Android 2.2 Uyumluluk Tanımı

Telif hakkı © 2010, Google Inc. Tüm hakları saklıdır.
uyumluluk@android.com

İçindekiler

1. Giriş
2. Kaynaklar
3. Yazılım
4. Referans Yazılım Uyumluluğu
5. Uygulama Paketleme Uyumluluğu
6. Multimedya Uyumluluğu
7. Geliştirici Aracı Uyumluluğu
8. Donanım Uyumluluğu
9. Performans Uyumluluğu
10. Güvenlik Modeli Uyumluluğu
11. Uyumluluk Test Paketi
12. Güncellenebilir Yazılım
13. Bize Ulaşın
Ek A - Bluetooth Test Prosedürü

1. Giriş

Bu belge, cep telefonlarının Android 2.2 ile uyumlu olması için karşılanması gereken gereksinimleri sıralamaktadır.

"Must", "must not", "required", "shall", "shall not", "should", "should not", "tavsiye edilen", "olabilir" ve "isteğe bağlı" kullanımları IETF standardına göredir RFC2119'da [ Kaynaklar, 1 ] tanımlanmıştır.

Bu belgede kullanıldığı şekliyle "cihaz uygulayıcısı" veya "uygulayıcı", Android 2.2 çalıştıran bir donanım/yazılım çözümü geliştiren kişi veya kuruluştur. Bir "cihaz uygulaması" veya "uygulama", bu şekilde geliştirilen donanım/yazılım çözümüdür.

Android 2.2, cihaz uygulamaları ile uyumlu kabul edilmesi için:

 • Referans yoluyla dahil edilen tüm belgeler dahil olmak üzere bu Uyumluluk Tanımında sunulan gereklilikleri karşılamalıdır ZORUNLU.
 • Cihaz uygulamasının yazılımı tamamlandığında mevcut olan en son Android Uyumluluk Test Paketi (CTS) sürümünü GEÇMELİDİR. (CTS, Android Açık Kaynak Projesinin [ Kaynaklar, 2 ] bir parçası olarak mevcuttur.) CTS, bu belgede belirtilen bileşenlerin hepsini olmasa da çoğunu test eder.

Bu tanımın veya CTS'nin sessiz, belirsiz veya eksik olduğu durumlarda, mevcut uygulamalarla uyumluluğun sağlanması cihaz uygulayıcısının sorumluluğundadır. Bu nedenle, Android Açık Kaynak Projesi [ Kaynaklar, 3 ] Android'in hem referans hem de tercih edilen uygulamasıdır. Cihaz uygulayıcılarının, uygulamalarını Android Açık Kaynak Projesi'nde bulunan "yukarı akış" kaynak koduna dayandırmaları şiddetle tavsiye edilir. Bazı bileşenler varsayımsal olarak alternatif uygulamalarla değiştirilebilirken, CTS testlerini geçmek önemli ölçüde zorlaşacağından bu uygulama kesinlikle önerilmez. Uyumluluk Test Paketi dahil ve ötesinde, standart Android uygulamasıyla tam davranışsal uyumluluk sağlamak uygulayıcının sorumluluğundadır. Son olarak, belirli bileşen ikamelerinin ve modifikasyonlarının bu belge tarafından açıkça yasaklandığını unutmayın.

2. Kaynaklar

 1. IETF RFC2119 Gereksinim Düzeyleri: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. Android Uyumluluk Programına Genel Bakış: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. Android Açık Kaynak Projesi: http://source.android.com/
 4. API tanımları ve belgeleri: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. Android İzinleri referansı: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build referansı: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. Android 2.2 izin verilen sürüm dizeleri: http://source.android.com/compatibility/2.2/versions.html
 8. android.webkit.WebView sınıfı: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. Dalvik Sanal Makine özelliği: dalvik/docs adresindeki Android kaynak kodunda mevcuttur
 11. Uygulama Widget'ları: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 12. Bildirimler: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 13. Uygulama Kaynakları: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 14. Durum Çubuğu simge stili kılavuzu: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 15. Arama Yöneticisi: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 16. Tostlar: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 17. Canlı Duvar Kağıtları: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 18. Android için uygulamalar: http://code.google.com/p/apps-for-android
 19. Başvuru aracı belgeleri (adb, aapt, ddms için): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 20. Android apk dosyası açıklaması: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 21. Manifest dosyaları: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 22. Maymun test aracı: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 23. Android Donanım Özellikleri Listesi: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 24. Birden Çok Ekranı Destekleme: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 25. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 26. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 27. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 28. Sensör koordinat alanı: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 29. Android Güvenliği ve İzinleri referansı: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 30. Bluetooth API'sı: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

Bu kaynakların birçoğu doğrudan veya dolaylı olarak Android 2.2 SDK'dan türetilmiştir ve işlevsel olarak o SDK'nın belgelerindeki bilgilerle aynı olacaktır. Bu Uyumluluk Tanımının veya Uyumluluk Test Paketinin SDK belgeleriyle uyuşmadığı durumlarda, SDK belgeleri yetkili kabul edilir. Yukarıda yer alan referanslarda sağlanan herhangi bir teknik ayrıntı, bu Uyumluluk Tanımının bir parçası olarak kabul edilir.

3. Yazılım

Android platformu, bir dizi yönetilen API, bir dizi yerel API ve Intent sistemi ve web uygulaması API'leri gibi "soft" API'ler gövdesi içerir. Bu bölüm, uyumluluğun ayrılmaz bir parçası olan donanım ve yazılım API'lerinin yanı sıra belirli diğer ilgili teknik ve kullanıcı arabirimi davranışlarını ayrıntılı olarak açıklar. Cihaz uygulamaları bu bölümdeki tüm gereksinimlere uygun OLMALIDIR.

