Định nghĩa tương thích Android 5.1

Mục lục

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để thiết bị tương thích với Android 5.1.

Việc sử dụng “PHẢI”, “PHẢI KHÔNG”, “BẮT BUỘC”, “SHALL”, “SHALL NOT”, “NÊN”, “KHÔNG NÊN”, “ĐỀ XUẤT”, “CÓ THỂ” và “TÙY CHỌN” là theo IETF tiêu chuẩn được xác định trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

Như được sử dụng trong tài liệu này, “người triển khai thiết bị” hay “người triển khai” là cá nhân hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 5.1. “Triển khai thiết bị” hoặc “triển khai là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển như vậy.

Để được coi là tương thích với Android 5.1, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Trong trường hợp định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong phần 10 không có nghĩa, không rõ ràng hoặc không đầy đủ thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo tính tương thích với các triển khai hiện có.

Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 2 ] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưu tiên của Android. Những người triển khai thiết bị được khuyến khích thực hiện dựa trên mã nguồn “ngược dòng” có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android ở mức độ lớn nhất có thể. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng các triển khai thay thế, nhưng thực tế này không được khuyến khích vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn về mặt hành vi với việc triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng việc thay thế và sửa đổi thành phần nhất định bị cấm rõ ràng bởi tài liệu này.

Nhiều tài nguyên được liệt kê trong phần 14 được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android và sẽ giống hệt về mặt chức năng với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Đối với bất kỳ trường hợp nào mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK được coi là có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài liệu tham khảo có trong phần 14 đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này khi đưa vào.

2. Loại thiết bị

Mặc dù Dự án mã nguồn mở Android đã được sử dụng để triển khai nhiều loại thiết bị và kiểu dáng khác nhau nhưng nhiều khía cạnh về kiến ​​trúc và yêu cầu tương thích đã được tối ưu hóa cho các thiết bị cầm tay. Bắt đầu từ Android 5.0, Dự án mã nguồn mở Android nhằm mục đích nắm bắt nhiều loại thiết bị hơn như được mô tả trong phần này.

Thiết bị cầm tay Android đề cập đến việc triển khai thiết bị Android thường được sử dụng bằng cách cầm thiết bị trên tay, chẳng hạn như máy nghe nhạc mp3, điện thoại và máy tính bảng. Triển khai thiết bị cầm tay Android:

 • PHẢI có màn hình cảm ứng được nhúng trong thiết bị.
 • PHẢI có nguồn điện cung cấp khả năng di động, chẳng hạn như pin.

Thiết bị Android Television đề cập đến việc triển khai thiết bị Android là giao diện giải trí để sử dụng phương tiện kỹ thuật số, phim, trò chơi, ứng dụng và/hoặc truyền hình trực tiếp cho người dùng ngồi cách đó khoảng 10 feet (“ngả lưng” hoặc “giao diện người dùng 10 feet”) ”). Thiết bị Android Tivi:

 • PHẢI có màn hình nhúng HOẶC bao gồm cổng đầu ra video, chẳng hạn như VGA, HDMI hoặc cổng không dây để hiển thị.
 • PHẢI khai báo các tính năng android.software.leanback và android.hardware.type.television [ Tài nguyên, 3 ].

Thiết bị Android Watch đề cập đến việc triển khai thiết bị Android nhằm mục đích đeo trên người, có thể trên cổ tay và:

 • PHẢI có màn hình có chiều dài đường chéo vật lý trong khoảng từ 1,1 đến 2,5 inch.
 • PHẢI khai báo tính năng android.hardware.type.watch.
 • PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Tài nguyên, 4 ].

Việc triển khai Android Automotive có nghĩa là đơn vị đứng đầu phương tiện chạy Android dưới dạng hệ điều hành cho một phần hoặc toàn bộ hệ thống và/hoặc chức năng thông tin giải trí. Việc triển khai Android Automotive PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR [ Tài nguyên, 111 ].

Tất cả việc triển khai thiết bị Android không phù hợp với bất kỳ loại thiết bị nào ở trên vẫn PHẢI đáp ứng tất cả các yêu cầu trong tài liệu này để tương thích với Android 5.1, trừ khi yêu cầu được mô tả rõ ràng là chỉ áp dụng cho một loại thiết bị Android cụ thể ở trên.

2.1 Cấu hình thiết bị

Đây là bản tóm tắt những khác biệt chính trong cấu hình phần cứng theo loại thiết bị. (Các ô trống biểu thị “MAY”). Không phải tất cả các cấu hình đều được đề cập trong bảng này; xem các phần phần cứng có liên quan để biết thêm chi tiết.

Loại Tính năng Phần cầm tay Tivi Đồng hồ ô tô Khác
Đầu vào D-pad 7.2.2. Điều hướng không chạm PHẢI
Màn hình cảm ứng 7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng PHẢI PHẢI NÊN
Cái mic cờ rô 7.8.1. Cái mic cờ rô PHẢI NÊN PHẢI PHẢI NÊN
Cảm biến Gia tốc kế 7.3.1 Gia tốc kế NÊN NÊN NÊN
GPS 7.3.3. GPS NÊN NÊN
Kết nối Wifi 7.4.2. IEEE 802.11 NÊN PHẢI NÊN NÊN
Wi-Fi Direct 7.4.2.1. Wi-Fi Direct NÊN NÊN NÊN
Bluetooth 7.4.3. Bluetooth NÊN PHẢI PHẢI PHẢI NÊN
Bluetooth năng lượng thấp 7.4.3. Bluetooth NÊN PHẢI NÊN NÊN NÊN
Chế độ máy chủ/ngoại vi USB 7.7. USB NÊN NÊN NÊN
đầu ra Cổng ra loa và/hoặc âm thanh 7.8.2. Đầu ra âm thanh PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi mã byte Dalvik được quản lý là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android hiển thị cho các ứng dụng chạy trong môi trường thời gian chạy được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các hoạt động triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các hành vi được ghi lại, của bất kỳ API được ghi lại nào được SDK Android [ Resources, 5 ] hiển thị hoặc bất kỳ API nào được trang trí bằng điểm đánh dấu “@SystemApi” trong mã nguồn Android ngược dòng.

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm các lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

Định nghĩa tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm API bị bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động theo cách hợp lý. Xem phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho kịch bản này.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ phần 3.1 , Android còn bao gồm một API "mềm" đáng kể chỉ dành cho thời gian chạy, dưới dạng các mục như ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể được thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng.

3.2.1. Quyền

Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi trong trang Tham chiếu quyền [ Tài nguyên, 6] . Lưu ý rằng phần 9 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Xây dựng thông số

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [ Tài nguyên, 7 ] nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ.

Tham số Chi tiết
PHIÊN BẢN.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong [ Resources, 8] .
PHIÊN BẢN.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 5.1, trường này PHẢI có giá trị nguyên 22.
PHIÊN BẢN.SDK_INT Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 5.1, trường này PHẢI có giá trị nguyên 22.
PHIÊN BẢN.TĂNG Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG được sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để cho biết số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
BẢNG Giá trị do người triển khai thiết bị chọn, xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Việc sử dụng trường này có thể là để chỉ ra phiên bản cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
THƯƠNG HIỆU Giá trị phản ánh tên thương hiệu gắn liền với thiết bị mà người dùng cuối biết đến. PHẢI ở định dạng mà con người có thể đọc được và NÊN đại diện cho nhà sản xuất thiết bị hoặc nhãn hiệu công ty mà thiết bị được bán trên thị trường. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SUPPORTED_ABIS Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
HỖ TRỢ_32_BIT_ABIS Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
HỖ TRỢ_64_BIT_ABIS Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI2 Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
THIẾT BỊ Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã xác định cấu hình của các tính năng phần cứng và kiểu dáng công nghiệp của thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
VÒNG TAY Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Nó PHẢI làm theo mẫu này:

$(BRAND)/$(SẢN PHẨM)/$(THIẾT BỊ):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)

Ví dụ: acme/myproduct/mydevice:5.1/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

Dấu vân tay KHÔNG PHẢI bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có ký tự khoảng trắng, chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.

PHẦN CỨNG Tên của phần cứng (từ dòng lệnh kernel hoặc /proc). Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
CHỦ NHÀ Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ chứa bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
NHẬN DẠNG Mã định danh được người triển khai thiết bị chọn để tham chiếu đến một bản phát hành cụ thể, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng PHẢI là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
NHÀ CHẾ TẠO Tên thương mại của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
NGƯỜI MẪU Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Đây PHẢI là tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
SẢN PHẨM Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của sản phẩm cụ thể (SKU) PHẢI là duy nhất trong cùng một thương hiệu. PHẢI có thể đọc được nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
nối tiếp Số sê-ri phần cứng PHẢI có sẵn. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^([a-zA-Z0-9]{6,20})$”.
THẺ Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình ký nền tảng Android điển hình: khóa phát hành, khóa dev, khóa kiểm tra.
THỜI GIAN Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
KIỂU Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: user, userdebug hoặc eng.
NGƯỜI DÙNG Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

Việc triển khai thiết bị PHẢI tôn trọng hệ thống ý định khớp nối lỏng lẻo của Android, như được mô tả trong các phần bên dưới. Bởi “được vinh danh”, điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động hoặc Dịch vụ Android chỉ định bộ lọc ý định phù hợp để liên kết và triển khai hành vi đúng cho từng mẫu ý định đã chỉ định.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Ý định của Android cho phép các thành phần ứng dụng yêu cầu chức năng từ các thành phần Android khác. Dự án ngược dòng Android bao gồm danh sách các ứng dụng được coi là ứng dụng Android cốt lõi, triển khai một số mẫu ý định để thực hiện các hành động phổ biến. Các ứng dụng Android cốt lõi là:

 • Đồng hồ để bàn
 • Trình duyệt
 • Lịch
 • Liên lạc
 • Phòng trưng bày
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

Việc triển khai thiết bị NÊN bao gồm các ứng dụng Android cốt lõi nếu phù hợp nhưng PHẢI bao gồm một thành phần triển khai cùng các mẫu mục đích được xác định bởi tất cả các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ “công khai” của các ứng dụng Android cốt lõi này. Lưu ý rằng các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ được coi là "công khai" khi thuộc tính android:exported không có hoặc có giá trị đúng.

