל ממשקי API מנוהלים, לשנות ממשקי API או חתימות, לסטות
מההתנהגות המתועדת, או לכלול פעולות ללא פעולות, למעט כאשר מותר במפורש על ידי תאימות זו
הַגדָרָה.
3.2. תאימות API רכה
בנוסף לממשקי ה-API המנוהלים מסעיף 3.1, אנדרואיד כולל גם "רך" משמעותי לזמן ריצה בלבד
API, בצורה של דברים כגון כוונות, הרשאות והיבטים דומים של יישומי אנדרואיד
שלא ניתן לאכוף בזמן הידור של הבקשה. סעיף זה מפרט את ממשקי ה-API והמערכת "הרכים".
התנהגויות הנדרשות לתאימות עם אנדרואיד 1.6. יישומי מכשירים חייבים לעמוד בכל
הדרישות המובאות בסעיף זה.
3.2.1. הרשאות
מיישמי מכשירים חייבים לתמוך ולאכוף את כל קבועי ההרשאות כפי שמתועדים על ידי
דף הפניה להרשאה [ משאבים , 9]. שים לב שסעיף 10 מפרט דרישות נוספות הקשורות
דגם האבטחה של אנדרואיד.
3.2.2. בניית פרמטרים
ממשקי ה-API של Android כוללים מספר קבועים במחלקה android.os.Build [Resources, 10] שהם
נועד לתאר את המכשיר הנוכחי. לספק ערכים עקביים ומשמעותיים בכל המכשירים
יישומים, הטבלה שלהלן כוללת הגבלות נוספות על הפורמטים של ערכים אלה שאליהם
יישומי המכשיר חייבים להתאים.
פָּרָמֶטֶר
הערות
הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, ב- Human-
android.os.Build.VERSION.RELEASE
פורמט קריא. עבור אנדרואיד 1.6, שדה זה חייב לכלול את ערך המחרוזת
"1.6".
הגרסה של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט
android.os.Build.VERSION.SDK
נגיש לקוד אפליקציה של צד שלישי. עבור אנדרואיד 1.6, שדה זה
חייב להיות הערך השלם 4.
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המייעד את המבנה הספציפי
של מערכת אנדרואיד הפועלת כעת, בפורמט קריא אנושי.
אין לעשות שימוש חוזר בערך זה עבור מבנים שונים שנשלחו עד הסוף
משתמשי android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL. שימוש טיפוסי בשדה זה הוא לציין איזה מספר build או
מזהה שינוי של בקרת מקור שימש ליצירת ה-build. שם
אין דרישות על הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שהוא
אסור להיות null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם ההתקן המזהה את הפנימי הספציפי
חומרה המשמשת את המכשיר, בפורמט הניתן לקריאה אנושית. שימוש אפשרי
android.os.Build.BOARD
של שדה זה הוא לציין את הגרסה הספציפית של הלוח המניע את
התקן. אין דרישות על הפורמט הספציפי של שדה זה,
אלא שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את השם של
android.os.Build.BRAND
חברה, ארגון, אדם וכדומה שייצרו את המכשיר, ב
פורמט קריא לאדם. שימוש אפשרי בשדה זה הוא לציין את ה-OEM

ו/או ספק שמכר את המכשיר. אין דרישות על
פורמט ספציפי של שדה זה, אלא שאסור שהוא יהיה null או ריק
מחרוזת ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המזהה את הספציפי
תצורה או עדכון של הגוף (נקרא לפעמים "תעשייתי
android.os.Build.DEVICE
עיצוב") של המכשיר. אין דרישות על הפורמט הספציפי
של שדה זה, אלא שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").
מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המבנה הזה. זה צריך להיות סביר
קריא אדם. זה חייב לעקוב אחר התבנית הזו:
$(PRODUCT_BRAND)/$(PRODUCT_NAME)/$(PRODUCT_DEVICE)/
$(TARGET_BOOTLOADER_BOARD_NAME):$(PLATFORM_VERSION)/
$(BUILD_ID)/$(BUILD_NUMBER):$(TARGET_BUILD_VARIANT)/
android.os.Build.FINGERPRINT
$(BUILD_VERSION_TAGS)
לדוגמה: acme/mydevicel/generic/generic:Donut/ERC77/
3359:userdebug/test-keys
טביעת האצבע לא חייבת לכלול רווחים. אם שדות אחרים כלולים ב-
לתבנית למעלה יש רווחים, הם צריכים להיות מוחלפים ב-ASCII
תו קו תחתון ("_") בטביעת האצבע.
מחרוזת המזהה באופן ייחודי את המארח שעליו נבנה המבנה, באדם
android.os.Build.HOST
פורמט קריא. אין דרישות על הפורמט הספציפי של זה
שדה, אלא שהוא לא חייב להיות null או המחרוזת הריקה ("").
מזהה שנבחר על ידי מיישם המכשיר כדי להתייחס לפרט מסוים
שחרור, בפורמט קריא אנושי. שדה זה יכול על ידי זהה ל
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, אבל צריך להיות ערך
android.os.Build.ID
נועד להיות משמעותי במידה מסוימת עבור משתמשי קצה. אין
דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו
להיות null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את השם של
מכשיר כפי שידוע למשתמש הקצה. זה צריך להיות אותו שם
android.os.Build.MODEL
במסגרתו המכשיר משווק ונמכר למשתמשי קצה. אין
דרישות לגבי הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור לו
להיות null או המחרוזת הריקה ("").
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המכיל את הפיתוח
שם או שם קוד של המכשיר. חייב להיות קריא לאדם, אבל לא
android.os.Build.PRODUCT
מיועד בהכרח לצפייה על ידי משתמשי קצה. אין דרישות
על הפורמט הספציפי של שדה זה, אלא שאסור שהוא יהיה null או ה-
מחרוזת ריקה ("").
רשימה מופרדת בפסיקים של תגים שנבחרו על ידי מיישם המכשיר
להבדיל עוד יותר את המבנה. לדוגמה, "לא חתום, ניפוי באגים". השדה הזה
android.os.Build.TAGS
לא חייב להיות null או המחרוזת הריקה (""), אלא תג בודד (כגון
"שחרור") זה בסדר.
android.os.Build.TIME
ערך המייצג את חותמת הזמן של מועד הבנייה.
ערך שנבחר על ידי מיישם המכשיר המציין את זמן הריצה
תצורה של ה-build. שדה זה צריך לכלול אחד מהערכים
android.os.Build.TYPE
התואמות לשלוש תצורות זמן הריצה האופייניות לאנדרואיד: "משתמש",
"userdebug", או "eng".
שם או מזהה משתמש של המשתמש (או המשתמש האוטומטי) שיצר את
android.os.Build.USER
לִבנוֹת. אין דרישות על הפורמט הספציפי של שדה זה,
אלא שאסור שהוא יהיה null או המחרוזת הריקה ("").

