แนวทางการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่

เมื่อแอพ Android Automotive ปฏิบัติตาม แนวทางการรบกวนผู้ขับขี่ ที่อธิบายไว้ด้านล่าง แอพสามารถทำงานบน HU ได้ในขณะที่ยานพาหนะกำลังเคลื่อนที่ DDG ประกอบด้วยคำแนะนำพื้นฐานจาก Google และมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการเสียสมาธิของผู้ขับขี่

แอพที่ตรงตามหลักเกณฑ์การเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่สามารถติดแท็กเป็นการ ปรับการรบกวนสมาธิได้ หน้านี้แสดงรายละเอียดว่าแอป ต้อง แท็กอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้แพลตฟอร์ม Android สามารถเปิดใช้งานแอปให้ทำงานในสถานะจำกัดประสบการณ์ผู้ใช้ได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

แอพที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเบี่ยงเบนความสนใจ

แอพสามารถแท็กกิจกรรมเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบี่ยงเบนความสนใจได้ เพื่อให้แอปทั้งหมดได้รับการกำหนดให้มีการปรับการรบกวนสมาธิให้เหมาะสม กิจกรรมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแนวทางการรบกวนสมาธิของผู้ขับขี่ เมื่อสถานะการขับขี่ของยานพาหนะเปลี่ยนเป็นสถานะที่ข้อจำกัด UX ทำงานอยู่:

  • กิจกรรมเบื้องหน้าปัจจุบันสามารถทำงานต่อไปได้เฉพาะเมื่อมีการแท็กว่าปรับการเบี่ยงเบนความสนใจในรายการแล้วเท่านั้น
  • เมื่อเปิดตัวกิจกรรมใหม่ กิจกรรมใหม่จะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อมีการแท็กว่าปรับการเบี่ยงเบนความสนใจในรายการแล้วเท่านั้น

แพลตฟอร์มมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการและอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นที่จะทำงานในสถานะที่ถูกจำกัด

หมายเหตุ: แพลตฟอร์มไม่สามารถตรวจจับหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อจำกัดที่แท้จริงของแอปได้ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะการประกาศของแอปในรายการเท่านั้น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรบกวนผู้ขับขี่เหล่านี้มีผลบังคับใช้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบของ Google Play

กิจกรรมทั้งหมดของแอพไม่จำเป็นต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเบี่ยงเบนความสนใจ แอปสามารถมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่แตกต่างกันสำหรับสถานะที่ไม่จำกัด (เช่น เมื่อจอดรถ) เทียบกับสถานะที่ถูกจำกัดมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ แอปจึงสามารถแท็กกิจกรรมเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบี่ยงเบนความสนใจได้โดยการเพิ่มข้อมูลเมตาต่อไปนี้ให้กับองค์ประกอบ <activity> ในไฟล์ AndroidManifest.xml สำหรับแอป:

<activity android:name=".DistractionOptimizedMainActivity"....>
....
<meta-data android:name="distractionOptimized" android:value="true"/>
</activity>

แอปที่นำเสนอกิจกรรมที่ออกแบบมาให้ทำงานในสถานะจำกัดจะต้องประกาศข้อมูลนั้นในไฟล์ Manifest แพลตฟอร์มจะดูเฉพาะข้อมูลที่ประกาศก่อนที่จะพิจารณาว่ากิจกรรมสามารถได้รับอนุญาตให้ทำงาน (หรือไม่) ในสถานะที่ถูกจำกัดได้หรือไม่

,

เมื่อแอพ Android Automotive ปฏิบัติตาม แนวทางการรบกวนผู้ขับขี่ ที่อธิบายไว้ด้านล่าง แอพสามารถทำงานบน HU ได้ในขณะที่ยานพาหนะกำลังเคลื่อนที่ DDG ประกอบด้วยคำแนะนำพื้นฐานจาก Google และมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการเสียสมาธิของผู้ขับขี่

แอพที่ตรงตามหลักเกณฑ์การเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่สามารถติดแท็กเป็นการ ปรับการรบกวนสมาธิได้ หน้านี้แสดงรายละเอียดว่าแอป ต้อง แท็กอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้แพลตฟอร์ม Android สามารถเปิดใช้งานแอปให้ทำงานในสถานะจำกัดประสบการณ์ผู้ใช้ได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

แอพที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเบี่ยงเบนความสนใจ

แอพสามารถแท็กกิจกรรมเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบี่ยงเบนความสนใจได้ เพื่อให้แอปทั้งหมดได้รับการกำหนดให้มีการปรับการรบกวนสมาธิให้เหมาะสม กิจกรรมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแนวทางการรบกวนสมาธิของผู้ขับขี่ เมื่อสถานะการขับขี่ของยานพาหนะเปลี่ยนเป็นสถานะที่ข้อจำกัด UX ทำงานอยู่:

  • กิจกรรมเบื้องหน้าปัจจุบันสามารถทำงานต่อไปได้เฉพาะเมื่อมีการแท็กว่าปรับการเบี่ยงเบนความสนใจในรายการแล้วเท่านั้น
  • เมื่อเปิดตัวกิจกรรมใหม่ กิจกรรมใหม่จะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อมีการแท็กว่าปรับการเบี่ยงเบนความสนใจในรายการแล้วเท่านั้น

แพลตฟอร์มมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการและอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นที่จะทำงานในสถานะที่ถูกจำกัด

หมายเหตุ: แพลตฟอร์มไม่สามารถตรวจจับหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อจำกัดที่แท้จริงของแอปได้ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะการประกาศของแอปในรายการเท่านั้น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรบกวนผู้ขับขี่เหล่านี้มีผลบังคับใช้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบของ Google Play

กิจกรรมทั้งหมดของแอพไม่จำเป็นต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเบี่ยงเบนความสนใจ แอปสามารถมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่แตกต่างกันสำหรับสถานะที่ไม่จำกัด (เช่น เมื่อจอดรถ) เทียบกับสถานะที่ถูกจำกัดมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ แอปจึงสามารถแท็กกิจกรรมเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบี่ยงเบนความสนใจได้โดยการเพิ่มข้อมูลเมตาต่อไปนี้ให้กับองค์ประกอบ <activity> ในไฟล์ AndroidManifest.xml สำหรับแอป:

<activity android:name=".DistractionOptimizedMainActivity"....>
....
<meta-data android:name="distractionOptimized" android:value="true"/>
</activity>

แอปที่นำเสนอกิจกรรมที่ออกแบบมาให้ทำงานในสถานะจำกัดจะต้องประกาศข้อมูลนั้นในไฟล์ Manifest แพลตฟอร์มจะดูเฉพาะข้อมูลที่ประกาศก่อนที่จะพิจารณาว่ากิจกรรมสามารถได้รับอนุญาตให้ทำงาน (หรือไม่) ในสถานะที่ถูกจำกัดได้หรือไม่