3.1. Yönetilen API Uyumluluğu

Yönetilen (Dalvik tabanlı) yürütme ortamı, Android uygulamaları için birincil araçtır. Android uygulama programlama arabirimi (API), yönetilen VM ortamında çalışan uygulamalara maruz kalan Android platform arabirimleri kümesidir. Cihaz uygulamaları, Android 2.2 SDK tarafından kullanıma sunulan herhangi bir belgelenmiş API'nin tüm belgelenmiş davranışları dahil olmak üzere eksiksiz uygulamalarını SAĞLAMALIDIR [ Kaynaklar, 4 ].

Cihaz uygulamaları, bu Uyumluluk Tanımının özellikle izin verdiği durumlar dışında, herhangi bir yönetilen API'yi İHMAL ETMEMELİ, API arayüzlerini veya imzalarını değiştirmemeli, belgelenmiş davranıştan sapmamalı veya işlem yapılmayanları içermemelidir ZORUNLU.

3.2. Esnek API Uyumluluğu

Android, Bölüm 3.1'deki yönetilen API'lere ek olarak, Android uygulamalarının uygulama derleme zamanında uygulanamayan Amaçlar, izinler ve benzer yönleri gibi yalnızca çalışma zamanı için önemli bir "yazılımsal" API içerir. Bu bölüm, Android 2.2 ile uyumluluk için gerekli olan "yumuşak" API'leri ve sistem davranışlarını ayrıntılarıyla açıklar. Cihaz uygulamaları bu bölümde sunulan tüm gereksinimleri karşılamalıdır ZORUNLU.

3.2.1. İzinler

Cihaz uygulayıcıları, İzin referans sayfasında [ Kaynaklar, 5 ] belgelendiği gibi tüm izin sabitlerini desteklemeli ve uygulamalıdır ZORUNLU. Bölüm 10'da Android güvenlik modeliyle ilgili ek gereksinimlerin listelendiğini unutmayın.

3.2.2. Yapı Parametreleri

Android API'leri, android.os.Build sınıfında [ Resources, 6 ] mevcut cihazı tanımlaması amaçlanan bir dizi sabit içerir. Cihaz uygulamalarında tutarlı, anlamlı değerler sağlamak için aşağıdaki tablo, cihaz uygulamalarının uyması GEREKEN bu değerlerin biçimlerine ilişkin ek kısıtlamalar içerir.

Parametre Yorumlar
android.os.Build.VERSION.RELEASE Şu anda çalışan Android sisteminin insan tarafından okunabilir biçimdeki sürümü. Bu alan, [ Kaynaklar, 7 ] bölümünde tanımlanan dize değerlerinden birine sahip OLMALIDIR.
android.os.Build.VERSION.SDK Şu anda çalışmakta olan Android sisteminin üçüncü taraf uygulama kodu tarafından erişilebilen bir biçimdeki sürümü. Android 2.2 için, bu alan 8 tamsayı değerine sahip OLMALIDIR.
android.os.Build.VERSION.ARTIMLI Cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen, şu anda yürütülen Android sisteminin belirli yapısını insan tarafından okunabilir biçimde belirleyen bir değer. Bu değer, son kullanıcılara sunulan farklı yapılar için yeniden KULLANILMAMALIDIR. Bu alanın tipik bir kullanımı, yapıyı oluşturmak için hangi yapı numarasının veya kaynak kontrol değişikliği tanımlayıcısının kullanıldığını belirtmektir. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.BOARD Cihaz tarafından kullanılan belirli dahili donanımı insan tarafından okunabilir biçimde tanımlayan, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alanın olası bir kullanımı, cihaza güç sağlayan kartın özel revizyonunu belirtmektir. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.BRAND Cihazı üreten şirketin, kuruluşun, bireyin vb. adını insanlar tarafından okunabilir biçimde tanımlayan, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alanın olası bir kullanımı, cihazı satan OEM'i ve/veya taşıyıcıyı belirtmektir. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.DEVICE Cihazın gövdesinin (bazen "endüstriyel tasarım" olarak adlandırılır) spesifik konfigürasyonunu veya revizyonunu tanımlayan, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.PARMAK İZİ Bu yapıyı benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Makul bir şekilde insan tarafından okunabilir OLMALIDIR. Bu şablona UYMALIDIR:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE)/$(BOARD):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
Örneğin:
acme/mydevice/generic/generic:2.2/ERC77/3359:userdebug/test-keys
Parmak izi boşluk karakterleri İÇERMEZ OLMALIDIR. Yukarıdaki şablonda yer alan diğer alanlarda boşluk karakterleri varsa, yapı parmak izinde alt çizgi ("_") karakteri gibi başka bir karakterle değiştirilmeleri GEREKİR.
android.os.Build.HOST Derlemenin üzerine inşa edildiği ana bilgisayarı insan tarafından okunabilir biçimde benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.ID Belirli bir sürüme atıfta bulunmak için cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen, insan tarafından okunabilir biçimde bir tanımlayıcı. Bu alan android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ile aynı olabilir, ancak son kullanıcıların yazılım yapılarını birbirinden ayırt etmesi için yeterince anlamlı bir değer OLMALIDIR. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.MODEL Son kullanıcı tarafından bilinen cihazın adını içeren, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu, cihazın pazarlandığı ve son kullanıcılara satıldığı adla aynı olmalıdır OLMALIDIR. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.ÜRÜN Cihazın geliştirme adını veya kod adını içeren, cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. İnsanlar tarafından okunabilir OLMALIDIR, ancak son kullanıcılar tarafından görüntülenmesi amaçlanmamıştır. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.
android.os.Build.TAGS Aygıt uygulayıcısı tarafından seçilen ve yapıyı daha da ayırt eden etiketlerin virgülle ayrılmış listesi. Örneğin, "işaretsiz, hata ayıklama". Bu alan null veya boş dize ("") OLMAMALIDIR, ancak tek bir etiket ("release" gibi) uygundur.
android.os.Build.TIME Derlemenin ne zaman gerçekleştiğinin zaman damgasını temsil eden bir değer.
android.os.Build.TYPE Derlemenin çalışma zamanı yapılandırmasını belirten cihaz uygulayıcısı tarafından seçilen bir değer. Bu alan, üç tipik Android çalışma zamanı yapılandırmasına karşılık gelen değerlerden birine sahip OLMALIDIR: "user", "userdebug" veya "eng".
android.os.Build.USER Yapıyı oluşturan kullanıcının (veya otomatikleştirilmiş kullanıcının) adı veya kullanıcı kimliği. Boş veya boş dize ("") OLMAMALIDIR.