3.2.3. תאימות כוונות
אנדרואיד משתמשת ב-Intents כדי להשיג אינטגרציה רופפת בין יישומים. סעיף זה מתאר
דרישות הקשורות לדפוסי Intent שחייבים להיות מכובד על ידי יישומי מכשירים. על ידי
"כבוד", הכוונה היא שמיישם המכשיר חייב לספק פעילות אנדרואיד, שירות או אחר
רכיב המציין מסנן Intent תואם ומתחבר ומיישם התנהגות נכונה עבור כל אחד מהם
דפוס הכוונות שצוין.
3.2.3.1. כוונות יישום ליבה
פרויקט אנדרואיד במעלה הזרם מגדיר מספר יישומי ליבה, כגון חייגן טלפון, לוח שנה,
ספר אנשי קשר, נגן מוזיקה וכן הלאה. מיישמי התקנים עשויים להחליף יישומים אלה ב
גרסאות חלופיות.
עם זאת, כל גרסאות חלופיות כאלה חייבות לכבד את אותן דפוסי Intent שסופקו על ידי ה-upstream
פּרוֹיֶקט. (לדוגמה, אם מכשיר מכיל נגן מוזיקה חלופי, הוא עדיין חייב לכבד את תבנית Intent
הונפק על ידי יישומי צד שלישי כדי לבחור שיר.) יישום מכשיר חייב לתמוך בכל דפוסי Intent
המפורטים בנספח א'.
3.2.3.2. עקיפות כוונות
מכיוון ש-Android היא פלטפורמה הניתנת להרחבה, מיישמי מכשירים חייבים לאפשר כל דפוס Intent המתואר ב
נספח א' לעקוף על ידי יישומי צד שלישי. פרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד במעלה הזרם
מאפשר זאת כברירת מחדל; למיימי מכשירים אסור לצרף הרשאות מיוחדות ליישומי מערכת'
שימוש בדפוסי כוונות אלה, או למנוע מיישומי צד שלישי להתחייב ולקבל שליטה עליהם
דפוסים אלה. איסור זה כולל באופן ספציפי את השבתת ממשק המשתמש "בוחר" המאפשר
למשתמש לבחור בין יישומים מרובים שכולם מטפלים באותה דפוס Intent.
3.2.3.3. מרחבי שמות של כוונות
מיישמי מכשירים אינם חייבים לכלול רכיבי אנדרואיד המכבדים כל כוונה חדשה או
שדר דפוסי Intent באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת במרחב השמות של android.*.
מיישמי מכשירים אינם חייבים לכלול רכיבי אנדרואיד המכבדים כל כוונה חדשה או
שדר דפוסי Intent באמצעות ACTION, CATEGORY או מחרוזת מפתח אחרת בחלל חבילה
שייך לארגון אחר. מיישמי מכשירים אינם רשאים לשנות או להרחיב אף אחת מהכוונות
דפוסים המפורטים בנספח א' או ב'.
איסור זה מקביל לזה שצוין עבור שיעורי שפת Java בסעיף 3.6.

3.2.3.4. כוונות שידור
יישומי צד שלישי מסתמכים על הפלטפורמה כדי לשדר כוונות מסוימות כדי להודיע ​​להם על שינויים ב
סביבת חומרה או תוכנה. מכשירים תואמי אנדרואיד חייבים לשדר את השידור הציבורי
כוונות בתגובה לאירועי מערכת מתאימים. רשימה של כוונות שידור נדרשות מסופקת ב
נספח ב; עם זאת, שים לב שה-SDK עשוי להגדיר כוונות שידור נוספות, אשר חייבות להיות גם כן
כבוד.
3.3. תאימות API מקורית
קוד מנוהל הפועל ב-Dalvik יכול להתקשר לקוד מקורי המסופק בקובץ .apk של האפליקציה כ-ELF
קובץ .so הידור עבור ארכיטקטורת החומרה המתאימה של המכשיר. יישומי מכשיר חייבים לכלול
תמיכה בקוד הפועל בסביבה המנוהלת כדי להתקשר לקוד מקורי, באמצעות Java הסטנדרטית
סמנטיקה של ממשק מקורי (JNI). ממשקי ה-API הבאים חייבים להיות זמינים לקוד מקורי:
libc (ספריית C)
libm (ספריית מתמטיקה)
ממשק JNI
libz (דחיסה של Zlib)
liblog (רישום אנדרואיד)
תמיכה מינימלית ב-C++
OpenGL ES 1.1
ספריות אלו חייבות להיות תואמות מקור (כלומר תואמות כותרת) ותואמות בינאריות (עבור נתון
ארכיטקטורת מעבד) עם הגרסאות שסופקו ב-Bionic על ידי פרויקט הקוד הפתוח של Android. מאז
ההטמעות של Bionic אינן תואמות באופן מלא עם יישומים אחרים כגון GNU C
הספרייה, מיישמי מכשירים צריכים להשתמש ביישום אנדרואיד. אם מיישמים מכשירים משתמשים ב-a
יישום שונה של ספריות אלה, עליהם להבטיח תאימות כותרת ובינארית.
תאימות קוד מקורי היא מאתגרת. מסיבה זו, אנו רוצים לחזור על כך שמיישמים מכשירים
מומלץ מאוד להשתמש ביישומים במעלה הזרם של הספריות המפורטות לעיל, כדי לעזור
להבטיח תאימות.
3.4. תאימות אינטרנט API
מפתחים ויישומים רבים מסתמכים על ההתנהגות של מחלקת android.webkit.WebView [ משאבים ,
11] עבור ממשקי המשתמש שלהם, כך שהטמעת WebView חייבת להיות תואמת בכל אנדרואיד
יישומים. יישום הקוד הפתוח של אנדרואיד משתמש בגרסת מנוע העיבוד של WebKit כדי
ליישם את ה-WebView.
מכיוון שלא ניתן לפתח חבילת בדיקה מקיפה עבור דפדפן אינטרנט, מיישמים מכשירים
חייבים להשתמש ב-build הספציפי במעלה הזרם של WebKit ביישום WebView. באופן ספציפי:
• WebView חייב להשתמש ב-528.5+ WebKit build מעץ הקוד הפתוח של Android במעלה הזרם עבור
אנדרואיד 1.6. מבנה זה כולל סט ספציפי של פונקציונליות ותיקוני אבטחה עבור ה-WebView.
• מחרוזת סוכן המשתמש שדווחה על ידי WebView חייבת להיות בפורמט הזה:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; <language>-<country>; <device
שם>; Build/<build ID>) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, כמו Gecko)
גרסה/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1

◦ המחרוזת "<שם מכשיר>" חייבת להיות זהה לערך עבור
android.os.Build.MODEL
◦ המחרוזת "<build ID>" חייבת להיות זהה לערך עבור android.os.Build.ID.
◦ המחרוזות "<language>" ו-"<country>" צריכות לפעול בהתאם למוסכמות הרגילות עבור
קוד המדינה והשפה, וצריך להתייחס למקום הנוכחי של המכשיר ב-
זמן הבקשה.
יישום עשוי לשלוח מחרוזת סוכן משתמש מותאמת אישית ביישום הדפדפן העצמאי. מה
יותר מכך, הדפדפן העצמאי עשוי להיות מבוסס על טכנולוגיית דפדפן חלופית (כגון Firefox,
אופרה וכו') עם זאת, גם אם נשלחת יישום דפדפן חלופי, רכיב ה-WebView
המסופק ליישומי צד שלישי חייב להיות מבוסס על WebKit, כמפורט לעיל.
אפליקציית הדפדפן העצמאית צריכה לכלול תמיכה עבור Gears [ Resources, 12] ו- MAY
כולל תמיכה בחלק או כולו של HTML5.
3.5. תאימות התנהגותית של API
ההתנהגויות של כל אחד מסוגי ה-API (מנוהלים, רכים, מקוריים ואינטרנט) חייבות להיות עקביות עם
יישום מועדף של אנדרואיד זמין מפרויקט הקוד הפתוח של Android.
כמה תחומים ספציפיים של תאימות הם:
• אסור להתקנים לשנות את ההתנהגות או המשמעות של כוונה סטנדרטית
• אסור להתקנים לשנות את מחזור החיים או סמנטיקה של מחזור החיים של סוג מסוים של מערכת
רכיב (כגון שירות, פעילות, ספק תוכן וכו')
• אסור למכשירים לשנות את הסמנטיקה של הרשאה מסוימת
הרשימה שלעיל אינה מקיפה, והאחריות היא על מיישמי המכשירים להבטיח התנהגות
תְאִימוּת. מסיבה זו, מיישמי מכשירים צריכים להשתמש בקוד המקור הזמין דרך
פרויקט קוד פתוח של אנדרואיד במידת האפשר, במקום להטמיע מחדש חלקים משמעותיים מהמערכת.
Suite Test Compatibility (CTS) בודק חלקים משמעותיים מהפלטפורמה להתאמה התנהגותית,
אבל לא כולם. באחריות המיישם להבטיח תאימות התנהגותית לאנדרואיד
פרויקט קוד פתוח.
3.6. מרחבי שמות של API
אנדרואיד עוקב אחר מוסכמות מרחב השמות של החבילה והכיתה שהוגדרו על ידי תכנות Java
שפה. כדי להבטיח תאימות עם יישומי צד שלישי, מיישמי מכשירים לא חייבים לעשות
כל שינוי אסור (ראה להלן) במרחבי השמות של החבילות האלה:
• java.*
• javax.*
• שמש.*
• אנדרואיד.*
• com.android.*
שינויים אסורים כוללים:
• אין להטמיע מכשירים לשנות את ממשקי ה-API החשופים לציבור בפלטפורמת Android
על ידי שינוי כל שיטה או חתימות מחלקות, או על ידי הסרת מחלקות או שדות מחלקות.

