เพื่อให้ผู้ใช้ Android ของคุณได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในขณะที่พวกเขาใช้อุปกรณ์ของคุณร่วมกับอุปกรณ์ Android อื่นๆ ในระบบนิเวศ ให้ใช้มาตรฐานที่กำหนดเหล่านี้กับการใช้งาน Android ของคุณ
ชุดทดสอบความเข้ากันได้ คือชุดการทดสอบฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยเปิดเผยปัญหาความเข้ากันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการพัฒนาของคุณ

เรียนรู้วิธีสร้าง Android

ทบทวนหลักการของการพัฒนา Android ที่ระบุไว้ใน สถาปัตยกรรม
ปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้และอุปกรณ์ของคุณปลอดภัย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การตั้งค่า เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซการตั้งค่าที่ใช้งานร่วมกันได้