คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 2.3

ลิขสิทธิ์ © 2010, Google Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Compatibility@android.com

สารบัญ

1. บทนำ
2. ทรัพยากร
3. ซอฟต์แวร์
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ
3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API
3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API
3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ
3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API
3.6. API เนมสเปซ
3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน
3.8. ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้
4. ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ของแอปพลิเคชัน
5. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย
6. ความเข้ากันได้ของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
7. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์
7.1. การแสดงผลและกราฟิก
7.2. อุปกรณ์อินพุต
7.3. เซ็นเซอร์
7.4. การเชื่อมต่อข้อมูล
7.5. กล้อง
7.6. หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล
7.7. ยูเอสบี
8. ความเข้ากันได้ของประสิทธิภาพ
9. ความเข้ากันได้ของโมเดลความปลอดภัย
10. การทดสอบความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
11. ซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้
12. ติดต่อเรา
ภาคผนวก A - ขั้นตอนการทดสอบ Bluetooth

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โทรศัพท์มือถือเข้ากันได้กับ Android 2.3

การใช้ "ต้อง" "ต้องไม่" "จำเป็น" "ควร" "ไม่ควร" "ควร" "ไม่ควร" "แนะนำ" "อาจ" และ "ทางเลือก" เป็นไปตามมาตรฐาน IETF ที่กำหนดไว้ใน RFC2119 [ ทรัพยากร 1 ]

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "ตัวดำเนินการอุปกรณ์" หรือ "ตัวดำเนินการ" คือบุคคลหรือองค์กรที่พัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 2.3 "การใช้งานอุปกรณ์" หรือ "การใช้งาน" คือโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

เพื่อให้ถือว่าเข้ากันได้กับ Android 2.3 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดงในข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้ รวมถึงเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิง

ในกรณีที่คำนิยามนี้หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ใน ส่วนที่ 10 ไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือไม่สมบูรณ์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้ โครงการ Android Open Source [ Resources, 3 ] จึงเป็นทั้งข้อมูลอ้างอิงและการใช้งานที่ต้องการของ Android ขอแนะนำให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ในซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" ที่มีให้จาก Android Open Source Project แม้ว่าองค์ประกอบบางอย่างอาจถูกแทนที่ด้วยการใช้งานทางเลือกตามสมมุติฐาน แนวทางปฏิบัตินี้ไม่สนับสนุนอย่างยิ่ง เนื่องจากการผ่านการทดสอบซอฟต์แวร์จะยากขึ้นอย่างมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์กับการใช้งาน Android มาตรฐาน รวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้าย โปรดทราบว่าเอกสารนี้ห้ามการทดแทนและแก้ไขส่วนประกอบบางอย่างอย่างชัดเจน

โปรดทราบว่าคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้ออกให้สอดคล้องกับการอัปเดต 2.3.3 สำหรับ Android ซึ่งเป็น API ระดับ 10 ข้อกำหนดนี้ล้าสมัยและแทนที่ข้อกำหนดความเข้ากันได้สำหรับ Android เวอร์ชัน 2.3 ก่อน 2.3.3 (นั่นคือเวอร์ชัน 2.3.1 และ 2.3.2 ล้าสมัยแล้ว) อุปกรณ์ที่รองรับ Android ในอนาคตที่ใช้ Android 2.3 จะต้องมาพร้อมกับเวอร์ชัน 2.3.3 หรือใหม่กว่า

2. ทรัพยากร

 1. ระดับความต้องการ IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. โครงการโอเพ่นซอร์ส Android: http://source.android.com/
 4. ข้อกำหนด API และเอกสารประกอบ: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. การอ้างอิงสิทธิ์ Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. การอ้างอิง android.os.Build: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. สตริงเวอร์ชันที่อนุญาตสำหรับ Android 2.3: http://source.android.com/compatibility/2.3/versions.html
 8. คลาส android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. ความสามารถออฟไลน์ของ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 11. แท็กวิดีโอ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 12. API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 13. API ฐานข้อมูลเว็บ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 14. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 15. ข้อมูลจำเพาะของเครื่องเสมือน Dalvik: มีอยู่ในซอร์สโค้ดของ Android ที่ dalvik/docs
 16. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 17. การแจ้งเตือน: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 18. แหล่งข้อมูลแอปพลิเคชัน: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 19. คู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 20. ตัวจัดการการค้นหา: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 21. ขนมปังปิ้ง: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 22. วอลเปเปอร์สด: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 23. เอกสารเครื่องมืออ้างอิง (สำหรับ adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 24. คำอธิบายไฟล์ APK ของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 25. ไฟล์รายการ: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 26. เครื่องมือทดสอบลิง: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 27. รายการคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ Android: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 28. รองรับหลายหน้าจอ: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 29. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 30. android.content.res.การกำหนดค่า: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 31. พื้นที่พิกัดเซนเซอร์: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 32. บลูทูธ API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 33. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 34. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 35. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 36. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 37. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 38. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 39. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 40. API การวางแนวกล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 41. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 42. ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับความปลอดภัยและการอนุญาตของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 43. แอปสำหรับ Android: http://code.google.com/p/apps-for-android