• מיישמי מכשירים עשויים לשנות את היישום הבסיסי של ממשקי ה-API, אבל כאלה
אסור שהשינויים ישפיעו על ההתנהגות המוצהרת ועל חתימת שפת Java של כל אחד מהם
ממשקי API שנחשפו לציבור.
• למיישמי מכשירים אסור להוסיף אלמנטים שנחשפו לציבור (כגון מחלקות או
ממשקים, או שדות או שיטות למחלקות או ממשקים קיימים) לממשקי ה-API שלמעלה.
"אלמנט חשוף לציבור" הוא כל מבנה שאינו מעוטר בסמן "@hide" ב-
קוד מקור אנדרואיד במעלה הזרם. במילים אחרות, מיישמי מכשירים אינם חייבים לחשוף ממשקי API חדשים או
לשנות ממשקי API קיימים במרחבי השמות שצוינו לעיל. מיישמי מכשירים עשויים ליצור פנימי בלבד
שינויים, אך אין לפרסם או לחשוף את השינויים הללו למפתחים.
מיישמי מכשירים עשויים להוסיף ממשקי API מותאמים אישית, אך אסור שכל ממשקי API כאלה יהיו במרחב שמות בבעלות
על ידי או בהתייחסות לארגון אחר. לדוגמה, מיישמי מכשירים אינם חייבים להוסיף ממשקי API ל-
com.google.* או מרחב שמות דומה; רק Google רשאית לעשות זאת. באופן דומה, אסור לגוגל להוסיף ממשקי API
מרחבי השמות של חברות אחרות.
אם מיישם התקן מציע לשפר את אחד ממרחבי השמות של החבילה שלמעלה (כגון על ידי הוספה
פונקציונליות חדשה שימושית ל-API קיים, או הוספת API חדש), המיישם צריך לבקר
source.android.com ולהתחיל בתהליך לתרומת שינויים וקוד, על פי ה
מידע באתר זה.
שימו לב שההגבלות לעיל תואמות למוסכמות הסטנדרטיות למתן שמות לממשקי API ב-Java
שפת תכנות; סעיף זה פשוט נועד לחזק את המוסכמות הללו ולהפוך אותן למחייבות
באמצעות הכללה בהגדרת תאימות זו.
3.7. תאימות למכונות וירטואליות
מכשיר אנדרואיד תואם חייב לתמוך במפרט קוד הבתים המלא של Dalvik (DEX) ו
סמנטיקה של מכונה וירטואלית של Dalvik [משאבים, 13].
3.8. תאימות ממשק משתמש
פלטפורמת אנדרואיד כוללת כמה ממשקי API למפתחים המאפשרים למפתחים להתחבר למשתמש המערכת
מִמְשָׁק. יישומי מכשירים חייבים לשלב ממשקי ממשק משתמש סטנדרטיים אלה בממשקי משתמש מותאמים אישית
הם מתפתחים, כפי שמוסבר להלן.
3.8.1. ווידג'טים
אנדרואיד מגדירה סוג רכיב ו-API ומחזור חיים תואמים המאפשרים ליישומים לחשוף
"AppWidget" למשתמש הקצה [Resources , 14] . מהדורת ההפניה לקוד פתוח של אנדרואיד כוללת א
אפליקציית Launcher הכוללת רכיבי ממשק משתמש המאפשרים למשתמש להוסיף, להציג ולהסיר
AppWidgets ממסך הבית.
מיישמי התקנים עשויים להחליף חלופה ל-Reference Launcher (כלומר מסך הבית).
משגרים אלטרנטיביים צריכים לכלול תמיכה מובנית ב-AppWidgets ולחשוף ממשק משתמש
רכיבים להוספה, הצגה והסרה של AppWidgets ישירות בתוך ה-Launcher. משגרים אלטרנטיביים במאי
להשמיט את רכיבי ממשק המשתמש הללו; עם זאת, אם הם מושמטים, מיישם ההתקן חייב לספק א
יישום נפרד הנגיש מה-Launcher המאפשר למשתמשים להוסיף, להציג ולהסיר
AppWidgets.

3.8.2. התראות
אנדרואיד כולל ממשקי API המאפשרים למפתחים להודיע ​​למשתמשים על אירועים בולטים [משאבים, 15]. התקן
מיישמים חייבים לספק תמיכה עבור כל סוג הודעה שהוגדר כך; ספציפית: צלילים,
רטט, אור ושורת מצב.
בנוסף, היישום חייב לבצע רינדור נכון וכל המשאבים (סמלים, קבצי קול וכו')
מסופק בממשקי ה-API [Resources, 7], או במדריך הסגנון של סמל שורת המצב [Resources , 16]. התקן
מיישמים עשויים לספק חווית משתמש חלופית עבור התראות מזו שמספקת
התייחסות ליישום קוד פתוח של אנדרואיד; עם זאת, מערכות הודעות חלופיות כאלה חייבות
לתמוך במשאבי הודעות קיימים, כאמור לעיל.
3.8.3. לחפש
אנדרואיד כולל ממשקי API [משאבים, 17] המאפשרים למפתחים לשלב חיפוש באפליקציות שלהם,
ולחשוף את נתוני האפליקציה שלהם לחיפוש המערכת הגלובלי. באופן כללי, פונקציונליות זו
מורכב מממשק משתמש יחיד כלל מערכת המאפשר למשתמשים להזין שאילתות, מציג הצעות
כשהמשתמשים מקלידים, ומציג תוצאות. ממשקי ה-API של אנדרואיד מאפשרים למפתחים לעשות שימוש חוזר בממשק זה כדי לספק
לחפש בתוך האפליקציות שלהם, ולאפשר למפתחים לספק תוצאות למשתמש החיפוש הגלובלי הנפוץ
מִמְשָׁק.
יישומי מכשיר חייבים לכלול ממשק משתמש חיפוש יחיד, משותף, מערכת רחב המסוגל
הצעות בזמן אמת בתגובה לקלט המשתמש. יישומי מכשירים חייבים ליישם את ממשקי ה-API
לאפשר למפתחים לעשות שימוש חוזר בממשק משתמש זה כדי לספק חיפוש בתוך היישומים שלהם.
יישומי מכשירים חייבים ליישם את ממשקי ה-API המאפשרים ליישומי צד שלישי להוסיף הצעות
לתיבת החיפוש כאשר היא מופעלת במצב חיפוש גלובלי. אם לא מותקנים יישומי צד שלישי זה
לעשות שימוש בפונקציונליות זו, התנהגות ברירת המחדל צריכה להיות הצגת תוצאות מנוע חיפוש אינטרנט ו
הצעות.
יישומי מכשיר עשויים לשלוח ממשקי משתמש חלופיים לחיפוש, אך צריכים לכלול קשיח או רך
כפתור חיפוש ייעודי, שניתן להשתמש בו בכל עת בתוך כל אפליקציה כדי להפעיל את מסגרת החיפוש,
עם ההתנהגות המפורטת בתיעוד ה-API.
3.8.4. טוסטים
יישומים יכולים להשתמש בממשק ה-API "Toast" (מוגדר ב-[ משאבים, 18]) כדי להציג מחרוזות קצרות שאינן מודאליות ל-
משתמש קצה, שנעלם לאחר פרק זמן קצר. יישומי מכשיר חייבים להציג טוסט מ
יישומים למשתמשי קצה בצורה כלשהי עם נראות גבוהה.
4. התייחסות לתאימות תוכנה
מיישמי מכשירים חייבים לבדוק תאימות יישום באמצעות הקוד הפתוח הבא
יישומים:
• מחשבון (כלול ב-SDK)
• Lunar Lander (כלול ב-SDK)
• ApiDemos (כלול ב-SDK)
• האפליקציות "אפליקציות לאנדרואיד" [ משאבים, 19]
כל אפליקציה למעלה חייבת להפעיל ולהתנהג בצורה נכונה ביישום, כדי שהיישום יהיה

