Định nghĩa tương thích Android 6.0

Mục lục

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để thiết bị tương thích với Android 6.0.

Việc sử dụng “PHẢI”, “PHẢI KHÔNG”, “BẮT BUỘC”, “SHALL”, “SHALL KHÔNG”, “NÊN”, “KHÔNG NÊN”, “ĐỀ XUẤT”, “CÓ THỂ” và “TÙY CHỌN” là theo IETF tiêu chuẩn được xác định trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

Như được sử dụng trong tài liệu này, “người triển khai thiết bị” hay “người triển khai” là cá nhân hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 6.0. “Triển khai thiết bị” hoặc “triển khai là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển như vậy.

Để được coi là tương thích với Android 6.0, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Trong trường hợp định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong phần 10 không có nghĩa, không rõ ràng hoặc không đầy đủ thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo tính tương thích với các triển khai hiện có.

Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 2 ] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưu tiên của Android. Những người triển khai thiết bị được KHUYẾN CÁO MẠNH MẼ nên căn cứ việc triển khai của họ dựa trên mã nguồn “ngược dòng” có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android ở mức độ lớn nhất có thể. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng cách triển khai thay thế, nhưng MẠNH MẼ KHÔNG nên làm theo cách này vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn về mặt hành vi với việc triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng việc thay thế và sửa đổi thành phần nhất định bị cấm rõ ràng bởi tài liệu này.

Nhiều tài nguyên được liệt kê trong phần 14 được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android và sẽ giống hệt về mặt chức năng với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Đối với bất kỳ trường hợp nào mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK được coi là có thẩm quyền. Bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào được cung cấp trong các tài liệu tham khảo có trong phần 14 đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này khi đưa vào.

2. Loại thiết bị

Mặc dù Dự án mã nguồn mở Android đã được sử dụng để triển khai nhiều loại thiết bị và kiểu dáng khác nhau nhưng nhiều khía cạnh về kiến ​​trúc và yêu cầu tương thích đã được tối ưu hóa cho các thiết bị cầm tay. Bắt đầu từ Android 5.0, Dự án mã nguồn mở Android nhằm mục đích nắm bắt nhiều loại thiết bị hơn như được mô tả trong phần này.

Thiết bị cầm tay Android đề cập đến việc triển khai thiết bị Android thường được sử dụng bằng cách cầm thiết bị trên tay, chẳng hạn như máy nghe nhạc mp3, điện thoại và máy tính bảng. Triển khai thiết bị cầm tay Android:

 • PHẢI có màn hình cảm ứng được nhúng trong thiết bị.
 • PHẢI có nguồn điện cung cấp khả năng di động, chẳng hạn như pin.

Thiết bị Android Television đề cập đến việc triển khai thiết bị Android là giao diện giải trí để sử dụng phương tiện kỹ thuật số, phim, trò chơi, ứng dụng và/hoặc truyền hình trực tiếp cho người dùng ngồi cách đó khoảng 10 feet (“ngả lưng” hoặc “giao diện người dùng 10 feet”) ”). Thiết bị Android Tivi:

 • PHẢI có màn hình nhúng HOẶC bao gồm cổng đầu ra video, chẳng hạn như VGA, HDMI hoặc cổng không dây để hiển thị.
 • PHẢI khai báo các tính năng android.software.leanback và android.hardware.type.television [ Tài nguyên, 3 ].

Thiết bị Android Watch đề cập đến việc triển khai thiết bị Android nhằm mục đích đeo trên người, có thể trên cổ tay và:

 • PHẢI có màn hình có chiều dài đường chéo vật lý trong khoảng từ 1,1 đến 2,5 inch.
 • PHẢI khai báo tính năng android.hardware.type.watch.
 • PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH [ Tài nguyên, 4 ].

Việc triển khai Android Automotive có nghĩa là đơn vị đứng đầu phương tiện chạy Android dưới dạng hệ điều hành cho một phần hoặc toàn bộ hệ thống và/hoặc chức năng thông tin giải trí. Triển khai Android Ô tô:

 • PHẢI khai báo tính năng android.hardware.type.automotive.
 • PHẢI hỗ trợ uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR [ Tài nguyên, 5 ].

Tất cả việc triển khai thiết bị Android không phù hợp với bất kỳ loại thiết bị nào ở trên vẫn PHẢI đáp ứng tất cả các yêu cầu trong tài liệu này để tương thích với Android 6.0, trừ khi yêu cầu được mô tả rõ ràng là chỉ áp dụng cho một loại thiết bị Android cụ thể ở trên.

2.1 Cấu hình thiết bị

Đây là bản tóm tắt những khác biệt chính trong cấu hình phần cứng theo loại thiết bị. (Các ô trống biểu thị “MAY”). Không phải tất cả các cấu hình đều được đề cập trong bảng này; xem các phần phần cứng có liên quan để biết thêm chi tiết.

Loại Tính năng Phần cầm tay Tivi Đồng hồ ô tô Khác
Đầu vào D-pad 7.2.2. Điều hướng không chạm PHẢI
Màn hình cảm ứng 7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng PHẢI PHẢI NÊN
Cái mic cờ rô 7.8.1. Cái mic cờ rô PHẢI NÊN PHẢI PHẢI NÊN
Cảm biến Gia tốc kế 7.3.1 Gia tốc kế NÊN NÊN NÊN
GPS 7.3.3. GPS NÊN NÊN
Kết nối Wifi 7.4.2. IEEE 802.11 NÊN PHẢI NÊN NÊN
Wi-Fi Direct 7.4.2.1. Wi-Fi Direct NÊN NÊN NÊN
Bluetooth 7.4.3. Bluetooth NÊN PHẢI PHẢI PHẢI NÊN
Bluetooth năng lượng thấp 7.4.3. Bluetooth NÊN PHẢI NÊN NÊN NÊN
Chế độ máy chủ/ngoại vi USB 7.7. USB NÊN NÊN NÊN
đầu ra Cổng ra loa và/hoặc âm thanh 7.8.2. Đầu ra âm thanh PHẢI PHẢI PHẢI PHẢI

3. Phần mềm

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi mã byte Dalvik được quản lý là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android hiển thị cho các ứng dụng chạy trong môi trường thời gian chạy được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các hoạt động triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả hành vi được ghi lại, của bất kỳ API được ghi lại nào được SDK Android [ Resources, 6 ] hiển thị hoặc bất kỳ API nào được trang trí bằng điểm đánh dấu “@SystemApi” trong mã nguồn Android ngược dòng.

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm các lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

Định nghĩa tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm API bị bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động theo cách hợp lý. Xem phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho kịch bản này.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ phần 3.1 , Android còn bao gồm một API "mềm" đáng kể chỉ dành cho thời gian chạy, dưới dạng các mục như ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể được thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng.

3.2.1. Quyền

Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi trong trang Tham chiếu quyền [ Tài nguyên, 7 ]. Lưu ý rằng phần 9 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Xây dựng thông số

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [ Tài nguyên, 8 ] nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ.

Tham số Chi tiết
PHIÊN BẢN.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong [ Tài nguyên, 9 ].
PHIÊN BẢN.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 6.0, trường này PHẢI có giá trị nguyên 23.
PHIÊN BẢN.SDK_INT Phiên bản của hệ thống Android hiện đang hoạt động, ở định dạng có thể truy cập được bằng mã ứng dụng của bên thứ ba. Đối với Android 6.0, trường này PHẢI có giá trị nguyên 23.
PHIÊN BẢN.TĂNG Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG được sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để cho biết số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
BẢNG Giá trị do người triển khai thiết bị chọn, xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Việc sử dụng trường này có thể là để chỉ ra phiên bản cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
THƯƠNG HIỆU Giá trị phản ánh tên thương hiệu gắn liền với thiết bị mà người dùng cuối biết đến. PHẢI ở định dạng mà con người có thể đọc được và NÊN đại diện cho nhà sản xuất thiết bị hoặc nhãn hiệu công ty mà thiết bị được bán trên thị trường. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SUPPORTED_ABIS Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
HỖ TRỢ_32_BIT_ABIS Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
HỖ TRỢ_64_BIT_ABIS Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
CPU_ABI2 Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem phần 3.3. Khả năng tương thích API gốc .
THIẾT BỊ Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã xác định cấu hình của các tính năng phần cứng và kiểu dáng công nghiệp của thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
VÒNG TAY Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Nó PHẢI làm theo mẫu này:

$(THƯƠNG HIỆU)/$(SẢN PHẨM)/
$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)

Ví dụ:

acme/sản phẩm của tôi/
mydevice:6.0/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

Dấu vân tay KHÔNG PHẢI bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có ký tự khoảng trắng, chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.

PHẦN CỨNG Tên của phần cứng (từ dòng lệnh kernel hoặc /proc). Nó NÊN có thể đọc được một cách hợp lý. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
CHỦ NHÀ Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ chứa bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
NHẬN DẠNG Mã định danh được người triển khai thiết bị chọn để tham chiếu đến một bản phát hành cụ thể, ở định dạng mà con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng PHẢI là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
NHÀ CHẾ TẠO Tên thương mại của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
NGƯỜI MẪU Giá trị được người triển khai thiết bị chọn có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Đây PHẢI là tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
SẢN PHẨM Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của sản phẩm cụ thể (SKU) PHẢI là duy nhất trong cùng một thương hiệu. PHẢI có thể đọc được nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
nối tiếp Số sê-ri phần cứng PHẢI có sẵn và duy nhất trên các thiết bị có cùng MẪU và NHÀ SẢN XUẤT. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy “^([a-zA-Z0-9]{6,20})$”.
THẺ Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình ký nền tảng Android điển hình: khóa phát hành, khóa dev, khóa kiểm tra.
THỜI GIAN Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
KIỂU Giá trị do người triển khai thiết bị chọn để chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này PHẢI có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: người dùng, userdebug hoặc eng.
NGƯỜI DÙNG Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu nào về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI rỗng hoặc chuỗi trống ("").
SECURITY_PATCH Giá trị cho biết mức độ vá bảo mật của bản dựng. Nó PHẢI biểu thị rằng bản dựng bao gồm tất cả các bản vá bảo mật được phát hành thông qua Bản tin An ninh Công cộng Android được chỉ định. Nó PHẢI ở định dạng [YYYY-MM-DD], khớp với một trong các chuỗi Cấp bản vá bảo mật Android của Bản tin an ninh công cộng , ví dụ: "2015-11-01".
BASE_OS Một giá trị đại diện cho tham số FINGERPRINT của bản dựng giống hệt với bản dựng này ngoại trừ các bản vá được cung cấp trong Bản tin an ninh công cộng Android. Nó PHẢI báo cáo giá trị chính xác và nếu bản dựng đó không tồn tại, hãy báo cáo một chuỗi trống ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

Việc triển khai thiết bị PHẢI tôn trọng hệ thống ý định khớp nối lỏng lẻo của Android, như được mô tả trong các phần bên dưới. Bởi “được vinh danh”, điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động hoặc Dịch vụ Android chỉ định bộ lọc ý định phù hợp để liên kết và triển khai hành vi đúng cho từng mẫu ý định đã chỉ định.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Ý định của Android cho phép các thành phần ứng dụng yêu cầu chức năng từ các thành phần Android khác. Dự án ngược dòng Android bao gồm danh sách các ứng dụng được coi là ứng dụng Android cốt lõi, triển khai một số mẫu ý định để thực hiện các hành động phổ biến. Các ứng dụng Android cốt lõi là:

 • Đồng hồ để bàn
 • Trình duyệt
 • Lịch
 • Liên lạc
 • Phòng trưng bày
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

Việc triển khai thiết bị NÊN bao gồm các ứng dụng Android cốt lõi nếu phù hợp nhưng PHẢI bao gồm một thành phần triển khai cùng các mẫu mục đích được xác định bởi tất cả các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ “công khai” của các ứng dụng Android cốt lõi này. Lưu ý rằng các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ được coi là "công khai" khi thuộc tính android:exported không có hoặc có giá trị đúng.

3.2.3.2. Giải quyết ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu ý định được tham chiếu trong phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI gắn các đặc quyền đối với việc ứng dụng hệ thống sử dụng các mẫu mục đích này hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và nắm quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng “Trình chọn” cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng xử lý cùng một mẫu ý định.

Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng để người dùng sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp hoạt động mặc định cho các mẫu URI cụ thể (ví dụ: http://play.google.com) khi hoạt động mặc định cung cấp thuộc tính cụ thể hơn cho URI dữ liệu. Ví dụ: mẫu bộ lọc ý định chỉ định URI dữ liệu “http://www.android.com” cụ thể hơn mẫu ý định cốt lõi của trình duyệt cho “http://”.

Android cũng bao gồm cơ chế để các ứng dụng của bên thứ ba khai báo hành vi liên kết ứng dụng mặc định có thẩm quyền đối với một số loại ý định URI web nhất định [ Tài nguyên, 140 ]. Khi các khai báo có thẩm quyền như vậy được xác định trong mẫu bộ lọc ý định của ứng dụng, việc triển khai thiết bị:

 • PHẢI cố gắng xác thực bất kỳ bộ lọc ý định nào bằng cách thực hiện các bước xác thực được xác định trong đặc tả Liên kết tài sản kỹ thuật số [ Tài nguyên, 141 ] như được Trình quản lý gói triển khai trong Dự án nguồn mở Android ngược dòng.
 • PHẢI thử xác thực các bộ lọc ý định trong quá trình cài đặt ứng dụng và đặt tất cả các bộ lọc ý định UIR đã xác thực thành công làm trình xử lý ứng dụng mặc định cho UIR của chúng.
 • CÓ THỂ đặt bộ lọc mục đích URI cụ thể làm trình xử lý ứng dụng mặc định cho URI của chúng, nếu chúng được xác minh thành công nhưng các bộ lọc URI ứng cử viên khác không xác minh được. Nếu việc triển khai thiết bị thực hiện điều này, nó PHẢI cung cấp cho người dùng phần ghi đè mẫu theo URI thích hợp trong menu cài đặt.
 • PHẢI cung cấp cho người dùng các điều khiển Liên kết ứng dụng cho mỗi ứng dụng trong Cài đặt như sau:
  • Người dùng PHẢI có khả năng ghi đè toàn diện hành vi liên kết ứng dụng mặc định để ứng dụng trở thành: luôn mở, luôn hỏi hoặc không bao giờ mở, điều này phải áp dụng như nhau cho tất cả các bộ lọc ý định URI ứng viên.
  • Người dùng PHẢI có thể xem danh sách các bộ lọc mục đích URI ứng cử viên.
  • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp cho người dùng khả năng ghi đè các bộ lọc ý định URI ứng viên cụ thể đã được xác minh thành công, trên cơ sở bộ lọc theo ý định.
  • Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp cho người dùng khả năng xem và ghi đè các bộ lọc ý định URI ứng viên cụ thể nếu việc triển khai thiết bị cho phép một số bộ lọc ý định URI ứng viên xác minh thành công trong khi một số bộ lọc khác có thể thất bại.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng mọi ý định mới hoặc mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.* hoặc com.android.*. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI đưa bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh bất kỳ ý định mới nào hoặc các mẫu ý định phát sóng bằng cách sử dụng HÀNH ĐỘNG, DANH MỤC hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong phần 3.2.3.1 . Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các mẫu ý định sử dụng không gian tên được liên kết rõ ràng và rõ ràng với tổ chức của chính chúng. Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong phần 3.6 .

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát đi những ý định nhất định nhằm thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát sóng ý định phát sóng công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.2.3.5. Cài đặt ứng dụng mặc định

Android bao gồm các cài đặt cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để chọn ứng dụng mặc định của họ, ví dụ như Màn hình chính hoặc SMS. Khi hợp lý, việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp menu cài đặt tương tự và tương thích với mẫu bộ lọc ý định cũng như các phương thức API được mô tả trong tài liệu SDK như bên dưới.

Triển khai thiết bị:

 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.HOME_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Màn hình chính, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.software.home_screen [ Tài nguyên, 10 ]
 • PHẢI cung cấp menu cài đặt sẽ gọi mục đích android.provider.Telephony.ACTION_CHANGE_DEFAULT để hiển thị hộp thoại thay đổi ứng dụng SMS mặc định, nếu việc triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.telephony [ Tài nguyên, 11 ]
 • PHẢI tôn trọng mục đích android.settings.NFC_PAYMENT_SETTINGS hiển thị menu cài đặt ứng dụng mặc định cho Nhấn và Thanh toán, nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.nfc.hce [ Tài nguyên, 10 ]

3.3. Khả năng tương thích API gốc

3.3.1. Giao diện nhị phân ứng dụng

Mã byte Dalvik được quản lý có thể gọi mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABI) trong NDK của Android. Việc triển khai thiết bị PHẢI tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định và PHẢI triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI thì:

 • PHẢI bao gồm hỗ trợ mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi vào mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn
 • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới
 • PHẢI hỗ trợ ABI 32 bit tương đương nếu có bất kỳ ABI 64 bit nào được hỗ trợ
 • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua các tham số android.os.Build.SUPPORTED_ABIS, android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS và android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS, mỗi tham số được phân tách bằng dấu phẩy ABI được sắp xếp từ mức được ưa thích nhất đến mức ít được ưa thích nhất
 • PHẢI báo cáo, thông qua các tham số trên, chỉ những ABI được ghi lại và mô tả trong phiên bản mới nhất của tài liệu Quản lý ABI NDK của Android [ Tài nguyên, 12 ] và PHẢI bao gồm hỗ trợ cho tiện ích mở rộng SIMD nâng cao (còn gọi là NEON) [ Tài nguyên, 13 ]
 • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và các tệp tiêu đề có sẵn trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng

Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Giao diện JNI
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libz (nén Zlib)
 • libdl (trình liên kết động)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
 • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • libmediandk.so (hỗ trợ API phương tiện gốc)
 • Hỗ trợ OpenGL, như được mô tả bên dưới

Lưu ý rằng các bản phát hành NDK của Android trong tương lai có thể hỗ trợ các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có thì thiết bị đó KHÔNG PHẢI báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

Lưu ý rằng việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm libGLESv3.so và nó PHẢI liên kết tượng trưng (liên kết tượng trưng) tới libGLESv2.so. lần lượt, PHẢI xuất tất cả các ký hiệu hàm OpenGL ES 3.1 và Android Extension Pack [ Resources, 14 ] như được xác định trong bản phát hành NDK android-21. Mặc dù phải có tất cả các ký hiệu nhưng chỉ các chức năng tương ứng cho các phiên bản và tiện ích mở rộng OpenGL ES thực sự được thiết bị hỗ trợ mới phải được triển khai đầy đủ.

Việc triển khai thiết bị, nếu bao gồm thư viện gốc có tên libvulkan.so, PHẢI xuất các ký hiệu hàm và cung cấp cách triển khai API Vulkan 1.0 cũng như các tiện ích mở rộng VK_KHR_surface, VK_KHR_swapchain và VK_KHR_android_surface như được xác định bởi Nhóm Khronos và vượt qua các bài kiểm tra tuân thủ Khronos.

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị được KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên sử dụng cách triển khai các thư viện được liệt kê ở trên từ Dự án mã nguồn mở Android cấp trên.