3.2.3. Amaç Uyumluluğu

Android, uygulamalar arasında gevşek bağlı entegrasyon elde etmek için Amaçları kullanır. Bu bölüm, cihaz uygulamaları tarafından uyulması GEREKEN Amaç modelleriyle ilgili gereksinimleri açıklamaktadır. "Onurlandırıldı" ile, cihaz uygulayıcısının, eşleşen bir Intent filtresini belirten ve belirtilen her Intent modeline bağlanan ve bu model için doğru davranışı uygulayan bir Android Etkinliği veya Hizmeti SAĞLAMASI ZORUNLU olduğu anlamına gelir.

3.2.3.1. Temel Uygulama Amaçları

Android yukarı akış projesi, telefon çevirici, takvim, rehber, müzik çalar vb. gibi bir dizi temel uygulamayı tanımlar. Cihaz uygulayıcıları bu uygulamaları alternatif sürümlerle DEĞİŞTİREBİLİRLER.

Bununla birlikte, bu tür alternatif sürümler, yukarı akış projesi tarafından sağlanan aynı Niyet modellerine UYMALIDIR. Örneğin, bir cihaz alternatif bir müzik çalar içeriyorsa, yine de bir şarkı seçmek için üçüncü taraf uygulamalar tarafından yayınlanan Niyet kalıbına uymalıdır.

Aşağıdaki uygulamalar, temel Android sistem uygulamaları olarak kabul edilir:

 • Masa saati
 • Tarayıcı
 • Takvim
 • Hesap makinesi
 • Kamera
 • Kişiler
 • E-posta
 • Galeri
 • Küresel Arama
 • Başlatıcı
 • LivePicker (yani, Canlı Duvar Kağıdı seçici uygulaması; Bölüm 3.8.5'e göre cihaz Canlı Duvar Kağıtlarını desteklemiyorsa atlanabilir)
 • Mesajlaşma (AKA "Mms")
 • Müzik
 • Telefon
 • Ayarlar
 • Ses kaydedici

Çekirdek Android sistem uygulamaları, "genel" olarak kabul edilen çeşitli Etkinlik veya Hizmet bileşenlerini içerir. Yani, "android:exported" özelliği olmayabilir veya "true" değerine sahip olabilir.

"false" değerine sahip bir android:exported özniteliği aracılığıyla herkese açık olarak işaretlenmemiş çekirdek Android sistem uygulamalarından birinde tanımlanan her Etkinlik veya Hizmet için, cihaz uygulamaları aynı Amaç filtresini uygulayan aynı türden bir bileşen İÇERMELİDİR ZORUNLU çekirdek Android sistem uygulaması olarak kalıplar.

Başka bir deyişle, bir cihaz uygulaması, temel Android sistem uygulamalarının yerini ALABİLİR; ancak, varsa, cihaz uygulaması değiştirilen her bir temel Android sistem uygulaması tarafından tanımlanan tüm Niyet modellerini desteklemelidir ZORUNLU.

3.2.3.2. Amaç Geçersiz Kılmalar

Android genişletilebilir bir platform olduğundan, cihaz uygulayıcıları Bölüm 3.2.3.1'de atıfta bulunulan her Intent modelinin üçüncü taraf uygulamalar tarafından geçersiz kılınmasına izin vermelidir ZORUNLU. Upstream Android açık kaynak projesi buna varsayılan olarak izin verir; aygıt uygulayıcıları, sistem uygulamalarının bu Intent kalıplarını kullanımına özel ayrıcalıklar EKLEMEMELİDİR veya üçüncü şahıs uygulamalarının bu kalıplara bağlanmasını ve bu kalıpların kontrolünü üstlenmesini engellememelidir. Bu yasak özellikle, kullanıcının tümü aynı Niyet modelini işleyen birden çok uygulama arasında seçim yapmasına izin veren "Seçici" kullanıcı arabiriminin devre dışı bırakılmasını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

3.2.3.3. Amaç Ad Alanları

Cihaz uygulayıcıları, android.* ad alanında bir ACTION, CATEGORY veya başka bir anahtar dize kullanan herhangi bir yeni Intent veya Broadcast Intent modelini onurlandıran herhangi bir Android bileşeni İÇERMEMELİDİR *ZORUNLU. Cihaz uygulayıcıları, başka bir kuruluşa ait bir paket alanında bir ACTION, CATEGORY veya başka bir anahtar dize kullanan herhangi bir yeni Intent veya Broadcast Intent modelini onurlandıran herhangi bir Android bileşeni İÇERMEMELİDİR *ZORUNLU. Cihaz uygulayıcıları, Bölüm 3.2.3.1'de listelenen temel uygulamalar tarafından kullanılan Amaç kalıplarının hiçbirini DEĞİŞTİRMEZ veya GENİŞLETMEMELİDİR.

Bu yasak, Bölüm 3.6'da Java dili sınıfları için belirtilene benzer.