3.2.3.2. Ghi đè ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu ý định được tham chiếu trong phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI gắn các đặc quyền đối với việc ứng dụng hệ thống sử dụng các mẫu mục đích này hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và nắm quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng “Trình chọn” cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng xử lý cùng một mẫu ý định.

Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp hoạt động mặc định cho các mẫu URI cụ thể (ví dụ: http://play.google.com) nếu hoạt động mặc định cung cấp bộ lọc cụ thể hơn cho URI dữ liệu. Ví dụ: bộ lọc ý định chỉ định URI dữ liệu “http://www.android.com” cụ thể hơn bộ lọc trình duyệt cho “http://”. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng để người dùng sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng mọi ý định mới hoặc mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.* hoặc com.android.*. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tuân theo bất kỳ ý định mới nào hoặc các mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng HÀNH ĐỘNG, DANH MỤC hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong phần 3.2.3.1 . Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các mẫu ý định sử dụng không gian tên được liên kết rõ ràng và rõ ràng với tổ chức của chính chúng. Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong phần 3.6 .

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát đi những ý định nhất định nhằm thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát sóng ý định phát sóng công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Android bao gồm các cài đặt cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để chọn ứng dụng mặc định của họ, ví dụ như Màn hình chính hoặc SMS. Khi hợp lý, việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp menu cài đặt tương tự và tương thích với mẫu bộ lọc ý định cũng như các phương thức API được mô tả trong tài liệu SDK như bên dưới.

Triển khai thiết bị:

 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.HOME_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Màn hình chính, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.software.home_screen [ Tài nguyên, 10]
 • PHẢI cung cấp menu cài đặt sẽ gọi mục đích android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT để hiển thị hộp thoại thay đổi ứng dụng SMS mặc định, nếu việc triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.telephony [ Tài nguyên, 9 ]
 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Nhấn và Thanh toán, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.nfc.hce [ Tài nguyên, 10]

3.3. Khả năng tương thích API gốc

3.3.1. Giao diện nhị phân ứng dụng

Mã byte Dalvik được quản lý có thể gọi mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị thích hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABI) trong NDK của Android. Việc triển khai thiết bị PHẢI tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định và PHẢI triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI thì:

 • PHẢI bao gồm hỗ trợ mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi vào mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn
 • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới
 • PHẢI hỗ trợ ABI 32 bit tương đương nếu có bất kỳ ABI 64 bit nào được hỗ trợ
 • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua các tham số android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS và android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, mỗi tham số được phân tách bằng dấu phẩy ABI được sắp xếp từ mức được ưa thích nhất đến mức ít được ưa thích nhất
 • PHẢI báo cáo, thông qua các tham số trên, chỉ những ABI được ghi lại trong phiên bản mới nhất của NDK Android, “Hướng dẫn dành cho lập trình viên NDK | ABI Management” trong thư mục docs/
 • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và các tệp tiêu đề có sẵn trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng

Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Giao diện JNI
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libz (nén Zlib)
 • libdl (trình liên kết động)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • libmediandk.so (hỗ trợ API phương tiện gốc)
 • Hỗ trợ OpenGL, như được mô tả bên dưới

Lưu ý rằng các bản phát hành NDK của Android trong tương lai có thể hỗ trợ các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có thì thiết bị đó KHÔNG PHẢI báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

Lưu ý rằng việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm libGLESv3.so và nó PHẢI liên kết tượng trưng (liên kết tượng trưng) tới libGLESv2.so. lần lượt, PHẢI xuất tất cả các ký hiệu hàm OpenGL ES 3.1 và Android Extension Pack [ Resources, 11 ] như được xác định trong bản phát hành NDK android-21. Mặc dù phải có tất cả các ký hiệu nhưng chỉ các chức năng tương ứng cho các phiên bản và tiện ích mở rộng OpenGL ES thực sự được thiết bị hỗ trợ mới phải được triển khai đầy đủ.

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị được khuyến khích sử dụng cách triển khai các thư viện được liệt kê ở trên từ Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng.

3.3.2. Khả năng tương thích mã gốc ARM 32-bit

Kiến trúc ARMv8 không dùng nữa một số hoạt động của CPU, bao gồm một số hoạt động được sử dụng trong mã gốc hiện có. Trên các thiết bị ARM 64 bit, các thao tác không dùng nữa PHẢI vẫn khả dụng đối với mã ARM gốc 32 bit, thông qua hỗ trợ CPU gốc hoặc thông qua mô phỏng phần mềm:

 • Hướng dẫn SWP và SWPB
 • hướng dẫn THIẾT LẬP
 • Hoạt động rào cản CP15ISB, CP15DSB và CP15DMB

Các phiên bản cũ của Android NDK đã sử dụng /proc/cpuinfo để khám phá các tính năng của CPU từ mã gốc ARM 32 bit. Để tương thích với các ứng dụng được xây dựng bằng NDK này, các thiết bị PHẢI bao gồm các dòng sau trong /proc/cpuinfo khi nó được đọc bởi các ứng dụng ARM 32 bit:

 • "Tính năng: ", theo sau là danh sách mọi tính năng CPU ARMv7 tùy chọn được thiết bị hỗ trợ
 • "Cấu trúc CPU: ", theo sau là một số nguyên mô tả kiến ​​trúc ARM được hỗ trợ cao nhất của thiết bị (ví dụ: "8" cho thiết bị ARMv8)

Những yêu cầu này chỉ áp dụng khi /proc/cpuinfo được đọc bởi các ứng dụng ARM 32-bit. Các thiết bị KHÔNG NÊN thay đổi /proc/cpuinfo khi được đọc bởi các ứng dụng ARM hoặc không phải ARM 64-bit.

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Các thiết bị Android Watch CÓ THỂ, nhưng tất cả các hoạt động triển khai thiết bị khác PHẢI cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.Webview.

Tính năng nền tảng android.software.webview PHẢI được báo cáo trên bất kỳ thiết bị nào cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.WebView và KHÔNG PHẢI được báo cáo trên các thiết bị không triển khai đầy đủ API. Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng mã từ Dự án Chrome để triển khai android.webkit.WebView [ Tài nguyên, 12 ]. Vì việc phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống kết xuất web là không khả thi nên người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của Chrome trong quá trình triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng Chrome từ Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 5.1. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng cụ thể và các bản sửa lỗi bảo mật cho WebView [ Tài nguyên, 13 ].
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD)$(WEBVIEW)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • Chuỗi $(WEBVIEW) CÓ THỂ bị bỏ qua, nhưng nếu được đưa vào PHẢI là "; wv" để lưu ý rằng đây là một chế độ xem web
  • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL.
  • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID.
  • Giá trị của chuỗi $(CHROMIUM_VER) PHẢI là phiên bản của Chrome trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng.
  • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bỏ qua Mobile trong chuỗi tác nhân người dùng.

Thành phần WebView NÊN bao gồm hỗ trợ cho nhiều tính năng HTML5 nhất có thể và nếu nó hỗ trợ tính năng đó PHẢI tuân theo đặc tả HTML5 [ Tài nguyên, 14 ].

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Việc triển khai Android Television, Watch và Android Automotive CÓ THỂ bỏ qua ứng dụng trình duyệt nhưng PHẢI hỗ trợ các mẫu mục đích công khai như được mô tả trong phần 3.2.3.1 . Tất cả các loại triển khai thiết bị khác PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng nói chung.

Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng ứng dụng Trình duyệt thay thế, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong phần 3.4.1 .

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN bao gồm hỗ trợ cho càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 14 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API được liên kết với HTML5 này:

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 18 ] và NÊN hỗ trợ API IndexedDB HTML5/W3C [ Tài nguyên, 19 ]. Lưu ý rằng khi các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi sang ưu tiên IndexedDB thay vì lưu trữ web, IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của Dự án nguồn mở Android ngược dòng [ Tài nguyên, 2 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của mục đích tiêu chuẩn.
 • Các thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa vòng đời hoặc vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Nhà cung cấp nội dung, v.v.).
 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn.

Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích về mặt hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án mã nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước về không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Các sửa đổi bị cấm bao gồm :

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm bất kỳ thành phần nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như các lớp hoặc giao diện hoặc các trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

“Phần tử được hiển thị công khai” là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng dấu “@hide” như được sử dụng trong mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI hiển thị các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã nêu ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI được quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm các API tùy chỉnh, nhưng mọi API như vậy KHÔNG PHẢI nằm trong vùng tên do tổ chức khác sở hữu hoặc đề cập đến. Ví dụ: người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự: chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG PHẢI thêm API vào vùng tên của các công ty khác. Ngoài ra, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm các API tùy chỉnh bên ngoài vùng tên Android tiêu chuẩn thì các API đó PHẢI được đóng gói trong thư viện dùng chung của Android để chỉ những ứng dụng sử dụng chúng một cách rõ ràng (thông qua cơ chế <uses-library>) mới bị ảnh hưởng bởi mức sử dụng bộ nhớ tăng lên của các API như vậy.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API bằng ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và khiến chúng có tính ràng buộc thông qua việc đưa vào Định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ định dạng Dalvik Executable (DEX) đầy đủ cũng như đặc tả và ngữ nghĩa của mã byte Dalvik [ Tài nguyên, 20 ]. Người triển khai thiết bị NÊN sử dụng ART, triển khai ngược dòng tham chiếu của Định dạng thực thi Dalvik và hệ thống quản lý gói của triển khai tham chiếu.

Việc triển khai thiết bị PHẢI định cấu hình thời gian chạy Dalvik để phân bổ bộ nhớ phù hợp với nền tảng Android ngược dòng và như được chỉ định trong bảng sau. (Xem phần 7.1.1 để biết định nghĩa về kích thước màn hình và mật độ màn hình.)