נחשב תואם.
5. תאימות אריזות יישומים
יישומי מכשיר חייבים להתקין ולהפעיל קבצי ".apk" של Android כפי שנוצרו על ידי הכלי "aapt".
נכלל ב-SDK הרשמי של Android [ משאבים , 20].
אין להרחיב את יישום התקנים לא .apk, Android Manifest או Dalvik
פורמטים בצורה כזו שימנעו מהקבצים להתקין ולהפעל נכון על אחרים
מכשירים תואמים. על יישומי מכשירים להשתמש ביישום ההתייחסות במעלה הזרם של דלוויק,
ומערכת ניהול החבילות של יישום ההתייחסות.
6. תאימות מולטימדיה
מכשיר אנדרואיד תואם חייב לתמוך בקודקי המולטימדיה הבאים. כל הקודקים האלה הם
מסופק כיישומי תוכנה ביישום האנדרואיד המועדף על ידי אנדרואיד הפתוח
פרויקט מקור [ משאבים , 4].
שימו לב כי לא גוגל ולא ברית המכשירים הפתוחים לא מייצגים כל אלה
Codecs אינם מפוזרים על ידי פטנטים של צד שלישי. אלה שמתכוונים להשתמש בקוד מקור זה בחומרה או
מוצרי תוכנה מומלץ ליישום קוד זה, כולל בתוכנת קוד פתוח או
Shareware, עשוי לדרוש רישיונות פטנטים מבעלי הפטנטים הרלוונטיים.
שֶׁמַע
שֵׁם

פרטי מפענח מקודד
קבצים הנתמכים
תוכן מונו/סטריאו בכל אחד
3GPP (.3GP) ו-
שילוב של שיעורי סיביות סטנדרטיים
MPEG-4 (.MP4, .M4A)
AAC LC/LTP
איקס
עד 160 Kbps וקבצי שיעורי דגימה. אין תמיכה ב- RAW
בין 8 ל 48 קילו הרץ
AAC (.AAC)
תוכן מונו/סטריאו בכל אחד
3GPP (.3GP) ו-
HE-AACV1
שילוב של שיעורי סיביות סטנדרטיים
MPEG-4 (.MP4, .M4A)
איקס
(AAC+)
עד 96 Kbps וקבצי שיעורי דגימה. אין תמיכה ב- RAW
בין 8 ל 48 קילו הרץ
AAC (.AAC)
תוכן מונו/סטריאו בכל אחד
HE-AACV2
3GPP (.3GP) ו-
שילוב של שיעורי סיביות סטנדרטיים
(משופר
MPEG-4 (.MP4, .M4A)
איקס
עד 96 KBPs ושיעורי דגימה
AAC+)
קבצים. אין תמיכה ב- RAW
בין 8 ל 48 קילו הרץ
AAC (.AAC)
AMR-NB
4.75 עד 12.2 Kbps שנדגמו @
קבצי 3GPP (.3GP)
איקס
איקס
8kHz
AMR-WB
9 שיעורים מ 6.60 קילטייט/שניות עד 23.85
קבצים -3 GPP (.3GP)
איקס
kbit/s נדגם @ 16khz
MP3
קבצי מונו/סטריאו 8-320kbps קבוע MP3 (.MP3) קבצים
איקס
(CBR) או שיעור סיביות משתנה (VBR)
סוג 0 ו- 1 (. Mid, .xmf,
MIDI סוג 0 ו- 1. DLS גרסה 1
MIDI
איקס
.mxmf). גם RTTTL/RTX
ו- 2. XMF ו- XMF נייד.
(.rtttl, .rtx), ota (.ota),

תמיכה בפורמטים של רינגטון
ו- iMelody (.imy)
RTTTL/RTX, OTA ו- IMELODY
אוג וורביס
.ogg
איקס
PCM ליניארי של 8- ו -16 סיביות (שיעורי למעלה
PCM
איקס
גַל
להגבלת החומרה)
תמונה
קבצים
שֵׁם
פרטי מפענח מקודד
נתמך
JPEG
איקס
איקס
בסיס+פרוגרסיבי
GIF
איקס
PNG
איקס
איקס
BMP
איקס
וִידֵאוֹ
קבצים
שֵׁם
פרטי מפענח מקודד
נתמך
3GPP (.3GP)
H.263
איקס
איקס
קבצים
3GPP (.3GP)
H.264
איקס
ו- MPEG-4
(.mp4) קבצים
MPEG4
איקס
קובץ 3GPP (.3GP)
SP
7. תאימות כלי המפתחים
יישומי מכשירים חייבים לתמוך בכלי המפתחים של אנדרואיד המסופקים ב- Android SDK.
באופן ספציפי, מכשירים תואמים אנדרואיד חייבים להיות תואמים ל:
Bridge Debug Debug או ADB [משאבים , 21]
יישומי מכשירים חייבים לתמוך בכל פונקציות ה- ADB כפי שתועדו באנדרואיד
SDK. דמון ה- ADB בצד המכשיר צריך להיות לא פעיל כברירת מחדל, אך חייב להיות משתמש-
מנגנון נגיש להפעלת גשר הבאגים של אנדרואיד.
שירות צג Dalvik Debug או DDMS [משאבים , 22]
יישומי מכשירים חייבים לתמוך בכל תכונות DDMS כפי שתועדו ב- Android SDK.
מכיוון ש- DDMS משתמש ב- ADB, תמיכה ב- DDMS צריכה להיות לא פעילה כברירת מחדל, אך יש לתמוך בה
בכל פעם שהמשתמש הפעיל את גשר הבאגים של אנדרואיד, כנ"ל.

קוף [משאבים, 23]
יישומי מכשירים חייבים לכלול את מסגרת הקופים ולהפוך אותה לזמינה עבור
יישומים לשימוש.
8. תאימות חומרה
אנדרואיד נועד לתמוך במיישמי מכשירים ויוצרים גורמי צורה חדשניים ותצורות.
במקביל מפתחי אנדרואיד מצפים לחומרה, חיישנים וממשקי API מסוימים בכל אנדרואיד
התקן. פרק זה מפרט את תכונות החומרה שכל המכשירים התואמים Android 1.6 חייבים לתמוך. ב
נדרשות נדרשות אנדרואיד 1.6, רוב תכונות החומרה (כמו WiFi, Compass ו- Accelerometer).
אם מכשיר כולל רכיב חומרה מסוים שיש לו ממשק API תואם עבור צד שלישי
מפתחים, יישום המכשיר חייב ליישם את ה- API כפי שהוגדר ב- Android SDK
תיעוד.
8.1. לְהַצִיג
אנדרואיד 1.6 כולל מתקנים המבצעים פעולות קנה מידה ושינוי אוטומטיות מסוימות תחת
נסיבות מסוימות, כדי להבטיח כי יישומי צד ג 'פועלים בצורה סבירה על חומרה
תצורות שלגביהן הם לא עוצבו בהכרח במפורש [משאבים, 24] . מכשירים חייבים
ליישם כראוי התנהגויות אלה, כמפורט בסעיף זה.
8.1.1. תצורות תצוגה סטנדרטיות
טבלה זו מפרטת את תצורות המסך הסטנדרטיות הנחשבות תואמות לאנדרואיד:
אֲלַכסוֹנִי
גודל מסך
צפיפות מסך
סוג מסך
רוחב (פיקסלים)
גובה (פיקסלים)
טווח אורך
קְבוּצָה
קְבוּצָה
(אינץ)
QVGA
240
320
2.6 - 3.0
קָטָן
נָמוּך
WQVGA
240
400
3.2 - 3.5
נוֹרמָלִי
נָמוּך
FWQVGA
240
432
3.5 - 3.8
נוֹרמָלִי
נָמוּך
HVGA
320
480
3.0 - 3.5
נוֹרמָלִי
בינוני
WVGA
480
800
3.3 - 4.0
נוֹרמָלִי
גָבוֹהַ
FWVGA
480
854
3.5 - 4.0
נוֹרמָלִי
גָבוֹהַ
WVGA
480
800
4.8 - 5.5
גָדוֹל
בינוני
FWVGA
480
854
5.0 - 5.8
גָדוֹל
בינוני
יש להגדיר יישומי מכשירים המתאימים לאחת מהתצורות הסטנדרטיות לעיל
כדי לדווח על גודל המסך המצוין ליישומים באמצעות Android.content.res.configuration [ משאבים,
25] כיתה.
לחלק מחבילות ה- APK יש ביטויים שאינם מזהים אותם כתומכים בטווח צפיפות ספציפי.
בעת הפעלת יישומים כאלה, האילוצים הבאים חלים:

• יישומי מכשירים חייבים לפרש את כל המשאבים הקיימים כמרפאה
"בינוני" (המכונה "MDPI" בתיעוד SDK.)
• כאשר פועלים על מסך צפיפות "נמוך", יישומי המכשירים חייבים להיקף בינוני/
נכסי MDPI בגורם של 0.75.
• כאשר פועלים במסך צפיפות "גבוה", יישומי המכשירים חייבים לגדול בינוני/
נכסי MDPI בגורם של 1.5.
• אסור ליישומי מכשירים בקנה מידה נכסים בטווח צפיפות, ועליהם קנה מידה
נכסים בדיוק על ידי גורמים אלה בין טווחי צפיפות.
8.1.2. תצורות תצוגה לא סטנדרטיות
הצגת תצורות שאינן תואמות את אחת התצורות הסטנדרטיות המפורטות בסעיף 8.2.1 דורשות
שיקול נוסף ועבודה להיות תואמים. על יישומי המכשירים לפנות לאנדרואיד
צוות תאימות כאמור בסעיף 12 לקבלת סיווגים לדלי בגודל מסך, צפיפות,
וגורם קנה מידה. כאשר נמסר עם מידע זה, יישומי המכשירים חייבים ליישם אותם
כמפורט.
שימו לב שתצורות תצוגה מסוימות (כגון מסכים גדולים מאוד או קטנים מאוד, ויחסי גובה מסוימים)
אינן תואמות באופן מהותי עם אנדרואיד 1.6; לכן מעודדים יישומי מכשירים
צור קשר עם צוות תאימות אנדרואיד מוקדם ככל האפשר בתהליך הפיתוח.
8.1.3. מדדי תצוגה
על יישומי מכשירים לדווח על ערכים נכונים עבור כל מדדי התצוגה המוגדרים ב
Android.util.displaymetrics [משאבים , 26].
8.2. מקלדת
יישומי מכשירים:
• חייב לכלול תמיכה במסגרת ניהול הקלט (המאפשרת צד ג '
מפתחים ליצירת מנועי ניהול קלט - כלומר מקלדת רכה) כמפורט ב
מפתח. Android.com
• חייב לספק לפחות יישום מקלדת רכה אחת (ללא קשר אם קשה
מקלדת קיימת)
• עשוי לכלול יישומי מקלדת רכים נוספים
• עשוי לכלול מקלדת חומרה
• אסור לכלול מקלדת חומרה שאינה תואמת את אחד הפורמטים שצוינו
ב- Android.content.res.configuration [ משאבים, 25] (כלומר Qwerty, או 12-Key)
8.3. ניווט ללא מגע
יישומי מכשירים:
• רשאי להשמיט אפשרויות ניווט שאינן מגע (כלומר, עשוי להשמיט כדור עקיבה, כרית כיוון 5 כיוונית או
גַלגַל)
• חייב לדווח באמצעות Android.content.res.configuration [משאבים , 25] הערך הנכון עבור
חומרת המכשיר

8.4. כיוון מסך
על מכשירים תואמים לתמוך באוריינטציה דינאמית על ידי יישומים לדיוקן או נוף
כיוון מסך. כלומר, על המכשיר לכבד את בקשת היישום למסך ספציפי
נטייה. יישומי מכשירים עשויים לבחור בכיוון דיוקן או נוף כברירת מחדל.
על התקנים לדווח על הערך הנכון עבור האוריינטציה הנוכחית של המכשיר, בכל פעם שנשאל באמצעות
Android.content.res.Configuration.orientation, android.view.display.getorientation () או ממשקי API אחרים.
8.5. קלט מסך מגע
יישומי מכשירים:
• חייב להיות מסך מגע
• יכול להיות שיש מסך מגע קיבול או התנגדות
• חייב לדווח על הערך של Android.content.res.configuration [ משאבים, 25] המשקף
המתאים לסוג מסך המגע הספציפי במכשיר
8.6. יו אס בי
יישומי מכשירים:
• חייב ליישם לקוח USB, ניתן לחיבור למארח USB עם יציאת USB-A רגילה
• חייב ליישם את גשר הבאגים של אנדרואיד מעל USB (כמתואר בסעיף 7)
• חייב ליישם לקוח אחסון המוני USB עבור האחסון הנשלף/מדיה קיים ב
התקן
• צריך להשתמש בגורם צורת המיקרו USB בצד המכשיר
• צריך ליישם תמיכה במפרט האחסון המוני USB (כך שנשלף
או לאחסון קבוע במכשיר ניתן לגשת ממחשב מארח)
• עשוי לכלול יציאה לא סטנדרטית בצד המכשיר, אך אם כן חייבים לשלוח בכבל המסוגל
חיבור ה- Pinout המותאם אישית ליציאת USB-A רגילה
8.7. מפתחות ניווט
פונקציות הבית, התפריט והגב חיוניות לפרדיגמת ניווט אנדרואיד. התקן
היישומים חייבים להנגיש פונקציות אלה למשתמש בכל עת, ללא קשר ליישום
מדינה. יש ליישם פונקציות אלה באמצעות כפתורים ייעודיים. הם עשויים להיות מיושמים
באמצעות תוכנה, מחוות, לוח מגע וכו ', אך אם כן עליהם להיות תמיד נגישים ולא מעורפלים או
להפריע לאזור תצוגת היישום הזמין.
על מיישמי מכשירים לספק גם מפתח חיפוש ייעודי. גם מיישמי מכשירים עשויים
ספק מפתחות שליחה וקצה לשיחות טלפון.
8.8. וויי - פיי
על יישומי מכשירים לתמוך ב- 802.11b ו- 802.11g, ועשויים לתמוך ב- 802.11a.