3.3.2. Khả năng tương thích mã gốc ARM 32-bit

Kiến trúc ARMv8 không dùng nữa một số hoạt động của CPU, bao gồm một số hoạt động được sử dụng trong mã gốc hiện có. Trên các thiết bị ARM 64 bit, các hoạt động không được dùng nữa PHẢI vẫn khả dụng đối với mã ARM gốc 32 bit, thông qua hỗ trợ CPU gốc hoặc thông qua mô phỏng phần mềm:

 • Hướng dẫn SWP và SWPB
 • hướng dẫn THIẾT LẬP
 • Hoạt động rào cản CP15ISB, CP15DSB và CP15DMB

Các phiên bản cũ của Android NDK đã sử dụng /proc/cpuinfo để khám phá các tính năng của CPU từ mã gốc ARM 32 bit. Để tương thích với các ứng dụng được xây dựng bằng NDK này, các thiết bị PHẢI bao gồm các dòng sau trong /proc/cpuinfo khi nó được đọc bởi các ứng dụng ARM 32 bit:

 • "Tính năng: ", theo sau là danh sách mọi tính năng CPU ARMv7 tùy chọn được thiết bị hỗ trợ
 • "Cấu trúc CPU: ", theo sau là một số nguyên mô tả kiến ​​trúc ARM được hỗ trợ cao nhất của thiết bị (ví dụ: "8" cho thiết bị ARMv8)

Những yêu cầu này chỉ áp dụng khi /proc/cpuinfo được đọc bởi các ứng dụng ARM 32-bit. Các thiết bị KHÔNG NÊN thay đổi /proc/cpuinfo khi được đọc bởi các ứng dụng ARM hoặc không phải ARM 64-bit.

3.4. Khả năng tương thích web

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Các thiết bị Android Watch CÓ THỂ, nhưng tất cả các hoạt động triển khai thiết bị khác PHẢI cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.Webview.

Tính năng nền tảng android.software.webview PHẢI được báo cáo trên bất kỳ thiết bị nào cung cấp triển khai đầy đủ API android.webkit.WebView và KHÔNG PHẢI được báo cáo trên các thiết bị không triển khai đầy đủ API. Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng mã từ Dự án Chrome để triển khai android.webkit.WebView [ Tài nguyên, 15 ]. Vì việc phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống kết xuất web là không khả thi nên người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của Chrome trong quá trình triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng Chrome từ Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 6.0. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng cụ thể và các bản sửa lỗi bảo mật cho WebView [ Tài nguyên, 16 ].
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); $(MODEL) Build/$(BUILD); wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Phiên bản/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL.
  • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID.
  • Giá trị của chuỗi $(CHROMIUM_VER) PHẢI là phiên bản của Chrome trong Dự án mã nguồn mở Android ngược dòng.
  • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bỏ qua Di động trong chuỗi tác nhân người dùng.

Thành phần WebView NÊN bao gồm hỗ trợ cho nhiều tính năng HTML5 nhất có thể và nếu nó hỗ trợ tính năng đó PHẢI tuân theo đặc tả HTML5 [ Tài nguyên, 17 ].

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Việc triển khai Android Television, Watch và Android Automotive CÓ THỂ bỏ qua ứng dụng trình duyệt nhưng PHẢI hỗ trợ các mẫu mục đích công khai như được mô tả trong phần 3.2.3.1 . Tất cả các loại triển khai thiết bị khác PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng nói chung.

Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng ứng dụng Trình duyệt thay thế, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong phần 3.4.1 .

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN bao gồm hỗ trợ cho càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 17 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API được liên kết với HTML5 này:

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 21 ] và NÊN hỗ trợ API IndexedDB HTML5/W3C [ Tài nguyên, 22 ]. Lưu ý rằng khi các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi sang ưu tiên IndexedDB thay vì lưu trữ web, IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của Dự án nguồn mở Android ngược dòng [ Tài nguyên, 2 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của mục đích tiêu chuẩn.
 • Các thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa vòng đời hoặc vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Nhà cung cấp nội dung, v.v.).
 • Thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn.

Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Trách nhiệm của người triển khai là đảm bảo khả năng tương thích về mặt hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án mã nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước về không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Các sửa đổi bị cấm bao gồm :

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm bất kỳ thành phần nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như các lớp hoặc giao diện hoặc các trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

“Phần tử được hiển thị công khai” là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng dấu “@hide” như được sử dụng trong mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI hiển thị các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã nêu ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG PHẢI được quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm các API tùy chỉnh, nhưng mọi API như vậy KHÔNG PHẢI nằm trong vùng tên do tổ chức khác sở hữu hoặc đề cập đến. Ví dụ: người triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự: chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG PHẢI thêm API vào vùng tên của các công ty khác. Ngoài ra, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm các API tùy chỉnh bên ngoài vùng tên Android tiêu chuẩn thì các API đó PHẢI được đóng gói trong thư viện dùng chung của Android để chỉ những ứng dụng sử dụng chúng một cách rõ ràng (thông qua cơ chế lt;uses-librarygt;) mới bị ảnh hưởng bởi bộ nhớ tăng lên việc sử dụng các API như vậy.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API bằng ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và khiến chúng có tính ràng buộc thông qua việc đưa vào Định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ đầy đủ định dạng Dalvik Executable (DEX) cũng như đặc tả và ngữ nghĩa của mã byte Dalvik [ Tài nguyên, 23 ]. Người triển khai thiết bị NÊN sử dụng ART, triển khai ngược dòng tham chiếu của Định dạng thực thi Dalvik và hệ thống quản lý gói của triển khai tham chiếu.

Việc triển khai thiết bị PHẢI định cấu hình thời gian chạy Dalvik để phân bổ bộ nhớ phù hợp với nền tảng Android ngược dòng và như được chỉ định trong bảng sau. (Xem phần 7.1.1 để biết định nghĩa về kích thước màn hình và mật độ màn hình.)

Lưu ý rằng các giá trị bộ nhớ được chỉ định bên dưới được coi là giá trị tối thiểu và việc triển khai thiết bị CÓ THỂ phân bổ nhiều bộ nhớ hơn cho mỗi ứng dụng.

Bố cục màn hình Mật độ màn hình Bộ nhớ ứng dụng tối thiểu
Đồng hồ Android 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi)
240 dpi (hdpi) 36 MB
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 48 MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 56MB
420 dpi (420dpi) 64 MB
480 dpi (xxhdpi) 88 MB
560 dpi (560dpi) 112 MB
640 dpi (xxxhdpi) 154MB
nhỏ/bình thường 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi)
213 dpi (tvdpi) 48 MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 96 MB
420 dpi (420dpi) 112 MB
480 dpi (xxhdpi) 128 MB
560 dpi (560dpi) 192 MB
640 dpi (xxxhdpi) 256 MB
lớn 120 dpi (ldpi) 32MB
160 dpi (mdpi) 48 MB
213 dpi (tvdpi) 80MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 96 MB
320 dpi (xhdpi) 128 MB
360 dpi (360dpi) 160MB
400 dpi (400dpi) 192 MB
420 dpi (420dpi) 228MB
480 dpi (xxhdpi) 256 MB
560 dpi (560dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512 MB
xlớn 120 dpi (ldpi) 48 MB
160 dpi (mdpi) 80MB
213 dpi (tvdpi) 96 MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 144 MB
320 dpi (xhdpi) 192 MB
360 dpi (360dpi) 240MB
400 dpi (400dpi) 288MB
420 dpi (420dpi) 336MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560dpi) 576 MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. Khả năng tương thích giao diện người dùng

3.8.1. Trình khởi chạy (Màn hình chính)

Android bao gồm ứng dụng launcher (màn hình chính) và hỗ trợ các ứng dụng của bên thứ ba để thay thế trình khởi chạy thiết bị (màn hình chính). Việc triển khai thiết bị cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thay thế màn hình chính của thiết bị PHẢI khai báo tính năng nền tảng android.software.home_screen.

3.8.2. Widget

Tiện ích là tùy chọn cho tất cả việc triển khai thiết bị Android nhưng NÊN được hỗ trợ trên các thiết bị cầm tay Android.

Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị “AppWidget” cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 24 ] một tính năng RẤT KHUYẾN NGHỊ nên hỗ trợ khi triển khai Thiết bị cầm tay. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ nhúng tiện ích trên màn hình chính PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau và tuyên bố hỗ trợ tính năng nền tảng android.software.app_widgets.

 • Trình khởi chạy thiết bị PHẢI bao gồm hỗ trợ tích hợp cho AppWidget và cung cấp khả năng chi trả cho giao diện người dùng để thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget trực tiếp trong Trình khởi chạy.
 • Việc triển khai thiết bị PHẢI có khả năng hiển thị các tiện ích có kích thước 4 x 4 ở kích thước lưới tiêu chuẩn. Xem Nguyên tắc thiết kế tiện ích ứng dụng trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 24 ] để biết chi tiết.
 • Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho màn hình khóa CÓ THỂ hỗ trợ các tiện ích ứng dụng trên màn hình khóa.

3.8.3. Thông báo

Android bao gồm các API cho phép nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý [ Tài nguyên, 25 ], sử dụng các tính năng phần cứng và phần mềm của thiết bị.

Một số API cho phép ứng dụng thực hiện thông báo hoặc thu hút sự chú ý bằng phần cứng—cụ thể là âm thanh, độ rung và ánh sáng. Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các thông báo sử dụng các tính năng phần cứng, như được mô tả trong tài liệu SDK và trong phạm vi có thể với phần cứng triển khai thiết bị. Ví dụ: nếu việc triển khai thiết bị bao gồm bộ rung thì thiết bị PHẢI triển khai chính xác các API rung. Nếu việc triển khai thiết bị thiếu phần cứng thì các API tương ứng PHẢI được triển khai dưới dạng không hoạt động. Hành vi này được trình bày chi tiết hơn trong phần 7 .

Ngoài ra, việc triển khai PHẢI hiển thị chính xác tất cả tài nguyên (biểu tượng, tệp hoạt ảnh, v.v.) được cung cấp trong API [ Tài nguyên, 26 ] hoặc trong hướng dẫn kiểu biểu tượng Thanh trạng thái/Thanh hệ thống [ Tài nguyên, 27 ], trong trường hợp Thiết bị Android Television có khả năng không hiển thị thông báo. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho thông báo so với trải nghiệm được cung cấp bởi việc triển khai Nguồn mở Android tham chiếu; tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế đó PHẢI hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

Android bao gồm hỗ trợ cho nhiều thông báo khác nhau, chẳng hạn như:

 • Thông báo phong phú . Chế độ xem tương tác để biết thông báo liên tục.
 • Thông báo cảnh báo . Người dùng Chế độ xem tương tác có thể thực hiện hoặc loại bỏ mà không cần rời khỏi ứng dụng hiện tại.
 • Thông bao khoa Man hinh . Thông báo hiển thị trên màn hình khóa với khả năng kiểm soát chi tiết về khả năng hiển thị.

Việc triển khai thiết bị Android, khi những thông báo như vậy được hiển thị, PHẢI thực thi đúng cách các thông báo Phong phú và Cảnh báo, đồng thời bao gồm tiêu đề/tên, biểu tượng, văn bản như được ghi trong API Android [ Tài nguyên, 28 ].

Android bao gồm API dịch vụ trình nghe thông báo cho phép các ứng dụng (sau khi được người dùng bật rõ ràng) nhận bản sao của tất cả thông báo khi chúng được đăng hoặc cập nhật. Việc triển khai thiết bị PHẢI gửi toàn bộ thông báo một cách chính xác và kịp thời tới tất cả các dịch vụ nghe được cài đặt và hỗ trợ bởi người dùng, bao gồm bất kỳ và tất cả siêu dữ liệu được đính kèm với đối tượng Thông báo.

Android bao gồm các API [ Tài nguyên, 29 ] cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào ứng dụng của họ và đưa dữ liệu ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng duy nhất trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị đề xuất khi người dùng nhập và hiển thị kết quả. API Android cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ và cho phép nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm chung trên toàn cầu.

Việc triển khai thiết bị Android NÊN bao gồm tìm kiếm toàn cầu, một giao diện người dùng tìm kiếm duy nhất, được chia sẻ, trên toàn hệ thống có khả năng đưa ra các đề xuất theo thời gian thực để phản hồi thông tin đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị NÊN triển khai các API cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị triển khai giao diện tìm kiếm toàn cầu PHẢI triển khai các API cho phép ứng dụng của bên thứ ba thêm đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó chạy ở chế độ tìm kiếm chung. Nếu không có ứng dụng của bên thứ ba nào được cài đặt để sử dụng chức năng này thì hành vi mặc định PHẢI là hiển thị các đề xuất và kết quả của công cụ tìm kiếm trên web.

Việc triển khai thiết bị Android NÊN triển khai trợ lý trên thiết bị để xử lý hành động Hỗ trợ [ Tài nguyên, 30 ].

Android cũng bao gồm các API Hỗ trợ để cho phép các ứng dụng chọn lượng thông tin về bối cảnh hiện tại được chia sẻ với trợ lý trên thiết bị [ Tài nguyên, 31 ]. Việc triển khai thiết bị hỗ trợ hành động Hỗ trợ PHẢI cho người dùng cuối biết rõ khi bối cảnh được chia sẻ bằng cách hiển thị ánh sáng trắng xung quanh các cạnh của màn hình. Để đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng cho người dùng cuối, chỉ báo PHẢI đáp ứng hoặc vượt quá thời lượng và độ sáng của quá trình triển khai Dự án mã nguồn mở Android.

3.8.5. nâng cốc chúc mừng

Các ứng dụng có thể sử dụng API “Toast” để hiển thị các chuỗi ngắn không theo phương thức cho người dùng cuối, các chuỗi này sẽ biến mất sau một khoảng thời gian ngắn [ Tài nguyên, 32 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị Thông báo chúc mừng từ ứng dụng tới người dùng cuối theo cách có khả năng hiển thị cao.

3.8.6. Chủ đề

Android cung cấp “chủ đề” làm cơ chế để ứng dụng áp dụng kiểu trên toàn bộ Hoạt động hoặc ứng dụng.

Android bao gồm họ chủ đề “Holo” dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn phù hợp với giao diện của chủ đề Holo như được xác định bởi SDK Android [ Tài nguyên, 33 ]. Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI thay đổi bất kỳ thuộc tính chủ đề Holo nào được hiển thị cho các ứng dụng [ Tài nguyên, 34 ].

Android bao gồm nhóm chủ đề “Vật liệu” dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn giao diện của chủ đề thiết kế phù hợp với nhiều loại thiết bị Android khác nhau. Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ họ chủ đề “Vật liệu” và KHÔNG PHẢI thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của chủ đề Vật liệu hoặc nội dung của chúng được hiển thị cho các ứng dụng [ Tài nguyên, 35 ].

Android cũng bao gồm nhóm chủ đề “Mặc định của thiết bị” dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn giao diện phù hợp với giao diện của chủ đề thiết bị do người triển khai thiết bị xác định. Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi các thuộc tính chủ đề Mặc định của thiết bị được hiển thị cho các ứng dụng [ Tài nguyên, 34 ].

Android hỗ trợ một chủ đề biến thể với các thanh hệ thống trong suốt, cho phép các nhà phát triển ứng dụng lấp đầy khu vực phía sau thanh trạng thái và điều hướng bằng nội dung ứng dụng của họ. Để mang lại trải nghiệm nhất quán cho nhà phát triển trong cấu hình này, điều quan trọng là kiểu biểu tượng thanh trạng thái phải được duy trì trên các quá trình triển khai thiết bị khác nhau. Do đó, việc triển khai thiết bị Android PHẢI sử dụng màu trắng cho các biểu tượng trạng thái hệ thống (chẳng hạn như cường độ tín hiệu và mức pin) và thông báo do hệ thống đưa ra, trừ khi biểu tượng đó biểu thị trạng thái có vấn đề hoặc ứng dụng yêu cầu thanh trạng thái sáng bằng cờ SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR. Khi một ứng dụng yêu cầu thanh trạng thái sáng, việc triển khai thiết bị Android PHẢI thay đổi màu của biểu tượng trạng thái hệ thống thành màu đen [ Tài nguyên, 34 ].

3.8.7. Hình Nền Động

Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép ứng dụng hiển thị một hoặc nhiều “Hình nền động” cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 36 ]. Hình nền động là hoạt ảnh, mẫu hoặc hình ảnh tương tự với khả năng nhập liệu hạn chế hiển thị dưới dạng hình nền, phía sau các ứng dụng khác.

Phần cứng được coi là có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy nếu nó có thể chạy tất cả các hình nền động, không có giới hạn về chức năng, ở tốc độ khung hình hợp lý và không có tác động xấu đến các ứng dụng khác. Nếu các giới hạn trong phần cứng khiến hình nền và/hoặc ứng dụng bị treo, trục trặc, tiêu tốn quá nhiều năng lượng CPU hoặc pin hoặc chạy ở tốc độ khung hình thấp không thể chấp nhận được thì phần cứng được coi là không có khả năng chạy hình nền động. Ví dụ: một số hình nền động có thể sử dụng ngữ cảnh OpenGL 2.0 hoặc 3.x để hiển thị nội dung của chúng. Hình nền động sẽ không chạy đáng tin cậy trên phần cứng không hỗ trợ nhiều ngữ cảnh OpenGL vì việc sử dụng hình nền động trong ngữ cảnh OpenGL có thể xung đột với các ứng dụng khác cũng sử dụng ngữ cảnh OpenGL.

Việc triển khai thiết bị có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên NÊN triển khai hình nền động và khi triển khai PHẢI báo cáo cờ tính năng nền tảng android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Chuyển đổi hoạt động

Vì phím điều hướng chức năng Gần đây là TÙY CHỌN nên các yêu cầu để triển khai màn hình tổng quan là TÙY CHỌN đối với thiết bị Android Television và thiết bị Android Watch.

Mã nguồn Android ngược dòng bao gồm màn hình tổng quan [ Tài nguyên, 37 ], giao diện người dùng cấp hệ thống để chuyển đổi tác vụ và hiển thị các hoạt động và tác vụ được truy cập gần đây bằng cách sử dụng hình ảnh thu nhỏ về trạng thái đồ họa của ứng dụng tại thời điểm người dùng rời khỏi ứng dụng lần cuối. Việc triển khai thiết bị bao gồm phím điều hướng chức năng gần đây như được nêu chi tiết trong phần 7.2.3 , CÓ THỂ thay đổi giao diện nhưng PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau:

 • PHẢI hiển thị các thông tin gần đây được liên kết dưới dạng một nhóm di chuyển cùng nhau.
 • PHẢI hỗ trợ ít nhất tối đa 6 hoạt động được hiển thị.
 • Ít nhất NÊN hiển thị tiêu đề của 4 hoạt động cùng một lúc.
 • NÊN hiển thị màu đánh dấu, biểu tượng, tiêu đề màn hình trong phần gần đây.
 • PHẢI triển khai hành vi ghim màn hình [ Tài nguyên, 38 ] và cung cấp cho người dùng menu cài đặt để chuyển đổi tính năng.
 • NÊN hiển thị khả năng chi trả cuối kỳ ("x") nhưng CÓ THỂ trì hoãn việc này cho đến khi người dùng tương tác với màn hình.

RẤT KHUYẾN NGHỊ việc triển khai thiết bị nên sử dụng giao diện người dùng Android ngược dòng (hoặc giao diện dựa trên hình thu nhỏ tương tự) cho màn hình tổng quan.

3.8.9. Quản lý đầu vào

Android bao gồm hỗ trợ Quản lý đầu vào và hỗ trợ trình chỉnh sửa phương thức nhập của bên thứ ba [ Tài nguyên, 39 ]. Việc triển khai thiết bị cho phép người dùng sử dụng phương thức nhập của bên thứ ba trên thiết bị PHẢI khai báo tính năng nền tảng android.software.input_methods và hỗ trợ API IME như được xác định trong tài liệu SDK Android.

Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng android.software.input_methods PHẢI cung cấp cơ chế mà người dùng có thể truy cập để thêm và định cấu hình phương thức nhập của bên thứ ba. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị giao diện cài đặt để đáp ứng mục đích android.settings.INPUT_METHOD_SETTINGS.

3.8.10. Kiểm soát phương tiện màn hình khóa

API máy khách điều khiển từ xa không còn được dùng nữa trên Android 5.0 vì Mẫu thông báo phương tiện cho phép các ứng dụng phương tiện tích hợp với các điều khiển phát lại được hiển thị trên màn hình khóa [ Tài nguyên, 40 ] dưới dạng thông báo trên màn hình khóa. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị đúng Mẫu thông báo phương tiện như một phần của thông báo Màn hình khóa được mô tả trong phần 3.8.3.