3.2.3.4. Yayın Amaçları

Üçüncü taraf uygulamaları, donanım veya yazılım ortamındaki değişiklikleri bildirmek için belirli Amaçları yayınlamak üzere platforma güvenir. Android uyumlu cihazlar, uygun sistem olaylarına yanıt olarak genel yayın Amaçlarını yayınlamalıdır ZORUNLU. Yayın Amaçları, SDK belgelerinde açıklanmıştır.

3.3. Yerel API Uyumluluğu

Dalvik'te çalışan yönetilen kod, uygulama .apk dosyasında sağlanan yerel kodu, uygun cihaz donanım mimarisi için derlenmiş bir ELF .so dosyası olarak çağırabilir. Cihaz uygulamaları, standart Java Native Interface (JNI) semantiğini kullanarak yerel kodu çağırmak için yönetilen ortamda çalışan kod desteğini İÇERMEK ZORUNDADIR. Aşağıdaki API'ler yerel kod için mevcut OLMALIDIR:

 • libc (C kütüphanesi)
 • libm (matematik kitaplığı)
 • JNI arayüzü
 • libz (Zlib sıkıştırma)
 • liblog (Android günlüğü)
 • C++ için minimum destek
 • Aşağıda açıklandığı gibi OpenGL desteği

Cihaz uygulamaları OpenGL ES 1.0'ı desteklemelidir ZORUNLU. Donanım hızlandırması olmayan aygıtlar, bir yazılım oluşturucu kullanarak OpenGL ES 1.0 UYGULAMALIDIR. Cihaz uygulamaları, cihaz donanımının desteklediği kadar OpenGL ES 1.1 UYGULAMALIDIR. Donanım bu API'ler üzerinde makul performans gösterebiliyorsa, cihaz uygulamaları OpenGL ES 2.0 için bir uygulama sağlamalıdır *ÖNERİ*.

Bu kitaplıklar, Android Açık Kaynak projesi tarafından Bionic'te sağlanan sürümlerle kaynak uyumlu (yani başlık uyumlu) ve ikili uyumlu (belirli bir işlemci mimarisi için) OLMALIDIR. Bionic uygulamaları, GNU C kitaplığı gibi diğer uygulamalarla tamamen uyumlu olmadığından, cihaz uygulayıcıları Android uygulamasını KULLANMALIDIR. Cihaz uygulayıcıları bu kitaplıkların farklı bir uygulamasını kullanıyorsa, başlık, ikili ve davranışsal uyumluluğu SAĞLAMALIDIRLAR.

Cihaz uygulamaları, cihaz tarafından desteklenen yerel Uygulama İkili Arayüzünü (ABI) android.os.Build.CPU_ABI API aracılığıyla doğru bir şekilde raporlamalıdır ZORUNLU. ABI, docs/CPU-ARCH-ABIS.txt dosyasındaki Android NDK'nin en son sürümünde belgelenen girişlerden biri OLMALIDIR. Android NDK'nın ek sürümlerinin, ek ABI'ler için destek sağlayabileceğini unutmayın.

Yerel kod uyumluluğu zordur. Bu nedenle, cihaz uygulayıcılarının, uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olmak için yukarıda listelenen kitaplıkların yukarı akış uygulamalarını kullanmaları ÇOK şiddetle tavsiye edilir.

3.4. Web Uyumluluğu

Birçok geliştirici ve uygulama, kullanıcı arabirimleri için android.webkit.WebView sınıfının [ Kaynaklar, 8 ] davranışına güvenir, bu nedenle WebView uygulamasının Android uygulamaları genelinde uyumlu olması gerekir. Benzer şekilde, eksiksiz bir web deneyimi, Android kullanıcı deneyiminin merkezinde yer alır. Cihaz uygulamaları, yukarı akış Android yazılımıyla tutarlı bir android.webkit.WebView sürümünü İÇERMELİDİR ve aşağıda açıklandığı gibi modern bir HTML5 özellikli tarayıcı İÇERMELİDİR ZORUNLU.

3.4.1. Web Görünümü Uyumluluğu

Android Açık Kaynak uygulaması, android.webkit.WebView uygulamak için WebKit oluşturma motorunu kullanır. Bir web işleme sistemi için kapsamlı bir test paketi geliştirmek mümkün olmadığından, cihaz uygulayıcıları WebView uygulamasında WebKit'in belirli yukarı akış yapısını KULLANMALIDIR. özellikle:

 • Cihaz uygulamalarının android.webkit.WebView uygulamaları, Android 2.2 için yukarı akış Android Açık Kaynak ağacından alınan 533.1 WebKit yapısını temel almalıdır ZORUNLU. Bu yapı, WebView için belirli bir dizi işlevsellik ve güvenlik düzeltmesi içerir. Cihaz uygulayıcıları, WebKit uygulamasına yönelik özelleştirmeler İÇERMEZLER; ancak bu tür özelleştirmeler, işleme davranışı da dahil olmak üzere Web Görünümü davranışını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR.
 • WebView tarafından bildirilen kullanıcı aracısı dizesi şu biçimde OLMALIDIR:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
  • $(VERSION) dizesinin değeri, android.os.Build.VERSION.RELEASE değeriyle aynı OLMALIDIR *ZORUNLU
  • $(LOCALE) dizgisinin değeri, ülke kodu ve dil için ISO kurallarına uygun OLMALIDIR ve aygıtın geçerli yapılandırılmış yerel ayarına atıfta bulunmalıdır *ÖNERİ*
  • $(MODEL) dizesinin değeri, android.os.Build.MODEL değeriyle aynı OLMALIDIR
  • $(BUILD) dizesinin değeri, android.os.Build.ID değeriyle aynı OLMALIDIR

WebView yapılandırması, HTML5 veritabanı, uygulama önbelleği ve coğrafi konum API'leri [ Kaynaklar, 9 ] için destek İÇERMEK ZORUNDADIR. Web Görünümü, HTML5 <video> etiketi için destek İÇERMEK ZORUNDADIR. HTML5 API'leri, tüm JavaScript API'leri gibi, geliştirici bunları olağan Android API'leri aracılığıyla açıkça etkinleştirmedikçe, bir Web Görünümünde varsayılan olarak devre dışı bırakılmalıdır ZORUNLU.