8.9. מַצלֵמָה
יישומי מכשירים חייבים לכלול מצלמה. המצלמה הכלולה:
• חייב להיות בעל החלטה של ​​לפחות 2 מגה -פיקסל
• צריך להיות מיקוד אוטומטי של חומרה, או מיקוד אוטומטי של תוכנה המיושם במצלמה
מנהל התקן (שקוף לתוכנת יישומים)
• יכול להיות שיש לו מיקוד קבוע או edof (עומק מורחב של שדה)
• עשוי לכלול פלאש. אם המצלמה כוללת פלאש, אסור להדליק את מנורת הפלאש בזמן
Android.hardware.camera.previewcallback מופע נרשם בתצוגה מקדימה של מצלמה
משטח.
יישומי מכשירים חייבים ליישם את ההתנהגויות הבאות עבור ממשקי ה- API הקשורים למצלמה
[משאבים, 27] :
1. אם יישום מעולם לא קרא ל- Android.hardware.camera.parameters.setPreviewFormat (int),
אז על המכשיר להשתמש ב- Android.hardware.pixelformat.ycbcr_420_sp לקבלת נתוני תצוגה מקדימה
מסופק לשיחות חוזרות בקשה.
2. אם יישום רושם Android.hardware.camera.previewCallback ו-
מערכת קוראת לשיטת OnPreviewFrame () כאשר פורמט התצוגה המקדימה הוא YCBCR_420_SP,
נתונים בבייט [] שהועברו ל- OnPreviewFrame () חייבים להיות עוד יותר בתבנית הקידוד NV21.
(זהו הפורמט המשמש באופן טבעי על ידי משפחת חומרת 7K.) כלומר, NV21 חייב להיות ברירת המחדל.
8.9.1. מצלמות שאינן AutoFocus
אם למכשיר חסר מצלמה מיקוד אוטומטי, על מיישם המכשיר לעמוד בדרישות הנוספות ב
הסעיף הזה. יישומי מכשירים חייבים ליישם את ממשק ה- API המלא של המצלמה הכלול ב- Android 1.6
תיעוד SDK בצורה סבירה כלשהי, ללא קשר ליכולות של חומרת מצלמה בפועל.
עבור אנדרואיד 1.6, אם המצלמה חסרה מיקוד אוטומטי, על יישום המכשיר לדבוק בדברים הבאים:
1. על המערכת לכלול מאפיין מערכת לקריאה בלבד בשם "ro.workaround.noautofocus"
עם הערך של "1". ערך זה מיועד לשמש יישומים כמו שוק אנדרואיד ל
זהה באופן סלקטיבי יכולות מכשירים, ויוחלף בגרסה עתידית של אנדרואיד עם א
API חזק.
2. אם יישום מתקשר ל- Android.hardware.camera.autofocus (), המערכת חייבת להתקשר ל
שיטת התקשרות חוזרת Onautofocus () על כל רשום
Android.hardware.camera.autofocuscallback מקרים, למרות שאין שום מיקוד בפועל
קרה. זה כדי להימנע מהיישומים הקיימים על ידי המתנה לנצח למיקוד אוטומטי
התקשרות החוזרת שלעולם לא תגיע.
3. השיחה לשיטת Autofovuscallback.onautofocus () חייבת להיות מופעלת על ידי הנהג או
מסגרת באירוע חדש על חוט המסגרת הראשי של LOOPER. כלומר camera.autofocus ()
אסור להתקשר ישירות
דגם השחלה של מסגרת וישבור אפליקציות.
8.10. מד תאוצה
יישומי מכשירים חייבים לכלול תאוצה של 3 צירים ועליהם להיות מסוגלים לספק אירועים בשעה
לפחות 50 הרץ. מערכת הקואורדינטות המשמשת את מד תאוצה חייבת לעמוד בחיישן אנדרואיד
תיאום מערכת כמפורט בממשקי ה- API של אנדרואיד [משאבים , 28].

8.11. מצפן
יישומי מכשירים חייבים לכלול מצפן של 3 צירים ועליו להיות מסוגלים לספק אירועים לפחות
10 הרץ. מערכת הקואורדינטות המשמשת את המצפן חייבת לעמוד בקואורדינטת חיישן אנדרואיד
המערכת כהגדרתה בממשק ה- API של אנדרואיד [משאבים , 28].
8.12. ג'י.פי. אס
יישומי מכשירים חייבים לכלול GPS, וצריך לכלול סוג כלשהו של "GPS בסיוע"
טכניקה למזעור זמן נעילת GPS.
8.13. טלפוניה
יישומי מכשירים:
• חייב לכלול טלפוניה של GSM או CDMA
• חייב ליישם את ממשקי ה- API המתאימים כמפורט בתיעוד SDK אנדרואיד ב
מפתח. Android.com
שים לב שדרישה זו מרמזת כי התקנים שאינם טלפונים אינם תואמים לאנדרואיד 1.6; דְמוּי אָדָם
1.6 מכשירים חייבים לכלול חומרת טלפוניה. אנא עיין בנספח ג 'למידע על אי-טלפון
מכשירים.
8.14. בקרות נפח
מכשירים תואמים אנדרואיד חייבים לכלול מנגנון המאפשר למשתמש להגדיל ולהקטין את
נפח שמע. יישומי מכשירים חייבים להפוך את הפונקציות הללו לזמינות למשתמש בכל עת,
ללא קשר למצב היישום. פונקציות אלה עשויות להיות מיושמות באמצעות מפתחות חומרה פיזית,
תוכנה, מחוות, לוח מגע וכו ', אך הם חייבים להיות תמיד נגישים ולא מעורפלים או להפריע
עם אזור תצוגת היישום הזמין (ראה תצוגה לעיל).
כאשר משתמשים בכפתורים אלה, יש לייצר את אירועי המפתח המתאימים ולשלוח אותם
יישום חזית. אם האירוע לא יורט ושקע על ידי היישום אז המכשיר
על יישום לטפל באירוע כבקרת נפח מערכת.
9. תאימות ביצועים
אחת המטרות של תוכנית תאימות אנדרואיד היא להבטיח חווית יישום עקבית עבור
צרכנים. יישומים תואמים חייבים להבטיח לא רק כי יישומים פשוט פועלים כראוי
המכשיר, אך הם עושים זאת עם ביצועים סבירים וחוויית משתמש טובה בסך הכל.
יישומי מכשירים חייבים לעמוד במדדי ביצועי המפתח של מכשיר תואם אנדרואיד 1.6,
כמו בטבלה למטה:
מֶטרִי
סף ביצועים
הערות

זה נבדק על ידי CTS.
היישומים הבאים
זמן ההשקה נמדד כזמן הכולל ל
צריך להשיק בתוך
טעינה מלאה של פעילות ברירת המחדל עבור
יישום
זמן מוגדר.
יישום, כולל הזמן שלוקח כדי להתחיל את
זמן שיגור
דפדפן: פחות מ 1300 מ '
תהליך לינוקס, טען את חבילת האנדרואיד לתוך
MMS/SMS: פחות מ- 700M
דאלוויק VM, וקרא OnCreate.
אזעקה: פחות מ- 650 מ '
יישומים מרובים יהיו
זה נבדק על ידי CTS.
הושק. השקה מחודשת של
יישום ראשון בו זמנית צריך
יישומים
שלם לוקח פחות מה-
זמן ההשקה המקורי.
10. תאימות מודל אבטחה
על יישומי מכשירים ליישם מודל אבטחה התואם את אבטחת פלטפורמת אנדרואיד
מודל כהגדרתו במסמך התייחסות לאבטחה והרשאות בממשקי ה- API [משאבים, 29] ב
תיעוד מפתחים אנדרואיד. יישומי מכשירים חייבים לתמוך בהתקנת חתימה עצמית
בקשות מבלי לדרוש הרשאות/תעודות נוספות מצד צד שלישי/רשויות.
באופן ספציפי, מכשירים תואמים חייבים לתמוך במנגנוני האבטחה הבאים:
10.1. הרשאות
יישומי מכשירים חייבים לתמוך במודל הרשאות אנדרואיד כהגדרתה באנדרואיד
תיעוד מפתחים [ משאבים , 9]. באופן ספציפי, על יישומים לאכוף כל הרשאה
מוגדר כמתואר בתיעוד SDK; לא ניתן להשמיט, לשנות או להתעלם מהרשאות.
יישומים רשאים להוסיף הרשאות נוספות, בתנאי שמיתרי ההרשאה החדשים אינם נמצאים ב
אנדרואיד.* מרחב שמות.
10.2. בידוד משתמש ועיבוד
על יישומי מכשירים לתמוך בדגם ארגז החול של יישום אנדרואיד, בו כל יישום
פועל כ- UID ייחודי בסגנון יוניקס ובתהליך נפרד.
יישומי מכשירים חייבים לתמוך בהפעלת יישומים מרובים כאותו מזהה משתמש לינוקס, המסופק
כי היישומים חתומים ונבנים כראוי, כהגדרתה באבטחה ובהרשאות
הפניה [ משאבים , 29].

10.3. הרשאות מערכת קבצים
על יישומי מכשירים לתמוך במודל הרשאות הגישה לקבצי אנדרואיד כהגדרתה AS
מוגדר בהפניה לאבטחה והרשאות [משאבים , 29].
11. חבילת מבחן תאימות
יישומי מכשירים חייבים לעבור את חבילת בדיקות תאימות אנדרואיד (CTS) [ משאבים, 3] זמינה
מפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד, באמצעות תוכנת המשלוח הסופית במכשיר. בנוסף,
על מיישמי מכשירים להשתמש ביישום ההתייחסות בעץ הקוד הפתוח אנדרואיד
ככל האפשר, ועליו להבטיח תאימות במקרים של עמימות ב- CTS ולכל אחד
יישום מחדש של חלקים מקוד מקור ההתייחסות.
ה- CTS נועד להפעלה במכשיר בפועל. כמו כל תוכנה, ה- CTS עשויה עצמה להכיל באגים.
ה- CT
CTS עשוי לשחרר עבור אנדרואיד 1.6. עם זאת, שחרורים כאלה יתקנו רק באגים התנהגותיים ב- CTS
בדיקות ולא יטיל כל בדיקות, התנהגויות או ממשקי API חדשים לשחרור פלטפורמה נתון.
12. צרו קשר
אתה יכול ליצור קשר עם צוות תאימות אנדרואיד בכתובת compatiberibily@android.com לקבלת הבהרות הקשורות
הגדרה תואמת זו וכדי לספק משוב על הגדרה זו.