Lưu ý rằng các giá trị bộ nhớ được chỉ định bên dưới được coi là giá trị tối thiểu và việc triển khai thiết bị CÓ THỂ phân bổ nhiều bộ nhớ hơn cho mỗi ứng dụng.

Bố cục màn hình Mật độ màn hình Bộ nhớ ứng dụng tối thiểu
nhỏ/bình thường 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi) 48MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
400 dpi (400dpi) 96MB
480 dpi (xxhdpi) 128 MB
560 dpi (560dpi) 192MB
640 dpi (xxxhdpi) 256MB
lớn 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi) 48MB
213 dpi (tvdpi) 80MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 96MB
320 dpi (xhdpi) 128 MB
400 dpi (400dpi) 192 MB
480 dpi (xxhdpi) 256MB
560 dpi (560dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512 MB
xlớn 120 dpi (ldpi) 48MB
160 dpi (mdpi) 80MB
213 dpi (tvdpi) 96 MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192 MB
400 dpi (400dpi) 288MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768 MB

3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng

3.8.1. Trình khởi chạy (Màn hình chính)

Android bao gồm một ứng dụng Launcher (màn hình chính) và hỗ trợ cho các ứng dụng của bên thứ ba để thay thế trình khởi chạy thiết bị (màn hình chính). Việc triển khai thiết bị cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thay thế màn hình chính của thiết bị phải khai báo tính năng nền tảng Android.Software.Home_Screen.

3.8.2. Widget

Các tiện ích là tùy chọn cho tất cả các triển khai thiết bị Android, nhưng nên được hỗ trợ trên các thiết bị cầm tay Android.

Android định nghĩa một loại thành phần và API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị một ứng dụng ứng dụng trên mạng cho người dùng cuối [ tài nguyên, 21 ] một tính năng được đề xuất mạnh mẽ để được hỗ trợ khi triển khai thiết bị cầm tay. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ nhúng các tiện ích trên màn hình chính phải đáp ứng các yêu cầu sau và khai báo hỗ trợ cho tính năng nền tảng Android.Software.App_Widgets.

 • Trình khởi động thiết bị phải bao gồm hỗ trợ tích hợp cho AppWidgets và hiển thị khả năng chi trả giao diện người dùng để thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidgets trực tiếp trong trình khởi chạy.
 • Việc triển khai thiết bị phải có khả năng hiển thị các tiện ích có kích thước lưới 4 x 4 trong kích thước lưới tiêu chuẩn. Xem Hướng dẫn thiết kế tiện ích ứng dụng trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 21 ] để biết chi tiết.
 • Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho màn hình khóa có thể hỗ trợ các tiện ích ứng dụng trên màn hình khóa.

3.8.3. Thông báo

Android bao gồm API cho phép các nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý [ tài nguyên, 22 ], sử dụng các tính năng phần cứng và phần mềm của thiết bị.

Một số API cho phép các ứng dụng thực hiện thông báo hoặc thu hút sự chú ý bằng cách sử dụng phần cứng đặc biệt là âm thanh, độ rung và ánh sáng. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các thông báo sử dụng các tính năng phần cứng, như được mô tả trong tài liệu SDK và trong phạm vi có thể với phần cứng triển khai thiết bị. Chẳng hạn, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm máy rung, nó phải thực hiện chính xác các API rung. Nếu việc triển khai thiết bị thiếu phần cứng, API tương ứng phải được triển khai dưới dạng không có. Hành vi này được chi tiết hơn trong Phần 7 .

Ngoài ra, việc triển khai phải hiển thị chính xác tất cả các tài nguyên (biểu tượng, tệp hoạt hình, v.v.) được cung cấp trong API [ Tài nguyên, 23 ] hoặc trong Hướng dẫn kiểu biểu tượng trạng thái/Thanh hệ thống [ Tài nguyên, 24 ], trong trường hợp của một Thiết bị truyền hình Android bao gồm khả năng không hiển thị các thông báo. Người triển khai thiết bị có thể cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho các thông báo so với quy định của việc triển khai nguồn mở Android tham chiếu; Tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế như vậy phải hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

Android bao gồm hỗ trợ cho các thông báo khác nhau, chẳng hạn như:

 • Thông báo phong phú . Quan điểm tương tác cho các thông báo liên tục.
 • Thông báo đầu . Quan điểm tương tác Người dùng có thể hành động hoặc loại bỏ mà không cần rời khỏi ứng dụng hiện tại.
 • Thông bao khoa Man hinh . Thông báo hiển thị trên màn hình khóa với điều khiển chi tiết về khả năng hiển thị.

Việc triển khai thiết bị Android, khi các thông báo đó được hiển thị, phải thực hiện đúng các thông báo phong phú và đầu và bao gồm tiêu đề/tên, biểu tượng, văn bản như được ghi lại trong API Android [Tài nguyên, 25] .

Android bao gồm API dịch vụ người nghe thông báo cho phép các ứng dụng (một lần được người dùng bật rõ ràng) để nhận một bản sao của tất cả các thông báo khi chúng được đăng hoặc cập nhật. Việc triển khai thiết bị phải chính xác và kịp thời gửi thông báo toàn bộ cho tất cả các dịch vụ người nghe được cài đặt và hỗ trợ người dùng như vậy, bao gồm bất kỳ và tất cả các siêu dữ liệu được gắn vào đối tượng thông báo.

Android bao gồm API [ Tài nguyên, 26 ] cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào các ứng dụng của họ và đưa dữ liệu của ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị các đề xuất dưới dạng người dùng và hiển thị kết quả. API Android cho phép các nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ và cho phép các nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm toàn cầu chung.

Việc triển khai thiết bị Android nên bao gồm tìm kiếm toàn cầu, một giao diện người dùng tìm kiếm toàn hệ thống, được chia sẻ, có khả năng đề xuất thời gian thực để đáp ứng với đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị nên triển khai API cho phép các nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị triển khai giao diện tìm kiếm toàn cầu phải triển khai API cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thêm các đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó được chạy ở chế độ tìm kiếm toàn cầu. Nếu không có ứng dụng nào của bên thứ ba được cài đặt sử dụng chức năng này, hành vi mặc định nên hiển thị kết quả và đề xuất của công cụ tìm kiếm web.

3.8.5. nâng cốc chúc mừng

Các ứng dụng có thể sử dụng API bánh mì nướng trên mạng API để hiển thị các chuỗi phi phương thức ngắn cho người dùng cuối, biến mất sau một thời gian ngắn [ tài nguyên, 27 ]. Việc triển khai thiết bị phải hiển thị bánh mì nướng từ các ứng dụng cho người dùng cuối theo một cách nào đó có khả năng xem xét cao.

3.8.6. Chủ đề

Android cung cấp các chủ đề của người Viking như một cơ chế cho các ứng dụng áp dụng các kiểu trên toàn bộ hoạt động hoặc ứng dụng.

Android bao gồm một gia đình chủ đề holo holo như một tập hợp các kiểu được xác định để các nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện chủ đề holo và cảm giác được định nghĩa bởi Android SDK [ Tài nguyên, 28 ]. Việc triển khai thiết bị không được thay đổi bất kỳ thuộc tính chủ đề holo nào tiếp xúc với các ứng dụng [ Tài nguyên, 29 ].

Android bao gồm một gia đình chủ đề tài liệu của người Viking như một tập hợp các kiểu được xác định để các nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện và cảm nhận của chủ đề thiết kế trên nhiều loại thiết bị Android khác nhau. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ gia đình chủ đề tài liệu của người Viking và không được thay đổi bất kỳ thuộc tính chủ đề vật liệu nào hoặc tài sản của họ tiếp xúc với các ứng dụng [ Tài nguyên, 30 ].

Android cũng bao gồm một gia đình chủ đề mặc định của thiết bị trên mạng như một tập hợp các kiểu được xác định để các nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện của chủ đề thiết bị theo định nghĩa của trình triển khai thiết bị. Việc triển khai thiết bị có thể sửa đổi các thuộc tính chủ đề mặc định của thiết bị được tiếp xúc với các ứng dụng [ Tài nguyên, 29 ].

Android hỗ trợ một chủ đề biến thể mới với các thanh hệ thống mờ, cho phép các nhà phát triển ứng dụng lấp đầy khu vực phía sau trạng thái và thanh điều hướng với nội dung ứng dụng của họ. Để cho phép trải nghiệm nhà phát triển nhất quán trong cấu hình này, điều quan trọng là kiểu biểu tượng thanh trạng thái được duy trì trên các triển khai thiết bị khác nhau. Do đó, việc triển khai thiết bị Android phải sử dụng màu trắng cho các biểu tượng trạng thái hệ thống (như cường độ tín hiệu và mức pin) và thông báo do hệ thống đưa ra, trừ khi biểu tượng chỉ ra trạng thái có vấn đề [ Tài nguyên, 29 ].

3.8.7. Hình Nền Động

Android định nghĩa một loại thành phần và API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị một hoặc nhiều hình nền trực tiếp trực tiếp với người dùng cuối [ Tài nguyên, 31 ]. Hình nền trực tiếp là hình ảnh động, mẫu hoặc hình ảnh tương tự với khả năng đầu vào hạn chế hiển thị như một hình nền, đằng sau các ứng dụng khác.

Phần cứng được coi là có khả năng chạy hình nền trực tiếp một cách đáng tin cậy nếu nó có thể chạy tất cả các hình nền trực tiếp, không có giới hạn về chức năng, ở tốc độ khung hình hợp lý mà không có tác dụng phụ nào đối với các ứng dụng khác. Nếu những hạn chế trong phần cứng làm cho hình nền và/hoặc ứng dụng bị sập, trục trặc, tiêu thụ CPU hoặc năng lượng pin quá mức hoặc chạy ở tốc độ khung hình thấp không thể chấp nhận được, phần cứng được coi là không có khả năng chạy hình nền trực tiếp. Ví dụ, một số hình nền trực tiếp có thể sử dụng bối cảnh OpenGL 2.0 hoặc 3.x để hiển thị nội dung của chúng. Hình nền trực tiếp sẽ không chạy một cách đáng tin cậy về phần cứng không hỗ trợ nhiều bối cảnh OpenGL vì việc sử dụng hình nền trực tiếp của bối cảnh OpenGL có thể mâu thuẫn với các ứng dụng khác cũng sử dụng bối cảnh OpenGL.