ทรัพยากรจำนวนมากเหล่านี้ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก SDK ของ Android 2.3 และจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้น ในกรณีที่คำนิยามความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสารประกอบ SDK จะถือว่าเอกสารประกอบ SDK นั้นเชื่อถือได้ รายละเอียดทางเทคนิคใดๆ ที่ระบุในข้อมูลอ้างอิงที่รวมไว้ด้านบนจะถือว่ารวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้

3. ซอฟต์แวร์

แพลตฟอร์ม Android ประกอบด้วยชุดของ API ที่มีการจัดการ ชุดของ Native API และเนื้อหาของ API ที่เรียกว่า "ซอฟต์" เช่น Intent System และ Web-Application API ส่วนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ API แบบฮาร์ดและซอฟต์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของความเข้ากันได้ ตลอดจนลักษณะทางเทคนิคและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในส่วนนี้

3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ

สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่ได้รับการจัดการ (อิงตาม Dalvik) เป็นยานพาหนะหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Android (API) คือชุดอินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อม VM ที่มีการจัดการ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีการใช้งานที่สมบูรณ์ รวมถึงลักษณะการทำงานที่บันทึกไว้ทั้งหมด ของ API ที่มีเอกสารใดๆ ที่เปิดเผยโดย Android 2.3 SDK [ ทรัพยากร, 4 ]

การนำอุปกรณ์ไปใช้ต้องไม่ละเว้น API ที่มีการจัดการ เปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซหรือลายเซ็น API เบี่ยงเบนไปจากลักษณะการทำงานที่จัดทำเป็นเอกสาร หรือรวมการไม่ดำเนินการ เว้นแต่จะอนุญาตโดยข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้เป็นการเฉพาะ

คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้อนุญาตให้ใช้ฮาร์ดแวร์บางประเภทที่ Android รวม APIs ไว้โดยการใช้อุปกรณ์ ในกรณีดังกล่าว API จะต้องยังคงอยู่และทำงานในลักษณะที่สมเหตุสมผล ดูส่วนที่ 7 สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสถานการณ์นี้

3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API

นอกเหนือจาก API ที่มีการจัดการจากหัวข้อ 3.1 แล้ว Android ยังมี API "ซอฟต์" เฉพาะรันไทม์ที่สำคัญ ในรูปแบบของสิ่งต่างๆ เช่น Intents การอนุญาต และลักษณะที่คล้ายกันของแอปพลิเคชัน Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในขณะรวบรวมแอปพลิเคชัน ส่วนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ API "ซอฟต์" และลักษณะการทำงานของระบบที่จำเป็นสำหรับความเข้ากันได้กับ Android 2.3 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่แสดงไว้ในส่วนนี้

3.2.1. สิทธิ์

ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่สิทธิ์ทั้งหมดตามเอกสารในหน้าอ้างอิงสิทธิ์ [ ทรัพยากร 5 ] โปรดทราบว่าส่วนที่ 10 แสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลความปลอดภัยของ Android

3.2.2. สร้างพารามิเตอร์

Android API มีค่าคงที่จำนวนหนึ่งในคลาส android.os.Build [ Resources, 6 ] ซึ่งมีไว้เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีค่าที่มีความหมายและสอดคล้องกันในการใช้งานอุปกรณ์ ตารางด้านล่างมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์ต้องสอดคล้อง

พารามิเตอร์ ความคิดเห็น
android.os.Build.VERSION.RELEASE เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ช่องนี้ต้องมีหนึ่งในค่าสตริงที่กำหนดไว้ใน [ Resources, 7 ]
android.os.Build.VERSION.SDK เวอร์ชันของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่รหัสแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงได้ สำหรับ Android 2.3 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 9
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งกำหนดรุ่นเฉพาะของระบบ Android ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ต้องไม่ใช้ค่านี้ซ้ำสำหรับรุ่นต่างๆ ที่มีให้สำหรับผู้ใช้ปลายทาง การใช้ฟิลด์นี้โดยทั่วไปคือการระบุว่าหมายเลขบิลด์หรือตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาใดถูกใช้เพื่อสร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.BOARD ค่าที่เลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่ใช้โดยอุปกรณ์ ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือเพื่อระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดที่ให้พลังงานแก่อุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.BRAND ค่าที่เลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งระบุชื่อของบริษัท องค์กร บุคคล ฯลฯ ที่ผลิตอุปกรณ์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ฟิลด์นี้ที่เป็นไปได้คือการระบุ OEM และ/หรือผู้ให้บริการที่ขายอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.DEVICE ค่าที่เลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่าเฉพาะหรือการแก้ไขเนื้อหา (บางครั้งเรียกว่า "การออกแบบอุตสาหกรรม") ของอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.ลายนิ้วมือ สตริงที่ระบุงานสร้างนี้โดยเฉพาะ มันควรจะเป็นเหตุผลที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ต้องเป็นไปตามเทมเพลตนี้:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
ตัวอย่างเช่น:
acme/mydevice/generic/generic:2.3/ERC77/3359:userdebug/test-keys
ลายนิ้วมือต้องไม่มีอักขระช่องว่าง หากฟิลด์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมีอักขระช่องว่าง จะต้องแทนที่อักขระอื่นในลายนิ้วมือบิลด์ด้วยอักขระอื่น เช่น อักขระขีดล่าง ("_") ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต
android.os.Build.HOST สตริงที่ระบุเฉพาะโฮสต์ที่บิลด์สร้างขึ้นในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.ID ตัวระบุที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่ออ้างอิงถึงรุ่นที่เจาะจง ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้สามารถเหมือนกับ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL แต่ควรเป็นค่าที่มีความหมายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการแยกความแตกต่างระหว่างรุ่นซอฟต์แวร์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.MODEL ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีชื่อของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางรู้จัก ชื่อนี้ควรเป็นชื่อเดียวกับอุปกรณ์ที่ทำการตลาดและขายให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
android.os.Build.PRODUCT ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ที่มีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของอุปกรณ์ ต้องสามารถอ่านได้โดยมนุษย์ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ปลายทางดู ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.TAGS รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ผู้ติดตั้งอุปกรณ์เลือกซึ่งแยกความแตกต่างของบิลด์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น "unsigned,debug" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.TIME ค่าที่แสดงการประทับเวลาของเวลาที่บิลด์เกิดขึ้น
android.os.Build.TYPE ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่ารันไทม์ของบิลด์ ช่องนี้ควรมีค่าใดค่าหนึ่งที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ Android ทั่วไปสามค่า ได้แก่ "user", "userdebug" หรือ "eng" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตและตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
android.os.Build.USER ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นว่าต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")

