com.android.tradefed.build.cache

Các lớp học

Bộ nhớ đệm tải xuống một phầnZip Tiện ích lưu trữ các tệp tải xuống một phần dựa trên nội dung của chúng.