3.8.11. Giấc mơ

Android bao gồm hỗ trợ cho trình bảo vệ màn hình tương tác được gọi là Dreams [ Tài nguyên, 41 ]. Dreams cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng khi một thiết bị được kết nối với nguồn điện không hoạt động hoặc được gắn vào đế bàn. Các thiết bị Android Watch CÓ THỂ triển khai Giấc mơ, nhưng các loại triển khai thiết bị khác NÊN bao gồm hỗ trợ cho Giấc mơ và cung cấp tùy chọn cài đặt để người dùng định cấu hình Giấc mơ để đáp ứng mục đích android.settings.DREAM_SETTINGS.

3.8.12. Vị trí

Khi thiết bị có cảm biến phần cứng (ví dụ: GPS) có khả năng cung cấp tọa độ vị trí, các chế độ vị trí PHẢI được hiển thị trong menu Vị trí trong Cài đặt [ Tài nguyên, 42 ].

3.8.13. Unicode và Phông chữ

Android bao gồm hỗ trợ cho các ký tự biểu tượng cảm xúc màu. Khi triển khai thiết bị Android bao gồm IME, thiết bị NÊN cung cấp phương thức nhập cho người dùng đối với các ký tự Biểu tượng cảm xúc được xác định trong Unicode 6.1 [ Tài nguyên, 43 ]. Tất cả các thiết bị PHẢI có khả năng hiển thị các ký tự biểu tượng cảm xúc này bằng hình tượng màu.

Android hỗ trợ phông chữ Roboto 2 với các độ dày khác nhau—sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light—mà Tất cả PHẢI được bao gồm cho các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị và phạm vi phủ sóng Unicode 7.0 đầy đủ của tiếng Latinh, tiếng Hy Lạp và tiếng Cyrillic, bao gồm các phạm vi A, B, C và D mở rộng bằng tiếng Latinh và tất cả các ký tự trong khối ký hiệu tiền tệ của Unicode 7.0.

3.9. Quản trị thiết bị

Android bao gồm các tính năng cho phép các ứng dụng nhận biết bảo mật thực hiện chức năng quản trị thiết bị ở cấp hệ thống, chẳng hạn như thực thi chính sách mật khẩu hoặc thực hiện xóa từ xa, thông qua API quản trị thiết bị Android [ Tài nguyên, 44 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp việc triển khai lớp DevicePolicyManager [ Tài nguyên, 45 ]. Việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ màn hình khóa dựa trên mã PIN (số) hoặc PASSWORD (chữ số) PHẢI hỗ trợ đầy đủ các chính sách quản trị thiết bị được xác định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 44 ] và báo cáo tính năng nền tảng android.software.device_admin.

3.9.1 Cung cấp thiết bị

3.9.1.1 Cung cấp chủ sở hữu thiết bị

Nếu quá trình triển khai thiết bị khai báo tính năng android.software.device_admin thì quy trình thiết lập sẵn dùng PHẢI cho phép đăng ký ứng dụng Bộ điều khiển chính sách thiết bị (DPC) làm ứng dụng Chủ sở hữu thiết bị [ Tài nguyên, 46 ]. Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ có một ứng dụng được cài đặt sẵn thực hiện các chức năng quản trị thiết bị nhưng ứng dụng này KHÔNG PHẢI được đặt làm ứng dụng Chủ sở hữu thiết bị mà không có sự đồng ý hoặc hành động rõ ràng từ người dùng hoặc quản trị viên của thiết bị.

Trải nghiệm người dùng trải nghiệm quá trình cấp phép của chủ sở hữu thiết bị (luồng do android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE [ Tài nguyên, 47 ]) bắt đầu PHẢI phù hợp với việc triển khai AOSP

Nếu quá trình triển khai thiết bị báo cáo android.hardware.nfc thì thiết bị PHẢI bật NFC, ngay cả trong quy trình thiết lập sẵn dùng, để cho phép chủ sở hữu thiết bị cung cấp NFC [ Tài nguyên, 48 ].

3.9.1.2 Cung cấp hồ sơ được quản lý

Nếu việc triển khai thiết bị khai báo android.software.managed_users thì PHẢI có thể đăng ký ứng dụng Bộ điều khiển chính sách thiết bị (DPC) với tư cách là chủ sở hữu của Hồ sơ được quản lý mới [ Tài nguyên, 49 ]

Trải nghiệm người dùng của quy trình cấp phép hồ sơ được quản lý (luồng do android.app.action.PROVISION_MANAGED_PROFILE [ Tài nguyên, 50 ]) bắt đầu PHẢI phù hợp với việc triển khai AOSP

3.9.2 Hỗ trợ hồ sơ được quản lý

Các thiết bị có khả năng cấu hình được quản lý là những thiết bị:

Các thiết bị có khả năng cấu hình được quản lý PHẢI:

 • Khai báo cờ tính năng nền tảng android.software.managed_users.
 • Hỗ trợ các hồ sơ được quản lý thông qua API android.app.admin.DevicePolicyManager
 • Cho phép tạo một và chỉ một hồ sơ được quản lý [ Tài nguyên, 50 ]
 • Sử dụng huy hiệu biểu tượng (tương tự như huy hiệu công việc ngược dòng AOSP) để thể hiện các ứng dụng và tiện ích được quản lý cũng như các thành phần giao diện người dùng được gắn huy hiệu khác như Gần đây & Thông báo
 • Hiển thị biểu tượng thông báo (tương tự như huy hiệu công việc ngược dòng AOSP) để cho biết khi nào người dùng ở trong ứng dụng hồ sơ được quản lý
 • Hiển thị thông báo chúc mừng cho biết người dùng đang ở trong hồ sơ được quản lý nếu và khi thiết bị thức dậy (ACTION_USER_PRESENT) và ứng dụng nền trước nằm trong hồ sơ được quản lý
 • Khi tồn tại hồ sơ được quản lý, hãy hiển thị khả năng chi trả trực quan trong 'Trình chọn' ý định để cho phép người dùng chuyển tiếp ý định từ hồ sơ được quản lý sang người dùng chính hoặc ngược lại, nếu được Bộ điều khiển chính sách thiết bị bật
 • Khi tồn tại hồ sơ được quản lý, hãy hiển thị khả năng chi trả của người dùng sau cho cả người dùng chính và hồ sơ được quản lý:
  • Tính toán riêng việc sử dụng pin, vị trí, dữ liệu di động và bộ nhớ cho người dùng chính và hồ sơ được quản lý.
  • Quản lý độc lập các Ứng dụng VPN được cài đặt trong hồ sơ người dùng chính hoặc hồ sơ được quản lý.
  • Quản lý độc lập các ứng dụng được cài đặt trong hồ sơ người dùng chính hoặc hồ sơ được quản lý.
  • Quản lý độc lập các tài khoản trong người dùng chính hoặc hồ sơ được quản lý.
 • Đảm bảo trình quay số mặc định có thể tra cứu thông tin người gọi từ hồ sơ được quản lý (nếu có) cùng với thông tin từ hồ sơ chính, nếu Bộ điều khiển chính sách thiết bị cho phép.
 • PHẢI đảm bảo rằng nó đáp ứng tất cả các yêu cầu bảo mật áp dụng cho thiết bị đã bật nhiều người dùng (xem phần 9.5 ), ngay cả khi hồ sơ được quản lý không được tính là người dùng khác ngoài người dùng chính.

3.10. Khả năng tiếp cận

Android cung cấp lớp trợ năng giúp người dùng khuyết tật điều hướng thiết bị của họ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Android còn cung cấp các API nền tảng cho phép triển khai dịch vụ trợ năng để nhận lệnh gọi lại cho các sự kiện của người dùng và hệ thống, đồng thời tạo ra các cơ chế phản hồi thay thế, chẳng hạn như chuyển văn bản sang giọng nói, phản hồi xúc giác và điều hướng bi xoay/d-pad [ Tài nguyên, 51 ].

Việc triển khai thiết bị bao gồm các yêu cầu sau:

 • Việc triển khai Android Automotive NÊN cung cấp cách triển khai khung hỗ trợ tiếp cận của Android nhất quán với cách triển khai Android mặc định.
 • Việc triển khai thiết bị (không bao gồm Android Automotive) PHẢI cung cấp cách triển khai khung hỗ trợ tiếp cận của Android nhất quán với cách triển khai Android mặc định.
 • Việc triển khai thiết bị (không bao gồm Android Automotive) PHẢI hỗ trợ việc triển khai dịch vụ trợ năng của bên thứ ba thông qua API android.accessibilityservice [ Tài nguyên, 52 ]
 • Việc triển khai thiết bị (không bao gồm Android Automotive) PHẢI tạo AccessibilityEvent và phân phối những sự kiện này đến tất cả các hoạt động triển khai AccessibilityService đã đăng ký theo cách nhất quán với cách triển khai Android mặc định
 • Việc triển khai thiết bị (các thiết bị Android Automotive và Android Watch không loại trừ đầu ra âm thanh), PHẢI cung cấp cơ chế mà người dùng có thể truy cập để bật và tắt các dịch vụ trợ năng, đồng thời PHẢI hiển thị giao diện này để phản hồi ý định android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS.

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị NÊN cung cấp cách triển khai dịch vụ trợ năng trên thiết bị và NÊN cung cấp cơ chế để người dùng kích hoạt dịch vụ trợ năng trong quá trình thiết lập thiết bị. Việc triển khai dịch vụ trợ năng nguồn mở có sẵn từ dự án Eyes Free [ Tài nguyên, 53 ].

3.11. Chuyển văn bản thành giọng nói

Android bao gồm các API cho phép các ứng dụng sử dụng dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp triển khai các dịch vụ TTS [ Tài nguyên, 54 ]. Việc triển khai thiết bị báo cáo tính năng android.hardware.audio.output PHẢI đáp ứng các yêu cầu này liên quan đến khung Android TTS.

Triển khai Android Ô tô:

 • PHẢI hỗ trợ API khung Android TTS.
 • CÓ THỂ hỗ trợ cài đặt công cụ TTS của bên thứ ba. Nếu được hỗ trợ, các đối tác PHẢI cung cấp giao diện mà người dùng có thể truy cập để cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống.

Tất cả việc triển khai thiết bị khác:

 • PHẢI hỗ trợ API khung TTS của Android và NÊN bao gồm công cụ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị. Lưu ý rằng phần mềm nguồn mở Android ngược dòng bao gồm triển khai công cụ TTS đầy đủ tính năng.
 • PHẢI hỗ trợ cài đặt công cụ TTS của bên thứ ba
 • PHẢI cung cấp giao diện người dùng có thể truy cập, cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống

3.12. Khung đầu vào TV

Khung đầu vào Android Television (TIF) đơn giản hóa việc phân phối nội dung trực tiếp tới các thiết bị Android Television. TIF cung cấp API tiêu chuẩn để tạo các mô-đun đầu vào điều khiển các thiết bị Android Television. Việc triển khai thiết bị Android Television PHẢI hỗ trợ Khung đầu vào TV [ Tài nguyên, 55 ].

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ TIF ​​PHẢI khai báo tính năng nền tảng android.software.live_tv.

3.12.1. Ứng dụng truyền hình

Bất kỳ triển khai thiết bị nào tuyên bố hỗ trợ cho Live TV PHẢI có ứng dụng TV được cài đặt (Ứng dụng TV). Dự án mã nguồn mở Android cung cấp cách triển khai Ứng dụng TV.

Ứng dụng TV mặc định phải cung cấp quyền truy cập vào các kênh từ đầu vào đã cài đặt và đầu vào của bên thứ ba. Lưu ý rằng các đầu vào được cài đặt bao gồm tất cả các đầu vào được cung cấp theo mặc định, cho dù chúng có dựa trên TIF hay không.

Ứng dụng TV PHẢI cung cấp các phương tiện để cài đặt và sử dụng Kênh TV [ Tài nguyên, 56 ] và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép cài đặt và quản lý các đầu vào dựa trên TIF của bên thứ ba (đầu vào của bên thứ ba) [ Tài nguyên, 57 ].
 • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp sự phân tách trực quan giữa đầu vào dựa trên TIF được cài đặt sẵn (đầu vào được cài đặt) [ Tài nguyên, 58 ] và đầu vào của bên thứ ba.
 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI hiển thị đầu vào của bên thứ ba nhiều hơn một hành động điều hướng khỏi Ứng dụng TV (tức là mở rộng danh sách đầu vào của bên thứ ba từ Ứng dụng TV).

3.12.1.1. Hướng dẫn chương trình điện tử

Việc triển khai thiết bị Android Television PHẢI hiển thị lớp phủ thông tin và tương tác, PHẢI bao gồm hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) được tạo từ các giá trị trong trường TvContract.Programs [ Tài nguyên, 59 ]. EPG PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau:

 • EPG PHẢI hiển thị thông tin từ tất cả các đầu vào được cài đặt và đầu vào của bên thứ ba.
 • EPG CÓ THỂ cung cấp sự phân tách trực quan giữa đầu vào được cài đặt và đầu vào của bên thứ ba.
 • EPG ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ để hiển thị các đầu vào đã cài đặt và đầu vào của bên thứ ba với mức độ nổi bật như nhau. EPG KHÔNG PHẢI hiển thị đầu vào của bên thứ ba nhiều hơn một hành động điều hướng so với đầu vào được cài đặt trên EPG.
 • Khi thay đổi kênh, việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị dữ liệu EPG cho chương trình hiện đang phát.

3.12.1.2. dẫn đường

Các thiết bị đầu vào của thiết bị Android Television (tức là điều khiển từ xa, ứng dụng điều khiển từ xa hoặc bộ điều khiển trò chơi) PHẢI cho phép điều hướng đến tất cả các phần có thể thao tác của màn hình thông qua D-pad. D-pad lên và xuống PHẢI được sử dụng để thay đổi các kênh truyền hình trực tiếp khi không có phần có thể thao tác trên màn hình.

Ứng dụng TV NÊN chuyển các sự kiện quan trọng tới đầu vào HDMI thông qua CEC.

3.12.1.3. Liên kết ứng dụng đầu vào TV

Việc triển khai thiết bị Android Television PHẢI hỗ trợ liên kết ứng dụng đầu vào TV, cho phép tất cả đầu vào cung cấp liên kết hoạt động từ hoạt động hiện tại đến hoạt động khác (tức là liên kết từ chương trình trực tiếp đến nội dung liên quan) [ Tài nguyên, 60 ]. Ứng dụng TV PHẢI hiển thị liên kết ứng dụng đầu vào TV khi được cung cấp.

4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng

Việc triển khai thiết bị PHẢI cài đặt và chạy các tệp “.apk” của Android được tạo bởi công cụ “aapt” có trong SDK Android chính thức [ Tài nguyên, 61 ].

Việc triển khai thiết bị KHÔNG PHẢI mở rộng các định dạng .apk [ Resources, 62 ], Android Manifest [ Resources, 49 ], Dalvik bytecode [ Resources, 23 ] hoặc các định dạng mã byte RenderScript theo cách có thể ngăn các tệp đó cài đặt và chạy chính xác trên các thiết bị tương thích khác.

5. Khả năng tương thích đa phương tiện

5.1. Codec phương tiện

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các định dạng phương tiện cốt lõi được chỉ định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 64 ] trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu này. Cụ thể, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các định dạng phương tiện, bộ mã hóa, bộ giải mã, loại tệp và định dạng vùng chứa được xác định trong các bảng bên dưới và được báo cáo qua MediaCodecList [ Tài nguyên, 65 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI cũng có khả năng giải mã tất cả các cấu hình được báo cáo trong CamcorderProfile [ Resources, 66 ] và PHẢI có khả năng giải mã tất cả các định dạng mà nó có thể mã hóa. Tất cả các codec này được cung cấp dưới dạng triển khai phần mềm trong triển khai Android ưu tiên từ Dự án mã nguồn mở Android.

Xin lưu ý rằng cả Google và Open Handset Alliance đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng các codec này không có bằng sáng chế của bên thứ ba. Những người có ý định sử dụng mã nguồn này trong các sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm nên lưu ý rằng việc triển khai mã này, kể cả trong phần mềm nguồn mở hoặc phần mềm chia sẻ, có thể yêu cầu giấy phép bằng sáng chế từ những người nắm giữ bằng sáng chế có liên quan.

5.1.1. Bộ giải mã âm thanh

Định dạng/Mã hóa Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Các loại tệp/định dạng vùng chứa được hỗ trợ
Cấu hình AAC MPEG-4
(AAC LC)
BẮT BUỘC 1 YÊU CẦU Hỗ trợ nội dung mono/stereo/5.0/5.1 2 với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 8 đến 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, giải mã trong Android 3.1+, mã hóa trong Android 4.0+, không hỗ trợ ADIF)
 • MPEG-TS (.ts, không thể tìm kiếm, Android 3.0+)
Cấu hình AAC MPEG-4 HE (AAC+) BẮT BUỘC 1
(Android 4.1+)
YÊU CẦU Hỗ trợ nội dung mono/stereo/5.0/5.1 2 với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
MPEG-4 HE AACv2
Cấu hình (AAC+ nâng cao)
YÊU CẦU Hỗ trợ nội dung mono/stereo/5.0/5.1 2 với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
AAC ELD (AAC có độ trễ thấp nâng cao) BẮT BUỘC 1
(Android 4.1+)
YÊU CẦU
(Android 4.1+)
Hỗ trợ nội dung đơn âm/âm thanh nổi với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
AMR-NB BẮT BUỘC 3 BẮT BUỘC 3 Lấy mẫu 4,75 đến 12,2 kbps @ 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB BẮT BUỘC 3 BẮT BUỘC 3 9 tốc độ lấy mẫu từ 6,60 kbit/s đến 23,85 kbit/s @ 16 kHz
FLAC YÊU CẦU
(Android 3.1+)
Mono/Stereo (không có đa kênh). Tốc độ mẫu lên tới 48 kHz (nhưng lên đến 44,1 kHz được KHUYẾN NGHỊ trên các thiết bị có đầu ra 44,1 kHz, vì bộ lấy mẫu xuống 48 đến 44,1 kHz không bao gồm bộ lọc thông thấp). 16-bit ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ; không có hoà sắc nào được áp dụng cho 24-bit. Chỉ FLAC (.flac)
MP3 YÊU CẦU Mono/Stereo 8-320Kbps không đổi (CBR) hoặc tốc độ bit thay đổi (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI YÊU CẦU MIDI Loại 0 và 1. DLS Phiên bản 1 và 2. XMF và XMF di động. Hỗ trợ các định dạng nhạc chuông RTTTL/RTX, OTA và iMelody
 • Nhập 0 và 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • OTA (.ota)
 • iMelody (.imy)
Vorbis YÊU CẦU
 • Ogg (.ogg)
 • Matroska (.mkv, Android 4.0+)
PCM/SÓNG BẮT BUỘC 4
(Android 4.1+)
YÊU CẦU PCM tuyến tính 16 bit (tốc độ lên đến giới hạn của phần cứng). Các thiết bị PHẢI hỗ trợ tốc độ lấy mẫu để ghi PCM thô ở tần số 8000, 11025, 16000 và 44100 Hz. SÓNG (.wav)
tác phẩm YÊU CẦU
(Android 5.0+)
Matroska (.mkv)

1 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị xác định android.hardware.microphone nhưng không bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Watch.

2 Chỉ yêu cầu downmix nội dung 5.0/5.1; ghi hoặc hiển thị nhiều hơn 2 kênh là tùy chọn.

3 Cần thiết để triển khai thiết bị cầm tay Android.

4 Cần thiết để triển khai thiết bị xác định android.hardware.microphone, bao gồm cả việc triển khai thiết bị Android Watch.