3.4.2. Tarayıcı Uyumluluğu

Cihaz uygulamaları, genel kullanıcı web taraması için bağımsız bir Tarayıcı uygulaması İÇERMEK ZORUNDADIR. Bağımsız Tarayıcı, WebKit dışında bir tarayıcı teknolojisine dayalı OLABİLİR. Ancak, alternatif bir Tarayıcı uygulaması gönderilmiş olsa bile, üçüncü taraf uygulamalara sağlanan android.webkit.WebView bileşeni, Bölüm 3.4.1'de açıklandığı gibi WebKit tabanlı OLMALIDIR.

Uygulamalar, bağımsız Tarayıcı uygulamasında özel bir kullanıcı aracısı dizesi GÖNDEREBİLİR.

Bağımsız Tarayıcı uygulaması (ister yukarı akış WebKit Tarayıcı uygulamasına ister üçüncü taraf yerine geçen bir uygulamaya dayalı olsun) mümkün olduğu kadar çok HTML5 [ Kaynaklar, 9 ] desteği İÇERMELİDİR. En azından, cihaz uygulamaları HTML5 coğrafi konum belirlemeyi, uygulama önbelleğini ve veritabanı API'lerini ve bağımsız Tarayıcı uygulamasındaki <video> etiketini DESTEKLEMELİDİR ZORUNLU.

3.5. API Davranış Uyumluluğu

API türlerinin (yönetilen, yumuşak, yerel ve web) her birinin davranışları, yukarı akış Android açık kaynak projesinin [ Kaynaklar, 3 ] tercih edilen uygulamasıyla tutarlı olmalıdır. Bazı özel uyumluluk alanları şunlardır:

 • Cihazlar, standart bir Niyetin davranışını veya anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR
 • Cihazlar, belirli bir tür sistem bileşeninin (Hizmet, Etkinlik, İçerik Sağlayıcı vb.) yaşam döngüsünü veya yaşam döngüsü anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR.
 • Cihazlar, belirli bir iznin anlamını DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR

Yukarıdaki liste kapsamlı değildir ve davranış uyumluluğunu sağlama sorumluluğu cihaz uygulayıcılarına aittir. Bu nedenle, cihaz uygulayıcıları, sistemin önemli bölümlerini yeniden uygulamak yerine, mümkün olduğunda Android Açık Kaynak Projesi aracılığıyla sağlanan kaynak kodunu KULLANMALIDIR.

Uyumluluk Test Paketi (CTS), platformun önemli bölümlerini davranışsal uyumluluk açısından test eder, ancak hepsini değil. Android Açık Kaynak Projesi ile davranışsal uyumluluğun sağlanması uygulayıcının sorumluluğundadır.

3.6. API Ad Alanları

Android, Java programlama dili tarafından tanımlanan paket ve sınıf ad alanı kurallarına uyar. Üçüncü taraf uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için, cihaz uygulayıcıları bu paket ad alanlarında herhangi bir yasaklanmış değişiklik (aşağıya bakın) YAPMAMALIDIR:

 • java.*
 • javax.*
 • güneş.*
 • android.*
 • com.android.*

Yasaklanan değişiklikler şunları içerir:

 • Cihaz uygulamaları, herhangi bir yöntemi veya sınıf imzasını değiştirerek veya sınıfları veya sınıf alanlarını kaldırarak Android platformunda herkese açık API'leri DEĞİŞTİRMEMEK ZORUNDADIR.
 • Cihaz uygulayıcıları, API'lerin temel uygulamasını DEĞİŞTİREBİLİR, ancak bu tür değişiklikler, genel kullanıma açık API'lerin belirtilen davranışını ve Java dili imzasını ETKİLEMEMELİDİR *ZORUNLU.
 • Cihaz uygulayıcıları, yukarıdaki API'lere genel kullanıma açık herhangi bir öğe (sınıflar veya arabirimler veya mevcut sınıflara veya arabirimlere ait alanlar veya yöntemler gibi) EKLEMEMELİDİR *ZORUNLU.

"Herkese açık öğe", yukarı akış Android kaynak kodunda "@hide" işaretçisi ile dekore edilmemiş herhangi bir yapıdır. Başka bir deyişle, cihaz uygulayıcıları, yukarıda belirtilen ad alanlarında yeni API'leri kullanıma sunmamalı veya mevcut API'leri DEĞİŞTİRMEMELİDİR. Cihaz uygulayıcıları yalnızca dahili değişiklikler yapabilirler, ancak bu değişikliklerin geliştiricilere reklamı yapılmamalı veya başka bir şekilde ifşa edilmemelidir.

Cihaz uygulayıcıları özel API'ler EKLEYEBİLİR, ancak bu tür API'ler başka bir kuruluşa ait veya başka bir kuruluşa atıfta bulunan bir ad alanında OLMAMALIDIR. Örneğin, cihaz uygulayıcıları API'leri com.google.* veya benzer ad alanına EKLEMEMELİDİR; bunu yalnızca Google yapabilir. Benzer şekilde Google, API'leri diğer şirketlerin ad alanlarına EKLEMEMELİDİR.