Việc triển khai thiết bị có khả năng chạy các hình nền trực tiếp một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên nên triển khai các hình nền trực tiếp và khi được triển khai phải báo cáo tính năng nền tảng Flag Android.Software.Live_Wallaper.

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

Vì khóa điều hướng chức năng gần đây là tùy chọn, các yêu cầu để thực hiện màn hình tổng quan là tùy chọn cho các thiết bị truyền hình Android và thiết bị đồng hồ Android.

Mã nguồn Android ngược dòng bao gồm màn hình tổng quan [ Tài nguyên, 32 ], giao diện người dùng cấp hệ thống để chuyển đổi tác vụ và hiển thị các hoạt động và tác vụ được truy cập gần đây bằng hình ảnh hình thu nhỏ của trạng thái đồ họa của ứng dụng tại thời điểm người dùng cuối cùng rời khỏi ứng dụng. Việc triển khai thiết bị bao gồm khóa điều hướng chức năng Recents như chi tiết trong Phần 7.2.3 , có thể thay đổi giao diện nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phải hiển thị các liên kết Recent như một nhóm di chuyển cùng nhau.
 • Phải hỗ trợ ít nhất tối đa 20 hoạt động được hiển thị.
 • Ít nhất nên hiển thị tiêu đề của 4 hoạt động tại một thời điểm.
 • Nên hiển thị màu nổi bật, biểu tượng, tiêu đề màn hình trong Recents.
 • Phải triển khai hành vi ghim màn hình [ Tài nguyên, 33 ] và cung cấp cho người dùng menu Cài đặt để chuyển đổi tính năng.
 • Nên hiển thị khả năng chi trả ("x") nhưng có thể trì hoãn điều này cho đến khi người dùng tương tác với màn hình.

Việc triển khai thiết bị được khuyến khích sử dụng giao diện người dùng Android ngược dòng (hoặc giao diện dựa trên hình thu nhỏ tương tự) cho màn hình tổng quan.

3.8.9. Quản lý đầu vào

Android bao gồm hỗ trợ quản lý đầu vào và hỗ trợ cho các trình chỉnh sửa phương thức đầu vào của bên thứ ba [ Tài nguyên, 34 ]. Việc triển khai thiết bị cho phép người dùng sử dụng các phương thức đầu vào của bên thứ ba trên thiết bị phải khai báo tính năng nền tảng android.software.input_methods và hỗ trợ API IME như được định nghĩa trong tài liệu SDK Android.

Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng Android.Software.Input_Methods phải cung cấp cơ chế có thể truy cập người dùng để thêm và định cấu hình các phương thức đầu vào của bên thứ ba. Việc triển khai thiết bị phải hiển thị giao diện cài đặt để đáp ứng với Android.Sinstall.Input_Method_Sinstall.

3.8.10. Khóa điều khiển phương tiện truyền thông màn hình

API máy khách điều khiển từ xa được không dùng nữa từ Android 5.0 có lợi cho mẫu thông báo phương tiện cho phép các ứng dụng phương tiện tích hợp với các điều khiển phát lại được hiển thị trên màn hình khóa [ Tài nguyên, 35 ]. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ màn hình khóa, trừ khi thực hiện ô tô hoặc đồng hồ Android, phải hiển thị các thông báo màn hình khóa bao gồm mẫu thông báo phương tiện.

3.8.11. Giấc mơ

Android bao gồm hỗ trợ cho các trình bảo vệ màn hình tương tác được gọi là Dreams [ Resources, 36 ]. Giấc mơ cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng khi một thiết bị được kết nối với nguồn điện không hoạt động hoặc cập bến trong một bến bàn. Các thiết bị đồng hồ Android có thể thực hiện ước mơ, nhưng các loại triển khai thiết bị khác nên bao gồm hỗ trợ cho giấc mơ và cung cấp tùy chọn cài đặt để người dùng định cấu hình ước mơ để đối phó với Android.Sinstall.Dream_Sinstall.

3.8.12. Vị trí

Khi một thiết bị có cảm biến phần cứng (ví dụ: GPS) có khả năng cung cấp tọa độ vị trí, các chế độ vị trí phải được hiển thị trong menu vị trí trong Cài đặt [ Tài nguyên, 37 ].

3.8.13. Unicode và phông chữ

Android bao gồm hỗ trợ cho các ký tự biểu tượng cảm xúc màu. Khi triển khai thiết bị Android bao gồm IME, các thiết bị sẽ cung cấp phương thức đầu vào cho người dùng cho các ký tự biểu tượng cảm xúc được xác định trong Unicode 6.1 [ Tài nguyên, 38 ]. Tất cả các thiết bị phải có khả năng hiển thị các ký tự biểu tượng cảm xúc này bằng glyph màu.

Android bao gồm hỗ trợ cho phông chữ roboto 2 với các trọng số khác nhau của Sans-serif-serif, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif, sans-serif-light Tất cả phải được bao gồm cho các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị và phạm vi bảo hiểm toàn bộ unicode 7.0 của tiếng Latin, Hy Lạp và cyrillic, bao gồm các phạm vi A, B, C và D của Latin, và tất cả các glyph trong khối ký hiệu tiền tệ của Unicode 7.0.

3.9. Quản trị thiết bị

Android bao gồm các tính năng cho phép các ứng dụng nhận biết bảo mật thực hiện các chức năng quản trị thiết bị ở cấp hệ thống, chẳng hạn như thực thi chính sách mật khẩu hoặc thực hiện xóa từ xa, thông qua API quản trị thiết bị Android [ Tài nguyên, 39 ]. Việc triển khai thiết bị phải cung cấp triển khai lớp DevicePolicyManager [ Tài nguyên, 40 ]. Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho các màn hình khóa dựa trên PIN (Số) hoặc Mật khẩu (chữ và số) phải hỗ trợ đầy đủ các chính sách quản trị thiết bị được xác định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 39 ] và báo cáo tính năng nền tảng Android.Software.Device_Admin.

Việc triển khai thiết bị có thể có một ứng dụng được cài đặt sẵn các chức năng quản trị thiết bị nhưng ứng dụng này không được đặt ngoài hộp làm ứng dụng chủ sở hữu thiết bị mặc định [ Tài nguyên, 41 ].

3.10. Khả năng tiếp cận

Android cung cấp một lớp khả năng truy cập giúp người dùng khuyết tật điều hướng thiết bị của họ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Android cung cấp các API nền tảng cho phép triển khai dịch vụ truy cập để nhận lại các cuộc gọi lại cho các sự kiện của người dùng và hệ thống và tạo các cơ chế phản hồi thay thế, chẳng hạn như văn bản thành giọng nói, phản hồi haptic và điều hướng Trackball/D-PAD [ Tài nguyên, 42 ].

Việc triển khai thiết bị bao gồm các yêu cầu sau:

 • Việc triển khai ô tô Android sẽ cung cấp việc triển khai Khung khả năng truy cập Android phù hợp với việc triển khai Android mặc định.
 • Việc triển khai thiết bị (loại trừ ô tô Android) phải cung cấp việc triển khai Khung khả năng truy cập Android phù hợp với việc triển khai Android mặc định.
 • Việc triển khai thiết bị (loại trừ ô tô Android) phải hỗ trợ triển khai dịch vụ truy cập của bên thứ ba thông qua API Android.AccessibleService [ Tài nguyên, 43 ]
 • Việc triển khai thiết bị (loại trừ ô tô Android) phải tạo quyền truy cập và cung cấp các sự kiện này cho tất cả các triển khai AccessService đã đăng ký theo cách phù hợp với việc triển khai Android mặc định
 • Việc triển khai thiết bị (Thiết bị đồng hồ Android Ô tô và Android không loại trừ đầu ra âm thanh), phải cung cấp cơ chế có thể truy cập người dùng để bật và vô hiệu hóa các dịch vụ truy cập và phải hiển thị giao diện này để đáp ứng với Android.Provider.SetTENS.Action_Accessibility_Sinstall.

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị sẽ cung cấp triển khai dịch vụ khả năng truy cập trên thiết bị và sẽ cung cấp cơ chế cho người dùng để cho phép dịch vụ khả năng truy cập trong quá trình thiết lập thiết bị. Việc triển khai nguồn mở của một dịch vụ khả năng truy cập có sẵn từ Dự án miễn phí của Eyes [ Tài nguyên, 44 ].

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

Android bao gồm các API cho phép các ứng dụng sử dụng các dịch vụ văn bản thành giọng nói (TTS) và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp việc triển khai các dịch vụ TTS [ Tài nguyên, 45 ]. Việc triển khai thiết bị Báo cáo tính năng Android.Hardware.Audio.Output phải đáp ứng các yêu cầu này liên quan đến khung Android TTS.

Triển khai ô tô Android:

 • Phải hỗ trợ API khung Android TTS.
 • Có thể hỗ trợ cài đặt các động cơ TTS của bên thứ ba. Nếu được hỗ trợ, các đối tác phải cung cấp giao diện có thể truy cập người dùng cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống.

Tất cả các triển khai thiết bị khác:

 • Phải hỗ trợ API khung Android TTS và nên bao gồm động cơ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị. Lưu ý rằng phần mềm nguồn mở Android ngược dòng bao gồm triển khai động cơ TTS đầy đủ tính năng.
 • Phải hỗ trợ cài đặt động cơ TTS của bên thứ ba
 • Phải cung cấp giao diện có thể truy cập người dùng cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống

3.12. Khung đầu vào TV

Khung đầu vào truyền hình Android (TIF) đơn giản hóa việc cung cấp nội dung trực tiếp cho các thiết bị truyền hình Android. TIF cung cấp API tiêu chuẩn để tạo các mô -đun đầu vào điều khiển các thiết bị truyền hình Android. Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ khung đầu vào truyền hình [ Tài nguyên, 46 ].