5.1.2. Codec hình ảnh

Định dạng/Mã hóa Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Các loại tệp/định dạng vùng chứa được hỗ trợ
JPEG YÊU CẦU YÊU CẦU Cơ bản + lũy tiến JPEG (.jpg)
GIF YÊU CẦU GIF (.gif)
PNG YÊU CẦU YÊU CẦU PNG (.png)
BMP YÊU CẦU BMP (.bmp)
WebP YÊU CẦU YÊU CẦU WebP (.webp)

5.1.3. Codec video

Định dạng/Mã hóa Mã hoá Bộ giải mã Chi tiết Các loại tệp được hỗ trợ/
Định dạng vùng chứa
H.263 BẮT BUỘC 1 BẮT BUỘC 2
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
H.264 AVC BẮT BUỘC 2 BẮT BUỘC 2 Xem phần 5.25.3 để biết chi tiết
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, chỉ âm thanh AAC, không thể tìm kiếm, Android 3.0+)
H.265 HEVC BẮT BUỘC 5 Xem phần 5.3 để biết chi tiết MPEG-4 (.mp4)
MPEG-2 ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ 6 Tiểu sử chính MPEG2-TS
MPEG-4 SP BẮT BUỘC 2 3GPP (.3gp)
VP8 3 BẮT BUỘC 2
(Android 4.3+)
BẮT BUỘC 2
(Android 2.3.3+)
Xem phần 5.25.3 để biết chi tiết
VP9 BẮT BUỘC 2
(Android 4.4+)
Xem phần 5.3 để biết chi tiết

1 Cần thiết để triển khai thiết bị bao gồm phần cứng máy ảnh và xác định android.hardware.Camera hoặc android.hardware.Camera.front.

2 Cần thiết để triển khai thiết bị ngoại trừ thiết bị Android Watch.

3 Để có chất lượng chấp nhận được của các dịch vụ hội nghị truyền hình và truyền phát video trên web, việc triển khai thiết bị NÊN sử dụng codec VP8 phần cứng đáp ứng các yêu cầu trong [ Tài nguyên, 68 ].

4 Việc triển khai thiết bị NÊN hỗ trợ ghi các tệp Matroska WebM.

5 ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH cho Android Automotive, tùy chọn cho Android Watch và bắt buộc đối với tất cả các loại thiết bị khác.

6 Chỉ áp dụng cho việc triển khai thiết bị Android Television.

5.2. Mã hóa video

Codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Triển khai thiết bị Android với bộ mã hóa H.263, PHẢI hỗ trợ Cấu hình cơ sở cấp 45.

Việc triển khai thiết bị Android có hỗ trợ codec H.264, PHẢI hỗ trợ Cấu hình cơ sở cấp 3 và các cấu hình mã hóa video SD (Độ phân giải tiêu chuẩn) sau đây và NÊN hỗ trợ Cấu hình chính cấp 4 và các cấu hình mã hóa video HD (Độ phân giải cao) sau đây. Các thiết bị Android TV ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ nên mã hóa video HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây.

SD (Chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 pixel 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 20 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 384 Kb/giây 2 Mb/giây 4 Mb/giây 10 Mb/giây

1 Khi được phần cứng hỗ trợ, nhưng ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH cho các thiết bị Android Television.

Việc triển khai thiết bị Android có hỗ trợ codec VP8 PHẢI hỗ trợ cấu hình mã hóa video SD và NÊN hỗ trợ các cấu hình mã hóa video HD (Độ phân giải cao) sau đây.

SD (Chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 800 Kb/giây 2 Mb/giây 4 Mb/giây 10 Mb/giây

1 Khi được phần cứng hỗ trợ.

5.3. Giải Mã Video

Codec video là tùy chọn để triển khai thiết bị Android Watch.

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ chuyển đổi tốc độ khung hình và độ phân giải video động thông qua các API Android tiêu chuẩn trong cùng một luồng cho tất cả các codec VP8, VP9, ​​H.264 và H.265 trong thời gian thực và lên tới độ phân giải tối đa được mỗi codec trên thiết bị.

Việc triển khai thiết bị Android với bộ giải mã H.263, PHẢI hỗ trợ Cấu hình cơ sở cấp 30.

Triển khai thiết bị Android với bộ giải mã MPEG-4, PHẢI hỗ trợ Cấu hình đơn giản cấp 3.

Việc triển khai thiết bị Android với bộ giải mã H.264, PHẢI hỗ trợ Cấu hình chính Cấp 3.1 và các cấu hình giải mã video SD sau đây và NÊN hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android Tivi PHẢI hỗ trợ Cấu hình cao cấp 4.2 và cấu hình giải mã HD 1080p.

SD (Chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 240 px 720 x 480 pixel 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 60 khung hình/giây 30 khung hình/giây / 60 khung hình/giây 2
Tốc độ bit của video 800 Kb/giây 2 Mb/giây 8 Mb/giây 20 Mb/giây

1 BẮT BUỘC khi chiều cao được báo cáo bởi phương thức Display.getSupportedModes() bằng hoặc lớn hơn độ phân giải video.

2 BẮT BUỘC để triển khai thiết bị Android Television.

Việc triển khai thiết bị Android khi hỗ trợ codec VP8 như được mô tả trong phần 5.1.3 , PHẢI hỗ trợ các cấu hình giải mã SD sau và NÊN hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android Tivi PHẢI hỗ trợ cấu hình giải mã HD 1080p.

SD (Chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 1
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây / 60 khung hình/giây 2 30/60 khung hình/giây 2
Tốc độ bit của video 800 Kb/giây 2 Mb/giây 8 Mb/giây 20 Mb/giây

1 BẮT BUỘC khi chiều cao được báo cáo bởi phương thức Display.getSupportedModes() bằng hoặc lớn hơn độ phân giải video.

2 BẮT BUỘC để triển khai thiết bị Android Television.

Việc triển khai thiết bị Android, khi hỗ trợ codec VP9 như được mô tả trong phần 5.1.3 , PHẢI hỗ trợ các cấu hình giải mã video SD sau và NÊN hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android TV ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hỗ trợ cấu hình giải mã HD 1080p và NÊN hỗ trợ cấu hình giải mã UHD. Khi cấu hình giải mã video UHD được hỗ trợ, nó PHẢI hỗ trợ độ sâu màu 8 bit và NÊN hỗ trợ Cấu hình VP9 2 (10 bit).

SD (Chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 2 UHD 2
Độ phân giải video 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 60 khung hình/giây 60 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 600 Kb/giây 1,6 Mb/giây 4 Mb/giây 5 Mb/giây 20 Mb/giây

1 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Television nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được phần cứng hỗ trợ.

2 ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ cho việc triển khai thiết bị Android Television hiện có khi được phần cứng hỗ trợ.

Việc triển khai thiết bị Android, khi hỗ trợ codec H.265 như được mô tả trong phần 5.1.3 , PHẢI hỗ trợ Tầng chính Cấu hình chính Cấp 3 và các cấu hình giải mã video SD sau đây và NÊN hỗ trợ các cấu hình giải mã HD. Các thiết bị Android TV ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH để hỗ trợ cấu hình giải mã UHD và cấu hình giải mã HD 1080p. Nếu cấu hình giải mã HD 1080p được hỗ trợ, nó PHẢI hỗ trợ Tầng chính Cấu hình chính Cấp 4.1. Nếu giải mã UHD được hỗ trợ thì nó PHẢI hỗ trợ cấu hình Cấp chính Main10 Cấp 5.

SD (Chất lượng thấp) SD (Chất lượng cao) HD 720p 1 HD 1080p 2 UHD 2
Độ phân giải video 352 x 288 px 640 x 360 px 1280 x 720 pixel 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Tỉ lệ khung hình video 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 30 khung hình/giây 60 khung hình/giây 2 60 khung hình/giây
Tốc độ bit của video 600 Kb/giây 1,6 Mb/giây 4 Mb/giây 10 Mb/giây 20 Mb/giây

1 Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị Android Television nhưng chỉ dành cho các loại thiết bị khác khi được phần cứng hỗ trợ.

2 ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ cho việc triển khai thiết bị Android Television hiện có khi được phần cứng hỗ trợ.

5.4. Ghi âm

Mặc dù một số yêu cầu được nêu trong phần này được nêu là NÊN kể từ Android 4.3, nhưng Định nghĩa tương thích cho phiên bản trong tương lai dự kiến ​​sẽ thay đổi những yêu cầu này thành PHẢI. Các thiết bị Android hiện tại và mới được KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ đáp ứng các yêu cầu được nêu là NÊN hoặc chúng sẽ không thể đạt được khả năng tương thích với Android khi nâng cấp lên phiên bản trong tương lai.

5.4.1. Thu âm thanh thô

Việc triển khai thiết bị khai báo android.hardware.microphone PHẢI cho phép ghi lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16-bit
 • Tốc độ lấy mẫu : 8000, 11025, 16000, 44100
 • Kênh : Mono

Việc thu thập các tốc độ mẫu ở trên PHẢI được thực hiện mà không lấy mẫu lên và mọi lấy mẫu xuống PHẢI bao gồm bộ lọc khử răng cưa thích hợp.

Việc triển khai thiết bị khai báo android.hardware.microphone NÊN cho phép ghi lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16-bit
 • Tốc độ lấy mẫu : 22050, 48000
 • Kênh : Âm thanh nổi

Nếu việc chụp cho các tốc độ mẫu trên được hỗ trợ thì việc chụp PHẢI được thực hiện mà không lấy mẫu lên ở bất kỳ tỷ lệ nào cao hơn 16000:22050 hoặc 44100:48000. Mọi lấy mẫu lên hoặc lấy mẫu xuống PHẢI bao gồm bộ lọc khử răng cưa thích hợp.

5.4.2. Chụp để nhận dạng giọng nói

Ngoài các thông số kỹ thuật ghi ở trên, khi một ứng dụng bắt đầu ghi luồng âm thanh bằng nguồn âm thanh android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION:

 • Thiết bị NÊN thể hiện các đặc tính biên độ so với tần số gần như phẳng: cụ thể là ±3 dB, từ 100 Hz đến 4000 Hz.
 • Độ nhạy đầu vào âm thanh NÊN được đặt sao cho nguồn mức công suất âm thanh (SPL) 90 dB ở 1000 Hz mang lại RMS là 2500 cho các mẫu 16 bit.
 • Các mức biên độ PCM NÊN theo dõi tuyến tính những thay đổi SPL đầu vào trong phạm vi ít nhất 30 dB từ -18 dB đến +12 dB đối với 90 dB SPL tại micrô.
 • Tổng độ méo điều hòa phải nhỏ hơn 1% cho 1 kHz ở mức đầu vào SPL 90 dB tại micrô.
 • Xử lý giảm tiếng ồn, nếu có, phải bị vô hiệu hóa.
 • Kiểm soát tăng tự động, nếu có, phải bị vô hiệu hóa

Nếu nền tảng hỗ trợ các công nghệ triệt tiêu tiếng ồn được điều chỉnh để nhận dạng giọng nói, hiệu ứng phải được kiểm soát từ api android.media.audiofx.noiseSuppressor. Hơn nữa, trường UUID cho bộ mô tả hiệu ứng của bộ ngăn chặn tiếng ồn phải xác định duy nhất từng triển khai của công nghệ triệt tiêu tiếng ồn.

5.4.3. Chụp để định tuyến lại phát lại

Lớp Android.Media.MediareCorder.Audiosource bao gồm nguồn âm thanh remote_submix. Các thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output phải thực hiện đúng nguồn âm thanh remote_submix để khi một ứng dụng sử dụng API Android.Media.AudioreCord để ghi từ nguồn âm thanh này, nó có thể thu được hỗn hợp tất cả các luồng âm thanh ngoại trừ các luồng âm thanh sau đây :

 • STREAM_RING
 • STREAM_ALARM
 • STREAM_NOTIFICATION

5.5. Phát lại âm thanh

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.Hardware.Audio.Output phải tuân thủ các yêu cầu trong phần này.

5.5.1. Phát lại âm thanh thô

Thiết bị phải cho phép phát lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Định dạng : PCM tuyến tính, 16 bit
 • Tỷ lệ lấy mẫu : 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100
 • Kênh : Mono, âm thanh nổi

Thiết bị sẽ cho phép phát lại nội dung âm thanh thô với các đặc điểm sau:

 • Tỷ lệ lấy mẫu : 24000, 48000

5.5.2. Hiệu ứng âm thanh

Android cung cấp API cho các hiệu ứng âm thanh cho việc triển khai thiết bị [ Tài nguyên, 69 ]. Việc triển khai thiết bị khai báo tính năng Android.Hardware.Audio.Output:

 • Phải hỗ trợ hiệu ứng_type_equalizer và hiệu ứng_type_loudness_enhancer có thể kiểm soát được thông qua bộ cân bằng phân nhóm âm thanh, Loudnessenhancer.
 • Phải hỗ trợ triển khai API Visualizer, có thể kiểm soát thông qua lớp Visualizer.
 • Nên hỗ trợ hiệu ứng_type_bass_boost, effect_type_env_reverb, effect_type_preset_reverb và effect_type_virtualizer có thể kiểm soát được thông qua các lớp phụ âm thanh âm thanh, môi trường.

5.5.3. Âm lượng đầu ra âm thanh

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải bao gồm hỗ trợ cho khối lượng chính của hệ thống và suy giảm âm lượng đầu ra âm thanh kỹ thuật số trên các đầu ra được hỗ trợ, ngoại trừ đầu ra âm thanh được nén (trong đó không thực hiện giải mã âm thanh trên thiết bị).

5.6. Độ trễ âm thanh

Độ trễ âm thanh là độ trễ thời gian khi tín hiệu âm thanh đi qua một hệ thống. Nhiều lớp ứng dụng dựa vào độ trễ ngắn, để đạt được hiệu ứng âm thanh thời gian thực.

Đối với mục đích của phần này, hãy sử dụng các định nghĩa sau:

 • Độ trễ đầu ra . Khoảng thời gian giữa khi một ứng dụng ghi một khung dữ liệu được mã hóa PCM và khi có thể nghe thấy âm thanh tương ứng bởi người nghe bên ngoài hoặc được quan sát bởi một bộ chuyển đổi.
 • Độ trễ đầu ra lạnh . Độ trễ đầu ra cho khung đầu tiên, khi hệ thống đầu ra âm thanh không hoạt động và được cung cấp trước khi yêu cầu.
 • Độ trễ đầu ra liên tục . Độ trễ đầu ra cho các khung tiếp theo, sau khi thiết bị phát âm thanh.
 • Độ trễ đầu vào . Khoảng thời gian giữa khi một âm thanh bên ngoài được trình bày cho thiết bị và khi một ứng dụng đọc khung tương ứng của dữ liệu được mã hóa PCM.
 • Độ trễ đầu vào lạnh . Tổng thời gian đầu vào bị mất và độ trễ đầu vào cho khung đầu tiên, khi hệ thống đầu vào âm thanh không hoạt động và được cung cấp trước khi yêu cầu.
 • Độ trễ đầu vào liên tục . Độ trễ đầu vào cho các khung tiếp theo, trong khi thiết bị đang ghi âm thanh.
 • đầu ra lạnh jitter . Phương sai giữa các phép đo riêng biệt của các giá trị độ trễ đầu ra lạnh.
 • Đầu vào lạnh . Phương sai giữa các phép đo riêng biệt của các giá trị độ trễ đầu vào lạnh.
 • Độ trễ khứ hồi liên tục . Tổng độ trễ đầu vào liên tục cộng với độ trễ đầu ra liên tục cộng với một khoảng thời gian bộ đệm. Thuật ngữ thời gian bộ đệm cho phép thời gian xử lý cho ứng dụng và cho ứng dụng để giảm thiểu sự khác biệt pha giữa các luồng đầu vào và đầu ra.
 • Opensl ES PCM Buffer Queue API . Tập hợp các API OPENSL ES liên quan đến PCM trong Android NDK; Xem ndk_root/docs/opensles/index.html.

Việc triển khai thiết bị khai báo Android.hardware.Audio.Output được khuyến nghị mạnh mẽ để đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu đầu ra âm thanh này:

 • Độ trễ sản lượng lạnh từ 100 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ đầu ra liên tục từ 45 mili giây hoặc ít hơn
 • giảm thiểu công suất đầu ra lạnh

Nếu việc triển khai thiết bị đáp ứng các yêu cầu của phần này sau khi hiệu chuẩn ban đầu khi sử dụng API hàng đợi bộ đệm pcm opensl es, để có độ trễ đầu ra liên tục và độ trễ đầu ra lạnh trên ít nhất một thiết bị đầu ra được hỗ trợ, bạn nên báo cáo hỗ trợ cho mức thấp -Latency Audio, bằng cách báo cáo tính năng Android.Hardware.Audio.Low_Latency thông qua lớp Android.Content.PM.Packagemanager [ Tài nguyên, 70 ]. Ngược lại, nếu việc triển khai thiết bị không đáp ứng các yêu cầu này, nó không được báo cáo hỗ trợ cho âm thanh có độ trễ thấp.

Việc triển khai thiết bị bao gồm android.hardware.microphone được khuyến nghị mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu âm thanh đầu vào này:

 • Độ trễ đầu vào lạnh từ 100 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ đầu vào liên tục từ 30 mili giây hoặc ít hơn
 • Độ trễ khứ hồi liên tục từ 50 mili giây hoặc ít hơn
 • giảm thiểu công cụ đầu vào lạnh

5.7. Giao thức mạng

Các thiết bị phải hỗ trợ các giao thức mạng truyền thông để phát lại âm thanh và video theo quy định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 64 ]. Cụ thể, các thiết bị phải hỗ trợ các giao thức mạng truyền thông sau:

 • RTSP (RTP, SDP)
 • HTTP (S) Truyền phát tiến bộ
 • HTTP (S) Giao thức dự thảo phát trực tiếp, phiên bản 3 [ Tài nguyên, 71 ]

5.8. Phương tiện an toàn

Việc triển khai thiết bị hỗ trợ đầu ra video an toàn và có khả năng hỗ trợ các bề mặt an toàn phải khai báo hỗ trợ cho Display.Flag_Secure. Việc triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho Display.Flag_Secure, nếu chúng hỗ trợ giao thức hiển thị không dây, phải bảo mật liên kết với cơ chế mạnh về mặt mật mã như HDCP 2.x hoặc cao hơn cho màn hình không dây Miracast. Tương tự, nếu họ hỗ trợ màn hình bên ngoài có dây, việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ HDCP 1.2 trở lên. Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ HDCP 2.2 cho các thiết bị hỗ trợ độ phân giải 4K và HDCP 1.4 trở lên cho độ phân giải thấp hơn. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng bao gồm hỗ trợ cho các màn hình không dây (Miracast) và Wired (HDMI) đáp ứng yêu cầu này.

5.9. Giao diện kỹ thuật số nhạc cụ (MIDI)

Nếu việc triển khai thiết bị hỗ trợ vận chuyển phần mềm MIDI giữa các ứng dụng (thiết bị MIDI ảo) và nó hỗ trợ MIDI trên tất cả các phương tiện vận chuyển phần cứng có khả năng MIDI sau đây mà nó cung cấp kết nối phi MIDI chung, bạn nên báo cáo hỗ trợ cho hỗ trợ cho Tính năng Android.Software.midi thông qua lớp Android.Content.PM.Packagemanager [ Tài nguyên, 70 ].

Vận chuyển phần cứng có khả năng MIDI là:

 • Chế độ máy chủ USB (Phần 7.7 USB)
 • Chế độ ngoại vi USB (Phần 7.7 USB)

Ngược lại, nếu việc triển khai thiết bị cung cấp kết nối phi MIDI chung trên một vận chuyển phần cứng có khả năng MIDI cụ thể được liệt kê ở trên, nhưng không hỗ trợ MIDI trên phương tiện vận chuyển phần cứng đó, nó không được báo cáo hỗ trợ cho tính năng Android.Software.midi.

