com.android.tradefed.util.zip

Các lớp học

Thông tin thư mục trung tâm CentralDirectoryInfo là lớp chứa thông tin của tệp/thư mục bên trong tệp zip.
Thông tin thư mục cuối trung tâm EndCentralDirectoryInfo là lớp chứa thông tin tổng thể của tệp zip.
Tiêu đề tệp cục bộ LocalFileHeader là lớp chứa thông tin của tệp/thư mục bên trong tệp zip.
Đã hợp nhấtZipMục nhậpBộ sưu tập Hợp nhất các mục zip riêng lẻ trong một tệp zip lớn thành các khối để giảm thiểu nỗ lực tải xuống.