Hướng dẫn tích hợp thư viện UI ô tô

Bộ công cụ Giao diện người dùng ô tô (UI) cung cấp khung phát triển giao diện người dùng mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo các ứng dụng có trong ô tô (ứng dụng Google , ứng dụng hệ thống và ứng dụng của nhà cung cấp) có thể đạt được:

 • Giao diện người dùng/UX thông tin giải trí tự nhất quán. Tính tự nhất quán là khả năng người dùng dự đoán cách tương tác với hệ thống thông tin giải trí dựa trên trải nghiệm trước đó khi tương tác với cùng một hệ thống.

 • Tùy chỉnh. Các OEM có thể sửa đổi giao diện của hệ thống để tích hợp tốt nhất chức năng với nội thất và phần cứng của xe.

Để tìm hiểu thêm về tích hợp Thư viện giao diện người dùng ô tô, hãy xem các trang sau:

Giới thiệu về thư viện Giao diện người dùng ô tô

Thư viện Car UI là thư viện được liên kết tĩnh, cung cấp một tập hợp các thành phần và tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để triển khai:

 • Ứng dụng hệ thống và OEM (Gerrit)
 • Ứng dụng Android Ô tô (AAOS)

Thư viện này phục vụ như một:

 • API tùy chỉnh bằng cách:

  • Xác định tài nguyên nào có thể được tùy chỉnh bao gồm, màu sắc, kích thước và hình vẽ.
  • Xử lý tài nguyên dưới dạng API với các đảm bảo tương thích ngược.
 • Lớp tương thích giữa giải pháp ngắn hạn được cung cấp trong Android 9 và Android 10 và giải pháp dài hạn hiện đang được phát triển.

Lớp phủ tài nguyên

Android hiện cung cấp một số cách để áp dụng các tùy chỉnh mà không cần thực hiện thêm thao tác nào đối với các hệ thống con và ứng dụng bị ảnh hưởng:

 • Lớp phủ thời gian xây dựng. Tùy chỉnh này được áp dụng tại thời điểm xây dựng hình ảnh hệ thống Android. Trong quá trình xây dựng, tất cả các ứng dụng trong hệ thống đều nhận được tài nguyên từ thư mục res của chúng và từ các thư mục overlay được xác định trong tệp tạo tệp mục tiêu.

 • Lớp phủ thời gian chạy động (RRO động). Các APK đặc biệt này chỉ chứa tài nguyên và tệp kê khai để cho biết chúng sẽ ảnh hưởng đến APK mục tiêu nào. RRO động được biên dịch và triển khai độc lập với hình ảnh hệ thống và có thể bật và tắt. Khi hệ thống thực hiện tra cứu tài nguyên cho một ứng dụng cụ thể, hệ thống cũng sẽ kiểm tra xem có bất kỳ RRO nào nhắm mục tiêu đến ứng dụng đó không và liệu RRO đó có chứa tài nguyên có cùng tên hay không.

 • Lớp phủ thời gian chạy tĩnh (RRO tĩnh). Tương tự như cấu trúc của RRO động, các RRO này luôn bật , nghĩa là không thể gỡ cài đặt hoặc cập nhật chúng nếu không thực hiện nâng cấp hình ảnh hệ thống đầy đủ. RRO tĩnh đóng vai trò trung gian giữa lớp phủ thời gian xây dựng và thời gian chạy động.

Ngoài các thành phần giao diện người dùng, thư viện Giao diện người dùng ô tô còn cung cấp cơ chế xếp chồng trực tiếp các tài nguyên (được liên kết tĩnh vào từng ứng dụng) với tài nguyên OEM, sử dụng một tập hợp RRO tĩnh . OEM phải cung cấp một thư mục chứa lớp phủ tài nguyên của họ và danh sách các ứng dụng được nhắm mục tiêu. Trong quá trình xây dựng, cơ sở hạ tầng thư viện Car UI sẽ sử dụng thông tin này để tạo một RRO tĩnh cho mỗi ứng dụng được nhắm mục tiêu.

Thành phần thư viện giao diện người dùng ô tô

Hình 1 . Thành phần thư viện giao diện người dùng ô tô

Trong hình trên:

 • Màu xanh lá . Tùy chỉnh do OEM cung cấp, sự kết hợp giữa tài nguyên lớp phủ thời gian xây dựng và thời gian chạy.

 • Màu vàng. Hỗ trợ do thư viện Car UI cung cấp, bao gồm các tài nguyên, thành phần có thể xếp chồng (mã Java) và hỗ trợ xây dựng để tạo các RRO cần thiết.

 • Màu xanh da trời. Các mục tiêu có thể tùy chỉnh bao gồm khung, ứng dụng hệ thống, ứng dụng của nhà cung cấp và ứng dụng GAS sử dụng thư viện Car UI để tùy chỉnh các thành phần UI.