MIDI trên Bluetooth le hành động trong vai trò trung tâm (phần 7.4.3 Bluetooth) đang ở trạng thái sử dụng thử nghiệm. Một triển khai thiết bị báo cáo tính năng Android.software.midi và cung cấp kết nối không trung gian chung qua Bluetooth LE, sẽ hỗ trợ MIDI qua Bluetooth LE.

5.10. Âm thanh chuyên nghiệp

Nếu việc triển khai thiết bị đáp ứng tất cả các yêu cầu sau, bạn nên báo cáo hỗ trợ cho tính năng Android.hardware.audio.pro thông qua Android.Content.pm.Packagemanager Class [ Tài nguyên, 70 ].

 • Việc triển khai thiết bị phải báo cáo hỗ trợ cho tính năng Android.Hardware.Audio.Low_Latency.
 • Độ trễ âm thanh tròn liên tục, như được định nghĩa trong phần 5.6 Độ trễ âm thanh, phải là 20 mili giây hoặc ít hơn và phải là 10 mili giây hoặc ít hơn ít nhất một đường dẫn được hỗ trợ.
 • Nếu thiết bị bao gồm giắc âm thanh 3,5mm 4,5mm, độ trễ âm thanh tròn liên tục phải là 20 mili giây hoặc ít hơn trên đường dẫn âm thanh và phải là 10 mili giây hoặc ít hơn trên đường dẫn âm thanh.
 • Việc triển khai thiết bị phải bao gồm (các) cổng USB hỗ trợ chế độ máy chủ USB và chế độ ngoại vi USB.
 • Chế độ máy chủ USB phải triển khai lớp âm thanh USB.
 • Nếu thiết bị bao gồm cổng HDMI, việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ đầu ra trong âm thanh nổi và tám kênh ở độ sâu 20 bit hoặc 24 bit và 192 kHz mà không bị mất hoặc lấy mẫu sâu.
 • Việc triển khai thiết bị phải báo cáo hỗ trợ cho tính năng Android.software.midi.
 • Nếu thiết bị bao gồm giắc âm thanh 3,5mm 4, thì việc triển khai thiết bị được khuyến nghị mạnh mẽ để tuân thủ các thông số kỹ thuật của Thiết bị di động (Jack) của đặc tả tai nghe âm thanh có dây (v1.1) .

6. Khả năng tương thích của các công cụ và tùy chọn dành cho nhà phát triển

6.1. Những công cụ phát triển

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ các công cụ nhà phát triển Android được cung cấp trong SDK Android. Các thiết bị tương thích Android phải tương thích với:

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tất cả các chức năng ADB như được ghi lại trong SDK Android bao gồm Dumpsys [ Tài nguyên, 73 ]. Trình nền ADB phía thiết bị phải không hoạt động theo mặc định và phải có cơ chế có thể truy cập người dùng để bật cầu Debug Android. Nếu việc triển khai thiết bị bỏ qua chế độ ngoại vi USB, nó phải triển khai Cầu gỡ lỗi Android thông qua mạng ở khu vực địa phương (như Ethernet hoặc 802.11).

Android bao gồm hỗ trợ cho ADB an toàn. ADB an toàn cho phép ADB trên các máy chủ được xác thực đã biết. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ ADB an toàn.

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tất cả các tính năng DDMS như được ghi lại trong SDK Android. Vì DDMS sử dụng ADB, hỗ trợ cho DDMS nên không hoạt động theo mặc định, nhưng phải được hỗ trợ bất cứ khi nào người dùng đã kích hoạt Cầu Debug Android, như trên.

Việc triển khai thiết bị phải bao gồm khung khỉ và cung cấp cho các ứng dụng để sử dụng.

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ công cụ Systrace như được ghi lại trong SDK Android. Systrace phải không hoạt động theo mặc định và phải có cơ chế có thể truy cập người dùng để bật Systrace.

Hầu hết các hệ thống dựa trên Linux và các hệ thống Apple Macintosh đều nhận ra các thiết bị Android bằng các công cụ SDK Android tiêu chuẩn, mà không cần hỗ trợ bổ sung; Tuy nhiên, Microsoft Windows Systems thường yêu cầu trình điều khiển cho các thiết bị Android mới. . Thiết bị sử dụng giao thức ADB. Các trình điều khiển này phải được cung cấp cho Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10 trong cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit.

6.2. Tùy chọn nhà phát triển

Android bao gồm hỗ trợ cho các nhà phát triển để định cấu hình các cài đặt liên quan đến phát triển ứng dụng. Việc triển khai thiết bị phải tôn vinh Android.Sinstall.Application_Development_Sinstall ý định hiển thị các cài đặt liên quan đến phát triển ứng dụng [ Tài nguyên, 77 ]. Việc triển khai Android ngược dòng ẩn theo menu Tùy chọn Nhà phát triển theo mặc định và cho phép người dùng khởi chạy các tùy chọn nhà phát triển sau khi nhấn bảy (7) lần trên Cài đặt > Giới thiệu về Thiết bị > Mục menu Số bản dựng . Việc triển khai thiết bị phải cung cấp trải nghiệm nhất quán cho các tùy chọn nhà phát triển. Cụ thể, việc triển khai thiết bị phải ẩn theo mặc định của nhà phát triển và phải cung cấp một cơ chế để cho phép các tùy chọn nhà phát triển phù hợp với việc triển khai Android ngược dòng.

7. Khả năng tương thích phần cứng

Nếu một thiết bị bao gồm một thành phần phần cứng cụ thể có API tương ứng cho các nhà phát triển bên thứ ba, việc triển khai thiết bị phải triển khai API đó như được mô tả trong tài liệu SDK Android. Nếu API trong SDK tương tác với thành phần phần cứng được nêu là tùy chọn và việc triển khai thiết bị không sở hữu thành phần đó:

 • Hoàn thành các định nghĩa lớp (như được SDK ghi lại) cho các API thành phần vẫn phải được trình bày.
 • Các hành vi của API phải được thực hiện là không có một cách hợp lý.
 • Các phương thức API phải trả về các giá trị null khi được cho phép bởi tài liệu SDK.
 • Các phương thức API phải trả về việc triển khai không có các lớp trong đó các giá trị null không được phép bởi tài liệu SDK.
 • Các phương thức API không được đưa ra các ngoại lệ không được ghi lại bởi tài liệu SDK.

Một ví dụ điển hình về một kịch bản trong đó các yêu cầu này áp dụng là API điện thoại: Ngay cả trên các thiết bị không phải là điện thoại, các API này phải được triển khai là không hợp lý.

Việc triển khai thiết bị phải báo cáo một cách nhất quán thông tin cấu hình phần cứng chính xác thông qua các phương thức GetSystemAvailableFeatures () và HassystemFeat (chuỗi) trên lớp Android.Content.PM.Packagemanager cho cùng một dấu vân tay xây dựng. [ Tài nguyên, 70 ]

7.1. Hiển thị và đồ họa

Android bao gồm các cơ sở tự động điều chỉnh tài sản ứng dụng và bố cục UI một cách thích hợp cho thiết bị, để đảm bảo rằng các ứng dụng của bên thứ ba chạy tốt trên nhiều cấu hình phần cứng [ Tài nguyên, 78 ]. Các thiết bị phải thực hiện đúng các API và hành vi này, như chi tiết trong phần này.

Các đơn vị được tham chiếu bởi các yêu cầu trong phần này được xác định như sau:

 • Kích thước chéo vật lý . Khoảng cách tính bằng inch giữa hai góc đối diện của phần được chiếu sáng của màn hình.
 • chấm mỗi inch (dpi) . Số lượng pixel được bao gồm bởi một nhịp ngang hoặc dọc tuyến tính là 1 1. Trong đó các giá trị DPI được liệt kê, cả DPI ngang và dọc phải nằm trong phạm vi.
 • Tỷ lệ khung hình . Tỷ lệ của các pixel của kích thước dài hơn so với kích thước ngắn hơn của màn hình. Ví dụ, màn hình hiển thị 480x854 pixel sẽ là 854/480 = 1.779, hoặc gần như 16: 9: 9.
 • Pixel độc lập mật độ (DP) Đơn vị pixel ảo được chuẩn hóa thành màn hình 160 dpi, được tính là: pixel = dps * (mật độ/160).

7.1.1. Cấu hình màn hình

7.1.1.1. Kích thước màn hình

Các thiết bị đồng hồ Android (chi tiết trong Phần 2 ) có thể có kích thước màn hình nhỏ hơn như được mô tả trong phần này.

Khung UI Android hỗ trợ nhiều kích thước màn hình khác nhau và cho phép các ứng dụng truy vấn kích thước màn hình thiết bị (còn gọi là bố cục màn hình ") thông qua Android.Content.Res.Configuration.ScreenLayout với màn hình như được định nghĩa trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 78 ] và được xác định bởi nền tảng Android ngược dòng. Cụ thể, việc triển khai thiết bị phải báo cáo kích thước màn hình chính xác theo kích thước màn hình Pixel (DP) độc lập với mật độ logic sau đây.

 • Các thiết bị phải có kích thước màn hình ít nhất 426 dp x 320 dp ('nhỏ'), trừ khi đó là thiết bị đồng hồ Android.
 • Các thiết bị báo cáo kích thước màn hình 'bình thường' phải có kích thước màn hình ít nhất 480 dp x 320 dp.
 • Các thiết bị báo cáo kích thước màn hình 'lớn' phải có kích thước màn hình ít nhất 640 dp x 480 dp.
 • Các thiết bị báo cáo kích thước màn hình 'Xlarge' phải có kích thước màn hình ít nhất 960 dp x 720 dp.

Ngoài ra,

 • Các thiết bị đồng hồ Android phải có một màn hình với kích thước đường chéo vật lý trong phạm vi từ 1,1 đến 2,5 inch.
 • Các loại triển khai thiết bị Android khác, với màn hình tích hợp vật lý, phải có màn hình ít nhất 2,5 inch kích thước chéo vật lý.

Các thiết bị không được thay đổi kích thước màn hình được báo cáo của họ bất cứ lúc nào.

Các ứng dụng tùy chọn chỉ ra kích thước màn hình nào mà chúng hỗ trợ thông qua thuộc tính <Stoss-screen> trong tệp androidmanifest.xml. Việc triển khai thiết bị phải tôn trọng chính xác các hỗ trợ đã nêu của các ứng dụng cho các màn hình nhỏ, bình thường, lớn và XLARGE, như được mô tả trong tài liệu SDK Android.

7.1.1.2. Tỷ lệ khung hình màn hình

Các thiết bị đồng hồ Android có thể có tỷ lệ khung hình là 1,0 (1: 1).

Tỷ lệ khung hình màn hình phải là giá trị từ 1.3333 (4: 3) đến 1,86 (khoảng 16: 9), nhưng các thiết bị đồng hồ Android có thể có tỷ lệ khung hình là 1.0 (1: 1) vì việc triển khai thiết bị như vậy sẽ sử dụng UI_Mode_Type_Watch AS Android.Content.Res.Configuration.uimode.

7.1.1.3. Mật độ màn hình

Khung UI Android xác định một tập hợp mật độ logic tiêu chuẩn để giúp các nhà phát triển ứng dụng nhắm mục tiêu tài nguyên ứng dụng. Việc triển khai thiết bị chỉ phải báo cáo một trong các mật độ khung Android logic sau đây thông qua API Android.util.DisplayMetrics và phải thực thi các ứng dụng theo mật độ tiêu chuẩn này và không được thay đổi giá trị tại bất kỳ lúc nào cho màn hình mặc định.

 • 120 dpi (ldpi)
 • 160 dpi (mdpi)
 • 213 dpi (tvdpi)
 • 240 dpi (hdpi)
 • 280 dpi (280dpi)
 • 320 dpi (xhdpi)
 • 360 dpi (360dpi)
 • 400 dpi (400dpi)
 • 420 dpi (420dpi)
 • 480 dpi (xxhdpi)
 • 560 dpi (560dpi)
 • 640 dpi (xxxhdpi)

Việc triển khai thiết bị nên xác định mật độ khung Android tiêu chuẩn gần nhất với mật độ vật lý của màn hình, trừ khi mật độ logic đó đẩy kích thước màn hình được báo cáo dưới mức tối thiểu được hỗ trợ. Nếu mật độ khung Android tiêu chuẩn gần nhất với mật độ vật lý sẽ dẫn đến kích thước màn hình nhỏ hơn kích thước màn hình tương thích được hỗ trợ nhỏ nhất (chiều rộng 320 dP), việc triển khai thiết bị sẽ báo cáo mật độ khung Android tiêu chuẩn thấp nhất tiếp theo.

7.1.2. Hiển thị số liệu

Việc triển khai thiết bị phải báo cáo các giá trị chính xác cho tất cả các số liệu hiển thị được xác định trong android.util.displaymetrics [ Tài nguyên, 79 ] và phải báo cáo các giá trị giống nhau bất kể màn hình nhúng hay bên ngoài được sử dụng làm màn hình mặc định.

7.1.3. Định hướng màn hình

Các thiết bị phải báo cáo hướng nào mà họ hỗ trợ (Android.hardware.Screen.portrait và/hoặc Android.hardware.Screen.landscape) và phải báo cáo ít nhất một định hướng được hỗ trợ. Ví dụ: một thiết bị có màn hình cảnh quan định hướng cố định, chẳng hạn như tivi hoặc máy tính xách tay, chỉ nên báo cáo Android.hardware.Screen.landscape.

Các thiết bị báo cáo cả hai hướng màn hình phải hỗ trợ định hướng động theo các ứng dụng theo hướng chân dung hoặc hình cảnh quan. Đó là, thiết bị phải tôn trọng yêu cầu của ứng dụng đối với một hướng màn hình cụ thể. Việc triển khai thiết bị có thể chọn định hướng chân dung hoặc cảnh quan làm mặc định.

Các thiết bị phải báo cáo giá trị chính xác cho định hướng hiện tại của thiết bị, bất cứ khi nào được truy vấn thông qua android.content.res.configuration.orientation, android.view.display.getorientation () hoặc API khác.

Các thiết bị không được thay đổi kích thước hoặc mật độ màn hình được báo cáo khi thay đổi định hướng.

7.1.4. Tăng tốc đồ họa 2D và 3D

Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ cả OpenGL ES 1.0 và 2.0, như được thể hiện và chi tiết trong các tài liệu SDK Android. Việc triển khai thiết bị sẽ hỗ trợ OpenGL ES 3.0 hoặc 3.1 trên các thiết bị có khả năng hỗ trợ nó. Việc triển khai thiết bị cũng phải hỗ trợ Android Rendercript, như chi tiết trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 80 ].

Việc triển khai thiết bị cũng phải xác định chính xác mình là hỗ trợ OpenGL ES 1.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0 hoặc OpenGL 3.1. Đó là:

 • Các API được quản lý (như thông qua phương thức Gles10.getString ()) phải báo cáo hỗ trợ cho OpenGL ES 1.0 và OpenGL ES 2.0.
 • API OpenGL C/C ++ gốc (API có sẵn cho các ứng dụng thông qua LIBGLES_V1CM.SO, LIBGLES_V2.SO hoặc LIBEGL.SO) phải báo cáo hỗ trợ cho OpenGL ES 1.0 và OpenGL ES 2.0.
 • Việc triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho OpenGL ES 3.0 hoặc 3.1 phải hỗ trợ API được quản lý tương ứng và bao gồm hỗ trợ cho API C/C ++ gốc. Trên các triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho OpenGL ES 3.0 hoặc 3.1, libglesv2.so phải xuất các ký hiệu chức năng tương ứng ngoài các ký hiệu chức năng OpenGL ES 2.0.

Ngoài OpenGL ES 3.1, Android cung cấp gói mở rộng với các giao diện Java [ Tài nguyên, 81 ] và hỗ trợ gốc cho chức năng đồ họa nâng cao như Tessellation và định dạng nén kết cấu ASTC. Việc triển khai thiết bị Android có thể hỗ trợ gói tiện ích mở rộng này và chỉ nếu được triển khai đầy đủ, hãy xác định hỗ trợ thông qua cờ Android.hardware.opengles.aep.

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị có thể thực hiện bất kỳ tiện ích mở rộng OpenGL mong muốn nào. Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị phải báo cáo thông qua các API được quản lý OpenGL ES và tất cả các chuỗi mở rộng mà chúng hỗ trợ và ngược lại không được báo cáo các chuỗi mở rộng mà họ không hỗ trợ.

Lưu ý rằng Android bao gồm hỗ trợ cho các ứng dụng để chỉ định tùy chọn rằng chúng yêu cầu các định dạng nén kết cấu OpenGL cụ thể. Các định dạng này thường là dành riêng cho nhà cung cấp. Việc triển khai thiết bị không được Android yêu cầu để thực hiện bất kỳ định dạng nén kết cấu cụ thể nào. Tuy nhiên, họ nên báo cáo chính xác bất kỳ định dạng nén kết cấu nào mà họ hỗ trợ, thông qua phương thức getString () trong API OpenGL.

Android bao gồm một cơ chế để các ứng dụng tuyên bố rằng họ muốn kích hoạt gia tốc phần cứng cho đồ họa 2D tại ứng dụng, hoạt động, cửa sổ hoặc xem cấp độ thông qua việc sử dụng thẻ kê khai Android: HardWareaccelerated hoặc trực tiếp API gọi [ Tài nguyên, 82 ].

Việc triển khai thiết bị phải cho phép tăng tốc phần cứng theo mặc định và phải vô hiệu hóa tăng tốc phần cứng nếu nhà phát triển yêu cầu bằng cách cài đặt Android: hardWareAccelerated = "Sai hoặc tắt tăng tốc phần cứng thông qua API xem Android.

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị phải thể hiện hành vi phù hợp với tài liệu SDK Android về gia tốc phần cứng [ Tài nguyên, 82 ].

Android bao gồm một đối tượng TextureView cho phép các nhà phát triển tích hợp trực tiếp kết cấu OpenGL ES tăng tốc phần cứng như là các mục tiêu hiển thị trong hệ thống phân cấp UI. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ API TextureView và phải thể hiện hành vi nhất quán với việc triển khai Android ngược dòng.

Android bao gồm hỗ trợ cho eGL_Android_Recordable, một thuộc tính EGLConfig cho biết liệu EGLConfig có hỗ trợ kết xuất cho AnativeWindow ghi lại hình ảnh vào video hay không. Việc triển khai thiết bị phải hỗ trợ tiện ích mở rộng EGL_ANDROID_RECORDable [ Tài nguyên, 83 ].

7.1.5. Chế độ tương thích ứng dụng cũ

Android chỉ định chế độ tương thích của người Viking, trong đó khung hoạt động theo chế độ kích thước màn hình 'bình thường' (chiều rộng 320dp)) vì lợi ích của các ứng dụng kế thừa không được phát triển cho các phiên bản cũ của Android có tính độc lập kích thước màn hình trước.

 • Android Ô tô không hỗ trợ chế độ tương thích kế thừa.
 • Tất cả các triển khai thiết bị khác phải bao gồm hỗ trợ cho chế độ tương thích ứng dụng kế thừa như được triển khai bởi mã nguồn mở Android ngược dòng. Nghĩa là, việc triển khai thiết bị không được thay đổi các kích hoạt hoặc ngưỡng mà chế độ tương thích được kích hoạt và không được thay đổi hành vi của chế độ tương thích.

7.1.6. Công nghệ màn hình

Nền tảng Android bao gồm API cho phép các ứng dụng hiển thị đồ họa phong phú cho màn hình. Các thiết bị phải hỗ trợ tất cả các API này theo định nghĩa của SDK Android trừ khi được phép cụ thể trong tài liệu này.