3.2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา

Android ใช้ Intents เพื่อให้เกิดการผสมผสานอย่างหลวมๆ ระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ส่วนนี้อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความตั้งใจที่ต้องได้รับเกียรติจากการใช้งานอุปกรณ์ ตาม "เกียรติ" หมายความว่าผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องจัดให้มีกิจกรรมหรือบริการของ Android ที่ระบุตัวกรองเจตนาที่ตรงกันและเชื่อมโยงและใช้พฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับรูปแบบความตั้งใจที่ระบุแต่ละรูปแบบ

3.2.3.1. ความตั้งใจของแอปพลิเคชันหลัก

โครงการอัปสตรีมของ Android กำหนดแอปพลิเคชันหลักจำนวนหนึ่ง เช่น โปรแกรมโทรออก ปฏิทิน สมุดรายชื่อ เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยเวอร์ชันอื่น

อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางเลือกใดๆ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามรูปแบบความตั้งใจเดียวกันที่จัดทำโดยโครงการอัปสตรีม ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงทางเลือก อุปกรณ์ยังคงต้องปฏิบัติตามรูปแบบ Intent ที่ออกโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อเลือกเพลง

แอปพลิเคชันต่อไปนี้ถือเป็นแอปพลิเคชันหลักของระบบ Android:

 • นาฬิกาตั้งโต๊ะ
 • เบราว์เซอร์
 • ปฏิทิน
 • เครื่องคิดเลข
 • ติดต่อ
 • อีเมล
 • แกลลอรี่
 • GlobalSearch
 • ตัวเรียกใช้งาน
 • ดนตรี
 • การตั้งค่า

แอปพลิเคชันระบบ Android หลักประกอบด้วยกิจกรรมหรือองค์ประกอบบริการต่างๆ ที่ถือว่าเป็น "สาธารณะ" นั่นคือ คุณลักษณะ "android:exported" อาจขาดหายไป หรืออาจมีค่าเป็น "จริง"

สำหรับทุกกิจกรรมหรือบริการที่กำหนดไว้ในหนึ่งในแอปหลักของระบบ Android ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าไม่เป็นสาธารณะผ่านแอตทริบิวต์ android:exported ที่มีค่าเป็น "เท็จ" การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีส่วนประกอบประเภทเดียวกันซึ่งใช้ตัวกรอง Intent เดียวกัน รูปแบบเป็นแอประบบ Android หลัก

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้งานอุปกรณ์อาจแทนที่แอปหลักของระบบ Android; อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบความตั้งใจทั้งหมดที่กำหนดโดยแอประบบ Android หลักแต่ละแอปที่ถูกแทนที่

3.2.3.2. การแทนที่เจตนา

เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องอนุญาตให้รูปแบบความตั้งใจแต่ละรูปแบบที่อ้างอิงในส่วน 3.2.3.1 ถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม โครงการโอเพ่นซอร์สอัปสตรีม Android อนุญาตสิ่งนี้ตามค่าเริ่มต้น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่ติดสิทธิพิเศษในการใช้รูปแบบ Intent เหล่านี้ของแอปพลิเคชันระบบ หรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผูกมัดและเข้าควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปิดใช้งานอินเทอร์เฟซผู้ใช้ "ตัวเลือก" ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวที่จัดการรูปแบบความตั้งใจเดียวกันทั้งหมด

3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา

ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่มีคอมโพเนนต์ Android ที่ให้เกียรติรูปแบบความตั้งใจหรือความตั้งใจในการออกอากาศใหม่ใดๆ โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่นๆ ใน android.* เนมสเปซ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนประกอบของ Android ที่ให้เกียรติรูปแบบความตั้งใจหรือความตั้งใจในการแพร่ภาพใหม่ใดๆ โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่นๆ ในพื้นที่แพ็คเกจที่เป็นขององค์กรอื่น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไขหรือขยายรูปแบบความตั้งใจใดๆ ที่ใช้โดยแอปหลักที่ระบุไว้ในส่วน 3.2.3.1