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ TIF ​​phải khai báo tính năng nền tảng Android.Software.Live_TV.

4. Khả năng tương thích bao bì ứng dụng

Việc triển khai thiết bị phải cài đặt và chạy các tệp Android .apk, được tạo bởi công cụ AAPT AAPT có trong SDK chính thức của Android SDK [ Resources, 47 ].

Việc triển khai các thiết bị không được mở rộng .apk [ tài nguyên, 48 ], Android Manifest [ Tài nguyên, 49 ], Dalvik Bytecode [ Tài nguyên, 20 ] hoặc RenderScript Bytecode ap Các thiết bị tương thích khác.

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

5.1. Codec phương tiện

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các định dạng phương tiện cốt lõi được chỉ định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 50 ] trừ khi được phép rõ ràng trong tài liệu này. Cụ thể, việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các định dạng phương tiện, bộ mã hóa, bộ giải mã, loại tệp và định dạng container được xác định trong các bảng bên dưới và được báo cáo qua MediaCodecList [ Tài nguyên, 112 ]. Việc triển khai thiết bị cũng phải có thể giải mã tất cả các hồ sơ được báo cáo trong CamcorderProfile [ Tài nguyên, 113 ]. Tất cả các codec này được cung cấp dưới dạng triển khai phần mềm trong triển khai Android ưa thích từ dự án nguồn mở Android.

Xin lưu ý rằng cả Google và Liên minh điện thoại mở đều không đưa ra bất kỳ đại diện nào rằng các codec này không có bằng sáng chế của bên thứ ba. Những người có ý định sử dụng mã nguồn này trong các sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm được khuyến cáo rằng việc triển khai mã này, bao gồm trong phần mềm nguồn mở hoặc phần mềm chia sẻ, có thể yêu cầu giấy phép bằng sáng chế từ các chủ sở hữu bằng sáng chế có liên quan.

5.1.1. Bộ giải mã âm thanh

Định dạng/codec Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Các loại tệp/định dạng container được hỗ trợ
Hồ sơ MPEG-4 AAC

(AAC LC)

Yêu cầu 1 YÊU CẦU Hỗ trợ cho nội dung Mono/Stereo/5.0/5.1 2 với tỷ lệ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 8 đến 48 kHz.
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.MP4, .M4A)
 • ADT RAW AAC (.AAC, giải mã trong Android 3.1+, mã hóa trong Android 4.0+, ADIF không được hỗ trợ)
 • MPEG-TS (.ts, không thể tìm kiếm, Android 3.0+)
Hồ sơ MPEG-4 HE AAC (AAC+) Yêu cầu 1
(Android 4.1+)
YÊU CẦU Hỗ trợ cho nội dung Mono/Stereo/5.0/5.1 2 với tỷ lệ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
MPEG-4 Anh AACV2

Hồ sơ (nâng cao AAC+)

YÊU CẦU Hỗ trợ cho nội dung Mono/Stereo/5.0/5.1 2 với tỷ lệ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
AAC ELD (AAC độ trễ thấp tăng cường) Yêu cầu 1

(Android 4.1+)

YÊU CẦU

(Android 4.1+)

Hỗ trợ cho nội dung đơn/âm thanh nổi với tỷ lệ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
AMR-NB Yêu cầu 3 Yêu cầu 3 4,75 đến 12,2 kbps được lấy mẫu @ 8kHz 3GPP (.3GP)
AMR-WB Yêu cầu 3 Yêu cầu 3 9 giá từ 6,60 kbit/s đến 23,85 kbit/s được lấy mẫu @ 16kHz
FLAC YÊU CẦU
(Android 3.1+)
Mono/stereo (không có đa kênh). Tỷ lệ mẫu lên tới 48 kHz (nhưng lên tới 44,1 kHz được khuyến nghị trên các thiết bị có đầu ra 44,1 kHz, vì bộ lọc giảm 48 đến 44,1 kHz không bao gồm bộ lọc thông thấp). Khuyến nghị 16 bit; Không áp dụng cho 24 bit. Chỉ FLAC (.flac)
MP3 YÊU CẦU Hằng số mono/stereo 8-320kbps (CBR) hoặc bitrate biến đổi (VBR) Mp3 (.mp3)
MIDI YÊU CẦU MIDI Loại 0 và 1. DLS Phiên bản 1 và 2. XMF và XMF di động. Hỗ trợ cho các định dạng nhạc chuông RTTTL/RTX, OTA và Imelody
 • Loại 0 và 1 (.MID, .xmf, .mxmf)
 • Rtttl/rtx (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.OTA)
 • imelody (.imy)
Vorbis YÊU CẦU
 • OGG (.OGG)
 • Matroska (.MKV, Android 4.0+)
PCM/sóng Yêu cầu 4
(Android 4.1+)
YÊU CẦU PCM tuyến tính 16 bit (tỷ lệ lên đến giới hạn phần cứng). Các thiết bị phải hỗ trợ tốc độ lấy mẫu để ghi PCM thô ở tần số 8000, 11025, 16000 và 44100 Hz. Sóng (.wav)
tác phẩm YÊU CẦU
(Android 5.0+)
Matroska (.mkv)

1 Cần thiết cho việc triển khai thiết bị xác định Android.hardware.Microphone nhưng tùy chọn cho việc triển khai thiết bị đồng hồ Android.

2 Chỉ cần Downmix của Nội dung 5.0/5.1; Ghi lại hoặc kết xuất nhiều hơn 2 kênh là tùy chọn.

3 Yêu cầu cho việc triển khai thiết bị cầm tay Android.

4 Cần thiết cho việc triển khai thiết bị xác định Android.hardware.Microphone, bao gồm các triển khai thiết bị Android Watch.

5.1.2. Codec hình ảnh

Định dạng/codec Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Các loại tệp/định dạng container được hỗ trợ
JPEG YÊU CẦU YÊU CẦU Cơ sở+tiến bộ JPEG (.jpg)
GIF YÊU CẦU Gif (.gif)
PNG YÊU CẦU YÊU CẦU PNG (.png)
BMP YÊU CẦU BMP (.BMP)
WebP YÊU CẦU YÊU CẦU Trang web (.webp)

5.1.3. Video Codec

Các codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Định dạng/codec Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Các loại tệp được hỗ trợ/
Định dạng container
H.263 Yêu cầu 1 Yêu cầu 2
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.MP4)
H.264 AVC Yêu cầu 2 Yêu cầu 2 Xem Phần 5.25.3 để biết chi tiết
 • 3GPP (.3GP)
 • MPEG-4 (.MP4)
 • MPEG-TS (.TS, chỉ âm thanh AAC, không thể tìm kiếm, Android 3.0+)
H.265 HEVC Yêu cầu 5 Xem Phần 5.3 để biết chi tiết MPEG-4 (.MP4)
MPEG-4 sp Yêu cầu 2 3GPP (.3GP)
VP8 3 Yêu cầu 2

(Android 4.3+)

Yêu cầu 2

(Android 2.3.3+)

Xem Phần 5.25.3 để biết chi tiết
VP9 Yêu cầu 2
(Android 4.4+)
Xem Phần 5.3 để biết chi tiết

1 Yêu cầu cho các triển khai thiết bị bao gồm phần cứng camera và xác định Android.hardware.camera hoặc Android.hardware.camera.front.

2 Cần thiết cho việc triển khai thiết bị ngoại trừ các thiết bị đồng hồ Android.

3 Đối với chất lượng có thể chấp nhận của các dịch vụ phát trực tuyến video và truyền hình video, việc triển khai thiết bị nên sử dụng codec VP8 phần cứng đáp ứng các yêu cầu trong [ Tài nguyên, 51 ].

4 Việc triển khai thiết bị nên hỗ trợ viết các tệp webm Matroska.

5 Được khuyến nghị mạnh mẽ cho Android Ô tô, tùy chọn cho đồng hồ Android và cần thiết cho tất cả các loại thiết bị khác.

5.2. Mã hóa video

Các codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Việc triển khai thiết bị Android với Hỗ trợ Codec H.264, phải hỗ trợ hồ sơ hồ sơ cơ sở cấp 3 và hồ sơ mã hóa video SD (định nghĩa tiêu chuẩn) sau đây và sẽ hỗ trợ hồ sơ mã hóa chính của hồ sơ chính và HD (độ phân giải cao) sau đây. Các thiết bị truyền hình Android được khuyến nghị mạnh mẽ để mã hóa video HD 1080p ở mức 30 khung hình / giây.

SD (chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p1 HD 1080p1
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 20 khung hình/giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây
Video bitrate 384 Kb/giây 2 Mb/giây 4 Mb/giây 10 Mb/giây

1 Khi được hỗ trợ bởi phần cứng, nhưng được khuyến nghị mạnh mẽ cho các thiết bị truyền hình Android.

Việc triển khai thiết bị Android với hỗ trợ Codec VP8 phải hỗ trợ hồ sơ mã hóa video SD và sẽ hỗ trợ hồ sơ mã hóa video HD (độ phân giải cao) sau đây.

SD (chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p1 HD 1080p1
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây
Video bitrate 800 kbps 2 Mb/giây 4 Mb/giây 10 Mb/giây

1 Khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

5.3. Giải mã video

Các codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ chuyển đổi độ phân giải video động trong cùng một luồng cho tất cả các codec VP8, VP9, ​​H.264 và H.265 tiếp xúc với các nhà phát triển thông qua API API tiêu chuẩn.

Việc triển khai thiết bị Android với bộ giải mã H.264, phải hỗ trợ hồ sơ cơ sở cấp 3 và hồ sơ giải mã video SD sau đây và sẽ hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ hồ sơ giải mã Cấp độ 4.2 và HD 1080p.

SD (chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p1 HD 1080p1
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây / 60 khung hình / giây 30 khung hình / giây / 60 khung hình / giây
Video bitrate 800 kbps 2 Mb/giây 8 Mb/giây 20 Mb/giây

1 cần thiết cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android, nhưng chỉ đối với các loại thiết bị khác khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

2 Yêu cầu cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android.

Việc triển khai thiết bị Android Khi hỗ trợ codec VP8 như được mô tả trong Phần 5.1.3 , phải hỗ trợ các cấu hình giải mã SD sau đây và sẽ hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ hồ sơ giải mã HD 1080p.