 • Các thiết bị phải hỗ trợ hiển thị có khả năng hiển thị đồ họa màu 16 bit và sẽ hỗ trợ hiển thị có khả năng đồ họa màu 24 bit.
 • Các thiết bị phải hỗ trợ hiển thị có khả năng kết xuất hình ảnh động.
 • Công nghệ hiển thị được sử dụng phải có tỷ lệ khung hình pixel (PAR) trong khoảng 0,9 đến 1,15. Đó là, tỷ lệ khung hình pixel phải ở gần vuông (1.0) với dung sai 10 ~ 15%.

7.1.7. Màn hình phụ

Android bao gồm hỗ trợ cho màn hình thứ cấp để cho phép các khả năng chia sẻ phương tiện và API nhà phát triển để truy cập vào màn hình bên ngoài. Nếu một thiết bị hỗ trợ màn hình bên ngoài thông qua kết nối có dây, không dây hoặc kết nối hiển thị bổ sung được nhúng thì việc triển khai thiết bị phải triển khai API Trình quản lý hiển thị như được mô tả trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 84 ].

7.2. Thiết bị đầu vào

Các thiết bị phải hỗ trợ màn hình cảm ứng hoặc đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong 7.2.2 để điều hướng không cảm ứng.

7.2.1. Bàn phím

Android Watch và triển khai ô tô Android có thể triển khai bàn phím mềm. Tất cả các triển khai thiết bị khác phải triển khai bàn phím mềm và:

Triển khai thiết bị:

 • Phải bao gồm hỗ trợ cho Khung quản lý đầu vào (cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tạo ra các trình chỉnh sửa phương thức đầu vào.
 • Phải cung cấp ít nhất một triển khai bàn phím mềm (bất kể có bàn phím cứng) ngoại trừ các thiết bị đồng hồ Android nơi kích thước màn hình làm cho nó ít hợp lý hơn khi có bàn phím mềm.
 • Có thể bao gồm việc triển khai bàn phím mềm bổ sung.
 • Có thể bao gồm một bàn phím phần cứng.
 • Không được bao gồm một bàn phím phần cứng không khớp với một trong các định dạng được chỉ định trong Android.Content.Res.Configuration.Keyboard [ Tài nguyên, 85 ] (QWERTY hoặc 12 KEY).

7.2.2. Điều hướng không chạm

Các thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ D-PAD.

Triển khai thiết bị:

 • Có thể bỏ qua một tùy chọn điều hướng không chạm (Trackball, D-Pad hoặc Wheel) nếu việc triển khai thiết bị không phải là thiết bị truyền hình Android.
 • Phải báo cáo giá trị chính xác cho android.content.res.configuration.navulation [ Tài nguyên, 85 ].
 • Phải cung cấp một cơ chế giao diện người dùng thay thế hợp lý để lựa chọn và chỉnh sửa văn bản, tương thích với các công cụ quản lý đầu vào. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng bao gồm một cơ chế lựa chọn phù hợp để sử dụng với các thiết bị thiếu đầu vào điều hướng không chạm.

7.2.3. Phím điều hướng

Yêu cầu về tính khả dụng và khả năng hiển thị của các chức năng nhà, Recents và Back khác nhau giữa các loại thiết bị như được mô tả trong phần này.

Các chức năng gia đình, recents và trở lại (được ánh xạ tới các sự kiện chính keycode_home, keycode_app_switch, keycode_back, tương ứng) rất cần thiết cho mô hình điều hướng Android và do đó: do đó: do đó: do đó:

 • Việc triển khai thiết bị cầm tay Android phải cung cấp các chức năng nhà, Recents và Back.
 • Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải cung cấp các chức năng nhà và trở lại.
 • Việc triển khai thiết bị theo dõi Android phải có sẵn chức năng nhà cho người dùng và chức năng trở lại ngoại trừ khi nó ở trong UI_Mode_Type_Watch.
 • Việc triển khai ô tô Android phải cung cấp chức năng nhà và có thể cung cấp lại và các chức năng gần đây.
 • Tất cả các loại triển khai thiết bị khác phải cung cấp các chức năng nhà và trở lại.

Các chức năng này có thể được triển khai thông qua các nút vật lý chuyên dụng (như nút cảm ứng cơ học hoặc điện dung) hoặc có thể được triển khai bằng cách sử dụng các khóa phần mềm chuyên dụng trên một phần riêng biệt của màn hình, cử chỉ, bảng cảm ứng, v.v. Android hỗ trợ cả hai lần triển khai. Tất cả các chức năng này phải có thể truy cập được với một hành động duy nhất (ví dụ: Tap, nhấp đúp hoặc cử chỉ) khi hiển thị.

Chức năng Recents, nếu được cung cấp, phải có một nút hoặc biểu tượng có thể nhìn thấy trừ khi được ẩn cùng với các hàm điều hướng khác trong chế độ toàn màn hình. Điều này không áp dụng cho các thiết bị nâng cấp từ các phiên bản Android trước đó có các nút vật lý để điều hướng và không có khóa Recents.

Các chức năng về nhà và lưng, nếu được cung cấp, mỗi người phải có một nút hoặc biểu tượng hiển thị trừ khi được ẩn cùng với các chức năng điều hướng khác ở chế độ màn hình toàn bộ hoặc khi UIMode UI_Mode_Type_mask được đặt thành UI_Mode_Type_Watch.

Chức năng menu không được dùng để ủng hộ thanh hành động kể từ Android 4.0. Do đó, việc triển khai thiết bị mới vận chuyển với Android 6.0 và sau đó không được triển khai nút vật lý chuyên dụng cho chức năng menu. Việc triển khai thiết bị cũ không nên triển khai nút vật lý chuyên dụng cho chức năng menu, nhưng nếu nút menu vật lý được triển khai và thiết bị đang chạy các ứng dụng với TargetSDKVersion> 10, việc triển khai thiết bị:

 • Phải hiển thị nút tràn hành động trên thanh hành động khi có thể nhìn thấy và bật lên menu Overflow Action không trống. Đối với việc triển khai thiết bị được ra mắt trước Android 4.4 nhưng nâng cấp lên Android 6.0, điều này được khuyến nghị.
 • Không được sửa đổi vị trí của cửa sổ bật lên tràn hành động được hiển thị bằng cách chọn nút tràn trong thanh hành động.
 • Có thể hiển thị cửa sổ bật lên tràn hành động ở vị trí sửa đổi trên màn hình khi nó được hiển thị bằng cách chọn nút Menu Vật lý.

Để tương thích ngược, việc triển khai thiết bị phải cung cấp chức năng menu cho các ứng dụng khi TargetSdkVersion nhỏ hơn 10, bằng nút vật lý, khóa phần mềm hoặc cử chỉ. Chức năng menu này nên được trình bày trừ khi được ẩn cùng với các chức năng điều hướng khác.

Việc triển khai thiết bị Android với sự hỗ trợ của hành động hỗ trợ [ tài nguyên, 30 ] phải thực hiện điều này với một hành động duy nhất (ví dụ Nhấn vào nút Home hoặc phím phần mềm dưới dạng hành động duy nhất.

Việc triển khai thiết bị có thể sử dụng một phần riêng biệt của màn hình để hiển thị các phím điều hướng, nhưng nếu vậy, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Các khóa điều hướng thực hiện thiết bị phải sử dụng một phần riêng biệt của màn hình, không có sẵn cho các ứng dụng và không được che khuất hoặc can thiệp vào phần màn hình có sẵn cho các ứng dụng.
 • Việc triển khai thiết bị phải cung cấp một phần của màn hình cho các ứng dụng đáp ứng các yêu cầu được xác định trong Phần 7.1.1 .
 • Việc triển khai thiết bị phải hiển thị các phím điều hướng khi các ứng dụng không chỉ định chế độ UI hệ thống hoặc chỉ định System_UI_FLAG_VISIBLE.
 • Việc triển khai thiết bị phải trình bày các khóa điều hướng trong chế độ không phát triển thấp (ví dụ: làm mờ) khi các ứng dụng chỉ định System_UI_FLAG_LOW_PROFILE.
 • Việc triển khai thiết bị phải ẩn các khóa điều hướng khi các ứng dụng chỉ định System_UI_FLAG_HIDE_NAVIGH.

7.2.4. Đầu vào màn hình cảm ứng

Các thiết bị cầm tay Android và thiết bị đồng hồ phải hỗ trợ đầu vào màn hình cảm ứng.

Việc triển khai thiết bị nên có một hệ thống đầu vào con trỏ nào đó (giống như chuột hoặc cảm ứng). Tuy nhiên, nếu việc triển khai thiết bị không hỗ trợ hệ thống đầu vào con trỏ, thì nó không được báo cáo Android.hardware.TouchScreen hoặc Android.hardware.Faketouch Tính năng Hằng số. Việc triển khai thiết bị bao gồm hệ thống đầu vào con trỏ:

 • Nên hỗ trợ các con trỏ được theo dõi độc lập hoàn toàn, nếu hệ thống đầu vào của thiết bị hỗ trợ nhiều con trỏ.
 • Phải báo cáo giá trị của Android.Content.Res.Configuration.TouchScreen [ Tài nguyên, 85 ] tương ứng với loại màn hình cảm ứng cụ thể trên thiết bị.

Android bao gồm hỗ trợ cho một loạt các màn hình cảm ứng, miếng đệm cảm ứng và các thiết bị đầu vào cảm ứng giả. Việc triển khai thiết bị dựa trên màn hình cảm ứng được liên kết với màn hình [ tài nguyên, 86 ] sao cho người dùng có ấn tượng về việc thao tác trực tiếp các mục trên màn hình. Vì người dùng đang trực tiếp chạm vào màn hình, hệ thống không yêu cầu bất kỳ khả năng chi trả bổ sung nào để chỉ ra các đối tượng bị thao túng. Ngược lại, giao diện cảm ứng giả cung cấp một hệ thống đầu vào của người dùng xấp xỉ một tập hợp con của các khả năng màn hình cảm ứng. Ví dụ: một con chuột hoặc điều khiển từ xa điều khiển con trỏ trên màn hình xấp xỉ cảm ứng, nhưng yêu cầu người dùng phải điểm đầu tiên hoặc tập trung sau đó nhấp vào. Vô số các thiết bị đầu vào như chuột, trackpad, chuột không khí dựa trên con quay, con quay quay, cần điều khiển và trackpad nhiều chạm có thể hỗ trợ các tương tác cảm ứng giả. Android bao gồm tính năng hằng số android.hardware.faketouch, tương ứng với thiết bị đầu vào không có độ chính xác cao (dựa trên con trỏ) như chuột hoặc trackpad có thể mô phỏng đầy đủ đầu vào dựa trên cảm ứng (bao gồm hỗ trợ cử chỉ cơ bản) và chỉ ra rằng thiết bị hỗ trợ một tập hợp con được mô phỏng của chức năng màn hình cảm ứng. Việc triển khai thiết bị tuyên bố tính năng Fake Touch phải đáp ứng các yêu cầu cảm ứng giả trong Phần 7.2.5 .

Việc triển khai thiết bị phải báo cáo tính năng chính xác tương ứng với loại đầu vào được sử dụng. Việc triển khai thiết bị bao gồm màn hình cảm ứng (một lần chạm hoặc tốt hơn) phải báo cáo tính năng nền tảng không đổi Android.hardware.TouchScreen. Việc triển khai thiết bị báo cáo tính năng nền tảng Hằng số Android.hardware.TouchScreen cũng phải báo cáo tính năng nền tảng Hằng số Android.Hardware.Faketouch. Việc triển khai thiết bị không bao gồm màn hình cảm ứng (và chỉ dựa vào thiết bị con trỏ) không được báo cáo bất kỳ tính năng màn hình cảm ứng nào và chỉ phải báo cáo Android.hardware.Faketouch nếu chúng đáp ứng các yêu cầu cảm ứng giả trong Phần 7.2.5 .

7.2.5. Đầu vào cảm ứng giả

Việc triển khai thiết bị khai báo hỗ trợ cho android.hardware.faketouch:

 • Phải báo cáo vị trí màn hình X và Y tuyệt đối của vị trí con trỏ và hiển thị một con trỏ trực quan trên màn hình [ Tài nguyên, 87 ].
 • Phải báo cáo sự kiện cảm ứng với mã hành động chỉ định thay đổi trạng thái xảy ra trên con trỏ đi xuống hoặc lên trên màn hình [ Tài nguyên, 87 ].
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống và lên trên một đối tượng trên màn hình, cho phép người dùng mô phỏng TAP trên một đối tượng trên màn hình.
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống, con trỏ lên, con trỏ xuống sau đó con trỏ lên cùng một vị trí trên một đối tượng trên màn hình trong ngưỡng thời gian, cho phép người dùng mô phỏng công cụ chạm kép trên một đối tượng trên màn hình [ Tài nguyên, 87 ].
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống một điểm tùy ý trên màn hình, con trỏ di chuyển đến bất kỳ điểm tùy ý nào khác trên màn hình, theo sau là một con trỏ lên, cho phép người dùng mô phỏng lực kéo cảm ứng.
 • Phải hỗ trợ con trỏ xuống sau đó cho phép người dùng nhanh chóng di chuyển đối tượng đến một vị trí khác trên màn hình và sau đó trỏ lên màn hình, cho phép người dùng lật một đối tượng trên màn hình.

Các thiết bị khai báo hỗ trợ cho android.hardware.faketouch.multitouch.distince phải đáp ứng các yêu cầu đối với faketouch ở trên, và cũng phải hỗ trợ theo dõi riêng biệt hai hoặc nhiều đầu vào con trỏ độc lập.

7.2.6. Hỗ trợ bộ điều khiển trò chơi

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ ánh xạ nút cho các bộ điều khiển trò chơi như được liệt kê dưới đây. Việc triển khai Android ngược dòng bao gồm việc triển khai cho các bộ điều khiển trò chơi đáp ứng yêu cầu này.

7.2.6.1. Ánh xạ nút

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android phải hỗ trợ các ánh xạ chính sau:

Cái nút Ẩn sử dụng 2 Nút Android
A 1 0x09 0x0001 Keycode_button_a (96)
B 1 0x09 0x0002 Keycode_button_b (97)
X 1 0x09 0x0004 Keycode_button_x (99)
Y 1 0x09 0x0005 Keycode_button_y (100)
D-pad lên 1
D-pad xuống 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad trái 1
D-pad phải 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Nút vai trái 1 0x09 0x0007 Keycode_button_l1 (102)
Nút vai phải 1 0x09 0x0008 Keycode_button_r1 (103)
Nhấp vào gậy trái 1 0x09 0x000E Keycode_button_thumbl (106)
Nhấp vào Stick Bấm 1 0x09 0x000f Keycode_button_thumbr (107)
Nhà 1 0x0C 0x0223 Keycode_home (3)
Quay lại 1 0x0C 0x0224 Keycode_back (4)

1 [ Tài nguyên, 88 ]

2 Các cách sử dụng HID ở trên phải được khai báo trong PAD CA (0x01 0x0005).

3 Việc sử dụng này phải có mức tối thiểu logic là 0, tối đa logic là 7, tối thiểu vật lý là 0, tối đa vật lý là 315, đơn vị tính bằng độ và kích thước báo cáo là 4. Giá trị logic được xác định là xoay theo chiều kim đồng hồ cách xa trục thẳng đứng; Ví dụ, giá trị logic là 0 biểu thị không xoay và nút tăng được nhấn, trong khi giá trị logic là 1 biểu thị một vòng quay 45 độ và cả các phím lên và bên trái được nhấn.

4 [ Tài nguyên, 87 ]

Kiểm soát tương tự 1 Ẩn sử dụng Nút Android
Bấm nút trái 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Đúng ngòi nổ 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Cần điều khiển bên trái 0x01 0x0030
0x01 0x0031
AXIS_X
AXIS_Y
Cần điều khiển bên phải 0x01 0x0032
0x01 0x0035
AXIS_Z
AXIS_RZ

1 [ Tài nguyên, 87 ]

7.2.7. Điều khiển từ xa

Việc triển khai thiết bị truyền hình Android sẽ cung cấp một điều khiển từ xa để cho phép người dùng truy cập giao diện TV. Điều khiển từ xa có thể là một điều khiển từ xa vật lý hoặc có thể là một điều khiển từ xa dựa trên phần mềm có thể truy cập từ điện thoại hoặc máy tính bảng di động. Điều khiển từ xa phải đáp ứng các yêu cầu được xác định dưới đây.

 • Tìm kiếm khả năng chi trả . Việc triển khai thiết bị phải bắn keycode_search (hoặc keycode_assist nếu thiết bị hỗ trợ trợ lý) khi người dùng gọi tìm kiếm giọng nói trên điều khiển từ xa dựa trên vật lý hoặc phần mềm.
 • Dẫn đường . Tất cả các điều khiển từ xa truyền hình Android phải bao gồm các nút trở lại, nhà và chọn các nút và hỗ trợ cho các sự kiện D-PAD [ Tài nguyên, 88 ].

7.3. Cảm biến

Android bao gồm API để truy cập vào nhiều loại cảm biến. Việc triển khai các thiết bị thường có thể bỏ qua các cảm biến này, như được quy định trong các tiểu mục sau. Nếu một thiết bị bao gồm một loại cảm biến cụ thể có API tương ứng cho các nhà phát triển bên thứ ba, việc triển khai thiết bị phải triển khai API đó như được mô tả trong tài liệu SDK Android và tài liệu nguồn mở Android về cảm biến [ Tài nguyên, 89 ]. Ví dụ: triển khai thiết bị:

 • Phải báo cáo chính xác sự hiện diện hoặc vắng mặt của các cảm biến trên lớp Android.Content.PM.Packagemanager [ Tài nguyên, 70] .
 • Phải trả về một danh sách chính xác các cảm biến được hỗ trợ thông qua SensorManager.getSensorList () và các phương thức tương tự.
 • Phải hoạt động hợp lý cho tất cả các API cảm biến khác (ví dụ: bằng cách trả về đúng hoặc sai khi thích hợp khi các ứng dụng cố gắng đăng ký người nghe, không gọi người nghe cảm biến khi không có cảm biến tương ứng;, v.v.).
 • Phải báo cáo tất cả các phép đo cảm biến bằng cách sử dụng hệ thống các đơn vị quốc tế (số liệu) có liên quan cho từng loại cảm biến như được định nghĩa trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 90 ].
 • Nên báo cáo thời gian sự kiện tính bằng các nano giây như được định nghĩa trong tài liệu SDK Android, đại diện cho thời gian sự kiện xảy ra và đồng bộ hóa với đồng hồ SystemClock.elapsedrealtimenano (). Các thiết bị Android hiện tại và mới được khuyến nghị mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu này để chúng có thể nâng cấp lên các bản phát hành nền tảng trong tương lai nơi điều này có thể trở thành một thành phần bắt buộc. Lỗi đồng bộ hóa phải dưới 100 mili giây [ tài nguyên, 91 ].
 • Phải báo cáo dữ liệu cảm biến với độ trễ tối đa 100 mili giây + 2 * sample_time cho trường hợp cảm biến được truyền phát với độ trễ cần thiết tối thiểu là 5 ms + 2 * sample_time khi bộ xử lý ứng dụng được hoạt động. Sự chậm trễ này không bao gồm bất kỳ sự chậm trễ lọc.
 • Phải báo cáo mẫu cảm biến đầu tiên trong vòng 400 mili giây + 2 * sample_time của cảm biến được kích hoạt. Có thể chấp nhận cho mẫu này có độ chính xác là 0.

Danh sách trên không toàn diện; Hành vi được ghi nhận của SDK Android và tài liệu nguồn mở Android về các cảm biến [ Tài nguyên, 89 ] sẽ được coi là có thẩm quyền.

Một số loại cảm biến là tổng hợp, có nghĩa là chúng có thể được lấy từ dữ liệu được cung cấp bởi một hoặc nhiều cảm biến khác. . Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm một cảm biến tổng hợp, nó phải triển khai cảm biến như được mô tả trong tài liệu nguồn mở Android trên các cảm biến tổng hợp [ Tài nguyên, 92 ].