ข้อห้ามนี้คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ในข้อ 3.6

3.2.3.4. ความตั้งใจในการออกอากาศ

แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามพึ่งพาแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความตั้งใจบางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Android ต้องเผยแพร่เจตนาการแพร่ภาพสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ของระบบที่เหมาะสม Broadcast Intent อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ SDK

3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API

โค้ดที่ได้รับการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถเรียกใช้โค้ดเนทีฟที่ให้ไว้ในไฟล์ .apk ของแอปพลิเคชันเป็นไฟล์ ELF .so ที่คอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากโค้ดเนทีฟขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์พื้นฐานอย่างมาก Android จึงกำหนด Application Binary Interfaces (ABI) จำนวนหนึ่งใน Android NDK ในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันได้กับ ABI ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการ ควรใช้ความเข้ากันได้กับ Android NDK ดังด้านล่าง

หากการใช้งานอุปกรณ์มีการรองรับ Android ABI ก็จะมี:

 • ต้องรวมการรองรับโค้ดที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้โค้ดเนทีฟ โดยใช้ซีแมนทิกส์ Java Native Interface (JNI) มาตรฐาน
 • ต้องเข้ากันได้กับซอร์ส (เช่น รองรับส่วนหัว) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับ ABI) โดยแต่ละไลบรารีที่จำเป็นในรายการด้านล่าง
 • ต้องรายงาน Application Binary Interface (ABI) ดั้งเดิมที่อุปกรณ์รองรับอย่างถูกต้อง ผ่านทาง android.os.Build.CPU_ABI API
 • ต้องรายงานเฉพาะ ABI ที่บันทึกไว้ใน Android NDK เวอร์ชันล่าสุดในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
 • ควรสร้างโดยใช้ซอร์สโค้ดและไฟล์ส่วนหัวที่มีอยู่ในโครงการโอเพ่นซอร์สอัปสตรีม Android

API โค้ดเนทีฟต่อไปนี้ต้องมีให้สำหรับแอปที่มีโค้ดเนทีฟ:

 • libc (ไลบรารี C)
 • libm (ห้องสมุดคณิตศาสตร์)
 • การสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับ C ++
 • อินเทอร์เฟซ JNI
 • liblog (การบันทึก Android)
 • libz (การบีบอัด Zlib)
 • libdl (ตัวเชื่อมโยงแบบไดนามิก)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libEGL.so (การจัดการพื้นผิว OpenGL ดั้งเดิม)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (รองรับไฟล์เสียง Open Sound Library)
 • libandroid.so (รองรับกิจกรรม Android ดั้งเดิม)
 • รองรับ OpenGL ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

โปรดทราบว่าการเปิดตัว Android NDK ในอนาคตอาจรองรับ ABI เพิ่มเติม หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้กับ ABI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่ จะต้องไม่รายงานการสนับสนุนสำหรับ ABI ใดๆ เลย

ความเข้ากันได้ของรหัสเนทีฟเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุผลนี้ ควรกล่าวย้ำอีกครั้งว่าผู้ติดตั้งอุปกรณ์ควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้การใช้งานอัพสตรีมของไลบรารีที่แสดงรายการด้านบน เพื่อช่วยให้มั่นใจในความเข้ากันได้

3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจำนวนมากอาศัยลักษณะการทำงานของคลาส android.webkit.WebView [ ทรัพยากร, 8 ] สำหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้ ดังนั้นการติดตั้งใช้งาน WebView จะต้องเข้ากันได้กับการใช้งาน Android ทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน เว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัยและสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางของประสบการณ์ผู้ใช้ Android การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีเวอร์ชันของ android.webkit.WebView ที่สอดคล้องกับซอฟต์แวร์อัปสตรีมของ Android และต้องมีเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ที่รองรับ HTML5 ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

3.4.1. ความเข้ากันได้ของ WebView

การใช้งาน Android Open Source ใช้เครื่องมือแสดงผล WebKit เพื่อใช้งาน android.webkit.WebView เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับระบบการเรนเดอร์เว็บ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จึงต้องใช้ WebKit รุ่นอัปสตรีมเฉพาะในการใช้งาน WebView โดยเฉพาะ:

 • การใช้งาน android.webkit.WebView ของอุปกรณ์จะต้องอิงตามบิลด์ 533.1 WebKit จากทรีโอเพ่นซอร์สต้นทาง Android สำหรับ Android 2.3 รุ่นนี้มีชุดฟังก์ชันการทำงานและการแก้ไขด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับ WebView ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจรวมถึงการปรับแต่งเพื่อการใช้งาน WebKit; อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งใดๆ ดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ WebView รวมถึงลักษณะการแสดงผล
 • สตริงตัวแทนผู้ใช้ที่รายงานโดย WebView ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
  • ค่าของสตริง $(VERSION) จะต้องเหมือนกับค่าของ android.os.Build.VERSION.RELEASE
  • ค่าของสตริง $(LOCALE) ควรเป็นไปตามมาตรฐาน ISO สำหรับรหัสประเทศและภาษา และควรอ้างอิงถึงโลแคลที่กำหนดค่าปัจจุบันของอุปกรณ์
  • ค่าของสตริง $(MODEL) จะต้องเหมือนกับค่าของ android.os.Build.MODEL
  • ค่าของสตริง $(BUILD) จะต้องเหมือนกับค่าของ android.os.Build.ID