Bir cihaz uygulayıcısı yukarıdaki paket ad alanlarından birini iyileştirmeyi teklif ederse (mevcut bir API'ye kullanışlı yeni işlevler ekleyerek veya yeni bir API ekleyerek), uygulayıcının source.android.com adresini ziyaret etmesi ve değişikliklere katkıda bulunma sürecini başlatması GEREKİR ve kod, o sitedeki bilgilere göre.

Yukarıdaki kısıtlamaların, Java programlama dilinde API'leri adlandırmak için standart kurallara karşılık geldiğini unutmayın; bu bölüm basitçe bu sözleşmeleri güçlendirmeyi ve bu uyumluluk tanımına dahil ederek onları bağlayıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

3.7. Sanal Makine Uyumluluğu

Cihaz uygulamaları tam Dalvik Yürütülebilir (DEX) bayt kodu belirtimini ve Dalvik Sanal Makine semantiğini [ Kaynaklar, 10 ] DESTEKLEMELİDİR ZORUNLU.

Orta veya düşük yoğunluklu olarak sınıflandırılan ekranlara sahip cihaz uygulamaları, Dalvik'i her uygulamaya en az 16MB bellek ayıracak şekilde yapılandırmalıdır ZORUNLU. Yüksek yoğunluklu olarak sınıflandırılan ekranlara sahip cihaz uygulamaları, Dalvik'i her uygulamaya en az 24 MB bellek ayıracak şekilde yapılandırmalıdır ZORUNLU. Cihaz uygulamalarının bu rakamlardan daha fazla bellek ayırabileceğini unutmayın.

3.8. Kullanıcı Arayüzü Uyumluluğu

Android platformu, geliştiricilerin sistem kullanıcı arayüzüne bağlanmasına izin veren bazı geliştirici API'leri içerir. Cihaz uygulamaları, aşağıda açıklandığı gibi, bu standart UI API'lerini geliştirdikleri özel kullanıcı arabirimlerine dahil etmelidir ZORUNLU.

3.8.1. Widget'lar

Android, uygulamaların son kullanıcıya bir "AppWidget" sunmasına izin veren bir bileşen türü ve karşılık gelen API ve yaşam döngüsünü tanımlar [ Kaynaklar, 11 ]. Android Açık Kaynak referans sürümü, kullanıcının ana ekrandan AppWidgets eklemesine, görüntülemesine ve kaldırmasına olanak tanıyan kullanıcı arabirimi öğelerini içeren bir Başlatıcı uygulaması içerir.

Cihaz uygulayıcıları, referans Başlatıcıya (yani ana ekrana) bir alternatif YAPABİLİR. Alternatif Başlatıcılar, AppWidgets için yerleşik destek içermeli ve AppWidget'ları doğrudan Başlatıcı içinde eklemek, yapılandırmak, görüntülemek ve kaldırmak için kullanıcı arabirimi öğelerini kullanıma sunmalıdır *ÖNERİ*. Alternatif Başlatıcılar, bu kullanıcı arayüzü öğelerini İÇERMEZLER; ancak bunlar atlanırsa, cihaz uygulayıcısı, kullanıcıların AppWidgets eklemesine, yapılandırmasına, görüntülemesine ve kaldırmasına olanak tanıyan, Başlatıcıdan erişilebilen ayrı bir uygulama SAĞLAMALIDIR ZORUNLU.

3.8.2. Bildirimler

Android, geliştiricilerin önemli olayları kullanıcılara bildirmesine izin veren API'ler içerir [ Kaynaklar, 12 ]. Cihaz uygulayıcıları, bu şekilde tanımlanan her bir bildirim sınıfı için destek sağlamalıdır ZORUNLU; özellikle: sesler, titreşim, ışık ve durum çubuğu.

Ayrıca uygulama, API'lerde [ Kaynaklar, 13 ] veya Durum Çubuğu simge stili kılavuzunda [ Kaynaklar, 14 ] sağlanan tüm kaynakları (simgeler, ses dosyaları vb.) doğru şekilde İŞLEMLİDİR ZORUNLU. Cihaz uygulayıcıları, bildirimler için referans Android Açık Kaynak uygulaması tarafından sağlanandan alternatif bir kullanıcı deneyimi SAĞLAYABİLİR; ancak, bu tür alternatif bildirim sistemleri yukarıdaki gibi mevcut bildirim kaynaklarını desteklemelidir ZORUNLU.

Android, geliştiricilerin aramayı uygulamalarına dahil etmelerine ve uygulamalarının verilerini küresel sistem aramasına maruz bırakmalarına izin veren API'ler [ Kaynaklar, 15 ] içerir. Genel olarak konuşursak, bu işlevsellik, kullanıcıların sorgu girmesine izin veren, kullanıcılar yazarken önerileri görüntüleyen ve sonuçları görüntüleyen, sistem çapında tek bir kullanıcı arabiriminden oluşur. Android API'leri, geliştiricilerin kendi uygulamaları içinde arama sağlamak için bu arayüzü yeniden kullanmalarına ve geliştiricilerin sonuçları ortak küresel arama kullanıcı arayüzüne sağlamalarına izin verir.

Cihaz uygulamaları, kullanıcı girişine yanıt olarak gerçek zamanlı öneriler sağlayabilen tek, paylaşılan, sistem çapında arama kullanıcı arabirimi İÇERMEK ZORUNDADIR. Cihaz uygulamaları, geliştiricilerin kendi uygulamalarında arama sağlamak için bu kullanıcı arabirimini yeniden kullanmalarına izin veren API'leri UYGULAMALIDIR. Cihaz uygulamaları, üçüncü taraf uygulamalarının, genel arama modunda çalıştırıldığında arama kutusuna öneriler eklemesine izin veren API'leri UYGULAMALIDIR. Bu işlevi kullanan hiçbir üçüncü taraf uygulaması yüklenmemişse, varsayılan davranış web arama motoru sonuçlarını ve önerilerini görüntülemek OLMALIDIR.