Some Android sensors support a “continuous” trigger mode, which returns data continuously [ Resources, 93 ]. For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor, device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive sự kiện.

Note that the device implementations MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

Finally, when several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

7.3.1. Gia tốc kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. Android Handheld devices and Android Watch devices are STRONGLY RECOMMENDED to include this sensor. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor [ Resources, 94 ].
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 90 ].
 • MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity (4g) or more on any axis.
 • MUST have a resolution of at least 12-bits and SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, TYPE_TILT_DETECTOR, TYPE_STEP_DETECTOR, TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor. If any of these sensors are implemented, the sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW and SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.
 • If a gyroscope sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if a gyroscope sensor and a magnetometer sensor is also included.

7.3.2. Từ kế

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (compass). If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor and SHOULD also implement TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs [ Resources, 90 ].
 • MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT and SHOULD have a resolution equal or denser than 0.2 µ.
 • SHOULD be temperature compensated.
 • MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • SHOULD have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 0.5 µT.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a gyroscope sensor is also included.
 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor if an accelerometer sensor is also implemented. However if implemented, it MUST consume less than 10 mW and SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of“assisted GPS” technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Con quay hồi chuyển

Device implementations SHOULD include a gyroscope (angular change sensor). Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor and SHOULD also implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 1,000 degrees per second.
 • MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz for Android Watch devices as such devices have a stricter power constraint and 100 Hz for all other device types.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • MUST have a resolution of 12-bits or more and SHOULD have a resolution of 16-bits or more.
 • MUST be temperature compensated.
 • MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor, if an accelerometer sensor and a magnetometer sensor is also included.
 • If an accelerometer sensor is included, MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors and SHOULD implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

7.3.5. Áp kế

Device implementations SHOULD include a barometer (ambient air pressure sensor). If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude.
 • MUST be temperature compensated.

7.3.6. Nhiệt kế

Device implementations MAY include an ambient thermometer (temperature sensor). If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE and it MUST measure the ambient (room) temperature in degrees Celsius.

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a CPU temperature sensor. If present, it MUST be defined as SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, it MUST measure the temperature of the device CPU, and it MUST NOT measure any other temperature. Note the SENSOR_TYPE_TEMPERATURE sensor type was deprecated in Android 4.0.

7.3.7. quang kế

Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Cảm biến tiệm cận

Device implementations MAY include a proximity sensor. Devices that can make a voice call and indicate any value other than PHONE_TYPE_NONE in getPhoneType SHOULD include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it:

 • MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • MUST have 1-bit of accuracy or more.

7.3.9. Cảm biến độ trung thực cao

Device implementations supporting a set of higher quality sensors that can meet all the requirements listed in this section MUST identify the support through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

A device declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors MUST support all of the following sensor types meeting the quality requirements as below:

 • SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER
  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g
  • MUST have a measurement resolution of at least 1024 LSB/G
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower
  • MUST have a maxmium measurement frequency of 200 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 400uG/√Hz
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE
  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower
  • MUST have a maxmium measurement frequency of 200 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz
 • SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GYROSCOPE
 • SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD
  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 uT
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower
  • MUST have a maxmium measurement frequency of 50 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT
 • SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events
 • SENSOR_TYPE_PRESSURE
  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW
 • TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving
 • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW
 • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving
 • SENSOR_TILT_DETECTOR
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving

Also such a device MUST meet the following sensor subsystem requirements:

 • The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope sensor and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other.
 • The Gyroscope sensor event timestamps MUST be on the same time base as the camera subsystem and within 1 millisconds of error.
 • The latency of delivery of samples to the HAL SHOULD be below 5 milliseconds from the instant the data is available on the physical sensor hardware.
 • The power consumption MUST not be higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:
  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain - the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

The following sensor types MAY also be supported on a device implementation declaring android.hardware.sensor.hifi_sensors, but if these sensor types are present they MUST meet the following minimum buffering capability requirement:

 • SENSOR_TYPE_PROXIMITY: 100 sensor events

7.3.10. Cảm biến dấu vân tay

Device implementations with a secure lock screen SHOULD include a fingerprint sensor. If a device implementation includes a fingerprint sensor and has a corresponding API for third-party developers, it:

 • MUST declare support for the android.hardware.fingerprint feature.
 • MUST fully implement the corresponding API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 95 ].
 • MUST have a false acceptance rate not higher than 0.002%.
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device
 • Is STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the fingerprint sensor is touched until the screen is unlocked, for one enrolled finger.
 • MUST rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for fingerprint verification.
 • MUST have a hardware-backed keystore implementation, and perform the fingerprint matching in a Trusted Execution Environment (TEE) or on a chip with a secure channel to the TEE.
 • MUST have all identifiable fingerprint data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the Trusted Execution Environment (TEE) as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site [ Resources, 96 ].
 • MUST prevent adding a fingerprint without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; the Android Open Source Project implementation provides the mechanism in the framework to do so.
 • MUST NOT enable 3rd-party applications to distinguish between individual fingerprints.
 • MUST honor the DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT flag.
 • MUST, when upgraded from a version earlier than Android 6.0, have the fingerprint data securely migrated to meet the above requirements or removed.
 • SHOULD use the Android Fingerprint icon provided in the Android Open Source Project.

7.4. Kết nối dữ liệu

7.4.1. Điện thoại

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the android.hardware.telephony feature or any subfeatures, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Android Television device implementations MUST include Wi-Fi support.

Android Television device implementations MUST include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) and other types of Android device implementation SHOULD include support for one or more forms of 802.11. If a device implementation does include support for 802.11 and exposes the functionality to a third-party application, it MUST implement the corresponding Android API and:

 • MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi.
 • MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 97 ].
 • MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including:
  • Even when the screen is not in an active state.
  • For Android Television device implementations, even when in standby power states.

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wi-Fi Direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 98 ]. If a device implementation includes support for Wi-Fi Direct, then it:

 • MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct.
 • MUST support regular Wi-Fi operation.
 • SHOULD support concurrent Wi-Fi and Wi-Fi Direct operation.

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS).

Android Television device implementations MUST include support for Wi-Fi Tunneled Direct Link Setup (TDLS) and other types of Android device implementations SHOULD include support for Wi-Fi TDLS as described in the Android SDK Documentation [ Resources, 99 ]. If a device implementation does include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, the device:

 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.

7.4.3. Bluetooth

Android Watch and Automotive implementations MUST support Bluetooth. Android Television implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy [ Resources, 100 ]. Device implementations that include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy MUST declare the relevant platform features (android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVCP, OBEX, etc. as appropriate for the device. Android Television device implementations MUST support Bluetooth and Bluetooth LE.

Device implementations including support for Bluetooth Low Energy:

 • MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le.
 • MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and [ Resources, 100 ].
 • are STRONGLY RECOMMENDED to implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy.
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API [ Resources, 101 ], and MUST report the correct value of where the filtering logic is implemented whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() method.
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapater.isOffloadedScanBatchingSupported() method.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots, but if not supported, MUST report 'false' whenever queried via the android.bluetooth.BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() method.

7.4.4. Truyền thông trường gần

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware and plans to make it available to third-party apps, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 70 ].
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS X 6319-4)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. Các tiêu chuẩn này là tùy chọn trong phiên bản này nhưng sẽ được yêu cầu trong các phiên bản sau. Các thiết bị hiện tại và mới chạy phiên bản Android này được khuyến khích đáp ứng các yêu cầu này ngay bây giờ để có thể nâng cấp lên các bản phát hành nền tảng trong tương lai.
   • NfcV (ISO 15693)
  • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode [ Resources, 102 ] products.
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.2 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 103 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 104 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 105 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default and MUST be able to send and receive using Android Beam, even when another proprietary NFC P2p mode is turned on.
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations MUST support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the “Connection Handover version 1.2” [ Resources, 106 ] and “Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0” [ Resources, 107 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation MUST implement the handover LLCP service with service name “urn:nfc:sn:handover” for exchanging the handover request/select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer. For legacy reasons (to remain compatible with Android 4.1 devices), the implementation SHOULD still accept SNEP GET requests for exchanging the handover request/select records over NFC. However an implementation itself SHOULD NOT send SNEP GET requests for performing connection handover.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

(Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode. If a device implementation does include an NFC controller chipset capable of HCE and Application ID (AID) routing, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK [ Resources, 108 ].

Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

 • MIFARE cổ điển
 • MIFARE Siêu Nhẹ
 • NDEF on MIFARE Classic

Note that Android includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

 • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 70 ]. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.
 • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section.

If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 70 ], and MUST implement the Android NFC API as a không ra đâu.

As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

7.4.5. Khả năng mạng tối thiểu

Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, Bluetooth PAN, etc.

Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi).

Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

Devices MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets. The required level of IPv6 support depends on the network type, as follows:

 • Devices that support Wi-Fi networks MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.
 • Devices that support Ethernet networks MUST support dual-stack operation on Ethernet.
 • Devices that support cellular data SHOULD support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular data.
 • When a device is simultaneously connected to more than one network (eg, Wi-Fi and cellular data), it MUST simultaneously meet these requirements on each network to which it is connected.

IPv6 MUST be enabled by default.

In order to ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, unicast IPv6 packets sent to the device MUST NOT be dropped, even when the screen is not in an active state. Redundant multicast IPv6 packets, such as repeated identical Router Advertisements, MAY be rate-limited in hardware or firmware if doing so is necessary to save power. In such cases, rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.

IPv6 connectivity MUST be maintained in doze mode.

7.4.6. Cài đặt đồng bộ hóa

Device implementations MUST have the master auto-sync setting on by default so that the method getMasterSyncAutomatically() returns “true” [ Resources, 109 ].

7.5. Máy ảnh

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

If a device implementation includes at least one camera, it SHOULD be possible for an application to simultaneously allocate 3 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device.

7.5.1. Camera phía sau

Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes at least one rear-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any.
 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback.

7.5.2. Mặt trước của máy ảnh

Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes at least one front-facing camera, it:

 • MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front.
 • MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. The camera API in Android has specific support for front-facing cameras and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .
 • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
  • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
  • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()[ Resources, 110 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
  • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
 • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.
 • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.

7.5.3. Camera ngoài

Device implementations with USB host mode MAY include support for an external camera that connects to the USB port. If a device includes support for an external camera, it:

 • MUST declare the platform feature android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any.
 • MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher).
 • MAY support multiple cameras.

Video compression (such as MJPEG) support is RECOMMENDED to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams). Camera-based video encoding MAY be supported. If so, a simultaneous unencoded/ MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Hành vi API máy ảnh

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera, is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras:

 • If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 • If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
 • For android.hardware.Camera, device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • For android.hardware.camera2, device implementations must support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API.

Device implementations MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation [ Resources, 111 ], regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters. That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 112 ].

Because not all device implementations can fully support all the features of the android.hardware.camera2 API, device implementations MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK [ Resources, 113 ] and report the appropriate framework feature flags [ Resources, 114 ].

Device implementations MUST also declare its Individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags [ Resources, 114 ]; a device must define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

7.5.5. Định hướng máy ảnh

Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Bộ nhớ và lưu trữ

7.6.1. Bộ nhớ và lưu trữ tối thiểu

Android Television devices MUST have at least 5GB of non-volatile storage available for application private data.

The memory available to the kernel and userspace on device implementations MUST be at least equal or larger than the minimum values specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and density definitions.)

Density and screen size 32-bit device 64-bit device
Android Watch devices (due to smaller screens) 416MB Không áp dụng
 • 280dpi or lower on small/normal screens
 • mdpi or lower on large screens
 • ldpi or lower on extra large screens
424MB 704 MB
 • xhdpi or higher on small/normal screens
 • hdpi or higher on large screens
 • mdpi or higher on extra large screens
512 MB 832MB
 • 400dpi or higher on small/normal screens
 • xhdpi or higher on large screens
 • tvdpi or higher on extra large screens
896MB 1280MB
 • 560dpi or higher on small/normal screens
 • 400dpi or higher on large screens
 • xhdpi or higher on extra large screens
1344MB 1824MB

The minimum memory values MUST be in addition to any memory space already dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations with less than 512MB of memory available to the kernel and userspace, unless an Android Watch, MUST return the value "true" for ActivityManager.isLowRamDevice().

Android Television devices MUST have at least 5GB and other device implementations MUST have at least 1.5GB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 5GB for Android Television devices and at least 1.5GB for other device implementations. Device implementations that run Android are STRONGLY RECOMMENDED to have at least 3GB of non-volatile storage for application private data so they will be able to upgrade to the future platform releases.

The Android APIs include a Download Manager that applications MAY use to download data files [ Resources, 115 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache" location.

7.6.2. Bộ nhớ chia sẻ ứng dụng

Device implementations MUST offer shared storage for applications also often referred as “shared external storage”.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, “out of the box”. If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard, then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot. If this slot is used to satisfy the shared storage requirement, the device implementation:

 • MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no SD card.
 • MUST include a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger OR show on the box and other material available at time of purchase that the SD card has to be separately purchased.
 • MUST mount the SD card by default.

Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps as included in the upstream Android Open Source Project; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. If a device implementation uses internal (non-removable) storage to satisfy the shared storage requirement, while that storage MAY share space with the application private data, it MUST be at least 1GB in size and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere).

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) MUST allow only pre-installed & privileged Android applications with the WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the secondary external storage, except when writing to their package-specific directories or within the URI returned by firing the ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE intent.

However, device implementations SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore.

Regardless of the form of shared storage used, if the device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer. Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement. If the device implementation supports Media Transfer Protocol, it:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 116 ].
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Bộ nhớ có thể chấp nhận

Device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to implement adoptable storage if the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover [ Resources, 117 ].

Device implementations such as a television, MAY enable adoption through USB ports as the device is expected to be static and not mobile. But for other device implementations that are mobile in nature, it is STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

7.7. USB

Device implementations SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.

If a device implementation includes a USB port supporting peripheral mode:

 • The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type -C USB port.
 • The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • The port SHOULD either be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • It SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation, and if it is an Android Handheld device it MUST implement the AOA API. Device implementations implementing the AOA specification:
  • MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 118 ].
  • MUST support establishing an AOA protocol based communication on first time connection with a USB host machine that acts as an accessory, without the need for the user to change the default USB mode.
  • MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 119 ].
  • And also the USB mass storage class, MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • It SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 120 ]. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • the Type-C resistor standard.
 • The value of iSerialNumber in USB standard device descriptor MUST be equal to the value of android.os.Build.SERIAL.

If a device implementation includes a USB port supporting host mode, it:

 • SHOULD use a type-C USB port, if the device implementation supports USB 3.1.
 • MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • MAY use a micro-AB USB port, but if so SHOULD ship with a cable or cables adapting the port to a standard type-A or type-C USB port.
 • is STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 119 ].
 • MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 121 ].
 • SHOULD support device charging while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the USB Type-C Cable and Connector Specification, Revision 1.2 [ ] for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 [ Resources, 120 ] for Micro-AB connectors.

7.8. Âm thanh

7.8.1. Cái mic cờ rô

Android Handheld, Watch, and Automotive implementations MUST include a microphone.

Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

 • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
 • MUST meet the audio recording requirements in section 5.4
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3

7.8.2. Đầu ra âm thanh

Android Watch devices MAY include an audio output.

Device implementations including a speaker or with an audio/multimedia output port for an audio output peripheral as a headset or an external speaker:

 • MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3

Conversely, if a device implementation does not include a speaker or audio output port, it MUST NOT report the android.hardware.audio output feature, and MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

Android Watch device implementation MAY but SHOULD NOT have audio output, but other types of Android device implementations MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output.

7.8.2.1. Cổng âm thanh analog

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem [ Resources, 122 ], if a device implementation includes one or more analog audio ports, at least one of the audio port(s) SHOULD be a 4 conductor 3.5mm audio jack. If a device implementation has a 4 conductor 3.5mm audio jack, it:

 • MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone, and SHOULD support audio recording from stereo headsets with a microphone.
 • MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order, and SHOULD support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory, if the device implementation supports a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1.
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 Ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 Ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • SHOULD support the detection and mapping to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 Ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 Ohm speaker impedance.
 • MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.

7.8.3. Siêu âm gần

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band. Device implementations MUST correctly report the support of near-ultrasound audio capability via the AudioManager.getProperty API as follows:

 • If PROPERTY_SUPPORT_MIC_NEAR_ULTRASOUND is "true", then
  • The microphone's mean power response in the 18.5 kHz to 20 kHz band MUST be no more than 15 dB below the response at 2 kHz.
  • The microphone's unweighted signal-to-noise ratio (SNR) over 18.5 kHz to 20 kHz for a 19 kHz tone at -26 dBFS MUST be no lower than 50 dB.
 • If PROPERTY_SUPPORT_SPEAKER_NEAR_ULTRASOUND is "true", then the speaker's mean response in 18.5 kHz - 20 kHz MUST be no lower than 40 dB below the response at 2 kHz.

8. Hiệu suất và sức mạnh

Some minimum performance and power criteria are critical to the user experience and impact the baseline assumptions developers would have when developing an app. Android Watch devices SHOULD and other type of device implementations MUST meet the following criteria:

8.1. Tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng

Device implementations MUST provide a smooth user interface by ensuring a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations MUST meet the following requirements:

 • Consistent frame latency . Inconsistent frame latency or a delay to render frames MUST NOT happen more often than 5 frames in a second, and SHOULD be below 1 frames in a second.
 • User interface latency . Device implementations MUST ensure low latency user experience by scrolling a list of 10K list entries as defined by the Android Compatibility Test Suite (CTS) in less than 36 secs.
 • Chuyển đổi nhiệm vụ . When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched MUST take less than 1 second.

8.2. Hiệu suất truy cập I/O tệp

Device implementations MUST ensure internal storage file access performance consistency for read and write operations.

 • Sequential write . Device implementations MUST ensure a sequential write performance of at least 5MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write . Device implementations MUST ensure a random write performance of at least 0.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read . Device implementations MUST ensure a sequential read performance of at least 15MB/s for a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read . Device implementations MUST ensure a random read performance of at least 3.5MB/s for a 256MB file using 4KB write buffer.

8.3. Chế độ tiết kiệm năng lượng

All apps exempted from App Standby and/or Doze mode MUST be made visible to the end user. Further, the triggering, maintenance, wakeup algorithms and the use of Global system settings of these power-saving modes MUST not deviate from the Android Open Source Project.

8.4. Kế toán tiêu thụ điện năng

A more accurate accounting and reporting of the power consumption provides the app developer both the incentives and the tools to optimize the power usage pattern of the application. Therefore, device implementations:

 • MUST be able to track hardware component power usage and attribute that power usage to specific applications. Specifically, implementations:
  • MUST provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site [ Resources, 123 ].
  • MUST report all power consumption values in milliampere hours (mAh)
  • SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.
  • MUST report CPU power consumption per each process's UID. The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_cputime kernel module implementation.
 • MUST make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer [ Resources, 124 ].
 • MUST honor the android.intent.action.POWER_USAGE_SUMMARY intent and display a settings menu that shows this power usage [ Resources, 125 ].

9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 126 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow subsections.

9.1. Quyền

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 126 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

Permissions with a protection level of dangerous are runtime permissions. Applications with targetSdkVersion > 22 request them at runtime. Triển khai thiết bị:

 • MUST show a dedicated interface for the user to decide whether to grant the requested runtime permissions and also provide an interface for the user to manage runtime permissions.
 • MUST have one and only one implementation of both user interfaces.
 • MUST NOT grant any runtime permissions to preinstalled apps unless:
  • the user's consent can be obtained before the application uses it
  • the runtime permissions are associated with an intent pattern for which the preinstalled application is set as the default handler

9.2. UID và cách ly quy trình

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 126 ].