คอมโพเนนต์ WebView ควรรองรับ HTML5 [ Resources, 9 ] ให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยที่สุด การติดตั้งอุปกรณ์ต้องรองรับแต่ละ API เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ HTML5 ใน WebView:

นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 13 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 14 ] โปรดทราบว่าในขณะที่ร่างมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปใช้ IndexedDB บนเว็บสตอเรจ จึงคาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันอนาคต

HTML5 API เช่นเดียวกับ JavaScript API ทั้งหมด จะต้องถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน WebView เว้นแต่ผู้พัฒนาจะเปิดใช้งานอย่างชัดเจนผ่าน Android API ปกติ

3.4.2. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนสำหรับการท่องเว็บของผู้ใช้ทั่วไป เบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ใช่ WebKit อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการใช้แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์สำรอง คอมโพเนนต์ android.webkit.WebView ที่จัดเตรียมให้กับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นจะต้องอิงตาม WebKit ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4.1

การนำไปใช้อาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน

แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน (ไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชัน WebKit Browser อัปสตรีมหรือการแทนที่ของบุคคลที่สาม) ควรมีการสนับสนุน HTML5 [ ทรัพยากร, 9 ] มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุด การติดตั้งอุปกรณ์ต้องรองรับแต่ละ API เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ HTML5:

นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 13 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 14 ] โปรดทราบว่าในขณะที่ร่างมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปใช้ IndexedDB บนเว็บสตอเรจ จึงคาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันอนาคต

3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API

ลักษณะการทำงานของ API แต่ละประเภท (แบบจัดการ แบบซอฟต์ แบบเนทีฟ และแบบเว็บ) ต้องสอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องการของโครงการโอเพนซอร์สอัปสตรีม Android [ ทรัพยากร 3 ] ความเข้ากันได้เฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ :

 • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนลักษณะการทำงานหรือความหมายของ Intent มาตรฐาน
 • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตหรือความหมายวงจรชีวิตของส่วนประกอบระบบประเภทใดประเภทหนึ่ง (เช่น บริการ กิจกรรม ผู้ให้บริการเนื้อหา ฯลฯ)
 • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนความหมายของการอนุญาตมาตรฐาน

รายการข้างต้นไม่ครอบคลุม ชุดทดสอบความเข้ากันได้ (CTS) ทดสอบส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มสำหรับความเข้ากันได้ทางพฤติกรรม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมกับ Android Open Source Project ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ควรใช้ซอร์สโค้ดที่มีให้ผ่านทาง Android Open Source Project หากเป็นไปได้ แทนที่จะนำส่วนสำคัญของระบบกลับมาใช้ใหม่

3.6. API เนมสเปซ

Android ทำตามข้อตกลงเนมสเปซแพ็คเกจและคลาสที่กำหนดโดยภาษาโปรแกรม Java เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่ทำการแก้ไขใดๆ ที่ต้องห้าม (ดูด้านล่าง) กับเนมสเปซของแพ็คเกจเหล่านี้:

 • จาวา.*
 • javax.*
 • ดวงอาทิตย์.*
 • แอนดรอยด์.*
 • com.android.*

การแก้ไขที่ห้ามได้แก่:

 • การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไข API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์ม Android โดยการเปลี่ยนเมธอดหรือลายเซ็นคลาสใดๆ หรือโดยการลบคลาสหรือฟิลด์คลาส
 • ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแก้ไขการใช้งานพื้นฐานของ API แต่การแก้ไขดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการทำงานที่ระบุและลายเซ็นภาษา Java ของ API ใด ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่มองค์ประกอบใดๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น คลาสหรืออินเทอร์เฟซ หรือฟิลด์หรือเมธอดในคลาสหรืออินเทอร์เฟซที่มีอยู่) ให้กับ API ข้างต้น

"องค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ" คือโครงสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องหมาย "@hide" เหมือนที่ใช้ในซอร์สโค้ดอัปสตรีมของ Android กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่เปิดเผย API ใหม่หรือแก้ไข API ที่มีอยู่ในเนมสเปซที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจทำการแก้ไขภายในเท่านั้น แต่การแก้ไขเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกโฆษณาหรือเปิดเผยต่อนักพัฒนา

ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจเพิ่ม API ที่กำหนดเองได้ แต่ API ดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในเนมสเปซที่เป็นขององค์กรอื่นหรืออ้างอิงถึงองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่ม API ให้กับ com.google.* หรือเนมสเปซที่คล้ายกัน Google เท่านั้นที่สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน Google จะต้องไม่เพิ่ม API ในเนมสเปซของบริษัทอื่น นอกจากนี้ หากการใช้งานอุปกรณ์มี API ที่กำหนดเองนอกเนมสเปซมาตรฐานของ Android API เหล่านั้นจะต้องรวมอยู่ในไลบรารีที่ใช้ร่วมกันของ Android เพื่อให้เฉพาะแอปที่ใช้งานอย่างชัดเจน (ผ่านกลไก <uses-library> ) เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการใช้หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น ของ API ดังกล่าว