SD (chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p1 HD 1080p1
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây / 60 khung hình / giây 30 /60 fps2
Video bitrate 800 kbps 2 Mb/giây 8 Mb/giây 20 Mb/giây

1 cần thiết cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android, nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

2 Yêu cầu cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android.

Việc triển khai thiết bị Android, khi hỗ trợ codec VP9 như được mô tả trong Phần 5.1.3 , phải hỗ trợ các cấu hình giải mã video SD sau đây và sẽ hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị truyền hình Android được khuyến nghị mạnh mẽ để hỗ trợ hồ sơ giải mã HD 1080p và sẽ hỗ trợ hồ sơ giải mã UHD. Khi cấu hình giải mã video UHD được hỗ trợ, nó phải hỗ trợ độ sâu màu 8 bit.

SD (chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 2 Uhd 2
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây
Video bitrate 600 kbps 1,6 Mbps 4 Mb/giây 10 Mb/giây 20 Mb/giây

1 cần thiết cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android, nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

2 Được khuyến nghị mạnh mẽ cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

Việc triển khai thiết bị Android, khi hỗ trợ codec H.265 như được mô tả trong Phần 5.1.3 , phải hỗ trợ Cấp chính của hồ sơ chính cấp 3 và hồ sơ giải mã video SD sau đây và sẽ hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị truyền hình Android nên hỗ trợ hồ sơ cấp chính của Main10 cấp 5 và hồ sơ giải mã UHD. Các thiết bị truyền hình Android được khuyến nghị mạnh mẽ để hỗ trợ hồ sơ giải mã HD 1080p. Nếu hồ sơ giải mã HD 1080p được hỗ trợ

SD (chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 2 Uhd 2
Độ phân giải video 352 x 288 PX 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây 30 khung hình / giây
Video bitrate 600 kbps 1,6 Mbps 4 Mb/giây 10 Mb/giây 20 Mb/giây

1 cần thiết cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android, nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

2 Được khuyến nghị mạnh mẽ cho việc triển khai thiết bị truyền hình Android khi được hỗ trợ bởi phần cứng.

5.4. Ghi âm

Mặc dù một số yêu cầu được nêu trong phần này được nêu là vì Android 4.3, định nghĩa tương thích cho phiên bản trong tương lai được lên kế hoạch thay đổi những điều này thành phải. Các thiết bị Android hiện tại và mới được khuyến nghị mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu này được nêu rõ ràng hoặc chúng sẽ không thể đạt được khả năng tương thích Android khi được nâng cấp lên phiên bản tương lai.

5.4.1. Chụp âm thanh thô

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.hardware.Microphone phải cho phép chụp nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16 bit
 • Tỷ lệ lấy mẫu : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Kênh : Mono

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.hardware.Microphone sẽ cho phép chụp nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16 bit
 • Tỷ lệ lấy mẫu : 22050, 48000
 • Kênh : âm thanh nổi

5.4.2. Nắm bắt để nhận dạng giọng nói

Ngoài các thông số kỹ thuật ghi âm trên, khi một ứng dụng đã bắt đầu ghi một luồng âm thanh bằng Android.Media.MediareCorder.Audiosource.Voice_Recognition Audio Nguồn:

 • Thiết bị sẽ thể hiện biên độ phẳng so với đặc tính tần số: cụ thể là ± 3 dB, từ 100 Hz đến 4000 Hz.
 • Độ nhạy đầu vào âm thanh phải được đặt sao cho nguồn công suất âm thanh 90 dB (SPL) ở mức 1000 Hz mang lại RMS là 2500 cho các mẫu 16 bit.
 • Mức biên độ PCM nên theo dõi tuyến tính các thay đổi SPL đầu vào trên ít nhất một phạm vi 30 dB từ -18 dB đến +12 dB RE 90 dB SPL tại micrô.
 • Tổng độ méo điều hòa phải nhỏ hơn 1% đối với 1kHz ở mức đầu vào SPL 90 dB tại micrô.
 • Xử lý giảm tiếng ồn, nếu có, phải bị vô hiệu hóa.
 • Kiểm soát tăng tự động, nếu có, phải bị vô hiệu hóa

Nếu nền tảng hỗ trợ các công nghệ triệt tiêu tiếng ồn được điều chỉnh để nhận dạng giọng nói, hiệu ứng phải được kiểm soát từ api android.media.audiofx.noiseSuppressor. Hơn nữa, trường UUID cho bộ mô tả hiệu ứng của bộ ngăn chặn tiếng ồn phải xác định duy nhất từng triển khai của công nghệ triệt tiêu tiếng ồn.

5.4.3. Nắm bắt để định tuyến lại phát lại

Lớp Android.Media.MediareCorder.Audiosource bao gồm nguồn âm thanh remote_submix. Các thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output phải thực hiện đúng nguồn âm thanh remote_submix để khi một ứng dụng sử dụng API Android.Media.AudioreCord để ghi từ nguồn âm thanh này, nó có thể thu được hỗn hợp tất cả các luồng âm thanh ngoại trừ các luồng âm thanh sau đây :

 • Stream_ring
 • Stream_alarm
 • Stream_notification

5.5. Phát lại âm thanh

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output phải tuân thủ các yêu cầu trong phần này.

5.5.1. Phát lại âm thanh thô

Thiết bị phải cho phép phát lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16 bit
 • Tỷ lệ lấy mẫu : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Kênh : Mono, âm thanh nổi

Thiết bị sẽ cho phép phát lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Tỷ lệ lấy mẫu : 24000, 48000

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

Android cung cấp API cho các hiệu ứng âm thanh cho việc triển khai thiết bị [ Tài nguyên, 52 ]. Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng Android.Hardware.Audio.Output:

 • Phải hỗ trợ hiệu ứng_type_equalizer và hiệu ứng_type_loudness_enhancer có thể kiểm soát được thông qua bộ cân bằng phân nhóm âm thanh, Loudnessenhancer.
 • Phải hỗ trợ triển khai API Visualizer, có thể kiểm soát thông qua lớp Visualizer.
 • Nên hỗ trợ hiệu ứng_type_bass_boost, effect_type_env_reverb, effect_type_preset_reverb và effect_type_virtualizer có thể kiểm soát được thông qua các lớp phụ âm thanh âm thanh, môi trường.

5.5.3. Âm lượng đầu ra âm thanh

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải bao gồm hỗ trợ cho khối lượng chính của hệ thống và suy giảm âm lượng đầu ra âm thanh kỹ thuật số trên các đầu ra được hỗ trợ, ngoại trừ đầu ra âm thanh được nén (trong đó không thực hiện giải mã âm thanh trên thiết bị).

5.6. Độ trễ âm thanh

Độ trễ âm thanh là độ trễ thời gian khi tín hiệu âm thanh đi qua một hệ thống. Nhiều lớp ứng dụng dựa vào độ trễ ngắn, để đạt được hiệu ứng âm thanh thời gian thực.

Đối với mục đích của phần này, hãy sử dụng các định nghĩa sau:

 • Độ trễ đầu ra . Khoảng thời gian giữa khi một ứng dụng ghi một khung dữ liệu được mã hóa PCM và khi có thể nghe thấy âm thanh tương ứng bởi người nghe bên ngoài hoặc được quan sát bởi một bộ chuyển đổi.
 • Độ trễ đầu ra lạnh . Độ trễ đầu ra cho khung đầu tiên, khi hệ thống đầu ra âm thanh không hoạt động và được cung cấp trước khi yêu cầu.
 • Độ trễ đầu ra liên tục . Độ trễ đầu ra cho các khung tiếp theo, sau khi thiết bị phát âm thanh.
 • Độ trễ đầu vào . Khoảng thời gian giữa khi một âm thanh bên ngoài được trình bày cho thiết bị và khi một ứng dụng đọc khung tương ứng của dữ liệu được mã hóa PCM.
 • Độ trễ đầu vào lạnh . Tổng thời gian đầu vào bị mất và độ trễ đầu vào cho khung đầu tiên, khi hệ thống đầu vào âm thanh không hoạt động và được cung cấp trước khi yêu cầu.
 • Độ trễ đầu vào liên tục . Độ trễ đầu vào cho các khung tiếp theo, trong khi thiết bị đang ghi âm thanh.
 • đầu ra lạnh jitter . Phương sai giữa các phép đo riêng biệt của các giá trị độ trễ đầu ra lạnh.
 • Đầu vào lạnh . Phương sai giữa các phép đo riêng biệt của các giá trị độ trễ đầu vào lạnh.
 • Độ trễ khứ hồi liên tục . Tổng độ trễ đầu vào liên tục cộng với độ trễ đầu ra liên tục cộng với 5 mili giây.
 • Opensl ES PCM Buffer Queue API . Tập hợp các API OPENSL ES liên quan đến PCM trong Android NDK; Xem ndk_root/docs/opensles/index.html.

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output sẽ đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu đầu ra âm thanh này:

 • Độ trễ sản lượng lạnh từ 100 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ đầu ra liên tục từ 45 mili giây hoặc ít hơn
 • giảm thiểu công suất đầu ra lạnh

If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature android.hardware.audio.low_latency via the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53 ]. Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

Device implementations that include android.hardware.microphone SHOULD meet these input audio requirements:

 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 30 milliseconds or less
 • continuous round-trip latency of 50 milliseconds or less
 • minimize the cold input jitter

5.7. Network Protocols

Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation [ Resources, 50 ]. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • HTTP(S) progressive streaming
 • HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [ Resources, 54 ]

5.8. Secure Media

Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.FLAG_SECURE. Device implementations that declare support for Display.FLAG_SECURE, if they support a wireless display protocol, MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays. Similarly if they support a wired external display, the device implementations MUST support HDCP 1.2 or higher. Android Television device implementations MUST support HDCP 2.2 for devices supporting 4K resolution and HDCP 1.4 or above for lower resolutions. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Những công cụ phát triển

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Android compatible devices MUST be compatible with:

Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK including dumpsys [ Resources, 56 ]. The device-side adb daemon MUST be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge. If a device implementation omits USB peripheral mode, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11).

Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Device implementations MUST support secure adb.

Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.

Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 9 in both 32-bit and 64-bit versions.

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

Android includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings [ Resources, 60 ]. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint. [ Resources, 53]

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 61 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1”. Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density/160).

7.1.1. Screen Configuration

7.1.1.1. Kích thước màn hình

Android Watch devices (detailed in section 2 ) MAY have smaller screen sizes as described in this section.

The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka “screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK. Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 61 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations MUST report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

 • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small'), unless it is an Android Watch device.
 • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp.
 • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp.
 • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp.

Ngoài ra,

 • Android Watch devices MUST have a screen with the physical diagonal size in the range from 1.1 to 2.5 inches.
 • Other types of Android device implementations, with a physically integrated screen, MUST have a screen at least 2.5 inches in physical diagonal size.

Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1).

The screen aspect ratio MUST be a value from 1.3333 (4:3) to 1.86 (roughly 16:9), but Android Watch devices MAY have an aspect ratio of 1.0 (1:1) because such a device implementation will use a UI_MODE_TYPE_WATCH as the android.content.res.Configuration.uiMode.

7.1.1.3. Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report only one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density and MUST NOT change the value at at any time for the default display.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 280 dpi (280dpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 400 dpi (400dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 62 ] and MUST report the same values regardless of whether the embedded or external screen is used as the default display.

7.1.3. Định hướng màn hình

Devices MUST report which screen orientations they support (android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape.

Devices that report both screen orientations MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 3.0 or 3.1 on devices capable of supporting it. Device implementations MUST also support Android RenderScript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 63 ].

Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 or OpenGL 3.1. Đó là:

 • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • The native C/C++ OpenGL APIs (APIs available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and OpenGL ES 2.0.
 • Device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1 MUST support the corresponding managed APIs and include support for native C/C++ APIs. On device implementations that declare support for OpenGL ES 3.0 or 3.1, libGLESv2.so MUST export the corresponding function symbols in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols.

In addition to OpenGL ES 3.1, Android provides an extension pack with Java interfaces [ Resources, 64 ] and native support for advanced graphics functionality such as tessellation and the ASTC texture compression format. Android device implementations MAY support this extension pack, and—only if fully implemented—MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

Also, device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

Note that Android includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 65 ].

Device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 65 ].

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

Android includes support for EGL_ANDROID_RECORDABLE, an EGLConfig attribute that indicates whether the EGLConfig supports rendering to an ANativeWindow that records images to a video. Device implementations MUST support EGL_ANDROID_RECORDABLE extension [ Resources, 66 ].

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

 • Android Automotive does not support legacy compatibility mode.
 • All other device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

 • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
 • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 67 ].

7.2. Thiết bị đầu vào

Devices MUST support a touchscreen or meet the requirements listed in 7.2.2 for non-touch navigation.

7.2.1. Bàn phím

Android Watch and Android Automotive implementations MAY implement a soft keyboard. All other device implementations MUST implement a soft keyboard and:

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third-party developers to create Input Method Editors—ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com .
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present) except for Android Watch devices where the screen size makes it less reasonable to have a soft keyboard.
 • MAY include additional soft keyboard implementations.
 • MAY include a hardware keyboard.
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 68 ] (QWERTY or 12-key).

7.2.2. Non-touch Navigation

Android Television devices MUST support D-pad.

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (trackball, d-pad, or wheel) if the device implementation is not an Android Television device.
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 68 ].
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Phím điều hướng

The availability and visibility requirement of the Home, Recents, and Back functions differ between device types as described in this section.

The Home, Recents, and Back functions (mapped to the key events KEYCODE_HOME, KEYCODE_APP_SWITCH, KEYCODE_BACK, respectively) are essential to the Android navigation paradigm and therefore:

 • Android Handheld device implementations MUST provide the Home, Recents, and Back functions.
 • Android Television device implementations MUST provide the Home and Back functions.
 • Android Watch device implementations MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH.
 • Android Automotive implementations MUST provide the Home function and MAY provide Back and Recent functions.
 • All other types of device implementations MUST provide the Home and Back functions.

These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys on a distinct portion of the screen, gestures, touch panel, etc. Android supports both implementations. All of these functions MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when visible.

Recents function, if provided, MUST have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode. This does not apply to devices upgrading from earlier Android versions that have physical buttons for navigation and no recents key.

The Home and Back functions, if provided, MUST each have a visible button or icon unless hidden together with other navigation functions in full-screen mode or when the uiMode UI_MODE_TYPE_MASK is set to UI_MODE_TYPE_WATCH.

The Menu function is deprecated in favor of action bar since Android 4.0. Therefore the new device implementations shipping with Android 5.0 and later MUST NOT implement a dedicated physical button for the Menu function. Older device implementations SHOULD NOT implement a dedicated physical button for the Menu function, but if the physical Menu button is implemented and the device is running applications with targetSdkVersion > 10, the device implementation:

 • MUST display the action overflow button on the action bar when it is visible and the resulting action overflow menu popup is not empty. For a device implementation launched before Android 4.4 but upgrading to Android 5.1, this is RECOMMENDED.
 • MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar.
 • MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the physical menu button.

For backwards compatibility, device implementations MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be presented unless hidden together with other navigation functions.

Android supports Assist action [ Resources, 69 ]. Android device implementations except for Android Watch devices MUST make the Assist action available to the user at all times when running applications. The Assist action SHOULD be implemented as a long-press on the Home button or a swipe-up gesture on the software Home key. This function MAY be implemented via another physical button, software key, or gesture, but MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click, or gesture) when other navigation keys are visible.

Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

 • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive “low profile” (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION.

7.2.4. Touchscreen Input

Android Handhelds and Watch Devices MUST support touchscreen input.

Device implementations SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch). However, if a device implementation does not support a pointer input system, it MUST NOT report the android.hardware.touchscreen or android.hardware.faketouch feature constant. Device implementations that do include a pointer input system:

 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the device input system supports multiple pointers.
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration.touchscreen [ Resources, 68 ] corresponding to the type of the specific touchscreen on the device.

Android includes support for a variety of touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen based device implementations are associated with a display [ Resources, 70 ] such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated. In contrast, a fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that declare the fake touch feature MUST meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST report the platform feature constant android.hardware.touchscreen. Device implementations that report the platform feature constant android.hardware.touchscreen MUST also report the platform feature constant android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch if they meet the fake touch requirements in section 7.2.5 .

7.2.5. Fake Touch Input

Device implementations that declare support for android.hardware.faketouch:

 • MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen [ Resources, 71 ].
 • MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

Devices that declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct MUST meet the requirements for faketouch above, and MUST also support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

7.2.6. Game Controller Support

Android Television device implementations MUST support button mappings for game controllers as listed below. The upstream Android implementation includes implementation for game controllers that satisfies this requirement.

7.2.6.1. Button Mappings

Android Television device implementations MUST support the following key mappings:

Cái nút HID Usage 2 Android Button
A 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1

D-pad down 1

0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1

D-pad right 1

0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Nhà 1 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 [ Resources, 72 ]

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 [ Resources, 71 ]

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Bấm nút trái 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Đúng ngòi nổ 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030

0x01 0x0031

AXIS_X

AXIS_Y

Right Joystick 0x01 0x0032

0x01 0x0035

AXIS_Z

AXIS_RZ

1 [ Resources, 71 ]

7.2.7. Điều khiển từ xa

Android Television device implementations SHOULD provide a remote control to allow users to access the TV interface. The remote control MAY be a physical remote or can be a software-based remote that is accessible from a mobile phone or tablet. The remote control MUST meet the requirements defined below.

 • Search affordance . Device implementations MUST fire KEYCODE_SEARCH when the user invokes voice search either on the physical or software-based remote.
 • Dẫn đường . All Android Television remotes MUST include Back, Home, and Select buttons and support for D-pad events [ Resources, 72 ].

7.3. Cảm biến

Android includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors [ Resources, 73 ]. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class [ Resources, 53] .
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).
 • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 74 ].
 • SHOULD report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to meet these requirement so they will be able to upgrade to the future platform releases where this might become a REQUIRED component. The synchronization error SHOULD be below 100 milliseconds [ Resources, 75 ].

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on Sensors [ Resources, 73 ] is to be considered authoritative.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in [ Resources, 76 ]. If a device implementation includes a composite sensor it MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors [ Resources, 76 ].

Some Android sensors support a “continuous” trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 77 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive sự kiện.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Gia tốc kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. Android Handheld devices and Android Watch devices are strongly encouraged to include this sensor. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 78 ].
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ].
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis.
 • MUST have a resolution of at least 8-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are very strongly encouraged to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included.

7.3.2. Từ kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 74 ].
 • MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 µ.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 µT.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included.
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of“assisted GPS” technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • SHOULD implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included.
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are strongly encouraged to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Áp kế

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude.
 • MUST be temperature compensated.

7.3.6. Nhiệt kế

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

Device implementations MAY include a proximity sensor. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Kết nối dữ liệu

7.4.1. Điện thoại

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi.
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 79 ].
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 80 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.
 • MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation.

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 81 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Android Watch and Automotive implementations MUST support Bluetooth. Android Television implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 82 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le.
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 82 ].
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 83 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method.
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53 ].
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as SHOULD, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 84 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 85 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 86 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on.
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the “Connection Handover version 1.2” [ Resources, 87 ] and “Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0” [ Resources, 88 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 10 ].

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE Classic
 • MIFARE Ultralight
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() meth od [Resources, 53] . Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section.

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 53] , and MUST implement the Android NFC API as a không ra đâu.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Minimum Network Capability

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns “true” [ Resources, 89 ].

7.5. Máy ảnh

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Camera phía sau

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any.
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front.
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 90 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.