9.3. Quyền hệ thống tập tin

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 126 ].

9.4. Môi trường thực thi thay thế

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically, alternate runtimes:

 • SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes ( Linux user IDs, etc.).
 • MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • and installed applications using an alternate runtime, MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.
 • MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.
 • MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. If an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

9,5. Hỗ trợ nhiều người dùng

This feature is optional for all device types.

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 127 ]. Device implementations MAY enable multiple users, but when enabled MUST meet the following requirements related to multi-user support [ Resources, 128 ]:

 • Device implementations that do not declare the android.hardware.telephony feature flag MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.
 • Conversely device implementations that declare the android.hardware.telephony feature flag MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.
 • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 126 ].
 • Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the primary external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 129 ] for primary external storage.

9.6. Cảnh báo SMS cao cấp

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message [ Resources, 130 ]. Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system and other security features in the Linux kernel. SELinux or any other security features implemented below the Android framework:

 • MUST maintain compatibility with existing applications.
 • MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • SHOULD NOT be user or developer configurable.

If any API for configuration of policy is exposed to an application that can affect another application (such as a Device Administration API), the API MUST NOT allow configurations that break compatibility.

Devices MUST implement SELinux or, if using a kernel other than Linux, an equivalent mandatory access control system. Devices MUST also meet the following requirements, which are satisfied by the reference implementation in the upstream Android Open Source Project.

Triển khai thiết bị:

 • MUST set SELinux to global enforcing mode.
 • MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the external/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.

Device implementations SHOULD retain the default SELinux policy provided in the external/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration. Device implementations MUST be compatible with the upstream Android Open Source Project.

9,8. Sự riêng tư

If the device implements functionality in the system that captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device, it MUST continuously notify the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If a device implementation has a mechanism that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway by default (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), the device implementation MUST ask for the user's consent before enabling that cơ chế.

If a device implementation has a USB port with USB peripheral mode support, it MUST present a user interface asking for the user's consent before allowing access to the contents of the shared storage over the USB port.

9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa

Optional for Android device implementations without a lock screen.

If the device implementation supports a secure lock screen reporting " true " for KeyguardManager.isDeviceSecure() [ Resources, 131 ], and is not a device with restricted memory as reported through the ActivityManager.isLowRamDevice() method, then the device MUST support full-disk encryption [ Resources, 132 ] of the application private data (/data partition), as well as the application shared storage partition (/sdcard partition) if it is a permanent, non-removable part of the device.

For device implementations supporting full-disk encryption and with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/sec, the full-disk encryption MUST be enabled by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience. If a device implementation is already launched on an earlier Android version with full-disk encryption disabled by default, such a device cannot meet the requirement through a system software update and thus MAY be exempted.

Encryption MUST use AES with a key of 128-bits (or greater) and a mode designed for storage (for example, AES-XTS, AES-CBC-ESSIV). The encryption key MUST NOT be written to storage at any time without being encrypted. Other than when in active use, the encryption key SHOULD be AES encrypted with the lockscreen passcode stretched using a slow stretching algorithm (eg PBKDF2 or scrypt). If the user has not specified a lockscreen passcode or has disabled use of the passcode for encryption, the system SHOULD use a default passcode to wrap the encryption key. If the device provides a hardware-backed keystore, the password stretching algorithm MUST be cryptographically bound to that keystore. The encryption key MUST NOT be sent off the device (even when wrapped with the user passcode and/or hardware bound key). The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-crypt.

9.10. Khởi động đã được xác minh

Verified boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If a device implementation supports the feature, it MUST:

 • Declare the platform feature flag android.software.verified_boot
 • Perform verification on every boot sequence
 • Start verification from an immutable hardware key that is the root of trust, and go all the way up to the system partition
 • Implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage
 • Use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048)

The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel feature dm-verity.

Starting from Android 6.0, device implementations with Advanced Encryption Standard (AES) crypto performance above 50MiB/seconds MUST support verified boot for device integrity. If a device implementation is already launched without supporting verified boot on an earlier version of Android, such a device can not add support for this feature with a system software update and thus are exempted from the requirement.

9.11. Khóa và thông tin xác thực

The Android Keystore System [ Resources, 133 ] allows app developers to store cryptographic keys in a container and use them in cryptographic operations through the KeyChain API [ Resources, 134 ] or the Keystore API [ Resources, 135 ].

All Android device implementations MUST meet the following requirements:

 • SHOULD not limit the number of keys that can be generated, and MUST at least allow more than 8,192 keys to be imported.
 • The lock screen authentication MUST rate limit attempts and SHOULD have an exponential backoff algorithm as implemented in the Android Open Source Project.
 • When the device implementation supports a secure lock screen and has a secure hardware such as a Secure Element (SE) where a Trusted Execution Environment (TEE) can be implemented, then it:
  • Is STRONGLY RECOMMENDED to back up the keystore implementation with the secure hardware. The upstream Android Open Source Project provides the Keymaster Hardware Abstraction Layer (HAL) implementation that can be used to satisfy this requirement.
  • MUST perform the lock screen authentication in the secure hardware if the device has a hardware-backed keystore implementation and only when successful allow the authentication-bound keys to be used. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) that can be used to satisfy this requirement [ Resources, 136 ].

Note that while the above TEE-related requirements are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for the next API version is planned to changed these to REQUIRED. If a device implementation is already launched on an earlier Android version and has not implemented a trusted operating system on the secure hardware, such a device might not be able to meet the requirements through a system software update and thus is STRONGLY RECOMMENDED to implement a TEE .

9.12. Xóa dữ liệu

Devices MUST provide users with a mechanism to perform a "Factory Data Reset" that allows logical and physical deletion of all data except for the system image and data in other partitions that can be regarded as part of the system image. This MUST satisfy relevant industry standards for data deletion such as NIST SP800-88. This MUST be used for the implementation of the wipeData() API (part of the Android Device Administration API) described in section 3.9 Device Administration .

Devices MAY provide a fast data wipe that conducts a logical data erase.

10. Kiểm tra khả năng tương thích của phần mềm

Device implementations MUST pass all tests described in this section.

However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are STRONGLY RECOMMENDED to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Bộ kiểm tra khả năng tương thích

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 137 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 6.0. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

10.2. Trình xác minh CTS

Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Phần mềm có thể cập nhật

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot
 • “Tethered” updates over USB from a host PC
 • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage

However, if the device implementation includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile:

 • Android Automotive implementations SHOULD support OTA downloads with offline update via reboot.
 • All other device implementations MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

For device implementations that are launching with Android 6.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

Android includes features that allow the Device Owner app (if present) to control the installation of system updates. To facilitate this, the system update subsystem for devices that report android.software.device_admin MUST implement the behavior described in the SystemUpdatePolicy class [ Resources, 138 ].

12. Nhật ký thay đổi tài liệu

The following table contains a summary of the changes to the Compatibility Definition in this release.

Phần Tóm tắt các thay đổi
Nhiều Replaced instances of the "encouraged" term with "RECOMMENDED"
2. Loại thiết bị Update for Android Automotive implementations
3.2.2. Xây dựng thông số Additions for the hardware serial number and for the security patch level of a build
3.2.3.2. Giải quyết ý định Section renamed from "Intent Overrides" to "Intent Resolution," with new requirements related to authoritative default app linking
3.3.1. Giao diện nhị phân ứng dụng Additions for Android ABI support; change related to Vulkan library name
3.4.1. Khả năng tương thích của WebView Change for the user agent string reported by the WebView
3.7. Khả năng tương thích thời gian chạy Updates to memory allocation table
3.8.4. Tìm kiếm Updates regarding Assistant requirements
3.8.6. Chủ đề Added requirement to support black system icons when requested by the SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR flag
3.8.8. Chuyển đổi hoạt động Relaxed Overview title count requirement.
3.8.10. Kiểm soát phương tiện màn hình khóa Lock Screen Media Control to refer to 3.8.3 in detail.
3.9.1. Device Provisioning Contains new sections for device owner provisioning and managed profile provisioning
3.9.2. Managed Profile Support New section with requirements for device support of managed profile functionality
3.12.1. Ứng dụng truyền hình Added section to clarify TV App requirements for Android Television devices
3.12.1.1. Hướng dẫn chương trình điện tử Added section to clarify EPG requirements for Android Television devices
3.12.1.2. dẫn đường Added section to clarify TV App navigation requirements for Android Television devices
3.12.1.3. Liên kết ứng dụng đầu vào TV Added section to clarify TV input app linking support requirements for Android Television devices
5.1. Codec phương tiện Updates regarding support for core media formats and decoding.
5.1.3. Codec video Changes and additions related to Android Televisions
5.2. Mã hóa video Changes for encoders
5.3. Giải Mã Video Changes for decoders, including regarding support for dynamic video resolution, frame rate switching, and more
5.4. Ghi âm Additions related to audio capture
5.6. Độ trễ âm thanh Update regarding reporting of support for low-latency audio
5.10. Âm thanh chuyên nghiệp General updates for professional audio support; updates for mobile device (jack) specifications, USB audio host mode, and other updates
5.9. Giao diện kỹ thuật số nhạc cụ (MIDI) Added new section on optional Musical Instrument Digital Interface (MIDI) support
6.1. Những công cụ phát triển Update for drivers supporting Windows 10
7.1.1.3. Mật độ màn hình Updates for screen density, for example related to an Android watch
7.2.3. Phím điều hướng Updated requirements for device implementations that include the Assist action
7.3. Sensors (and subsections) New requirements for some sensor types
7.3.9. Cảm biến độ trung thực cao New section with requirements for devices supporting high fidelity sensors
7.3.10. Cảm biến dấu vân tay New section on requirements related to fingerprint sensors
7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi) Updates regarding support for multicast DNS (mDNS)
7.4.3. Bluetooth Addition related to Resolvable Private Address (RPA) for Bluetooth Low Energy (BLE)
7.4.4. Truyền thông trường gần Additions to requirements for Near-Field Communications (NFC)
7.4.5. Khả năng mạng tối thiểu Added requirements for IPv6 support
7.6.3. Bộ nhớ có thể chấp nhận New section for implementation of adoptable storage
7.7. USB Requirement related to implementing the AOA specification
7.8.3. Siêu âm gần Additions related to near-ultrasound recording, playback, and audio Relax Near-ultrasound microphone SNR requirement.
8.3. Chế độ tiết kiệm năng lượng New section with requirements regarding the App Standby and Doze modes
8.4. Kế toán tiêu thụ điện năng New section with requirements for tracking hardware component power usage and attributing that power usage to specific applications
9.1. Quyền Addition to Permissions requirements
9,7. Tính năng bảo mật hạt nhân SE Linux updates
9,8. Sự riêng tư Addition regarding user's consent for access to shared storage over a USB port
9,9. Mã hóa toàn bộ đĩa Requirements related to full disk encryption
9.10. Khởi động đã được xác minh Additional requirement for verified boot
9.11. Khóa và thông tin xác thực New section of requirements related to keys and credentials
9.12. Xóa dữ liệu New section for "Factory Data Reset"
11. Phần mềm có thể cập nhật Requirement related to the system update policy set by the device owner

13. Liên hệ với chúng tôi

You can join the android-compatibility forum [Resources, 139 ] and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.

14. Resources

1. IETF RFC2119 Requirement Levels: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2. Android Open Source Project: http://source.android.com/

3. Android Television features: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html#FEATURE_LEANBACK

4. Android Watch feature: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_WATCH

5. Android UI_MODE_TYPE_CAR API: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html#UI_MODE_TYPE_CAR

6. API definitions and documentation: http://developer.android.com/reference/packages.html

7. Android Permissions reference: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

8. android.os.Build reference: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html

9. Android 6.0 allowed version strings: http://source.android.com/docs/compatibility/6.0/versions.html

10. Android Developer Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html

11. Telephony Provider: http://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.html

12. Android NDK ABI Management: https://developer.android.com/ndk/guides/abis.html

13. Advanced SIMD architecture: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0388f/Beijfcja.html

14. Android Extension Pack: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html#aep

15. android.webkit.WebView class: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html

16. WebView compatibility: http://www.chromium.org/

17. HTML5: http://html.spec.whatwg.org/multipage/

18. HTML5 offline capabilities: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline

19. HTML5 video tag: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video

20. HTML5/W3C geolocation API: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

21. HTML5/W3C webstorage API: http://www.w3.org/TR/webstorage/

22. HTML5/W3C IndexedDB API: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

23. Dalvik Executable Format and bytecode specification: available in the Android source code, at dalvik/docs

24. AppWidgets: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html

25. Notifications: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html

26. Application Resources: https://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html

27. Status Bar icon style guide: http://developer.android.com/design/style/iconography.html

28. Notifications Resources: https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

29. Search Manager: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html

30. Action Assist: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST

31. Android Assist APIs: https://developer.android.com/reference/android/app/assist/package-summary.html

32. Toasts: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html

33. Themes: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

34. R.style class: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html

35. Material design: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html#Theme_Material

36. Live Wallpapers: http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/WallpaperService.html

37. Overview screen resources: http://developer.android.com/guide/components/recents.html

38. Screen pinning: https://developer.android.com/about/versions/android-5.0.html#ScreenPinning

39. Input methods: http://developer.android.com/guide/topics/text/creating-input-method.html

40. Media Notification: https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.MediaStyle.html

41. Dreams: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html

42. Settings.Secure LOCATION_MODE: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure.html#LOCATION_MODE

43. Unicode 6.1.0: http://www.unicode.org/versions/Unicode6.1.0/

44. Android Device Administration: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html

45. DevicePolicyManager reference: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html

46. Device Owner App: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isDeviceOwnerApp(java.lang.String)

47. Android Device Owner Provisioning Flow: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#ACTION_PROVISION_MANAGED_DEVICE

48. Device Owner Provisioning via NFC: /devices/tech/admin/provision.html#device_owner_provisioning_via_nfc

49. Android Profile Owner App: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#isProfileOwnerApp(java.lang.String)

50. Android Managed Profile Provisioning flow: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#ACTION_PROVISION_MANAGED_PROFILE

51. Android Accessibility Service APIs: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html

52. Android Accessibility APIs: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html

53. Eyes Free project: http://code.google.com/p/eyes-free

54. Text-To-Speech APIs: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html

55. Television Input Framework: /devices/tv/index.html

56. TV App channels: http://developer.android.com/reference/android/media/tv/TvContract.Channels.html

57. Third-party TV inputs: /devices/tv/index.html#third-party_input_example

58. TV inputs: /devices/tv/index.html#tv_inputs

59. TV channel EPG fields: https://developer.android.com/reference/android/media/tv/TvContract.Programs.html

60. TV input app linking: http://developer.android.com/reference/android/media/tv/TvContract.Channels.html#COLUMN_APP_LINK_INTENT_URI

61. Reference tool documentation (for adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/tools/help/index.html

62. Android apk file description: http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

63. Manifest files: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

64. Android Media Formats: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

65. Android MediaCodecList API: http://developer.android.com/reference/android/media/MediaCodecList.html

66. Android CamcorderProfile API: http://developer.android.com/reference/android/media/CamcorderProfile.html

67. WebM project: http://www.webmproject.org/

68. RTC Hardware Coding Requirements: http://www.webmproject.org/hardware/rtc-coding-requirements/

69. AudioEffect API: http://developer.android.com/reference/android/media/audiofx/AudioEffect.html

70. Android android.content.pm.PackageManager class and Hardware Features List: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html

71. HTTP Live Streaming Draft Protocol: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03

72. ADB: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

73. Dumpsys: /devices/input/diagnostics.html

74. DDMS: http://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html

75. Monkey testing tool: http://developer.android.com/tools/help/monkey.html

76. SysyTrace tool: http://developer.android.com/tools/help/systrace.html

77. Android Application Development-Related Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS

78. Supporting Multiple Screens: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

79. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html

80. RenderScript: http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/

81. Android extension pack for OpenGL ES: https://developer.android.com/reference/android/opengl/GLES31Ext.html

82. Hardware Acceleration: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html

83. EGL Extension-EGL_ANDROID_RECORDABLE: http://www.khronos.org/registry/egl/extensions/ANDROID/EGL_ANDROID_recordable.txt

84. Display Manager: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html

85. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html

86. Touch Input Configuration: http://source.android.com/docs/core/interaction/input/touch-devices

87. Motion Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/MotionEvent.html

88. Key Event API: http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

89. Android Open Source sensors: http://source.android.com/docs/core/interaction/sensors

90. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html

91. Timestamp sensor event: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html#timestamp

92. Android Open Source composite sensors: /docs/core/interaction/sensors/sensor-types#composite_sensor_type_summary

93. Continuous trigger mode: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html#TYPE_ACCELEROMETER

95. Android Fingerprint API: https://developer.android.com/reference/android/hardware/fingerprint/package-summary.html

96. Android Fingerprint HAL: /devices/tech/security/authentication/fingerprint-hal.html

97. Wi-Fi Multicast API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html

98. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html

99. WifiManager API: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.html

100. Bluetooth API: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

101. Bluetooth ScanFilter API: https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/ScanFilter.html

102. NFC Barcode: http://developer.android.com/reference/android/nfc/tech/NfcBarcode.html

103. NDEF Push Protocol: http://source.android.com/docs/compatibility/ndef-push-protocol.pdf

104. Android Beam: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/nfc.html

105. Android NFC Sharing Settings: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS

106. NFC Connection Handover: http://members.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover

107. Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC: http://members.nfc-forum.org/apps/group_public/download.php/18688/NFCForum-AD-BTSSP_1_1.pdf

108. Host-based Card Emulation: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce.html

109. Content Resolver: http://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html

110. Camera orientation API: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)

111. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html

112. Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html

113. Camera hardware level: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraCharacteristics.html#INFO_SUPPORTED_HARDWARE_LEVEL

114. Camera version support: http://source.android.com/docs/core/camera/versioning

115. Android DownloadManager: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html

116. Android File Transfer: http://www.android.com/filetransfer

117. Adoptable storage: http://source.android.com/docs/core/storage/adoptable

118. Android Open Accessories: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/accessory.html

119. Android USB Audio: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO

120. USB Battery Charging Specification, Revision 1.2: http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/BCv1.2_070312.zip

121. USB Host API: http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/host.html

122. Wired audio headset: http://source.android.com/docs/core/interaction/accessories/headset/plug-headset-spec

123. Power profile components: http://source.android.com/docs/core/power/values

124. Batterystats: https://developer.android.com/tools/dumpsys#battery

125. Power usage summary: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_POWER_USAGE_SUMMARY

126. Android Security and Permissions reference: http://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html

127. UserManager reference: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html

128. External Storage reference: http://source.android.com/docs/core/storage/traditional

129. External Storage APIs: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

130. SMS Short Code: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code

131. Secure lock screen reporting: http://developer.android.com/reference/android/app/KeyguardManager.html#isDeviceSecure()

132. Android Open Source Encryption: http://source.android.com/docs/security/features/encryption

133. Android Keystore System: https://developer.android.com/training/articles/keystore.html

134. KeyChain API: https://developer.android.com/reference/android/security/KeyChain.html

135. Keystore API: https://developer.android.com/reference/java/security/KeyStore.html

136. Gatekeeper HAL: http://source.android.com/docs/security/features/authentication/gatekeeper

137. Android Compatibility Program Overview: http://source.android.com/docs/compatibility

138. SystemUpdatePolicy class: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/SystemUpdatePolicy.html

139. Android Compatibility forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/android-compatibility

140. Handling app links: https://developer.android.com/training/app-links/index.html

141. Google Digital Asset Links: https://developers.google.com/digital-asset-links

Many of these resources are derived directly or indirectly from the Android SDK, and will be functionally identical to the information in that SDK's documentation. Trong mọi trường hợp mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ kiểm tra tương thích không đồng ý với tài liệu SDK thì tài liệu SDK đó được coi là có thẩm quyền. Any technical details provided in the references included above are considered by inclusion to be part of this Compatibility Definition.