หากผู้ติดตั้งอุปกรณ์เสนอที่จะปรับปรุงหนึ่งในแพ็คเกจเนมสเปซด้านบน (เช่น โดยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่มีประโยชน์ให้กับ API ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม API ใหม่) ผู้ติดตั้งควรไปที่ source.android.com และเริ่มกระบวนการเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงและ รหัสตามข้อมูลในเว็บไซต์นั้น

โปรดทราบว่าข้อจำกัดข้างต้นสอดคล้องกับแบบแผนมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อ API ในภาษาการเขียนโปรแกรมจาวา ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมอนุสัญญาเหล่านั้นและทำให้มีผลผูกพันโดยรวมอยู่ในข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้

3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน

การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับข้อมูลจำเพาะของ Dalvik Executable (DEX) bytecode และ Dalvik Virtual Machine semantics [ ทรัพยากร, 15 ]

การใช้งานอุปกรณ์ที่มีหน้าจอที่จัดประเภทเป็นความหนาแน่นปานกลางหรือความหนาแน่นต่ำต้องกำหนดค่า Dalvik ให้จัดสรรหน่วยความจำอย่างน้อย 16MB ให้กับแต่ละแอปพลิเคชัน การใช้งานอุปกรณ์กับหน้าจอที่จำแนกเป็นความหนาแน่นสูงหรือความหนาแน่นสูงพิเศษต้องกำหนดค่า Dalvik ให้จัดสรรหน่วยความจำอย่างน้อย 24MB ให้กับแต่ละแอปพลิเคชัน โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์อาจจัดสรรหน่วยความจำมากกว่าตัวเลขเหล่านี้

3.8. ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้

แพลตฟอร์ม Android มี API สำหรับนักพัฒนาบางตัวที่อนุญาตให้นักพัฒนาเชื่อมต่อเข้ากับส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรวม UI API มาตรฐานเหล่านี้เข้ากับส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกำหนดเองที่พัฒนาขึ้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

3.8.1. วิดเจ็ต

Android กำหนดประเภทคอมโพเนนต์และ API ที่สอดคล้องกันและวงจรชีวิตที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันเปิดเผย "AppWidget" ต่อผู้ใช้ปลายทาง [ ทรัพยากร, 16 ] รุ่นอ้างอิง Android Open Source มีแอปพลิเคชัน Launcher ที่มีองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่ม ดู และลบ AppWidgets ออกจากหน้าจอหลักได้

ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจใช้แทนตัวเรียกใช้งานอ้างอิง (เช่น หน้าจอหลัก) Launcher ทางเลือกควรมีการสนับสนุนในตัวสำหรับ AppWidgets และเปิดเผยองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อเพิ่ม กำหนดค่า ดู และลบ AppWidgets โดยตรงภายใน Launcher ตัวเรียกใช้งานทางเลือกอาจละเว้นองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากละเว้น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องจัดเตรียมแอปพลิเคชันแยกต่างหากที่เข้าถึงได้จาก Launcher ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่ม กำหนดค่า ดู และลบ AppWidgets

3.8.2. การแจ้งเตือน

Android มี API ที่อนุญาตให้นักพัฒนาแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ [ แหล่งข้อมูล, 17 ] ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องให้การสนับสนุนสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะ: เสียง การสั่น แสง และแถบสถานะ

นอกจากนี้ การนำไปใช้ต้องแสดงทรัพยากรทั้งหมด (ไอคอน ไฟล์เสียง ฯลฯ) อย่างถูกต้องใน API [ ทรัพยากร 18 ] หรือในคู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ [ ทรัพยากร 19 ] ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจให้ประสบการณ์ผู้ใช้ทางเลือกสำหรับการแจ้งเตือนมากกว่าที่ได้รับจากการใช้ Android Open Source อ้างอิง อย่างไรก็ตาม ระบบการแจ้งเตือนทางเลือกดังกล่าวต้องรองรับทรัพยากรการแจ้งเตือนที่มีอยู่ดังข้างต้น

Android มี API [ ทรัพยากร, 20 ] ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมการค้นหาไว้ในแอปพลิเคชันของตน และเปิดเผยข้อมูลของแอปพลิเคชันของตนในการค้นหาระบบทั่วโลก Generally speaking, this functionality consists of a single, system-wide user interface that allows users to enter queries, displays suggestions as users type, and displays results. The Android APIs allow developers to reuse this interface to provide search within their own apps, and allow developers to supply results to the common global search user interface.

Device implementations MUST include a single, shared, system-wide search user interface capable of real-time suggestions in response to user input. Device implementations MUST implement the APIs that allow developers to reuse this user interface to provide search within their own applications. Device implementations MUST implement the APIs that allow third-party applications to add suggestions to the search box when it is run in global search mode. If no third-party applications are installed that make use of this functionality, the default behavior SHOULD be to display web search engine results and suggestions.

Device implementations MAY ship alternate search user interfaces, but SHOULD include a hard or soft dedicated search button, that can be used at any time within any app to invoke the search framework, with the behavior provided for in the API documentation.

3.8.4. Toasts

Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 21 ]) to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-visibility manner.

3.8.5. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 22 ]. Live Wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an Open GL 1.0 or 2.0 context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers. Device implementations determined to not run live wallpapers reliably as described above MUST NOT implement live wallpapers.

4. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 23 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 24 ], Android Manifest [ Resources, 25 ], or Dalvik bytecode [ Resources, 15 ] formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

5. Multimedia Compatibility

Device implementations MUST fully implement all multimedia APIs. Device implementations MUST include support for all multimedia codecs described below, and SHOULD meet the sound processing guidelines described below. Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.