נספח א: כוונות יישום נדרשות
הערה: רשימה זו היא זמנית ותעדכן בעתיד.
פעולות יישום
תוכניות סוגי פומביות
(אף אחד)
טקסט/מישור

http
טקסט/html
דפדפן
Android.intent.Action.View
https
יישום/xhtml+xml
יישום/
vnd.wap.xhtml+xml

(אף אחד)
Android.intent.Action.web_search
http
(אף אחד)
https
Android.Media.Action.Image_Capture
Android.Media.Action.still_image_camera

מַצלֵמָה
Android.Media.Action.video_camera
Android.Media.Action.video_capture

vnd.android.cursor.dir/
Android.intent.Action.View
תמונה
Android.intent.action.get_content
vnd.android.cursor.dir/
Android.intent.Action.pick
וִידֵאוֹ
Android.intent.Action.Attach_Data
תמונה/*
וִידֵאוֹ/*

Android.intent.Action.View
RTSP
וידאו/MP4
וידאו/3GP

Android.intent.Action.View
http
וידאו/3GPP
וידאו/3GPP2

Android.intent.Action.dial
טלפון /
Android.intent.Action.View
טל
אנשי קשר
Android.intent.Action.call
Android.intent.Action.dial
vnd.android.cursor.dir/
Android.intent.Action.View
אדם

vnd.android.cursor.dir/
אדם
vnd.android.cursor.dir/

Android.intent.Action.pick
טלפון
vnd.android.cursor.dir/
כתובת דואר

vnd.android.cursor.item/
אדם
vnd.android.cursor.item/

Android.intent.action.get_content
טלפון
vnd.android.cursor.item/
כתובת דואר

טקסט/מישור
אימייל
Android.intent.Action.send
תמונה/*
וִידֵאוֹ/*

Android.intent.Action.View
Mailto
Android.intent.Action.sendto
סמס
Android.intent.Action.View
סמסטו
Sms / mms android.intent.action.sendto
מ"מ
MMSTO

שֶׁמַע/*
יישום/OGG

מוּסִיקָה
Android.intent.Action.View
קוֹבֶץ
יישום/x-ogg
יישום/iTunes

שמע/MP3
שמע/X-MP3

Android.intent.Action.View
http
שמע/MPEG
שמע/MP4
AUDIO/MP4A-LATM

vnd.android.cursor.dir/
ArtistalBum
vnd.android.cursor.dir/
אַלבּוֹם
vnd.android.cursor.dir/

Android.intent.Action.pick
משחק עכשיו
vnd.android.cursor.dir/
מַסלוּל
nd.android.cursor.dir/
רשימת השמעה
vnd.android.cursor.dir/
וִידֵאוֹ

כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת/*
שֶׁמַע/*

Android.intent.action.get_content
יישום/OGG
יישום/x-ogg
וִידֵאוֹ/*


תוֹכֶן
חֲבִילָה
Android.intent.Action.View
קוֹבֶץ
מתקין
חֲבִילָה
קוֹבֶץ
Android.intent.Action.package_install
http
https

Android.intent.Action.all_apps
Android.Settings.Settings
Android.settings.wireless_settings
Android.settings.airplane_mode_settings
Android.settings.wifi_settings
Android.settings.apn_settings
Android.settings.bluetooth_settings
Android.settings.date_settings
Android.settings.locale_settings

הגדרות
Android.settings.input_method_settings
com.android.settings.sound_settings
com.android.settings.display_settings
Android.settings.security_setting
Android.settings.location_source_settings
Android.settings.internal_storage_settings
Android.settings.memory_card_settings
Android.intent.Action.set_wallpaper

לחפש
Android.intent.Action.search
שאילתא
Android.intent.Action.search_long_press
קוֹל
Android.intent.Action.voice_command
ניהול אנשי קשר
פעולת כוונה
תיאור
מתחיל פעילות המאפשרת למשתמש לבחור
INTECT_IMAGE
איש קשר לצילום תמונה ל.
בשימוש
Extra_Create_Descript
עם show_or_create_contact אל
ציין תיאור מדויק להיות


מוצג כאשר הוא מבקש את המשתמש אודות
יצירת איש קשר חדש.

בשימוש
עם show_or_create_contact
אל
Extra_force_create
כוח ליצור קשר חדש אם לא
קשר תואם שנמצא.

זו הכוונה שפוטרת כאשר א
SEARCH_SUGGESTION_CLICKED
לוחצים על הצעת חיפוש.
זו הכוונה שפוטרת כאשר א
חיפוש_סוגסטיון_ CREATE_CONTACT_CLICKED הצעת חיפוש ליצירת א
לחיצה על איש הקשר.
זו הכוונה שפוטרת כאשר א
SEARCH_SUGGESTION_DIAL_NUMBER_CLICKED
הצעת חיפוש לחיוג מספר
לוחצים על.

לוקח כזנת URI נתונים עם MailTo:
Show_or_create_contact
או טל: סכמה.

נספח ב ': כוונות שידור נדרשות הערה: רשימה זו היא זמנית, והיא תהיה
עודכן בעתיד.

פעולת כוונה
תיאור
פעולת שידור: זה משודר פעם אחת, אחרי
Action_Boot_Completed
המערכת סיימה אתחול.
פעולת שידור: זה משודר פעם אחת, כאשר א
ACTION_CALL_BUTTON
השיחה מתקבלת.
פעולת שידור: "כפתור המצלמה" היה
ACTION_CAMERA_BUTTON
לחוץ.
פעולת שידור: הנוכחית
Action_Configuration_Changed
לתצורת המכשירים (אוריינטציה, אזור וכו ') יש
השתנה.
ACTION_DATE_CHANGED
פעולת שידור: התאריך השתנה.
פעולת שידור: מציינת מצב זיכרון נמוך
ACTION_DEVICE_STORAGEY_LOW
במכשיר
פעולת שידור: מציינת מצב זיכרון נמוך
ACTION_DEVICE_STORAGEY_OK
במכשיר כבר לא קיים
פעולת שידור: אוזניות קווית מחוברות או
Action_headset_plug
לא מנותק.
פעולת שידור: שיטת קלט הייתה
ACTION_INPUT_METHOD_CHANGED
השתנה.
פעולת שידור: התקשורת החיצונית הוסרה
ACTION_MEDIA_BAD_REMOVAL
מחריץ קלף SD, אבל Mount Point לא היה
לא הועלה.
פעולת שידור: "כפתור המדיה" היה
ACTION_MEDIA_BUTTON
לחוץ.
פעולת שידור: מדיה חיצונית קיימת, ו
בדוק את הדיסק את השביל לנקודת ההר
Action_Media_Checking
אמצעי הבדיקה כלולים ב
שדה כוונה.
פעולת שידור: המשתמש הביע את הרצון
Action_Media_eject
הסר את אמצעי האחסון החיצוניים.
פעולת שידור: מדיה חיצונית קיימת ו
ACTION_MEDIA_MONTED
רכוב בנקודת ההר שלה.
פעולת שידור: מדיה חיצונית קיימת, אך היא
באמצעות FS לא תואם (או ריק) הנתיב אל
ACTION_MEDIA_NOFS
נקודת הרכבה של מדיה הבדיקה היא
הכלול בכוונה. שדה דתא.
פעולת שידור: מדיה חיצונית הייתה
ACTION_MEDIA_EMOKED
הוסר.
פעולת שידור: סורק התקשורת סיים
ACTION_MEDIA_SCANNER_FINISHED
סריקת מדריך.
פעולת שידור: בקש מסורק התקשורת
ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE
סרוק קובץ והוסף אותו למסד הנתונים המדיה.