7.5.3. External Camera

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any.
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher).
 • MAY support multiple cameras.

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 91 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 92 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 93] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 94] .

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 94] ; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Camera Orientation

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size 32-bit device 64-bit device
Android Watch devices (due to smaller screens) 416MB Không áp dụng
 • 280dpi or lower on small/normal screens
 • mdpi or lower on large screens
 • ldpi or lower on extra large screens
424 MB 704MB
 • xhdpi or higher on small/normal screens
 • hdpi or higher on large screens
 • mdpi or higher on extra large screens
512 MB 832MB
 • 400dpi or higher on small/normal screens
 • xhdpi or higher on large screens
 • tvdpi or higher on extra large screens
896MB 1280MB
 • 560dpi or higher on small/normal screens
 • 400dpi or higher on large screens
 • xhdpi or higher on extra large screens
1344MB 1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace, unless an Android Watch, MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice().

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are very strongly encouraged to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 95 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache" location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, “out of the box”. If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card.
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased.
 • MUST mount the SD card by default.

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, while that storage MAY share space with the application private data, it MUST be at least 1GB in size and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed and privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

However, device implementations SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, if the device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer. Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 96 ].
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 97 ].
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ].
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1.
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • is very strongly RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 98 ].
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 100 ].
 • SHOULD support the Charging Downstream Port output current range of 1.5 A ~ 5 A as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 99 ].

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

Android Handheld, Watch, and Automotive implementations MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6

7.8.2. Đầu ra âm thanh

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 101 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1.
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • MUST be capable of driving at least 150mV +/- 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance.
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.

8. Performance Compatibility

Some minimum performance criteria are critical to the user experience and impacts the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. User Experience Consistency

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency . Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency . Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Chuyển đổi nhiệm vụ . When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. File I/O Access Performance

Device implementations MUST ensure internal storage file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write . Device implementations MUST ensure a sequential write performance of at least 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write . Device implementations MUST ensure a random write performance of at least 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read . Device implementations MUST ensure a sequential read performance of at least 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read . Device implementations MUST ensure a random read performance of at least 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

9. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Quyền

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 102 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 102 ].

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.).
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9,5. Multi-User Support

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 103] . Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 104 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 102 ].
 • Device implementations MAY support creating users and managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs, and if supported, MUST declare the platform feature flag android.software.managed_users.
 • Device implementations that declare the feature flag android.software.managed_users MUST use the upstream AOSP icon badge to represent the managed applications and other badge UI elements like Recents & Notifications.
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 105 ] for primary external storage.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 106 ] . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9,7. Kernel Security Features

The Android Sandbox includes features that can use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features, if implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications.
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • SHOULD NOT be user or developer configurable.

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or an equivalent mandatory access control system if using a kernel other than Linux and meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Device implementations:

 • MUST support a SELinux policy that allows the SELinux mode to be set on a per-domain basis, and MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • SHOULD load policy from /sepolicy file on the device.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the sepolicy file provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains .
 • MUST support dynamic updates of the SELinux policy file without requiring a system image update.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the upstream Android Open Source Project, until they have first audited their additions to the SELinux policy. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9,8. Sự riêng tư

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If a device implementation has a mechanism that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway by default (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), the device implementation MUST ask for the user's consent before enabling that cơ chế.

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation supports a lock screen with PIN (numeric) or PASSWORD (alphanumeric), the device MUST support full-disk encryption of the application private data (/data partition), as well as the SD card partition if it is a permanent, non-removable part of the device [ Resources, 107 ]. For devices supporting full-disk encryption, the full-disk encryption SHOULD be enabled all the time after the user has completed the out-of-box experience. While this requirement is stated as SHOULD for this version of the Android platform, it is very strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in the future versions of Android. Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Verified Boot

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it MUST:

 • Declare the platform feature flag android.software.verified_boot
 • Perform verification on every boot sequence
 • Start verification from a hardware key that is the root of trust, and go all the way up to the system partition
 • Implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage
 • Use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048)

Device implementations SHOULD support verified boot for device integrity. While this requirement is SHOULD for this version of the Android platform, it is strongly RECOMMENDED as we expect this to change to MUST in future versions of Android. The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the linux kernel feature dm-verity.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 108 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 5.1. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. CTS Verifier

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot
 • “Tethered” updates over USB from a host PC
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile:

 • Android Automotive implementations SHOULD support OTA downloads with offline update via reboot.
 • All other device implementations MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 5.1 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

12. Document Changelog

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Phần Summary of change
2. Device Types Added definition for Android automotive implementation.
2.1 Device Configurations Added column for Android automotive implementation.
3.3.2. 32-bit ARM Native Code Compatibility New section added.
3.4.1. WebView Compatibility Updated webview user agent string requirement to accommodate upstream implementation change.
3.4.2. Tính tương thích của trình duyệt web Added Android automotive implementations as another case that MAY omit a browser application.
3.7. Runtime Compatibility Updated required runtime heap size for smaller screens and added requirement for the new dpi bucket (280dpi).
3.8.3. Thông báo Clarified notification requirement for Android Watch, Television and Automotive implementations.
3.8.8. Activity Switching Relax Overview title count requirement.
3.8.10. Lock Screen Media Control Clarified requirement for Android Watch and Automotive implementations.
3.8.13. Unicode and font Relaxed Emoji character input method requirement.
3.9. Device Administration Clarified condition when the full range of device administration policies has to be supported.
3.10. Khả năng tiếp cận Added Android automotive requirements.
3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói Added Android automotive requirements.
5.1. Codec phương tiện Mandated decoding support for codecs reported by CamcorderProfile.
5.1.3 Video Codecs Added Android automotive requirements.
5.4. Ghi âm Clarified language at the beginning of the section to ensure MUST requirements are read as REQUIRED.
7.1.1.3. Screen Density Added a new screen dpi (280dpi).
7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode Added Android automotive requirements.
7.2 Input Devices Added general introduction statement.
7.2.1. Bàn phím Added Android Automotive requirements.
7.2.3. Phím điều hướng Added Android Automotive requirements.
7.3.1. Gia tốc kế Relaxed requirement for reporting frequency on Android Watch.
7.3.4. Con quay hồi chuyển Relaxed requirement for reporting frequency on Android Watch.
7.4.3 Bluetooth Added Android Automotive requirements.
7.4.4. Near-Field Communications Clarified condition for when Host Card Emulation is a requirement.
7.6.1. Minimum Memory and Storage Updated minimum memory requirements for lower resolution screen devices and added hard-limit requirement isLowRamDevice().
7.6.2. Application Shared Storage Updated requirements when support for host machine access is mandatory.
7.7 USB Fixing typos in USB section
7.6.2. Application Shared Storage Updated requirements that pre-installed system apps may write to secondary external storage.
7.6.2. Application Shared Storage Apps can use ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE to write to secondary ext. kho
7.6.2. Application Shared Storage Clarify that /sdcard can share storage with /data
7.7 USB Remove redundant requirement on UMS/MTP from 7.7
7.8.1. Cái mic cờ rô Added Android Automotive requirements.
8.2. File I/O Access Performance Clarified requirements.
9,5. Multi-User Support SD card encryption required for the primary external storage.
9,8. Sự riêng tư Added privacy requirement for preloaded VPNs.
9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa Clarified condition when Full-Disk encryption support is mandatory.
9.10. Verified Boot Clarified definition of verified boot.
11. Updatable Software Clarified the OTA download requirement is allowed but not mandatory for Android Automotive implementations.

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum [Resources, 109 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

6. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

7. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

8. Android 5.1 allowed version strings: http://source.android.com/compatibility/5.1/versions.html

9. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

10. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

11. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

12. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

13. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

14. HTML5: http://html.spec.whatwg.org/multipage/

15. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

16. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

17. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

18. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

19. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

20. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

21. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

22. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

23. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

24. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

25. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

26. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

27. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

28. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

29. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

30. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

31. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

32. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

33. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

34. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

35. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

36. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

37. Settings.Secure LOCATION_MODE:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

38. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

39. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

40. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

41. Android Device Owner App:

http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

42. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

43. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

44. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

45. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

46. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

47. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/tools/help/index.html

48. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

49. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

50. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

51. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

52. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

53. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List:

http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

54. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

55. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

56. Dumpsys: /devices/input/diagnostics.html

57. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

58. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

59. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

60. Android Application Development-Related Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

61. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

62. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

63. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

64. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

65. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

66. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE:

http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

67. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

68. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

69. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

70. Touch Input Configuration: http://source.android.com/devices/tech/input/touch-devices.html

71. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

72. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

73. Android Open Source sensors: http://source.android.com/devices/sensors

74. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

75. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

76. Android Open Source composite sensors: /devices/sensors/sensor-types.html#composite_sensor_type_summary

77. Continuous trigger mode: /docs/core/interaction/sensors/report-modes#continuous

78. Accelerometer sensor: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

79. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

80. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

81. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

82. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

83. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

84. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

85. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

86. Android NFC Sharing Settings:

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

87. NFC Connection Handover: http://members.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

88. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

89. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

90. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

91. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

92. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

93. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

94. Camera version support: http://source.android.com/devices/camera/versioning.html

95. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

96. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

97. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/accessory.html

98. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

99. USB Charging Specification: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf

100. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/host.html

101. Wired audio headset: http://source.android.com//docs/core/interaction/accessories/headset/plug-headset-spec.html

102. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

103. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

104. External Storage reference: http://source.android.com/docs/core/storage

105. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

106. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

107. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/docs/security/features/encryption

108. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com//docs/compatibility

109. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

110. WebM project: http://www.webmproject.org/

111. Android UI_MODE_TYPE_CAR API: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_CAR

112. Android MediaCodecList API: http://developer.android.com/reference/android/media/MediaCodecList.html

113. Android CamcorderProfile API: http://developer.android.com/reference/android/media/CamcorderProfile.html

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. In any cases where this Compatibility Definition or the Compatibility Test Suite disagrees with the SDK documentation, the SDK documentation is considered authoritative. Any technical details provided in the references included above are considered by inclusion to be part of this Compatibility Definition.