5.1. Media Codecs

Device implementations MUST support the multimedia codecs as detailed in the following sections. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open-Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

The tables below do not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

5.1.1. Media Decoders

Device implementations MUST include an implementation of a decoder for each codec and format described in the table below. Note that decoders for each of these media types are provided by the upstream Android Open-Source Project.

Audio
Name Details File/Container Format
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a). No support for raw AAC (.aac)
HE-AACv1 (AAC+)
HE-AACv2 (enhanced AAC+)
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis Ogg (.ogg)
PCM 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG base+progressive
GIF
PNG
BMP
Video
H.263 3GPP (.3gp) files
H.264 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile 3GPP (.3gp) file

5.1.2. Media Encoders

Device implementations SHOULD include encoders for as many of the media formats listed in Section 5.1.1. as possible. However, some encoders do not make sense for devices that lack certain optional hardware; for instance, an encoder for the H.263 video does not make sense, if the device lacks any cameras. Device implementations MUST therefore implement media encoders according to the conditions described in the table below.

See Section 7 for details on the conditions under which hardware may be omitted by device implementations.

Audio
Name Details File/Container Format Conditions
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp) Device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone MUST include encoders for these audio formats.
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a).
Image JPEG base+progressive All device implementations MUST include encoders for these image formats, as Android 2.3 includes APIs that applications can use to programmatically generate files of these types.
PNG
Video H.263 3GPP (.3gp) files Device implementations that include camera hardware and define either android.hardware.camera or android.hardware.camera.front MUST include encoders for these video formats.

In addition to the encoders listed above, device implementations SHOULD include an H.264 encoder. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, H.264 encoding is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.2. Audio Recording

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations SHOULD sample and record audio with each of these behaviors:

 • Noise reduction processing, if present, SHOULD be disabled.
 • Automatic gain control, if present, SHOULD be disabled.
 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 5000 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% from 100 Hz to 4000 Hz at 90 dB SPL input level.

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.3. Audio Latency

Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests an audio playback or record operation, and when the device implementation actually begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet all audio latency requirements outlined in this section. See Section 7 for details on the conditions under which microphone hardware may be omitted by device implementations.

For the purposes of this section:

 • "cold output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been idle and powered down prior to the request
 • "warm output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been recently used but is currently idle (that is, silent)
 • "continuous output latency" is defined to be the interval between when an application issues a sample to be played and when the speaker physically plays the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
 • "cold input latency" is defined to be the interval between when an application requests audio recording and when the first sample is delivered to the application via its callback, when the audio system and microphone has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording application via its callback, while the device is in recording mode

Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these properties:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • warm output latency of 10 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

If a device implementation meets the requirements of this section, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

6. Developer Tool Compatibility

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 26 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, in both 32-bit and 64-bit versions.

7. Hardware Compatibility

Android is intended to enable device implementers to create innovative form factors and configurations. At the same time Android developers write innovative applications that rely on the various hardware and features available through the Android APIs. The requirements in this section strike a balance between innovations available to device implementers, and the needs of developers to ensure their apps are only available to devices where they will run properly.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]

7.1. Display and Graphics

Android 2.3 includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 28 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.1.1. Screen Configurations

Device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the following requirements:

 • screens MUST be at least 2.5 inches in physical diagonal size
 • density MUST be at least 100 dpi
 • the aspect ratio MUST be between 1.333 (4:3) and 1.779 (16:9)
 • the display technology used consists of square pixels

Device implementations with a screen meeting the requirements above are considered compatible, and no additional action is necessary. The Android framework implementation automatically computes display characteristics such as screen size bucket and density bucket. In the majority of cases, the framework decisions are the correct ones. If the default framework computations are used, no additional action is necessary. Device implementers wishing to change the defaults, or use a screen that does not meet the requirements above MUST contact the Android Compatibility Team for guidance, as provided for in Section 12.

The units used by the requirements above are defined as follows:

 • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".

Device implementations MUST use only displays with a single static configuration. That is, device implementations MUST NOT enable multiple screen configurations. For instance, since a typical television supports multiple resolutions such as 1080p, 720p, and so on, this configuration is not compatible with Android 2.3. (However, support for such configurations is under investigation and planned for a future version of Android.)

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 29 ].

7.1.3. Declared Screen Support

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, medium, and large screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default. Devices that cannot be physically rotated MAY meet this requirement by "letterboxing" applications that request portrait mode, using only a portion of the available display.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

7.1.5. 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support OpenGL ES 1.0, as required by the Android 2.3 APIs. For devices that lack 3D acceleration hardware, a software implementation of OpenGL ES 1.0 is provided by the upstream Android Open-Source Project. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 2.0.

Implementations MAY omit Open GL ES 2.0 support; however if support is omitted, device implementations MUST NOT report as supporting OpenGL ES 2.0. Specifically, if a device implementations lacks OpenGL ES 2.0 support:

 • the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0
 • the native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0.

Conversely, if a device implementation does support OpenGL ES 2.0, it MUST accurately report that support via the routes just listed.

Note that Android 2.3 includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android 2.3 to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

7.2. Input Devices

Android 2.3 supports a number of modalities for user input. Device implementations MUST support user input devices as provided for in this section.

