Hướng dẫn phát triển

Để hỗ trợ Hệ điều hành Android dành cho ô tô (AAOS), chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập phong phú các nguyên tắc phát triển để xây dựng các ứng dụng dành cho ô tô. Với mỗi lần phát hành AAOS, chúng tôi cung cấp các tính năng và bản cập nhật mới. Từ khả năng âm thanh đến gửi và nhận thông báo, xác định người dùng và tài khoản cũng như sử dụng giọng nói trong ô tô.

Ngoài các nguyên tắc được cung cấp tại đây, hãy xem Tổng quan về Android for Cars để tìm hiểu thêm.