Cihaz uygulamaları, alternatif arama kullanıcı arabirimleri sunabilir, ancak API belgelerinde sağlanan davranışla arama çerçevesini çağırmak için herhangi bir zamanda herhangi bir uygulama içinde kullanılabilecek donanımsal veya yazılımsal olarak atanmış bir arama düğmesi İÇERMELİDİR.

3.8.4. tost

Uygulamalar, son kullanıcıya kısa bir süre sonra kaybolan, kipsiz kısa dizeleri görüntülemek için "Toast" API'sini ([ Kaynaklar, 16 ] içinde tanımlanmıştır) kullanabilir. Cihaz uygulamaları, uygulamalardan son kullanıcılara bir tür yüksek görünürlükle Tostları göstermelidir ZORUNLU.

3.8.5. Canlı Duvarkağıtları

Android, uygulamaların bir veya daha fazla "Canlı Duvar Kağıdını" son kullanıcıya göstermesine izin veren bir bileşen türü ve karşılık gelen API ve yaşam döngüsünü tanımlar [ Kaynaklar, 17 ]. Canlı Duvar Kağıtları, diğer uygulamaların arkasında duvar kağıdı olarak görüntülenen sınırlı giriş özelliklerine sahip animasyonlar, desenler veya benzer resimlerdir.

Donanımın, diğer uygulamalar üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmaksızın makul bir kare hızında, işlevsellikte herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm canlı duvar kağıtlarını çalıştırabilmesi durumunda, canlı duvar kağıtlarını güvenilir bir şekilde çalıştırabileceği kabul edilir. Donanımdaki sınırlamalar, duvar kağıtlarının ve/veya uygulamaların çökmesine, arızalanmasına, aşırı CPU veya pil gücü tüketmesine veya kabul edilemeyecek kadar düşük kare hızlarında çalışmasına neden oluyorsa, donanımın canlı duvar kağıdını çalıştıramayacağı kabul edilir. Örnek olarak, bazı canlı duvar kağıtları, içeriklerini oluşturmak için bir Open GL 1.0 veya 2.0 bağlamı kullanabilir. Bir OpenGL bağlamının canlı duvar kağıdı kullanımı, aynı zamanda bir OpenGL bağlamı kullanan diğer uygulamalarla çakışabileceğinden, canlı duvar kağıdı birden çok OpenGL bağlamını desteklemeyen donanımlarda güvenilir bir şekilde çalışmaz.

Canlı duvar kağıtlarını yukarıda açıklandığı gibi güvenilir bir şekilde çalıştırabilen cihaz uygulamaları, canlı duvar kağıtlarını UYGULAMALIDIR. Canlı duvar kağıtlarını yukarıda açıklandığı gibi güvenilir bir şekilde çalıştırmadığı belirlenen cihaz uygulamaları, canlı duvar kağıtlarını UYGULAMAMALIDIR.

4. Referans Yazılım Uyumluluğu

Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source applications:

 • Calculator (included in SDK)
 • Lunar Lander (included in SDK)
 • The "Apps for Android" applications [ Resources, 18 ].
 • Replica Island (available in Android Market; only required for device implementations that support with OpenGL ES 2.0)

Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

Additionally, device implementations MUST test each menu item (including all sub-menus) of each of these smoke-test applications:

 • ApiDemos (included in SDK)
 • ManualSmokeTests (included in CTS)

Each test case in the applications above MUST run correctly on the device implementation.

5. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 19 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 20 ], Android Manifest [ Resources, 21 ], or Dalvik bytecode [ Resources, 10 ] formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

6. Multimedia Compatibility

Device implementations MUST fully implement all multimedia APIs. Device implementations MUST include support for all multimedia codecs described below, and SHOULD meet the sound processing guidelines described below.

6.1. Media Codecs

Device implementations MUST support the following multimedia codecs. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

Audio
Name Encoder Decoder Details File/Container Format
AAC LC/LTP X Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a). No support for raw AAC (.aac)
HE-AACv1 (AAC+) X
HE-AACv2 (enhanced AAC+) X
AMR-NB X X 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB X 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 X Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI X MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis X Ogg (.ogg)
PCM X 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG X X base+progressive
GIF X
PNG X X
BMP X
Video
H.263 X X 3GPP (.3gp) files
H.264 X 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile X 3GPP (.3gp) file

Note that the table above does not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

6.2. Audio Recording

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations SHOULD sample and record audio with each of these behaviors:

 • Noise reduction processing, if present, SHOULD be disabled.
 • Automatic gain control, if present, SHOULD be disabled.
 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 5000 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% from 100 Hz to 4000 Hz at 90 dB SPL input level.

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.2 Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

6.3. Audio Latency

Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests an audio playback or record operation, and when the device implementation actually begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations SHOULD meet all audio latency requirements outlined in this section.

For the purposes of this section:

 • "cold output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been idle and powered down prior to the request
 • "warm output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been recently used but is currently idle (that is, silent)
 • "continuous output latency" is defined to be the interval between when an application issues a sample to be played and when the speaker physically plays the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
 • "cold input latency" is defined to be the interval between when an application requests audio recording and when the first sample is delivered to the application via its callback, when the audio system and microphone has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording application via its callback, while the device is in recording mode

Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these properties:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • warm output latency of 10 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.2 Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

7. Developer Tool Compatibility

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 22 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

8. Hardware Compatibility

Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations. At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android device. This section lists the hardware features that all Android 2.2 compatible devices must support.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • class definitions for the component's APIs MUST be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 23 ]

8.1. Display

Android 2.2 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on a variety of hardware configurations [ Resources, 24 ]. Devices MUST properly implement these behaviors, as detailed in this section.