7.2.1. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 30 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

7.2.2. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 30 ]
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android Open-Source code includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

7.2.4. Touchscreen input

Device implementations:

 • MUST have a touchscreen
 • MAY have either capacitive or resistive touchscreen
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 30 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the touchscreen supports multiple pointers

7.3. Sensors

Android 2.3 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

The Android 2.3 APIs introduce a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 2.3 SDK documentation to be a streaming sensor.

7.3.1. Accelerometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ])
 • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ]).
 • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
 • MUST be able to deliver events at 100 Hz or greater
 • MUST have 8-bits of accuracy or more

7.3.5. Barometer

Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude

7.3.7. Thermometer

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 2.3 APIs.)

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

Network connectivity and access to the Internet are vital features of Android. Meanwhile, device-to-device interaction adds significant value to Android devices and applications. Device implementations MUST meet the data connectivity requirements in this section.

7.4.1. Telephony

"Telephony" as used by the Android 2.3 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 2.3 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android 2.3 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.3 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

Android 2.3 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

7.4.3. Bluetooth

Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 32 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ]
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • NfcV (ISO 15693)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 33 ]
  • MUST scan for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active.

  (Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

  Additionally, device implementations SHOULD support the following widely-deployed MIFARE technologies.

  Note that Android 2.3.3 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE, it:

  • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
  • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
  • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

  If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 27 ], and MUST implement the Android 2.3 NFC API as a no-op.

  As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

  7.4.5. Minimum Network Capability

  Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

  Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

  Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

  7.5. Cameras

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

  7.5.1. Rear-Facing Camera

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
  • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
  • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
  • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

  7.5.2. Front-Facing Camera

  Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
  • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 2.3 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
  • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
  • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
   • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
   • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 40 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
   • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
  • MUST mirror the image data returned to any "postview" camera callback handlers, in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview callbacks, this requirement obviously does not apply.)
  • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

  7.5.3. Camera API Behavior

  Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

  1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
  2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
  3. Device implementations SHOULD support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, YV12 support is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.3 SDK documentation [ Resources, 41 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

  Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

  7.5.4. Camera Orientation

  Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, a cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

  7.6. Memory and Storage

  The fundamental function of Android 2.3 is to run applications. Device implementations MUST the requirements of this section, to ensure adequate storage and memory for applications to run properly.

  7.6.1. Minimum Memory and Storage

  Device implementations MUST have at least 128MB of memory available to the kernel and userspace. The 128MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

  Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition MUST be at least 150MB.

  Beyond the requirements above, device implementations SHOULD have at least 1GB of non-volatile storage available for user data. Note that this higher requirement is planned to become a hard minimum in a future version of Android. Device implementations are strongly encouraged to meet these requirements now, or else they may not be eligible for compatibility for a future version of Android.

  The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files. The Download Manager implementation MUST be capable of downloading individual files 55MB in size, or larger. The Download Manager implementation SHOULD be capable of downloading files 100MB in size, or larger.

  7.6.2. Application Shared Storage

  Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

  Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

  Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

  Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

  Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage or Media Transfer Protocol.

  It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

  Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

  7.7. USB

  Device implementations:

  • MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
  • MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
  • MUST implement the USB mass storage specification, to allow a host connected to the device to access the contents of the /sdcard volume
  • SHOULD use the micro USB form factor on the device side
  • MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of connecting the custom pinout to standard USB-A port

  8. Performance Compatibility

  Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.3 compatible device defined in the table below:

  Metric Performance Threshold Comments
  Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
  • Browser: less than 1300ms
  • MMS/SMS: less than 700ms
  • AlarmClock: less than 650ms
  The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
  Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

  9. Security Model Compatibility

  Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 42 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

  9.1. Permissions

  Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 42 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

  9.2. UID and Process Isolation

  Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.3. Filesystem Permissions

  Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.4. Alternate Execution Environments

  Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

  Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

  Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

  Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

  Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

  • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
  • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
  • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
  • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

  Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

  The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

  When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

  10. Software Compatibility Testing

  The Android Open-Source Project includes various testing tools to verify that device implementations are compatible. Device implementations MUST pass all tests described in this section.

  However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 2.3 available from the Android Open-Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

  10.1. Compatibility Test Suite

  Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

  The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.3. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

  MUST pass the most recent version of the Android Compatibility Test Suite (CTS) available at the time of the device implementation's software is completed. (The CTS is available as part of the Android Open Source Project [ Resources, 2 ].) The CTS tests many, but not all, of the components outlined in this document.

  10.2. CTS Verifier

  Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

  The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

  Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

  10.3. Reference Applications

  Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source applications:

  • The "Apps for Android" applications [ Resources, 43 ].
  • Replica Island (available in Android Market; only required for device implementations that support with OpenGL ES 2.0)

  Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

  11. Updatable Software

  Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

  Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
  • "Tethered" updates over USB from a host PC
  • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

  The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

  If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

  12. Contact Us

  You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

  Appendix A - Bluetooth Test Procedure

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

  The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open-source project tree. The procedure requires two devices:

  • a candidate device implementation running the software build to be tested
  • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested -- that is, a "known good" device implementation

  The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

  Setup and Installation

  1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
  2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
  3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

  Test Bluetooth Control by Apps

  1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
  2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

  Test Pairing and Communication

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
  4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
  6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

  Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
  4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

  Test Re-Launches

  1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

  Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.