הנחיות לפיתוח

כדי לתמוך ב-Android Automotive OS (AAOS), אנו מספקים אוסף נרחב של הנחיות התפתחותיות לבניית אפליקציות לרכב. עם כל מהדורה של AAOS, אנו מספקים תכונות ועדכונים חדשים. מיכולת שמע ועד שליחת וקבלת התראות, הגדרת משתמשים וחשבונות ושימוש בקול ברכב.

בנוסף להנחיות המופיעות כאן, ראה סקירה כללית של Android for Cars למידע נוסף.