Tổng quan

Các nhà sản xuất thiết bị và nền tảng AAOS có thể sử dụng Trình mô phỏng Android để phát triển Giao diện người máy (HMI) và các ứng dụng mà không cần dựa vào phần cứng. Trình mô phỏng Android có thể chạy toàn bộ Kiến trúc Android với các hình ảnh Thiết bị ảo Android (AVD) khác nhau. Điều này cung cấp một nền tảng phát triển thiết bị mạnh mẽ để tăng năng suất và cho phép làm việc từ mọi vị trí. Nội dung sau đây mô tả cách thiết lập AVD cho:

  • Sự phát triển mới. Khi bắt đầu phát triển thiết bị Thông tin giải trí trên xe (IVI), hãy tìm hiểu cách tạo thiết bị ảo để các nhóm có thể sớm phát triển HMI và ứng dụng mà không cần chờ phần cứng mới.
  • Cập nhật HMI và các ứng dụng được tải sẵn. Thường xuyên chia sẻ các thiết bị ảo mới để các nhóm ứng dụng, đảm bảo chất lượng và trải nghiệm người dùng có thể nhanh chóng truy cập các bản cập nhật mới nhất và tốt nhất để hỗ trợ công việc của họ.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Thiết bị ảo Android làm nền tảng phát triển, hãy xem: