คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 4.2

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การแก้ไข 2
ปรับปรุงล่าสุด: 17 ก.พ. 2556

ลิขสิทธิ์ © 2012, Google Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Compatibility@android.com

สารบัญ

1. บทนำ
2. ทรัพยากร
3. ซอฟต์แวร์
3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ
3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API
3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API
3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ
3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API
3.6. เนมสเปซ API
3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน
3.8. ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้
3.9 การดูแลระบบอุปกรณ์
3.10 การเข้าถึง
3.11 การแปลงข้อความเป็นคำพูด
4. ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์แอปพลิเคชัน
5. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย
6. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และความเข้ากันได้ของตัวเลือก
7. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์
7.1. จอแสดงผลและกราฟิก
7.2. อุปกรณ์อินพุต
7.3. เซนเซอร์
7.4. การเชื่อมต่อข้อมูล
7.5. กล้อง
7.6. หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล
7.7. ยูเอสบี
8. ความเข้ากันได้ของประสิทธิภาพ
9. ความเข้ากันได้ของรุ่นความปลอดภัย
10. การทดสอบความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
11. ซอฟต์แวร์ที่อัพเดตได้
12. ติดต่อเรา
ภาคผนวก A - ขั้นตอนการทดสอบบลูทูธ

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อุปกรณ์เข้ากันได้กับ Android 4.2

การใช้ "ต้อง" "ต้องไม่" "จำเป็น" "ต้อง" "ไม่ควร" "ไม่ควร" "แนะนำ" "อาจ" และ "ไม่บังคับ" เป็นไปตามมาตรฐาน IETF กำหนดไว้ใน RFC2119 [ แหล่งข้อมูล 1 ]

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ "ตัวดำเนินการอุปกรณ์" หรือ "ผู้ดำเนินการ" คือบุคคลหรือองค์กรที่พัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 4.2 "การใช้งานอุปกรณ์" หรือ "การใช้งาน" คือโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

เพื่อให้ได้รับการพิจารณาว่าเข้ากันได้กับ Android 4.2 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่นำเสนอในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้ ซึ่งรวมถึงเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิง

ในกรณีที่คำจำกัดความนี้หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ใน ส่วนที่ 10 นั้นไม่มีเสียง คลุมเครือ หรือไม่สมบูรณ์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับการใช้งานที่มีอยู่

ด้วยเหตุนี้ โครงการโอเพ่นซอร์สของ Android [ Resources, 3 ] จึงเป็นทั้งข้อมูลอ้างอิงและการใช้งาน Android ที่ต้องการ ขอแนะนำให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้บนซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" ที่มีอยู่ในโครงการโอเพ่นซอร์ส Android แม้ว่าส่วนประกอบบางอย่างอาจถูกแทนที่โดยสมมุติฐานด้วยการใช้งานทางเลือกอื่น แนวทางปฏิบัตินี้ไม่สนับสนุนอย่างยิ่ง เนื่องจากการทดสอบซอฟต์แวร์จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นอย่างมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้นำไปใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์กับการใช้งาน Android มาตรฐาน รวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่าการแทนที่และการแก้ไขส่วนประกอบบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้

2. ทรัพยากร

 1. ระดับความต้องการ IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. ภาพรวมโปรแกรมความเข้ากันได้ของ Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. โครงการโอเพ่นซอร์ส Android: http://source.android.com/
 4. คำจำกัดความและเอกสารประกอบของ API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. ข้อมูลอ้างอิงสิทธิ์ของ Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. ข้อมูลอ้างอิง android.os.Build: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. สตริงเวอร์ชันที่อนุญาตสำหรับ Android 4.2: http://source.android.com/compatibility/4.2/versions.html
 8. Renderscript: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/renderscript.html
 9. การเร่งฮาร์ดแวร์: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html
 10. คลาส android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 11. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 12. ความสามารถออฟไลน์ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 13. แท็กวิดีโอ HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 14. API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 15. API ฐานข้อมูลเว็บ HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 16. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 17. ข้อมูลจำเพาะ Dalvik Virtual Machine: มีอยู่ในซอร์สโค้ดของ Android ที่ dalvik/docs
 18. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 19. การแจ้งเตือน: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 20. แหล่งข้อมูลแอปพลิเคชัน: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 21. คู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_bar.html
 22. ตัวจัดการการค้นหา: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 23. ขนมปังปิ้ง: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 24. ธีม: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html
 25. คลาส R.style: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html
 26. วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว: http://developer.android.com/resources/articles/live-wallpapers.html
 27. การดูแลระบบอุปกรณ์ Android: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html
 28. ข้อมูลอ้างอิง DevicePolicyManager: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html
 29. API บริการการเข้าถึงของ Android: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/package-summary.html
 30. API การเข้าถึงของ Android: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html
 31. โครงการ Eyes Free: http://code.google.com/p/eyes-free
 32. API การแปลงข้อความเป็นคำพูด: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html
 33. เอกสารประกอบเครื่องมืออ้างอิง (สำหรับ adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/develping/tools/index.html
 34. คำอธิบายไฟล์ Android apk: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 35. ไฟล์มานิเฟสต์: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 36. เครื่องมือทดสอบลิง: http://developer.android.com/guide/developer/tools/monkey.html
 37. Android android.content.pm.PackageManager คลาสและรายการคุณสมบัติฮาร์ดแวร์: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 38. รองรับหลายหน้าจอ: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 39. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 40. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 41. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 42. บลูทูธ API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 43. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 44. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 45. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 46. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 47. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 48. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 49. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 50. API การวางแนวกล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 51. กล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 52. อุปกรณ์เสริม Android Open: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
 53. โฮสต์ USB API: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
 54. ข้อมูลอ้างอิงความปลอดภัยและการอนุญาตของ Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 55. แอปสำหรับ Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 56. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html
 57. การถ่ายโอนไฟล์ Android: http://www.android.com/filetransfer
 58. รูปแบบสื่อ Android: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
 59. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03
 60. การส่งมอบการเชื่อมต่อ NFC: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover
 61. การจับคู่อย่างง่ายของ Bluetooth อย่างปลอดภัยโดยใช้ NFC: http://www.nfc-forum.org/resources/AppDocs/NFCForum_AD_BTSSP_1_0.pdf
 62. Wifi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html
 63. การดำเนินการช่วยเหลือ: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST
 64. ข้อกำหนดการชาร์จ USB: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf
 65. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/nfc/nfc.html
 66. เสียง USB ของ Android: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO
 67. การตั้งค่าการแชร์ Android NFC: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS
 68. Wifi Direct (Wifi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html
 69. วิดเจ็ตล็อคและหน้าจอหลัก: http://developer.android.com/reference/android/appwidget/AppWidgetProviderInfo.html
 70. ข้อมูลอ้างอิง UserManager: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html
 71. การอ้างอิงที่เก็บข้อมูลภายนอก: http://source.android.com/tech/storage
 72. API ที่เก็บข้อมูลภายนอก: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html
 73. รหัสย่อ SMS: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code
 74. ไคลเอ็นต์การควบคุมระยะไกลของสื่อ: http://developer.android.com/reference/android/media/RemoteControlClient.html
 75. ตัวจัดการการแสดงผล: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html
 76. ความฝัน: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html
 77. การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS
 • กล้อง: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html
 • แหล่งข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากได้มาจากโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Android 4.2 SDK และจะทำงานเหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้น ในกรณีใดๆ ที่ข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสารประกอบของ SDK เอกสาร SDK จะถือว่าเชื่อถือได้ รายละเอียดทางเทคนิคใดๆ ที่ให้ไว้ในข้อมูลอ้างอิงที่รวมไว้ข้างต้นจะพิจารณาโดยรวมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

  3. ซอฟต์แวร์

  3.1. ความเข้ากันได้ของ API ที่มีการจัดการ

  สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่มีการจัดการ (ตาม Dalvik) เป็นกลไกหลักสำหรับแอปพลิเคชัน Android อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน Android (API) คือชุดของอินเทอร์เฟซแพลตฟอร์ม Android ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชันที่ทำงานในสภาพแวดล้อม VM ที่มีการจัดการ การใช้งานอุปกรณ์ต้องจัดให้มีการใช้งานที่สมบูรณ์ รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นเอกสารทั้งหมดของ API เอกสารใดๆ ที่เปิดเผยโดย Android 4.2 SDK [ ทรัพยากร 4 ]

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่ละเว้น API ที่มีการจัดการใดๆ ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหรือลายเซ็นของ API เบี่ยงเบนไปจากการทำงานที่บันทึกไว้ หรือรวมถึงการไม่ดำเนินการใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

  คำจำกัดความความเข้ากันได้นี้อนุญาตให้ฮาร์ดแวร์บางประเภทที่ Android รวม API ให้ละเว้นโดยการใช้งานอุปกรณ์ ในกรณีดังกล่าว API จะต้องยังคงปรากฏอยู่และประพฤติตนอย่างสมเหตุสมผล ดู ส่วนที่ 7 สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสถานการณ์จำลองนี้

  3.2. ความเข้ากันได้ของ Soft API

  นอกเหนือจาก API ที่ได้รับการจัดการจากส่วนที่ 3.1 แล้ว Android ยังรวม API "soft" เฉพาะรันไทม์ที่สำคัญไว้ด้วย ในรูปแบบของสิ่งต่างๆ เช่น Intent การอนุญาต และลักษณะที่คล้ายคลึงกันของแอปพลิเคชัน Android ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเวลารวบรวมแอปพลิเคชัน

  3.2.1. สิทธิ์

  ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องสนับสนุนและบังคับใช้ค่าคงที่การอนุญาตทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้าอ้างอิงการอนุญาต [ แหล่งข้อมูล 5 ] โปรดทราบว่าส่วนที่ 10 แสดงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความปลอดภัยของ Android

  3.2.2. สร้างพารามิเตอร์

  Android APIs รวมค่าคงที่จำนวนหนึ่งบนคลาส android.os.Build [ Resources, 6 ] ที่มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายอุปกรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ค่าที่สอดคล้องกันและมีความหมายในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ตารางด้านล่างมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของค่าเหล่านี้ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์ต้องสอดคล้อง

  พารามิเตอร์ ความคิดเห็น
  android.os.Build.VERSION.RELEASE เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังทำงานอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้ต้องมีหนึ่งในค่าสตริงที่กำหนดไว้ใน [ Resources, 7 ]
  android.os.Build.VERSION.SDK เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบที่โค้ดแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเข้าถึงได้ สำหรับ Android 4.2 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 17
  android.os.Build.VERSION.SDK_INT เวอร์ชันของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบที่โค้ดแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเข้าถึงได้ สำหรับ Android 4.2 ช่องนี้ต้องมีค่าจำนวนเต็ม 17
  android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งกำหนดบิลด์เฉพาะของระบบ Android ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ค่านี้ต้องไม่ใช้ซ้ำสำหรับบิลด์ต่างๆ ที่มีให้สำหรับผู้ใช้ปลายทาง การใช้งานทั่วไปของฟิลด์นี้คือเพื่อระบุว่าหมายเลขบิลด์หรือตัวระบุการเปลี่ยนแปลงการควบคุมแหล่งที่มาใดที่ใช้ในการสร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.BOARD ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุฮาร์ดแวร์ภายในเฉพาะที่ใช้โดยอุปกรณ์ ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้งานที่เป็นไปได้ของฟิลด์นี้คือการระบุการแก้ไขเฉพาะของบอร์ดที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.BRAND ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุชื่อบริษัท องค์กร บุคคล ฯลฯ ที่ผลิตอุปกรณ์ ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ การใช้ช่องนี้เป็นไปได้เพื่อระบุ OEM และ/หรือผู้ให้บริการที่ขายอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.CPU_ABI ชื่อของชุดคำสั่ง (ประเภท CPU + แบบแผน ABI) ของโค้ดเนทีฟ ดู ส่วนที่ 3.3: ความเข้ากันได้ของ Native API
  android.os.Build.CPU_ABI2 ชื่อของชุดคำสั่งที่สอง (ประเภท CPU + แบบแผน ABI) ของโค้ดเนทีฟ ดู ส่วนที่ 3.3: ความเข้ากันได้ของ Native API
  android.os.Build.DEVICE ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่าหรือการแก้ไขเฉพาะของร่างกาย (บางครั้งเรียกว่า "การออกแบบทางอุตสาหกรรม") ของอุปกรณ์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.FINGERPRINT สตริงที่ระบุบิลด์นี้โดยเฉพาะ มันควรจะมีเหตุผลพอสมควรที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ต้องเป็นไปตามเทมเพลตนี้:
  $(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
  ตัวอย่างเช่น:
  acme/mydevice/generic:4.2/JRN53/3359:userdebug/test-keys
  ลายนิ้วมือต้องไม่มีอักขระเว้นวรรค หากฟิลด์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบนมีอักขระเว้นวรรค จะต้องแทนที่ฟิลด์เหล่านี้ในลายนิ้วมือของบิวด์ด้วยอักขระอื่น เช่น อักขระขีดล่าง ("_") ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิตได้
  android.os.Build.HARDWARE ชื่อของฮาร์ดแวร์ (จากบรรทัดคำสั่งเคอร์เนลหรือ /proc) มันควรจะมีเหตุผลพอสมควรที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.HOST สตริงที่ระบุโฮสต์ที่สร้างบิลด์โดยไม่ซ้ำกัน ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.ID ตัวระบุที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์เพื่ออ้างถึงรุ่นที่เฉพาะเจาะจง ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ ฟิลด์นี้สามารถเหมือนกับ android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL แต่ควรเป็นค่าที่มีความหมายเพียงพอสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการแยกแยะระหว่างการสร้างซอฟต์แวร์ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.MANUFACTURER ชื่อทางการค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.MODEL ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งมีชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทางรู้จัก ชื่อนี้ควรเป็นชื่อเดียวกับที่ใช้วางตลาดและขายอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ปลายทาง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")
  android.os.Build.PRODUCT ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งมีชื่อการพัฒนาหรือชื่อรหัสของผลิตภัณฑ์ (SKU) ต้องสามารถอ่านได้โดยมนุษย์ แต่ไม่จำเป็นต้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางดูได้ ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.SERIAL หมายเลขซีเรียลของฮาร์ดแวร์ หากมี ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^([a-zA-Z0-9]{0,20})$"
  android.os.Build.TAGS รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งเลือกโดยผู้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อแยกความแตกต่างของบิลด์ ตัวอย่างเช่น "unsigned,debug" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.TIME ค่าที่แสดงการประทับเวลาเมื่อบิลด์เกิดขึ้น
  android.os.Build.TYPE ค่าที่เลือกโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ซึ่งระบุการกำหนดค่ารันไทม์ของบิลด์ ฟิลด์นี้ควรมีค่าใดค่าหนึ่งที่สอดคล้องกับการกำหนดค่ารันไทม์ทั่วไปของ Android สามค่า: "ผู้ใช้", "userdebug" หรือ "eng" ค่าของฟิลด์นี้ต้องเข้ารหัสเป็น ASCII 7 บิต และตรงกับนิพจน์ทั่วไป "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$"
  android.os.Build.USER ชื่อหรือ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (หรือผู้ใช้อัตโนมัติ) ที่สร้างบิลด์ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของฟิลด์นี้ ยกเว้นจะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือสตริงว่าง ("")

  3.2.3. ความเข้ากันได้ของเจตนา

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามระบบ Intent coupling แบบหลวมของ Android ตามที่อธิบายไว้ในส่วนด้านล่าง โดย "ให้เกียรติ" หมายความว่าผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องจัดเตรียมกิจกรรมหรือบริการของ Android ที่ระบุตัวกรองเจตนาที่ตรงกันและผูกมัดและดำเนินการตามพฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับรูปแบบเจตนาที่ระบุแต่ละรูปแบบ

  3.2.3.1. จุดประสงค์หลักของแอปพลิเคชัน

  โปรเจ็กต์ต้นทางของ Android กำหนดแอปพลิเคชันหลักจำนวนหนึ่ง เช่น รายชื่อติดต่อ ปฏิทิน แกลเลอรีรูปภาพ เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยเวอร์ชันทางเลือก

  อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางเลือกใดๆ ดังกล่าวจะต้องเคารพรูปแบบเจตนาเดียวกันกับที่โปรเจ็กต์ต้นน้ำจัดเตรียมไว้ ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์มีเครื่องเล่นเพลงสำรอง อุปกรณ์นั้นจะต้องใช้รูปแบบเจตนาที่ออกโดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเพื่อเลือกเพลง

  แอปพลิเคชันต่อไปนี้ถือเป็นแอปพลิเคชันระบบ Android หลัก:

  • นาฬิกาตั้งโต๊ะ
  • เบราว์เซอร์
  • ปฏิทิน
  • ติดต่อ
  • แกลลอรี่
  • GlobalSearch
  • ตัวเปิด
  • ดนตรี
  • การตั้งค่า

  แอปพลิเคชันระบบ Android หลักประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ หรือส่วนประกอบบริการที่ถือว่าเป็น "สาธารณะ" นั่นคือแอตทริบิวต์ "android:exported" อาจไม่มีอยู่ หรืออาจมีค่า "จริง"

  สำหรับทุกกิจกรรมหรือบริการที่กำหนดไว้ในแอประบบ Android หลักตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าไม่เป็นสาธารณะผ่านแอตทริบิวต์ android:exported ด้วยค่า "เท็จ" การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีองค์ประกอบประเภทเดียวกันที่ใช้ตัวกรองเจตนาเดียวกัน รูปแบบเป็นแอประบบหลักของ Android

  กล่าวอีกนัยหนึ่งการใช้งานอุปกรณ์อาจแทนที่แอประบบ Android หลัก อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับรูปแบบ Intent ทั้งหมดที่กำหนดโดยแต่ละแอประบบ Android หลักที่ถูกแทนที่

  3.2.3.2. เจตนาแทนที่

  เนื่องจาก Android เป็นแพลตฟอร์มที่ขยายได้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องยอมให้แต่ละรูปแบบเจตนาที่อ้างอิงในส่วน 3.2.3.2 ถูกแทนที่โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การนำโอเพ่นซอร์ส Android มาใช้เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่แนบสิทธิ์พิเศษกับการใช้รูปแบบเจตนาเหล่านี้ของแอปพลิเคชันระบบ หรือป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผูกมัดและควบคุมรูปแบบเหล่านี้ ข้อห้ามนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปิดใช้งานอินเทอร์เฟซผู้ใช้ "Chooser" ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระหว่างหลายแอปพลิเคชันซึ่งทั้งหมดจัดการรูปแบบ Intent เดียวกันทั้งหมด

  อย่างไรก็ตาม การใช้งานอุปกรณ์อาจมีกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับรูปแบบ URI เฉพาะ (เช่น http://play.google.com) หากกิจกรรมเริ่มต้นมีตัวกรองเฉพาะสำหรับ URI ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ตัวกรองเจตนาที่ระบุ URI ข้อมูล "http://www.android.com" มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าตัวกรองของเบราว์เซอร์สำหรับ "http://" การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับผู้ใช้เพื่อแก้ไขกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับความตั้งใจ

  3.2.3.3. เนมสเปซเจตนา

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่รวมคอมโพเนนต์ของ Android ที่สนับสนุนรูปแบบ Intent หรือ Broadcast Intent โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่นๆ ในเนมสเปซ android.* หรือ com.android.* ผู้ปรับใช้อุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนประกอบ Android ใด ๆ ที่ใช้รูปแบบ Intent หรือ Broadcast Intent โดยใช้ ACTION, CATEGORY หรือสตริงคีย์อื่น ๆ ในพื้นที่แพ็คเกจที่เป็นขององค์กรอื่น ผู้ปรับใช้อุปกรณ์ต้องไม่แก้ไขหรือขยายรูปแบบเจตนาที่ใช้โดยแอปหลักที่ระบุไว้ในส่วน 3.2.3.1 การใช้งานอุปกรณ์อาจรวมถึงรูปแบบ Intent โดยใช้เนมสเปซที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและชัดเจนกับองค์กรของตนเอง

  ข้อห้ามนี้คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้สำหรับคลาสภาษา Java ในหัวข้อ 3.6

  3.2.3.4. ความตั้งใจในการออกอากาศ

  แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นใช้แพลตฟอร์มในการแพร่ภาพ Intent บางอย่างเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่รองรับ Android ต้องออกอากาศ Intent ออกอากาศสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ของระบบที่เหมาะสม Broadcast Intents ได้อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของ SDK

  3.3. ความเข้ากันได้ของ Native API

  3.3.1 Application Binary Interfaces

  โค้ดที่ได้รับการจัดการที่ทำงานใน Dalvik สามารถเรียกใช้โค้ดเนทีฟที่มีให้ในไฟล์ .apk ของแอปพลิเคชัน เป็นไฟล์ ELF .so ที่คอมไพล์สำหรับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากโค้ดเนทีฟขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์พื้นฐานอย่างมาก Android จึงกำหนด Application Binary Interfaces (ABI) จำนวนหนึ่งใน Android NDK ในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.html หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันได้กับ ABI ที่กำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ ก็ควรใช้ความเข้ากันได้กับ Android NDK ดังด้านล่าง

  หากการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการรองรับ Android ABI จะ:

  • ต้องมีการสนับสนุนโค้ดที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้โค้ดเนทีฟ โดยใช้ความหมาย Java Native Interface (JNI) มาตรฐาน
  • ต้องเข้ากันได้กับแหล่งที่มา (เช่น เข้ากันได้กับส่วนหัว) และเข้ากันได้กับไบนารี (สำหรับ ABI) โดยแต่ละไลบรารีที่จำเป็นในรายการด้านล่าง
  • ต้องรายงาน Application Binary Interface (ABI) ดั้งเดิมที่อุปกรณ์รองรับอย่างถูกต้องผ่าน android.os.Build.CPU_ABI API
  • ต้องรายงานเฉพาะ ABI ที่บันทึกไว้ใน Android NDK เวอร์ชันล่าสุดในไฟล์ docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
  • ควรสร้างโดยใช้ซอร์สโค้ดและไฟล์ส่วนหัวที่มีอยู่ในโครงการโอเพ่นซอร์ส Android อัปสตรีม

  ต้องมี API โค้ดเนทีฟต่อไปนี้สำหรับแอปที่มีโค้ดเนทีฟ:

  • libc (ไลบรารี C)
  • libm (ห้องสมุดคณิตศาสตร์)
  • รองรับ C++ . น้อยที่สุด
  • อินเทอร์เฟซ JNI
  • liblog (การบันทึก Android)
  • libz (การบีบอัด Zlib)
  • libdl (ตัวเชื่อมโยงแบบไดนามิก)
  • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
  • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
  • libEGL.so (การจัดการพื้นผิว OpenGL ดั้งเดิม)
  • libjnigraphics.so
  • libOpenSLES.so (รองรับเสียง OpenSL ES 1.0.1)
  • libOpenMAXAL.so (รองรับ OpenMAX AL 1.0.1)
  • libandroid.so (รองรับกิจกรรม Android ดั้งเดิม)
  • รองรับ OpenGL ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

  โปรดทราบว่า Android NDK ที่ออกในอนาคตอาจสนับสนุน ABI เพิ่มเติม หากการใช้งานอุปกรณ์เข้ากันไม่ได้กับ ABI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะต้องไม่รายงานการสนับสนุน ABI ใดๆ เลย

  ความเข้ากันได้ของโค้ดเนทีฟเป็นสิ่งที่ท้าทาย ด้วยเหตุผลนี้ ขอแนะนำให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้การนำไปใช้ต้นทางของไลบรารีที่แสดงด้านบนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเข้ากันได้

  3.4. ความเข้ากันได้ของเว็บ

  3.4.1. ความเข้ากันได้ของ WebView

  การใช้งาน Android โอเพ่นซอร์สใช้เอ็นจินการเรนเดอร์ WebKit เพื่อใช้งาน android.webkit.WebView เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาชุดทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับระบบการเรนเดอร์เว็บ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องใช้บิวด์อัปสตรีมเฉพาะของ WebKit ในการใช้งาน WebView โดยเฉพาะ:

  • การใช้งานอุปกรณ์ android.webkit.WebView ของการใช้งานอุปกรณ์ต้องอิงตาม 534.30 WebKit build จากต้นทางต้นทางของ Android โอเพ่นซอร์สสำหรับ Android 4.2 บิลด์นี้มีชุดการทำงานและการแก้ไขด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับ WebView ผู้ปรับใช้อุปกรณ์อาจรวมถึงการปรับแต่งการใช้งาน WebKit อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งใดๆ ดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ WebView รวมถึงพฤติกรรมการแสดงผล
  • สตริงตัวแทนผู้ใช้ที่รายงานโดย WebView ต้องอยู่ในรูปแบบนี้:
   Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.2 Mobile Safari/534.30
   • ค่าของสตริง $(VERSION) ต้องเหมือนกับค่าสำหรับ android.os.Build.VERSION.RELEASE
   • ค่าของสตริง $(LOCALE) ควรเป็นไปตามข้อตกลง ISO สำหรับรหัสประเทศและภาษา และควรอ้างอิงถึงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันที่กำหนดค่าของอุปกรณ์
   • ค่าของสตริง $(MODEL) ต้องเหมือนกับค่าสำหรับ android.os.Build.MODEL
   • ค่าของสตริง $(BUILD) ต้องเหมือนกับค่าสำหรับ android.os.Build.ID
   • การใช้งานอุปกรณ์อาจละเว้น Mobile ในสตริงตัวแทนผู้ใช้

  คอมโพเนนต์ WebView ควรรวมการสนับสนุน HTML5 [ แหล่งข้อมูล 11 ] ให้มากที่สุด อย่างน้อยที่สุด การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ API เหล่านี้แต่ละตัวที่เชื่อมโยงกับ HTML5 ใน WebView:

  นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 15 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 16 ] โปรดทราบว่าในขณะที่หน่วยงานมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปใช้ IndexedDB มากกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ คาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันต่อๆ ไป

  HTML5 APIs เช่นเดียวกับ JavaScript APIs ทั้งหมด ต้องถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นใน WebView เว้นแต่นักพัฒนาจะเปิดใช้งานอย่างชัดเจนผ่าน Android API ปกติ

  3.4.2. ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนสำหรับการท่องเว็บของผู้ใช้ทั่วไป เบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลนอาจใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่ใช่ WebKit อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์สำรองก็ตาม คอมโพเนนต์ android.webkit.WebView ที่จัดเตรียมให้กับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นจะต้องใช้ WebKit ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4.1

  การใช้งานอาจจัดส่งสตริงตัวแทนผู้ใช้ที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน

  แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบสแตนด์อโลน (ไม่ว่าจะอิงตามแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์อัปสตรีมของ WebKit หรือการแทนที่ของบริษัทอื่น) ควรรวมการสนับสนุน HTML5 [ ทรัพยากร 11 ] ให้มากที่สุด อย่างน้อยที่สุด การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ API แต่ละตัวที่เกี่ยวข้องกับ HTML5:

  นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ HTML5/W3C webstorage API [ Resources, 15 ] และควรรองรับ HTML5/W3C IndexedDB API [ Resources, 16 ] โปรดทราบว่าในขณะที่หน่วยงานมาตรฐานการพัฒนาเว็บกำลังเปลี่ยนไปใช้ IndexedDB มากกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ คาดว่า IndexedDB จะกลายเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นใน Android เวอร์ชันต่อๆ ไป

  3.5. ความเข้ากันได้ของพฤติกรรม API

  พฤติกรรมของ API แต่ละประเภท (ที่มีการจัดการ, ซอฟต์, เนทีฟ และเว็บ) ต้องสอดคล้องกับการใช้งานที่ต้องการของโปรเจ็กต์โอเพ่นซอร์ส Android อัปสตรีม [ Resources, 3 ] ความเข้ากันได้บางประการ ได้แก่ :

  • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือความหมายของเจตนามาตรฐาน
  • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตหรือความหมายของวงจรชีวิตของส่วนประกอบระบบบางประเภท (เช่น บริการ กิจกรรม ผู้ให้บริการเนื้อหา ฯลฯ)
  • อุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนความหมายของการอนุญาตมาตรฐาน

  รายการข้างต้นไม่ครอบคลุม ชุดทดสอบความเข้ากันได้ (CTS) จะทดสอบส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มเพื่อความเข้ากันได้ทางพฤติกรรม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมกับ Android Open Source Project ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จึงควรใช้ซอร์สโค้ดที่มีให้ผ่านทาง Android Open Source Project หากเป็นไปได้ แทนที่จะปรับใช้ส่วนสำคัญของระบบอีกครั้ง

  3.6. เนมสเปซ API

  Android เป็นไปตามข้อตกลงเนมสเปซของแพ็คเกจและคลาสที่กำหนดโดยภาษาการเขียนโปรแกรม Java เพื่อให้แน่ใจว่าจะเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่ต้องห้าม (ดูด้านล่าง) กับเนมสเปซของแพ็คเกจเหล่านี้:

  • จาวา.*
  • javax.*
  • ดวงอาทิตย์.*
  • แอนดรอยด์*
  • com.android.*

  การปรับเปลี่ยนที่ต้องห้ามรวมถึง:

  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่แก้ไข API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์ม Android โดยเปลี่ยนวิธีการหรือลายเซ็นของคลาส หรือโดยการลบคลาสหรือฟิลด์คลาส
  • ผู้ปรับใช้อุปกรณ์อาจแก้ไขการใช้งานพื้นฐานของ API แต่การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ระบุและลายเซ็นภาษา Java ของ API ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ผู้ปรับใช้อุปกรณ์ต้องไม่เพิ่มองค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น คลาสหรืออินเทอร์เฟซ หรือฟิลด์หรือเมธอดในคลาสหรืออินเทอร์เฟซที่มีอยู่) ไปยัง API ด้านบน

  "องค์ประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ" คือโครงสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องหมาย "@hide" ตามที่ใช้ในซอร์สโค้ดอัปสตรีมของ Android กล่าวคือ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เปิดเผย API ใหม่หรือแก้ไข API ที่มีอยู่ในเนมสเปซที่ระบุไว้ด้านบน ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจทำการแก้ไขภายในเท่านั้น แต่การปรับเปลี่ยนเหล่านั้นจะต้องไม่โฆษณาหรือเปิดเผยต่อนักพัฒนา

  ผู้ปรับใช้อุปกรณ์อาจเพิ่ม API ที่กำหนดเอง แต่ API ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในเนมสเปซที่เป็นของหรืออ้างอิงถึงองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ต้องไม่เพิ่ม API ลงใน com.google.* หรือเนมสเปซที่คล้ายกัน มีเพียง Google เท่านั้นที่สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน Google จะต้องไม่เพิ่ม API ให้กับเนมสเปซของบริษัทอื่น นอกจากนี้ หากการใช้งานอุปกรณ์มี API ที่กำหนดเองนอกเนมสเปซ Android มาตรฐาน API เหล่านั้นจะต้องจัดแพ็กเกจในไลบรารีที่ใช้ร่วมกันของ Android เพื่อให้เฉพาะแอปที่ใช้งานอย่างชัดเจนเท่านั้น (ผ่านกลไก <uses-library> ) ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น ของ API ดังกล่าว

  หากผู้ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์เสนอให้ปรับปรุงหนึ่งในเนมสเปซของแพ็กเกจข้างต้น (เช่น โดยการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่เป็นประโยชน์ให้กับ API ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม API ใหม่) ผู้ดำเนินการควรไปที่ source.android.com และเริ่มกระบวนการสำหรับการเปลี่ยนแปลงและ รหัสตามข้อมูลในเว็บไซต์นั้น

  โปรดทราบว่าข้อจำกัดข้างต้นสอดคล้องกับข้อตกลงมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อ API ในภาษาการเขียนโปรแกรม Java ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างอนุสัญญาเหล่านั้นและทำให้ผูกพันผ่านการรวมไว้ในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

  3.7. ความเข้ากันได้ของเครื่องเสมือน

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับข้อกำหนดของไบต์โค้ด Dalvik Executable (DEX) และความหมายของ Dalvik Virtual Machine [ Resources, 17 ]

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องกำหนดค่า Dalvik เพื่อจัดสรรหน่วยความจำตามแพลตฟอร์มอัปสตรีม Android และตามที่ระบุในตารางต่อไปนี้ (ดู หัวข้อ 7.1.1 สำหรับคำจำกัดความขนาดหน้าจอและความหนาแน่นของหน้าจอ)

  โปรดทราบว่าค่าหน่วยความจำที่ระบุด้านล่างถือเป็นค่าต่ำสุด และการใช้งานอุปกรณ์อาจจัดสรรหน่วยความจำเพิ่มเติมต่อแอปพลิเคชัน

  ขนาดหน้าจอ ความหนาแน่นของหน้าจอ หน่วยความจำแอปพลิเคชัน
  เล็ก / ปกติ / ใหญ่ ldpi / mdpi 16MB
  เล็ก / ปกติ / ใหญ่ tvdpi / hdpi 32MB
  เล็ก / ปกติ / ใหญ่ xhdpi 64MB
  ใหญ่ mdpi 32MB
  ใหญ่ tvdpi / hdpi 64MB
  ใหญ่ xhdpi 128MB

  3.8. ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้

  3.8.1. วิดเจ็ต

  Android กำหนดประเภทส่วนประกอบและ API ที่เกี่ยวข้องและวงจรชีวิตที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันแสดง "AppWidget" แก่ผู้ใช้ปลายทาง [ Resources, 18 ] รุ่นอ้างอิงโอเพ่นซอร์สของ Android ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Launcher ที่มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่ม ดู และลบ AppWidgets ออกจากหน้าจอหลัก

  การใช้งานอุปกรณ์อาจใช้ทางเลือกอื่นแทนตัวเรียกใช้งานอ้างอิง (เช่น หน้าจอหลัก) ตัวเรียกใช้งานทางเลือกควรรวมการสนับสนุนในตัวสำหรับ AppWidgets และเปิดเผยส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่ม กำหนดค่า ดู และลบ AppWidgets โดยตรงภายใน Launcher ตัวเรียกใช้งานทางเลือกอาจละเว้นองค์ประกอบส่วนต่อประสานผู้ใช้เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากละเว้น การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมีแอปพลิเคชันแยกต่างหากที่สามารถเข้าถึงได้จาก Launcher ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่ม กำหนดค่า ดู และลบ AppWidgets

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องสามารถแสดงวิดเจ็ตที่มีขนาด 4 x 4 ในขนาดกริดมาตรฐาน (ดูแนวทางการออกแบบวิดเจ็ตแอปในเอกสาร Android SDK [ แหล่งข้อมูล 18 ] สำหรับรายละเอียด

  3.8.2. การแจ้งเตือน

  Android มี API ที่อนุญาตให้นักพัฒนาแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ [ แหล่งข้อมูล 19 ] โดยใช้คุณสมบัติฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

  API บางตัวอนุญาตให้แอปพลิเคชันทำการแจ้งเตือนหรือดึงดูดความสนใจโดยใช้ฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะเสียง การสั่น และแสง การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับการแจ้งเตือนที่ใช้คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของ SDK และในขอบเขตที่เป็นไปได้กับฮาร์ดแวร์การติดตั้งอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หากการใช้งานอุปกรณ์มีเครื่องสั่น จะต้องติดตั้ง API การสั่นอย่างถูกต้อง หากการใช้งานอุปกรณ์ไม่มีฮาร์ดแวร์ จะต้องใช้งาน API ที่เกี่ยวข้องแบบไม่ต้องดำเนินการ โปรดทราบว่าพฤติกรรมนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 7

  นอกจากนี้ การใช้งานจะต้องแสดงทรัพยากรทั้งหมดอย่างถูกต้อง (ไอคอน ไฟล์เสียง ฯลฯ) ที่มีให้ใน API [ แหล่งข้อมูล 20 ] หรือในคู่มือรูปแบบไอคอนแถบสถานะ/ระบบ [ ทรัพยากร, 21 ] ผู้ดำเนินการอุปกรณ์อาจมอบประสบการณ์การใช้งานทางเลือกแก่ผู้ใช้สำหรับการแจ้งเตือนนอกเหนือจากการใช้งาน Android โอเพ่นซอร์สอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ระบบการแจ้งเตือนทางเลือกดังกล่าวจะต้องสนับสนุนทรัพยากรการแจ้งเตือนที่มีอยู่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

  Android 4.2 มีการสนับสนุนการแจ้งเตือนที่หลากหลาย เช่น มุมมองแบบโต้ตอบสำหรับการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์ต้องแสดงอย่างถูกต้องและดำเนินการแจ้งเตือนที่สมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ใน Android API

  Android มี API [ แหล่งข้อมูล 22 ] ที่ช่วยให้นักพัฒนารวมการค้นหาในแอปพลิเคชันของตน และเปิดเผยข้อมูลแอปพลิเคชันของตนในการค้นหาระบบทั่วโลก โดยทั่วไป ฟังก์ชันนี้ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวทั้งระบบ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนข้อความค้นหา แสดงคำแนะนำเมื่อผู้ใช้พิมพ์ และแสดงผลลัพธ์ Android API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำอินเทอร์เฟซนี้มาใช้ซ้ำเพื่อให้บริการค้นหาภายในแอปของตนเอง และอนุญาตให้นักพัฒนาจัดหาผลลัพธ์ไปยังอินเทอร์เฟซผู้ใช้การค้นหาทั่วโลกทั่วไป

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้การค้นหาแบบแชร์เดียวที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบซึ่งสามารถให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองต่ออินพุตของผู้ใช้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องใช้ API ที่อนุญาตให้นักพัฒนาใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้นี้ซ้ำเพื่อให้บริการค้นหาภายในแอปพลิเคชันของตนเอง การใช้งานอุปกรณ์ต้องใช้ API ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพิ่มคำแนะนำลงในช่องค้นหาเมื่อทำงานในโหมดการค้นหาส่วนกลาง หากไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้ การทำงานเริ่มต้นควรเป็นการแสดงผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาเว็บและคำแนะนำ

  3.8.4. ขนมปังปิ้ง

  แอปพลิเคชันสามารถใช้ API ของ "Toast" (กำหนดใน [ แหล่งข้อมูล, 23 ]) เพื่อแสดงสตริงที่ไม่ใช่โมดอลแบบสั้นแก่ผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งจะหายไปหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ การใช้งานอุปกรณ์ต้องแสดง Toasts จากแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้ปลายทางในลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจน

  3.8.5. ธีม

  Android จัดเตรียม "ธีม" เป็นกลไกสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อนำสไตล์ไปใช้กับกิจกรรมหรือแอปพลิเคชันทั้งหมด Android 4.2 มีธีม "Holo" หรือ "โฮโลแกรม" เป็นชุดของสไตล์ที่กำหนดไว้สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะใช้หากต้องการให้ตรงกับรูปลักษณ์ของธีม Holo ตามที่กำหนดโดย Android SDK [ Resources, 24 ] การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ของธีม Holo ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชัน [ ทรัพยากร 25 ]

  Android 4.2 มีธีม "Device Default" ใหม่เป็นชุดของสไตล์ที่กำหนดไว้สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะใช้หากต้องการให้ตรงกับรูปลักษณ์ของธีมของอุปกรณ์ตามที่กำหนดโดยผู้ดำเนินการอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์อาจแก้ไขแอตทริบิวต์ของธีม DeviceDefault ที่เปิดเผยต่อแอปพลิเคชัน [ ทรัพยากร 25 ]

  3.8.6. วอลเปเปอร์สด

  Android กำหนดประเภทส่วนประกอบและ API ที่เกี่ยวข้องและวงจรชีวิตที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันแสดง "วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว" อย่างน้อยหนึ่งรายการแก่ผู้ใช้ปลายทาง [ Resources, 26 ] วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวคือแอนิเมชัน รูปแบบ หรือรูปภาพที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการป้อนข้อมูลที่จำกัดซึ่งแสดงเป็นวอลเปเปอร์หลังแอปพลิเคชันอื่นๆ

  ฮาร์ดแวร์ถือว่าสามารถใช้งานวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวได้อย่างน่าเชื่อถือ หากสามารถเรียกใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวได้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการทำงาน ที่อัตราเฟรมที่เหมาะสมโดยไม่มีผลเสียต่อแอปพลิเคชันอื่นๆ หากข้อจำกัดในฮาร์ดแวร์ทำให้วอลเปเปอร์และ/หรือแอปพลิเคชันหยุดทำงาน ทำงานผิดปกติ ใช้ CPU หรือพลังงานแบตเตอรี่มากเกินไป หรือทำงานในอัตราเฟรมที่ต่ำจนไม่สามารถยอมรับได้ แสดงว่าฮาร์ดแวร์นั้นไม่สามารถเรียกใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวได้ ตัวอย่างเช่น วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวบางรายการอาจใช้บริบท Open GL 1.0 หรือ 2.0 เพื่อแสดงเนื้อหา วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวจะไม่ทำงานอย่างน่าเชื่อถือบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่สนับสนุนบริบท OpenGL หลายรายการ เนื่องจากการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวของบริบท OpenGL อาจขัดแย้งกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้บริบท OpenGL ด้วย

  การใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถเรียกใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวได้อย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ควรใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว การใช้งานอุปกรณ์ที่ตั้งใจจะไม่เรียกใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวอย่างน่าเชื่อถือตามที่อธิบายไว้ข้างต้น จะต้องไม่ใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

  3.8.7. การแสดงแอปพลิเคชันล่าสุด

  ซอร์สโค้ดอัปสตรีม Android 4.2 มีส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับแสดงแอปพลิเคชันล่าสุดโดยใช้ภาพขนาดย่อของสถานะกราฟิกของแอปพลิเคชันในขณะที่ผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันครั้งล่าสุด การใช้งานอุปกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดส่วนต่อประสานผู้ใช้นี้ อย่างไรก็ตาม Android เวอร์ชันในอนาคตมีแผนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์เพื่อใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้อัปสตรีม Android 4.2 (หรืออินเทอร์เฟซที่ใช้ภาพขนาดย่อที่คล้ายคลึงกัน) สำหรับแอปพลิเคชันล่าสุด มิฉะนั้นอาจเข้ากันไม่ได้กับ Android เวอร์ชันต่อๆ ไป

  3.8.8. การตั้งค่าการจัดการอินพุต

  Android 4.2 มีการสนับสนุนเครื่องมือจัดการอินพุต Android 4.2 API อนุญาตให้ IME ของแอปที่กำหนดเองระบุการตั้งค่าที่ผู้ใช้กำหนดเองได้ การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีวิธีให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่า IME ตลอดเวลาเมื่อ IME ที่มีการตั้งค่าผู้ใช้ดังกล่าวปรากฏขึ้น

  3.8.9. วิดเจ็ตล็อคและหน้าจอหลัก

  Android 4.2 รวมการสนับสนุนวิดเจ็ตแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สามารถฝังในหน้าจอหลักหรือหน้าจอเมื่อล็อก (ดูแนวทางการออกแบบวิดเจ็ตแอปในเอกสาร Android SDK [ แหล่งข้อมูล 69 ] สำหรับรายละเอียด) วิดเจ็ตแอปพลิเคชันช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและบริการของแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดกิจกรรมใหม่ วิดเจ็ตประกาศการสนับสนุนการใช้งานบนหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อกโดยการประกาศแท็กรายการ android:widgetCategory ที่บอกระบบว่าสามารถวางวิดเจ็ตได้ที่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับวิดเจ็ตแอปพลิเคชันบนหน้าจอหลัก
  • การใช้งานอุปกรณ์ควรรองรับการล็อกหน้าจอ หากการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการรองรับหน้าจอล็อก การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับวิดเจ็ตของแอปพลิเคชันบนหน้าจอล็อก

  3.8.10. ล็อคหน้าจอสื่อการควบคุมระยะไกล

  Android 4.2 มีการสนับสนุน Remote Control API ที่ช่วยให้แอปพลิเคชันสื่อรวมเข้ากับการควบคุมการเล่นที่แสดงในมุมมองระยะไกล เช่น หน้าจอล็อกของอุปกรณ์[ แหล่งข้อมูล, 74 ] การใช้งานอุปกรณ์จะต้องรองรับการฝังรีโมตคอนโทรลในหน้าจอล็อกอุปกรณ์

  3.8.11. ความฝัน

  Android 4.2 มีการสนับสนุนสกรีนเซฟเวอร์แบบโต้ตอบที่เรียกว่า Dreams [ Resources, 76 ] Dreams อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จหรือวางบนแท่นชาร์จบนโต๊ะ การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีการรองรับ Dreams และมีตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ในการกำหนดค่า Dreams

  3.9 การจัดการอุปกรณ์

  Android 4.2 มีคุณลักษณะที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันที่คำนึงถึงความปลอดภัยทำหน้าที่ดูแลระบบอุปกรณ์ที่ระดับระบบ เช่น การบังคับใช้นโยบายรหัสผ่านหรือดำเนินการล้างข้อมูลจากระยะไกล ผ่าน Android Device Administration API [ แหล่งข้อมูล 27 ] การใช้งานอุปกรณ์ต้องจัดให้มีการใช้งานคลาส DevicePolicyManager [ Resources, 28 ] และควรสนับสนุนนโยบายการดูแลระบบอุปกรณ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเอกสาร Android SDK [ Resources, 27 ]

  หมายเหตุ: แม้ว่าข้อกำหนดบางอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นจะระบุไว้ว่า "ควร" สำหรับ Android 4.2 แต่การใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับหน้าจอล็อกจะต้องรองรับนโยบายอุปกรณ์เพื่อจัดการวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบ Android SDK [ แหล่งข้อมูล 27 ]

  หมายเหตุ: แม้ว่าข้อกำหนดบางส่วนที่ระบุไว้ข้างต้นจะระบุไว้ว่า "ควร" สำหรับ Android 4.2 คำจำกัดความความเข้ากันได้สำหรับเวอร์ชันในอนาคตมีการวางแผนให้เปลี่ยนเป็น "ต้อง" นั่นคือข้อกำหนดเหล่านี้เป็นทางเลือกใน Android 4.2 แต่ จะต้องใช้ ในเวอร์ชันต่อๆ ไป ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่และใหม่ที่ใช้ Android 4.2 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ใน Android 4.2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้กับ Android เมื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชันในอนาคต

  3.10 การเข้าถึง

  Android 4.2 มีเลเยอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความพิการสามารถนำทางอุปกรณ์ของตนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ Android 4.2 ยังมี API ของแพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานการปรับใช้บริการการเข้าถึงเพื่อรับการเรียกกลับสำหรับเหตุการณ์ของผู้ใช้และเหตุการณ์ของระบบ และสร้างกลไกการตอบกลับทางเลือก เช่น การแปลงข้อความเป็นคำพูด การตอบสนองแบบสัมผัส และการนำทางแทร็กบอล/ดีแพด [ แหล่งข้อมูล 29 ] . การใช้งานอุปกรณ์ต้องจัดให้มีการใช้งานเฟรมเวิร์กการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android ที่สอดคล้องกับการใช้งาน Android ที่เป็นค่าเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับการใช้งานบริการการเข้าถึงของบุคคลที่สามผ่าน android.accessibilityservice API [ แหล่งข้อมูล 30 ]
  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องสร้าง AccessibilityEvents และส่งเหตุการณ์เหล่านี้ไปยังการใช้งาน AccessibilityService ที่ลงทะเบียนทั้งหมดในลักษณะที่สอดคล้องกับการใช้งาน Android เริ่มต้น
  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีกลไกที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เพื่อเปิดและปิดบริการการเข้าถึง และต้องแสดงอินเทอร์เฟซนี้เพื่อตอบสนองต่อเจตนาของ android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS

  นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ควรจัดให้มีการใช้บริการการเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ และควรมีกลไกสำหรับผู้ใช้เพื่อเปิดใช้งานบริการการเข้าถึงระหว่างการตั้งค่าอุปกรณ์ การใช้งานโอเพ่นซอร์สของบริการการเข้าถึงได้จากโครงการ Eyes Free [ แหล่งข้อมูล, 31 ]

  3.11 การแปลงข้อความเป็นคำพูด

  Android 4.2 มี API ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้บริการแปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) และอนุญาตให้ผู้ให้บริการให้บริการ TTS ในการปรับใช้ [ Resources, 32 ] การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับกรอบงาน Android TTS:

  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ API เฟรมเวิร์ก Android TTS และควรมีเอ็นจิ้น TTS ที่รองรับภาษาที่มีอยู่ในอุปกรณ์ โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส Android อัปสตรีมมีการใช้งานเอ็นจิ้น TTS ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับการติดตั้งเอ็นจิ้น TTS ของบริษัทอื่น
  • การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเอ็นจิ้น TTS เพื่อใช้งานในระดับระบบ

  4. ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ของแอปพลิเคชัน

  การใช้งานอุปกรณ์จะต้องติดตั้งและเรียกใช้ไฟล์ Android ".apk" ที่สร้างโดยเครื่องมือ "aapt" ที่รวมอยู่ใน Android SDK อย่างเป็นทางการ [ Resources, 33 ]

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่ขยายทั้ง .apk [ Resources, 34 ], Android Manifest [ Resources, 35 ], Dalvik bytecode [ Resources, 17 ] หรือรูปแบบ bytecode ของสคริปต์ในลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้ไฟล์เหล่านั้นติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้ากันได้ ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ควรใช้การนำไปใช้ต้นน้ำอ้างอิงของ Dalvik และระบบการจัดการแพ็คเกจของการใช้งานอ้างอิง

  5. ความเข้ากันได้ของมัลติมีเดีย

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีเอาต์พุตเสียงอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ เช่น ลำโพง แจ็คหูฟัง การเชื่อมต่อลำโพงภายนอก ฯลฯ

  5.1. ตัวแปลงสัญญาณสื่อ

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับรูปแบบสื่อหลักที่ระบุในเอกสาร Android SDK [ Resources, 58 ] ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับรูปแบบสื่อ ตัวเข้ารหัส ตัวถอดรหัส ประเภทไฟล์ และรูปแบบคอนเทนเนอร์ที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง ตัวแปลงสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้มีให้เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ในการใช้งาน Android ที่ต้องการจากโครงการโอเพ่นซอร์ส Android

  โปรดทราบว่าทั้ง Google และ Open Handset Alliance ไม่ได้รับรองใดๆ ว่าตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้ไม่มีภาระผูกพันจากสิทธิบัตรของบุคคลที่สาม ผู้ที่ต้องการใช้ซอร์สโค้ดนี้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ขอแนะนำให้ใช้งานโค้ดนี้ รวมทั้งในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือแชร์แวร์ อาจต้องมีใบอนุญาตสิทธิบัตรจากผู้ถือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

  โปรดทราบว่าตารางเหล่านี้ไม่ได้ระบุข้อกำหนดบิตเรตเฉพาะสำหรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอส่วนใหญ่ เนื่องจากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องรองรับบิตเรตที่จับคู่กับบิตเรตที่ต้องการซึ่งระบุโดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แต่การใช้งานอุปกรณ์ควรสนับสนุนบิตเรตสูงสุดที่ใช้งานได้จริงบนฮาร์ดแวร์ จนถึงขีดจำกัดที่กำหนดโดยข้อกำหนด

  พิมพ์ รูปแบบ / ตัวแปลงสัญญาณ ตัวเข้ารหัส ตัวถอดรหัส รายละเอียด ประเภทไฟล์ / รูปแบบคอนเทนเนอร์
  เครื่องเสียง โปรไฟล์ MPEG-4 AAC (AAC LC) ที่จำเป็น
  จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone
  ที่จำเป็น รองรับเนื้อหาโมโน/สเตอริโอ/5/5.1* ด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างมาตรฐานตั้งแต่ 8 ถึง 48 kHz
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
  • ADTS raw AAC (.aac, ถอดรหัสใน Android 3.1+, เข้ารหัสใน Android 4.0+, ไม่รองรับ ADIF)
  • MPEG-TS (.ts, ค้นหาไม่ได้, Android 3.0+)
  โปรไฟล์ MPEG-4 HE AAC (AAC+) จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone ที่จำเป็น รองรับเนื้อหาโมโน/สเตอริโอ/5/5.1* ด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างมาตรฐานตั้งแต่ 16 ถึง 48 kHz
  โปรไฟล์ MPEG-4 HE AAC v2 (ปรับปรุง AAC+) ที่จำเป็น รองรับเนื้อหาโมโน/สเตอริโอ/5/5.1* ด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างมาตรฐานตั้งแต่ 16 ถึง 48 kHz
  MPEG-4 ประเภทออบเจ็กต์เสียง ER AAC ELD (AAC ที่มีความล่าช้าต่ำที่ปรับปรุงแล้ว) จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone ที่จำเป็น รองรับเนื้อหาโมโน/สเตอริโอด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างมาตรฐานตั้งแต่ 16 ถึง 48 kHz
  AMR-NB ที่จำเป็น
  จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone
  ที่จำเป็น ตัวอย่าง 4.75 ถึง 12.2 kbps ที่ 8kHz 3GPP (.3gp)
  AMR-WB ที่จำเป็น
  จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและกำหนด android.hardware.microphone
  ที่จำเป็น 9 อัตราจาก 6.60 kbit/s ถึง 23.85 kbit/s สุ่มตัวอย่าง @ 16kHz 3GPP (.3gp)
  FLAC ที่จำเป็น
  (แอนดรอยด์ 3.1+)
  โมโน/สเตอริโอ (ไม่มีหลายช่องสัญญาณ) อัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุด 48 kHz (แต่แนะนำให้ใช้สูงสุด 44.1 kHz บนอุปกรณ์ที่มีเอาต์พุต 44.1 kHz เนื่องจากดาวน์แซมปเลอร์ 48 ถึง 44.1 kHz ไม่มีตัวกรองความถี่ต่ำ) แนะนำ 16 บิต; ไม่มีการใช้ dither สำหรับ 24 บิต FLAC (.flac) เท่านั้น
  MP3 ที่จำเป็น โมโน/สเตอริโอ 8-320Kbps คงที่ (CBR) หรือบิตเรทแปรผัน (VBR) MP3 (.mp3)
  MIDI ที่จำเป็น MIDI Type 0 และ 1 DLS เวอร์ชัน 1 และ 2 XMF และ Mobile XMF รองรับรูปแบบเสียงเรียกเข้า RTTTL/RTX, OTA และ iMelody
  • พิมพ์ 0 และ 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
  • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
  • โอตะ (.ota)
  • ไอเมโลดี้ (.imy)
  วอร์บิส ที่จำเป็น
  • Ogg (.ogg)
  • มาโตรสกา (.mkv)
  PCM/WAVE ที่จำเป็น ที่จำเป็น PCM เชิงเส้น 8 บิตและ 16 บิต** (อัตราสูงสุดที่ฮาร์ดแวร์จำกัด) อุปกรณ์ต้องรองรับอัตราการสุ่มตัวอย่างสำหรับการบันทึก PCM ดิบที่ความถี่ 8000,16000 และ 44100 Hz เวฟ (.wav)
  ภาพ JPEG ที่จำเป็น ที่จำเป็น เบส+โปรเกรสซีฟ JPEG (.jpg)
  GIF ที่จำเป็น GIF (.gif)
  PNG ที่จำเป็น ที่จำเป็น PNG (.png)
  BMP ที่จำเป็น BMP (.bmp)
  WEBP ที่จำเป็น ที่จำเป็น WebP (.webp)
  วีดีโอ H.263 ที่จำเป็น
  จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ของกล้องและกำหนด android.hardware.camera หรือ android.hardware.camera.front
  ที่จำเป็น
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4)
  H.264 AVC ที่จำเป็น
  จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ของกล้องและกำหนด android.hardware.camera หรือ android.hardware.camera.front
  ที่จำเป็น ข้อมูลพื้นฐาน (BP)
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4)
  • MPEG-TS (.ts, เสียง AAC เท่านั้น, ไม่สามารถค้นหาได้, Android 3.0+)
  MPEG-4 SP ที่จำเป็น 3GPP (.3gp)
  VP8 ที่จำเป็น
  (แอนดรอยด์ 2.3.3+)
  WebM (.webm) และ Matroska (.mkv, Android 4.0+)
  *หมายเหตุ: ต้องการเฉพาะดาวน์มิกซ์ของเนื้อหา 5.0/5.1 เท่านั้น บันทึกหรือแสดงผลมากกว่า 2 ช่องเป็นตัวเลือก **หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีการจับ PCM เชิงเส้น 16 บิต ไม่จำเป็นต้องจับ PCM เชิงเส้นแบบ 8 บิต

  5.2 การเข้ารหัสวิดีโอ

  การใช้งานอุปกรณ์ Android ที่มีกล้องด้านหลังและประกาศว่า android.hardware.camera ควรสนับสนุนโปรไฟล์การเข้ารหัสวิดีโอต่อไปนี้

  SD (คุณภาพต่ำ) SD (คุณภาพสูง) HD (เมื่อรองรับโดยฮาร์ดแวร์)
  ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ โปรไฟล์พื้นฐาน H.264 โปรไฟล์พื้นฐาน H.264 โปรไฟล์พื้นฐาน H.264
  ความละเอียดวิดีโอ 176 x 144 px 480 x 360 px 1280 x 720 px
  อัตราเฟรมวิดีโอ 12 เฟรมต่อวินาที 30 fps 30 fps
  บิตเรตของวิดีโอ 56 Kbps 500 Kbps หรือสูงกว่า 2 Mbps หรือสูงกว่า
  ตัวแปลงสัญญาณเสียง AAC-LC AAC-LC AAC-LC
  ช่องสัญญาณเสียง 1 (โมโน) 2 (สเตอริโอ) 2 (สเตอริโอ)
  บิตเรตเสียง 24 Kbps 128 Kbps 192 Kbps

  5.3 การถอดรหัสวิดีโอ

  การใช้งานอุปกรณ์ Android ควรสนับสนุนโปรไฟล์การถอดรหัสวิดีโอ VP8 ต่อไปนี้

  SD (คุณภาพต่ำ) SD (คุณภาพสูง) HD 720p
  (เมื่อได้รับการสนับสนุนจากฮาร์ดแวร์)
  HD 1080p
  (เมื่อได้รับการสนับสนุนจากฮาร์ดแวร์)
  ความละเอียดวิดีโอ 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
  อัตราเฟรมวิดีโอ 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
  บิตเรตของวิดีโอ 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

  5.4. การบันทึกเสียง

  เมื่อแอปพลิเคชันใช้ android.media.AudioRecord API เพื่อเริ่มบันทึกสตรีมเสียง การใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและประกาศ android.hardware.microphone ต้องสุ่มตัวอย่างและบันทึกเสียงด้วยลักษณะการทำงานแต่ละอย่างเหล่านี้:

  • อุปกรณ์ควรแสดงแอมพลิจูดแบนราบโดยประมาณเมื่อเทียบกับลักษณะความถี่ โดยเฉพาะ ±3 dB จาก 100 Hz ถึง 4000 Hz
  • ควรตั้งค่าความไวของสัญญาณเสียงเข้าโดยให้แหล่งกำเนิดเสียงระดับพลังงานเสียง (SPL) 90 dB ที่ 1000 Hz ให้ผลตอบแทน RMS 2500 สำหรับตัวอย่าง 16 บิต
  • ระดับแอมพลิจูดของ PCM ควรติดตามการเปลี่ยนแปลง SPL อินพุตเชิงเส้นในช่วงอย่างน้อย 30 dB จาก -18 dB ถึง +12 dB อีกครั้ง 90 dB SPL ที่ไมโครโฟน
  • ความเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดควรน้อยกว่า 1% สำหรับ 1Khz ที่ระดับอินพุต 90 dB SPL

  นอกเหนือจากข้อกำหนดการบันทึกข้างต้น เมื่อแอปพลิเคชันเริ่มบันทึกสตรีมเสียงโดยใช้แหล่งเสียง android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION :

  • การประมวลผลการลดสัญญาณรบกวน (ถ้ามี) ต้องปิดใช้งาน
  • การควบคุมการขยายอัตโนมัติ หากมี ต้องปิดใช้งาน

  หมายเหตุ: แม้ว่าข้อกำหนดบางส่วนที่ระบุไว้ข้างต้นจะระบุไว้ว่า "ควร" สำหรับ Android 4.2 คำจำกัดความความเข้ากันได้สำหรับเวอร์ชันในอนาคตมีการวางแผนให้เปลี่ยนเป็น "ต้อง" นั่นคือข้อกำหนดเหล่านี้เป็นทางเลือกใน Android 4.2 แต่ จะต้องใช้ ในเวอร์ชันต่อๆ ไป ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่และใหม่ที่ใช้ Android 4.2 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ใน Android 4.2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้กับ Android เมื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชันในอนาคต

  5.5. เวลาในการตอบสนองของเสียง

  เวลาในการตอบสนองของเสียงคือการหน่วงเวลาเมื่อสัญญาณเสียงผ่านระบบ แอปพลิเคชันหลายคลาสอาศัยเวลาแฝงสั้น เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์แบบเรียลไทม์ เช่น เอฟเฟกต์เสียงหรือการสื่อสาร VOIP

  เพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนนี้:

  • "เวลาแฝงของเอาต์พุต" หมายถึงช่วงเวลาระหว่างเมื่อแอปพลิเคชันเขียนเฟรมของข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย PCM และเมื่อผู้ฟังภายนอกได้ยินหรือสังเกตโดยตัวแปลงสัญญาณเสียงที่เกี่ยวข้อง
  • "เวลาแฝงของเอาต์พุตเย็น" ถูกกำหนดให้เป็นเวลาในการตอบสนองของเอาต์พุตสำหรับเฟรมแรก เมื่อระบบเอาต์พุตเสียงไม่ได้ใช้งานและถูกปิดก่อนที่จะมีการร้องขอ
  • "เวลาแฝงของเอาต์พุตต่อเนื่อง" หมายถึงเวลาแฝงของเอาต์พุตสำหรับเฟรมที่ตามมา หลังจากที่อุปกรณ์เล่นเสียงอยู่แล้ว
  • "เวลาแฝงอินพุต" คือช่วงเวลาระหว่างเวลาที่เสียงภายนอกถูกนำเสนอไปยังอุปกรณ์และเมื่อแอปพลิเคชันอ่านเฟรมที่สอดคล้องกันของข้อมูลที่เข้ารหัส PCM
  • "เวลาแฝงของอินพุตเย็น" หมายถึงผลรวมของเวลาอินพุตที่หายไปและเวลาแฝงของอินพุตสำหรับเฟรมแรก เมื่อระบบอินพุตเสียงไม่ได้ใช้งานและถูกปิดก่อนมีการร้องขอ
  • "เวลาแฝงอินพุตแบบต่อเนื่อง" หมายถึงเวลาแฝงของอินพุตสำหรับเฟรมที่ตามมา ในขณะที่อุปกรณ์กำลังจับเสียงอยู่แล้ว
  • "API บัฟเฟอร์คิว OpenSL ES PCM" คือชุดของ OpenSL ES API ที่เกี่ยวข้องกับ PCM ภายใน Android NDK ดู NDK_root /docs/opensles/index.html

  ตาม ส่วนที่ 5 การใช้งานอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ทั้งหมดต้องมีเอาต์พุตเสียงอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ การใช้งานอุปกรณ์ควรเป็นไปตามหรือเกินข้อกำหนดเวลาแฝงของเอาต์พุตเหล่านี้:

  • เวลาแฝงเอาต์พุตเย็น 100 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
  • เวลาแฝงเอาต์พุตต่อเนื่อง 45 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า

  หากการใช้งานอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของส่วนนี้หลังจากการปรับเทียบครั้งแรกเมื่อใช้ API บัฟเฟอร์คิวของ OpenSL ES PCM สำหรับเวลาแฝงของเอาต์พุตที่ต่อเนื่องและความหน่วงแฝงของเอาต์พุตที่เย็นกว่าอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงที่รองรับอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง อาจรายงานการรองรับสำหรับเสียงที่มีเวลาแฝงต่ำ โดยการรายงานคุณลักษณะ "android.hardware.audio.low-latency" ผ่านคลาส android.content.pm.PackageManager [ แหล่งข้อมูล, 37 ] ในทางกลับกัน หากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ จะต้องไม่รายงานการสนับสนุนสำหรับเสียงที่มีเวลาแฝงต่ำ

  ตาม มาตรา 7.2.5 ฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนอาจถูกละเว้นโดยการใช้งานอุปกรณ์

  การใช้งานอุปกรณ์ที่มีฮาร์ดแวร์ไมโครโฟนและประกาศว่า android.hardware.microphone ควรเป็นไปตามข้อกำหนดเวลาในการตอบสนองของเสียงอินพุตเหล่านี้:

  • เวลาแฝงอินพุตเย็น 100 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
  • เวลาแฝงอินพุตต่อเนื่อง 50 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า

  5.6. โปรโตคอลเครือข่าย

  อุปกรณ์ต้องรองรับโปรโตคอลเครือข่ายสื่อสำหรับการเล่นเสียงและวิดีโอตามที่ระบุในเอกสารประกอบ Android SDK [ แหล่งข้อมูล, 58 ] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์ต้องรองรับโปรโตคอลเครือข่ายสื่อต่อไปนี้:

  • RTSP (RTP, SDP)
  • HTTP(S) การสตรีมแบบโปรเกรสซีฟ
  • โปรโตคอลร่าง HTTP(S) Live Streaming เวอร์ชัน 3 [ แหล่งข้อมูล 59 ]

  6. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และความเข้ากันได้ของตัวเลือก

  6.1 เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับ Android Developer Tools ที่มีให้ใน Android SDK โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับ Android ต้องเข้ากันได้กับ:

  • Android Debug Bridge (เรียกว่า adb) [ แหล่งข้อมูล 33 ]
   การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับฟังก์ชัน adb ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน Android SDK adb daemon ฝั่งอุปกรณ์ต้องไม่ทำงานโดยค่าเริ่มต้น และต้องมีกลไกที่ผู้ใช้เข้าถึงได้เพื่อเปิด Android Debug Bridge
  • Android 4.2.2 มีการรองรับ adb ที่ปลอดภัย adb ที่ปลอดภัยเปิดใช้งาน adb บนโฮสต์ที่รับรองความถูกต้องที่รู้จัก ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่และใหม่ที่ใช้ Android 4.2.2 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ใน Android 4.2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้กับ Android เมื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชันในอนาคต

  • Dalvik Debug Monitor Service (เรียกว่า ddms) [ แหล่งข้อมูล 33 ]
   การใช้งานอุปกรณ์ต้องรองรับคุณสมบัติ ddms ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน Android SDK เนื่องจาก ddms ใช้ adb การรองรับ ddms ควรปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แต่ต้องได้รับการสนับสนุนทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดใช้งาน Android Debug Bridge ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
  • ลิง [ แหล่งข้อมูล, 36 ]
   การใช้งานอุปกรณ์ต้องมีเฟรมเวิร์ก Monkey และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ
  • SysTrace [ แหล่งข้อมูล 33 ]
   การใช้งานอุปกรณ์ต้องสนับสนุนเครื่องมือ systrace ตามที่ระบุไว้ใน Android SDK Systrace จะต้องไม่ทำงานโดยค่าเริ่มต้น และต้องมีกลไกที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เพื่อเปิด Systrace

  ระบบที่ใช้ Linux และระบบ Apple Macintosh ส่วนใหญ่รู้จักอุปกรณ์ Android โดยใช้เครื่องมือ Android SDK มาตรฐาน โดยไม่มีการสนับสนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ระบบ Microsoft Windows มักต้องการไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์ Android ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ID ผู้ขายใหม่และบางครั้ง ID อุปกรณ์ใหม่ต้องใช้ไดรเวอร์ USB ที่กำหนดเองสำหรับระบบ Windows) หากเครื่องมือ adb ไม่รู้จักการใช้งานอุปกรณ์ตามที่ระบุใน Android SDK มาตรฐาน ผู้ดำเนินการอุปกรณ์จะต้องจัดเตรียมไดรเวอร์ Windows ให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อได้ อุปกรณ์ที่ใช้โปรโตคอล adb ไดรเวอร์เหล่านี้ต้องมีให้สำหรับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 ในเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต

  6.2 ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา

  Android 4.2 มีการสนับสนุนสำหรับนักพัฒนาเพื่อกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การใช้งานอุปกรณ์ต้องปฏิบัติตามเจตนา android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS ที่จะแสดงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน [ ทรัพยากร 77 ] การใช้งานต้นทางของ Android จะซ่อนเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตามค่าเริ่มต้น และให้ผู้ใช้เปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้หลังจากกดเจ็ด (7) ครั้งบนรายการเมนูการตั้งค่า > เกี่ยวกับอุปกรณ์ > หมายเลขบิลด์ การใช้งานอุปกรณ์จะต้องมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานอุปกรณ์จะต้องซ่อนตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาโดยค่าเริ่มต้น และต้องมีกลไกเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาที่สอดคล้องกับการใช้งาน Android ต้นน้ำ

  7. ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

  หากอุปกรณ์มีส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เฉพาะที่มี API ที่สอดคล้องกันสำหรับนักพัฒนาบุคคลที่สาม การใช้งานอุปกรณ์จะต้องปรับใช้ API นั้นตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบ Android SDK หาก API ใน SDK โต้ตอบกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ระบุว่าเป็นทางเลือกและการใช้งานอุปกรณ์ไม่มีส่วนประกอบนั้น:

  • คำจำกัดความของคลาสที่สมบูรณ์ (ตามที่บันทึกโดย SDK) สำหรับ API ของส่วนประกอบจะต้องยังคงอยู่
  • พฤติกรรมของ API จะต้องถูกนำไปใช้เป็น no-ops ในลักษณะที่สมเหตุสมผล
  • เมธอด API ต้องคืนค่า null ตามที่เอกสาร SDK อนุญาต
  • เมธอด API ต้องส่งคืนการใช้งาน no-op ของคลาสที่เอกสาร SDK ไม่อนุญาตให้มีค่า null
  • วิธี API ต้องไม่โยนข้อยกเว้นที่ไม่ได้จัดทำเป็นเอกสารโดยเอกสาร SDK

  ตัวอย่างทั่วไปของสถานการณ์สมมติที่ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้คือ API ของโทรศัพท์: แม้แต่ในอุปกรณ์ที่ไม่ใช่โทรศัพท์ API เหล่านี้จะต้องถูกนำไปใช้เป็น No-ops ที่สมเหตุสมผล

  การใช้งานอุปกรณ์ต้องรายงานข้อมูลการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่แม่นยำอย่างถูกต้องผ่าน getSystemAvailableFeatures() และ hasSystemFeature(String) บนคลาส android.content.pm.PackageManager [ แหล่งข้อมูล, 37 ]

  7.1. จอแสดงผลและกราฟิก

  Android 4.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปรับสินทรัพย์ของแอปพลิเคชันและเค้าโครง UI ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามทำงานได้ดีบนการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย [ Resources, 38 ] อุปกรณ์ต้องใช้ API และพฤติกรรมเหล่านี้อย่างถูกต้องตามรายละเอียดในส่วนนี้

  หน่วยที่อ้างอิงโดยข้อกำหนดในส่วนนี้มีการกำหนดไว้ดังนี้:

  • "ขนาดเส้นทแยงมุมทางกายภาพ" คือระยะห่างเป็นนิ้วระหว่างมุมตรงข้ามสองมุมของส่วนที่ส่องสว่างของจอแสดงผล
  • "dpi" (หมายถึง "จุดต่อนิ้ว") คือจำนวนพิกเซลที่ล้อมรอบด้วยช่วงแนวนอนหรือแนวตั้งแบบเส้นตรงที่ 1" เมื่อระบุค่า dpi dpi ทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะต้องอยู่ภายในช่วง
  • "อัตราส่วนภาพ" คืออัตราส่วนของมิติที่ยาวขึ้นของหน้าจอต่อขนาดที่สั้นกว่า ตัวอย่างเช่น การแสดงผล 480x854 พิกเซลจะเป็น 854 / 480 = 1.779 หรือประมาณ "16:9"
  • "พิกเซลที่ไม่ขึ้นกับความหนาแน่น" หรือ ("dp") คือหน่วยพิกเซลเสมือนที่ปรับให้เป็นมาตรฐานเป็นหน้าจอ 160 dpi โดยคำนวณเป็น: pixels = dps * (density / 160)

  7.1.1. การกำหนดค่าหน้าจอ

  ขนาดหน้าจอ

  The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka "screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK . Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 38 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations must report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

  • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small')
  • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp
  • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp
  • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp

  In addition, devices MUST have screen sizes of at least 2.5 inches in physical diagonal size.

  Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

  Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

  Screen Aspect Ratio

  The aspect ratio MUST be between 1.3333 (4:3) and 1.85 (16:9).

  Screen Density

  The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density.

  • 120 dpi, known as 'ldpi'
  • 160 dpi, known as 'mdpi'
  • 213 dpi, known as 'tvdpi'
  • 240 dpi, known as 'hdpi'
  • 320 dpi, known as 'xhdpi'
  • 480 dpi, known as 'xxhdpi'
  Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

  7.1.2. Display Metrics

  Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 39 ].

  7.1.3. Screen Orientation

  Devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

  Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

  Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

  Devices MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed-orientation landscape screen, such as a television or laptop, MUST only report android.hardware.screen.landscape .

  7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

  Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations MUST also support Android Renderscript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 8 ].

  Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0 and 2.0. That is:

  • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and 2.0
  • The native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and 2.0.

  Device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

  Note that Android 4.2 includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android 4.2 to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

  Android 4.2 includes a mechanism for applications to declare that they wanted to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 9 ].

  In Android 4.2, device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false" or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

  In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 9 ].

  Android 4.2 includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

  7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

  Android 4.2 specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in an 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence. Device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

  7.1.6. Screen Types

  Device implementation screens are classified as one of two types:

  • Fixed-pixel display implementations: the screen is a single panel that supports only a single pixel width and height. Typically the screen is physically integrated with the device. Examples include mobile phones, tablets, and so on.
  • Variable-pixel display implementations: the device implementation either has no embedded screen and includes a video output port such as VGA, HDMI or a wireless port for display, or has an embedded screen that can change pixel dimensions. Examples include televisions, set-top boxes, and so on.

  Fixed-Pixel Device Implementations

  Fixed-pixel device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the requirements defined this Compatibility Definition.

  Fixed-pixel implementations MAY include a video output port for use with an external display. However, if that display is ever used for running apps, the device MUST meet the following requirements:

  • The device MUST report the same screen configuration and display metrics, as detailed in Sections 7.1.1 and 7.1.2, as the fixed-pixel display.
  • The device MUST report the same logical density as the fixed-pixel display.
  • The device MUST report screen dimensions that are the same as, or very close to, the fixed-pixel display.

  For example, a tablet that is 7" diagonal size with a 1024x600 pixel resolution is considered a fixed-pixel large mdpi display implementation. If it contains a video output port that displays at 720p or 1080p, the device implementation MUST scale the output so that applications are only executed in a large mdpi window, regardless of whether the fixed-pixel display or video output port is in use.

  Variable-Pixel Device Implementations

  Variable-pixel device implementations MUST support one or both of 1280x720, or 1920x1080 (that is, 720p or 1080p). Device implementations with variable-pixel displays MUST NOT support any other screen configuration or mode. Device implementations with variable-pixel screens MAY change screen configuration or mode at runtime or boot-time. For example, a user of a set-top box may replace a 720p display with a 1080p display, and the device implementation may adjust accordingly.

  Additionally, variable-pixel device implementations MUST report the following configuration buckets for these pixel dimensions:

  • 1280x720 (also known as 720p): 'large' screen size, 'tvdpi' (213 dpi) density
  • 1920x1080 (also known as 1080p): 'large' screen size, 'xhdpi' (320 dpi) density

  For clarity, device implementations with variable pixel dimensions are restricted to 720p or 1080p in Android 4.2, and MUST be configured to report screen size and density buckets as noted above.

  7.1.7. Screen Technology

  The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document. โดยเฉพาะ:

  • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
  • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
  • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.1. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10% tolerance.

  7.1.8. External Displays

  Android 4.2 includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 75 ]. Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.SECURE_FLAG . Specifically, device implementations that declare support for Display.SECURE_FLAG , MUST support HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays or HDCP 1.2 or higher for wired displays. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

  7.2. Input Devices

  7.2.1. แป้นพิมพ์

  Device implementations:

  • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines - ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
  • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
  • MAY include additional soft keyboard implementations
  • MAY include a hardware keyboard
  • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 40 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

  7.2.2. Non-touch Navigation

  Device implementations:

  • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
  • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 40 ]
  • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

  7.2.3. Navigation keys

  The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times when running applications. These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys, gestures, touch panel, etc. Android 4.2 supports both implementations.

  Android 4.2 includes support for assist action [ Resources, 63 ]. Device implementations MUST make the assist action available to the user at all times when running applications. This function MAY be implemented via hardware or software keys.

  Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

  • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
  • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1 .
  • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE .
  • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE .
  • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION .
  • Device implementation MUST present a Menu key to applications when targetSdkVersion <= 10 and SHOULD NOT present a Menu key when the targetSdkVersion > 10.

  7.2.4. Touchscreen input

  Device implementations:

  • MUST have a pointer input system of some kind (either mouse-like, or touch)
  • MAY have a touchscreen of any modality (such as capacitive or resistive)
  • SHOULD support fully independently tracked pointers, if a touchscreen supports multiple pointers
  • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 39 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

  Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Note that Android 4.2 includes the feature android.hardware.faketouch , which corresponds to a high-fidelity non-touch (that is, pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST also report android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch .

  7.2.5. Microphone

  Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and must implement the audio recording API as no-ops, per Section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

  • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
  • SHOULD meet the audio quality requirements in Section 5.4
  • SHOULD meet the audio latency requirements in Section 5.5

  7.3. Sensors

  Android 4.2 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

  • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]
  • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
  • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)
  • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (ie metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 41 ]

  The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

  Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

  The Android 4.2 includes a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 4.2 SDK documentation to be a streaming sensor. Note that the device implementations MUST ensure that the sensor stream must not prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

  7.3.1. Accelerometer

  Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

  • SHOULD be able to deliver events at 120 Hz or greater. Note that while the accelerometer frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ])
  • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
  • MUST have 8-bits of accuracy or more
  • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

  7.3.2. Magnetometer

  Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

  • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
  • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ]).
  • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
  • MUST have 8-bits of accuracy or more
  • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

  7.3.3. GPS

  Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

  7.3.4. Gyroscope

  Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

  • MUST be temperature compensated
  • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
  • SHOULD be able to deliver events at 200 Hz or greater. Note that while the gyroscope frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • MUST have 12-bits of accuracy or more
  • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
  • MUST have timestamps as close to when the hardware event happened as possible. The constant latency must be removed.

  7.3.5. Barometer

  Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

  • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
  • MUST have adequate precision to enable estimating altitude
  • MUST be temperature compensated

  7.3.7. Thermometer

  Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 4.2 APIs.)

  7.3.7. Photometer

  Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

  7.3.8. Proximity Sensor

  Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

  7.4. Data Connectivity

  7.4.1. Telephony

  "Telephony" as used by the Android 4.2 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 4.2 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

  Android 4.2 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 4.2 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

  7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

  Android 4.2 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

  Device implementations MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 62 ]. Device implementations that do include Wifi support MUST support multicast DNS (mDNS). Device implementations MUST not filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

  7.4.2.1. WiFi Direct

  Device implementations SHOULD include support for Wifi direct (Wifi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wifi direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 68 ]. If a device implementation includes support for Wifi direct, then it:

  • MUST support regular Wifi operation
  • SHOULD support concurrent wifi and wifi Direct operation

  7.4.3. Bluetooth

  Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 42 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

  7.4.4. Near-Field Communications

  Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

  • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ]
  • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
   • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
    • NfcA (ISO14443-3A)
    • NfcB (ISO14443-3B)
    • NfcF (JIS 6319-4)
    • IsoDep (ISO 14443-4)
    • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 43 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 65 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • Device implementations MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 67 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations must support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 60 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 61 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation SHOULD use SNEP GET requests for exchanging the handover request / select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

  (Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

  Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

  Note that Android 4.2 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

  • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
  • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
  • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

  If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 37 ], and MUST implement the Android 4.2 NFC API as a no-op.

  As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

  7.4.5. Minimum Network Capability

  Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

  Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

  Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

  7.5. Cameras

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

  7.5.1. Rear-Facing Camera

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
  • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
  • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
  • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

  7.5.2. Front-Facing Camera

  Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
  • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 4.2 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
  • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
  • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
   • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
   • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 50 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
   • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
  • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.)
  • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

  7.5.3. Camera API Behavior

  Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

  1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) , then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
  2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
  3. Device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)

  Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 4.2 SDK documentation [ Resources, 51 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

  Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 78 ]).

  Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

  Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

  7.5.4. Camera Orientation

  Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimention. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

  7.6. Memory and Storage

  7.6.1. Minimum Memory and Storage

  Device implementations MUST have at least 340MB of memory available to the kernel and userspace. The 340MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

  Device implementations MUST have at least 350MB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 350MB.

  The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files [ Resources, 56 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

  7.6.2. Application Shared Storage

  Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

  Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

  Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

  Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

  Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol:

  • The device implementation SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 57 ].
  • The device implementation SHOULD report a USB device class of 0x00 .
  • The device implementation SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

  If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

  It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

  Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

  7.7. USB

  Device implementations SHOULD include a USB client port, and SHOULD include a USB host port.

  If a device implementation includes a USB client port:

  • the port MUST be connectable to a USB host with a standard USB-A port
  • the port SHOULD use the micro USB form factor on the device side. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • the port SHOULD be centered in the middle of an edge. Device implementations SHOULD either locate the port on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to future platform releases.
  • if the device has other ports (such as a non-USB charging port) it SHOULD be on the same edge as the micro-USB port
  • it MUST allow a host connected to the device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol
  • it MUST implement the Android Open Accessory API and specification as documented in the Android SDK documentation, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 52 ]
  • it MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 66 ]
  • it SHOULD implement support for USB battery charging specification [ Resources, 64 ] Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases

  If a device implementation includes a USB host port:

  • it MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to standard USB-A
  • it MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 53 ]

  Device implementations MUST implement the Android Debug Bridge. If a device implementation omits a USB client port, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11)

  8. Performance Compatibility

  Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 4.2 compatible device defined in the table below:

  Metric Performance Threshold ความคิดเห็น
  Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
  • Browser: less than 1300ms
  • Contacts: less than 700ms
  • Settings: less than 700ms
  The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
  Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

  9. Security Model Compatibility

  Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 54 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

  9.1. สิทธิ์

  Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 54 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

  9.2. UID and Process Isolation

  Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

  9.3. Filesystem Permissions

  Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

  9.4. Alternate Execution Environments

  Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

  Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

  Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

  Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

  Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. โดยเฉพาะ:

  • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
  • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
  • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
  • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications

  Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

  The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

  When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

  9.5. Multi-User Support

  Android 4.2 includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 70 ].

  Device implementations MUST meet these requirements related to multi-user support[ Resources, 71 ]:

  • As the behavior of the telephony APIs on devices with multiple users is currently undefined, device implementations that declare android.hardware.telephony MUST NOT enable multi-user support.
  • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 54]

  Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multi-user is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 72 ] for primary external storage. The upstream Android open-source project includes an implementation that uses internal device storage for application external storage APIs; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. Device implementations that include multiple external storage paths MUST NOT allow Android applications to write to the secondary external storage

  9.6. Premium SMS Warning

  Android 4.2 includes support for warning users for any outgoing premium SMS message. Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android open-source project provides an implementation that satisfies this requirement.

  10. Software Compatibility Testing

  Device implementations MUST pass all tests described in this section.

  However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 4.2 available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

  10.1. Compatibility Test Suite

  Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

  The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 4.2. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

  10.2. CTS Verifier

  Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

  The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

  Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

  10.3. Reference Applications

  Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open source applications:

  • The "Apps for Android" applications [ Resources, 55 ]
  • Replica Island (available in Android Market)

  Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

  11. Updatable Software

  Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades - that is, a device restart MAY be required.

  Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
  • "Tethered" updates over USB from a host PC
  • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

  The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

  If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

  12. Contact Us

  You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

  Appendix A - Bluetooth Test Procedure

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

  The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open source project tree. The procedure requires two devices:

  • a candidate device implementation running the software build to be tested
  • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested - that is, a "known good" device implementation

  The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

  Setup and Installation

  1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree
  2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device
  3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device

  Test Bluetooth Control by Apps

  1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled
  2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth

  Test Pairing and Communication

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices
  2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu)
  3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device
  4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly
  5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home
  6. Unpair each device from the other, using the device Settings app

  Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
  4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

  Test Re-Launches

  1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

  Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.