For Android 2.2, these are the most common display configurations:

Screen Type Width (Pixels) Height (Pixels) Diagonal Length Range (inches) Screen Size Group Screen Density Group
QVGA 240 320 2.6 - 3.0 Small Low
WQVGA 240 400 3.2 - 3.5 Normal Low
FWQVGA 240 432 3.5 - 3.8 Normal Low
HVGA 320 480 3.0 - 3.5 Normal Medium
WVGA 480 800 3.3 - 4.0 Normal High
FWVGA 480 854 3.5 - 4.0 Normal High
WVGA 480 800 4.8 - 5.5 Large Medium
FWVGA 480 854 5.0 - 5.8 Large Medium

Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources, 24 ] class.

Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range. When running such applications, the following constraints apply:

 • Device implementations MUST interpret resources in a .apk that lack a density qualifier as defaulting to "medium" (known as "mdpi" in the SDK documentation.)
 • When operating on a "low" density screen, device implementations MUST scale down medium/mdpi assets by a factor of 0.75.
 • When operating on a "high" density screen, device implementations MUST scale up medium/mdpi assets by a factor of 1.5.
 • Device implementations MUST NOT scale assets within a density range, and MUST scale assets by exactly these factors between density ranges.

8.1.2. Non-Standard Display Configurations

Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.1.1 require additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android Compatibility Team as described in Section 13 to obtain classifications for screen-size bucket, density, and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them as specified.

Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios) are fundamentally incompatible with Android 2.2; therefore device implementers are encouraged to contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.

8.1.3. Display Metrics

Device implementations MUST report correct valuesfor all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 26 ].

8.1.4. Declared Screen Support

Applications may indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, medium, and large screens, as described in the Android SDK documentation.

8.2. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 25 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

8.3. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation options (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 25 ]

8.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

8.5. Touchscreen input

Device implementations:

 • MUST have a touchscreen
 • MAY have either capacative or resistive touchscreen
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 25 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the touchscreen supports multiple pointers

8.6. USB

Device implementations:

 • MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
 • MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
 • MUST implement the USB mass storage specification, to allow a host connected to the device to access the contents of the /sdcard volume
 • SHOULD use the micro USB form factor on the device side
 • MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of connecting the custom pinout to standard USB-A port
 • SHOULD implement support for the USB Mass Storage specification (so that either removable or fixed storage on the device can be accessed from a host PC)

8.7. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

8.8. Wireless Data Networking

Device implementations MUST include support for wireless high-speed data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one wireless data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, etc.

If a device implementation includes a particular modality for which the Android SDK includes an API (that is, WiFi, GSM, or CDMA), the implementation MUST support the API.

Devices MAY implement more than one form of wireless data connectivity. Devices MAY implement wired data connectivity (such as Ethernet), but MUST nonetheless include at least one form of wireless connectivity, as above.

8.9. Camera

Device implementations MUST include a rear-facing camera. The included rear-facing camera:

 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. (This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.2 SDK documentation [ Resources, 27 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.)

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

Device implementations MAY include a front-facing camera. However, if a device implementation includes a front-facing camera, the camera API as implemented on the device MUST NOT use the front-facing camera by default. That is, the camera API in Android 2.2 is for rear-facing cameras only, and device implementations MUST NOT reuse or overload the API to act on a front-facing camera, if one is present. Note that any custom APIs added by device implementers to support front-facing cameras MUST abide by sections 3.5 and 3.6; for instance, if a custom android.hardware.Camera or Camera.Parameters subclass is provided to support front-facing cameras, it MUST NOT be located in an existing namespace, as described by sections 3.5 and 3.6. Note that the inclusion of a front-facing camera does not meet the requirement that devices include a rear-facing camera.

8.10. Accelerometer

Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 28 ]).

8.11. Compass

Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events 10 Hz or greater. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate system as defined in the Android API (see [ Resources, 28 ]).

8.12. GPS

Device implementations MUST include a GPS receiver, and SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

8.13. Telephony

Android 2.2 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.2 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement the full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

See also Section 8.8, Wireless Data Networking.

8.14. Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 92MB of memory available to the kernel and userspace. The 92MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition MUST be at least 150MB.

Beyond the requirements above, device implementations SHOULD have at least 128MB of memory available to kernel and userspace, in addition to any memory dedicated to hardware components that is not under the kernel's control. Device implementations SHOULD have at least 1GB of non-volatile storage available for user data. Note that these higher requirements are planned to become hard minimums in a future version of Android. Device implementations are strongly encouraged to meet these requirements now, or else they may not be eligible for compatibility for a future version of Android.

8.15. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 2GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

Regardless of the form of shared storage used, the shared storage MUST implement USB mass storage, as described in Section 8.6. As shipped out of the box, the shared storage MUST be mounted with the FAT filesystem.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 2GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 2GB in size or larger, formatted as FAT, and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

8.16. Bluetooth

Device implementations MUST include a Bluetooth transceiver. Device implementations MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 30 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

9. Performance Compatibility

One of the goals of the Android Compatibility Program is to enable consistent application experience to consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.2 compatible device defined in the table below:

Metric Performance Threshold Comments
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
 • Browser: less than 1300ms
 • MMS/SMS: less than 700ms
 • AlarmClock: less than 650ms
The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

10. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 29 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

10.1. Permissions

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 29 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

10.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 29 ].

10.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 29 ].

10.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 10.

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

11. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.2. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

12. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of thid-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

13. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

Appendix A - Bluetooth Test Procedure

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described below.

The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open-source project tree. The procedure requires two devices:

 • a candidate device implementation running the software build to be tested
 • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested -- that is, a "known good" device implementation

The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

Setup and Installation

 1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
 2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
 3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

Test Bluetooth Control by Apps

 1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
 2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

Test Pairing and Communication

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
 4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
 6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
 4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

Test Re-Launches

 1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.