פעולת שידור: סורק התקשורת התחיל
ACTION_MEDIA_SCANNER_STARTED
סריקת מדריך.
פעולת שידור: מדיה חיצונית אינה מוסרת
ACTION_MEDIA_SHARED
מכיוון שהוא משותף באמצעות אחסון המוני USB.
פעולת שידור: מדיה חיצונית קיימת אך
Action_Media_unmountable
לא ניתן להתקין.
פעולת שידור: מדיה חיצונית קיימת, אך
Action_Media_unmounted
לא הותקן בנקודת ההר שלה.
פעולת שידור: שיחה יוצאת עומדת להיות
ACTION_NEW_OUTETION_CALL
מוּצָב.
פעולת שידור: חבילת אפליקציות חדשה כוללת
Action_package_added
הותקן במכשיר.
פעולת שידור: חבילת יישומים קיימת
Action_package_changed
השתנה (למשל רכיב היה
מופעל או מושבת.
פעולת שידור: המשתמש פינה את הנתונים של
חבילה. יש להקדים את זה
על ידי Action_package_restarted, לאחר מכן
Action_package_data_cleared
כל הנתונים המתמשכים שלה נמחקים וזה
שידור נשלח. שים לב שהחבילה המנוקה
לא מקבל שידור זה. הנתונים מכילים
שם החבילה.
פעולת שידור: חבילת יישומים קיימת
הוסר מהמכשיר. הנתונים
Action_package_emoded
מכיל את שם החבילה. החבילה
זה המותקן אינו מקבל כוונה זו.
פעולת שידור: גרסה חדשה של יישום
ACTION_PACKAGE_REPLADED
הותקנה החבילה, והחליפה קיימת
גרסה שהותקנה בעבר.
פעולת שידור: המשתמש הפעיל מחדש א
החבילה, וכל התהליכים שלה נהרגו.
כל מצב זמן הריצה הקשור אליו (תהליכים,
ACTION_PACKAGE_RESTARTED
יש להסיר אזעקות, התראות וכו '). הערה
שהחבילה המופעלת מחדש לא מקבלת זאת
מִשׁדָר. הנתונים מכילים את השם של
חֲבִילָה.
פעולת שידור: יש לספקי תוכן
חלקים ממרחב השמות שלהם שם הם מפרסמים חדשים
Action_Provider_Changed
אירועים או פריטים שהמשתמש עשוי להיות במיוחד
מעוניין ב.
Action_screen_off
פעולת שידור: נשלח לאחר שהמסך יכבה.
Action_screen_on
פעולת שידור: נשלח לאחר שהמסך יופעל.
פעולת שידור: מזהה משתמש הוסר
ACTION_UID_EMOKED
מהמערכת.
פעולת שידור: המכשיר נכנס ל- USB
Action_ums_connected
מצב אחסון המוני.

פעולת שידור: המכשיר יצא מ- USB
Action_ums_disconnected
מצב אחסון המוני.
פעולת שידור: נשלח כאשר המשתמש קיים
ACTION_USER_PRESENT
לאחר שהתקן מתעורר (למשל כאשר שומר המפתח הוא
נעלם).
פעולת שידור: טפט המערכת הנוכחי
ACTION_WALLPAPER_CHANGED
השתנה.
Action_time_changed
פעולת שידור: הזמן נקבע.
Action_time_tick
פעולת שידור: הזמן הנוכחי השתנה.
Action_timezone_changed
פעולת שידור: אזור הזמן השתנה.
פעולת שידור: מצב הטעינה, או חיוב
Action_Battery_Changed
רמת הסוללה השתנתה.
פעולת שידור: מציינת מצב סוללה נמוך
Action_Battery_low
במכשיר. שידור זה תואם את
דיאלוג מערכת "אזהרת סוללה נמוך".
פעולת שידור: מציינת שהסוללה עכשיו בסדר
אחרי שהיה נמוך. זה יישלח
Action_Battery_okay
אחרי Action_battery_low ברגע שהסוללה
חזר למצב בסדר.
מצב רשת
פעולת כוונה
תיאור
פעולת כוונת שידור המציינת כי
Network_state_changed_action
מצב של קישוריות Wi-Fi השתנה.
פעולת כוונת שידור המציינת כי
Rssi_changed_action
RSSI (חוזק האות) השתנה.
פעולת כוונת שידור המעידה כי א
Admicant_state_changed_action
החיבור למבקש היה
מבוסס או אבוד.
פעולת כוונה משודרת המציינת כי Wi-Fi
Wifi_state_changed_action
הופעל, מושבת, הפעלה,
השבתה, או לא ידועה.
מזהי הרשת של הרשתות המוגדרות
Network_IDS_CHANGED_ACTION
יכול היה להשתנות.
פעולת כוונת שידור המציינת כי
Action_background_data_setting_changed הגדרה לשימוש בנתוני רקע
ערכים שהשתנו.
כוונת שידור המציינת ששינוי ב
קישוריות_האקט
קישוריות הרשת התרחשה.
פעולת שידור: המשתמש החליף את
ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED
טלפון למצב מטוס או מחוץ למטוס.


נספח ג: שיקולים עתידיים נספח זה מבהיר חלקים מסוימים של אנדרואיד זה
1.6 הגדרת תאימות, ובמקרים מסוימים דנים בשינויים צפויים או מתוכננים המיועדים לא
גרסה עתידית של פלטפורמת אנדרואיד. נספח זה מיועד למטרות מידע ותכנון בלבד, ו
אינו חלק מהגדרת התאימות עבור אנדרואיד 1.6.
1. מכשירים שאינם טלפונים
אנדרואיד 1.6 מיועד אך ורק לטלפונים; פונקציונליות טלפוניה אינה אופציונלית. גרסאות עתידיות
של פלטפורמת אנדרואיד צפויים להפוך את הטלפוניה לאופציונלית (ובכך לאפשר אנדרואיד שאינו טלפונים
מכשירים), אך רק טלפונים תואמים לאנדרואיד 1.6.
2. תאימות Bluetooth
שחרור אנדרואיד 1.6 של אנדרואיד אינו תומך בממשקי API של Bluetooth, כך מנקודת מבט תאימות
Bluetooth אינו מטיל שיקולים לגרסה זו של הפלטפורמה. עם זאת, גרסה עתידית
של אנדרואיד יציג ממשקי API של Bluetooth. בשלב זה, תמיכה ב- Bluetooth תהפוך לחובה עבור
תְאִימוּת.
כתוצאה מכך, אנו ממליצים בחום שמכשירי אנדרואיד 1.6 כוללים Bluetooth, כך שהם יהיו
תואם לגרסאות עתידיות של אנדרואיד הדורשות Bluetooth.
3. רכיבי חומרה נדרשים
כל רכיבי החומרה בסעיף 8 (כולל WiFi, מגנטומטר/מצפן, תאוצה וכו ')
נדרש וייתכן שלא יושמט. גרסאות עתידיות של אנדרואיד צפויות להפוך כמה (אך לא לכולם) של
רכיבים אלה אופציונליים, בד בבד עם כלים תואמים למפתחי צד ג 'לטפל בהם
שינויים.
4. יישומי דוגמה
מסמך הגדרת התאימות לגרסה עתידית של אנדרואיד יכלול נרחב יותר ו
רשימת יישומים מייצגת מאלה המופיעים בסעיף 4, לעיל. עבור אנדרואיד 1.6,
יש לבחון יישומים המפורטים בסעיף 4.
5. גע במסכים
גרסאות עתידיות של הגדרת התאימות עשויות לאפשר למכשירים להשמיט מסכי מגע.
עם זאת, כיום חלק גדול מהיישום של מסגרת אנדרואיד מניחה את קיומו של א
מסך מגע; השמטת מסך מגע תשבר משמעותית את כל היישומים הנוכחיים של אנדרואיד של צד שלישי,
אז באנדרואיד 1.6 מסך מגע נדרש לתאימות.

6. ביצועים
גרסאות עתידיות של CT
רכיבי יישום:
• גרפיקה דו מימדית
• גרפיקה תלת מימדית
• הפעלת וידאו
• השמעת שמע
• הפעלת Bluetooth A2DP

מתווה מסמך